Memorandum usnadní rozšiřování PID do Libereckého kraje

Radní Středočeského kraje odsouhlasili a budou předkládat ke schválení zastupitelům memorandum o spolupráci s Libereckým krajem. Zjednoduší integraci Pražské integrované dopravy směrem na sever od Prahy. Zjednoduší cestování a zejména ho při cestách přes hranice obou krajů zlevní. 

pro linku 300 typický SoR NCG18 v zastávce Sítná (foto: Jakub Havlíček)

Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti by mělo připravit platformu pro další intenzivnější spolupráci v propojování dopravních systémů Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy Libereckého kraje. Spojí se Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje (KORID LK) – s pražskou organizací Operátor ICT.

„V dnešní době jsou totiž systémy elektronického odbavování obou integrovaných systémů diametrálně odlišné. Pokud by se tedy díky memorandu povedlo rozšířit Multikanálový odbavovací systém, který cestující znají z Prahy a jejího okolí, kde je integrace i směrem do Libereckého kraje, znamenalo by to vytvoření nabídek pro cestující na mezikrajských linkách,“ zhodnocuje Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK.

„Poptávka cestujících po přeshraničních spojích je vysoká, proto vzniklo memorandum, které je výrazem zájmu samospráv postupovat společně při zajištění dopravní obslužnosti bez ohledu na hranice samosprávných celků. Taktéž umožňuje společně postupovat při tvorbě jízdních řádů přeshraničních linek a spojů, při tarifní interoperabilitě a sdílení částí systémů pro odbavování cestujících na těchto linkách,“ říká Jan Sviták /Starostové pro Liberecký kraj/ náměstek hejtmana Libereckého kraje, který má na starosti i dopravu.

Po dosažení cílového stavu cestující budou moci cestovat na přeshraničních linkách i v Praze s využitím stejných nástrojů pro odbavení – čipovou kartou, bankovní kartou či mobilním telefonem. Přesné provozní podmínky se teprve mají upřesňovat.

Štítky , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Vojtěch Jánský

Na stránkách začal pracovat v lednu 2018 na městských linkách. Od května 2018 je zástupcem šéfredaktora stránek. V říjnu 2018 ukončil práci na městských linkách a nyní se věnuje denním článkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *