Vnitrostátní tarif ČD

Tarif Českých drah pro železniční dopravu se nazývá TR 10. Pro lanovou dráhu na Ještěd TR 14.

Obyčejné (kilometrické) jízdné je základní jízdné regulované cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Z obyčejného jízdného dále vyplývá zvláštní jízdné jednotlivých sociálních skupin (dítě, žák/student, ZTP). Ceník naleznete zde.

Obchodní nabídky jsou ostatní zvýhodněné jízdenky nabízené ČD. Základ představují různé varianty IN karet (IN 25, IN 50, IN 100, IN Senior, IN Business) poskytované na různé délky platnosti a v případě IN 25 také pro různé sociální skupiny. Na IN kartu je také možno zakoupit časový doplatek pro cestování 1. třídou s dokladem pro 2. třídu (nebo aplikací IN 100).

 • Zákaznické jízdné – obyčejné jízdné zlevněné dle aplikace na IN kartě.
 • Zpáteční sleva – sleva přibližně 5% z dvou jednosměrných obyčejných nebo zákaznických jízdenek. Je možná i ve variantě skupinového jízdného. Ceník zde.
 • Traťové jízdné – výrazně zlevněné obyčejné nebo zákaznické jízdné pro opakované cesty na stejné relaci. Je možno zakoupit v týdenní, měsíční či čtvrtletní variantě. Ceník zde.
 • Sleva pro důchodce – sleva 25% z obyčejného jízdného a zpáteční slevy pro cestující pobírající starobní, plný invalidní nebo vdovský důchod. Nárok na slevu je třeba doložit průkazem pro důchodce vydávaným na pokladnách ČD, u osob starších 70 let stačí občanský průkaz. Slevu (na 50%) je možno zvětšit zakoupením aplikace IN Senior.
 • Skupinové jízdné – jízdné pro 2 – 99 cestujících jedoucí na jeden doklad. Druhý člověk ve skupině dostane slevu 25% a každý další 50% z obyčejného jízdného.
 • Sleva 25% nebo 50% na vybraných tratích – v zájmu zkonkurenceschopnění lokálních tratí oproti autobusům se uznává na některých tratích sleva IN 25 nebo IN 50 pro všechny cestující. Seznam tratí naleznete zde.
 • Vlak+ – sleva minimálně 25% ze zpáteční ceny obyčejného jízdného poskytovaná na partnerské akce (např. ZOO Praha nebo Pražské jaro).

Ostatní nabídky jsou plně v režii ČD (nevypočítávají se z obyčejného jízdného) a nejsou nijak ovlivněny MF ČR.

 • Celodenní jízdenka – neomezené celodenní cestování vlaky ČD. K dispozici je ve variantě pro celou ČR (579 Kč) a jednotlivé kraje.
 • Skupinová víkendová jízdenka – celodenní jízdenka pro 2 – 5 lidí, přičemž mohou být maximálně 2 cestující starší 15 let. Výjimku tvoří pouze poslední sobota v září – Den železnice, kdy může cestovat 5 lidí neomezeně. Opět je k dispozici ve variantě pro celou ČR (679 Kč) a jednotlivé kraje.
 • Kilometrická banka – vydává se ve formě kartičky, ve které se odepisuje počet projetých km. Minimální možný odpis činí 100 km, maximální 400 km (nad tuto hodnotu se nadále cestuje zdarma). Je vždy na 2000 km a stojí 2200 Kč (1,10 Kč/km).
 • Děti na výlet s Pendolinem – velmi výhodná skupinová jízdenka vydávaná pro organizované skupiny mateřských a základních škol, osmiletých a šestiletých gymnázií a dětských domovů. Vydává se vždy jako zpáteční a je možné ji využít pouze ve vlacích SC Pendolino. Ceník a ostatní zde.

Akční a včasné jízdenky jsou zřízeny pro zkonkurenceschopnění železnice před autobusy tam, kde je železnice kilometrově znevýhodněna oproti silniční dopravě nebo jako reakce proti přímé železniční konkurenci. Jsou povětšinou stanovovány ve snadno zapamatovatelných násobcích pěti a deseti (-1) a je možné je kombinovat s IN kartou – pak se nazývá akční (včasná) zákaznická.

 • Akční jízdenky se vydávají automaticky vždy v předem vyhlášené trase (zde) a platí přímo v den zakoupení.
 • Včasnou jízdenku je nutno zakoupit minimálně den před zahájením jízdy, předprodej je zahájen 2 měsíce před započetím platnosti. Vydává se z každého krajského města do okresního a naopak, také do některých dalších turistických měst (např. Vrchlabí). Je rozdělena na 3 cenové úrovně dle času nákupu a dynamického kontingentu. Ceník naleznete zde.

V nabídce jsou také mezinárodní síťové jízdenky, např. Labe-Elbe nebo EgroNet, platící i na území cizího státu, většinou i v rámci místního IDS.

Pravidelně každý rok bývá vydávána Jízdenka na léto – týdenní nebo čtrnáctidenní síťová jízdenka po celé ČR za nízké ceny (delší zmiňovaná za 1190 Kč, s aplikací na IN kartě 990 Kč).

Zveřejněno: 6. 6. 2016
Autor: Jiří Staněk

Komentáře jsou uzavřeny.