Změny v říjnu 2016

zmenyrijen

 

autobusy

Změny od 15. října 2016
Podrobně změny od 15. října 2016

Vysvětlivky:

 • PD – pracovní den
 • SO – sobota
 • NE – neděle
 • SN – sobota a neděle
 • CT – celotýdenně
 • RŠ – ranní špička
 • OŠ – odpolední špička

Trvalé změny od 2. října 2016

326

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Opatov – Vestec,,Biocev ve 13:40 do trasy Volha – Vestec,,Biocev s odjezdem z Volhy ve 13:28
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Jesenice – Opatov v 6:52 do trasy Jesenice – Volha
 • zkracuje se spoj v PD v trase Jesenice – Volha v 7:12 do trasy Jesenice – Opatov

444

 • posunuje se spoj v PD v trase Měchenice,,žel.st. – Kamenice,,kult.dům ve 13:35 na 13:45

491

 • vybrané spoje v PD od 8 do 18 hod staví v nové zastávce Doubravčice,Rozc.Vrátkov

Trvalé změny od 3. října 2016

119

 • mírné posílení provozu v CT koncem 20. hodiny z Nádraží Veleslavín

176

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Karlova náměstí od 6:40 do 7:00 z 8 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Karlova náměstí od 7:00 do 7:24 z 6 na 8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Karlova náměstí od 8:00 do 8:30 z 8 na 6 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Karlova náměstí od 8:30 do 9:00 z 10 na 7-8 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ze Stadionu Strahov od 6:19 do 6:39 z 8 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ze Stadionu Strahov od 6:39 do 7:34 z 6 na 7-8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů ze Stadionu Strahov od 8:00 do 8:24 z 7 – 8 na 6 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů ze Stadionu Strahov od 8:24 do 9:10 z 10 na 8 minut

Trvalé změny od 9. října 2016

54

 • spoj CT v trase Sídliště Barrandov – Zborovská ve 4:26 se posouvá na 4:20 a prodlužuje se do trasy Sídliště Barrandov – Lehovec
 • spoj CT v trase Sídliště Barrandov – Anděl ve 4:51 se posouvá na 4:48 a prodlužuje se do trasy Sídliště Barrandov – Zborovská
 • zřizuje se CT spoj v trase Lehovec – Vozovna Hloubětín v 5:33

58

 • prodlužuje se spoj CT v trase Spojovací – Hlavní nádraží ve 4:28 do trasy Spojovací – Sídliště Řepy
 • zřizuje se spoj CT v trase Sídliště Řepy – Motol v 5:28

Trvalé změny od 10. října 2016

6

 • výrazné navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů v PD
 • posunují se všechny spoje v PD dopoledne ve směru na Palmovku o 2 minuty dříve (=> lepší proklad v Bělehradské, neproklad ve Vršovicích)

7

 • výrazné navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů v PD

11

 • posunují se všechny spoje o minutu později při intervalu 15 minut, tj. v PD večer, v SO dopoledne a SN odpoledne (=> horší proklad v Bělehradské s l. 6)

12

 • snížení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů v SN
 • ruší se první spoj v PD v trase Sídliště Barrandov – Výstaviště Holešovice ve 4:19 (v úseku Sídliště Barrandov – Anděl a v oblasti Holešovic nahrazen novým spojem na l. 54 ve 4:20)
 • zkracuje se první spoj v SN v trase Výstaviště Holešovice – Sídliště Barrandov v 5:30 do trasy Nádraží Holešovice – Sídliště Barrandov s odjezdem v 5:32

13

 • posunují se všechny spoje o 2 minuty později při intervalu 15 minut, tj. v PD večer, v SO dopoledne a SN odpoledne (=> horší proklad v Bělehradské s l. 6)
 • zkracují se spoje v SO v trase Vozovna Strašnice – Zvonařka v 7:18 a 7:38 do trasy Želivského – Zvonařka s odjezdem v 7:22 a 7:42
 • prodlužuje se spoj v NE v trase Vozovna Strašnice – Zvonařka v 8:38 do trasy Černokostelecké – Zvonařka s odjezdem v 8:34

14

 • výrazné snížení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů v PD

15

 • posílení provozu v PD v trase Kotlářka – Olšanské hřbitovy od 18:44 do 19:14 z 12-15 na 10 minut
 • ruší se první spoj v SO v trase Olšanské náměstí – Kotlářka v 6:31 a první spoj v NE v 7:51

16

 • zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů v SN

17

 • snížení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů v PD
 • posílení provozu v SO zkrácením intervalů v trase Levského – Nádraží Holešovice (popř. Vozovna Kobylisy) od 6:00 do 6:35 z 15-20 na 10-15 minut
 • posílení provozu v SO zkrácením intervalů v trase Nádraží Holešovice – Levského od 6:37 do 7:12 z 15 – 20 na 10 – 15 minut

25

 • sóla najíždění až po 22. hodině (dnes kolem 19. hodiny)

Trvalé změny od 15. října 2016

V návaznosti na změny linkového vedení tramvají od 28. 8. 2016 připravila organizace ROPID ve spolupráci s městskými částmi na podzim letošního roku také novinky v autobusové dopravě, a to především v severovýchodní a jihovýchodní části Prahy.

„Změny plánované na 15. října 2016 vyřeší nejdůležitější kapacitní problémy, které ROPID dlouhodobě eviduje, a také splní hlavní požadavky jednotlivých městských částí. Jsem rád, že s naprostou většinou změn vyslovily jednotlivé pražské radnice souhlas a že se podařilo tyto úpravy připravit ve shodě s cestující veřejností. Celá změna je navíc rozpočtově neutrální, takže provoz autobusových linek bude stát Prahu stejně jako nyní,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

V autobusové síti ze 115 linek změní trasu 23 linek, 8 linek bude nově zavedeno a 4 linky zrušeny a nahrazeny jinými spoji. Dále bude 6 linek v souvislosti s rozvojem PID do Středočeského kraje přečíslováno. Nejvýraznější proměnou projde autobusová síť v oblasti Prahy 8, 9, 10 a 15, dále se s autobusovými změnami setkají také obyvatelé Prahy 4, 12 Jižního Města, Kunratic, Čakovic, Kbel nebo Satalic. „Hlavním motivem pro přípravu změn bylo především splnění požadavků městských částí, zejména vyřešení kapacitních problémů v místech nové obytné zástavby a vyslyšení dlouhodobých přání na obnovení některých přímých spojení. Podobně jako u tramvají jsme i autobusové návrhy důkladně projednávali s místními radnicemi,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. V levobřežní části Prahy dojde k drobnějším úpravám již od 28. 8. 2016, kdy bude zavedena nová linka 130 mezi Barrandovem a Zličínem.

Posílení přetížených linek

Nejpotřebnější posílení, kde již kvůli nové výstavbě současná kapacita autobusů nestačí, nastane zejména v oblastech starých Letňan, okolí zastávky Sicherova na Praze 14, Záběhlic (oblast sídliště Práčská) a Hornoměcholupské ulice. Do starých Letňan bude nově přivedena kapacitní linka 195 v kloubových vozech, mezi Satalicemi a Černým Mostem nově povede prodloužená a posílená linka 201, dopravu v Záběhlicích posílí přetrasovaná linka 101 i nová linka 154, která zároveň vyřeší kapacitní problémy v Hornoměcholupské ulici.

Méně přestupů

Bude také splněna celá řada požadavků městských částí na obnovení nebo zavedení přímých spojení. Nová linka 154 zajistí přímé spojení Prahy 15 s obchodním centrem Chodov a propojí také oblast Jesenické i Horních Měcholup s obchodním centrem Hostivař, nová midibusová linka 117 nabídne přímé spojení Prahy 12 s jednotlivými pracovišti úřadu městské části i s Poliklinikou Budějovická. Prodloužená linka 201 umožní přímé spojení Prahy 14 a Satalic s Prosekem a Bulovkou. Nová linka 134 přímo propojí jednotlivé lokality uvnitř městské části Praha 4.

Nové autobusové linky

117 (dopravce DP Praha): Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť

134 (dopravce DP Praha): Podolská vodárna – Pražského Povstání – Kavčí hory – Pankrác – Budějovická – Zelený Pruh

145 (dopravce DP Praha): Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Sídliště Čimice

154 (dopravce DP Praha): Strašnická – Jesenická – Nádraží Hostivař – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Brodského – Chodov – Koleje Jižní Město

182 (dopravce DP Praha): Poliklinika Prosek – Vysočanská – Spojovací – Nádraží Hostivař – Nad Košíkem – Opatov (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

203 (dopravce ABOUT ME): Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice – Krč – IKEM – Kunratice – Volha – Chodovská tvrz – Brechtova – Poliklinika Háje – Háje – Milíčov

222 (dopravce DP Praha): Černý Most – Svépravice – Xaverov – Výzkumné ústavy Běchovice (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

Linky s významnou změnou trasy

101 Ze zastávky Záběhlická škola je odkloněna přes Centrum Zahradní Město na Skalku a ve špičkách pracovních dnů dále vedena do zastávky Zentiva (v úseku Záběhlická škola – Nádraží Hostivař nahrazena linkou 154).

121 Zkrácena do trasy Budějovická – Nádraží Braník (v úseku Podolská vodárna – Budějovická nahrazena linkou 134).

136 Ze zastávky Prosek je vedena nově přes Letňany a Tupolevovu do Sídliště Čakovice (v úseku Prosek – Vozovna Kobylisy nahrazena linkou 183).

138 Prodloužena do trasy Sídliště Skalka – Sídliště Spořilov – Starý Spořilov – Kačerov – Nemocnice Krč.

152 Prodloužena do trasy Českomoravská – Prosek – Kobylisy – Sídliště Čimice a nově v provozu i večer a o víkendech.

158 Zkrácena do trasy Letňany – Čakovice (nahrazena linkami 140 a 195).

183 Ze zastávky Třebenická je vedena nově přes Sídliště Ďáblice k vozovně Kobylisy (v úseku Třebenická – Sídliště Čimice nahrazena linkami 145 a 152).

193 Zkrácena o úsek Šeberák – Chodov (nahrazena linkami 177 a 203).

195 Ze zastávky Letňany je odkloněna přes Staré Letňany do zastávky Avia Letňany / Krausova (v úseku Letňany – Sídliště Čakovice nahrazeno linkou 136).

196 Zkrácena do trasy Smíchovské nádraží – Kačerov – Kloboučnická (v úseku Michelská – Strašnická nahrazena linkami 154 a 188; v úseku Kačerov – Kloboučnická v provozu jen v pracovní dny cca od 6 do 20 hod.).

201 Prodloužena do trasy Nádraží Holešovice – Bulovka – Letňany – Bakovská – Satalická obora – Černý Most.

202 Ze zastávky OC Čakovice je odkloněna přes Čakovice a Miškovice k Nádraží Kbely (v úseku OC Čakovice – Černý Most nahrazena linkami 158 a 201).

386 Přečíslována na 396 a prodloužena do trasy Hloubětínská – Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda.

Zrušené linky

159 (dopravce DP Praha): Nádraží Kbely – Náměstí Jiřího Berana (nahrazeno linkou 202).

186 (dopravce DP Praha): Hloubětínská – Satalická obora (nahrazeno linkou 396).

205 (dopravce STENBUS): Poliklinika Budějovická – Zelený pruh (nahrazeno linkou 134).

293 (dopravce ABOUT ME): Poliklinika Budějovická – Milíčov (nahrazeno linkami 138, 203).

Přečíslované linky (z důvodu nutnosti uvolnění číselné řady 270 – 299 pro školní linky a tím další rozvoj PID)

273 (dopravce DP Praha): nově linka 141 (Hloubětínská – Ve Žlíbku)

291 (dopravce DP Praha): nově linka 148 (I.P. Pavlova – Karlovo náměstí – I.P.Pavlova)

295 (dopravce ABOUT ME): nově linka 166 (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice)

296 (dopravce ABOUT ME): nově linka 224 (Nádraží Horní Počernice – Sídliště Petrovice)

297 (dopravce ABOUT ME): nově linka 155 (Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice)

386 (dopravce ABOUT ME): nově linka 396 (Hloubětínská – Přezletice, Kocanda)

Změna dopravců

261 STENBUS DPP

297 => 155 ABOUT ME ARRIVA PRAHA

Změny v jednotlivých oblastech

Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Čimice

 • linka 102: ŠIMŮNKOVA – Kobyliská střelnice – KOBYLISY – Čimický háj – Krakov – SÍDLIŠTĚ BOHNICE – STARÉ BOHNICE; v trase Sídliště Bohnice – Staré Bohnice a Šimůnkova – Kobylisy pouze každý druhý spoj
 • linka 136: JIŽNÍ MĚSTO – Opatov – Spořilov – Bělocerkevská – Orionka – Rokycanova – Ohrada – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Tupolevova – OC Čakovice – SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE
 • linka 145: nová linka KOBYLISY – Vozovna Kobylisy – SÍDLIŠTĚ ČIMICE; provozována celotýdenně v páteřních intervalech, o víkendu a večer po půl hodině, standardní autobusy
 • linka 152: ČESKOMORAVSKÁ – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Kobylisy – Čimický háj – SÍDLIŠTĚ ČIMICE; provozována celotýdenně v páteřních intervalech
 • linka 182: nová linka OPATOV – Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař – Barvy a laky – Kolonie – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Střížkov – POLIKLINIKA PROSEK; provozována pouze o špičkách pracovních dnů (RŠ 12 minut, OŠ 15 minut) ve standardních vozech
 • linka 183: HÁJE – Sídliště Petrovice – Na Křečku – Nádraží Hostivař – Barvy a laky – Kolonie – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Sídliště Ďáblice – VOZOVNA KOBYLISY; provozována ve standardních intervalech v kloubových vozech
 • změna čísla 295 => 166

Odklonění linky 136 (dosud Jižní Město – Opatov – Spořilov – Bělocerkevská – Orionka – Rokycanova – Ohrada – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Sídliště Ďáblice – Vozovna Kobylisy) z Proseka do Čakovic kvůli posílení Letňan přivede do oblasti Žernosecké ulici nově linku 183 (která jede na rozdíl lince 136 ve dvojnásobně dlouhém intervalu, v PD ale stále v kloubových vozech; dosud v trase Háje – Sídliště Petrovice – Na Křečku – Nádraží Hostivař – Barvy a laky – Kolonie – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Kobylisy – Sídliště Čimice), která bude nahrazena ve směru od Vysočanské přes Prosek a do Kobylis prodlouženou linkou 152 (v kloubových vozech na rozdíl současné lince 183; dosud Kobylisy – Sídliště Čimice), která bude nově jezdit v úseku Kobylisy – Čimický háj – Sídliště Čimice i večer a o víkendu a mezi Kobylisy, Vozovnou Kobylisy a Čimicemi novou linkou 145 namísto linky 183, nadále ve standardních vozech.

Mezi Kobylisy a zastávkou Šimůnkova nově povede také prodloužená linka 102 (dosud Kobylisy – Krakov – Sídliště Bohnice – Staré Bohnice) ve standardních vozech, která zajistí z Bohnic přímé spojení k Poliklinice Čumpelíkova.

Večerní a víkendový provoz bude mít nově také linka 169 (Kobylisy – Osecká – Sídliště Čimice), čímž dojde ke zkrácení intervalu pozdě večer a v neděli ráno z 30 na 20 minut a o víkendu do Chaber na polovinu, v ranní špičce díky posílení obou linek na souhrnný interval 7,5 minuty. Linka 162 bude večer a v neděli ráno do Dolních Chaber omezena kvůli prokladu se 169 z 30 na 40 minut

Polovinu spojů linky 183 ve špičkách pracovních dnů nahradí v jejím nejvytíženějším úseku od Střížkova do Hostivaře nová linka 182 ve standardech vedená z Polikliniky Prosek přes Střížkov, Vysočanskou, Spojovací a Nádraží Hostivař až na Opatov.

Kromě toho dochází také k posílení linky 200 do Bohnice ve špičkách pracovních dnů.

V úseku Zoo – Podhoří dochází celotýdenně k navýšení počtu spojů na lince 112 (Nádraží Holešovice – Zoo – Podhoří) za účelem zlepšení koordinace s linkou 236 (Zámky – Sídliště Bohnice – Zoo – Podhoří) a zajištění souhrnného intervalu 15 min. v denním období, tj. posílení intervalu mezi Zoo a Podhořím z 60 na 30 minut po celý týden kromě večera.

Posílen provozu od 16 do 19 hodin mezi Zoologickou zahradou a Sídlištěm Bohnice z 15-30 na 15 minut

+

 • Zlepšení pravidelnosti provozu v relaci Vysočanská – Prosek – Střížkov – Kobylisy prodloužením linky 152 v trase Českomoravská – Sídliště Čimice namísto dosavadní linky 183, z linky 152 se stává metrobus.
 • Zlepšení pravidelnosti provozu v oblasti ul. K Ládví díky nové lince 145 v krátké trase Sídliště Čimice – Vozovna Kobylisy – Kobylisy.
 • Zavedení večerního a víkendového provozu na lince 152, opětovné spojení ze zastávky Řepínská k metru C Kobylisy po celý den a týden.
 • Rozšířená směrová nabídka pro obyvatele ul. Žernosecká, nově přímé spojení s metrem C Kobylisy linkou 102, zlepšení obsluhy Polikliniky Čumpelíkova ve směru od Bohnic a Kobylis.
 • Zavedení přímého spojení z oblasti Ládví, Kobylis, Bohnic a Čimic k obchodnímu centru Galerie Harfa, O2 aréně a finančnímu úřadu u stanice metra Českomoravská prodlouženou linkou 152.
 • Lepší rozložení poptávky mezi linkami 152 a 177 posílením přímé vazby z oblasti Bohnic dále ve směru Vysočany. Dojde tím k eliminaci přetěžování spojů linky 177.
 • Lepší rozložení poptávky mezi linkami 177 a 200 navýšením kapacity linky 200 ve špičkách pracovních dnů (v RŠ z 3 na 2,5 minuty a v OŠ z 3,75 na 3 minuty). V úseku Kobylisy – Sídl. Bohnice dojde ke snížení přetěžování spojů linek 177 i 200.
 • Navýšení počtu spojů v Dolních Chabrech o víkendech a celotýdenně večer vzhledem k rozšíření rozsahu provozu linky 169. Navýšení spojů v ranní špičce, zkrácením intervalu z 20 na 15 minut u linek 162 a 16
 • posílení provozu v SN odpoledne na lince 103 z 30 na 15 minut
 • V úseku Zoo – Podhoří dochází celotýdenně k navýšení počtu spojů na lince 112 za účelem zlepšení koordinace s linkou 236 a zajištění souhrnného intervalu 15 min. v denním období.

 • Ztráta přímého spojení ze zastávek v Žernosecké ul. do oblasti Vinohrad (lze použít tramvajovou linku 10). Ze Žernosecké ul. na Střížkov, Prosek, Vysočany jede nově linka 183 ve dvojnásobných intervalech oproti lince 136, v sedle pracovního dne se prodlužuje interval z 12 na 20 min. (kompenzováno prodloužením poloviny spojů linky 102 z Kobylis přes Žernoseckou ul. na Šimůnkovu a nasazením kloubových vozů na linku 183 v pracovní dny).
 • Ztráta přímého spojení oblasti při ul. K Ládví a Horňátecká s Prosekem, Vysočany, oblastí při ul. Průmyslová (původní linka 183). Obsluha lokality nově linkou 145 pouze k metru Kobylisy (o víkendu ve dvojnásobných intervalech).
 • omezení provozu večer a v neděli ráno do Dolních Chaber (interval 40 místo 30 minut)

Schéma: Sever Prahy [PDF]

prosek

Letňany, Čakovice, Miškovice

 • linka 110: DOLNÍ POČERNICE – Hostavice – Kyje – Sídliště Lehovec – Nový Hloubětín – Letňany – OC ČAKOVICE – (Teplárna Třeboradice – TŘEBORADICE; v trase OC Čakovice – Třeboradice jede minimum spojů)
 • linka 136: JIŽNÍ MĚSTO – Opatov – Spořilov – Bělocerkevská – Orionka – Rokycanova – Ohrada – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Tupolevova – OC Čakovice – SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE
 • linka 140: PALMOVKA – Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – ČAKOVICE – (MIŠKOVICE); v trase Čakovice – Miškovice je vedena jen polovina spojů
 • linka 158: LETŇANY – Rychnovská – Krausova – OC Čakovice – Čakovický zámek – TŘEBORADICE; provozována ve standardních intervalech
 • linka 159: zrušena (nahrazena linkou 202)
 • linka 195: JESENICKÁ – Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Letňany – Rychnovská – AVIA LETŇANY/KRAUSOVA
 • linka 201: NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Bulovka – Střížkov – Letňany – Avia Letňany – Letecké opravny – Bakovská – Satalice – Hutě – Rajská zahrada – ČERNÝ MOST
 • Linka 202: POLIKLINIKA MAZURSKÁ – Sídliště Čimice – Ďáblice – OC Čakovice – ČAKOVICE – (Miškovice – NÁDRAŽÍ KBELY); v trase Čakovice – Nádraží Kbely provozována pouze v PD od 5 do 20 hodin vybranými spoji přibližně v rozsahu dnešní linky 159
 • změna čísla 295 => 166

Staré Letňany budou posíleny nově vedenou linkou 195 (dosud Jesenická – Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Letňany – OC Čakovice – Sídliště Čakovice) v kloubových vozech (int. RŠ 6 minut, SE 12 minut, OŠ 7,5 minut, VE a SN 15 – 20 minut), která bude ve směru do Čakovic a na Tupolevově nahrazena odkloněnou linkou 136 (dosud Jižní Město – Opatov – Spořilov – Bělocerkevská – Orionka – Rokycanova – Ohrada – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Sídliště Ďáblice – Vozovna Kobylisy) opět v kloubových vozech. Navíc bude Tupolevova posílena zkráceným intervalem linky 201 ve špičkách.

Tuto linku doplní nadále linka 158 (dosud Českomoravská – Vysočanská – Letňany – Rychnovská – Krausova – OC Čakovice – Miškovice), která povede nově z Letňan do do Třeboradic (na Vysočanskou ji nahradí linka 195 a do kapacity linka 136, která jede v kloubových vozech). 158 bude provozována ve standardních intervalech (RŠ 12 minut, DO 30 minut, OŠ 15 minut, VE a SN 30 – 40 minut). Linka 158 tak bude sloužit jako posilová linka k lince 195, případně pokud se někde dlouhá linka 195 od Hostivaře zasekne.

V Třeboradicích nahradí 158 odkloněnou linku 110 (oproti ní pojede dvojnásobně častěji; pro navýšení kapacity pro novou výstavbu a zlepšení spojení k ÚMČ Praha 18; dosud Hostavice – Kyje – Sídliště Lehovec – Nový Hloubětín – Letňany – OC Čakovice – Třeboradice – Teplárna Třeboradice), která povede z OC Čakovice (kde bude končit většina spojů) k Teplárně Třeboradice a dále do Třeboradic. Místo přesunuté linky 158 povede do Miškovic linka 140 (dosud Palmovka – Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – Čakovice), která nadále pojede v kloubových vozech, oproti lince 158 ve standardních vozech.

Do Miškovic a dále k Nádraží Kbely povede místo linky 159 (Náměstí Jiřího Berana – Nádraží Kbely) linka 202 (dosud Poliklinika Mazurská – Sídliště Čimice – Ďáblice – OC Čakovice – Krausova – Bakovská – Satalice – Rajská zahrada – Černý Most).

Zároveň bude omezen úsek mezi Krausovou a Bakovskou, neboť zde povede pouze linka č. 201, která bude ve špičkách posílena na 6 minut v ranní špičce a 7,5 minut v odpolední špičce.

+

 • Provoz kloubových vozů ve starých Letňanech (navýšení kapacity ve vazbě k metru B Vysočanská) + nové přímé spojení do Hrdlořez, Malešic a Strašnic linkou 195, i nadále v provozu linka 158 v trase Letňany – Čakovice v delších intervalech.
 • Pro Čakovice i Letňany (oblast při ul. Tupolevova i Beranových) zůstává zachováno metrobusové spojení s metrem B Vysočanská.
 • Nové přímé spojení do oblasti Žižkova a Vinohrad linkou 136.
 • Navýšení kapacity kloubovými vozy nově i v Miškovicích, spojení s metrem B zajištěno nově ve stanici Palmovka.
 • Navýšení kapacity dvojnásobně zkráceným intervalem ve všech obdobích do Třeboradic při vedení linky 158
 • posílení Tupolevovy ulice posílenou linku 201 ve špičkách
 • posílení provozu z Palmovky přes Prosek do Letňan v dopoledním období na lince 140, zkrácením intervalu z 15 na 12 minut

 • zrušení přímého spojení linkou 158 do zastávky Českomoravská.
 • zrušení přímého spojení do Hostivaře a Strašnic linkou 195 z Čakovic a Tupolevovy ulice
 • oslabení provozu v trase Bakovská – Krausova odebráním linky 202, ve špičkách toto omezení kompenzováno zkrácenými intervaly na lince 201

Schéma: Sever Prahy [PDF]

letnany

Kbely, Satalice

 • linka 159: zrušena (nahrazena linkou 202)
 • linka 186: zrušena (nahrazena 201 a 396)
 • linka 201: NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Bulovka – Střížkov – Letňany – Avia Letňany – Letecká opravny – Bakovská – Satalice – Hutě – Rajská Zahrada – ČERNÝ MOST
 • Linka 202: POLIKLINIKA MAZURSKÁ – Sídliště Čimice – Ďáblice – OC Čakovice – ČAKOVICE – (Miškovice – NÁDRAŽÍ KBELY); v trase Čakovice – Nádraží Kbely provozována pouze v PD od 5 do 20 hodin vybranými spoji přibližně v rozsahu dnešní linky 159
 • linka 396: HLOUBĚTÍNSKÁ – Hloubětín – Hutě – Satalice – Vinořský hřbitov – PŘEZLETICE,KOCANDA
 • změna čísla 386 => 396

Linka 201 (dnes Nádraží Holešovice – Letňany – Bakovská) bude posílena (v ranní špičce z 7,5 na 6 min a v odpolední špičce z 10 na 7,5 min) a prodloužena místo linky 202 (dnes Poliklinika Mazurská – Ďáblice – OC Čakovice – Bakovská – Černý Most) z Bakovské přes Satalice na Černý Most. Zrušeny jsou zároveň ranní vložené spoje na lince 269 v trase Satalice – Letňany, které jsou nahrazeny právě posílenou linkou 201.

Původní linka 202 (dosud Poliklinika Mazurská – Sídliště Čimice – Ďáblice – OC Čakovice – Krausova – Bakovská – Satalice – Rajská zahrada – Černý Most) nahradí v úseku Čakovice – Nádraží Kbely zrušenou linku 159 (dosud Nádraží Kbely – Náměstí Jiřího Berana) ve stejném rozsahu provozu, ostatní její spoje budou ukončeny v zastávce Čakovice. Navíc bude v ranní špičce zkrácen interval z 15 na 12 minut. Posílená linka 201 převezme ze Satalic k metru B většinu zátěže zrušené linky 186 (Hloubětínská – Hloubětín – Hutě – Satalice – Satalická Obora).

Linka 186 (dosud Hloubětínská – Hloubětín – Kyje – Satalice – Satalická Obora) bude alespoň částečně nahrazena prodlouženou linkou 386, nově očíslovanou jako 396, jezdící pouze od 6 do 18 hodin (dnešní 186 jezdila celotýdenně a ve dvojnásobně kratších intervalech).

+

 • Vyřešení kapacitních problémů v zastávce Sicherova prodloužením všech spojů linky 201 na Černý Most
 • Sjednocení nástupu směr Satalice k jedné stanice metra provozem linky 201 (dnes rozdělený nástup na Hloubětíně a Rajské zahradě, kde jezdí linky 186 a 202).
 • Přímé spojení Prahy 14 a Satalic s Prosekem a FN Bulovka.
 • Posílení linky 201 v celé trase v úseku Nádraží Holešovice – Bakovská – Černý Most v ranní i odpolední špičce pracovního dne.
 • Přímé spojení Čakovic s Ďáblicemi, Dolními Chabry, Čimicemi a Bohnicemi nově linkou 202 (z Čakovic jede tímto směrem v dnešní době velká část studentů), přímé propojení těchto oblastí s železniční zastávkou Kbely. V ranní špičce nově pojede namísto po 15 minutách po 12 minutách.

 • zrušení přímého spojení Černého Mostu s Ďáblicemi, Dolními Chabry a Bohnicemi, které je aktuálně linkou 202 realizováno.
 • přímé spojení části Kbel s hypermarketem Globus v Čakovicích pouze v pracovní dny.
 • mírné omezení provozu ve špičkách od/k metru B do Hutí a Satalic v odpolední špičce (místo 12 spojů za hodinu pouze 10 spojů)
 • oslabení provozu v trase Bakovská – Krausova odebráním linky 202, ve špičkách toto omezení kompenzováno zkrácenými intervaly na lince 201
 • zrušeny jsou ranní posilové spoje na lince 269 v trase Satalice – Letňany

Schéma: Sever Prahy [PDF]

Schéma: Horní Počernice a okolí [PDF]

linkysatalice

Horní Počernice, Běchovice

 • linka 110: DOLNÍ POČERNICE – Hostavice – Kyje – Sídliště Spořilov – Nový Hloubětín – Letňany – OC ČAKOVICE – (Teplárna Třeboradice – TŘEBORADICE)
 • linka 222: nová linka ČERNÝ MOST – Chvaly – Svémyslice – Xaverov – VÚ BĚCHOVICE
 • linka 224: NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Ratibořická – Svépravice – Chvaly – OC ČERNÝ MOST – Černý Most – VAJGARSKÁ – NÁDRAŽÍ KYJE – Jahodnice – Hostavice – Škola Dolní Počernice – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Na Vartě – Nové Petrovice – SÍDLIŠTĚ PETROVICE; provoz celodenně, celotýdenně, ve špičkách pracovních dnů jsou v provozu vložené spoje v trase Obchodní centrum Černý Most – Vajgarská, resp. Nádraží Kyje. V úseku Vajgarská – Nádraží Kyje jedou tyto vložené spoje v ranní špičce ve směru na nádraží a v odpolední špičce ve směru z nádraží – dosud jezdily vložené spoje v RŠ Černý Most – Bryksova a v OŠ Ratibořická – Bryksova
 • linka 261: ČERNÝ MOST – Chvaly – Svémyslice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Nádraží Klánovice – KLÁNOVICE; zvýšen počet nízkopodlažních vozů v PD, všechny spoje v SN nízkopodlažní
 • změna čísla 296 => 224
 • změna čísla 273 => 141

Stávající linka 261 (Černý Most – Klánovice) je rozdělena na dvě samostatné linky 222 a 261. Dnešní vložené spoje linky 261 ukončené u VÚ Běchovice, které také projíždějí zastávkou Xaverov, jsou na základě žádostí cestujících a městské části pro lepší orientaci označeny jako nová linka 222. Linku 261 bude nově provozovat dopravce Stenbus.

Z důvodu náhrady za zajíždění linky 261 k VÚ Běchovice, které je zrušeno, jsou vybrané tři páry spojů na lince 109 (Palmovka – Spojovací – Dolní Počernice – VÚ Běchovice) v pracovní dny večer a o víkendu prodlouženy o úsek Dolní Počernice – VÚ Běchovice. Z důvodu vytvoření přestupních návazností s linkou 261 a s vlaky na linkách S1 a S7 v zastávce Nádraží Běchovice střed dochází ke změně jízdního řádu.

Linka 110 (dosud Teplárna Třeboradice – Třeboradice – OC Čakovice – Letňany – Sídliště Lehovec – Kyje – Hostavice) je prodloužena z Hostavic do Dolních Počernic, na požadavek městské části. O prázdninách je omezen interval na lince 110 v ranní špičce z 12 na 15 minut.

Na území MČ Praha 20 je linka 296 (nově 224) (dosud dosud Nádraží Horní Počernice – Černý Most – Nádraží Kyje – Nádraží Horní Počernice – Háje) trasována přes Svépravice pro zajištění přímého spojení s nádražím Horní Počernice. Vložené spoje na území MČ Prahy 14 a 20 jsou transformovány do jiné podoby pro posílení návazného spojení k vlakové trati 011 (Praha-Kyje). V jižní části trasy je linka 296 (nově 224) zkrácena pouze do zastávky Sídliště Petrovice, v úseku na Háje je nahrazena prodloužením linky 175. Ranní vložený školní spoj linky 296 (nově 224) z Dolních Měcholup do Petrovic je nahrazen novou školní linkou 552.

+

 • zpřehlednění jízdního řádu linky 261 rozdělením této linky na 222 a 261
 • bližší zajíždění linky 224 do Svémyslic
 • prodloužení linky 110 do Dolních Počernice jako požadavek městské části

 • při cestě linkou 261 do Svémyslic je nutné hledat dva jízdní řády – linky 222 a 261, v opačném směru člověk musí člověk projíždět 2 jízdní řády

Schéma: Horní Počernice a okolí [PDF]

mapacm

Strašnice, Záběhlice, Spořilov

 • linka 101: TOLSTÉHO – Koh-i-noor – Bohdalecká – Zaběhlická škola – Zahradní Město – SÍDLIŠTĚ SKALKA
 • linka 138: NEMOCNICE KRČ – Depo Kačerov – SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – Zaběhlická škola – Zahradní Město – Skalka – SKALKA (- ZENTIVA)
 • linka 154: nová linka STRAŠNICKÁ – Korytná – Záběhlická škola – Nádraží Hostivař – Nádraží Horní Měcholupy – Na Křečku – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov- Na Jelenách – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO; provozována ve standardních autobusech
 • linka 293: zrušena (nahrazena částečně linkou 138 a 203)

Potřebné posílení v Záběhlicích zajistí odkloněná linka 101 (dosud Tolstého – Koh-i-noor – Chodovská – Záběhlická škola – Nádraží Hostivař – Zentiva – Depo Hostivař), která již nepovede na Nádraží Hostivař, ale na Skalku (ve špičkách i nadále na Zentivu). Budou zrušeny posilové spoje linky 138, které vedly pouze v jednom směru.

Nová standardní linka 154 ve standardních vozech pak ze Strašnické nahradí zkrácenou linkou 196 (ukončenou na Kačerově, případně na Kloboučnické; oproti 196 (dosud Strašnická – Chodovská – Kačerov – Novodvorská – Smíchovské nádraží) bude 154 pouze ve standardech), která již do Záběhlic nedojede, a také nahradí polovinu spojů linky 183 (v trase Nádraží Hostivař – Háje). Zároveň posílí spojení ze Záběhlické školy k metru A na Strašnickou.

Linka 138 bude ze Spořilova prodloužena k Nemocnici Krč místo linky 293, zároveň zajistí částečnou náhradu odvedené linky 196. Linka 293 bude zrušena. V úseku Sídliště Spořilov – Nemocnice Krč dojde oproti současné lince 293 k posílení v ranní špičce z 15 na 12 minut a o víkendu k výraznému omezení na dvojnásobně dlouhý interval 30 minut.

Zároveň dochází k omezení linky 138 ze Skalky na Sídliště Spořilov. V ranní špičce sem nově pojede místo po 12/6-9 po 12 minutách, dopoledne místo po 15 po 30 minutách, odpoledne místo po 7,5/15 po 15 minutách, večer a o víkendu ve dvojnásobně dlouhých intervalech, tedy večery a neděle dopoledne po 40 minutách a během víkendu po 30 minutách. Nadále budou na linku 138 nasazeny midibusy.

+

 • vyřešení dlouhodobých kapacitních problémů v ul. Práčská (zastávka Záběhlická škola) díky provozu nové linky 154 ve standardních vozech a jejímu směrování k metru A Strašnická
 • posílení spojení k metru A Skalka společným provozem linek 101 a 138 (ruší se vložené spoje)
 • přímé spojení Jesenické s OC Hostivař a dále s metrem C Háje a OC Chodov
 • spojení zastávky Zentiva se linkou metra A je nově zajištěno nejkratší možnou vazbou do stanice metra A Skalka, nikoli Depo Hostivař
 • posílení provozu v trase Sídliště Spořilov – Nemocnice Krč na lince 138 v ranní špičce z 15 na 12 minut (oproti původní 293)

 • zrušení přímého spojení zastávek Strašnická a Jesenická s Kačerovem a Nemocnicí Krč po zkrácení linky 196 (z oblasti Skalky a Záběhlické školy toto spojení částečně nahrazeno prodloužením linky 138 směrem na Kačerov a k Nemocnici Krč)
 • zrušeno spojení linkou 101 ze Zaběhlic k Depu Hostivař
 • oslabení provozu v ulici V Korytech, neboť nová linka 154 není provozována v kloubových vozech, ale ve standardních
 • výrazné omezení o víkendu v trase Sídliště Spořilov – Nemocnice Krč na lince 138 z 30 na 60 minut (oproti původní 293)
 • výrazné omezení celotýdenní provozu ze Skalky na Sídliště Spořilov – ve většině období je aplikován dvojnásobně delší interval

Schéma: Jihovýchod Prahy [PDF]

strasnice-1

Hostivař, Horní Měcholupy, Petrovice

 • linka 154: nová linka STRAŠNICKÁ – Korytná – Záběhlická škola – Nádraží Hostivař – Nádraží Horní Měcholupy – Na Křečku – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov – Na Jelenách – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO; provozována standardními vozy
 • linka 175: FLORENC – Flora – Strašnická – Skalka – Zahradní Město – Nádraží Hostivař – Na Křečku – Sídliště Petrovice – HÁJE
 • linka 182: nová linka OPATOV – Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivaař – Barvy a laky – Kolonie – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Střížkov – POLIKLINIKA PROSEK; provozována pouze ve špičkách pracovních dnů (RŠ 12 minut, OŠ 15 minut) ve standardních vozech
 • linka 183: HÁJE – Sídliště Petrovice – Na Křečku – Nádraží Hostivař – Barvy a laky – Kolonie – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Sídliště Ďáblice – VOZOVNA KOBYLISY; provozována ve standardních intervalech (dopoledne po 20 min) v kloubových vozech
 • linka 224: NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Ratibořická – Svépravice – Chvaly – OC ČERNÝ MOST – Černý Most – VAJGARSKÁ – NÁDRAŽÍ KYJE – Jahodnice – Hostavice – Škola Dolní Počernice – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Na Vartě – Nové Petrovice – SÍDLIŠTĚ PETROVICE; provoz celodenně, celotýdenně, ve špičkách pracovních dnů jsou v provozu vložené spoje v trase Obchodní centrum Černý Most – Vajgarská, resp. Nádraží Kyje. V úseku Vajgarská – Nádraží Kyje jedou tyto vložené spoje v ranní špičce ve směru na nádraží a v odpolední špičce ve směru z nádraží
 • změna čísla 296 => 224

Spoje linky 181 (Opatov – Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař – Barvy a Laky – Černý Most), které jsou dnes ukončeny v zastávce Barvy a laky, budou nově očíslovány jako linka 182, která dále povede po trase linky 183 na Prosek a budou ukončeny v zastávce Poliklinika Prosek. Tyto spoje pojedou pouze ve špičkách pracovních dnů (RŠ 12 minut, OŠ 15 minut). Linka 181 tak bude v ranní špičce omezena z 10 na 12 minut, o prázdninách z 12 na 15 minut. Na linku 183 budou nasazena kloubová vozidla a z páteřní linky se nově stává standardní. Ve špičce je 183 doplněna novou linkou 182, se kterou je v prokladu.

Posílení oblasti Hornoměcholupské ulice zajistí jak nová linka 154, tak prodloužená linka 175 na Háje. Ta bude nově večer jezdit v intervalu 20 – 40 místo 30 minut. V neposlední řadě dojde ke zvýšení kapacity nasazením kloubových vozů na linku 183, ovšem interval bude u této linky dvojnásobný. I tak dojde k navýšení kapacity ke stanici metra C Háje o 75 %. Linky 154, 175 a 183 se budou prokládat.

Ve starých Petrovicích nahradí nová linka 154 zkrácenou linku 296 (dosud Nádraží Horní Počernice – Černý Most – Nádraží Kyje – Nádraží Horní Počernice – Háje). 154 navíc pojede v ranní špičce po 12 a v odpolední špičce po 15 minutách a ve standardech oproti lince 296 po půl hodině v midibusech. V sedle budou zrušeny vložené spoje na lince 240 v trase Háje – Morseova, nahrazeny budou novou linkou 154. Dojde tak pouze k mírnému omezení kvůli zrušení 296. Na linku 183 budou ve všední dny nasazeny kloubové vozy. Linka 296 tak bude zkrácena od Černého Mostu do zastávky Sídliště Petrovice. Vznikne také nová školní linka 552 v trase Ústřední – Boloňská – Morseova.

+

 • Vyřešení kapacitních problémů v ul. Hornoměcholupská díky provozu nové linky 154 ve standardních vozech a nasazením kloubových vozů na linku 183.
 • Prodloužení intervalů linky 183 kompenzováno nejen nasazením kloubových vozů a zavedením nové linky 154 s rozšířenou směrovou nabídkou, ale také prodloužením linky 175 na Háje.
 • Celkové navýšení kapacity v ul. Hornoměcholupské k metru C Háje je v přepravních špičkách pracovních dní o 75 %, souhrnný interval v ranní špičce zkrácen z 6 na 4 minuty, v sedle z 15 na 7,5 min., v odpolední špičce ze 7,5 na 5 min., večer z 20 na 10 min., a o víkendu z 15 na 10 min.
 • Výrazné zkrácení a zpravidelnění intervalů v zastávkách Newtonova a Morseova díky vhodněji koordinovatelnému provozu linek 154 a 240.
 • Linka 154 zajišťuje nové přímé spojení s oblastí Strašnic a OC Chodov.
 • Přímé spojení z Petrovic, Horních Měcholup a oblasti zastávky Gercenova k OC Hostivař.

 • zrušení přímého spojení zastávek Háje, Newtonova a Morseova s OC Štěrboholy a oblastmi ležící na zkrácené trase linky 296 (nově 224)
 • omezení intervalů linky č. 183 mimo špičky pracovních dnů na dvojnásobek, naopak ve špičkách dochází díky kloubům na lince 183 k posílení
 • omezení provozu na lince 181 v trase Opatov – Černý Most v ranní špičce z 10 na 12 minut

Schéma: Jihovýchod Prahy [PDF]

PETROVICE

Jižní Město, Kunratice

 • linka 154: nová linka STRAŠNICKÁ – Korytná – Záběhlická škola – Nádraží Hostivař – Nádraží Horní Měcholupy – Na Křečku – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov – Na Jelenách – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO; provozována ve standardních autobusech v midibusech
 • linka 165: SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV – Zbraslavské náměstí – Komořany – Obchodní náměstí – Poliklinika – Modřany – Libuš – U Tří svatých – Šeberák – Hrnčířský hřbitov – Šeberov – Opatov – HÁJE
 • linka 182: nová linka OPATOV – Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař – Barvy a laky – Kolonie – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Střížkov – POLIKLINIKA PROSEK; provozována pouze o špičkách pracovních dnů (RŠ 12 minut, OŠ 15 minut) ve standardních vozech
 • linka 203: nová linka POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – Rosečská – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – IKEM – U Tří svatých – Šeberák – Volha – Petýrkova – Roztyly – Chodovec – Mokrá – Brechtova – Poliklinika Háje – HÁJE – MILÍČOV v midibusech, provoz od 6 do 22 hodin, celotýdenně v intervalu 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendu, v úseku Háje – Milíčov v provozu pouze v pracovních dnech cca od 5:00 do 22:00 hod. => dosud začínal provoz v 6:00
 • linka 293: zrušena (nahrazena linkou 138 a 203)

Nová linka 154 nově propojí různé oblasti Jižního Města, Petrovic a Horních Měcholup a nahradí posilové spoje linky 197 (v trase Háje – Na Jelenách) i omezenou linku 183.

Nová midibusová linka 203 nahradí na Jižním Městě zrušenou linku 293 a ve směru do Kunratic zkrácenou linku 193.

Nová linka 182 nahradí posilové spoje linky 181 z Opatova do Hostivaře a doplní linku 183 ve směru na Prosek.

Linka 165 (dosud Sídliště Zbraslav – Jižní Město) bude zkrácena na Háje.

Studentské posilové spoje mezi Chodovem a Volhou budou převedeny z linky 193 na 177.

+

 • Cestující tím získávají možnost jet z oblasti Jihovýchodního Města nově linkou č. 154 do Petrovic a Hostivaře, zlepší se i orientace v jízdním řádu linky 197, jejíž všechny spoje pojedou až na Smíchovské nádraží.
 • krátké spoje linky 181 k Barvám a lakům jsou převedeny na novou linku 182 a prodlouženy přes Žižkov, Vysočany a Prosek na Polikliniku Prosek

 • zrušeno spojení Chodova se zastávkami na lince 193
 • zkrácení linky 165 na Háje

Schéma: Jihovýchod Prahy [PDF]

roztyly

Budějovická, Praha 4

 • linka 117: nová linka POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – Rosečská – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – Novodvorská – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – ČECHOVA ČTVRŤ; provozována v intervalu 30 minut ve pracovní dny od 6 do 20 hodin, v ostatních obdobích po hodině; nasazeny midibusy
 • linka 121: BUDĚJOVICKÁ – Nádraží Krč – Novodvorská – Korandova – NÁDRAŽÍ BRANÍK
 • linka 124: ve směru na Dvorce jede přes Polikliniku Budějovická
 • linka 134: nová linka PODOLSKÁ VODÁRNA – Pražské povstání – Kavčí Hory – Zelená Liška – Budějovická – ZELENÝ PRUH; v páteřních intervalech ve standardních autobusech v pracovní dny, o víkendu v midibusech
 • linka 157: Kačerov – Nemocnice Krč – Labe – Poliklinika Modřany – Nasirovo náměstí
 • linka 173: Točná – Cholupice – Obchodní náměstí
 • linka 203: nová linka POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – Rosečská – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – IKEM – U Tří svatých – Šeberák – Volha – Petýrkova – Roztyly – Chodovec – Mokrá – Brechtova – Poliklinika Háje – Milíčov – HÁJE (provoz celodenně, celotýdenně v intervalu 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendu, v úseku Háje – Milíčov v provozu pouze v pracovních dnech cca od 6:00 do 22:00 hod.)
 • linka 205: zrušena (nahrazena linkou 134)
 • linka 293: zrušena (nahrazena linkou 138 a 203)

Nová páteřní linka 134 pro obsluhu území uvnitř Prahy 4 nahradí zkrácenou linku 121 (dosud Nádraží Braník – Nádraží Krč – Budějovická – Kavčí Hory – Pražské povstání – Podolská vodárna) i zrušenou linku 205 (Budějovická – Zelený Pruh) na Zelený Pruh. Oproti lince 205 je linka 134 provozována Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Oproti původní lince 121 bude v úseku Podolská vodárna – Pražské povstání – Kavčí Hory posílena v ranní špičce z 7,5 na 6 minut a v odpolední z 10 na 7,5 minuty. O víkendu pak bude jezdit i v okrajových obdobích po 20 minutách místo po půl hodině.V trase Kavčí Hory – Budějovická bude provoz výrazně posílen – RŠ 15 min => 6 min; DO 30 min => 15 min; OŠ 20 min => 7,5 min; VE 30 min => 20 min; SN 30 min => 15 – 20 min. Bohužel dojde k nasazení midibusů o víkendu v trase Budějovická – Zelený pruh, což by mohlo dělat problémy.

Linka 121 bude v rámci tohoto opatření ve směru od Antala Staška ukončena již v zastávce Poliklinika Budějovická, a to stejným způsobem, kterým zde nyní končí linky 205.

Aby došlo ke sjednocení nástupu do autobusů linek 124 a 134 ve směru Zelený Pruh, dojde k drobné změně trasy linky 124 (Habrová – Želivského – Kloboučnická – Brumlovka – Budějovická – Zelený Pruh – Dvorce), kdy ve směru Dvorce od Brumlovky povede přes zastávky Budějovická v Budějovické ulici a Polikliniku Budějovická. Obsluhu zastávek Rosečská, Nad Rybníky a Nad Havlem nově místo linky 293 zajistí nové midibusové linky 117 a 203 v obou směrech. K Nemocnici Krč povede ze Spořilova místo linky 293 prodloužená linka 138 (dosud Sídliště Spořilov – Zaběhlická škola – Skalka – Sídliště Spořilov).

Na lince 114 dojde k omezení provozu. Nově je provozována pouze ve špičkách (=> ruší se dopolední provoz), v odpolední špičce dochází k omezení intervalu z 20 na 30 minut a v ranní špičce jsou na vybrané spoje nasazeny kloubové vozy. Částečně bude nahrazena linkou 203, která jede v RŠ 30 minut, DO 60 minut, OŠ 30 minut a v ostatním období po 60 min.

Nová linka 117 také nabídne přímé spojení polikliniky Budějovická a IKEMu s Novými dvory, Lhotkou a Modřany včetně celotýdenní obsluhy Tyršovy čtvrti (dosud v intervalu 60 minut v pracovní dny od 6 do 20 hodin). Provozována bude v pracovní dny od 6 do 20 hodin po 30 minutách, v ostatním období po hodině. V Modřanech nahradí část linky 173 v trase Obchodní náměstí – Násirovo náměstí, která bude zrušena. Linku 117 dostává Dopravní podnik hl. m. Prahy (současnou linku 173 provozovala Arriva Praha).

Na Násirovo náměstí povede místo linky 173 (dosud Obchodní náměstí – Násirovo náměstí) prodloužená linka 157 (dosud Kačerov – Labe – Čechova čtvrť). Cílem úpravy je na linku 157 stáhnout část cestujících z linky 150 a tím snížit tlak na její přetěžování v dalších úsecích trasy. Dojde tak k výraznému posílení ve špičkách pracovních dnů z 60 na 6 – 7,5 minuty, avšak bude zrušen dopolední provoz. Linka 196 (dosud Strašnická – Chodovská – Kačerov – Novodvorská – Přístaviště – Smíchovské nádraží) bude zkrácena od Smíchova na Kačerov, resp. ve všední dny skončí od 6 do 20 hodin na Kloboučnické, ale linka 150 (Želivského – Kačerov – Labe – Na Beránku) naopak pojede až na Želivského i večer.

Na zbylou část linky 173 v trase Obchodní náměstí – Točná budou nasazeny pouze midibusy.

Na linku 193 jsou o víkendu nasazeny kloubové vozy místo standardních.

+

 • Kratší interval na zastávce Zelená liška a v oblasti Pankráce – dvojnásobek spojů, ve špičkách dokonce trojnásobek
 • Nové vnitroobvodové spojení páteřní linkou 134.
 • Zpřehlednění obsluhy oblastí v ulicích U Krčského nádraží a V Podzámčí.
 • Snížení počtu autobusových linek na Spořilově.
 • Na Kavčích horách ukončena pouze linka 188, zpřehlednění možností nástupu v obou směrech.
 • Zlepšení dopravní obsluhy Násirova náměstí linkou 157 ve špičkách pracovních dnů (posílení provozu, zkrácením intervalů z 60 na 6 minut v RŠ a 7,5 minuty v OŠ), přímé spojení s metrem C Kačerov.
 • Zpřehlednění linkového vedení oddělením dvou samostatných větví linky 173. Zajištění spojení detašovaných pracovišť úřadu městské části Praha 12 novou midibusovou linkou 117.
 • Celotýdenní obsluha Tyršovy čtvrti (dosud od 6 do 20 hodin v pracovní dny)
 • na vybrané spoje linky 114 jsou v ranní špičce nasazeny kloubové vozy
 • posílení provozu v trase Podolská Vodárna – Kavčí Hory v přepravních špičkách RŠ z 7,5 na 6 minut, OŠ z 10 na 7,5 minuty a ve večerních hodinách v SN, brzkých ranních hodinách v SN a dopoledne v NE z 30 na 20 minut
 • nasazení kloubových vozů na linku 193 z Nádraží Vršovice přes Pankrác a Krč do Kunratic o víkendu

 • Oddělení společného směru linek 118 + 170 a linky 124 od Budějovické ve směru Podolí/Ryšánka odkloněním linky 124 přes Polikliniku Budějovická.
 • Omezení víkendového provozu mezi Starým Spořilovem a Nemocnicí Krč na celodenní interval 30 minut
 • Omezení provozu mezi Strašnicemi, Zabělicemi a
 • Zrušení dopravní obsluhy v sedle pracovního dne na Násirově náměstí.
 • Zrušení přímého spojení zastávek Strašnická a Jesenická s Kačerovem a Nemocnicí Krč po zkrácení linky 196 (z oblasti Skalky a Záběhlické školy toto spojení částečně nahrazeno prodloužením linky 138 směrem na Kačerov a k Nemocnici Krč).
 • zrušení dopoledního provozu na lince 114 a omezení provozu v odpolední špičce z 20 na 30 minut
 • nasazení midibusů o víkendu na linku 134 oproti současným standardům v trase Budějovická – Zelený pruh

Schéma: Jihovýchod Prahy [PDF]

Budějovická

modřany

Koněvova ulice

Dochází k posílení linek 133 (Florenc – Ohrada – Sídliště Malešice) a 207 (Staroměstská – Florenc – Ohrada) zkrácením intervalu v ranní špičce z 6 na 5 minut (od 7:45 do 8:45), čímž dochází v Koněvově ulici ke zkrácení souhrnného intervalu 3 na 2-3 minuty. Důvodem je fakt, že v současnosti dochází k překračování standardů kvality a v některých případech to vede k tomu, že se cestující do autobusu nevejdou a musí čekat na další spoj. Nadále se plánuje posílení linky 207 nasazením kloubových vozů či jiným způsobem.

Barrandov, Řeporyje, Stodůlky

Od září došlo také ke změně v oblasti Barrandova, Řeporyjí a Stodůlek rozdělením linky 230 na linky 130 a 230. Více o změně zde.

Schéma: Jihozápad Prahy [PDF]

Podrobný výpis autobusových změn od 15. 10. 2016

100

 • zřizuje se zastávka Na Padesátníku

101

 • změna trasy: TOLSTÉHO – … Záběhlická škola – Topolová (×) – Centrum Zahradní Město – Zahradní Město – Na Padesátém SKALKA (A) – MICHELANGELOVA – Rembrandtova (×) – Královická (×) – SÍDLIŠTĚ SKALKA
 • v úseku Skalka – Sídliště Skalka, resp. Sídliště Skalka Michelangelova v provozu pouze vybrané spoje (oproti současné l. 138 se ruší první ranní a poslední večerní spoj)
 • typ vozidel: v pracovní dny standardní a midibus, o víkendu midibus (do ukončení tramvajové výluky v Nuslích a Michli celotýdenně standardní)
 • v původním úseku Tolstého – Zaběhlická škola
  • posílení provozu v PD v ranní špičce obousměrně zkrácením intervalu z 15 na 12 minut (od 6 do 7:30 hod)
 • omezení na začátku ranní špičky a posílení kolem 7. a 13. hodiny ve směru na Skalku
  • ruší se první ranní spoj v PD do Vršovic
  • omezení provozu CT večer a v NE dopoledne z 30 a 40 minut
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (24) 40 (40) 40 (40)
  Sedlo / dopoledne 30 (30) 30 (30) 40 (40)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (30) 30 (30) 30 (30)
  Večer 40 (40) 40 (40) 40 (40)
  hodnoty v závorce platí pro úsek Skalka/Michelangelova – Sídliště Skalka

102

 • změna trasy (prodloužení): STARÉ BOHNICE – SÍDLIŠTĚ BOHNICE – … – KOBYLISY (C) – Poliklinika Čumpelíkova (×) – Kobyliská střelnice (×) – Bojasova (×) – Šimůnkova (T) – ŠIMŮNKOVA (v aut. obratišti)
 • v úseku Kobylisy – Šimůnkova je v provozu celotýdenně pouze každý druhý spoj
 • všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem
 • v současném úseku Kobylisy – Sídliště Bohnice
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů do Bohnic od 9:01 do 9:46 z 12 na 15 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů do Bohnic od 14:11 do 14:41 z 8-13 na 15 minut
  • ruší se první ranní spoj v PD na Kobylisy ve 4:45 (nahrazen novým spojem na l. 505)
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů na Kobylisy od 6:03 do 6:18 z 6 na 7-8 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů na Kobylisy od 9:37 do 10:05 z 10 – 12 na 13 – 15 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů na Kobylisy od 14:24 do 14:54 z 7-8 na 15 minut
  • omezení provozu CT prodloužením intervalů na Kobylisy od 20:11 do 21:08 z 10 – 15 na 17 – 20 minut

103

 • zřizuje se spoj CT v trase Sídliště Ďáblice – Březiněves ve 4:28 (převeden z noční l. 514)
 • prodloužení ranní špičky PD o půl hodiny (kolem 8. hodiny) => zkrácením intervalů v trase Ládví – Ďáblice od 8:07 do 8:37 a v trase Ďáblice – Ládví od 8:19 do 8:49 z 15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v obou směrech koncem 15. a 17. hodiny z 7-8 ma 10 minut => zkrácení špičky v obou obdobích o cca čtvrt hodiny
 • posílení provozu v PD kolem 20. hodiny => zkrácením intervalů v trase Ládví – Ďáblice od 19:52 do 20:52 z 25 na 15 minut a v trase Ďáblice – Ládví od 19:48 do 20:48 z 30 na 15 minut
 • posílení provozu v SN pozdně odpoledne na lince 103 z 30 na 15 minut (SO 13 – 19 hod; NE 15 – 19 hod) a v SO dopoledne a brzo odpoledne z 30 na 15 – 30 minut (SO 9 – 13 hod, NE 13 – 15 hod; SN 19 – 20 hod) => posílení přeplněné l. 103 a již plné linky 369 od Mělníka

106

 • časové posuny spojů CT
 • horší návaznosti na metro C na Kačerově při delších intervalech (tj. 15 a více minut v PD večer a SN)

směr Nádraží Braník

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Kačerov – Nádraží Braník od 6:11 do 6:33 z 6 na 7 – 8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Kačerov – Nádraží Braník od 13:35 do 14:10 z 15 na 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Kačerov – Nádraží Braník od 18:30 do 18:50 z 7 – 8 na 10 minut
 • posílení provozu v SO zkrácením intervalu v trase Kačerov – Nádraží Braník od 5:37 do 6:37 z 30 na 20 minut

směr Kačerov

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Nádraží Braník – Kačerov od 5:38 do 6:12 z 7 – 10 na 10 – 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Nádraží Braník – Kačerov od 14:12 do 14:42 z 8 na 10 minut (naopak všechny spoje nově začínají už u Nádr. Braník)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Nádraží Braník – Kačerov od 19:02 do 19:32 z 12 na 10 minut

109

 • všechny spoje v SN jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem
 • časové posuny spojů CT
 • zpravidelnění intervalů na začátku a na koncive směru na Dolní Počernice
 • změna intervalu v trase Dolní Počernice – VÚ Běchovice následovně: RŠ 15 – 30 minut (interval cca 15 minut pouze kolem 5. hodiny, dosud i kolem 6. a 7. hodiny), DO 60 minut, OŠ 30 minut (dnes kolem 13. a 14. po cca 15 minutách), SO – nový pár spojů kolem 5. hodiny, NE – nový pár spojů kolem 21. hodiny
 • změna intervalu v ve směru na Palmovku – nově interval 5-6 či 5-7 minut místo 6 minut (=> spoje od VÚ Běchovice jedou po 5 minutách, spoje z Počernic kolem 6. a 7. hod po 6 minutách, kolem 8. hod po 7 minutách)
 • omezení provozu v PD kolem 15. hodiny => prodloužením intervalu v trase Palmovka – Dolní Počernice od 14:45 do 15:45 a v trase Dolní Počernice – Palmovka od 14:47 do 15:47 z 7-8 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Palmovka – Dolní Počernice od 18:16 do 18:45 z 7-8 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Dolní Počernice – Palmovka od 13:57 do 14:47 z 15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Dolní Počernice – Palmovka od 19:00 do 20:00 z 10 – 12 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Dolní Počernice – Palmovka od 20:00 do 21:30 z 20 na 15 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Dolní Počernice – Palmovka od 21:30 do 23:30 z 20 na 30 minut (vyjma vloženého spoje ve 22:44)

110

 • změna trasy (v oblasti Třeboradic):
  • sled zastávek ve směru Třeboradice: … – OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE – Teplárna Třeboradice – Za Tratí (×) – K Teplárně (×) – TŘEBORADICE
  • sled zastávek ve směru Dolní Počernice: TŘEBORADICE – Králova (×) – Třeboradice – K Teplárně (×) – Za Tratí (×) – Teplárna Třeboradice – OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE – …
 • v úseku Obchodní centrum Čakovice – Třeboradice v provozu celotýdenně pouze vybrané spoje, určené zejména pro obsluhu areálu teplárny
 • změna trasy (prodloužení v oblasti Dolních Počernic): TŘEBORADICE – … – Hostavice – Lomnická (T) – Nádraží Dolní Počernice (S) – DOLNÍ POČERNICE
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Hostavice (resp. Dolní Počernice) – OC Čakovice od 4:49 do 5:29 z 13-15 na 20 minut
 • posílení provozu v PD kolem 9. hodiny => zkrácením intervalu v trase Hostavice (resp. Dolní Počernice) – OC Čakovice od 8:40 do 9:49 a OC Čakovice – Hostavice (resp. Dolní Počernice) od 9:13 do 9:43 z 30 na 15 minut
 • posílení provozu v PD kolem 19., 20. a 21. hodiny => zkrácením intervalu v trase Hostavice (resp. Dolní Počernice) – OC Čakovice od 19:59 do 21:29 a v trase OC Čakovice – Hostavice (resp. Dolní Počernice) od 19:19 do 21:09 z 30 na 20 – 25 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Hostavice (resp. Dolní Počernice) – OC Čakovice od 14:14 do 14:44 z 20 na 15 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase OC Čakovice – Hostavice (resp. Dolní Počernice) od 7:33 do 7:57 z 10 na 12 minut
 • zřizuje se spoj CT v trase OC Čakovice – Dolní Počernice v 0:09

112

 • všechny spoje jsou CT zajišťovány nízkopodlažními vozidly
 • do Podhoří je vedena celotýdenně v intervalu 30 minut (dnes kromě ranní špičky po 60 minutách)
 • změna uspořádání spojů v PD – spoje do Podhoří nejsou ve špičce od 7 do 19 hodin vložené do intervalu, ale jedou vždy 5 minut za předchozím spojem, spoje po těchto spojích jedou po 7 minutách, ostatní po 6 minutách
 • posílení provozu v SN zkrácením intervalů v pozdních odpoledních hodinách kolem 17. a 18. hodiny z 4-5 až 5 na 4 minuty
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada od 16:03 do 17:03 z 6 na 5 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada od 18:23 do 18:53 z 5 na 6 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada od 18:53 do 19:23 z 6 na 7-8 minut
 • posílení provozu v SN zkrácením intervalu v trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada od 16:57 do 17:39 z 5 na 4 minuty
 • posílení provozu v SN zkrácením intervalu v trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada od 17:39 do 18:39 z 4-5 na 4 minuty
 • omezení provozu v SN prodloužením intervalu v trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada od 18:53 do 19:23 z 4-5 na 7-8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice od 7:29 do 7:47 z 7-8 na 6 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice od 17:15 do 19:00 z 5 na 6 minut (do intervalu jsou po půl hodině přidány vložené spoje z Podhoří)
 • posílení provozu v SN zkrácením intervalu v trase Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice od 17:09 do 17:49 z 5 na 4 minuty
 • posílení provozu v SN zkrácením intervalu v trase Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice od 17:39 do 18:39 z 4-5 na 4 minuty
 • omezení provozu v SN prodloužením intervalu v trase Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice od 18:41 do 19:11 z 4-5 na 6 minut
 • omezení provozu v SN prodloužením intervalu v trase Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice od 19:11 do 19:41 z 6 na 7-8 minut

113

 • zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů v PD

114

 • zrušení dopoledního (10 – 14) a večerního (19 – 23) provozu v PD
 • omezení provozu v PD odpoledne z 20 na 30 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením provozu v trase Kačerov – Ústavy Akademie Věd od 8:27 do 8:57 z 15 na 10 minut (z Ústavu Akademie Věd nové spoje v 8:45 a 8:55 místo 8:50)
 • na vybrané spoje v PD v ranní špičce nasazeny kloubové vozy

117

 • nová linka v trase: POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Lísek (×) – Rosečská (×) – Nad Rybníky (×) – Nádraží Krč (S) (×) – Nad Havlem (×) – Nemocnice Krč – Zálesí – Sulická (×) – Novodvorská – Čechtická (×) – Nové dvory – Cílkova – Lhotecký les – Sídliště Lhotka – Sídliště Lhotka – Hasova – Labe – Ke Schodům (T) (×) – Družná (Z) – Na Cikorce (Z) (×) – Tyršova čtvrť – Darwinova (×) – Lehárova (×) – Modřanská škola – Obchodní náměstí – Na Havránce (+)– Poliklinika Modřany – ČECHOVA ČTVRŤ
 • nově obsluhovaná zastávka Čechtická
 • posílení v oblasti Tyršovy čtvrti během ranní špičky, dopoledne a okrajům odpolední špičky oproti dnešní lince 173
 • v provozu celodenně a celotýdenně
 • typ vozidel: midibus
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 30 60 60

118

 • lepší návaznosti na metro od Spořilova na Budějovické na metro C do centra (kratší přestup o minutu), horší návaznost z centra ve směru na Smích. nádr. (prodloužení přestupu o minutu), lepší přestup na metro B na Smíchovském nádraží ve směru do centra (kratší přestup o minutu)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží od 8:19 do 8:42 z 10 na 7-8 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží od 14:24 do 15:03 z 7-8 na 10 minut
 • zřizuje se spoj v SO v trase Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží v 4:45
 • mírné omezení provozu v PD v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Spořilov koncem 5. hodiny a kolem 6. hodiny (zrušen během tohoto období 1 spoj) a mírné posílení kolem 9. hodiny (zřízen 1 spoj)
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Spořilov od 14:21 do 14:50 z 7-8 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Spořilov od 18:31 do 18:50 z 7-8 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Spořilov od 19:00 do 19:30 z 12 na 10 minut

120

 • posunuje se spoj v PD v trase Pod Lochovem – Na Knížecí v 8:57 na 8:52
 • posunuje se spoj v PD v trase Na Knížecí – Nádraží Radotín ve 13:25 na 13:30

121

 • zkrácení, změny trasy (v okolí Budějovické): POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Budějovická (T) (C) – Krčská (T) – Na Strži (T) – Antala Staška (Z) (×) – Ryšánka (Z) – Na Staré cestě (×) – … – NÁDRAŽÍ BRANÍK (S)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Nádraží Braník – Poliklinika Budějovická od 13:13 do 14:15 z 24 – 28 na 20 – 22 minut (1 spoj navíc)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Nádraží Braník – Poliklinika Budějovická od 18:56 do 20:24 z 27 – 30 na 20 – 24 minut (1 spoj navíc)
 • typ vozidel: celotýdenně midibus
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 20 30 30
  Večer 30 30 30

124

 • změna trasy a zastávek (v oblasti Budějovické)
  • sled zastávek ve směru Želivského: beze změny
  • sled zastávek ve směru Dvorce: … – Brumlovka – Budějovická (C) (v ul. Budějovická) – Poliklinika Budějovická (C)– Antala Staška (×) – Ryšánka – …
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Dvorce – Želivského (resp. Habrová) od 9:06 do 9:49 z 11 – 12 na 13 – 15 minut (o 1 spoj méně)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Dvorce – Želivského (resp. Habrová) kolem 14. hodiny (1 spoj navíc)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Želivského (resp. Habrová) – Dvorce od 7:30 do 8:06 z 8-9 na 7 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase (resp. Habrová) – Dvorce od 8:13 do 8:37 z 6 na 8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase (resp. Habrová) – Dvorce od 13:04 do 13:40 z 15 na 12 minut

125

směr Skalka

 • zkracuje se spoj v PD v trase Bachova – Skalka ve 4:08 a v SN ve 4:28 do trasy Sídliště Petrovice – Skalka s odjezdem ve 4:28 a v SN ve 4:29
 • prodlužují se spoje v PD v trase Bachova – Skalka ve 4:28, 5:21 a 5:40 do trasy Chodovec – Skalka s odjezdem ve 4:34, 5:19 a 5:35
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Smíchovského nádraží – Skalka od 5:34 do 6:01 z 8 – 10 na 12 – 15 minut (o 1 spoj méně)
 • zřizuje se spoj v PD v trase Smíchovského nádraží – Skalka v 6:53 => zkrácení intervalu od 6:49 do 6:57 z 8 na 4 minuty
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Smíchovského nádraží – Skalka od 13:59 do 14:36 z 6 na 7-8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Smíchovského nádraží – Skalka od 18:55 do 19:35 z 10 na 7-8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Smíchovského nádraží – Skalka od 19:35 do 20:05 z 15 na 10 minut
 • zřizuje se spoj CT v trase Smíchovského nádraží – Nádraží Hostivař v 0:25 (dosud poslední spoj v 0:15 jede v 0:05)
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v trase Smíchovského nádraží – Skalka od 11:05 do 12:05 z 20 na 15 minut

směr Smíchovské nádraží

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Skalka – Smíchovské nádraží od 6:37 do 6:57 z 5 na 4 minuty
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Skalka – Smíchovské nádraží od 20:01 do 20:25 z 15 na 12 minuty
 • omezení provozu CT prodloužením intervalu v trase Skalka – Smíchovské nádraží od 20:55 do 21:34 z 15 na 20 minut
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v trase Skalka – Smíchovské nádraží od 11:52 do 12:52 z 20 na 15 minut

130

 • posunují se všechny spoje o 15 minut na později ve směru na Barrandov
  • zřizují se spoje v PD v trase Zličín – Chaplinovo náměstí v 9:00 a 13:30
 • posunují se všechny spoje o 15 minut dříve ve směru na Zličín
  • zřizují se spoje v PD v trase Chaplinovo náměstí – Zličín v 8:40 a 9:10

133

 • posílení provozu v PD v ranní špičce zkrácením intervalu v trase Florenc – Sídliště Malešice od 7:49 do 8:39 a v trase Sídliště Malešice – Florenc od 7:29 do 8:39 z 6 na 5 minut
 • posunují se spoje v PD dopoledne o 2 minuty později
 • posílení provozu v PD v trase Sídliště Malešice – Florenc od 8:39 do 9:03 z 7 na 6 minut
 • časové posuny spojů ve směru na Žižkov dopoledne a kolem 13. a 14. hodiny ve směru do centra

134

 • nová linka v trase: PODOLSKÁ VODÁRNA Doliny Klikovka Pražského povstání (C) Děkanka (×) Na Hřebenech Kavčí hory Milevská (T) (×) Sídliště Pankrác Pankrác (C) Pankrác (T) (C) Zelená liška (×) Budějovická (C) Poliklinika Budějovická (C) Antala Staška (×) Ryšánka Na Planině ZELENÝ PRUH
 • dochází k výraznému posílení v úseku Kavčí Hory – Budějovická – o polovinu až dvě třetiny spojů více
 • dochází k posílení provozu v úseku Podolská vodárna – Kavčí Hory => v ranní špičce z 7-8 na 6-7 minut, v odpolední špičce z 10 na 7-8 minut a v SN ráno, NE dopoledne a SN večer z 30 na 20 minut
 • v provozu celodenně a celotýdenně
 • typ vozidel: v pracovní dny standardní, o víkendu midibus
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 30-20 30
  Sedlo / dopoledne 15 15 20
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 15 15
  Večer 20 20 20

Porovnání úseku Podolská vodárna – Pražské povstání – Kavčí Hory

SMĚR KAVČÍ HORY

Pracovní den

Období 6:04-24 6:24-8:00 8:00-38 13:01-14:12 14:22-18:23 18:55-19:19 21:22-23:22 23:22-0:22
Souč. 10 min 7-8 min 10 min 15 min 10 min 10 min 15 min 30 min
Nově 6-7 min 6 – 7 m. 7-8 min 12 min 7-8 min 12 min 20 min 20 min

Sobota (S) + neděle (N)

Období 6:23-7:03 (S) 7:03-9:02 (S) 7:21-12:17 (N) 12:17-13:02 (N) 20:02-21:04 21:22-0:22
Současný int. 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Nový int. 20 min 15 min 20 min 15 min 15 min 20 min

SMĚR PODOLSKÁ VODÁRNA

Pracovní den

Období 5:43-6:13 6:48-8:08 8:44-9:22 15:16-18:26 19:45-20.11 20:58-22:56 22:56-23:56
Souč. 20 min 7-8 min 15 min 10 min 15 min 15 min 30 min
Nově 15 min 6 – 7 min 9 – 10 min 7-8 min 13 min 20 min 20 min

Sobota (S) + neděle (N)

Období 6:36-7:56 (S) 7:56-8:59 (S) 7:36-11:58 (N) 11:58-12:29 (N) 19:59-20:59 20:58-23:56
Současný int. 30 min 20-23 min 30 min 30 min 20 min 30 min
Nový int. 20 min 15 min 20 min 15 min 15 min 20 min

Porovnání úseku Poliklinika Budějovická/Budějovická – Zelený pruh

 • horší návaznosti od metra
  • na Zelený pruh => po příjezdu metra je přestup 6 místo 4 minut
  • na Budějovickou => po příjezdu autobusem je přestup 5 místo 5 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů na Zelený pruh od 13:17 do 13:53 z 15 na 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů na Zelený pruh od 14:05 do 14:47 z 7 – 9 na 10 – 12 minut
 • posílení provozu v SO zkrácením intervalu na Zelený pruh od 7:15 do 8:01 z 20-24 na 15 minut
 • mírné omezení provozu v PD prodloužením intervalu na Pol. Budějovická kolem 9. a 14. hodiny (zrušeny celkem 2 spoje)
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu na Pol. Budějovická od 20:12 do 21:04 z 15-20 na 13-15 minut
 • rozšíření provozu na brzké rána a pozdní večery
  • zřizuje se v PD první ranní spoje na Zelený pruh ve 4:54, 5:14 a v SN v 5:08
  • zřizuje se CT poslední spoj na Zelený pruh ve 23:54
  • zřizují se v PD první ranní spoje na Pol. Budějovická ve 4:34, 4:53 a 5:11
  • zřizují se CT poslední večerní spoje na Pol. Budějovická ve 23:44 a 0:04

135

 • zvýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů v PD
 • posílení provozu ve směru na Chodov počátkem 21. hodiny (1 spoj navíc) a posunutí všech večerních spojů po 21. hodině o +10 min
 • posunutí vybraných spojů kolem 8. hodiny ve směru na Florenc
 • lepší návaznosti na metro na Roztylech o víkendech v obou směrech ve směru od Dědinovy a od Spořilova k metru na Roztylech
 • nejede z Roztyl spoj od posledního metra
 • časové posuny spojů CT

136

 • změna trasy v severní části Prahy: SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE – Krystalová (×) – Čakovický zámek – Nádraží Čakovice (S) (×) – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (×) – Fryčovická – Tupolevova – Dobratická – Výstaviště Letňany (×) – Letňany (C) – Letňanská – Nový Prosek (×) – Prosek (C) – … – JIŽNÍ MĚSTO
 • v úseku Vozovna Kobylisy – Prosek nahrazena linkou 183
 • posílení provozu v PD v druhé polovině 8. hodiny zkrácením intervalu z 10 na 8 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů kolem 12. hodiny z 10 na 12 minut => interval 10 minut začíná o hodinu později ve směru na Jižní Město, ve směru na Želivského o půl hodiny později
 • rozšíření odpolední špičky PD, tj. posílení provozu kolem 14. a 18. hodiny z 10 na 7-8 minut => odpolední špička začíná o 15 minut dříve a o 15 minut později končí
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ve směru na Jižní Město kolem 19. hodiny z 12 na 15 minut => interval 15 minut začíná o 30 minut dříve
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v obou směrech od cca 4:30 do 6:30 z 30 na 20 minut
 • časové posuny spojů CT

138

 • změna trasy (prodloužení v oblasti Spořilova, zkrácení v oblasti Skalky): NEMOCNICE KRČ – Nemocnice Krč (Z) – U Labutě (×) – Kačerov (C) (S) – Pod Dálnicí (Z) – V Zápolí – Depo Kačerov – Starý Spořilov (×) – Roztylské náměstí (×) – Lešanská (×) – Spořilov (T) – Spořilov – Měchenická (×) – SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – … – SKALKA (A) – MICHELANGELOVA – Plošná (×) – Mokřanská (×) – Myšlínská (×) – Kablo (×) – Kovošrot (×) – ZENTIVA
 • posílení provozu v úseku Zaběhlická škola – Skalka díky změně trasy l. 101 (=> z rušení vložených spojů v RŠ v trase Zaběhlická škola – Skalka v OŠ Skalka – Zaběhlická škola)
  • => posílení v PD ranní špičce ve směru na Zaběhlickou školu z 15 na 6 minut, ve směru na Skalku z 7,5 na 6 minut
  • => posílení v PD odpolední špičce ve směru na Skalku z 15 na 7,5 minut
  • => posílení provozu v PD od 13 do 15 hodin obousměrně na poloviční interval
 • v úseku Skalka – Zentiva, resp. Zentiva – Michelangelova v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny (náhrada za zrušenou l. 101 v trase Nádr. Hostivař – Zentiva – Depo Hostivař)
 • v úseku Nemocnice Krč – Sídliště Spořilov posilové spoje v pracovní dny dopoledne (v tomto úseku nahrazuje linku 293; oproti ní je omezen provoz v SO od 7 do 21 a v NE od 12 do 21 hod z 15 na 30 minut)
 • omezení provozu v úseku Sídlištěm SpořilovZáběhlická škola v SN a v PD dopoledne (9 – 13 hod) z 15 na 30 minut a CT večer (20 – 0 hod) z 20 na 40 minut, posílení provozu kolem 7. hodiny v PD z 15 na 12 minut
 • typ vozidel: celotýdenně midibus
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (12) 40 (-) 40 (-)
  Sedlo / dopoledne 30* (-) 30 (-) 40 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (15-30) 30 (-) 30 (-)
  Večer 40 (1 pár spojů) 40 (-) 40 (-)
  údaj v závorce platí pro úsek Skalka – Zentiva, resp. Zentiva – Michelangelova

  *dopoledne interval 15 minut v úseku Sídliště Spořilov – Nemocnice Krč

140

 • změna trasy (prodloužení): PALMOVKA (B) – … – ČAKOVICE Radonická (×) MIŠKOVICE
 • v úseku Čakovice – Miškovice v provozu celotýdenně pouze cca každý druhý spoj
 • do Miškovic se jede přímo po Tupolevově =>zrychlení cesty o 5 minut
 • pro spoje jedoucí až do Miškovic se přemisťuje zastávka Čakovice: do ul. Cukrovarská, cca 30 m před křiž. s ul. Ouhrabkova
 • posílení provozu v pracovní dny dopoledne (9:30 – 13:30 hod) (důvodem koordinace s linkou 136 a posílení provozu na Tupolevově ulici) zkrácením intervalu z 15 na 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) od 6:01 do 6:26 z 10 – 15 na 8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) od 6:34 do 6:52 z 7-8 na 6 minut
 • omezení provozu v PD na konci ranní špičky kolem 7. a 8. hodiny
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) od 7:04 do 7:32 z 6 na 7 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) od 7:48 do 8:27 z 7 – 8 na 10 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) Čakovice od 8:27 do 8:51 z 10 na 12 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Čakovice (resp. Miškovice) – Palmovka od 8:09 do 8:42 z 6 na 8 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Čakovice (resp. Miškovice) – Palmovka od 8:52 do 9:28 z 10 na 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Čakovice (resp. Miškovice) – Palmovka od 13:40 do 14:40 z 10 na 12 minut
 • posílení provozu v PD na začátku odpolední špičky kolem 14. hodiny z 10 na 7-8 minut => posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) od 14:10 do 14:33 a ve směr zpět od 14:51 do 15:15 z 10 na 7-8 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Čakovice (resp. Miškovice) – Palmovka od 18:32 do 19:19 z 10 na 12 minut
 • posílení provozu v PD ve večerních hodinách kolem 19. a 20. hodiny => posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Palmovka – Čakovice (resp. Miškovice) od 19:51 do 20:22 z 12 na 10 minut a ve směru zpět od 19:31 do 20:20 z 15 na 12 minut
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (12) 20 (20-40)
  20 (20-40)
  Sedlo / dopoledne 12 (24-36) 15 (30) 20 (20-40)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (15) 15 (30) 15 (30)
  Večer 20 (20-40) 20 (20-40) 20 (20-40)
  údaje v závorce platí pro úsek Čakovice – Miškovice

141

 • nové označení pro bývalou linku 273
 • trasa beze změny
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Ve Žlíbku – Hloubětínská od 4:32 do 5:31 z 10-13 na 20 minut
 • zkracují se spoje v PD v trase Hloubětínská – Ve Žlíbku v 5:16 a 5:35 do trasy Hejtmanská – Ve Žlíbku s odjezdem v 5:21 a 5:41
 • ruší se spoj v PD v trase Ve Žlíbku – Černý Most v 5:56 a opět v 5:56 a 6:16 také v trase Černý Most – Ve Žlíbku
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Ve Žlíbku – Hloubětínská od 12:58 do 13:28 z 12-15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Ve Žlíbku – Černý Most (resp. Hloubětínská) od 18:48 do 20:08 z 5-10 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Ve Žlíbku – Černý Most (resp. Hloubětínská) od 20:08 do 20:48 z 15 na 10 minut
 • zřizují se krátké spoje v trase Ve Žlíbku – Černý Most ve 21:12, 22:12 a 23:12
 • změna intervalu v ve směru k zast. Ve Žlíbku – int. 5 minut místo 4/6 minut
 • zřizují se spoje v PD v trase Černý Most – Ve Žlíbku ve 13:00, 21:25, 22:35 a 23:35
 • omezení provozu v úsek Hloubětínská – Černý Most obousměrně kolem 19. a 20. hodiny z 15 na 20 minut

144

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Kobylisy – Poliklinika Mazurská od 5:18 do 5:50 z 10 na 14-18 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Kobylisy – Poliklinika Mazurská od 13:09 do 13:46 z 7-8 na 10 – 12 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Kobylisy – Poliklinika Mazurská od 20:26 do 20:50 z 15 na 12 minut
 • posílení provozu v SN zkrácením intervalů v obou směrech od cca 4:30 do 6:30 z 30 na 20 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Poliklinika Mazurská – Kobylisy od 5:18 do 6:00 z 8 – 15 na 10 – 17 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Poliklinika Mazurská – Kobylisy od 9:21 do 10:00 z 10 na 12 – 15 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Poliklinika Mazurská – Kobylisy od 19:53 do 20:20 z 10 na 12 – 15 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Poliklinika Mazurská – Kobylisy od 20:20 do 21:18 z 15 na 20 minut

145

 • zavedení nové linky v trase: KOBYLISY (C)– Kobylisy (Z) (+)– Sídliště Kobylisy – Mirovická – Vozovna Kobylisy – Za Čimickým hájem (×) – Přívorská – Okořská (Z) – Libeňská (×) – Čimice – Sídliště Čimice (T) – SÍDLIŠTĚ ČIMICE
 • linka je v provozu celodenně a celotýdenně jako náhrada za bývalou linku 183
 • omezení, oproti lince 183 jezdí o víkendu místo po 15 minutách po 30 minutách (SO 7 – 21 hod, NE 13 – 21 hod) a CT večer místo po 20 po 40 minutách (PD 22 – 0 hod a SN 21 – 0 hod)
 • typ vozidel: celotýdenně standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 40 40
  Sedlo / dopoledne 15 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 30 30
  Večer 40 40 40

Porovnání úseku Kobylisy – Přívorská – Sídliště Čimice:

 • ruší se první spoj v PD z Kobylis do Čimic ve 4:55 – spoj částečně nahrazen novým spojem l. 152 v 5:00
 • ruší se první spoje v PD ze Sídliště Čimice ve 4:14, 4:34 a 4:49 (první jede v 5:03) – spoje jsou částečně nahrazeny spoji l. 505 ve 4:20 a 4:40 a l. 152 v 4:37 a 4:57

SMĚR SÍDLIŠTĚ ČIMICE

Pracovní den

Období 5:10 – 5:45 5:45 – 6:15 6:31 – 7:31 7:49 – 8:05 8:05 – 8:45 8:45 – 9:27 9:27 – 9:57 12:55 – 13:25
Souč. 6 – 14 min 8 – 13 min 8 min 6 min 6 min 6 min 8 – 12 min 15 min
Nově 15-20 min 10 min 6 min 8 min 10 min 12-15 min 15 min 10 min

Pracovní den

Období 18:55 – 19:15 19:45 – 20:12 22:30 – 0:30
Souč. 8 min 10 min 20 min
Nově 10 min 12 – 15 min 40 min


SMĚR KOBYLISY

Pracovní den

Období 5:03 – 6:06 13:28 – 15:27 18:28 – 19:28 19:28 – 19:58 19:58 – 21:43 22:03 – 0:03
Souč. 12 min 7-8 min 12 min 15 min 20 min 20 min
Nově 15 min 10 min 10 min 10 min 15 min 40 min

148

 • nové označení pro bývalou linku 291
 • trasa i provozní parametry beze změny

150

 • zřizují se obousměrně zastávky Zálesí a Novodvorská
 • všechny spoje ve večerním období, doposud ukončené na Kačerově, jsou prodlouženy do zastávky Želivského (částečná náhrada za linku 196 v relaci Kačerov – Michle a zachování spojení na metro A ve večerním období)
 • časové posuny spojů zejména konci ranní špičky a na začátku odpolední špičky
 • časové posuny spojů CT
 • mírné posílení v PD ve směru na Kačerov okolo 9. hodiny a omezení počátkem 14. hodiny

152

 • změna trasy (prodloužení): ČESKOMORAVSKÁ (B) – Vysočanská (B) – Prosek (C) – Sídliště Prosek – Střížkov (C) – Třebenická – Štěpničná (×) – Ládví (C) – Kobylisy (C) – Služská (×) – Písečná – … – SÍDLIŠTĚ ČIMICE
 • nově v provozu celodenně a celotýdenně, částečně nahrazuje linku 183 v relaci Čimice – Vysočanská
 • typ vozidel: celotýdenně kloubový
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 20 20
  Sedlo / dopoledne 15 15 20
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 15 15
  Večer 20 20 20

  oproti současné lince 152 v trase Sídliště Čimice – Písečná – Kobylisy dochází k zavedení večerního (21 – 0 hod), brzkého ranního (4 – 5 hod) a víkendového provozu

Porovnání úseku Kobylisy – Sídliště Čimice:

SMĚR KOBYLISY

Pracovní den

Období 4:37 – 5:17 8:00 – 8:15 8:15 – 9:05 9:05 – 9:47 13:54 – 14:34 18:34 – 19:22 19:22 – 20:22 20:37 – 23:57
Souč. nejezdí 4/6 min 4/6 min 6/9 min 10 min 10 min 10 min nejezdí
Nově 20 min 7-8 min 10 min 15 min 7-8 min 12 min 15 min 20 min

SMĚR SÍDLIŠTĚ ČIMICE

Pracovní den

Období 5:00 – 5:21 8:31 – 9:07 20:50 – 0:43
Souč. nejezdí 7-8 min nejezdí
Nově 21 min 10 – 15 min 20 min

154

 • nová linka v trase: STRAŠNICKÁ (A) – Strašnická (Z) (A) – Na Hroudě – Nádraží Strašnice (S) (×) – Korytná (×) – Želivecká (×) – Jesenická – U Lípy (×) – Záběhlická škola – Práčská (×) – Obchodní centrum Hostivař – Na Groši – Hostivařská – Nádraží Hostivař (S) (v Průmyslové ul.) – Nádraží Hostivař (S) (v obratišti/ul. Plukovníka Mráze) – Gercenova – Řepčická – Boloňská – Nádraží Horní Měcholupy (S) (×) – Na Křečku (×) – Janovská (×) – Sídliště Petrovice (Z) – Sídliště Petrovice – Morseova (×) – Newtonova (×) – Horčičkova – Háje (C) – Modrá škola (×) – Prašná (Z) (×) – Brechtova – Šperlova – Donovalská – Brodského – Benkova – Pod Chodovem (×) – Chodov (C) – Jarníkova – Na Jelenách (×) – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO
 • linka je v provozu celodenně a celotýdenně
 • typ vozidel: celotýdenně standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40 40
  Sedlo / dopoledne 30 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 40 40 40

155

 • nové označení pro bývalou linku 297
 • změna dopravce: ABOUT ME s.r.o.
 • zřizuje se zastávka Malešický park – viz. změna zastávek PID
 • provozní parametry beze změny

157

 • změna trasy (v oblasti Modřan): KAČEROV (C) – … – Poliklinika Modřany – Písková (×) – NÁSIROVO NÁMĚSTÍ
 • ruší se spoj v PD v trase Čechova čtvrť – Kačerov v 19:03

158

 • změna trasy: LETŇANY (C) – Výstaviště Letňany (×) – … – ČAKOVICE – U Bílého mlýnku (×) – Králova (×) – TŘEBORADICE
 • vybrané spoje v pracovní dny v provozu pouze v úseku Letňany – Čakovice
 • vyjma ranní špičky nasazeny na všechny spoje garantovaně nízkopodlažní vozy
 • výrazné omezení provozu kvůli převedení většiny spojů na l. 195
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (6 – 8 hod) 60 (5 – 8) 60 (5 – 8)
  Sedlo / dopoledne 30 (8 – 15 hod T/16 hod Z) 30 (8 – 13) 40 (8 – 13)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (15 – 18 hod) 30 (13 – 20:30) 30 (13 – 20:30)
  Večer 40 (20:30 – 0 hod) 40 (20:30 – 0 hod) 40 (20:30 – 0 hod)

159

 • zrušena, nahrazena linkou 202

162

 • posílení provozu v PD v ranní špičce z 20 na 15 minut => odjezdy z konečných od 6:30 do 7:30 hodin každých 15 minut
 • posílení provozu v PD na začátku odpolední špičky z 30 na 20 minut => odjezdy z konečných od 13 do 15 hodin každých 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase v trase Kobylisy – Dolní Chabry od 18:50 do 19:50 z 30 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase v trase Dolní Chabry – Kobylisy od 19:03 do 20:03 z 30 na 20 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu CT večer (21 – 0 hod), SN ráno (5 – 8) a NE dopoledne (8 – 12) z 30 na 40 minut (kvůli zavedení provozu l. 169)
 • o víkendu nasazeny pouze garantovaně nízkopodlažní spoje

163

 • zrušeny v PD 4 krátké spoje v trase Želivského – Sídliště Malešice a zpět (1x v RŠ, 2x v OŠ, 1x VE) a jeden večerní v SN
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Sídliště Rohožník – Želivského od 17:51 do 18:53 z 20 na 15 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Sídliště Rohožník – Želivského od 19:10 do 19:40 z 20 na 30 minut

165

 • změna trasy (zkrácení):DLIŠTĚ ZBRASLAV – … – Modrá škola (×) – HÁJE (C)
 • zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů
 • omezení provozu v PD na začátku ranní špičky kolem 4., 5. a 6. hodiny:
  • ruší se spoj v PD v trase Bachova – Jižní Město ve 4:35
  • ruší se se vložený spoj v PD v trase U tří svatých – Jižní Město v 6:18
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ze Sídliště Zbraslav od 4:51 do 5:51 z 12 – 15 na 20 minut => zřizují se vložené spoje v PD v trase Hrnčířský hřbitov – Háje v 6:16 a 6:36
  • ruší se první spoj v PD v trase Háje – Sídliště Zbraslav ve 4:15
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Hájů od 4:30 do 5:00 z 15 na 30 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Hájů od 5:00 do 6:00 z 15 na 20 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu z Hájů od 6:00 do 6:27 z 11 na 12-15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů ze Sídliště Zbraslav od 17:45 do 18:45 z 12 na 10 minut

166

 • nové označení pro bývalou linku 295
 • trasa i provozní parametry beze změny

169

 • zavedení víkendového provozu v PD večer po 22. hodině => mírné omezení l. 162
 • posílení provozu v PD v ranní špičce z 20 na 15 minut => odjezdy z konečných od 6:30 do 7:30 hodin každých 15 minut
 • posílení provozu v PD na začátku odpolední špičky z 30 na 20 minut => odjezdy z konečných od 13 do 15 hodin každých 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase v trase Kobylisy – Sídliště Čimice od 18:40 do 19:40 z 30 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase v trase Sídliště Čimice – Kobylisy od 18:54 do 19:54 z 30 na 20 minut

170

 • zkracuje se spoj v PD v trase Donovalská – Pražská čtvrť ve 4:49 do trasy Depo Kačerov – Pražská čtvrť s odjezdem v 5:00
 • zřizuje se vložené spoj v PD v trase Budějovická – Pražská čtvrť v 5:57 => zkrácení intervalu na 10 minut
 • zřizuje se vložené spoj v PD v trase Choceradská – Pražská čtvrť v 6:03 => zkrácení intervalu na 8 minut
 • zkracuje se spoj v PD v trase Donovalská – Pražská čtvrť v 6:16 do trasy Choceradská – Pražská čtvrť
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Jižní Město – Pražská čtvrť od 5:41 do 6:11 z 9 – 13 na 14 – 16 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Jižní Město – Pražská čtvrť od 14:13 do 14:43 z 7-8 na 10 minut
 • zřizují se spoje v PD v trase Chodovec – Jižní Město ve 4:30 a 4:50
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Pražská čtvrť – Jižní Město od 5:30 do 5:54 z 10 na 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Pražská čtvrť – Jižní Město od 14:14 do 14:43 z 7-8 na 10 minut

173

 • změna trasy (zkrácení): OBCHODNÍ NÁMĚSTÍ – Nádraží Modřany (S) – … – TOČNÁ
 • ruší se 2 ranní spoje kolem 7. hodiny ze zastávky Na Beránku na Točnou, naopak se 2 ranní spoje kolem 7. hodiny prodlužují od Točné až na Obchodní náměstí
 • posílení provozu v PD v odpolední špičce z intervalu 15-30 na 15 minut

175

 • změna trasy (prodloužení v oblasti Jižního Města): FLORENC (B) (C) – … – Sídliště Petrovice – Jakobiho (×) – Horčičkova – HÁJE (C)
 • omezení provozu v SN ráno (5 – 8), NE dopoledne (8 – 13) a SN večer (20 – 0 hod) (interval prodloužen ze 30 na 40 minut)
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Florenc – Háje od 5:02 do 5:51 z 15-20 na 25 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Florenc – Háje od 7:30 do 8:19 z 15 na 12 minut
 • zkracuje se spoj CT v trase Florenc – Sídliště Petrovice v 0:12 do trasy Florenc – Skalka, posunutý je na 0:03, zřízen je nový spoj v PD v trase Florenc – Skalka v 0:23
 • zřizuje se spoj CT v trase Skalka – Florenc ve 4:38 a v PD v 5:41 a 6:05
 • zkracují se spoje v PD v trase Sídliště Petrovice – Florenc ve 4:34 a 4:54 do trasy Skalka – Florenc s odjezdem ve 4:56 a 5:14
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu ve směru na Florenc od 13:42 do 15:00 z 15 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu ve směru na Florenc od 17:45 do 18:30 z 20 na 15 minut
 • zřizuje se nový spoj CT v trase Háje – Florenc v 23:23
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40 40
  Sedlo / dopoledne 20 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 20 40 40

177

 • zřízení vložených spojů v úseku Volha – Chodov jako náhrada za linku 193
  • souhrnný interval v pracovní dny ráno 3 minuty (pouze ve směru na Chodov), dopoledne 7,5 minuty, odpoledne 3-4 minuty a večer cca do 22:00 10-20 minut
  • souhrnný interval v neděli od cca 18:00 do 22:00 10-20 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Poliklinika Mazurská – Chodov od 5:40 do 6:07 z 7 – 8 na 13 – 14 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Chodov – Poliklinika Mazurská od 5:14 do 5:50 z 8 – 15 na 14 – 20 minut
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v obou směrech od cca 4:30 do 6:30 z 30 na 20 minut
 • časové posuny spojů CT

181

 • vložené spoje v trase Opatov – Barvy a laky jsou zrušeny, resp. nahrazeny novou linkou 182
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů kolem 5. a 6. hodiny z 10 na 12 minutomezení provozu ve směru na Opatov od 5:35 do 7:12 a ve směru na Černý Most od 5:38 do 6:37 z 10 na 12 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v ranní špičce v trase Černý Most – Opatov od 7:25 do 8:27 z 15 na 12 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů kolem 14. hodiny z 15 na 20 minut => omezení provozu ve směru na Opatov od 13:19 do 14:39 a ve směru na Černý Most od 14:09 d 14:7 z 15 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu kolem 20. hodiny z 30 na 20 minut => posílení provozu ve směru na Opatov od 20:12 do 21:12 a ve směru na Černý Most od 20:09 do 20:50 z 30 na 20 minut
 • všechny spoje tedy nově jedou v celé své trase
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30

Porovnání úseku Opatov – Barvy a Laky

SMĚR BARVY A LAKY

Pracovní den

Období 5:18 – 6:06 6:06 – 6:42 6:57 – 8:09 8:09 – 8:46 9:11 – 9:41 12:11 – 13:11 13:11 – 13:49 14:09 – 14:39
Souč. 5 – 7 min 4/6 min 4/8 min 5/8 min 30 min 20 min 20 min 7-8 min
Nově 10 min 10 min 6 min 6 min 15 min 30 min 30 min 10 min
Období 18:02 – 18:51 19:19 – 19:49
Souč. 10 min 20 min
Nově 7-8 min 10 min

SMĚR OPATOV

Pracovní den

Období 4:38 – 5:31 5:51 – 6:41 6:41 – 6:53 6:53 – 8:05 8:05 – 8:55 13:20 – 13:51 13:51 – 15:09 15:09 – 18:24
Souč. 7 – 10 min 4/6 min 3-4 min 5/7 min 6/9 min 15 min 6-9 min 6/9 min
Nově 13-20 min 6 min 6 min 6-7 min 6 min 10 min 10 min 7-8 min
Období 18:24 – 18:44 20:10 – 21:28
Souč. 13-14 min 30 min
Nově 7-8 min 20 min

182

 • nová linka v trase: POLIKLINIKA PROSEK – Střížkov (Z) (C) Střížkov (C) – Sídliště Prosek – Prosek (C) – Nad Jetelkou (×) – Vysočanská (B) – Nádraží Libeň (S) – K Žižkovu (×) – Balkán (×) – Spojovací – Pod Táborem – Kolonie (×) – Za Horou (Z) – Perlit (×) – Spalovna Malešice (×) – Zamenhofova (Z) (×) – Radiová (×) – Barvy a laky (×) – Kablo (×) – Sklářská (×) – Nádraží Hostivař (S) – Hostivařská – Na Groši – Hostivařské náměstí – Selská (×) – Nad Košíkem (×) – K Obecním hájovnám (×) – Donovalská – Litochlebské náměstí – OPATOV (C)
 • v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů: ráno v intervalu 12 minut (5 – 9 hod), odpoledne 15 minut (14 – 19 hod)
 • typ vozidel: standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.

183

 • změna trasy (v oblasti Prahy 8): VOZOVNA KOBYLISYVozovna Kobylisy (Z) – Bojasova (×) – Šimůnkova – Sídliště Ďáblice – Třebenická (T) – Třebenická HÁJE (C)
 • typ vozidel: v pracovní dny nově kloubový, o víkendu standardní. Vybrané spoje večer celotýdenně standardní.
 • omezení provozu, tj. prodloužení intervalů na dvojnásobek (v úseku Střížkov – Nádraží Hostivař provoz doplněn pouze ve špičkách linkou 182; dopoledne omezení o cca třetinu)
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 40 40
  Sedlo / dopoledne 20 30 40
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 40 40 40

Porovnání úseku Nádraží Hostivař – Střížkov 182+183:

SMĚR STŘÍŽKOV

Pracovní den

Období 5:29 – 6:09 9:41 – 13:01 13:01 – 14:01 14:21 – 14:51 18:31 – 19:26 19:26 – 20:06 20:06 – 20:47 21:32 – 0:08
Souč. 7-8 min 15 min 10 min 7-8 min 10 min 12 min 15 min 20 min
Nově 10 min 20 min 20 min 10 min 15-20 min 20 min 20 min 40 min

Sobota a neděle

omezení provozu v SO od 8 do 21 a v NE od 13 do 21 prodloužením intervalu z 15 na 30 minut, v ostatním období z 20 na 40 minut

SMĚR OPATOV

Pracovní den

Období 6:13 – 6:31 8:35 – 9:35 8:35 – 13:35 18:05 – 18:20 18:20 – 18:50 18:50 – 19:21 19:21 – 20:39 21:05 – 23:55
Souč. 6 min 10 min 15 min 10 min 10 min 12 min 15 min 20 min
Nově 7-8 min 20 min 20 min 7-8 min 15 min 15 min 20 min 40 min

Sobota a neděle

omezení provozu v SO od 8 do 21 a v NE od 13 do 21 prodloužením intervalu z 15 na 30 minut, v ostatním období z 20 na 40 minut, ruší se první spoj v SN ve 4:51

186

 • zrušena, nahrazena částečně linkou 396 a ve směru k metru B, tj. na Rajskou zahradu l. 201
  • oproti nové lince 396, která je provozována od 6:30 do 17:30 hodin v hodinovém intervalu (v RŠ od 6:30 do 9:30 po 30 minutách), tato byla provozována celodenně a celotýdenně v kratších intervalech

188

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Želivského – Kavčí Hory od 4:57 do 5:55 z 10 na 12 – 15 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Želivského – Kavčí Hory od 13:56 do 14:35 z 7-8 na 10 minut
 • omezení provozu CT prodloužením intervalu v trase Želivského – Kavčí Hory od 20:00 do 20:59 z 15 na 20 minut
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v trase Želivského – Kavčí Hory od 11:30 do 12:30 z 20 na 15 minut
 • posílení provozu v SO zkrácením intervalu v obou směrech od cca 4:30 do 5:30 z 30 na 20 minut
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v obou směrech od cca 4:30 do 7:30 z 30 na 20 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Kavčí Hory – Želivského od 5:06 do 5:34 z 10 na 13 – 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Kavčí Hory – Želivského od 7:54 do 8:12 z 8 na 6 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Kavčí Hory – Želivského od 18:21 do 18:40 z 8 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Kavčí Hory – Želivského od 18:50 do 19:20 z 12 na 10 minut

193

 • změna trasy (zkrácení): NÁDRAŽÍ VRŠOVICE (S) ŠEBERÁK
 • v úseku Šeberák – Chodov nahrazena linkami 177 a 203
 • typ vozidel: kloubový nově i o víkendu

195

 • změna trasy (v oblasti Letňan a Čakovic): KRAUSOVA / AVIA LETŇANY (×)– Staré Letňany – Rychnovská (+)– Boletická (×) – Výstaviště Letňany – … – JESENICKÁ
 • ve směru od Letňan spoje střídavě ukončovány v zastávkách Avia Letňany a Krausova, tj. v úseku Avia Letňany – Krausova v provozu celotýdenně pouze každý druhý spoj
 • zřizuje se zastávka Nad Jetelkou (náhrada za linku 158)
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Jesenické od 8:44 do 9:30 z 10 – 13 na 12 – 15 minut
 • zrušení prvního ranního spoje CT ve směru na Zahradní Město
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ve směru na Zahradní Město kolem 5. hodiny (zrušení jednoho spoje)
 • oproti současnému stavu v úseku Letňany – Avia Letňany/Krausova k nasazení CT kloubových vozů => výrazné zvýšení kapacity, ale omezení provozu pouze ve špičkách na dvojnásobek od 6:30 do 9:30 a od 14 do 19 hodin, doplňujíc účel zde nadále plní l. 158 => CT posílení ve Starých Letňanech
 • časové posuny spojů CT

196

 • platí pro trvalý stav po ukočení výluky v Michli
 • změna trasy (zkrácení, resp. odklon): SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (B) (S) – … – KAČEROV (C) (S) – … – Michelská – Pod Jezerkou – KLOBOUČNICKÁ
 • v úseku Kačerov – Kloboučnická v provozu pouze v pracovní dny od cca 6:00 do cca 20:00
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Jílovská – Kačerov ve 4:45 do trasy Přístaviště – Kačerov s odjezdem ve 4:38
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu ze Smíchovského nádraží od 5:14 do 5:54 z 20 na 12-16 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu ze Smíchovského nádraží od 14:15 do 14:35 z 7-8 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu ze Smíchovského nádraží od 18:55 do 19:25 z 12 na 10 minut
 • zřizují se spoje CT v trase Smíchovské nádraží – Kačerov ve 23:54 a 0:14
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu z Kačerova od 6:15 do 6:30 z 6 na 7-8 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu z Kačerova od 7:57 do 8:18 z 6 na 7 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu ze Smíchovského nádraží od 13:28 do 14:05 z 15 na 12 minut
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (6) 20 (-)
  20 (-)
  Sedlo / dopoledne 15 (15) 15 (-) 20 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (7,5) 15 (-) 15 (-)
  Večer 20 (-) 20 (-) 20 (-)
  údaje v závorce platí pro úsek Kačerov – Kloboučnická

197

 • ruší se vložené spoje v úseku Na Jelenách – Háje (nahrazeny linkou 154)
 • v úseku Sídliště Písnice – Háje celotýdenně nadále v provozu pouze každý druhý spoj
 • typ vozidel: celotýdenně kloubový
 • zkracuje se spoj v PD v trase Smíchovské nádraží – Háje ve 4:45 do trasy Přístaviště – Háje s odjezdem ve 4:49
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Jílovská – Háje ve 4:37 na do trasy Přístaviště – Háje s odjezdem ve 4:30
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu ze Smíchovského nádraží od 5:24 do 6:00 z 20 na 12 minut
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Jílovská – Sídliště Písnice v 6:07 do trasy Smíchovské nádraží – Sídliště Písnice s odjezdem v 6:00
 • prodlužují se spoj v DP v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Písnice v 6:18 a 6:32 do trasy Smíchovské nádraží – Sídliště Písnice s odjezdem v 6:18 a 6:32
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu ze Smíchovského nádraží od 14:10 do 14:39 z 7-8 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu ze Smíchovského nádraží od 19:00 do 19:30 z 12 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu ze Sídliště Písnice od 6:06 do 6:28 z 6 na 7-8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu Sídliště Písnice od 13:28 do 13:52 z 15 na 12 minut
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (12) 20 (40)
  20 (40)
  Sedlo / dopoledne 15 (30) 15 (30) 20 (40)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (15) 15 (30) 15 (30)
  Večer 20 (40) 20 (40) 20 (40)
  údaje v závorce platí pro úsek Sídliště Písnice – Háje

200

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v ranní špičce v trase Sídliště Bohnice – Kobylisy (pouze v uvedeném směru) od 6:49 do 7:43 z 3 na 2 minuty
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Kobylisy – Sídliště Bohnice od 6:15 do 7:00 z 3 na 4 minuty
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Kobylisy – Sídliště Bohnice od 13:33 do 14:03 z 6 – 7 na 5 – 6 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v odpolední špičce v trase Kobylisy – Sídliště Bohnice (pouze v uvedeném směru) od 16:32 do 18:20 z 3,5 na 3 minuty
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v obou směrech od cca 4:30 do 6:30 z 30 na 20 minut

201

 • změna trasy (prodloužení): NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (C) (S) – … – Bakovská – Kbely – Kbely (×) – Nymburská (×) – Dřevařská (×) – Satalice – Satalická obora – Satalice – Nádraží Satalice (Z) (S) (×) – Sportareál Satalice (×) – Plynárna Satalice (×) – Sicherova (×) – Lipnická (×) – Jordánská (Z) (×) – Hutě – Rajská zahrada (B) – Ronešova (×) – Poliklinika Černý Most (+)– ČERNÝ MOST (B)
 • posílení provozu v přepravních špičkách pracovního dne – v ranní špičce z 7-8 na 6 minut a v odpolední špičce z 10 na 7-8 minut
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6*
  20
  20
  Sedlo / dopoledne 15
  15
  20
  Odpolední špička / odpoledne 7,5
  15
  15
  Večer 20
  20
  20
  * v úseku Rokoska – Nádraží Holešovice i nadále vložené spoje v pracovní dny ráno (interval v tomto úseku 2-6 minut)
 • oproti současné lince 202 je v trase Černý Most – Satalice provozována následovně:

Porovnání úseku Nádraží Holešovice – Bakovská

SMĚR BAKOVSKÁ

Pracovní den

Období 6:18 – 6:42 6:42 – 7:00 7:36 – 8:06 8:06 – 9:03 15:05 – 17:36 18:38 – 19:36
Souč.12 15 min 7-8 min 7-8 min 10 min 10 min 10 min
Nově 8-10 min 6 min 10 min 15 min 7-8 min 12 min

SMĚR NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE

 • zřizují se CT nové spoje v 0:07 a 0:27 na Letňany, spoj ve 23:47 je zkrácen na Letňany

Pracovní den

Období 5:22 – 5:59 6:08 – 7:07 7:26 – 8:02 8:16 – 8:36 8:36 – 9:27 13:11 – 14:35 15:16 – 18:46 19:26 – 20:03
Souč. 15 min 8 min 8 min 7-8 min 10 min 10 min 10 min 13-15 min
Nově 11-14 min 6 min 6 min 10 min 12 min 12 min 7-8 min 12 min

Porovnání úseku Černý Most – Satalice

Ze Satalic k metru B na Rajskou zahradu sice dochází k posílení, nicméně dochází k výraznému omezení ze Satalic k metru B na Hloubětín. Celkově tak ubývá spojů v ranní a odpolední špičce (místo 12 spojů za hodinu pouze osm a o večerech (místo 4 spojů za hodinu pouze tři), ovšem pro cestující je cestování jednoduší, nemusí totiž zkoumat, ve které stanici metra mají přestoupit na autobus.

SMĚR SATALICE

 • ruší se v PD první spoj do Satalic ve 4:59

Pracovní den

Období 5:40 – 6:18 6:18 – 6:42 6:54 – 7:24 7:24 – 7:42 7:42 – 8:16 8:16 – 8:52 8:52 – 12:51 12:51 – 14:15
Souč. 18-20 min 14-20 min 7-8 min 10 min 20 min 30 min 30 min 20 min
Nově 12-15 min 12 min 6 min 6 min 7 – 10 min 12 min 15 min 12 min

Pracovní den

Období 14:15 – 15:05 18:08 – 18:57 19:18 – 19:54 19:54 – 0:40
Souč. 15 min 7-8 min 15 min 30 min
Nově 10 min 10 min 12 min 20 min

Sobota a neděle

posílení provozu v SO od 8 do 21 a v NE od 13 do 21 hod zkrácením intervalu z 30 na 15 minut, v ostatním období z 40 na 20 minut (jedná se o převedené spoje l. 186 z Hloubětína)

SMĚR ČERNÝ MOST

Pracovní den

Období 5:45 – 6:25 6:25 – 7:34 7:34 – 8:17 8:17 – 8:47 8:47 – 13:29 13:29 – 14:17 14:17 – 15:07 15:07 – 15:46
Souč. 15 min 5-10 min 15 min 15-20 min 30 min 20 min 20 min 7-8 min
Nově 10 min 6 min 7 min 10 min 15 min 12 min 10 min 10 min

Pracovní den

Období 18:47 – 19:27 19:27 – 20:27 20:27 – 21:42 21:42 – 0:02
Souč. 13-19 min 22 – 30 min 30 min 30 min
Nově 10 min 12 min 15 min 20 min

Sobota a neděle

osílení provozu v SO od 8 do 21 a v NE od 13 do 21 hod zkrácením intervalu z 30 na 15 minut, v ostatním období z 40 na 20 minut (jedná se o převedené spoje l. 186 z Hloubětína), ruší se první spoj v SN ve 4:51.

202

 • změna trasy (zkrácení, resp. odklon): POLIKLINIKA MAZURSKÁ – … – Obchodní centrum Čakovice –Nádraží Čakovice (S) (×) – Cukrovar Čakovice (×) – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – ČAKOVICE – Radonická (×) – Miškovice – Kbelský hřbitov (×) – Zamašská – Sovenická (×) – Bakovská (×) – NÁDRAŽÍ KBELY (S)
 • v úseku Čakovice – Nádraží Kbely v provozu pouze každý druhý spoj a pouze v pracovní dny cca od 6 do 20 hodin
 • omezení provozu v PD večer po 21. hodině prodloužením intervalu z 30 na 40 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Polikliniky Mazurská od 5:30 do 6:10 z 15 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu z Polikliniky Mazurská od 6:24 do 7:49 z 15 na 12 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu z Polikliniky Mazurská od 12:49 do 14:19 z 20 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu z Polikliniky Mazurská od 17:34 do 18:35 z 20 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu od OC Čakovice od 6:06 do 7:00 z 16-20 na 12-15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu od OC Čakovice od 7:35 do 8:15 z 15-20 na 12-15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu od OC Čakovice od 12:50 do 13:50 z 30 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu od OC Čakovice od 13:50 do 14:50 z 30 na 20 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů od OC Čakovice od 18:31 do 19:31 z 15 na 20 minut
 • ruší se spoj CT v trase Poliklinika Mazurská – OC Čakovice v 0:07
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (24-36)
  30 (-)
  30 (-)
  Sedlo / dopoledne 30 (60) 30 (-) 30 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (30) 30 (-) 30 (-)
  Večer 40 (-)
  40 (-) 40 (-)
  údaje v zárovce platí pro úsek Čakovice – Nádraží Kbely
 • změna na trase původní linky 159
  • posílení provozu v PD od 7 do 8:30 z 60 na 30 minut
  • posílení provozu v PD od 13:30 do 15:30 z 60 na 30 minut
  • nový spoj kolem 18. hodiny a ruší se spoj v polovině 19. hodiny na Nádr. Kbely
  • ruší se poslední spoj od Nádr. Kbely v 19:42 (poslední jede v 19:16)

203

 • zavedení nové linka v trase: POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Lísek (×) – Rosečská (×) – Nad Rybníky (×) – Nádraží Krč (S) (×) – Nad Havlem (×) – Nemocnice Krč – Klárův ústav (T) (×) – Ústav mateřství – IKEM – V Lískách (Z) (×) – Ústav akademie věd – Zelené domky (×) – U Tří svatých (×) – Kunratická škola – Kunratice – Šeberák – Na Proutcích (×) – Koleje Jižní Město – Volha – U Kunratického lesa (×) – Petýrkova – Dědinova – Roztyly (C) – Chodovec – Chodovská tvrz – Mokrá (×) – Šperlova – Brechtova – Wagnerova (×) – Poliklinika Háje (×) – Modrá škola (C) ((×) ve směru Z)– Milíčov – HÁJE (C)
 • linka je v provozu celotýdenně cca od 5:00 do 22:00 v intervalu 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendu
 • typ vozidel: celotýdenně midibus
 • dopravce: ABOUT ME s.r.o.
 • v úseku Háje – Milíčov v provozu pouze v pracovních dnech cca od 5:00 do 22:00 hod. => dosud začínal provoz v 6:00
 • obsluha zastávek Wágnerova a Poliklinika Háje pouze od 5 do 22 hodin – dosud do půlnoci, o víkendu do zmíněných zastávek interval hodina, dosud po půl hodině
 • rozšířen provoz mezi Šeberákem a Petýrkovou (resp. Chodovem) o víkendu – nově od 5 do 22 hodin (dosud od 8 do 19 hod)
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60

205

 • zrušena, nahrazena linkou 134

207

 • posílení provozu v PD v ranní špičce zkrácením intervalu v trase Staroměstská – Ohrada od 7:40 do 8:30 a v trase Ohrada – Staroměstská od 7:42 do 8:52 z 6 na 5 minut
 • posunují se spoje v PD dopoledne o 2 minuty později
 • posílení provozu v PD v trase Ohrada – Staroměstská od 8:52 do 9:10 z 7 na 6 minut
 • časové posuny spojů ve směru na Žižkov dopoledne a kolem 13. a 14. hodiny ve směru do centra

213

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Želivského – Jižní Město od 7:30 do 8:48 z 6 na 7 – 8 minut => neproklad 136+213
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Želivského – Jižní Město od 8:48 do 9:48 z 8 – 10 na 12 minut => neproklad 136+213
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů kolem 12. hodiny z 10 na 12 minut => interval 10 minut začíná o hodinu později ve směru na Jižní Město, ve směru na Želivského o půl hodiny později
 • rozšíření odpolední špičky PD, tj. posílení provozu kolem 14. a 18. hodiny z 10 na 7-8 minut => odpolední špička začíná o 15 minut dříve a o 15 minut později končí
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ve směru na Jižní Město kolem 19. hodiny z 12 na 15 minut => interval 15 minut začíná o 30 minut dříve
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v obou směrech od cca 4:30 do 6:30 z 30 na 20 minut
 • ruší se CT spoj v trase Jižní Město – Želivského v 0:01

221

 • posunuje se spoj v PD v trase Černý Most – Čertousy ve 20:35 na 20:31

222

 • nová linka v trase: ČERNÝ MOST (B) – Černý Most (Z) (×) – Chvaly (×) – Libošovická – Krahulčí (×) – Svépravice – Xaverovský háj (×) – Ke Xaverovu (×) – Xaverov (×) – Nad Běchovicemi (×) – Podnikatelská (×) – VÚ BĚCHOVICE
 • v provozu pouze ve špičkách pracovního dne, nahrazuje vložené spoje linky 261
 • typ vozidel: standardní
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
 • interval mezi spoji v ranní i odpolední špičce 30 minut (5 – 9, 13 – 20 hod)
 • oproti dnešním vloženým spojům na l. 261 dochází k těmto změnám:
  • ruší se spoje v PD v trase VÚ Běchovice – Černý Most v 6:31, 12:36 a 13:06
  • zřizuje se spoj v PD v trase Černý Most – VÚ Běchovice v 19:58

223

směr Ratibořická

 • zřizuje se spoj v PD v trase Depo Hostivař – Ratibořická v 8:55
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Depo Hostivař – Ratibořická od 13:58 do 14:56 z 15 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Depo Hostivař – Ratibořická od 20:12 do 21:14 z 30 na 20 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Černý Most – Ratibořická od 7:55 do 8:18 z 10 na 6 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Černý Most – Ratibořická od 13:00 do 14:00 z 15 na 10 minut

směr Depo Hostivař

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Ratibořická – Černý Most od 7:33 do 8:08 z 6-7 na 5 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Ratibořická – Černý Most od 8:08 do 8:44 z 8 na 6 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Černý Most – Depo Hostivař od 7:41 do 8:21 z 11-14 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Ratibořická – Černý Most od 13:15 do 14:34 z 15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Černý Most – Depo Hostivař od 13:28 do 14:47 z 15 na 20 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Černý Most – Pávovské náměstí od 19:02 do 20:02 z 15 na 30 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Pávovské náměstí – Depo Hostivař od 1911 do 20:11 z 30 na 20 minut

224

 • nové označení pro bývalou linku 296
 • změna trasy: NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE (S) Sekeřická (T) (×) Ratibořická Svépravice – Krahulčí (×)Libošovická OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST VAJGARSKÁ NÁDRAŽÍ KYJE (S) Poliklinika Petrovice Wattova (T) SÍDLIŠTĚ PETROVICE
 • ruší se vložené spoje v trase Černý Most – Bryksova
 • zřizují se v přepravních špičkách pracovního dne vložené spoje v trase OC Černý Most – Nádraží Kyje/Vyjgarská, které zajišťují posílení spojení od Černého Mostu ráno na vlak a odpoledne od vlaku S1 a S7
 • ve špičkách pracovních dnů jsou v provozu vložené spoje v trase Obchodní centrum Černý Most – Vajgarská, resp. Nádraží Kyje. V úseku Vajgarská – Nádraží Kyje jedou tyto vložené spoje v ranní špičce ve směru na nádraží a v odpolední špičce ve směru z nádraží – dosud jezdily vložené spoje v RŠ Černý Most – Bryksova a v OŠ Ratibořická – Bryksova
  • prodlužuje se spoj CT v trase OC Štěrboholy – Háje v 6:07 do trasy Nádraží Horní Počernice – Sídliště Petrovice s odjezdem z Nádr. H. Poč. v 5:20
  • prodlužuje se spoj CT v trase OC Štěrboholy – Háje v 5:37 do trasy Černý Most – Sídliště Petrovice s odjezdem z Černého Mostu v 5:09
  • ruší se spoje v CT v trase OC Štěrboholy – Háje ve 4:37 a 5:07
  • ruší se spoj v PD v trase Ústřední – Háje v 7:29
  • prodlužuje se spoj CT v trase Nádraží Horní Počernice – OC Štěrboholy ve 22:50 do trasy Nádr. H. Poč. – Sídliště Petrovice
  • prodlužují se spoj CT v trase OC Štěrboholy – Nádr. H. Poč. ve 4:39 a 5:09 do trasy Sídliště Petrovice – Nádr. H. Poč. s odjezdem ve 4:25 a 4:55
  • zkracují se spoje v PD v trase OC Štěrboholy – Ratibořická ve 12:25 a 12:55 do trasy Nádraží Kyje – Černý Most s odjezdem ve 13.14 a 13:44
  • prodlužuje se CT spoj v trase Háje – Černý Most ve 22:19 do trasy Sídliště Petrovice – Nádr. H. Poč. s odjezdem ve 22:25
  • ruší se CT spoj v trase Háje – OC Štěrboholy ve 23:49
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 (15) 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 30 (15) 30 30
  Večer 30 30 30
  údaje v zárovce platí pro úsek OC Černý Most – Nádraží Kyje/Vajgarská

230

 • časové posuny spojů o +15 minut ve špičkách

240

 • zrušeny vložené dopolední spoje V PD v trase Háje – Morseova

253

 • omezení provozu v PD v trase Smíchovské nádraží – Na Beránku od 8:14 do 8:48 z 10 na 12 minut
 • posílení provozu v PD v trase Smíchovské nádraží – Na Beránku od 13:02 do 13:46 z 12 – 15 na 10 – 12 minut
 • časové posuny spojů v PD dopoledne a v PD večer kolem 19. a 20. hodiny (dřívější začátek int. 12 minut a déle pokračující int. 15 minut)
 • zřizuje se spoj CT v trase Na Beránku – Smíchovské nádraží ve 23:49

255

 • posunuje se spoj v PD v trase Sídliště Stodůlky – Zbraslavské náměstí v 5:04 a 19:11 na 4:54 a 19:03
 • časové posuny spojů v PD dopoledne

260

 • ruší se v PD první dva ranní spoje v trase Nádraží Klánovice – Netušilská v 5:03 a 5:33 a zpět ve 4:59 a 5:19
 • zřizuje se spoj v PD v trase Nádraží Klánovice – Netušilská v 8:53 a zpět v 8:35 a posunuje se spoj v 9:03 na 9:13 a v opačném směru z 8:49 na 9:05
 • zřizuje se v PD poslední spoj v trase Nádraží Klánovice – Netušilská ve 21:03 a zpět ve 20:35

261

 • spoje jedoucí ve špičkách pracovního dne v trase Černý Most – VÚ Běchovice převedeny na novou linku 222
 • obsluhu zastávek VÚ Běchovice a Xaverov zajišťuje nyní linka 222
 • změna dopravce: STENBUS s.r.o.
 • prodlužuje se spoj CT v trase Běchovice – Klánovice ve 4:57 do trasy Libošovická – Klánovice s odjezdem ve 4:47
 • nový spoj v trase Nádraží Klánovice-sever – Klánovice v 19:35
 • ruší se krátký spoj v PD v trase Nádr. Klán.-sever – Klánovice v 19:55 (místo něho jede dlouhý spoj v celé trase Černý Most – Klánovice => ruší se spoj ve 20:05)
 • zkracuje se spoj v PD v trase Klánovice – Černý Most v 6:51 do trasy Klánovice – Nádraží Klánovice-sever
 • zřizuje se spoj v PD v trase Klánovice – Černý Most v 7:21
 • interval mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30-15 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 30 30 30
  Večer 30 30 30

263

 • ruší se spoj v PD v trase Depo Hostivař – Bezděkovská v 6:32
 • posunují se spoje CT v trase Depo Hostivař – Bezděkovská ve 21:35 a 22:35 na 21:25 a 22:25
 • zřizuje se spoj v PD v trase Bezděkovská – Depo Hostivař ve 20:34
 • časové posuny spojů CT

269

 • v ranní špičce pracovního dne se ruší vložené spoje v úseku Satalice – Letňany – nahrazeny posílenou linkou 201, prodlouženou do Satlaic (a dále na Černý Most)
 • typ vozidel: o víkendu nasazen pouze standardní autobus (doposud 1 oběh zajišťován midibusem)

273

 • nově označena jako linka 141

291

 • nově označena jako linka 148

293

 • zrušena, nahrazena linkami 138 a 203

295

 • nově označena jako linka 166

296

 • nově označena jako linka 224
 • ranní školní spoj v trase Ústřední – Morseova převeden na linku 552

297

 • nově označena jako linka 155

354

 • posunuje se spoj v PD v trase Černý Most – Jirny,,DHL v 8:48 na 9:08

378

 • posílení provozu v PD večer a v SN zkrácení intervalu z 90 na 60 minut

386 (nově označena jako 396)

 • změna trasy (prodloužení): PŘEZLETICE, KOCANDA [1] Nádraží Satalice (×) (S) [B] Sportareál Satalice (×) (Z) [B] – Plynárna Satalice (×) [0] – Sicherova (×) [0] – Lipnická (×) [0] – Jordánská (×) (Z) [0] – Hutě [0] – (Lehovec (T) [0]) – Lehovec (×) [0] – Sídliště Hloubětín (×) [0] – Hloubětín (B) [0] – HLOUBĚTÍNSKÁ [0]
 • linka nahrazuje provoz linky 186 v úseku Nádraží Satalice – Hloubětínská
  • oproti této lince (která jezdila celotýdenně) je provozována od 6:30 do 17:30 hodin v hodinovém intervalu, v RŠ od 6:30 do 9:30 po 30 minutách
 • v provozu pouze v PD cca od 5:30 do 19:30
 • interval ráno cca 30 minut, dopoledne a odpoledne 60 minut
 • zkrácení intervalu v PD v ramí špičce z Nádr. Satalice do Přezletic od 7 do 9 hodin z 60 na 30 minut
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Na Tykačce – Nádraží Satalice ve 13:58 do trasy Přezletice,Kocanda – Nádraží Satalice s odjezdem ve 13:53
 • zřizuje se spoj v PD v trase Přezletice,Kocanda – Hloubětínská ve 14:33
 • ruší se poslední spoj v PD v trase Nádraží Satalice – Přezletice,Kocanda ve 20:39

505

 • zkracuje se spoj CT v trase Sídliště Čimice – Jižní Město ve 23:50 do trasy Kobylisy – Jižní Město v 0:00 (nahrazen novým spojem na l. 145)
 • zkracuje se spoj CT v trase Sídliště Čimice – I.P.Pavlova ve 4:20 do trasy Sídliště Čimice – Kobylisy
 • zřizuje se spoj CT v trase Sídliště Čimice – Kobylisy ve 4:40 (nahrazuje spoj l. 183, resp. 145)

514

 • ruší se spoj CT v trase Sídliště Ďáblice – Březiněveská ve 4:26 (převeden na l. 103)

552

 • nová školní linka v trase (v uvedeném směru): ÚSTŘEDNÍ – Kutnohorská – Dolnoměcholupská – Dolní Měcholupy – Nádraží Horní Měcholupy – Boloňská – Boloňská – Na Vartě – Bolevecká – Livornská – Nové Petrovice – Poliklinika Petrovice – Wattova – MORSEOVA
 • nahrazuje školní spoj na lince 296 s příjezdem do zastávky Morseova v 7:45

564

 • změna trasy (prodloužení): SUDĚJOVICKÁ – Zbyslavická – Rohožnická Sídliště Rohožník HULICKÁ/POLESNÁ

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nemusí být v tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Čelákovice, Jiřinská (od 10.10.)
 • zřizuje se mezi zastávkami Čelákovice, nám. a Čelákovice, Kovohutě, resp. Čelákovice, U Hájku
 • obousměrně: v ulici Jiřinská v čele zast. zálivu u křiž. s ulicí Dukelská
(×) 2 405, 427, 443
Doubravčice, Rozc. Vrátkov(od 2.10.)
 • zřizuje se mezi zastávkami Mrzky aDoubravčice, bytovky
 • obousměrně: v jižní části odstavné plochy přiléhající k II/113
stálá 2,3 491
Malešický park

*zastávka bude zřízena cca v listopadu 2016 po dokončení rekonstrukce Malešické ul.

 • zřizuje se mezi zastávkami Vackov aUniverzitní (dříve Malešická stráň)
 • obousměrně: v ulici Malešická, u vjezdu do areálu hotelu Hector
(×) P 155
Miškovice
 • přemisťuje se:
 • nácestná, resp. nástupní ve směru Letňany: do ul. Podbabské, cca 40 m před křiž. s ul. Kováře Janovského, do nové zastávky BUS
stálá P, resp. B 140, 202, 377
Čakovice
 • ruší se zastávka ve směru Třeboradice v ulici Ouhrabkova
 • v ulici Polabská linka i nadále zastavuje
(×) P 166 (dříve 295)

Zveřejněno: 28. 8. 2016
Aktualizováno: 9. 10. 2016
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.