Změny v květnu 2016

Od 1. května 2016 dochází k následujícím změnám:

Změny květen

Soupis hlavních změn:

 

137 – sloučení s linkou 174 (Na knížecí – … – Nové Butovice – Mládí – Luka – Velká Ohrada), ve zrušeném úseku nahrazena linkou 149

149 – prodloužena do trasy Dejvická – … – Nové Butovice – Bavorská, náhrada za převedenou linku 137

172 – prodloužena do trasy Na Hvězdárně – … – Velká Chuchle – Smíchovské nádraží, ruší se CT večerní provoz v trase Velká Chuchle – Na Hvězdárně, omezení intervalu v PD odpoledne v tomto úseku z 30 na 60 minut

179 => 174 – trasa: Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice, 179 zrušena

244 – zrušeny zastávky ve Velké Chuchli

301, 352 zkrácení linek o úsek Luka – Kukulova/Vypich (autobusy linky 352 budou v tomto úseku nově označeny jako linka 174)

 

Podrobně:

Trvalé změny od 1. května 2016

108

 • posunuje se v PD spoj ze zastávky Sídliště Na Dědině s odjezdem ve 4:53 o +9 min. (na 5:02)
 • posunují se CT spoje ze zastávky Sídliště Na Dědině s odjezdem ve 21:54, 22:54 a 23:54 o +9 min. (na x:03)
 • posunují se v SN všechny spoje jedoucí ze zastávky Sídliště Na Dědině o +9 min. (na pozdější odjezd)

137

 • Linka je sloučena s původní trasou linky 174 do trasy Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice – Nové Butovice – Mládí – Luka – Velká Ohrada
 • Původní úsek Bucharova – Bavorská nahrazen linkou 149.
 • v úseku U Waltrovky – Nové Butovice v provozu CT pouze vybrané spoje
 • v úseku U Waltrovky – Velká Ohrada v provozu pouze vybrané spoje v PD cca od 6 do 20 hodin
 • mírné omezení na konci ranní špičky (kolem 8. hodiny) a mírné posílení na začátku odpolední špičky (kolem 12. hodiny), vždy z int. 6 na 7 minut a opačně
 • posílení provozu CT v úseku U Waltrovky – Nové Butovice a zpět ve večerním období (od 21 hod do půlnoci) z 60 na 40 minut, stejně tak v NE dopoledne
 • posílení provozu v PD v trase U Waltrovky – Na Knížecí od 18:56 do 19:26 z 6 na 5 minut
 • změna provozních parametrů (viz tabulka)
  Období PD [min] So [min] Ne [min]
  Ranní špička / ráno 4 (30) [30] 10 (40) [-] 20 (40) [-]
  Sedlo / dopoledne 7,5 (30) [30] 7,5 (30) [-] 10 (40) [-]
  Odpolední špička / odpoledne 4 (30) [30] 7,5 (30) [-] 7,5 (30) [-]
  Večer 10-20 (30-40) [-] 10-20 (30-40) [-] 10-20 (30-40) [-]

  údaje mimo závorky platí pro úsek Na Knížecí – U Waltrovky
  údaje v kulaté závorce platí pro úsek U Waltrovky – Nové Butovice
  údaje v hranaté závorce platí pro úsek Nové Butovice – Velká Ohrada

142

 • prodlužují se CT spoje v trase Nad Malou Ohradou – Nové Butovice s odjezdem v 5:28, 5:48 a 6:08 do trasy Velká Ohrada – Nové Butovice. Odjezdy z nové výchozí zastávky jsou v 5:26, 5:46 a 6:06.
 • zřizují se v PD spoje v trase Nádraží Veleslavín – Ciolkovského s odjezdem z výchozí zastávky v 7:55, 8:05, 8:24, 8:35, 8:50, 10:27, 18:40, 18:52, 19:20, 19:57, 21:04, 21:44 a 0:15
 • zřizují se v SO spoje v trase Nádraží Veleslavín – Ciolkovského s odjezdem z výchozí zastávky ve 21:09 a 0:15
 • zřizují se v NE spoje v trase Nádraží Veleslavín – Ciolkovského s odjezdem z výchozí zastávky ve 21:37 a 0:15

143

 • posunuje se v PD spoj ze zastávky Dejvická s odjezdemve 14:22 na 14:20
 • časové posuny spojů v PD odpoledne ve směru Dejvická
 • časové posuny většiny spojů (obousměrně) v SO mezi cca 8:00 a 21:30
 • časové posuny většiny spojů (obousměrně) v NE mezi cca 12:30 a 21:30

149

 • Linka je celodenně a celotýdenně prodloužena o úsek Nové Butovice – Bavorská v trase původní linky 137.
 • časové posuny spojů v PD dopoledne a odpoledne ve směru Dejvická
 • časové posuny většiny spojů (obousměrně) v SO mezi cca 8:00 a 21:30
 • časové posuny většiny spojů (obousměrně) v NE mezi cca 12:30 a 21:30b
 • v trase Nové Butovice – Bavorská (porovnání dnešního a nového stavu)
  • ruší se první spoj v PD ve 4:42 a v SN ve 4:43 na Bavorskou
  • zřizuje se první spoj v PD ve 4:20 a v SN ve 4:25 na Nové Butovice
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v druhé polovině 5. hodiny a počátkem 6. hodiny z 10 na 20 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu kolem 6. hodiny z 6-8 na 15 minut
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v první polovině 7. hodiny z 8-10 na 6-10 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v druhé polovině 7. hodiny z 10 na 12-15 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu kolem 8. hodiny z 10 na 15 minut (ve směru na Bavorskou) a 20 minut (ve směru na Nové Butovice)
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu kolem 13. hodiny (v obou směrech) a 14. hodiny (ve směru Bavorská) z 15 na 30 minut
  • omezení provozu v PD prodloužením intervalu kolem 18. hodiny z 15 na 20 minut
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalu kolem 19. hodiny z 30 na 20 minut ve směru Bavorská
  • posílení provozu CT zkrácením intervalu kolem 21. hodiny z 60 na 30 minut, posílení provozu dále do půlnoci z int. 60 na 40 minut
  • posílení provozu v NE dopoledne zkrácením intervalu z 60 na 40 minut

168

 • posunuje se CT spoj ze zastávky Ruzyňská škola s odjezdem ve 4:33 o +9 min. (na 4:42)
 • posunuje se v PD spoj ze zastávky Bílá Hora s odjezdem ve 20:58 na 20:57
 • posunují se CT spoje ze zastávky Bílá Hora s odjezdem ve 21:28, 22:28 a 23:28 o +9 min. (na pozdější odjezd)
 • posunují se v SN všechny spoje jedoucí ze zastávky Bílá Hora o +9 min. (na pozdější odjezd)

172

 • Linka je prodloužena do zastávky Smíchovské nádraží, ruší se zastávky Radotínská a Závodiště Chuchle (nahrazeny linkou 244).
 • v provozu celodenně a CT
 • v úseku Velká Chuchle – Na Hvězdárně CT v provozu pouze vybrané spoje
 • typ vozidel: v PD nově standardní, v SN nadále midibus
 • ruší se večerní provoz CT v trase Velká Chuchle – Na Hvězdárně (tj. od 20 hodin do půlnoci)
 • omezení provozu v PD v odpolední špičce a zkrácení ranní špičky (RŠ pouze od 6 do 8 hodin) v úseku Velká Chuchle – Na Hvězdárně z 30 na 60 minut
 • zrušení poloviny spojů CT do Velké Chuchle => omezení provozu v RŠ z 12 na 30, DO z 30 na 60, OŠ z 15 na 30 a PD večer a SN z 30 na 60 minut
 • změna provozních parametrů (viz tabulka)
  Období PD [min] So [min] Ne [min]
  Ranní špička / ráno 20 (20) 60 (60) 60 (60)
  Sedlo / dopoledne 60 (60) 60 (60) 60 (60)
  Odpolední špička / odpoledne 30 (60) 60 (60) 60 (60)
  Večer 60 (-) 60 (-) 60 (-)

  údaje mimo závorky platí pro úsek Smíchovské nádraží – Velká Chuchle
  údaje v závorce platí pro úsek Velká Chuchle – Na Hvězdárně

174

 • Původní trasa linky je převedena na linku 137.
 • Nová linka v trasa Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice vzniká přečíslováním současné linky 179, posílené o spoje linek 301 a 352 v úseku Kukulova/Vypich – Luka.
 • v úseku Řeporyjské náměstí – Třebonice CT v provozu pouze vybrané spoje
 • spoje ve směru ze zastávky Kukulova končící v zastávce Luka pokračují dále jako linka 301 nebo 352 (přímý spoj)
 • spoje ve směru Vypich začínající v zastávce Luka přijíždějí do zastávky jako linka 301 nebo 352 (přímý spoj)
 • provozní parametry (viz tabulka)
  Období PD [min] So [min] Ne [min]
  Ranní špička / ráno 5 (5..20) [20] 15 (15..30) [60] 20 (20..40) [60]
  Sedlo / dopoledne 15 (15..30) [60] 15 (15..30) [60] 15 (15..30) [60]
  Odpolední špička / odpoledne 6-7 (6-7..20) [20] 15 (15..30) [60] 15 (15..30) [60]
  Večer 20 (20..40) [60] 20 (20..40) [60] 20 (20..40) [60]

  údaje mimo závorky platí pro úsek Vypich / Kukulova – Luka
  údaje v kulaté závorce platí pro úsek Luka – Řeporyjské náměstí
  údaje v hranaté závorce platí pro úsek Řeporyjské náměstí – Třebonice

179

 • zrušena (plně nahrazena linkou 174)

184

 • změna intervalu v odpoledních hodinách ve směru na Velkou Ohradu – z 6-9 na 7-8 minut
 • zřizuje se CT spoj v trase Nové Butovice – Velká Ohrada s odjezdem v 0:41
 • zřizuje se v SN spoj v trase Vypich – Hradčanská s odjezdem ve 4:57
 • časové posuny spojů CT mezi cca 5:30 a 21:00 v úseku Vypich – Hradčanská (záměna “dlouhých” spojů v trase Velká Ohrada – Hradčanská za vložené spoje v trase Velká Ohrada – Vypich / Kukulova)

201

 • prodloužení jízdní doby ve směru do centra o 4 minuty
 • změna intervalu v ranních hodinách v trase Rokoska – Nádraží Holešovice – z 2-6 na 3-5 minut

179

 • Linka je zrušena, resp. přečíslována na 174 a zároveň posílena o přečíslované spoje linek 301 a 352 v úseku Kukulova/Vypich – Luka.

244

 • ruší se zajíždění linky do Velké Chuchle, tj. ruší se obousměrně zastávky Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle a Starochuchelská (obsluha nahrazena linkou 172)
 • omezení provozu v PD ráno prodloužením intervalu z 12 na 15 minut

301, 352

 • Zkrácení linky o úsek Luka – Kukulova/Vypich (autobusy linky 301/352 budou v tomto úseku nově označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).
 • všechny spoje přijíždějí do zastávky Luka jako linka 174 ze zastávky Kukulova (přímý spoj)
 • všechny spoje ze zastávky Luka pokračují dále jako linka 174 do zastávky Vypich (přímý spoj)

Trvalé změny od 11. května 2016

346

 • zavedení garantovaných nízkopolažních spojů v odpoledním období

367

 • zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů v PD odpoledne a CT o víkendu

375

 • všechny spoje jsou CT zajišťovány garantovanými nízkopodlažními vozidly

477

 • zkrácení celkové jízdní doby o 2 minuty, mezi zast.
 • 1) BNL-SB,,nem. – Polerady
 • 2) Brázdim,,rozc.Veliký Brázdim – Brázdim,Nová Brázdim
 • 3) Brázdim,Nová Brázdim – Veleň,, u pomníku
 • 4) BNL-SB,,V Olšinách – BNL-SB,,nádr.

Trvalé změny od 16. května 2016

338

 • posunuje se spoj v PD v trase Štěchovice – Hradišťko,,zámek v 6:20 na 6:15

361

 • posunuje se spoj v PD v trase Smíchovské nádraží – Slapy,,Motorest I. v 5:40 na 5:35

440

 • posunuje se spoj v PD v trase Štěchovice – Štěchovice,Masečín v 6:30 na 6:25
 • posunuje se spoj v PD v trase Štěchovice,Masečín – Štěchovice v 6:38 na 6:33

Trvalé změny od 21. května 2016

3

 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v trase Nádraží Braník – Březiněveská od 7:27 do 7:58 z 20 na 10 minut
 • posílení provozu v NE zkrácením intervalu v trase Březiněveská – Radošovická od 22:26 do 22:46 z 20 na 10 minut

4

 • zkrácení ranní špičky a prodloužení odpolední špičky

8, 12, 14, 16, 24, 25

 • snížení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů

17

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů ve směru do Modřan kolem 5. a 6. hodiny

6, 26

 • zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů

Zveřejněno: 15. 4. 2016
Aktualizováno: 8. 5. 2016
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.