Linka PID 371

Autobusová linka 100371 (PID 371) Praha,,Kobylisy – Klecany,Klecánky/Husinec,Řež,závod

Rozsah provozu: celotýdenně

Typ autobusů: standardní

Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ne

Počet variant trasy: 4

Konečné zastávky: 3 (Praha,,Kobylisy; Klecany,Klecánky; Husinec,Řež,závod)

Přestupní uzly: Praha,,Kobylisy; Zdiby (,,U parku); Klecany,,U hřbitova

Doba jízdy: 32/37 min (do Klecánek 25/31 min)

Délka linky: 17 km (do Klecánek 13 km)

Zastávky: 1. varianta

KOBYLISY – Vozovna Kobylisy – Počeradská (×) – Průneřovská (×) – Zdiby,,U celnice (×) – Zdiby – Zdiby,Veltěž,pošta – Zdiby,Veltěž – Zdiby,Přemyšlení – Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách – Klecany,,U hřbitova – (Klecany,,Astrapark) – Klecany,,U kostela – Husinec,,samota (×) – Husinec,,rozc. – Husinec,Řež,sídliště – HUSINEC,ŘEŽ,ZÁVOD

2. varianta

KOBYLISY – Vozovna Kobylisy – Počeradská – Průneřovská – Zdiby,,U Celnice – Zdiby – Zdiby,Veltěž,pošta – Zdiby,Veltěž – Zdiby,Přemyšlení – Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách – Klecany,,U hřbitova – (Klecany,,Astrapark) – Klecany – KLECANY,KLECÁNKY

Něco o lince:

Linka PID 371 zajišťuje spolu s linkou 374 základní dopravní obslužnost do Zdib a Klecan. Odtud se dělí tak, že linka 371 jede do Husince a Řeže a linka 374 jede do Větrušic, Vodochod a Máslovic. Provoz linek linek 371 a 374 byl zaveden v září roku 2001 v trase Praha,,Nádraží Holešovice – Husinec,Řež,závod (371) a Praha,,Nádraží Holešovice – Máslovice (374).

189 - linka 371 Kobylisy ČSAD SČ Iveco Crossway LE 12M 1559

Předtím zde jezdila pouze jedna neintegrovaná linka (v 90. letech linka 10340), která spojovala nově vzniklé linky 371 a 374. Proto byl i jízdní řád dosti nepřehledný. Tuto linku doplňovala linka z Klecan do Odolene Vody, která navážela pracovníky k závodu. Avšak nebyla to první linka, první linka vedla do Klecan a Zdib už od konce 40. let. A abych se dostal opět k lince 371, ta jezdila do Holešovic do června roku 2004. Po otevření metra C z Holešovic na Ládví byla zkrácena do Kobylisy a v totožné trase jezdí dodnes (až na zavedení závleku k Astraparku v roce 2011, či zřízení nové zastávky Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách).

Provoz 371 byl zpočátku pouze v pracovní dny, avšak díky nově vznikající obytné zástavbě zejména v Husinci a Řeži, bylo usilováno o zlepšení dopravní obsluhy, a to vedlo v několika etapách k postupnému zavedení víkendového provozu. Nyní jezdí linka 371 z Řeže do Prahy o špičce každých 30 minut, dopoledne po 60 minutách a v ostatním období přibližně po 4 hodinách. K Astraparku je provozována vždy 5 spoji ráno do Prahy a 5 spoji odpoledne zpátky (do roku 2014 jen 3 spoji).

2332 - linka 371 DPP Iveco Crossway LE 12M 1592 (8162)linka 371 v Klecánkách, kde je možné přestoupit na přívoz (foto: MCH)

Tímto jsem představil hlavní větev. 371 ale zajíždí i do Klecánek, kam jezdí ve špičkách pracovních dnů a je možné poté se vydat klecanským přívozem do Roztok. O víkendu sem jede jeden pár spojů kolem 7. hodiny a začíná tu jeden odpolední spoj ve tři. Před rekonstrukcí klecanského náměstí Třebízského mohli být autobusy, které vyjížděly, ukončeny již zde. Bohužel se s autobusy nepočítalo, a tak nyní musí být autobusy vedeny za vyšší náklady do Klecánek. Jednalo se zejména o vyjíždějící (v ranní špičce + SN) či zátahové spoje (v odpolední špičce + SN). Během rekonstrukce náměstí došlo i k přemístění zastávky Klecany na hlavní silnici do Klecánek a osazení nových čekáren s lavičkou.

3134 - linka 371 Husinec,Řež,závod ČSAD SČ Karosa C 954 1506linka 371 v Řeži (foto: MCH)

Z Prahy vyráží 371 z Kobylis za ulicí Vršní a připojuje se k hlavnímu tahu na Zdiby a Odolenou Vodu, kterou v posledních letech nahradila převážně dálnice D8. I přesto se tu pořád snižuje rychlost, instalují radary a místo jednoho pruhu už tu zbyl jediný. Po minutí Vozovny Kobylisy, Počeradské a Průnéřovské mírným kopcem opouští Prahu a míří do Zdib.

Hned za cedulí zdib se nachází první zastávka za Prahou – Zdiby,,U celnice. Za ní sjíždí k zámku Zdiby a odbočuje doprava – do Zdib. Obslouží zastávku Zdiby a podél obytné zástavby Zdib, která se rozprostírá výhradně kolem silnice jede do místní části Veltěž, dále k poště a přijíždí k zastávce Zdiby,Přemyšlení ke stejnojmenné místní části. Po levé straně se tu rozrostla nová satelitní zástavba Zdib. Právě sem a do nedalekých Brnek se uvažuje buď o nové midibusové lince nebo o závleku linek 371 či 374.

3216 - linka 371 Klecany,,u hřbitova ČSAD SČ Iveco Crossway LE 12M 1654 (8168)nové vozy Iveco Crossway LE LINE 12M dopravce ČSAD Střední Čechy jsou především vypravované na linky 37x (foto: MCH)

Dále kolem zdibského rybníka u zchátralého zámečku Přemyšlení přidává autobus plyn a stoupá do Klecan. Ještě před nimi zastavuje v nové zastávce z roku 2011 Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách, v nové výstavbě dokončené v uplynulém roce. Ulicí Československé armády, kolem klecanského hřiště, putuje k nejpoužívanější zastávce v Klecanech a vlastně i na celé lince – Klecany,,U hřbitova.

Odtud se rozjíždí do 3. směrů. Buď vpravo nahoru k Astraparku, nahoru ke kostelu či dolu na klecanské náměstí. V první variantě jede kolem nově otevřeného Národního ústavu duševního zdraví a dále do kopce k Astraparku, kde se nachází jediné činžáky v Klecanech. Zpět jede stejnou cestou a míří buď ke kostelu nebo na klecanské náměstí Třebízského. Od náměstí pak prudce dolu k Vltavě do Klecánek, kde končí.

3453 - linka 371 Kobylisy DPP Karosa C 954 1585nástupní zastávka Kobylisy s vozem Karosa C 954 (foto: MCH)

Poslední varianta je ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a k zámku Klecany. Odtud jede ke křižovatce za Klecany a odbočuje vlevo k osadě a dále do Husince. Zde projede esíčko dolu a už se nachází v podobné výšce jako Vltava. Odtud už je to jen několik metrů k poslední zastávce Husinec,Řež,závod, odkud mohou cestují přejít po lávce k vlaku a svézt se buď do Kralup nad Vltavou či do Prahy.

Mapa: 371 Linka 371 ve víkendovém schematu: linka 371 Intervaly:

Pracovní den
Sobota a Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
a)
15-30
60
30
60-120
4 hod
4 hod
4 hod
b)
30
60-120
30-60
60-120
4 hod
4 hod
4 hod
c)
45
180
60T/120Z
1 pár
1 spoj Z
d)
20-30Z
60T
a) Praha,,Kobylisy – Klecany,,U Hřbitova b) Klecany,,U Hřbitova – Husinec,Řež,závod c) Klecany,,U Hřbitova – Klecany,Klecánky d) zajiždění k Astraparku

Platný jízdní řád Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

  • Zdiby – zámek Zdiby – kostel Povýšení sv. Kříže – žlutá turistická značka do Ďáblic

084 - Zdiby - kostel Povýšení svKřížekostel Povýšení sv. Kříže (foto: OK)

  • Zdiby,Přemyšlení – zelená turistická značka do Dolních Chaber a Čimic – zámeček Přemyšlení – žlutá turistická značka do Brnek a k přívozu do Klecánek
  • Klecany,,u hřbitova – NS Klecany
  • Klecany – náměstí Třebízského
  • Klecany,Klecánky – přívoz Klecánky – východiště po červené podél Vltavy do Troji, Řeže či Kralup nad Vltavou – NS Klecany
  • Klecany,,U kostela – zámek Klecany – kostel Nanebevzetí Panny Marie – východiště po NS Klecany k Pravému Hradci – východiště po zelené na vyhlídku (skalní výhled na Klecanský jez)

141 - Klecany - zámekzámek Klecany (foto: OK)

  • Husinec,Řež,závod – kaple sv. Václava – železniční zastávka Řež – PP Dolní Povltaví – východiště po červené podél Vltavy do Troji, Řeže či Kralup nad Vltavou

037 - Řež - kapličkakaple sv. Václava (foto: OK)

 

Zveřejněno: 11. 5. 2015 Autor: Martin Chour

 

Komentáře jsou uzavřeny.