Linka 151

Pražská autobusová linka 151

V provozu: celotýdenně

Charakter trasy: klasická

Typ autobusu: midibusy

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano( všechny)

Konečné zastávky: 3 (Českomoravská, Poliklinika Prosek, Novoborská)

Přestup na metro: B, C

Doba jízdy: 24 min

Délka linky: 9/8 km

Zastávky:

ČESKOMORAVSKÁ (B) – Poliklinika Vysočany – Vysočanská (B) – Ke Klíčovu (×) – Pod Krocínkou (×) – Klíčov (×) – Klíčovská (×) – Krocínka (×) – Prosek (C) – Prosek (C) (×) – Starý Prosek (×) – U Kundratky (×) – Nový Střížkov (×) – Madlina – Teplická (×) – Střížkov (C) – POLIKLINIKA PROSEK – Terezínská (T) (×) – NOVOBORSKÁ

Historie:

Historie typické autobusové linky 151 pro oblast Proseka se nám táhne až do 30. let 20. století, kdy byl 23. února 1931 zahájen provoz na nové autobusové lince O v trase Libeň, Prosecká silnice (dnes cca zastávka U Kříže) – Libeň, Prosecká kolonie (dnes cca v Měšické ulici). Provozována byla ve špičkách pracovních dnů a také v odpoledním nedělním období. Během II. světové války byl provoz postupně omezován.

151 1944 002trasa linky O (dnes 151) mezi lety 1931 – 1947, mapa z roku 1944 (screen: MCH)

Po II. světové válce byl provoz stabilizován a již v roce 1947 nastalo její prodloužení do Letňan a zásadní změnou prošlo i vedení na Proseku. 7. dubna 1947 byla ze zastávky Libeň, U kříže vedena přes Kelerku, Prosek (v ulici Nad Krocínkou), Klíčovskou a Proseckou kolonii do konečné zastávky Letňany, Letov. K 31. prosinci 1951 jako u všech ostatních linek označených písmenem dostává označení číselné – 120.

24. srpna 1952 zaniká 120 a místo ní je zavedena trolejbusová linka 58 v podobné trase jako tomu bylo u linky 151 s tím rozdílem, že od Avie byla vedena po dříve přístupné silnici Avií do Čakovic. Zde se otáčela dnešními ulicemi K Avii, Cukrovarská a Za Avií. Provoz trolejbusů netrval dlouho, po 13 letech byl 9. července 1965 po propadu vozovky v ulici Nad Krocínkou zrušen. S provozem trolejbusů se ještě v té době počítalo, bohužel po půl roce padlo oficiální rozhodnutí, že trolejbusy se sem již nevrátí.

151ctrolejbusová linka 58 v nástupní zastávce U Kříže (foto: doprava.nafoceno.cz)

Nejdříve byl provoz nahrazen autobusovou linkou 58 ve shodné trase, od 29. listopadu 1965 došlo k větším změnám. Autobusová linka 58 byla totiž rozdělena na 3 linky:

  • 141 Libeň, Bulovka – Sídliště Ládví – Ďáblice – Čakovice (dnes Nádraží Čakovice) – Závod Jiřího Dimitrova (v areálu Avie, cca na křižovatce ulic Za Avií × K Avii) – Letňany (dnes Staré Letňany) – Letňanské strojírny (dnes Rychnovská)
  • 152 Vysočany, ÚNZ (dnes Českomoravská) – Klíčovská – Krocínka – Letňanské strojírny (dnes Rychnovská) – Letňany (dnes Staré Letňany) – Závod Jiřího Dimitrova (v areálu Avie, cca na křižovatce ulic Za Avií × K Avii) – Čakovice (dnes Nádraží Čakovice) – Čakovice, ZPA (dnes Čakovice)
  • 151 Libeň, U kříže – Kelerka – Náměstí Na Proseku (dnes cca u křižovatky Na Proseku × Na Vyhlídce) – Nový Střížkov (v ulici Trojmezní) – Libeň, Bulovka

linka 151 u teplárny Třeboradice (foto: doprava.nafoceno.cz)

Tento stav nevydržel dlouho a již v březnu 1967 byla 151 zkrácena do trasy Náměstí Na Proseku – Nový Střížkov – Libeň, Bulovka.

I po této změně nezůstal Prosek a přilehlé části beze změny, již 21. srpna 1967 dochází k celoplošným změnám na Proseku a okolí. Zrušena je linky 152 (Vysočany, ÚNZ – Čakovice) a 153 (Vysočany, ÚNZ – Čakovice, ZPA) a místo nich jsou zavedeny linky 128 (Vysočany, ÚNZ – Kobyliské náměstí) a 141 (Libeň, U kříže – Čakovice (dnes Nádraží Čakovice). Námi zmiňovaná linka 151 je prodloužena do trasy Vysočany, ÚNZ (dnes Českomoravská) – Vysočanská radnice (dnes Nádraží Vysočany) – Klíčov – Klíčovská – Krocínka – Prosek (dnes Prosecká) – Náměstí Na Proseku (dnes cca u křižovatky Na Proseku × Na Vyhlídce) – Nový Střížkov (v ulici Trojmezní) – Libeň, Bulovka a o půl roku později 8. ledna 1968 se s 151 dostanou cestující až do zastávky Libeň, Slovanka (dnes Na Slovance).

151 1978 001linka 151 od roku 1967 do konce 80. letech; mapa z roku 1978 (screen: MCH)

Koncem 80. let byla z Nového Proseka odkloněna přes Madlinu a Libereckou (dnes Střížkov) na Lovosickou (dnes Polikliniku Prosek). Od listopadu 1994 byla z Krocínky vedena přes Prosek na Madlinu namísto přes Proseckou a Náměstí Na Proseku.

151 1990 002linka 151 na počátku 90. let; mapa z roku 1990 (screen: MCH)

Další změna nastala za 14 let při prvních dodatečných úpravách se zprovozněním metra C z Ládví do Letňan, které připadaly na 30. srpna 2008, tedy 4 měsíce po otevření nového úseku. Jako náhrada za zrušenou linku 210 (Nádraží Holešovice – Čakovice) převzala její roli od Polikliniky Prosek (resp. od Madliny) do Čakovic linka 151. Takřka po 40 letech se dostává do Čakovic znovu, v trase Českomoravská – Vysočanská – Klíčov – Krocínka – Prosek – Nový Střížkov – Madlina – Střížkov – Poliklinika Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – Čakovice. V nově provozovaném úseku je provozována pouze vybranými spoji.

4567 - linka 151 Pod Krocínkou DPP Solaris Urbino 8.9 LE 2034linka 151 u zastávky Pod Krocínkou (foto: MCH)

Od 29. listopadu 2008 došlo na lince 151 k zavedení posilových spojů v trase Letňany – Fryčovická pro cestující přijíždějící do Letňan metrem C. Přesně na den, ale o rok později (29. listopadu 2009) byla v oblasti Letňan změněna trasa znovu, při níž byly zrušeny posilové spoje (převedeny na l. 110) na Fryčovickou a došlo k přesměrování “stopadesátjedničky” přes Staré Letňany a Avii zpět k OC Čakovice, následně z Čakovic do Třeboradic a vybranými spoji k Teplárně Třeboradice namísto zrušené linky 166. Provozována je nově do Třeboradic celodenně a celotýdenně.

S prodloužením linky 269 13. prosince 2009 k Teplárně Třeboradice je 151 zkrácena do Třeboradic a provozována je opět v úseku Poliklinika Prosek – Třeboradice pouze v pracovní dny do 19 hod.

4554 - linka 151 Klíčovská DPP Solaris Urbino 8.9 LE 2035ve směru na Prosek právě směřuje od zastávky Klíčovská linka 151 (foto: MCH)

Se zaváděním midibusových linek do hůře přístupných lokalit Prahy byla zavedena i linka 295, která začala obsluhovat některé dosud neobsluhované lokality Letňan. 10. října 2010 je tak 151 zkrácena na Polikliniku Prosek a ve zrušením úseku nahrazena právě linkou 295, která dále pokračovala na Prosek a Bulovku.

Po zavedení nové midibusové linky 295 došlo ke značnému úbytku cestujících na lince 151, což mělo za následek nasazení midibusů. Díky nasazovaným midibusům mohlo dojít 1. října 2011 k prodloužení vybraných spojů v pracovní dny přes Terezínskou na Novoborskou, které sem kvůli šířkovým poměrům dříve jezdit nemohly. Zároveň je z Českomoravské vedena přes Polikliniku Vysočany.

3689 - linka 151 a 16 Nádraží Vysočany DPP Irisbus Citybus 12M 3432 a Tatra LT8D5.RN2P 9051151 v zastávce Nádraží Vysočany (foto: MCH)

Mapa:

151

Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Dop
Odp
Ve
Dop
Odp
Ve
12
20
15
30
30
30
30
30
30
30

Platný jízdní řád Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

  • Klíčov – Klíčovský pramen – Horažďovská kaple

211 - Klíčov - Na Krocínce 13vila v ulici Na Krocínce (foto: OK)

  • Prosek – kostel sv. Václava – NS MČ Praha 9

463 - Prosek - kostel svVáclavakostel sv. Václava (foto: OK)

  • U Kundratky – PP Prosecké skály
  • Nový Střížkov – vyhlídka Emy Destinové – studánka Pekařka

 

Video z linky:

linka 151 v trase Novoborská – Českomoravská (video: LN)

Zveřejněno: 17. 4. 2013 Aktualizováno: 25. 10. 2015 Autor: Martin Chour (vybrané fotografie Lukáš Nekolný, mapa Vojta Vilímec) Zdroj historie: vetinari.wz.cz, publikace 20 let ROPID, doprava.nafoceno.cz, vlastní materiály

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *