Linka PID 314

Autobusová linka 100314 (PID 314)
Praha – Nová Ves p. Pleší

Rozsah provozu: celotýdenně

Typ autobusů: standardní

Dopravce: Martin Uher, spol. s.r.o.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Počet variant trasy: 1

Konečné zastávky: 4 (Praha,,Smíchovské nádraží; Davle,,u pomníku; Bratřínov; Nová Ves p. Pleší)

Systém: PID (Pražská integrovaná doprava)

Přestupní uzly: Praha,,Smíchovské nádraží (metro B); Davle,,u pomníku; Nová Ves p. Pleší

Doba jízdy: 69/67 min

Délka linky: 41 km

Zastávky:

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (B) (V) – Smíchovské nádraží (B) (V) (T) – Lihovar – Malá Chuchle (×)– Dostihová (×) – Lahovičky (×) – Lahovice (×) – Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru (×) – Na Plácku – Kamenolom Zbraslav (×) – Strnady (×) – Jíloviště,,Výzkumný ústav (×) – Měchenice,,rozc.k žel.st. (V) – Měchenice – Davle,,Na Javorce (×) – DAVLE,,U POMNÍKU – Davle,,pod Račany – Davle,Sloup,U Jeřábu (×) – Davle,Sloup – Hvozdnice – Hvozdnice,,chaty (×) – Bojanovice,,chaty – Bojanovice,,restaurace – BRATŘÍNOV – Bojanovice,Malá Lečice – Bojanovice,Malá Lečice,U Hesů (×) – Velká Lečice – Bojanovice,Senešnice – NOVÁ VES POD PLEŠÍ

Něco o lince:

Linka 314 začíná na pražském Smíchovském nádraží, odkud jako jediná autobusová linka Martina Uhera směřuje do Měchenic a Davle, provoz ostatních linek v rámci PID do této oblasti totiž obstarává Arriva Střední Čechy.

5401 - linka 314 Smíchovské nádraží Martin Uher Iveco Crossway LE LINE 12M 1119jeden z nejnovějších vozů Martina Uhera na pražském Smíchovském nádraží (foto: MCH/2016)

Ze Smíchovského nádraží vede kolem průmyslových objektů k zastávce Lihovar, kde se napojuje na Strakonickou a po ní jede přes Malou Chuchli, Velkou Chuchli, Lahovičky a Lahovice až do Zbraslavi, kde se odpojuje od silnice I/4 a míří na Zbraslavské náměstí. Následně ještě obslouží východní část Zbraslavi, zvanou Záběhlice, a napojuje se na hlavní silnici vedoucí dále do Davle a Štěchovic.

Za kamenolomem ještě obslouží pražské Strnady, vzápětí za vranským přívozem, který je mimochodem nejlevnější alternativou, jak se do Vraného nad Vltavou dostat (v provozu je pouze v pracovní dny), opouští Prahu, směřuje do první obce za Prahou – Měchenic.

Než se sem ale dostane, po levé straně můžete spatřit vranskou přehradu s vodní nádrží, nacházející se pod Cukrákem, a most přes Vltavu, po kterém vede železniční trať č. 210 (Praha – Dobříš).

linka číslo 314 na Smíchovské nádraží (foto: PH/2007)

Nyní se autobus opravdu dostane do Měchenic, kde má jednu zastávku u železničního stanice (Měchenice,,rozc.k žel.st.) a druhou, klíčovou pro Měchenice, u Vltavy uprostřed hlavní Vltavské ulice. Za Měchenicemi je silnice opět lemována po pravé straně kopcem a po levé straně řekou. To však nevadí k vedení linky do Davle. Za zastávkou Davle,,u pomníku se odděluje od ostatních autobusových linek, vedených dále ve směru na Štěchovice, a odbočením vpravo se jako jediná linka vydává do Hvozdnic a Bojanovic, dalších obcí na trase.

Dále ještě stoupá do výše položených částí Davle, konkrétně do Račan a Sloupu a noříc se do lesa nedaleko Davle pokračuje do Hvozdnic, které leží na kopci (oproti ostatním obcím) a jsou dobrým východištěm na výlet či procházku po okolí.

linka 314 opouští místní část Davle Sloup, po obsloužení zastávky Sloup,,U Jeřábu (foto: PH/2013)

Po obsloužení Hvozdnic obslouží ještě Bojanovice, kde nastává zlom, a za cedulí označující konec obce už klesá dolů – nejdříve do Bratřínova. Zde se setkává s další linkou PID – 449, která vede do Mníšku pod Brdy. Její provoz ale není tak častý a plní spíše doplňkovou obsluhu. Některé spoje linky zde také končí, zejména pak v ranní špičce. Z Bratřínova klesá serpentýnou dolů a o ocitá se v Malé Lečici, odkud vedou hned 2 turistické značky. Jednou je možné se dostat k Vltavě, druhou podél proudu kolem potoka Kocába.

I tento potok vede do další obce, obsluhované třistačtrnáctkou, a jak napovídá předchozí název, další obec nese jméno Velká Lečice. Zde zajíždí do malého obratiště a následně pokračuje směrem na Novou Ves pod Pleší. Lokalita je to vcelku zajímavá.

Nebylo by to ale zajímavé, kdyby ještě před svou poslední zastávkou nezajížděla do další vsi – tou jsou Senešnice. Ty jsou malou osadou, patřící pod Bojanovice, jako většina zdejších menších vsí. Autobus zde zajíždí všemi spoji, nicméně zdržení pro obyvatele a směřující z/do Nové Vsi p. Pleší to je opravdu výrazné. V Senešnicích staví ještě před vsí, kde se otáčí, a vrací se zpět, na hlavní. I když jsou Senešnice mírným zdržením, obsluha je tu nutná, a pro turisty oblast vcelku zajímavá.

5525 - linka 314 Nová Ves p.Pleší Iveco Crossway 12M 1158linka 314, čekajíc na svůj odjezd do Nové Lečice, v Nové Vsi pod Pleší (foto: MCH/2016)

Po svém návratu na hlavní je to už jen kousek od Nové Vsi pod Pleší, kde končí a vybrané spoje zde navazují nebo čekají na příjezd linky 488 do Mníšku pod Brdy či Nového Knína.

Historie:

Již v 50. letech se můžeme setkat s linkou 01117 v trase Měchenice, horní část obce – Hvozdnice – Bojanovice, Bratřínov, obec – Čisovice, Jednota – Mníšek pod Brdy, Závod. Počáteční zastávka se pravděpodobně nacházela až v Račanech, i přes měchenický název. Po roce 1962 je linka přečíslována na 01161 a po roce 1966 prodloužena k železniční stanici v Davli. Ke stejnému datu zde vznikly školní spoje, kdy autobus jel ze Sloupu po místní spojce přímo do Měchenic a po hlavní silnici se až poté vrátil do Davle. Až v roce 1969 přichází prodloužení do Prahy na autobusové nádraží Smíchov.

V roce 1971 přibývá varianta 01161A, která ze Zbraslavi pokračovala, místo na Smíchov přes Komořany k tramvajové konečné v Braníku. Tato varianta však vždy jela pouze do Bratřínova, do Mníšku zůstala jen původní linka. Další přečíslování přišlo v roce 1974, na linku číslo 11610 resp. 11611. Těsně před zrušením branické linky v roce 1982 je, pravděpodobně od roku 1980, jeden spoj veden až k železniční stanici v Čisovicích. V období 1997 – 2002, již pod číselným označením 290051, je linka provozována soukromým dopravcem Judr. Hofmannem, později Bohemiatour. To i přesto, že linky směr Mníšek pod Brdy byly z 90% již začleněny pod Pražskou integrovanou dopravu.

provizorní konečná linky 314 v Měchenicích při pádu skalního masivu na Zbraslavi (foto: PH/2011)

Linka číslo 314 vyjíždí poprvé 1. ledna 2003 v trase Smíchovské nádraží – Zbraslavské náměstí Přívoz Strnady (T) – Měchenice,,železniční stanice – Davle,,u pomníku – Hvozdnice – Bojanovice,,chaty – Bratřínov – Čisovice,,železniční stanice – Mníšek pod Brdy,,náměstí. Dopravcem je Martin Uher a v provozu je 7 párů spojů v pracovní dny a 2 o víkendech.

Informace Ropidu o zavedení nové linky

Při dokončení integrace oblasti Mníšek pod Brdy 12. prosince 2004 potká linku 314 hned několik změn. V oblasti Měchenic již nezajíždí k železniční stanici, kde je tento závlek nahrazen prodloužením linky 444. Bez náhrady je zrušeno zajíždění do zastávky Davle,,obec, kde zůstává obsluha linkami 338, 361 a 390. Trasa z Bratřínova do Mníšku pod Brdy je nahrazena nově vedenou linkou 449 a „třistačtrnáctka“ z Bratřínova pokračuje po trase Bojanovice,Malá Lečice – Velká Lečice – Nová Ves pod Pleší. V Nové Vsi navazují spoje linky 488 směr Nový Knín. Díky výraznému posílení linky 314 v pracovní dny je omezena souběžná městská linka 255 (Smíchovské nádraží – Přívoz Strnady). V úseku mezi Malou Lečicí a Novou Vsí nahradila také zrušenou linku číslo 388.

linka 314 na konečné Smíchovské nádraží (foto: PH/2012)

Městská linka číslo 255 měla zajímavé umístění své konečné zastávky ve Strnadech. Ta totiž fyzicky stála již na území obce Jíloviště, i když tarifně byla přiřazena k pražským Strnadům. Tato anomálie skončila 26. února 2006, kdy byla „dvěstěpadesátpětka“ zrušena a všechny její spoje převedeny právě na „třistačtrnáctku“. Díky vedení nových spojů v úseku Smíchovské nádraží – Zbraslavské náměstí – Jíloviště,,Přívoz byl interval linky 314 v této oblasti zkrácen v pracovní dny na 15-30 minut, a zaveden také hodinový interval o víkendu. Na zbytek trasy tato změna neměla vliv.

2009 – Jízdní řád linky 314

Od 4. března 2007 je pouze pro linku číslo 314 zřízena v obci Sloup zastávka Davle, Sloup, U Jeřábu. Její využití není téměř žádné, jelikož v okolí nejsou obytné domy, ale její existence v těchto místech je doložena již v 60. letech.

V souvislosti se změnami u dopravce Martin Uher byly od 1. září 2011 všechny spoje k přívozu v Jílovišti zrušeny a převedeny na linku číslo 390 dopravce Bosák bus. Přišly tím tak o zastávky v úseku Lihovar – Zbraslavské náměstí, které tato linka projíždí. Provozní parametry „třistačtrnáctky“ se tak vrátily k původnímu stavu před rokem 2006.

linka 314 v nástupní zastávce Smíchovské nádraží (foto: PH/2007)

Provoz linky 314 je zajišťován standardními autobusy. V posledních několika letech je však poslední pár spojů vedený pouze v trase Bratřínov – Davle (kde navazuje do Prahy linka 390) zajišťován minibusem přejíždějícím sem z celodenního výkonu na lince 446 (přejezd provádí navíc ještě spojem linky 449).

minibus na konečné v zastávce Davle,,u pomníku (foto: PH/2013)

Mapa:
Linka 314 ve víkendovém schématu: 314 Intervaly:

Pracovní den
Sobota a Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
a)
20-60
120
60
2 páry
1 pár
1 pár
b)
60
120
60
1 pár
1 pár
a) Praha,, Smíchovské nádraží – Bratřínov
b) Bratřínov – Nová Ves p.Pleší

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Smíchovské nádraží – železniční stanice Praha-Smíchov
 • Lihovar – bývalý Lihovar – přívoz na Veslařský ostrov
 • Malá Chuchle – kostel Narození Panny Marie – bývalé lázně – most Inteligence – východiště do Chuchelského háje (žlutá tur. značka) – mini ZOO (v Chuchelském háji při žluté značce)

406 - na mostě Inteligence

most Inteligence s právě projíždějícím vlakem (foto: OK)

 • Lahovičky – přívoz přes Vltavu do Modřan
 • Lahovice – soutok Berounky a Vltavy – možnost cesty podél Vltavy na Zbraslav (přes PP Krňák)
 • Zbraslavské náměstí – Zbraslavský klášter – Zbraslavské náměstí – bývalý zbraslavský pivovar – východiště PP Krňák na Lahovice (z ul. U Malé řeky) – mrtvé rameno Berounky (součást PP Krňák) severně od kláštera – kostel sv. Havla (na vrchu Havlíně, při dnešní trase červené) – východiště po červené značce na Radotín

b63 - Zbraslav - klášter

největší dominantu Zbraslavi tvoří Zbraslavský zámek (foto: OK)

 • Jíloviště,,Výzkumný ústav – přívoz Vrané nad Vltavou – Strnady
 • Měchenice,,rozc.k žel.st. – železniční stanice Měchenice – východiště po modré do Trnové k zámku a do Jíloviště
 • Davle,,u pomníku – dobré východiště po okolé; kaple
 • Davle,,Sloup – východiště po zelené do Bojova – kaple Navštívení Panny Marie

kříž v Davli (foto: OK)

 • Hvozdnice – východiště po žluté to Bojova, Masečína a Štěchovic – Husův dům – pomník
 • Bojanovice – východiště po modré do Bojova a Slap (zámek) – kaple – pomník
 • Bratřínov – východiště po modré do Mníšku a ke Kocábě – kaple – pomník
 • Malá Lečice – východiště po žluté k zámku Slapy a po zelené podél Kocáby – kaple
 • Velká Lečice – východiště po žluté do Senešnice a po zelené podél Kocáby – NS Nový Knín a okolí – kaple
 • Bojanovice,Senešnice – východiště po žluté do kopců Pleše a Mníšku p. Brdy – kaple
 • Nová Ves p. Pleší – pomník – železniční zastávka Nová Ves p. Pleší

DSCN3654

pomník v Nové Vsi pod Pleší (foto: MCH)

Fotografie z linky: foto: PH

 

Zveřejněno: 17. 3. 2016
Autor: Martin Chour (text), Pavel Hypš (historie), Jakub Platil (korektura textu)

 

Komentáře jsou uzavřeny.