Linka 165

 

Pražská autobusová linka 165

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: standardní

Dopravce: Dopravní podnik h. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Konečné zastávky: 2 (Sídliště Zbraslav, Háje)

Přestup na metro: C

Doba jízdy: 54 min

Délka linky: 22 km

Zastávky:

SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV – Žabovřeská (Z) (×) – U Včely (T) (+) – Elišky Přemyslovny (T) – Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru (×) – Nádraží Zbraslav (V) (×) – Závist (×) – Nad Závistí (Z) (×) – Na Šabatce (×) – Komořany (Z) (×) – Komořany (T) – Cukrovar Modřany (×) – Nádraží Modřany (V) – Obchodní náměstí – Na Havránce (+) – Poliklinika Modřany – Poliklinika Modřany (T) – U Libušského potoka (×) – Modřanská rokle (×) – Sídliště Modřany (×) – Levského (×) – Observatoř Libuš (×) – Sídliště Libuš – Jirčanská (×) – Libuš – Mílová (T) (×) – Dobronická (×) – U Tří svatých (×) – Kunratická škola – Kunratice – Šeberák – Hrnčířský hřbitov – Pod Vsí (×) – V Ladech (+) – Šeberov – Opatov (C) – Bachova (×) – Mikulova (×) – Hněvkovského – Modrá škola (Z) (×) – Modrá škola (T) – HÁJE (C)

Historie:

V trase dnešní linky 165 poprvé vyjela v roce 1960 linka ČSAD č. 011313 v následující trase Vršovice, Moskevská – Spořilov, konečná elektrické dráhy – Chodov, u lékárny – Šeberov, hostinec – Hrnčíře, hřbitov – Kunratice – Libuš – Modřany, Na samotě – Modřany, škola – Modřany, závod. Provozována byla pouze o špičkách pracovních dnů a jejím hlavním úkolem bylo navážení dělníků do modřanských strojíren.

m71 001linka 011313 mezi lety 1960 – 1970 (mapa: MCH/podklad z roku 1971)

1.června 1970 došlo k přeznačení linky ČSAD 011313 na městskou č. 165 – toto označení jí zůstala až do dneška. Pod novým číslem vyjela v nové trase: Kunratice, Šeberák – Kunratice – U třech svatých – Libuš – Modřany, samota (cca dnešní zast. Levského) – Obecní domy (v ulici Jordana Lovkova u cca domu č.p. 13) – Modřany, Tylovo náměstí (dnes Obchodní nám.). I přes přečíslování linky na městskou nedošlo jako u většiny linek, v té době hojně zapojovaných do pražské sítě, k jejímu posílení – provozována byla nadále pouze 3 páry spojů ve špičkách pracovních dnů.

1651973

linka 165 mezi lety 1970 – 1974 (screen: MCH/podklad z roku 1973)

O 4 roky po zavedení 165 došlo k jejímu prvnímu prodloužení, přes Cukrovar do Komořan, kam již dříve jezdila jako linka 011313.

I tato změna nezajistila její hlubší provoz, nastalo tak až 1. února 1978. Právě v tento den je opět prodloužena, nicméně na druhou stranu, na Jižní Město. Trasa: Sídliště Jižní Město (dnes Jižní Město) – Betonárka (cca dnešní zast. Háje) – Zupkova (dnes Ke Kateřinkám) – Šeberov – Hrnčíře (dnes Hrnčířský hřbitov) – Šeberák – … – Komořany. S prodloužením linky 165 byla adekvátní veřejná doprava poskytnuta i Hrnčířům a Šeberáku. Jak již bylo zmíněno, došlo k navýšení počtu spojů, přesto stále jezdila pouze o špičkách pracovních dnů.

1978 001linka 165 mezi lety 1978 – 1979 (screen: MCH/podklad z roku 1978)

Již další nový rok může potěšit pravidelné cestující, jezdící 165 – od 28. května 1979 je „stošedesátpětka“ provozována i v pracovních dnech dopoledne.

Koncem 70. let dochází také k postupnému budování nového sídliště Modřany, čímž se mění i samotné okolí Modřan. A právě naše linka, o které pojednává článek, je v počátcích výstavby převedena z původních starých Modřan do vilové čtvrti,tj. je mezi Obecními domy a Cukrovarem vedena přes zast. K Vystrkovu. Tato změna je uvedena v platnost 26. červenci 1979.

4794 - linka 165 Šeberov Jaroslav Štěpánek Karosa B 732autobus dopravce Jaroslav Štěpánek, hradící neodjetý spoj za Arrivu Praha (foto: MCH)

7. listopadu 1980 je nově zprovozněn úsek metra C mezi Kačerovem a Háji a o den později na tuto změnu reagují autobusové linky, v okolí nového metra. Těchto změn se účastní i 165, který vyráží v oblasti Jižního Města ve zcela nové trase: Jižní Město – K jezeru (dnes již zruš. zast. cca na křiž. ulic Výstavní × K Jezeru) – Prašná (v ul. Hviezdoslavova u kruhového objezdu) – Protivova (dnes Hněvkovského) – Družby (dnes Opatov) – Šeberov – … – Komořany.

4763 - linka 165 Horčičkova Arriva Praha Karosa B 932 9141dnes již vyřazená cedulová Karosa B 932 na Jižním Městě za zastávkou Horčičkova při své cestě na Háje (foto: MCH)

Po 2 letech dochází 27. listopadu 1982 v reakci na nevyhovující změny s otevřením metra C do Hájů k částečně úpravě trasy linky 165, do nepatrně původní trasy Jižní Město – Horčičkova – Kosmonautů (dnes Háje) – Protivova (dnes Hněvkovského) – … – Komořany.

165vedení linky 165 v oblasti Jižního Města mezi lety 1978 – dodnes (mapa: MCH/podklad z roku 1988)

Během změn v oblasti Jižního Města ovšem nestojí i výstavba modřanského sídliště. A právě tam nastávají další změny. Od 30. srpna 1982 je její provoz veden opět přes staré Modřany (jak tomu bylo v letech 1960 – 1974), tj. opouští oblast Baby I.. Konkrétně – od Obecních domů je vedena přes zastávku Na Havránce a Modřany (dnes Obchodní nám.) do Komořan, stále po staré komunikaci.

P6100613165 v zastávce Komořany (foto: LN/2015)

Z původní ulice Libušské je po roce, 6. dubna 1983, převedena do nové ulice – Kolarova. Tato změna nebyla vyvolána nutnou změnou trasy l. 165, ovšem výstavbou sídliště, při kterém zanikla i Libušská ulice. Provozována je tak v trase Jižní Město – … – Observatoř Libuš – U otočky (dnes Modřanská rokle) – Jordana Jovkova (dnes U Libušského potoka) – Poljanovova (dnes Poliklinika Modřany v Kolarově ul.) – Sídliště Modřany (dnes Poliklinika Modřany) – Na Havránce – Modřany (dnes Obchodní nám.) – Cukrovar (dnes Cukrovar Modřany) – Komořany.

1652vedení linky 165 v Modřanech v průběhu doby – nastínění cest (mapa: MCH/podklad z roku 1978)

Do Zbraslavi, kam jezdí dnes, se konečně dostává 4. listopadu 1984, kdy je z Komořan prodloužena po trase zde jezdící 245 přes Závist, Nádraží Zbraslav, Zbraslavské náměstí, Lahovice, Prefu Radotín, Technometru na Nádraží Radotín. Do roku 1986 využívá při zpáteční cestě ulici Výpadovou (zast. Benátky). A právě v tento den je rozšířen provoz na dnešní celodenní a celotýdenní. Z Komořan do Radotína je provozována pouze v pracovní dny.

1994linka 165 mezi lety 1984 – 1995 (mapa: MCH/podklad z roku 1988)

Se zprovozněním nové tramvajové trati do Modřan 15. července 1995 nastává další změna, při níž je 165 prodloužena do trasy Jižní Město – … – Nádraží Radotín – Cementárna Radotín. V celé trase je provozována celodenně a celotýdenně, v trase Komořany – Nádraží Radotín je vedena pouze část spojů, vybrané spoje dále pokračují k Cementárně Radotín.

PB210340jeden z nejnovějších vozů Arrivy Praha před nádražím ve Zbraslavi (foto: MCH)

Poslední změna nastává se spuštěním tzv. metropolitní sítě PID, což měla za následek spojování linek a s tím spojený kratší atraktivnější interval. Bohužel během změn došlo ke zrušení spousty přímých spojení, které byly nahrazeny spojeními s přestupy. Naše 165 byla zkrácena na Sídliště Zbraslav. Do Radotína jí nahradila nově vzniklá linka 255. Od září 2012 je stošedesátpětka provozována všemi spoji v celé trase celodenně a celotýdenně. Od 15. října 2016 byla zkrácena na Háje.

Linka je od 1. září 2018 provozována Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.. Dříve ji provozovala Arriva City (dříve Arriva Praha), která vznikla z Veolie, ex. Connex, ex. ČSAD Vršovice, ex. ČSAD. Od září 2015 až do září 2018, kdy si linku přebral Dopravní podnik, z důvodu nedostatků řidičů u Arrivy City byla obsluhována i dalšími dopravci v PID – např. dopravcem Jaroslav Štěpánek a Stenbusem.

4765 - linka 165 Jižní Město Arriva Praha a Jaroslav Štěpánek Iveco Urbanway 12M 9472 a Jaroslav Štěpánek Karosa B 732 1046setkání generací na Jižním Městě – Karosa B 732 vyráběná v 80. a 90. letech a Iveco Urbanway, vyráběný od roku 2014 (foto: MCH)

Mapa: 165 Intervaly:

 
Pracovní den
Sobota a neděle
Se
Ve
Dop
Odp
Ve
10
15
10
30
30
30
30

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavosti na trase:

 • Zbraslavské náměstí – Zbraslavský klášter – Zbraslavské náměstí – bývalý zbraslavský pivovar – východiště PP Krňák na Lahovice (z ul. U Malé řeky) – mrtvé rameno Berounky (součást PP Krňák) severně od kláštera – kostel sv. Havla (na vrchu Havlíně, při dnešní trase červené) – východiště po červené značce na Radotín

Zbraslav - kostel svHavlakostel sv. Havla (foto: OK)

 • Most Závodu míru – most Závodu míru
 • Na Šabatce – zámek Komořany

a93 - Komořany - zámekzámek Komořany (foto: OK)

 • Komořany – východiště po žluté k letišti Točna – východiště po zelené

 

 • Nádraží Modřany – železniční zastávka Modřany
 • Obchodní náměstí – kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Poliklinika Modřany – NS Modřanská rokle (retenční nádrž Libušská)
 • Kunratická škola – zámek Kunratice – kostel sv. Jakuba Většího
 • Šeberák – rybník Šeberák
 • Hrnčířský hřbitov – Hrnčířský rybník – PP Hrnčířské louky – kostel sv. Prokopa
 • Pod Vsí – PP Hrnčířské louky
 • Modrá škola – komunitní centrum Matky Terezy

Fotografie z linky:

4951 - linka 165 Nádraží Zbraslav Arriva Praha Iveco Urbanway 12M 9472jeden z nejnovějších vozů Arrivy Praha před nádražím ve Zbraslavi (foto: MCH)

4777 - linka 165 Jižní Město Jaroslav Štěpánek Karosa B 732 1046165 na Jižním Městě (foto: MCH)

SAM_0710Háje s linkou 165 (foto: MCH)

PA010019Sídliště Zbraslav (foto: LN)

Video z linky:

linka 165 v trase Sídliště Zbraslav – Jižní Město (video: Autobusak24567)

Zveřejněno: 15. 5. 2013
Aktualizováno: 5. 9. 2018
Autor: Martin Chour

 

8 reakcí na Linka 165

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *