Integrace Nymburska III (Poděbrady – Kolín, Nymburk – Mladá Boleslav)

 

V říjnu 2018 mělo dojít k dalšímu rozšíření systému Pražské integrované dopravy v oblasti Nymburska, Kolínska a Mladoboleslavska.

Linka G55 právě odjíždí z Kolínského autobusového stanoviště do Velimi (foto: HP)

Následující materiály jsou pouze pracovní a některé věci se mohou ještě změnit. Je vhodné se obrátit na obec nebo kraj, kteří změny schvalují.

1) OBLAST PODĚBRADY – PEČKY – KOLÍN

Linky k integraci:

 • 230055 (G55) Kolín – Nová Ves I – Chotutice
 • 230056 (G56) Kolín – Velim – Poděbrady
 • 270039 (H39) Poděbrady – Cerhenice – Pečky

Zřizují se nové autobusové linky:

678 Poděbrady – Sokoleč – Pečky 

Linka 678 částečně nahrazuje linku H39 s tím, že jsou zrušené varianty tras přes zastávku Sokoleč,,u pekárny (bude obslouženo novou autobusovou linkou 679) a Ratenice (již obsluhovány linkou PID 498 v trase Poděbrady – Pečky. Všechny tyto spoje budou převedeny na variantu přes Dobřichov. Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 679, v úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 675.

Z Osečku budou zřízeny nové spoje na Cerhenice a Pečky v 5.34, 6.34, 7.34, 12.34 a zpět na Poděbrady v 6.28 a 11.28.  Ze Sokolče a Cerhenic od Poděbrad vzniknou nové spoje na Pečky v 6.40, 7.40 a ze Sokolče do Cerhenic ve 12.40 a 18.40. Zpět z Cerhenic a Sokolče (od Peček) do Poděbrad vznikne spoj v 11.18, zrušen bude spoj v 15.44 a posilový ranní spoj v 6.54. Zároveň Sokoleč dostane další spoje díky zde nově vedené lince 679. Z Dobřichova (od Poděbrad) do Peček dojde k výraznému posílení provozu – přibudou spoje v 7.56, 10.56, 12.56, 16.56 a 18.56 a zpět z Peček na Poděbrady v 8.57, 10.57, 12.57, 14.57 a 18.57. Navíc tudy bude nově vedena i linka 675 do Peček. Zrušena bude zastávka Dobřichov,,u pomníku.

679 Poděbrady – Oseček – Kolín 

Linka 679 nově propojí obec Sokoleč s Kolínem přímým spojením, a to v trase Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov, Předhradí – Předhradí – Pňov, Předhradí – Pňov – Velim – Vítězov – Kolín a částečně nahrazuje linky H39 a G56Ruší se varianta trasy přes Novou Ves (bude obsloužena novou linkou 675), naopak se zřizuje závlek do Osečku (kvůli vedení přes Sokoleč), kde ve směru od Kolína budou vybrané spoje ukončeny. Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 678.

Zřizují se nové spoje v PD v trase Poděbrady,,žel.st. – Kolín,,žel.st. v 5.52, 8.22 a 13.22 (původně začínal ve 13.45 v Osečku) a nový spoj v 19.22 do Velimi. V opačném směru z Kolína do Poděbrad se zřizují spoje v 6.50, 11.50, vložené spoje z Velimi do Osečku ve 13.38, 15.08 a večerní spoj v 19.50 z Kolína do Sokolče. Spoj ve 13.15, posunutý na 13.50, je prodloužen z Osečku do Poděbrad. Ruší se spoj v PD v trase Velim,,škola – Velim,Vítězov v 7.30. Zaveden je nově víkendový provoz – zřízeny jsou spoje z Poděbrad do Kolína v 7.22, 11.22, 15.22 a do Velimi v 19.22 a z Kolína do Poděbrad v 9.50, 13.50, 17.50 a z Osečku do Poděbrad v 6.21.

675 Kolín – Cerhenice, Cerhýnky – Pečky 

Linka 675 pojede až do Dobřichova po stávající trase linky G55, avšak namísto do Radimi a Chotutic bude od Dobřichova odkloněna po trase linky 678 do Peček k vlakovému nádraží. Vybrané spoje z Kolína budou ukončeny v zastávce Cerhenice,,náměstí Míru, kde bude zajištěna návaznost na autobusovou linku 678 do Peček. V úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 678.

Zrušení autobusové dopravy v Radimi a Chotuticích je navrženo na základě přepravních průzkumů a souběhu s plně integrovanou železniční tratí S11, kdy jsou finanční prostředky na souběžnou autobusovou linku vynakládány neefektivně. Jízdní doba z Chotutic do Kolína autobusovou linkou činí 40 – 50 min. dle příslušného spoje, vlakem s přestupem v Pečkách 28 až 48 min.

Kolína přes Velim a Cerhenice do Peček budou vedeny spoje v 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 a zpět z Peček v 5.03, 11.57, 13.57 a 15.57. Zřízeny budou spoje z Peček přes Dobřichov do Cerhenic v 17.57 a 19.57. Z Kolína přes Velim do Cerhenic pojedou nové spoje v 17.20 (do Peček) a 18.20. Do Cerhýnek pojede místo 4 párů spojů celkem 7 párů.

Stručný popis jednotlivých opatření

Základním faktorem pro projektování jízdních řádů bylo navázání linek na vlaky, a to:

 • na lince 675
  • v Pečkách na osobní vlaky z/do Prahy
 • na lince 678
  • v Poděbradech na rychlíky z/do Prahy
  • v Cerhenicích na osobní vlaky z/do Kolína
  • v Pečkách na osobní vlaky z/do Prahy
 • na lince 679
  • v Poděbradech na rychlíky z/od Prahy
  • ve Velimi na osobní vlaky z/do Prahy

Linky 678 a 679 jsou proloženy v úseku Poděbrady – Oseček – Sokoleč, čímž obce Sokoleč, Oseček a Pňov, Předhradí získávají díky pravidelnému intervalu výrazné zlepšení dopravní obsluhy z / do Poděbrad, a to ráno každých 30 až 60 min., dopoledne a odpoledne každou hodinu! Autobusy budou navíc u železničního nádraží v Poděbradech navazovat na rychlíky z / do Prahy.

Díky rovnoměrnému prokladu a návaznostem na vlaky ve Velimi či Cerhenicích jsou výše uvedené obce napojeny na vlakovou dopravu z / do Prahy. Ráno ve směru do Prahy lze každých 30 min. dojet jednou nebo druhou linkou do Velimi či Cerhenic, kde navazují vlaky do Prahy, odpoledne lze v lichou hodinu vystoupit v Cerhenicích, sudou ve Velimi, odkud budou navazovat spoje linek 678 a 679 ve směru Poděbrady.

Sokoleč díky nové lince 679 získává přímé spojení s Kolínem, které dosud nebylo zajišťováno, a to ráno v intervalu 60 – 90 min., dopoledne a odpoledne každé dvě hodiny.

Cerhenice, Cerhýnky a Dobřichov díky prokladu linek 675 a 678 rovněž mohou využívat pravidelného spojení do Prahy. V zastávce Pečky budou autobusy ráno i odpoledne navazovat z / na osobní vlaky každou hodinu, dopoledne cca každé dvě hodiny.

Zlepší se také přímé spojení do Kolína z Cerhenic, Velimi a Nové Vsi I. Z Cerhenic a Nové Vsi I pojede linka 675 do Kolína ráno po 90 min., odpoledne pravidelně každou hodinu! Spojení z Velimi do Kolína bude nově zajišťováno linkami 675 a 679, jejichž spoje budou koordinovány tak, aby zajistily přímé spojení do Kolína ráno i odpoledne v intervalu 30 – 60 min.

Pro všechny obce se díky integraci zlepšuje dopravní obslužnost novými spoji po celý provozní den. Zřizují se spoje mezi šestou a sedmou ranní, dále se prodlužuje rozsah provozního období i večer, kdy drtivá většina spojů dnes odjíždí mezi 17 a 18 hod. Nově bude spojení do obcí zajišťováno i mezi 18 a 20 hod. večerní.

Návrh vedení prodloužené linky 432:

2) OBLAST NYMBURK – KŘINEC + NYMBURK – LOUČEŇ + VLKAVA – MLADÁ BOLESLAV

Linky k integraci:

 • 260432 Vlkava – Mladá Boleslav
 • 270012 (H12) Nymburk – Křinec – Rožďalovice – zkrácena do trasy Křinec – Rožďalovice (v úseku do Nymburku nahrazena novou linkou 674, viz níže)
 • 270013 (H13) Nymburk – Oskořínek – Křinec – Loučeň
 • 270014 (H14) Chleby – Křinec
 • 270015 (H15) Nymburk – Oskořínek – Rožďalovice
 • 270017(H17) Nymburk – Loučeň

Prodlužuje se linka 432:

432 Lysá nad Labem – Milovice – Vlkava – o úsek do Mladé Boleslavi

Linka 432 pojede nově až do Mladé Boleslavi. (foto: HP)

432 Lysá nad Labem – Milovice – Vlkava – o úsek do Mladé Boleslavi

V současnosti jezdí linka 432 z Lysé nad Labem přes Milovice do Vlkavy, odkud vybrané spoje pokračují po nezaintegrované lince 260432 dále do Mladé Boleslavi. Tyto spoje budou nově převedeny na linku 432, a tudíž dojde k faktickému prodloužení linky 432 až do Mladé Boleslavi, a to obousměrně přes Mladou Boleslav,Bezděčín. Díky této skutečnosti bude odstraněn tzv. lomený tarif a cestující budou moci již využívat pro celou cestu pouze jednu jízdenku PID podle potřebného času a počtu tarifních pásem. Prodloužená linka 432 pojede po hlavní komunikaci I/38 přímou trasou bez zajíždění do Němčic a do zastávek Luštěnice,Zelená a Luštěnice,Sluneční. Linka 260432 bude zrušena a zbývající spoje převedeny na linku 270020 (H20), která jezdí z Loučeně do Mladé Boleslavi, přičemž vybrané spoje obsluhují zastávky Luštěnice,Zelená a Luštěnice,Sluneční, Němčice i Luštěnice.

Provoz v úseku Milovice – Vlkava – Mladá Boleslav bude výrazně navýšen novými spoji, díky nimž bude souhrnný interval do Mladé Boleslavi činit 60 – 120 min. Nově bude zaveden i víkendový provoz v intervalu 4 hod. 

Vzhledem k tomu, že linka 432 bude nově zajišťovat páteřní spojení Lysé nad Labem, Milovic a dalších obcí s Mladou Boleslavi, budou z důvodu zjednodušení tras na této lince zrušeny zastávky:

 • Čahovice,,žel.st. – do zastávky zajíždějí nyní pouze tři vybrané spoje linky 432 denně, jako náhradní zastávku lze využít zastávku Čachovice (vzdálenost cca 250 m).
 • Všejany,Vanovice,Na průhoně – do zastávky zajíždí nyní pouze jeden spoj denně, jako náhradní zastávku lze využít zastávku Všejany (vzdálenost cca 200 m).

Prodlužují se spoje linky 432 z Milovic v 5.11 a 13.11 do Vlkavy a dále do Mladé Boleslavi, zároveň se ale zkracuje spoj v 6.58 do Milovic na Balonku. V opačném směru jedou nové spoje z Vlkavy do Milovic ve 12.20, 14.20, 16.20, 17.20 a 20.20. Z Vlkavy do Mladé Boleslavi je dále prodloužen spoj v 5.33, 10.33. 13.33, 14.33 a 18.33. Ruší se zdvojené spoje ve 4.58, 12.48 a 20.43. Z Mladé Boleslavi se zřizují nové spoje do Milovic v 6.36, 11.49, 13.49, 15.49 16.49, 19.49 a ruší se zdvojené spoje v 5.20, 10.50, 14.28 a 22.27. Spoje Z Mladé Boleslavi během 10. a 18. hodiny nejedou do Luštěnic Zelená a Sluneční.

Linka 270020 bude v souvislosti s integrací Nymburska do PID posílena o spoje zrušené linky 260432. Jeden ze spojů linky 270020 byl zachycen na autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi.Linka 270020 bude v souvislosti s integrací Nymburska do PID posílena o spoje zrušené linky 260432. Jeden ze spojů linky 270020 byl zachycen na autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi. (foto: HP)

Zřizují se nové autobusové linky:

673 Nymburk – Chleby – Křinec, Sovenice 

Linka 673 částečně nahradí současné linky H13, H14 a H15. Ačkoli místo tří linek pojede pouze jedna, zjednoduší se tím orientace pro cestující, a současně dojde k celkovému navýšeni počtu spojů. V obci Hrubý Jeseník budou všechny spoje vedeny přes zastávku Hrubý Jeseník,,kovárna, bude zrušena zastávka Hrubý Jeseník. Linka bude i nadále zajištovat školní spoje do Nymburka i Křince s okolními obcemi. Pro zlepšení dopravní obslužnosti a umožnění cest za nákupy pojede linka v Nymburce přes zastávku Albert Hypermarket.

Z Nymburka linka povede přes Budiměřice do Chleb – sem nově pojede spoj z Nymburka v 9.05 a zpět v 5.32 a 10.31. Z Chleb pojede dále na Hrubý Jeseník. Jeden pár spojů, stejně jako dnes, bude zajíždět na Nový Dvůr. Do Hrubého Jeseníku od Nymburka pojedou nově spoje v 9.05, 13.05 (zrušen bude spoj v 5.50 a 11.00) a zpět v 5.21 a 10.20. Z Hrubého Jeseníku budou všechny spoje pokračovat do osady Mečíř. I sem pojede více spojů – z Nymburka v 9.05, 13.05 a zpět v 5.18, 6.58, 8.17, 10.17, 14.17 a 18.17. Odtud se všechny spoje vydají doprava do Křince – nové spoje od Nymburka v 9.05, 13.05, 15.05 a 17.05 a zpět ve 4.08, 5.13, 6.13 a 10.12. Posledními zastávkami na trase této linky jsou Bošín a Sovenice – sem nově pojedou od Nymburka spoje v 6.30, 9.05, 13.05 a zpět v 5.08, 10.07 a 18.07. Ruší se krátký pár spojů kolem 14. hodiny v trase Křinec,,nám. – Křinec,Sovenice – Křinec,Mečíř. Zaveden je nově víkendový provoz z Nymburka do Chleb – z Nymburka spoje v 7.05, 9.05, 11.05, 13.05, 15.05 a 17.05 a zpět v 7.31, 9.31, 11.31, 15.31 a 17.31.

674 Nymburk – Netřebice – Křinec – (Rožďalovice) 

Autobusová linka 674 kopíruje současnou linku H12 v nezměněné podobě s tím, že v úseku Křinec – Rožd’alovice bude platit tzv. lomený tarif PID/SID. V praxi tento postup znamená, že při příjezdu do Křince bude linka dále vedena jako linka 270012, nicméně cestující využijí přímého spojení (bez nutnosti přestupu) a již v Nymburce si mohou zakoupit jízdenku až do Rožd’alovic. Linka 674 v úseku Křinec – Rožd’alovice převezme i stávající spoje linky H15. Po zřízení dalších tarifních pásem PID bude dointegrován i zbývající úsek z Křince do Rožd’alovic. Pro zlepšení dopravní obslužnosti a umožnění cest za nákupy pojede linka v Nymburce přes zastávku Albert Hypermarket.

Do Budiměřic, Rašovic a Netřebic se v pracovní dny zřizují spoje v 5.00, 8.35, 10.05 a 20.05 a zpět v 7.55, 9.30, 11.30 a 17.30 (+ ruší se spoj v 16.29). Do vzdálenějších obcí za Nymburkem – Vestce a Křince – se zřizují nové spoje v 10.05, 14.05 a 20.05 a zpět v 7.42, 11.17 a 17.17 a ruší se pár spojů v trase Křinec,,nám. – Vestec,Malý Vestec během 8. hodiny. Zaveden je nově víkendový provoz z Nymburka do Netřebic – z Nymburka spoje v 6.05, 10.05, 14.05, 18.05 a zpět v 6.31, 10.30, 14.30 a 18.30.

680 Nymburk – Jíkev – Loučeň 

Linka 680 nahradí současnou linku H17 s tím, že v úseku Nymburk – Bobnice nahradí i současnou linku H15, tj. spoje z této linky budou převedeny na linku 680 a nedojde tak k úbytku spojů pro obec Bobnice. Zároveň do Loučně nahradí i linku H13. Všechny spoje budou vedeny přes Bobnici,Kovansko, čímž dojde pro tuto lokalitu ke zvýšení počtu spojů (některé spoje sem dosud nezajíždějí). Stejně jako již integrované linky 436 a 499 bude v úseku Nymburk,,hl.nádr. – Nymburk,,průmyslová zóna sever vedena po shodné trase, tj. obousměrně přes zastávku Nymburk,,Havlíčkova VZP.

Jak již bylo zmíněno, linka pojede z Nymburka nejdříve do Bobnic. Sem nově pojedou spoje z Nymburka ve 13.00, 17.00 a 19.00, zpět do Nymburka pak v 5.35 a 10.35 (zároveň se ruší spoje v 7.28 a 13.46). Z Bobnic budou všechny spoje vedeny přes Jíkev a Studečky, žádný spoj tedy nepojede směrem na Hrubý Jeseník. Do Jíkve pojedou nové spoje v 5.00, 11.00, 13.00, 14.00, 18.00 a 19.00 a zpět v 5.23, 7.08, 10.23, 14.23 a 17.23. Odtud budou spoje této linky směřovat do Studců a Loučně – sem nově bude jezdit spoj v 5.00 (pouze do Studců), 11.00 a 13.00 a zpět v 6.18 (ze Studců), 10.14, 14.14 a 17.14 (ruší se spoj ve 4.25 z Loučně na H15). Současný spoj v 16.35 bude ukončen v zastávce Loučeň a nepojede dále do zastávky Loučeň,Patřín. Kvůli zrušení linky H15 přijde obec Mcely o jeden pár spojů na lince H15 z/do Nymburka. Zaveden bude také víkendový provoz z Nymburka do Bobnic – z Nymburka pojedou spoje v 8.00, 12.00 a 16.00 a zpět v 8.35, 12.35 a 16.35.

Linka H17 bude nahrazena linkou 680. Na fotografii byla linka H17 v zastávce Nymburk, Hl.nádr. (foto: HP)

Stručný popis jednotlivých dopravních opatření:

Základem sestavy JŘ bylo navázání autobusových linek 673, 674 a 680 v Nymburce na vlaky. Díky tomu opatření budou všechny linky obousměrně ráno i odpoledne navazovat na rychlíky i osobní vlaky z / do Prahy a na osobní vlaky z / do Kolína.

Obec Budiměřice i městys Křinec budou nově obsluhovány linkami 673 a 674, které zajistí pravidelný interval do Nymburka ráno každých 30 min. (z Křince 30 – 60 min.) a dopoledne i odpoledne každou hodinu.

Dopravní obslužnost obcí Chleby, Hrubý Jeseník, Mečíř, Bošín a Sovenice bude zajištěna novou linkou 673, obcí Netřebice, Rašovice, Vestec a Malý Vestec linkou 674. Obě linky pojedou ráno do Nymburku v intervalu 60 min. (na lince 674 v úseku Křinec – Netřebice interval 60-120 min.) a odpoledne každé dvě hodiny.

Linka 680 bude obsluhovat obce Kovansko, Bobnici a Jíkev a vybranými spoji městys Loučeň, jehož spojení s Nymburkem již dnes zajišťuje linka PID 499. V úseku Jíkev – Bobnice -Kovansko – Nymburk pojedou ráno do Nymburka autobusy každou hodinu, dopoledne z / do Nymburka každé dvě hodiny a odpoledne do Bobnice každou hodinu, do Jíkve a Loučeně v intervalu 60 až 120 min.

Již dnes zajišťuje spojení Nymburka s Louční linka PID 499. (foto: HP)

Pro všechny obce se díky integraci zlepšuje dopravní obslužnost novými spoji po celý provozní den. Zřizují se spoje mezi šestou a sedmou ranní, dopoledne a dále se prodlužuje rozsah provozního období i večer, kdy drtivá většina spojů dnes odjíždí mezi 16 a 18 hod. Nově bude spojení do obcí zajišťováno i mezi 18 a 20 hod. večerní. Zároveň se zavádí na většině linek i víkendový provoz.

Zrušené zastávky: Nová Ves I,Chaloupky; Dobřichov,,u pomníku; Chotutice,,Průběžná, Chotutice; Pečky,,rozc.Dobřichov, Hrubý Jeseník, Hrubý Jeseník,,požární zbroj; Křinec,Bošín,odb.; Všejany,Vanovice,Na průhoně, Čachovice,,žel.st.

Mapa současného stavu, linky vybrané k integraci

Návrh linkového vedení po integraci – březen 2018

Jízdní řády:

Autor: Martin Chour, zdroj ropid.cz, verejna-hromadna-doprava-stredocesky-kraj.webnode.cz
Aktualizováno: 27. 8. 2018: Jan Horák, Martin Chour
Zveřejněno: 17. 6. 2018

5 Responses to Integrace Nymburska III (Poděbrady – Kolín, Nymburk – Mladá Boleslav)

 1. marek říká:

  Je zmena ,misto 11,srpna,to odlozily na polovycku rijna,pisou to na ropidu.

 2. Michal říká:

  Máte v úvodu chybu, podle informací na ROPIDU dojde k zapojení v říjnu.

 3. Husová říká:

  Vážený pane Choure,
  reaguji na změny u linky 679. To co nám, kteří se chtějí dostat odpoledne z práce z Kolína, vyhovovalo, rušíte. Spoje 13:50, 15:50 a17:50 jsou absolutně mimo mou pracovní dobu, a myslím, že nemluvím jen za sebe. Chci se zeptat, zda se jedná o návrh, ke kterému se můžu vyjádřit, nebo jde o hotovou věc? Jinak budu muset přemýšlet, jakým jiným způsobem dojíždět. Děkuji za odpověď.

  • tomj říká:

   Vážená paní Husová,
   my to rozhodně nerušíme, jsme jen zájmový web. Navíc se jedná zatím jen o návrh, který se zrealizuje nejdříve v 1. čtvrtletí 2019. (Článek jsme ještě nestačili aktualizovat, za což se omlouváme.)

   Tomáš Jůza, Tram-Bus.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *