Linka 609

Autobusová linka PID 609 (MHD Kladno 9)

Kladno,,OAZA -Vinařice – Hrdlív – Slaný,,Arbesova

Rozsah provozu: celotýdenně

Typy autobusů: standardní

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Počet variant trasy: 1

Konečné zastávky: 3 (Kladno,,Okrsek 4; Slaný,,aut. nádraží; Slaný,,Arbesova)

Přestupní uzly: Náměstí Svobody, Slaný,,aut. nádraží

Doba jízdy: 1h 2 minuty(celá trasa), 54 minut (Okrsek 4 – Slaný,,aut. nádraží)

Délka linky: 25 km (celá trasa), 22 km (Okrsek 4 – Slaný,,aut. nádraží)

Zastávky:

Kladno,,OAZA – Kladno,,Meta – Kladno,,Pražská – Kladno,,Pražská křiž. – Kladno,,Vodárenská – Kladno,,U hvězdy – Kladno,,Jaroslava Kociána – Kladno,,Sítná – Kladno,,C. Boudy – Kladno,,Gymnasium – Kladno,,Nám. Svobody – Kladno,,aut. nádraží – (Kladno,,Poldi – Kladno,,Újezd – Kladno,,Průmyslová – Kladno,,Kübeck) / (Kladno,,U Hřbitovů – Kladno,,Na Kopci) – Švermov,,U Knotků – Kladno,,Husova – Kladno,,Seifertova – Vinařice,,Tuháň (x) – Důl Mayrau – Vinařice,,VII. ulice – Vinařice – Vinařice,,škola (o) (Z) – Vinařice,,zahrádkářská kolonie (x) – Třebichovice – Třebichovice,,U Kapličky – Třebichovice,,U hřbitova (x) – Hrdlív – Těhul – Kvíc,,U hrušky – Slaný,,Kvíček – Slaný,,Fantův mlýn (x) – Slaný,,aut. nádraží – Slaný,,Šultysova – Slaný,,Sokolovna – Slaný,,Dražkovická Slaný,,Tomanova (Z) – Slaný,,Arbesovalinka 9 Kladno,,Nám. Svobody ČSAD MHD Kladno Irisbus Crossway LE 12M 9S8 0384

Crossway LE odjíždí ze zastávky Nám. Svobody ve směru Slaný,,Arbesova (foto: JAH)

Něco o lince:

Linka je vedena z obratiště Okrsek 4 na konci města u lesa Bažantnice. Odtud pokračuje podél OC OAZA na straně jedné a Metou (domovem pro tělesně postižené) na straně druhé k výpadovce na Prahu. Po té pokračuje směrem do centra přes Pražskou křižovatku, okolo Hvězdy a přes Sítnou ke gymnasiu. Od gymnasia jede okolo okresního soudu (blokové otočení v točně Nám. Svobody). Tato linka se tímto způsobem otáčí proto, aby byl umožněn výstup a nástup cestujících u budovy infokanceláře ČSAD a rychlého občerstvení. Zde je možnost přestupu na většinu linek. Z Nám. Svobody pokračuje ulicí Pod zámkem na autobusové nádraží, kam jezdí závlekem. Dříve byla linka vedena pouze v úseku Kladno,,aut. nádraží – Slaný,,aut. nádraží. Z AN pokračuje Huťskou ulicí kolem Sládečkova muzea k bývalým hutím Poldi, kde obslouží pouze zastávku Poldi u bývalé vrátnice Koněv, odkud pokračují na Újezd.

043 - linka 9 Kladno,,aut.nádr. ČSAD MHD Kladno SOR CNG 10.5 2SI 7028SoR CN10,5 v zastávce Kladno,,aut. nádraží (foto: MCH)

Poté se linka z Újezda vrací zpět k zastávce Poldi, před kterou zahne do Průmyslové ulice. Mine ředitelství Poldi a Thinfeld – jeden blok domů poblíž bývalé Kablo. Vše se nachází po pravé straně v popisovaném směru. V okolí zastávky Průmyslová míjí bývalé Kablo, jež nyní, pod jiným názvem, vyrábí cívky a kabely.

Odtud pokračuje po zchátralém mostě přes železniční vlečku do hutí a po žel. přejezdu přes trať 093 do zastávky Kübeck (zastávka nese jméno po dole, který se nacházel v blízkosti současné zastávky). Odtud pokračuje z kopce do Seifertovy ulice, kde obslouží zastávky Švermov,,U Knotků, Husova a Seifertova. Dříve jela část spojů ze zastávky Švermov,,U Knotků přes (nyní již zrušené) zastávky Jana Opletala (T), Svojsíkova (Z) a Barré.

linka 9 Kladno,,Gymnasium ČSAD MHD Kladno Karosa B732 KDA 4863Karosa B732 v zastávce Kladno,,Gymnasium směr Slaný,,Arbesova (foto: JAH)

Ze zastávky Seifertova – zastávky na hranici tarifních zon 1 a 192 se autobus dostává do Vinařic-Tuháně, která již stavebně splynula s Kladnem. V této části Vinařic se nacházejí dvě zastávky: Vinařice,,Tuháň a Důl Mayrau. U zastávky Důl Mayrau se nacházel stejnojmenný důl, z něhož se stal skanzen.

Za zastávkou Důl Mayrau autobus stoupá do vlastních Vinařic, ve kterých se nachází rovněž dvě zastávky – Vinařice,,VII. ulice a Vinařice. Ze zastávky Vinařice linka vede Družstevní ulicí – tzv. Starými Vinařicemi směrem do Třebichovic. Ve Vinařicích se nachází ještě jedna zastávka – Vinařice,,škola, ktará je obsluhována pouze v ranní špičce pracovních dnů a pouze ve směru na Kladno.

054 - linka 9 Vinařice,,důl Mayrau ČSAD MHD Kladno SOR CNG 10.5 2SI 7028SoR CNG10,5 přijíždí do zastávky Důl Mayrau (foto. MCH)

Odtud autobusy pokračují z kopce na zmíněné Třebichovice. Těsně před křižovatkou před Třebichovicemi se zastávka Vinařice,,zahrádkářská kolonie, jež je prakticky nevyužívaná.

linka 9 Kladno,,Nám. Svobody ČSAD MHD Kladno Karosa B732 KDA 4863Karosa B732 v zastávce Nám. Svobody v ulici Pod zámkem (foto: JAH)

Ve Třebichovicích se linka drží hlavní silnice a obslouží zastávky Třebichovice a Třebichovice,,U Kapličky. Ze Třebichovic opět stoupá. Za serpentinami se nachází prakticky nevyužívaná zastávka Třebichovice,,U hřbitova, od které pokračuje do obce Hrdlív. V Hrdlívě opět sjíždí kopec dolů, kde obslouží zastávku Hrdlív. Z Hrdlíva opět stoupá k zastávce Těhul, kde se krom velkochovu slepic nachází jen pole. Zanedlouho po průjezdu Těhulí se linka dostává na hlavní silnici ze Smečna směrem na Slaný.

Na této silnici se nachází zastávky Kvíc,,U hrušky, Slaný,,Kvíček a Slaný,,Fantův mlýn. Za poslední zmiňovanou zastávkou se nachází zchátralý průmyslový mini-areál, v jehož bezprostřední blízkosti je autobusové nádraží. Na autobusovém nádraží končí většina spojů. Některé pokračují dále přes kruhový objezd do kopce k zastávce Šultysova. Ze Šultysovy spoje pokračují kolem místní sokolovny (přes stejnojmennou zastávku), přes železniční přejezd a zastávku Dražkovická do oblasti jakéhosi předměstí. Zde se nachází zastávky Arbesova a Tomanova. Zde se autobusy otáčí blokově – zastávka Tomanova je obsluhována jen ve směru na Kladno.

Od 1. 7. 2016 byla linka bez jakékoli zmínky ze strany dopravce ČSAD Kladno přesměrována z Okrsku 4 do blízkého obratiště OAZA. Zastávku Okrsek 4 linka od zmíněného data neobsluhuje, stejnětak jako je od 1. 7. obratiště Okrsek 4 zařazeno mezi pravidelnými linkami nepoužívané.

Od 26.8.2017 je provozována v rámci PID pod číslem 609 a většina spojů byla v úseku Kladno,,aut. nádraží – Švermov,U Knotků odkloněna rychlejší trasou okolo hřbitovů.

Mapa:

 

Intervaly:

Pracovní den Sobota a neděle
Se Ve
15-30 30-60 30 45-60 60-120

Zajímavá místa na trase:

  • Vodárenská, U hvězdy – silniční podjezd
  • Sítná – budova Kokosu
  • Gymnasium – Váňův kámen
  • Poldi – areál bývalých hutí Poldi
  • Důl Mayrau – skanzen Mayrau
  • Vinařice – Vinařická hora
  • Těhul – velkochov slepic
  • Slaný,,Kvíček – Kaple Božího hrobu

Aktuální jízdní řád Staré jízdní řády:

Video:

linka 9 v trase Kladno,,Okrsek 4 – Slaný,,aut. nádraží (autor: Mechanik 4994)
Autor: Jakub Havlíček
Zveřejněno: 8. 12. 2015
Aktualizováno: 25.8.2017

Komentáře jsou uzavřeny.