Integrace relace Mělník – Kralupy nad Vltavou

Integrace dalších oblastí Mělnicka

JÍZDNÍ ŘÁDY LINEK 454 a 455 ZDE

 

Ke dni 2. 7. 2016 se připravuje další rozšíření systému Pražské integrované dopravy v severní části Středočeského kraje, a to mezi Mělníkem a Kralupy nad Vltavou. Dvě nové autobusové linky č. 454 a 455, které budou mít hlavní konečné v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou, umožní cestovat za jednotný Tarif PID cestujícím do dalších obcí – nově budou autobusovými linkami PID obslouženy obce Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, Černouček a Horní Beřkovice. Součástí integrace bude i zahrnutí dalších železničních stanic a zastávek a vznik nových železničních linek S.  I na těchto linkách budou kromě papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu PID platit také předplatní časové kupony v měsíční nebo čtvrtletní podobě. Nové železniční stanice (Lužec nad Vltavou, Horní Beřkovice) jsou v tarifním pásmu 5 a zatím v nich nepůjde označit jednotlivé jízdenky PID, a to ani náhradním způsobem.

454

 • nová autobusová linka v trase Mělník,,aut. st. – Hořín – Lužec nad Vltavou – Vraňany,,žel.st. – Spomyšl – Jeviněves – Černouček – Horní Beřkovice / Ledčice – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou,,žel.st.
 • nahrazuje linku 250028 a 250029
 • provoz: pracovní dny 5 – 18 hod
 • dopravce: ČSAD Střední Čechy
 • podrobně:
  • časové posuny spojů až o 40 minut
  • částečná návaznost v Kralupech nad Vltavou na vlaky z/do Prahy v ranní a odpolední špičce, nikoliv v sedle, není preferována návaznost na rychlíky
  • zjednodušení trasování (většina spojů má jednotnou trasu a zastavuje na všech zastávkách)
  • zpravidelnění intervalu
  • prodlužuje se spoj v PD v trase Spomyšl,,u lávky – Mělník,,aut.st. ve 4:55 do trasy Jeviněves – Mělník,,aut.st.
  • prodlužuje se spoj v PD v trase Mělník,,aut.st. – Vraňany v 17:30 (posunutý na 17:35) do trasy Mělník,,aut.st. – Jeviněves
  • spoj v PO a ST v 8:20, posunutý na 8:40, v trase Jeviněves – Mělník,,aut.st. jede nově každý pracovní den (nově v úterý, čtvrtek a pátek)
  • spoj v PO a ST v 7:40, posunutý na 8:00, v trase Mělník,,aut.st. – Jeviněves jede nově každý pracovní den (nově v úterý, čtvrtek a pátek)
  • zkracuje se spoj v PD v trase Horní Beřkovice – Mělník,,aut.st. v 15:50 do trasy Jeviněves – Mělník,,aut.st. s odjezdem v 16:40
  • prodlužuje se spoj v PD v trase Spomyšl,,u lávky – Mělník,,aut.st. ve 4:55 (posunutý na 4:49) do trasy Lužec  nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou,,žel.st. (v oblasti Vraňan nahrazuje druhý původní spoj linky 250030)

455

 • nová autobusová linka v trase Mělník,,aut.st. – Býkev – (Lužec nad Vltavou – Vraňany,,žel.st.) – Spomyšl – Vraňany,Mlčechvosty – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou,,žel.st.
 • nahrazuje linku 250030 + několik spojů linek 250028 a 250029
 • provoz: pracovní dny 5 – 20 hod, o víkendu 1 pár spojů
 • dopravce: ČSAD Střední Čechy
 • podrobně:
  • časové posuny spojů až o 40 minut
  • částečná návaznost v Kralupech nad Vltavou na vlaky z/do Prahy v ranní a odpolední špičce, nikoliv v sedle, není preferována návaznost na rychlíky
  • zjednodušení trasování (většina spojů má jednotnou trasu a zastavuje na všech zastávkách)
  • zpravidelnění intervalu
  • zefektivnění provozu zrušením spojů mezi zastávkami Mělník,,aut.st. a Mělník,Mlazice,žel.zast. (zachovány pouze ranní spoje na Fibichovu)
  • zrušen zrychlený autobusový spoj v PD v 7:00 v trase Kralupy nad Vltavou – Mělník, který stavěl pouze v Kralupech, Brozánkách, Rybářích a Mělníce (=> pro cestující z Kralup do Mělníka zpomalena cesta o 15 minut, z 35 na 50 minut)
  • zřízen zcela nový večerní spoj v PD v trase Kralupy nad Vltavou – Mělník,,aut.st. v 19:25 (dnes jel poslední v 17:15)
  • spoj v PD ve 14:10 (dnes ve 14:00) z Kralup nad Vltavou nově zajíždí do Spomyšle, stejně tak i ranní spoj do Kralup kolem 7. hodiny
  • o víkendu nadále jede pouze 1 pár spojů

S42

 • nová železniční linka (dnešní trať 094) Lužec nad Vltavou – Vraňany (– Kralupy nad Vltavou)
 • v úseku Vraňany – Kralupy nad Vltavou jsou z linky S4 na linku S42 převedeny všechny přímé spoje do Lužce
 • provoz: pracovní dny
 • dopravce: České dráhy

U22

 • nová železniční linka (dnešní trať 095) Vraňany – Horní Beřkovice – Straškov – Račiněves
 • úsek Horní Beřkovice – Račiněves není zahrnut do PID
 • provoz: celotýdně
 • dopravce: České dráhy

mapa mělnicko  

jř

Integrace relace Kralupy nad Vltavou – Mělník, jak to vše funguje?

K 2. červenci 2016 proběhla integrace na Mělnicku, konkrétně mezi Kralupy nad Vltavou a Mělníkem. Přinesla zavedení dvou nových linek do systému Pražské integrované dopravy a současně zrušení tří původních linek č. 250028, 250029 a 250030. Ačkoliv se dříve jednalo o tři linky a dnes pouze o dvě, jízdní řády nebyly zdaleka tak přehledné jako dnes. Každá z linek měla několik variant tras. Dnes jezdí linka 454, kterou tvoří až na jeden pár spojů dvě linky. Těmi jsou Kralupy nad Vltavou – Horní Beřkovice a Horní Beřkovice – Mělník. S ohledem na velmi klikatou trasu jede celý úsek z Mělníka do Kralup pouze jeden pár spojů. Druhá linka má označení č. 455 a oproti l. 454 je mnohem jednodušší. Ta propojuje skoro všemi svými spoji Mělník s Kralupy a většina spojů má i shodnou trasu. Pouze dva školní spoje v pracovní dny jedou přes Vraňany a jeden pár spojů o víkendu obsluhují Lužec nad Vltavou.

S integrací došlo ke ztaktování provozu, což znamená, že spoje jezdí v určitém období ve stejném intervalu. V našem případě jezdí linka 455 po cca jedné až dvou hodinách, linka 454 ve svém hlavním úseku ve špičkách po dvou hodinách, mimo ně jezdí pár spojů.

Díky omezení ve špičkách bylo možné zavést i jeden nový spoj kolem 19. hodiny z Kralup nad Vltavou do Mělníka, který si cestující oblíbili. Už v první měsíc provozu s ním cestovalo přes 10 lidí. Škoda jen, že se do škrtů dostal i jediný ranní rychlíkový spoj z Kralup do Mělníka. Ten totiž byl z Kralup v Mělníku za pouhých 35 minut, kdežto ostatní spoje jedou 50 minut. Nyní se tak cestujícím jízdní doba o 15 minut prodloužila, což už je výrazný rozdíl. I přesto byly zanechány dva zpomalené spoje, kterými jeli cca 2 cestující. Proto by bylo dobré jeden zpomalený spoj zrušit a místo něho udělat rychlíkový spoj, který by si našel nové cestující. Dnes tyto pomalé spoje jedou za sebou po 10 minutách!

I když je dobré, že je nově možné cestovat levněji a dokonce na jednu jízdenku jet vlakem, autobusem nebo třeba tramvají, problém ale nastane hned poté, co přijedeme vlakem od Prahy do Kralup. Většina ranních spojů, dopolední a ani část odpoledních nenavazuje na vlaky, takže se stává, že přijede vlak a cestující musí čekat půl hodiny na autobus. I kdyby chtěl cestující využít přestup v Nových Ouholicích či ve Vraňanech, je na tom podobně. Na vlaky navazují pouze vybrané spoje l. 454 v odpolední špičce ve směru od Prahy a na Prahu v ranní špičce, v ostatním období je to čistě náhoda, jestli čekáte v Kralupech 15 minut nebo hodinu.

Ani víkendové spojení nepocítilo příliš změn. Stále je v provozu pouze jeden spoj o sobotách a nedělích, co vyjíždí z Kralup po třinácté hodině a z Mělníka kolem šestnácté. I když nově tyto spoje na vlaky nenavazují, tak jich ale stále žalostně málo, to ale záleží na obcích, kolik si za dopravu připlatí.

Celkově je obsazenost spojů bídná. Obsazenost se pohybuje okolo 5 – 10 cestujících, u některých spojů ve špičkách z/do Mělníka je obsazenost až 20 lidí. Sice tímto nenaznačuji, že by se tyto spoje měly rušit, ale poukazuji na to, že by se měla lépe zajistit návaznost na vlaky, navrhnout lepší proklad obou linek a nasadit levnější a méně kapacitní vozidla, podobně jako v oblasti Benešova jezdí u ICOMu. Navíc byla oblast navštívena o prázdninách, což mělo také svůj význam k výše vypsaným bodům.

Průzkumy (průzkum byl proveden v červenci během celého pracovního dne)

Víte proč nenavazují autobusy na vlaky? Protože integrace předběhla posílení vlaků.

Ropid píše:

“Bohužel se nedaří provádět vždy všechny změny k jedinému termínu. Zapojení autobusových linek po levém břehu Vltavy mezi Kralupy a Mělníkem o půl roku předběhlo plánované posílení osobních vlaků v úseku mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou. K celostátnímu termínu změny jízdních řádů dojde od prosince 2016 k posílení na pravidelný půlhodinový interval v celém období dopoledního sedla a mají být zavedeny také další železniční spoje v nejzatíženějších časech zejména v ranní špičce.

Odjezdy linky 455 z Kralup tak odpovídají plánovaným vlakům, které budou vedeny po zkrácení intervalu na trati z Prahy. Jiný přístup by nejspíš nedovolil vytvoření pravidelného intervalu nebo by vedl ke změnám v návaznosti na úpravy železničního jízdního řádu. Jelikož ani před zapojením do PID nenavazovaly v Kralupech skoro žádné spoje z/do daného směru, nedošlo ke zhoršení.”

Fotografie:

Zveřejněno: 12. 5. 2016 Aktualizováno: 30. 8. 2016 Autor: Martin Chour (zdroj informací: ropid.cz)

Komentáře jsou uzavřeny.