Linka 203

 Pražská autobusová linka 203

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: midibus

Dopravce: About Me, s.r.o.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano (všechny) 

Konečné zastávky:  2 (Háje, Poliklinika Budějovická)

Přestup na metro: C

Doba jízdy: 51/53 min (Poliklinika Budějovická – Milíčov – Háje), 48 min (Háje – Poliklinika Budějovická) 

Délka trasy: 22/23 km (Poliklinika Budějovická – Milíčov – Háje), 21 km (Háje – Poliklinika Budějovická) 

Zastávky: 

POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C) – Lísek (×) – Rosečská (×) – Nad Rybníky (×) – Nádraží Krč (V) (×) – Nad Havlem (×) – Nemocnice Krč – Klárův ústav (T) (×) – Ústav mateřství – IKEM – V Lískách (Z) (×) – Ústavy Akademie věd – Zelené domky (×) – U Tří svatých (×) – Kunratická škola – Kunratice – Šeberák – Na Proutcích (×) – Koleje Jižní Město – Volha – U Kunratického lesa (×) – Petýrkova – Dědinova – Roztyly (C) – Chodovec – Chodovská tvrz – Mokrá (×) – Šperlova – Brechtova – Wagnerova (×) – Poliklinika Háje (×) – Modrá škola (Z) (×) – Modrá škola (T) – {Háje (C) (Z) – Milíčov} – HÁJE (C) 

Historie: 

Linka 203 byla vždy spíše špičkovou posilou k jiným linkám. Dnes už sice jezdí celodenně a celotýdenně, ale i nadále plní lokální obsluhu Prahy 4 a 11.

SOR BN 9.5 za malou chvíli zastaví v zastávce Nad Havlem (foto: LN)

S linkou 203 se poprvé setkáváme 17. 12. 1975 v trase: Sídliště Jižní Město (dnes: Jižní Město) – Betonárka (dnes: Háje) – Stavební plocha IPS (dnes: Modrá škola) – Brechtova – V průčelí (dnes: Litochlebské náměstí) – Na sádce (dnes: Chodovská tvrz) – ChodovecSpořilov – Na návrší (dnes: Pod Dálnicí) – KačerovNemocnice KrčZálesíKrč, Tempo. Byla provozována pouze ve špičce pracovního dne. 

Na konci srpna roku 1976 (30. 8. 1976) byla mezi zastávkami Stavební plocha IPS a Litochlebské náměstí vedena přes zastávku Horní Opatov (dnes: Mikulova). Od 22. 11. 1976 byla provozována celodenně a celotýdenně.

SOR CN 8.5 nasazený na linku 203 manipuluje v prostoru terminálu Háje (foto: LN) 

Při otevření úseku metra C z Kačerova na Háje 8. 11. 1980 byla místo přes Horní Opatov vedena přes Brechtovu a současně nejela přes Litochlebské náměstí, ale přímější trasou přes MNV Chodov (dnes: Mokrá). 

Od 20. 3. 1984 byla odkloněna ze Zálesí přes Novodvorskou na zastávku Výzkumný ústav A. S. Popova (dnes: Jílovská). Z té byla 1. 10. 1988 prodloužena ještě dál, a to až na zastávku Vavřenova. Počínaje 23. 11. 1990 byla opět provozována jen ve špičkách PD, kromě letních prázdnin, kdy nejezdila vůbec. 

 Solaris ev. č. 1938 se blíží k zastávce Nemocnice Krč (foto: LN)

Dne 13. 1. 1992 byla ze zastávky Horčičkova odkloněna na Jakobiho, kde se otáčela za pomoci obratiště Sídliště Petrovice, ale od 30. 8. 1993 opět končila v obratišti Jižní Město. Další změna proběhla 27. 5. 1995, kdy byla vedena přes zastávky Nad Havlem a Višňová. Současně byl rozšířen rozsah provozu, nově totiž jezdila v sedle PD, v sobotu od 8 do 18 a v neděli od 13 do 20, ale mezi Jižním Městem a Kačerovem jezdila i nadále pouze ve špičkách PD. Tento stav vydržel až do 30. 8. 2003, kdy byla opět provozována jen ve špičkách PD. Provoz v ostatních obdobích byl nahrazen linkou 170, která měla naprosto shodnou trasu s výjimkou toho, že jela k Thomayerově nemocnici a ne na zastávku Nad Havlem, kterou obsluhovala ve špičkách PD právě linka 203.

Při spuštění tzv. metropolitní sítě 1. 9. 2012 byla zrušena a nahrazena linkami 106 (v úseku Kačerov – Jílovská; obratiště Vavřenova bylo zrušeno kvůli výstavbě obytného domu)170 (v úseku Jižní Město – Pod Dálnicí) a 293 (obsluha zastávky Nad Havlem).

 Subdodávka dopravce Gumdrop na lince 203 míří na Polikliniku Budějovická (foto: LN)

Do ulic hlavního města se vrací 15. 10. 2016, kdy je zřízena v trase: Poliklinika BudějovickáRosečskáNádraží KrčNad Havlem – Nemocnice KrčIKEMÚstavy Akademie věd – U Tří svatýchŠeberák – Koleje Jižní MěstoVolhaPetýrkovaRoztylyChodovecMokrá BrechtovaWagnerovaModrá škola Milíčov – Háje. Pozoruhodné je, že do zastávky Ústavy Akademie věd zajíždí i ve směru na Háje, ačkoliv je ulice K Výzkumným ústavům velmi úzká a obousměrný provoz autobusů by nebyl možný. Díky tomu, že je na linku 203 nasazován midibus, se na ploše vedle zastávky otočí. Tento krok se stal hnacím motorem pro pozdější zrušení linky 114. Dopravcem se stal About Me, který linku dostal jako náhradu za zrušenou 293. Linka 203 také nahradila 293 v základním přepravním vztahu Praha 11 – Nemocnice Krč. Zároveň v oblasti Jižního Města a Kunratic zajišťuje místní přepravní vazby s nižší poptávkou a zlepšuje tak plošnou dopravní obsluhu těchto lokalit. V oblasti Jižního Města rovněž zcela nahrazuje linku 293, včetně dopravní obsluhy Milíčova. Do zastávky Milíčov zajíždějí spoje jen v PD. V oblasti Prahy 4 společně s linkou 117 zajišťuje dopravní obsluhu lokalit v ulicích U Krčského nádraží a V Podzámčí ve vazbě na metro Budějovická.

Od 29. 4. 2017 do zastávky Milíčov zajíždí ve směru Háje i o víkendu. 

SOR BN 9.5 na lince 203 najíždí na kruhový objezd poblíž zastávky U Tří svatých (foto: LN)

Na linku 203 do roku 2012 vypravoval DPP standardní autobusy. Od 15. 10. 2016 linku provozuje About Me, který na ni nasazuje midibusy.

Mapa:

Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
30
30
30
60
60
60
60
60
60
60

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Nad Havlem, Nádraží Krč, Nad Rybníky – zámek Krč, rybníky: Zámecký rybník, Sýkorka
 • Nemocnice Krč, Klárův ústav – Thomayerova nemocnice

  Thomayerova nemocnice (zdroj: Mapy.cz autor: Karel Hybš)

 • Ústav mateřství – SOU pro zrakově postižené
 • IKEM – IKEM, Vědecká lékařská knihovna Institutu klinické a experimentální medicíny, dopravní hřiště, studánka Krychle

IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny (zdroj: Mapy.cz autor: klon2v)

 • Ústavy Akademie věd – Fyziologický ústav akademie věd České Republiky, Mikrobiologický ústav akademie věd České Republiky
 • Zelené domky – studánka Pod Jeslemi 1 a 2, poliklinika Spořilov, Zřícenina Nový Hrádek, Kunratický les
 • Kunratická škola – kostel sv. Jakuba Většího, Úřad městské části Praha-Kunratice, Městská policie Praha 4 – okrsková služebna, Kunratický zámek, bazén MAGIC-CASTLE, s.r.o., místní knihovna Praha – Kunratice, Tenis Golf Club Kunratice
 • Šeberák – koupaliště Šeberák

Šeberák (zdroj: Mapy.cz autor: Jan Moravec) 

 • Petýrkova – východiště do Kunratického lesa (zelená a modrá turistická značka)
 • Roztyly – autobusové stanoviště – východiště několika značek do Kunratického a Michelského lesa
 • Chodovská tvrz – Chodovská tvrz – Sborový dům Jana Milíče z Kroměříže
 • Wagnerova – kostel sv. Jana Nepomuckého, pomník padlým hrdinům

Kaple sv. Jana Nepomuckého (zdroj: Mapy.cz autor: Zdeněk Babický)

 • Milíčov – Úřad městské části Praha 11, Milíčovský vrch, Milíčovský rybník 

Milíčovský rybník (zdroj: Mapy.cz autor: Jan Moravec)

Video z linky:

Zveřejněno: 11. 4. 2018
Autor: Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný
speciální poděkování patří Pavlu Duškovi za poskytnutí podkladů k historii

Komentáře jsou uzavřeny.