Linka 117

 Pražská autobusová linka 117

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: midibus

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano (všechny)

Konečné zastávky: 2 (Čechova čtvrť, Poliklinika Budějovická)

Přestup na metro: C

Doba jízdy: 37/40

Délka linky: 14 km

Zastávky: 

ČECHOVA ČTVRŤ – Poliklinika Modřany – Na Havránce (+) – Obchodní náměstí – Modřanská škola (x) – Lehárova (x) – Darwinova (x) – Tyršova čtvrť – Na Cikorce (x, T) – Družná (T) – Ke Schodům (x, Z) – Labe – Hasova – Sídliště Lhotka – Sídliště Lhotka – Lhotecký les – Cílkova – Nové dvory – Čechtická (x) – Novodvorská – Sulická (x) – Zálesí – Nemocnice Krč – Nad Havlem (x) – Nádraží Krč (x) – Nad Rybníky (x) – Rosečská (x) – Lísek (x) – POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ (C)

Historie:

Linka 117 od svého zřízení vykonávala obsluhu Modřan. Linka dlouhá léta jezdila na Nádraží Braník, ale od přelomu tisíciletí je linka vedena k metru C.

Ikarus E91 manipuluje v zastávce Poliklinika Budějovická (foto: LN)

První linka, která 4. dubna 1931 vjíždí do oblasti Modřan, byla linka L, vedouc z Braníka přes Hodkovičky až do Modřan. Tehdy končila v obratišti Modřany, ulice Jiřího z Poděbrad (dnes cca zastávka K Vystrkovu). Bohužel hned dva roky poté, 13. února 1933, dochází ke zrušení linky L. Příčinou se stal zákon, který obnovil tzv. potravní daň. Tento zákon ukládal povinnost odvádět 30% z veškerého jízdného ze spojů překračujících hranice obce. I když byla linka L zrušena, Modřany bez obsluhy nezůstaly, protože v Modřanech zůstal drážní a soukromý provoz. Později se linka L se opět objevuje, ale místo Modřan zavítá na Lhotku. Lze ji tedy brát jako předchůdkyni linky 121.

občas se na lince 117 vyskytne i standardní autobus (foto: LN)

Po zmírnění podmínek výběru tzv. potravní daně je 1. června 1936 zřízena linka X v trase Braník, ledárny (dnes cca Pobřežní cesta) – Cukrovar Modřany – Modřany, Jiřího z Poděbrad (cca K Vystrkovu). K 1. dubnu 1942 je ukončena u Modřanské radnice a od 23. března 1943 již jezdí jen na Tylovo náměstí (dnes Obchodní náměstí).  I přes nedostatek nafty je pro stát obsluha modřanských továren důležitá. Ke 4. březnu 1945 již autobusy na linku X nevyjíždí. K obnovení provozu dochází 3. června 1945, ale autobusy jsou stále ukončeny na Obchodním náměstí. Na prodloužení k modřanskému cukrovaru si cestující museli počkat do 1. prosince 1947. Na nedaleké obratiště Komořany dojely autobusy linky X8. května 1950. I když tato konečná leží na katastru Modřan, byly velmi důležitá pro Komořany, neboť na katastr Komořan vjely první autobusy až v roce 1959 a nejbližší vlakové nádraží se nacházelo právě až v Modřanech. 

Irisbus Citybus 12 M vyjíždí z ulice V Podzámčí do ulice Budějovická (foto: LN)

Při příležitosti přeznačení linek autobusů dostala na silvestra roku 1951 číslo 117. První změna trasy linky 117 nastává 29. září 1958, kdy došlo k rozvětvení – ke stávající trase do Komořan přibyla větev, vedoucí do konečné zastávky Baba III (cca Násirovo náměstí). Od 5. září 1960 je ukončena v nově otevřeném terminálu Nádraží Braník. 21. ledna 1966 je zrušena větev na Babu III, obsluhu tohoto sídliště přebírá linka 106. To však na lince 117 představovalo na necelých 30 let poslední trvalou změnu trasy. Další změna nastává až 26. září 1995, kdy je v souvislosti s prodloužením tramvajové trati do Modřan zrušena.

Ikarus E91 vyjevší ze zastávky Lhotecký les (foto: LN)

Negativním faktorem zprovoznění tramvajové trati do Modřan bylo zrušení některých linek směřujících k metru B a C. Nejvíce to pocítili obyvatelé Kolarovovy ulice (dnes Generála Šišky), kteří byli odkázáni pouze na tramvaj a tangenciální linku 165. Na povel MČ Praha 12 je linka opět zřízena 1. července 1996 v trase Kačerov – Nemocnice Krč – Tempo – Přírodní – Sídliště Libuš – Levského – Poliklinika Modřany. Na linku byly zpočátku nasazovány kloubové autobusy v nepříliš atraktivních intervalech. Od 14. června 1998 byly na linku nasazeny autobusy standardní délky a byl zrušen večerní provoz.

Dne 1. září 2009 dochází k reorganizaci provozu v celém jihovýchodním sektoru metropole. Dochází ke zrušení linky 199, což by způsobilo zrušení zastávky Čechtická, proti čemuž se ohradila Praha 4. Zastávku Čechtická zcela nekoncepčně obsloužila linka 117 v trase: Kačerov – Nemocnice Krč – Čechtická – Přírodní – Sídliště Libuš – Levského – Poliklinika Modřany. Rozsah provozu ani interval zdaleka neodpovídal původní lince 199.

midibus na lince 117 míří na Čechovu čtvrť (foto: LN)

Při spuštění tzv. metropolitní sítě 1. září 2012 je linka 117 zrušena a její spoje nejsou převedeny na žádnou jinou linku. Tím se ruší i obsluha zastávky Čechtická.

Celková reorganizace na pravém břehu Vltavy 15. října 2016 zavádí linku 117 v trase: Poliklinika Budějovická – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – Sulická – Novodvorská – Čechtická – Nové dvory – Cílkova – Sídliště Lhotka – Družná – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Na Havránce – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť

Ikarus E91 odbavujíc cestující v zastávce Lhotecký les (foto: LN)

Provoz linky 117 je spjat s autobusy DPP nebo jeho předchůdců. Na lince 117 jsme se v průběhu historie setkali se všemi typy autobusů: s kloubovými, standardními i s midibusy.

Mapa:

Intervaly: 

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
30
30
30
60
60
60
60
60
60
60

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

  • Čechova čtvrť – Úřad MČ Praha 12
  • Obchodní náměstí -Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hřbitov Modřany 

Kostel nanebevzetí Pany Marie (zdroj: Mapy.cz autor: jan marcinkiewicz)

  • Sídliště Lhotka – Kaple sv. Petra a Pavla
  • Sulická – vrch Nad Lesním divadlem 
  • Nad Havlem, Nádraží Krč, Nad Rybníky – zámek Krč, rybníky: Zámecký rybník, Sýkorka

Video z linky:

Zveřejněno: 5. 2. 2018
Autor: Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný

Komentáře jsou uzavřeny.