Integrace Rakovnicka

 

V druhé polovině letošního roku dojde k rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Rakovnicka. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Vedení linek se stane jednodušší a přehlednější a provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. V rámci integrace Rakovnicka I budou integrovány zbývající SID linky na Kladensku.

Jízdní řády jsou stále pracovní a můžou se měnit. Zejména bychom rádi upozornili na předpokládanou a poměrně zásadní změnu jízdních řádů linek 555 a 579, ke které dojde z důvodu změny jízdního řádu vlaků na trati 174 (Rakovník – Beroun). Linka 555 pak může ovlivnit další linky, se kterými je provázána. V jízdním řádu linky 319 jsou zobrazeny pouze vybrané spoje, které zajišťují garantovaný přestup na vlak v Pavlově. V jízdním řádu linky 630 nejsou školní spoje do Chyňavy, Podkozí. Přesné polohy spojů budou projednány s obcí Chyňava.

Integrované spojení mezi Rakovníkem a Prahou

Rakovník a Prahu nově propojí tři autobusové linky. Rychlíková linka 304 (nahrazuje linky 310700 a 310612), která pojede z Rakovníka přes Rudu, Nové Strašecí a Stochov, Slovanku přímo na Zličín. Cesta z Rakovníka na Zličín tak bude trvat pouhých 54 minut. Několik spojů v ranní špičce navíc pojede z Rakovníka přímo do Prahy a jízdní doba bude tak pouhých 44 minut. Polovina spojů bude ze Zličína pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Bude tak umožněn přestup na metro A a tramvajové linky 22 a 25. V ranní špičce bude linka jezdit každých 10-15 minut, odpoledne pak každých 15 minut. Zrušeno bude přímé spojení z Rakovníka na Hradčanskou (možné využití metra A od Nemocnice Motol). Lepší spojení získá také obec Lužná, kde bude na hlavní silnici zřízena zastávka Lužná,,Červený kříž, naopak bude zrušeno u jednoho ranního spoje zajíždění přímo do centra obce (Lužná,,1. Čs.armády) a zrušením dnešní zastávkové linky 310610. Mimoto dojde ke zřízení zastávek u železnice v Rakovníku a v Novém Strašecí. Kromě dosavadních spojů z Rakovníka dochází v pracovní dny ke zřízení dalších cca 10 párů spojů – zrychleného spoje v 6.35 (nezajíždí do Nového Strašecího) a spojů v 8.00, 9.00, 10.00, 12.30, 14.25, 15.40, 16.10, 18.00, 21.05 a 22.35. V opačném směru dochází ke zřízení spojů z Prahy ve 4.50, 7.35, 7.50, 8.20, 8.45, 14.15, 14.30, 17.00, 17.30, 21.30, 23.00, 0.30, naopak ruší se zdvojený spoj ve 12.30. O víkendu dochází ke zrušení sobotního spoje v 7.35, naopak ke zřízení spoje v 18.30, 21.05, 22.35, v neděli pak ke zřízení spoje ve 21.35. V opačném směru pak dochází o víkendu ke zřízení spojů v 7.30, 10.20, 0.30, v sobotu pak ještě ve 23.00 (v neděli již jezdí), naopak ke zrušení spoje v 19.00 a v neděli navíc v 17.40.

O víkendu je linka 304 navržena v intervalu 120 minut tak, aby tvořila souhrnný interval 60 min. s rychlíky linky R24. Tímto opatřením bude mít Rakovník každou hodinu rychlé spojení s Prahou i o sobotách a nedělích.

Mezi Rakovníkem a Prahou pojede také přes Nový Dům rychlíková linka 404, které nahrazuje linku 310613. Linka 404 zajišťuje mezi Rakovník a Prahou velmi rychlé spojení a doplňuje linky 304, zejména pak o víkendu. Místo dosavadního jednoho párů spojů v neděli pojedou na této lince celkem tři páry spojů jak v sobotu, tak v neděli. Přibude také jeden odpolední spoj do Prahy v pracovní dny. Vybrané spoje nepojedou z Lán přímo do Prahy, ale nově přes Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velkou Dobrou.

Třetí navržená linka 305 (nahrazuje linku 310610) bude kromě spojení s Prahou zajišťovat i místní a regionální obsluhu. Její trasa bude vedena z Rakovníka přes Lužnou, Lišany, Krupou, Krušovice, Řevničov, Nové Strašecí, Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velkou Dobrou. Přímé spojení s Prahou nově získají Lišany, Krupá, Krušovice, Řevničov a výraznému zvýšení počtu spojů dojde u obce Lány. Na rozdíl od dosavadní linky 310610 obslouží výše uvedené obce a z Velké Dobré pojede přímo po dálnici na Zličín, čímž zrychlí cestu všem obyvatelům na této trase (nepojede přes Valdek, Kyšice, Unhošť, Jeneč, Hostivice – do těchto obcí nahradí tuto linku nová linka 365, přibude tak v pracovní dny 12 párů spojů, o víkendu 5 párů spojů).Dosud jely přímo z Velké Dobré do Prahy pouze 3 spoje linky 310082. Všechny tyto obce nově získají velmi rychlé spojení s Prahou. Na linku 305 bude navázána také řada regionálních linek, a díky tomu velmi rychlé spojení s Prahou získají prakticky všechny obce v oblasti. V mimošpičkových obdobích a o víkendu je linka 305 proložena s linkou 304, vzniká tak pravidelný a souhrnný interval pro spojení Rakovník – Praha. Na této lince budou nově zřízeny spoje z Rakovníka v 6.00, 7.00 a 20.23, zrušeny spoje v 9.30, 10.20. 14.25, 15.30 (pouze v úseku Rakovník – Nové Strašecí). Z Nového Strašecího navíc pojedou ještě nové spoje ve 4.14, 5.07 (resp. náhrada spoje l. 310085) a 6.06, zrušen bude spoj v 10.10 (v úseku Nové Strašecí – Stochov). Z Prahy bude zřízen spoj v 5.05, 13.35, 15.05 (pouze do Nového Strašecího), 15.35, zrušen spoj v 10.30 a 21.00. Do Nového Strašecího bude zrušen i spoj v 8.30 v úseku Stochov – Nové Strašecí. O víkendu bude z Rakovníka zrušen sobotní spoj v 5.35, v sobotu i v neděli v 16.30 a zaveden bude nový sobotní spoj v 15.10 a 19.10. Z Prahy bude zrušen sobotní spoj v 9.50 a zřízen spoj v sobotu i v neděli z Nového Strašecího na Rakovník ve 23.39.

Integrované spojení mezi Stochovem, Tuchlovicemi, Kamennými Žehrovicemi, Doksy,Velkou Dobrou a Prahou

Mezi Prahou a Stochovem bude zavedena páteřní linka 365, která nahradí současné linky 310082, 310085 a 310610. Linka pojede ze Stochova přes obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá, Braškov, Kyšice, Unhošť, Jeneč, Hostivice do zastávky Motol, kde bude zajištěn přestup na tramvajové linky 9,10 a 16 ve směru na Anděl a dále do centra. Pojede také přes zastávku Nemocnice Motol s pohodlným přestupem na metro A. V ranní a odpolední špičce pojede linka 365 ze Stochova každých 30 minut.

Tuto linku doplní ještě linky 305 a 404, které pojedou od Rakovníka přes Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velkou Dobrou přímo do Prahy. Zmíněné obce tak dostanou mnohem rychlejší spojení s Prahou, neboť linky nepojedou přes Braškov, Kyšice, Unhošť, Jeneč a Hostivice (dosud pouze 11 spojů v pracovní dny  a 3 páry o víkendu jely touto zrychlenou variantou) – všechny tři linky se budou navzájem prokládat, aby vytvořily souhrnný interval ve špičce 15 minut, dopoledne po 30 minut a večer a o víkendu po hodině. Jízdní doba bude zkrácena o 11 minut (např. z Velké Dobré do Prahy na Zličín místo za 29 minut za pouhých 18 minut). Na druhou stranu bude zrušeno pro obce Braškov a Kyšice celkem 15 párů spojů v pracovní dny, 1 pár v sobotu a 2 páry v neděli z/do Prahy.

Z obce Stochov bude nově zřízen spoj do Prahy ve 4.30 a 22.47, naopak zrušen spoj v 5.46, 8.37, 9.22, 10.31, 14.40, 18.06. Výrazné zlepšení se dočkají i Lány, kam pojede nově linka 305 a 404 od Rakovníka. Do Prahy budou nově zřízeny spoje v 5.45, 5.48, 6.45, 7.45, 11.45, 12.28, 12.45, 15.45, 16.45, 18.45, zrušeny pak budou spoje v 8.57, 14.14 a 15.09. Přímo od náměstí v Lánech pojedou nově 4 páry spojů, dříve 6 párů spojů. Zrušeno bude přímé spojení Čelechovic s Prahou (dnes 1 spoj v 9 do Prahy)Pro obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velkou Dobrou dojde ke zřízení spojů v pracovní dny v 7.54, 20.25 a 22.52, naopak zrušeny budou spoje v 9.03, 9.35, 10.37, 10.55, 14.17, 18.14 a 19.04. O víkendu budou zřízeny spoje v 5.07, 5.09, 18.04, 23.32 a v sobotu ve 13.05 (v neděli již jede) a 19.30 (v neděli již jede), naopak zrušen bude sobotní spoj v 6.09. V úseku Hostivice – Praha nahradí většinu spojů linky 347 linka 386, která pojede stejně jako 347 do Motola (počet spojů do Motola se přibližně zdvojnásobí – nově sem pojede linka 365 ve špičce po půl hodině, mimo špičku stále po hodině), naopak už žádný autobus nepojede na Hradčanskou, neboť tyto spoje pojedou nově na Zličín (původní linky 310082 a 310700 – v intervalu cca 30 minut ve špičce a 60 minut mimo špičku). Co se týče konkrétní změn poloh spojů, dojde ke zrušení 9 párů spojů v úseku Praha – Hostivice v pracovní dny v období od 5 do 20 hod a ke zřízení dvou večerních spojů z Hostivice do Prahy ve 22.28 a 23.18 (nejvíce zrušených spojů bude od 10 do 11 hod – 3 spoje a od 15 do 17 hod – 5 spojů).

Ačkoliv v úseku Hostivice – Motol bude linka 347 téměř zrušena a nahrazena linkou 365, bude naopak posílena v úseku Zličín – Chýně,,nádraží. Ve směru do Prahy bude zřízeno celkem 5 vložených spojů (1 v ranní špičce, 4 v odpolední špičce) a z Prahy bude zřízeno 5 vložených spojů v odpoledních hodinách (v období 6.30-7.00 a 15.00-19.30 hod). V celé trase do Hostivic pak budou zřízeny spoje ze Zličína v 6.49, 7.50, zkrácen první spoj do trasy Chýně – Hostivice a spoj ve 20.20 prodloužen z Chýně do Hostivice. Z Hostivic na Zličín budou zřízeny spoje v 11.37, 23.05 a spoj v 8.30 z Chýně pojede nově už z Hostivic.

Na lince 307 ze Zličíně do Unhoště přes Chrášťany dochází ke zřízení spojů do Červeného Újezdu v 15.20, 16.20, 17.20. Linka je z Unhoště dále prodloužena přes Malé a Velké Přítočno na Kladno, kam nahradí linku 220027 z Kladna do Rudné. Na rozdíl od současného stavu, bude zaveden víkendový provoz mezi Kladnem a Unhoští – celkem 4 páry spojů po 4 hodinách. V pracovní dny vznikne z Unhoště na Kladno nový spoj v 5.17, 6.19, 10.39, 15.40 a zpět z Kladna v 16.17 a 17.17.  V úseku Unhošť – Červený Újezd dojde ke zrušení 3 párů spojů, v úseku Červený Újezd – Rudná dojde ke zrušení 3 spojů ve směru na Rudnou.

Linka 319 bude prodloužena z Unhoště do Malých Kyšic. V úseku Terminál I – Unhošť jsou vybrané spoje prodlouženy z Hostouně do Unhoště – konkrétně je zřízen spoj z Hostouně v pracovní dny v 10.21, 13.59 a o víkendu v 7.08, 12.16, 15.08, 19.08 a 22.59 (mimo spoje ve 12.16 nestaví v Pavlově). Všechny spoje jedou nově přes Jeneč – komerční zónu. Zpět z Unhoště se zřizují spoje do Hostouně v pracovní dny v 11.56, 14.48, o víkendu ve 4.45, 7.33, 12.33, 15.23, 19.33 a 23.15 (všechny spoje nestaví v Pavlově). Zřizují se v pracovní dny spoje z Unhoště na Pavlov ve 4.53, 5.19, 11.34, 11.56  a z Pavlova v 5.14, 5.25, 6.30, 8.03, 9.42, 10.30, 11.40, 14.18. Zrušen je spoj z Pavlova ve 20.18. V pracovní dny je tato linka prodloužena 9 páry spojů do Malých Kyšic jako náhrada 3 párů linky 220032, která sem jezdila přímo z Prahy. Nově již odtud žádný autobus přímo do Prahy nepojede – bude nutné přestoupit v Unhošti na autobus do Prahy nebo v Pavlově na vlak. O víkendu linku 220032 nahradí linka 630.

 

Linka 365 v úseku Hostivice – Motol nahradí linku 347, která bude zkrácena do Hostivice a ukončena u vlakového nádraží. Zde bude zde umožněn přestup na vlak. Vybrané spoje zůstanou zachovány v původní trase Motol – Hostivice – Zličín.

V úseku Stochov, Slovanka – Velká Dobrá doplní linku 365 linka 305 (Rakovník – Praha), která pojede z Velké Dobré po dálnici na Zličín. Obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velká Dobrá budou mít ve špičce každých 15 minut spojení s Prahou. Ze zastávky Stochov, Náměstí pojede linka 618 (Kačice – Stochov – Kladno), ze které v zastávce Tuchlovice bude zaveden přestup na linku 305. Centrum Stochova získá ve špičce každých 15 minut spojení s Prahou, a to jak na Zličín, tak do Motola. Kromě toho bude možné přestoupit v zastávce Stochov, Slovanka na rychlíkovou linku 304, zde je ovšem potřeba počítat s delší přestupní dobou vzhledem k umístění jednotlivých zastávek.

Kromě linky 305 získají obce Stochov, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velká Dobrá zcela navíc linku 365 – v pracovní dny tak mohou obyvatelé využít dalších nových 23 párů spojů a o víkendu 9 párů.

Integrace zbývající části Kladenska

V rámci integrace Rakovnicka I budou zapojeny také zbývající linky SID na Kladensku. Jednou z páteřních linek v této oblasti bude linka 618 v trase Kladno – Tuchlovice, Srby – Tuchlovice – Stochov a přibližně každý druhý spoj bude pokračovat přes Čelechovice do Kačice. Linka 618 plně nahradí současnou linku A42 a bude rozšířen její provoz, ve špičce pojede v intervalu 30 minut. V Tuchlovicích bude možné přestoupit na linku 305 ve směru do Prahy.

Linka 618 bude vzájemně prokládána s linkou 619, která jede v trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Lány – Rynholec – Nové Strašecí a vybrané spoje pojedou přes Třtice a Řevničov dále na Vinařice, kde bude zajištěn přípoj na linku DÚK ve směru Louny. Linka 618 nahradí linky SID mezi Kladnem a Novým Strašecím. Novinkou bude plošnější a efektivnější obsluha obce Lány, kde každý spoj pojede přes zastávku Lány, Lesní, čímž dojde k lepší dopravní obsluze celé obce. V Tuchlovicích bude možné na linku 619 přestoupit z linky 365 (Stochov – Praha).

Mezi Kladnem a Rakovníkem pojede nově linka 625, linka bude jezdit v ranní a odpolední špičce a plně tak nahradí linku A37. Linka navíc pojede z Rynholce přímo do zastávky Stochov, Slovanka a zajistí tak velmi rychlé spojení mezi Kladnem a Novým Strašecím.

Linka 619 se bude v úseku Nové Strašecí – Kamenné Žehrovice prokládat s linkou 305 (Rakovník – Praha). V Kamenných Žehrovicích bude možné přestoupit z linky 305 na linky směřující do Kladna. Pro spojení Nového Strašecí a Kladna tak kromě přímé linky 619 bude možné využít kombinaci linek 305 a 555 (Zbečno – Kladno), díky čemuž vznikne ve špičce spojení každých 15 minut.

V trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Žilina – Lhota – Bratronice – Běleč – Zbečno pojede linka 555, vybrané spoje budou pokračovat do obce Újezd nad Zbečnem. Školní spoje v pracovní dny a dva páry spojů o víkendu budou pokračovat ze zastávky Zbečno, Žel. St. dále na Křivoklát. Dojde také k lepší obsluze školy Písky, vybrané spoje pojedou zároveň k základní škole Křivoklát. Ve Zbečně dojde k dlouho požadovanému zlepšení návazností na vlaky linky S75, a to jak ve směru Rakovník, tak ve směru Beroun.

V zastávce Kamenné Žehrovice vznikne významný přestupní uzel linek  305 a 555 ze všech směrů (Praha, Rakovník, Zbečno a Kladno). Pro obce Sýkořice, Běleč, Bratronice, Lhota a Žilina tato skutečnost znamená možnost využití rychlého spojení po dálnici na Zličín, které zajišťuje linka 305. Zároveň vznikne velmi časté a pravidelné spojení měst Rakovník a Kladno, ve špičce v intervalu 30 minut.

Z Kladna bude dále vyjíždět linka 386 v trase Kladno – Velká Dobrá – Družec – Bratronice – Horní Bezděkov – Unhošť – Jeneč – Hostivice – Praha, Zličín. Linka 386 zajistí rychlé spojení města Unhošť se Zličínem. Obce Družec, Bratronice a Horní Bezděkov získají přímé spojení s Prahou. Zároveň dochází i k nárůstů počtu spojů ve směru Kladno oproti současnému stavu. Linka 386 nahradí současné SID linky A33, B85 a částečně linku A34. Navíc bude zlepšena dopravní obsluha obce Družec, jelikož linka pojede ze zastávky Družec, Náměstí přes zastávky Družec, Most a Družec, U Rybníka přímo na Velkou Dobrou. Družec a Kladno spojí také linka 629, která bude trasována přes Doksy (v trase současné linky A34).

Mezi Kladnem a Berounem bude zavedena linka 630, která nahradí současné linky A29, A30, A31 a C72. Pojede přes obce Pletený Újezd, Braškov, Unhošť, Malé Kyšice, Chyňava a Železná. Vybrané spoje zajistí školní obsluhu části Podkozí.  V Unhošti bude zajištěna návaznost mezi linkami 630 a 365, která pokračuje dále do Prahy. Současně bude také prodloužena linka 307 přes obce Malé Přítočno a Velké Přítočno dále do Kladna. Mezi Kladnem a Unhoští nově vznikne v pracovní dny spoj v 6.43, 19.13, zrušeny budou spoje ve 12.15, 13.10, 14.25, o víkendu pak nové spoje v 8.08, 20.08 a 22.15. V opačném směru budou zřízeny spoje v 4.17, 7.47, 15.17, 16.47, 21.47 a zrušen v 14.09, o víkendu zřízeny spoje ve 4.54, 10.21 a 20.21. V úseku Unhošť – Malé Kyšice bude vedena jak linka 630, tak také linka 319. V úseku Unhošť – Chyňava dojde ke zřízení spojů v pracovní dny v 4.17, 5.17, 6.17, 7.17, 7.47, 8.17, 13.17, 14.47, 15.47, 16.47 (nový pouze v úseku Malé Kyšice – Chyňava), 18.47 (nový pouze v úseku Malé Kyšice – Chyňava) a 21.17. V úseku Chyňava – Beroun dojde ke zřízení spojů v 7.39, 8.39, 16.09 (nový pouze v úseku Železná – Beroun), 17.09, 18.09, 19.09. V opačném směru dochází ke zřízení nových spojů z Berouna do Chyňavy v 5.27, 7.27, 14.27, 15.57, 16.57, 17.57, 21.00 a ruší se spoj ve 13.23.  v úseku Chyňava – Unhošť jsou zřízeny spoje ve 4.53 (pouze v úseku Chyňava – Malé Kyšice), 5.51, 7.21, 7.51, 12.21, 14.51, 15.51, 16.51, 17.51, 18.51, 20.21, a 21.24. Kromě zmíněných spojů je úsek Malé Kyšice – Unhošť posílenou ještě 9 páry spojů na lince 319. VÍKENDY

 

Další novinkou bude prodloužení linky 319 přes západní část Unhoště až do obce Malé KyšiceMalé Kyšice tak získají garantovaný přestup na vlaky linky S5 ve směru Praha v zastávce Pavlov. Zároveň se efektivněji a plošněji obslouží město Unhošť.

Integrace severní a východní oblasti Rakovnicka + Křivoklátska

V souvislosti se zavedením linek 304, 404 a 305 budou zaintegrovány další návazné regionální linky v oblastech severně a východně od Rakovníka. Páteřní linku 305 bude doplňovat linka 581 v trase Nové Strašecí – Lužná, Žel. St. – Rakovník – Lubná. Linka 581 společně s linkou 305 plně nahradí linku B3. Linka 581 bude navazovat na téměř všechny rychlíky linky R24. V opačném směru bude linka navazovat v zastávce Rakovník, Šamotka na rychlíkovou autobusovou linku 304. Obyvatelé Lužné budou moci využít nejen přímé autobusové spojení s Prahou (linka 305), ale rovněž pohodlný přestup na rychlé vlaky a autobusy. V úseku Rakovník – Lubná zůstane zachován rozsahu provozu stejný jako u dosavadní linky B3, která bude tímto opatřením zrušena.

Pro obce severně od Rakovníka budou zavedeny linky 584 a 585. Linka 584 pojede v trase Rakovník – Lišany – Krupá – Hředle – Mutějovice – Lhota pod Džbánem. Plně tak nahradí linku B56. V zastávce Krupá, Šustna bude zajištěn přestup na linku 305. Obce Mutějovice a Hředle tak získají s jedním přestupem pravidelné a rychlé spojení s Prahou. Linka 585 je vedena z Rakovníka přes Lišany, Krupou, Hředle do zastávky Třeboc, Džbán, odkud část spojů bude pokračovat do Třeboce (Ročova) a část spojů přes Kroučovou, Kozojedy do Vinařic. Linka nahradí linky B75 a B35. V Třeboci bude zavedena návaznost na linky DÚK. Ve večerních a ranních hodinách, kdy linka DÚK nejede, linka 585 pojede až do obce Ročov. Vybrané spoje budou v zastávce Krupá, Šustna také navázány na linku 305 jedoucí do Prahy.

Linka 585 je vedena v prokladu s linkou 619 v trase Vinařice – Kozojedy – Pochvalov – Kroučová – Řevničov – Třtice – Nové Strašecí – Lány – Tuchlovice – Kladno. V obci Vinařice bude nově zavedena návaznost na linky DÚK. Na každý spoj linky DÚK bude navazovat linka 619, případně také linka 585.

Významným přestupním uzlem bude obec Řevničov, kde bude na linku 619 navazovat linka 305, a to jak ve směru do Prahy, tak ve směru do Rakovníka. Obce Kroučová, Kozojedy, Pochvalov, Smilovice a Vinařice tak získají nejen alternativní spojení s Rakovníkem, ale také rychlé spojení s Prahou s garantovaným přestupem.

Linku 310613 nahradí nově linka 404, která z Rakovníka pojede přes Nový Dům, Lány, Stochov, Slovanku, Tuchlovice, Doksy, Velkou Dobrou, a dále bude pokračovat po dálnici na Zličín

Z Rakovníka bude vyjíždět i linka 577 v trase Rakovník – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice. Nahradí linku B77, a to ve stejném rozsahu jako doposud.

V oblasti Křivoklátska vznikne nová linka 579, která pojede v trase Branov – Karlova Ves –Roztoky – Křivoklát – Městečko – Velká Buková – Nezabudice. Linka nahradí současné linky 310202 a 310203. V Křivoklátě budou vybrané spoje navázány na vlakové spoje linky S75 ve směru Rakovník. Zároveň budou zachovány veškeré polohy školních spojů.

Zlepšení na nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Rakovnicka

 • Zpravidelnění a zefektivnění přestupních vazeb v Rakovníku, Lužné, Krupé a Řevničově. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Zavedení přestupních vazeb na linky směřující do Prahy.
 • Zlepšení provázanosti s železniční dopravou. Zavedeny nové garantované přestupy na nádraží v Lužné. Zlepšení návazností v Rakovníku.
 • Rozšíření a zpravidelnění rychlíkové autobusové linky, která jede z Rakovníka přes Nové Strašecí a Stochov, Slovanku přímo do Prahy.
 • Nové, pravidelné a rychlé spojení Prahy a obcí Lišany, Krupá, Krušovice, Řevničov.
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (večerní a dopolední spoje).

Zpřehlednění linkového vedení v oblasti Kladenska

 • Zlepšení na nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Kladenska
 • Páteřní linkou oblasti bude linka 365, která spojí Stochov a Prahu. Bude proložena s linkou 305 (Rakovník – Praha, Zličín). Obce Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá budou mít ve špičce spojení s Prahou každých 15 minut.
 • Linka 305 jede z obce Velká Dobrá po dálnici přímo na Zličín. Zajišťuje tak velmi rychlé spojení s Prahou.
 • Páteřní linky budou provázány s ostatními regionálními linkami, většina obcí v oblasti tak získá pravidelné a časté spojení s Prahou.
 • Pravidelné přestupní vazby v UnhoštiTuchlovicích, Kamenných Žehrovicích a na Velké Dobré. Spoje jedoucí do Prahy a do Kladna budou mezi sebou vzájemně provázány a proloženy. Vznikne tak pravidelná nabídka s častými intervaly.
 • Zlepšení návazností autobusů na vlaky v oblasti, zejména pak ve Zbečně, kde jsou zajištěny přípoje na vlaky od Rakovníka i Berouna.
 • Doplnění chybějících spojů především v mimošpičkových obdobích (výchozí nabídka spojů byla velmi nízká – dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledních hodinách, brzké ukončení provozu).

Nové autobusové linky

304 Praha, Kukulova – Praha, Nemocnice Motol – Praha, Zličín – Stochov, Slovanka – Nové Strašecí – Rakovník, Aut. St.
305 Praha, Zličín – Velká Dobrá – Tuchlovice – Lány – Nové Strašecí – Řevničov – Lišany – Lužná – Rakovník, Aut. St.
365 Praha, Motol – Praha, Nemocnice Motol – Hostivice – Jeneč – Unhošť, Nám. – Velká Dobrá – Doksy – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov, Náměstí
404 Rakovník, Aut. St. – Nový Dům – Lány – Stochov, Slovanka – Praha, Zličín
577 Rakovník, Aut. St. – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice
579 Branov – Karlova Ves – Roztoky – Křivoklát – Městečko – Nezabudice
581 Lubná – Rakovník, Aut. St. – Lužná, Žel. St. – Nové Strašecí, Palackého – Nové Strašecí, Pecínov
583 Řevničov – Řevničov, Žel. St.
584 Rakovník, Aut. St. – Lišany – Krupá – Hředle – Mutějovice – Mutějovice, Lhota pod Džbánem
585 Rakovník, Aut. St. – Lišany – Krupá, Šustna – Hředle – Třeboc – Ročov / Kroučová – Pochvalov – Smilovice – Kozojedy – Vinařice
555 Kladno, Aut. Nádr. – Kamenné Žehrovice – Žilina – Lhota – Bratronice – Běleč – Sýkořice – Zbečno, Žel. St. – Zbečno, Újezd nad Zbečnem / Křivoklát
618 Kladno, Aut. Nádr. – Tuchlovice, Srby – Tuchlovice – Stochov, Slovanka – Stochov, Náměstí – Stochov, Čelechovice – Kačice
619 Kladno, Aut. Nádr. – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov, Slovanka – Lány, Náměstí – Nové Strašecí – Třtice – Řevničov – Kroučová – Pochvalov – Smilovice – Kozojedy – Vinařice
625 Kladno, Aut. Nádr. – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Nové Strašecí – Ruda – Lužná – Rakovník, Aut. St.
629 Kladno, Aut. Nádr. – Velká Dobrá – Doksy – Družec, Náměstí
630 Kladno, Aut. Nádr. – Pletený Újezd – Braškov – Unhošť, Nám. – Malé Kyšice – Chyňava – (Chyňava, Podkozí) – Železná – Beroun

Upravené autobusové linky

307 Praha, Zličín – Rudná – Unhošť – Malé Přítočno – Velké Přítočno – Kladno, Aut. Nádr.
319 Praha, Terminál 1 – Hostouň – Pavlov, Žel.Zast. – Unhošť, Nám. – Malé Kyšice
347 Praha, Zličín – Chýně – Hostivice, Nádraží Není
386 Praha, Zličín – Hostivice, Ve Vilkách – Unhošť, Nám. – Horní Bezděkov – Bratronice – Bratronice, Dolní Bezděkov – Družec, Náměstí – Velká Dobrá – Kladno, Aut. Nádr.

Zrušené autobusové linky

Číslo linky Trasa linky Nahrazeno linkami
121301 Praha – Chyňava 630, 365, 386
131300 Mšec – Praha 305, 580
210072 Chyňava – Beroun 630
220027 Kladno – Unhošť – Rudná 630
220029 Kladno – Braškov – Unhošť 630
220030 Kladno – Unhošť – Beroun 630
220032 Chyňava – Unhošť – Praha 365, 386, 630
220033 Kladno – Horní Bezděkov – Unhošť 386
220034 Kladno – Družec – Bratronice 386,629
220035 Kladno – Bratronice – Zbečno – Křivoklát 555
220037 Kladno – Nové Strašecí – Ruda – Rakovník 625
220038 Kladno – Nové Strašecí – Řevničov – Rakovník/Vinařice 305,583, 619
220039 Kladno – Lány – Nové Strašecí 619
220040 Kladno – Kamenné Žehrovice – Stochov 365, 618
220041 Kladno – Lány/Nové Strašecí/Stochov/Kačice 618,619
220042 Kladno – Tuchlovice – Stochov – Kačice 618
220079 Vinařice – Tuchlovice 583, 619
310081 Roztoky – Křivoklát – Zbečno – Bratronice – Praha 305,386, 555
310082 Nové Strašecí – Lány – Praha 304,305
310083 Zbečno, Žel. St. – Zbečno, Újezd nad Zbečnem 555
310085 Stochov – Unhošť – Praha 365,386
310202 Branov – Křivoklát 579
310203 Nezabudice – Křivoklát 577,579
310270 Rakovník – Praha 304
310350 Rakovník – Ročov – Louny 585,715DÚK
310430 Lišany – Lužná – Rakovník 305,581
310550 Rakovník – Řevničov – Kladno 305,555
310560 Rakovník – Mutějovice – (Domoušice) 584
310570 Rakovník – Svojetín – Nové Strašecí (pouze Krupá – N. Strašecí) 305
310610 Rakovník – Nové Strašecí – Praha 304, 305
310612 Rakovník – Nové Strašecí – Praha 304
310613 Rakovník – Nový Dům – Praha 404
310630 Rakovník – Lužná – Nové Strašecí, Pecínov 581
310640 Rakovník – Nový Dům – Lány – Nové Strašecí 404
310650 Rakovník – Tuchlovice 304,305,619
310680 Rakovník – Mšec – Lány 305, 580
310700 Rakovník – Nové Strašecí – Praha 304
310750 Rakovník – Kroučová – Kozojedy 585
310770 Rakovník – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice 577

Změny názvů zastávek

Původní název Nový název
Branov, háj. Branov, Hájovna
Branov, u hřbitova Karlova Ves, Hřbitov
Braškov, Toskánka, host. Braškov, Toskánka
Bratronice, ObÚ Bratronice
Bratronice, rest. Bratronice
Bratronice, u mostu Bratronice, Křižovatka
Bratronice, Mostecký mlýn, odb. Bratronice, Mostecký Mlýn Odbočka
Doksy, Družstevní Doksy
Doksy, rozc. Doksy, Rozcestí
Doksy, u můstku Doksy, Most
Družec, Lavický vrch Družec, Nový Mlýn
Družec, u rybárny Družec, Na Rybárně
Družec, u mostu Družec, Most
Horní Bezděkov, křiž. Horní Bezděkov, Křižovatka
Hředle, u mlýna Hředle, Pod Džbánem
Kamenné Žehrovice, Báňská služba Kamenné Žehrovice, Vaňkovka
Kroučová, křiž. Kroučová, Křižovatka
Kroučová, ObÚ Kroučová, Obecní Úřad
Krupá, křiž., rozc. rest. Krupá, Šustna
Krupá, samoobsluha Krupá
Křivoklát Křivoklát, Železniční Zastávka
Křivoklát, nad hradem Křivoklát, Amalín
Křivoklát, u školy Křivoklát, Škola
Lhota Lhota, Kladenská
Lhota, Na Sklalce Lhota
Libečov, u mostu Chyňava, Libečov, U Mostu
Lišany, rozc. Lužná, Lišanská
Lišany, záv. Lišany, Rozvodna
Lubná, samoobsluha Lubná
Lubná, závod Lubná Lubná, Závod
Lužná, 1.čs.armády Lužná, Československé armády
Lužná, kpt. Jaroše Lužná, Kapitána Jaroše
Lužná, ObÚ Lužná, Masarykovo náměstí
Lužná, u staré lesní správy Lužná, Lesní správa
Malé Kyšice, rozc. Malé Kyšice, Rozcestí
Městečko, háj. Pareziny Městečko, Pařeziny
Mšecké Žehrovice, rozc Třtice Nové Strašecí, Rozcestí Třtice
Mutějovice, Lhota pod Džbánem, u hřbit. Mutějovice, Lhota pod Džbánem, Hřbitov
Mutějovice, Perun rozc. Mutějovice, Perun
Mutějovice, rozc. K žel.st. Mutějovice, K Nádraží
Mutějovice, u garáže Mutějovice, Na Příči
Nový Dům, háj. Maxov Nový Dům, Hájovna
Nový Dům, rozc. Nový Dům, Doupno
Pletený Újezd, křiž. Pletený Újezd, Křižovatka
Rakovník, průmyslová zóna Rakovník, Žel. zastávka Západ
Rakovník, u kapličky Rakovník, Wintrovo náměstí
Rakovník, u sokolovny Rakovník, Sokolovna
Rakovník, u střelnice Rakovník, Střelnice
Rakovník, Šamotka, rozc. Rakovník, Šamotka
Rakovník, ZZN Rakovník, Zemědělský závod
Roztoky, Leontýn, zámek Roztoky, Leontýn
Roztoky, Karlov, statek Roztoky, Karlov
Roztoky, u farmy Roztoky, U Eremita
Roztoky, u mostu Roztoky, Most
Roztoky, u školy Roztoky, Škola
Ruda, rozc. Ruda, U Rybníka
Ruda, rozc. Pareziny Ruda, Sv. Alžběta
Ruda, u obory Ruda
Řevničov, obú Řevničov, Obecní úřad
Řevničov, rest. Řevničov
Řevničov, u transf. Řevničov, U Transformátoru
Smilovice, rozc. Smilovice
Stochov, nám. Stochov, Náměstí
Třeboc, rozc. Třeboc, Džbán
Tuchlovice, Dřevěnkov, rozc. Tuchlovice, Dřevěnkov
Unhošť, rest. Slovan Unhošť, Karlovarská
Unhošť, u pivovaru Unhošť, Pivovar
Unhošť, Dědkův mlýn, u mostu Unhošť, Dědkův mlýn
Velká Dobrá, u školy Velká Dobrá, Škola
Velká Dobrá, u statku Velká Dobrá

Zrušené zastávky

 • Roztoky, Závod
 • Nezabudice, rozc.
 • Tuchlovice, Dřevěnkov

Zveřejněno: 9. 8. 2019 – Vojtěch Jánský
Zdroj: ROPID

Komentáře jsou uzavřeny.