Mimoň

Město Mimoň (něm. Niemes) se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, v Ralské pahorkatině, v podhůří Lužických hor. Městem protéká řeka Ploučnice a zde se s ní spojuje Panenský potok.

vlajka města

znak města

Historie Mimoně sahá až do mladší doby kamenné (3 mil. př. n. l. – 4 stol. př. n. l.) a bronzové (2300 – 800 př. n. l.). Právě z této doby pocházejí některé archeologické nálezy. V 5. stol. n. l. sem přicházejí Slované. Pravděpodobně ve 12. století zde vzniká hrad, fara a dřevěný kostel Nejsvětější trojice. První písemné zmínky o Mimoni jsou ovšem až z roku 1262, týkající se jakéhosi Lotolduse de Nemans. 

mimoňský zámek, zbořený v roce 1985, na náměstí 1. máje (foto: idnes.cz)

V roce 1371 získali část vsi Vartenberkové, kteří sídlili na nedalekém hradě Ralsko, kvůli čemuž přestal zdejší hrad plnit svoji funkci a zanikl. Právě Vartenberkové měli povolení od krále vybírat clo a také byla povinnost, že všichni kupci se cestou do Žitavy musejí zastavit v Mimoni kvůli úhradě cla (až do 18. stol.) a mýtného (až do 19. stol.), což přinášelo do městského rozpočtu nemalé peníze a dochází k rozvoji města.

Přibližně kolem roku 1390 byl vystavěn kostel sv. Kříže, pravděpodobně spolu se hřbitovem. Už v roce 1505 došlo k povýšení Mimoně na město. V roce 1570 byl postaven zdejší renesanční zámek. V 16. stol. vznikla poprvé škola.

zřízenina hradu Ralsko (foto: wikipedia.cz)

K velkému rozvoji města dochází až v 17. století, v roce 1651 se stal majitelem města Jan Putz z Adlersthurmu. Byla postaven pivovar (spolu s unikátními pískovcovými sklepy, do roku 1620 byl zde také pivovar, který byl zničen požárem), špitál (1679, místo původního špitálu u dnešního kina), radnice a přestavěn byl zámek.

Na místě původního hradu, fary a dřevěného kostela byl vystaven mezi lety 1661 – 1668 farní kostel sv. Petra a Pavla spolu s pěti kaplemi, z nichž dosud existuje jedna. Vedle zbořeného kostela sv. Kříže byl v roce 1667 vystaven areál Božího hrobu. V roce 1677 byl na náměstí 1. máje vystavěn sloup Panny Marie Vítězné spolu se čtyřmi sochami okolo (ty už ovšem na náměstí nenaleznete) během doby moru. V roce 1689 byla vybudována Getsemanská zahrada, což je umělá vyvýšenina s několika sochami (znázorňuje místo velekněžské Kristovy modlitby a trýznivé předtuchy blízkého utrpení) a roku 1796 vznikla kalvárie.

kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni spolu s areálem bývalého pivovaru (foto: MCH/2018)

V roce 1806 zničil velkou část města požár, v roce 1923 bylo na místě pivovaru vystaveno kino, roku 1925 v Mimoni vzniklo městské muzeum (v budově bývalého špitálu). Za II. světové války žilo v Mimoni zejména německé obyvatelstvo (5/6 obyvatel).

V okolí města najdeme bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko spolu s letištěm Hradčany, kde sídlila již vojska za Rakouska-Uherska za císaře Josefa II., poté Československá armáda a po okupaci v roce 1968 vojska SSSR. Objekt byl pro turisty zpřístupněn v roce 1992, od té doby letiště přestalo plnit svoji funkci.

V roce 1977 byl zdejší renesanční zámek nabídnut městem pro muzeum, nicméně kvůli nezájmu došlo nakonec ke zrušení památkové ochrany a bylo rozhodnuto o likvidaci zdevastovaného zámku. Zbourán byl v roce 1985. Dosud zůstal zámecký park.

Mimoň má tradici ve výrobě ohýbaného nábytku z bukového dřeva, ještě do r. 2008 vyráběl židle podnik Falcon (nyní zde stojí fotovoltaická elektrárna). V současnosti jedním z největších firem v Mimoni je Mitop, který zde má pobočku, zabývající se výrobou plstí a technických textilií.

Mimoň se skládá z oblastí Mimoň I. – VI., Vranov a Srní potok.

Mezi významné osobnosti narozené v Mimoni patří František Antonín Rössler (český skladatel, přes 400 skladeb).

budova městského muzea (původně špitál) (foto: mapy.cz)

Železniční trať (č. 086) z České Lípy byla vybudována v r. 1883 a končila v Mimoni u továrny Falcon u zdejšího starého nádraží (budova č.p. 187) a vlastnily ji Rakouské společnosti místních drah (v roce 1894 ji převzal stát a ten ji prodal Ústecko-teplické dráze, která ji používala pro přepravu uhlí), r. 1898 byla trať prodloužena do Lovosic (dnes trať 087) a roku 1900 do Liberce. Původní vedení k Falconu ovšem nevyhovovalo, proto se udělala větev.

Ke starému nádraží byl osobní provoz zastaven v roce 1932 (dosud zde jezdí nákladní vlaky). Z této trati mj. odbočuje vlečka k bývalému vojenskému letišti Hradčany. V současnosti po trati 086 jezdí osobní vlaky, spěšňáky i rychlíky. Vlakem se odtud dostanete např. do Liberce, České Lípy, Ústí nad Labem či Děčína.

nádraží v Mimoni (foto: MCH/2018)

Autobusové stanoviště najdete v severní části města, u Panenského potoka, necelý 1 km pěší chůze od železničního nádraží, z něhož jezdí linky do okolních měst (Česká Lípa, Jablonné Podještědí, Liberec, Mladá Boleslav), ale také i do Prahy. Většinu linek provozuje dopravce ČSAD Česká Lípa, některé místní COMPAG CZ a jednu i Arriva Střední Čechy.

autobusové nádraží v Mimoni (foto: MCH/2018)

Městskou dopravu v Mimoni zajišťuje místní firma COMPAG CZ, která obstarává i jiné komunální služby. Za městskou linku lze považovat tu s licenčním číslem 500430, která jezdí po celé Mimoni a také do Ralska. Provozována je pouze v pracovní dny od 5 do 18 hodin.

SORka poblíž zastávky Luční na sídlišti (foto: MCH/2018)

Začíná na severu Mimoně na Žitavské (oblast Letné), odkud jezdí k autobusovému stanovišti u kaple Božího hrobu. Dále pokračuje do centra města kolem bývalého zámku, městského muzea a pivovaru ke kostelu sv. Petra a Pavla, odkud vybrané spoje zajíždějí na západ k železničnímu nádraží (oblast Nový domov a Zahradní). Od kostela, kde se nachází i místní kino, pokračuje přes propustek do další části města – Pod Ralskem. Zde většina spojů jede k bývalému Falconu či STS. Pouze 2 spoje ve směru do centra v ranní špičce a dva spoje z centra v odpolední špičce zajíždějí na zdejší sídliště a obsluhují zastávky Luční a Okružní. Jeden spoj ráno jezdí také z Vranova a tři spoje jezdí zpět – i Vranov patří pod Mimoň. Spoje linky dále pokračují mimo Mimoň do Kuřivod – před tím než tam ale dorazí, obsluhují Hvězdov.

SOR C 10.5 poblíž městského kina na lince MHD (foto: MCH/2018)

Jeden spoj linky 500265 ráno končí také v zastávce Mimoň,,Luční. Většina ostatních linek projíždí Mimoní po hlavní, tj. Mimoň,,Žitavská – Mimoň,,aut.st. – Mimoň,,kino – Mimoň,,STS s tím, že některé spoje ještě zajíždějí k nádraží (500282, 500262, 500241). Linka 500262 zastavuje i u úřadu práce. Po hlavní větvi jezdí autobusy i o víkendu.

SOR na městské lince 500430 poblíž Tyršova náměstí (foto: MCH/2018)

Na městské lince jezdí po celý den vyjma jednoho ranního spoje, pouze jeden vůz – SOR C 12. V ranní špičce jej doplňuje z Ploužnice v 7.00 i druhý vůz – Karosa C 935 jako přejezd z linky 500439, který v Mimoni zastavuje pouze u OPMP a na autobusovém stanovišti, o prázdninách jede až na Žitavskou.

Firma COMPAG CZ má garáže hned vedle městského muzea, poblíž autobusového stanoviště.

Do autobusu se nastupuje předními dveřmi.

Karosa C 935 na ranním spoji z Ploužnice (foto: MCH/2018)

Na lince platí krajský tarif IDOL.

Zastávky jsou v klasickém příměstském stylu – malý kulatý terčík s nápisem zastávka.

Jízdní řády jsou klasické příměstské s odjezdy ze všech zastávek.

jízdní řád linky MHD 500430 (foto: MCH/2018)

Aktuální jízdní řád (do vyhledávacího pole napište 500430)

Staré jízdní řády:

Mapa MHD:

Autor: Martin Chour, zdroj: wikipedia.org
Zveřejněno: 12. 10. 2018

 

Komentáře jsou uzavřeny.