Integrace Slánska

Od 27. července 24. srpna 2019 by mělo dojít k integraci Slánska do Pražské integrované dopravy. Organizátor dopravy již zaslal obcím první návrh jízdních řádů a upravenou mapku navrženého linkového vedení. Oba materiály naleznete níže.

Návrh jízdních řádů je ke stažení zde.

Tato fáze integrace zahrnuje celý region Slánska (tedy severní část okresu Kladno). Oblast se dnes vyznačuje téměř nulovou dopravní obslužností o víkendech, proto lze očekávat, že ne všechny obce se víkendové dopravy dočkají, ačkoliv o celotýdenní spojení se světem stojí všechny z nich.

Hlavní částí řešení bude relace Praha – Slaný, která by měla přinést změny i v již integrovaných linkách, např. řešení spojení Dřetovic s Prahou garantovanými přestupy ve Stehelčevsi, což obci přinese oproti lince 323 mnohem častější spojení a systém získá větší efektivitu.

Zajímavostmi jsou také linky ze Slaného na Rakovník a na Litoměřice (s garantovaným přestupem), které by se měly stát tangenciálními osami systému.

Obce na trase Smečno – Slaný přes Ledce získají nově spojení prodlouženou linkou 607 (která dnes jezdí z Kladna do Smečna), rychlé spojení Kladno – Smečno díky tomu bude zajišťovat prodloužená linka 399, která zajistí dosud málo časté spojení Smečna s Prahou.

Kromě Slaného vznikne významný uzel také u nádraží ve Velvarech, kde bude navazovat např. linka směr Kmetiněves, Vraný a Peruc – jedná se o další oblast, která si dlouho zasloužila zlepšení, vždyť tato linka povede většinu trasy zástavbou. Horší je však přestup ve Velvarech a následně v Kralupech, nejde jen o to, že se se jedná o dva přestupy, ale zejména druhý z nich je poněkud krkolomný. Bylo by proto fajn, kdyby se podařilo v budoucnu zajistit přímé vlaky z Prahy do Velvar.

O zlepšení dopravy dlouhodobě stojí také obce na navržené lince 588 (dnes sem jezdí 220071), tedy v okolí Pozdně. Ty se dočkají linky navazující ve Slaném a doufejme, že bude zachován alespoň jeden pár přímých spojů na Prahu (jako náhrada za linku 220088). Ale i kdyby ne, bude pro ně významná i kvalitní návaznost, neboť mnoho lidí odtud dojíždí do Prahy.

Změn se dočkají také další linky PID. Například linka 306 bude prodloužena do Kladna, čímž zmizí dnešní přejezdy na 626 – pro přehlednost dopravy je to určitě přínosem. Linka 612 již nebude jezdit do Slaného, nýbrž na Zvoleněves, ve zbytku trati ji nahradí linky 342 a 456. Linka 456 totiž bude nově obsluhovat Netovice, což zvýší výtěžnost slánského konce této linky, jež byla dosud slabá, navíc může být zajímavá i pro cestování z Netovic do centra Prahy.

Oproti návrhu linkového vedení došlo v další fázi k několika úpravám. Asi nejvýraznější je vedení linky 389 po silnici I/7, jež IDSK zdůvodňuje obtížnou průjezdností komunikací v oblasti Kutrovic a Kvílic pro 15m autobusy. V těchto obcích linku nahrazuje upravená 589, která původně byla pouhým přípojem ke 389 do odlehlejších obcí.

Navržených změn je ale mnohem více. Jak se vám návrh líbí? Diskutujte na našem fóru nebo na Facebooku

Změny podrobně:

Vyhodnocení integrace Kladenska

Dochází k úpravám vybraných stávajících linek a k celkovému zpřehlednění a zefektivnění systému. Zásadnější změny proběhnou u linek 300306330350 a 399 spojující hlavní město Prahu s největším středočeským městem Kladnem. Linky 300, 324, 330, 399 budou i nadále vzájemně koordinovány, aby ve společných úsecích tvořily proklady a tím pravidelné intervaly mezi spoji.

Linka číslo 300 bude na území města Kladna odkloněna do zastávky „Kladno,,Energie“, kde nahradí linku 399, která pojede přímo přes zastávku „Kladno, Rozdělov“ a vybranými spoji v pracovní dny až do města Smečno. Naopak linka číslo 330 již do Smečna nepojede, ale bude ukončena v Libušíně. Toto opatření přinese navýšení počtu spojů v koncových úsecích této linky.

Linka číslo 306 z pražského Zličína bude z Jenče prodloužena až do Kladna, čímž bude zrušena stávající přímá návaznost v Jenči z linky 306 na linku 626 (bez přestupu), a dojde tak ke zpřehlednění pro cestující. Linka číslo 626 bude zachována pro vybrané především školní spoje jedoucí odlišnou trasou oproti lince 306.

Významnou změnou bude změna trasy linky 350 mezi obcí Číčovice a Kladnem. Nově tato linka pojede přes Libochovičky a Zájezd, čímž nahradí stávající linku 624, která dlouhodobě vykazovala velmi nízkou obsazenost a pojede nově i o víkendu v tomto úseku.

Linka číslo 323 jedoucí z Prahy přes Středokluky do Kolče vykazuje nejnižší obsazenost ze všech linek jedoucích na dopravní terminál Nádraží Veleslavín v Praze, a proto bude ve vybraných částech dne omezena. Náhradou budou pravidelné proklady linek 322, 323 a 342 v úseku Středokluky – Praha, které obcím v tomto úseku zajistí časté spojení v pravidelných intervalech.

Na lince 323 bude zrušena varianta trasy přes Dřetovice a Stehelčeves, kde bude spojení nahrazeno linkou 604 garantovaným přestupem ve Stehelčevsi na novou linku 342. Obec Stehelčeves bude mít s Prahou přímé spojení novou linkou 342 a obec Dřetovice bude mít namísto přímého spojení cca 4x denně zajištěnou dopravní obslužnost díky celodennímu a celotýdennímu pravidelnému spojení, byť se zmíněným přestupem.

Integrované spojení mezi Kladnem a Slaným

Páteřní a nejfrekventovanější linkou zůstane i nadále linka číslo 609, která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky „Slaný,,Rabasova“, a tak bude více sloužit i pro dopravu v rámci samotného města Slaný. Spojení měst Kladno a Slaný bude zajišťovat i linka 617, která zde bude posílena a mezi Kladnem a Libušínem přetrasována. Více spojů linky 617 bude průjezdných přes město Slaný. Mezi Kladnem a Smečnem bude tato linka vedena v souběhu s linku 607, kde se budou vzájemně prokládat a tvořit pravidelné souhrnné intervaly.

Linka číslo 607 bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obce Hradečno, Ledce a Přelíc, čímž plně nahradí stávající linku 220063 (Slaný – Ledce – Kladno).

Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617, 399 (ze Smečna do Kladna), 609 a částečně i 607. Proto bude linka 608 zrušena. V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice – Libušín nově zajistí spojení linka 587.

Zásadní změny se dočká linka 612, která bude z Knovízu odkloněna do obcí Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou linku 622. Pro spojení města Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude nově sloužit linka 342 a do Knovízu a Netovic také linka 456.

Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce „Pchery, Theodor“ zajištěny garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.

Integrované spojení mezi Slaným a Prahou

Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky – 342388 a 389. Linka 342 kromě Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 – Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek, Stehelčeves, Středokluky a Kněževes a pojede i kolem pražského Letiště Václava Havla (zastávka „Praha,,U Hangáru). Vzhledem k obsluze obcí na trase bude mít delší jízdní dobu oproti dalším dvěma linkám 388 a 389, které primárně zajistí spojení obou měst samotných.

Linka 388 pojede z největšího slánského sídliště ze zastávky Slaný,,Arbesova“ přes slánské autobusové nádraží a kolem pražského letiště až do Prahy.

Nejrychlejší spojení zajistí linka 389 Praha – Slaný – Louny, která ve Slaném kromě autobusového nádraží obslouží zastávky „Slaný,,Šultysova“, „Slaný,,Sokolovna“, „Slaný,,Tuřanská“ a dále bude pokračovat až do Loun.

Integrace zbývající části Velvarska

Na Velvarsku bude zavedeno několik nových linek v okolí města Velvary a zároveň budou provedeny dílčí úpravy linek stávajících. Linky 621 a 623 budou sloučeny pod jedinou – 623, která plošně obslouží více obcí na Velvarsku (Ješín, Neuměřice, Kamenný Most, Osluchov, Žižice a Zvoleněves). V obci Osluchov tato linka nahradí napřímenou linku 617, která pojede přes Luníkov přímo po silnici I/16. Páteřní nově zavedenou linkou bude 595, která s městem Velvary spojí obce Černuc, Kmetiněves, Hospozín, Poštovice, Jarpice, Vraný a Peruc.

Z města Velvary budou do ostatních směrů vyjíždět také linky 596597 a nadále i 593. Všechny tyto linky budou ukončeny u železniční stanice ve Velvarech, kde bude zajištěn pravidelný přestup na vlaky do Kralup a dále do Prahy.

Integrace severní části Slánska

Páteřní regionální linkou se stane linka 590 spojující obce Vraný, Zlonice s městy Slaný, Nové Strašecí, Stochov, Smečno, a také s obcemi Lány, Rynholec a Kačice. Linka 590 bude v provozu v pravidelných intervalech po celý týden. Na vybrané spoje linky 590 bude ve Vraném přímo (bez přestupu) navazovat linka 591 jedoucí do Klobuk, kam zajistí převážně školní spojení.

Další významná linka 650 pojede ze Slaného do Radešína, kde bude zajištěna návaznost na linku v systému Doprava Ústeckého kraje jedoucí do severočeského města Litoměřice.

Do severních Čech bude pokračovat páteřní linka 389 od Prahy po silnici I/7 až do města Louny. Tato linka obslouží zastávky nacházející přímo na hlavní silnici. Kromě spojení velkých měst zajistí rovněž doplňkovou obslužnost obcím v okolí silnice I/7.

Tato oblast bude dále doplněna linkami 594 a 592. Linka 594 zajistí spojení města Slaný s obcemi Žižice, Hobšovice, Skůry, Kmetiněves, Poštovice, Jarpice a Zlonice. V úseku Slaný – Skůry bude pravidelně prokládána se stávající linkou 593.

Linka 592 spojí město Slaný s nácestnými obcemi a Panenským Týncem. V obcích Kokovice a Úherce nahradí stávající linku DÚK 707 a bude sloužit částečně i pro dopravu cestujících po Ústeckém kraji.

Integrace západní části Slánska

V západní části Slánska bude páteřní linkou autobus 580 v trase Slaný – Rakovník, na níž bude v obci Mšec navazovat linka 628 jedoucí z Kladna přes Mšec do obce Milý. Tato návaznost zajistí pravidelné spojení obcí Milý, Srbeč, Kalivody, Přerubenice a Bdín s okresním městem Rakovník.

Linka 628 propojí nejen nácestné obce s Kladnem, ale díky přestupním vazbám bude mít širší využití. Kromě již zmíněné návaznosti na linku 580, bude v obci Srbeč navazovat na linku 588 přímo do Slaného a v obci Mšecké Žehrovice na linku 586 ze Slaného do Nového Strašecí, čímž bude zajištěno pravidelné spojení obce Mšec s městem Nové Strašecí.

Linka číslo 589 zajistí spojení obcím Hořešovičky, Zichovec, Bílichov a Líský přímé spojení do města Slaný a také bezpečné spojení pro děti do základní školy v Kvílicích.

Linka 586 v trase Slaný – Nové Strašecí obslouží obce Studeněves, Řisuty, Malíkovice, Drnek, Mšecké Žehrovice a Nové Strašecí. V úseku Slaný – Studeněves jí posílí doplňková linka 587, která bude pokračovat do Tuřan a Bysně, Malíkovic, Drnku, Nové Studnice, Smečna a dále až do Libušína. (především pro místní vazby a školní spojení).

Konkrétní linky:

300 Praha – Buštěhrad – Kladno

Linka 300 bude na Kladně odkloněna z Rozdělova na Energii, kde nahradí linku 399. Linka 399 pak nahradí linku 300 na Rozdělov, neboť pojede dále až do Smečna.

Na lince 300 bude zrušen spoj z Kladna v 5.06 a zpět z Prahy v 5.45.

306 Praha – Jeneč – Kladno

Linka je prodloužena po trase linky 626 na Kladno. Již nebude docházet k přečíslování. Mezi Jenčí a Kladnem bude nadále jezdit část spojů linky 626.

323 Praha – Koleč

Na lince 323 se ruší spoje na Stehelčeves a Dřetovice, které jsou nahrazeny linkou 342 a 604. Spoje přímo do Dřetovic ale fakticky asi nahrazeny nebudou, možné je využít současné spoje l. 604.

Ruší se spoj z Kolče a Zákolan ve 3.58, 8.27 a 15.24 a zpět z Prahy ve 4.55 a 14.15,  naopak zavádí se spoj z Kolče ve 13.05, spoj v 7.55 z Prahy jede nově přes Malé a Velké Číčovice (dosud přes Stehelčeves), stejně jako spoj v 9.25 z Kolče.

330 Praha – Kladno – Libušín

Na lince 617 se změní trasa mezi Kladnem a Smečnem – nově pojede ve stejné trase jako dnešní linka 607, se kterou se bude prokládat, tj. přes Rozdělov. Přes Vinařice ji nahradí linka 330, která bude posílena.

Na rozdíl od současného stavu vznikne mezi Libušínem a Kladnem přes Vinařice několik nových spojů – v 8.21, 11.01, 16.11, 17.11, 18.11 a 19.32. V opačném směru od autobusového nádraží na Kladně do Libušína v 6.12, 7.53, 9.58, 12.58, 15.05, 16.05, 17.05, 19.05 a 22.17. O víkendu naopak na Kladno přes Vinařice žádný spoj nepojede (dosud 6 párů). Ruší se zároveň i linka 220078 do Prahy a s tím i spoje z Libušína v 5.30, 6.08 a 14.20 a zpět z Kladna.Ronovky v 17.52. O přímé spojení s Prahou tak přijde osada Čabárna, místní část Hnidousy na Kladně (nedaleko je zast. Havlíčkovo náměstí) a také Svinařov.

Z Kladna nově přibudou spoje v 6.44, 12.45, 14.05, 17.25 a 18.25, v opačném směru žádné nové. Všechny spoje nově pojedou až na Havlíčkovo náměstí, některé ranní spoje budou také začínat v zastávce Vinařice,Na Horce.

342 Praha – Brandýsek – Slaný

Linka 342 nahradí zejména linku 220058 (Slaný-Brandýsek-Praha) a také linky 220078 (Slaný-Smečno-Praha a 220089 (Slaný-Praha,Zličín). Jednat se bude o pomalou linku mezi Prahou a Slaným, která pojede přes letiště, Stehelčeves, Brandýsek, Pchery, Jemníky, Knovíz a některé spoje také přes Kněževes a Středokluky do Slaného. V provozu bude ve špičkách po 30 minutách, dopoledne, večer a o víkendu po dvou hodinách. Na rozdíl od současnosti nepojede přes Želenice,,rozc., ale všemi spoji pojede jak přes Pchery, tak i Knovíz. Všechny spoje ve Slaném začínají nově na železniční stanici (dosud dva spoje v pracovní dny a jeden o víkendu jely ze zastávky P. Hrubého, kam je nahradí linka 388).

Zřizují se nové spoje z Prahy na Slaný v 5.55, 14.55, 15.55, 17.25 (přes Kněževes, na Stehelčeves a Brandýsek již jezdí) a 18.25 (přes Kněževes), naopak ruší se spoje v 7.05, 7.55, 10.05 a 12.35 (přes Kněževes), Nově do Kněževsi a Středokluk jedou spoje v 5,25. 9.25, 11.25, 17.25, 18.25, 19.25, 21.25 a 23.25, ruší se spoj ve 12.35 a 16.35. V opačném směru ze Slaného se zřizují spoje v 5.37 (ze Stehelčevsi a Brandýsku již jezdí), 7.07 (přes Kněževes, ze Stehelčevsi a Brandýsku již jezdí), 15.07 (přes Kněževes, ze Stehelčevsi a Brandýsku již jezdí) a zároveň spoje v trase Pchery,Theodor – Praha v 16.03 a 17.03, naopak ruší se spoje ve 4.40 (resp. je zkrácen do trasy Pchery,Theodor – Praha), 9.30, 12.30 (přes Kněževes) a 14.15. Z Kněževsi a Středokluk se zřizují spoje v 5.55, 7.55, 14.55, 18.55, 20.55 a 22.55. Ruší se spoje ze Stehelčevsi do Prahy v 5.25, 6.55, 9.26 a 15.41 a z Prahy v 5.45, 8.00, 14.35 a 16.35 (původní spoje l. 323). Počet spojů mezi Prahou a Slaným tak zůstává stejný.

350 Praha – Okoř – Kladno

Linka 350 změní trasu mezi Velkými Číčovicemi a Kladnem. Již nepojede přímo na Buštěhrad, ale po trase linky 624, která bude zrušena. Spoje na lince 624 mezi Buštěhradem a centrem Kladna, resp. mezi Dřetovicemi a centrem Kladno, budou přesunuty na linku 604. Nově bude zajištěno také spojení mezi Okořem a Kladnem o víkendu – 3 páry spojů od 8 do 16 hodin.

Pro obce Libochovičky a Zájezd tak budou od Okoře zřízeny spoje v 5.27, 9.19, 19.20, 22.20 a zrušeny spoje v 7.20 a 13.42. V opačném směru z Buštěhradu budou zřízeny pro Zájezd a Libochovičky spoje v 5.24, 19.16 a 20.18. Mezi Okoří a Kladnem budou zrušeny na l. 350 spoje v 13.35, 20.20 a 23.50 a zpět z Kladna ve 23.25.. Z Číčovic zároveň nepojede spoj v 7.34 (nově pojede v 8 od Kladna). Spoj v 6.32 z Prahy v pracovní dny bude zkrácen o úsek Velké Přílepy – Lichoceves (na Kladno nahrazen spojem o 15 minut dříve).

388+389 Praha – Slaný – Louny

Linky 388 a 389 se stanou expresními linkami pro spojení Prahy se Slaným. Nahradí tak linky 156389 (Praha-Louny), 220059 (Praha-Slaný) a 220088 (Praha-Pozdeň). Obě linky pojedou v podobném intervalu a budou se navzájem prokládat. Linka 388 na rozdíl od linky 389 pojede přes letiště a zároveň obslouží více zastávek ve Slaném, neboť pojede z Arbesovy, přes P. Hrubého, ČSAD a Žižkovu, zatímco linka 389 bude ukončena na autobusovém nádraží, popř. pojede dále přes centrum do Loun. Linka 388 bude zároveň v provozu i o víkendu. Dohromady budou obě linky mít ve špičce interval 15 minut, dopoledne a večer 30 minut a o víkendu 4 hodiny. V úseku Slaný,,žel.zast. – Slaný,,aut.nádr. – Slaný,,Arbesova nahrazuje spolu s linkou 609 linku MHD 1 a 2.

Co se týče konkrétních změn spojů, budou zrušeny rychlé spoje z Prahy na Slaný v 5.30, 5.32, 5.55, 6.20, 6.30, 8.30, 9.25, 14.15 a 19.25, naopak zřízeny budou spoje v 7.10, 11.05, 11.40, 17.25, 18.40 a 20.40. V opačném směru do Prahy budou zrušeny spoje v 5.00, 5.12, 6.26, 7.19 a 17.10, naopak zřízeny budou spoje v 6.00, 6.55, 11.50, 12.20, 13.20, 16.05, 16.35, 17.35, 17.50 a 21.50. Celkově tak v pracovní dny bude o 2 rychlé spoje více. O víkendu pojede rychlou variantou v sobotu místo 9 spojů nově 8 spojů a v neděli místo 11 spojů nově 8 spojů (zejména seškrtání spojů k večeru).

Spojení do Loun bude částečně rozšířeno – místo spoje v 19.40, pojede z Prahy do Loun spoj v 18.40 a 20.40. Spoj v 9.40 bude přesunut na 12.40 do Loun. Z Loun vznikne nový spoj v 9.05 a 21.05, zrušen bude spoj v 16.20.

399 Praha – Kladno – Smečno

Linka 399 již nebude končit na Kladně u Energie, kam ji nahradí linka 300, ale nově pojede dále na Smečno, kam nahradí linku PID 330 (Praha-Smečno). PID 608 (Kladno-Smečno-Slaný), linky 220043 (Kladno – Smečno – Mšec), 220063 (Slaný – Ledce – Kladno) a 220078 (Slaný-Smečno-Praha). V úseku Kladno ,,u kostela – Smečno dojde ke zrušení části spojů l. 608 a zcela bez náhrady budou zrušeny zmíněné dvě linky SID. Stejně tak bude zrušen i víkendový provoz a bude nutné použít linky 607 či 617.

Zrušeny budou spoje z Kladna v 6.09, 6.39, 6.39, 7.02, 7.49, 7.49, 9.39, 9.50, 10.39, 11.49, 13.07, 13.39,14.40, 15.49, 16.38, 16.49, 17.49 a 23.08, zřízen bude spoj v 20.34 a ze Smečna ve 4.35, 4.56, 6.05, 6.11, 6.32, 7.11, 8.12, 8.45, 10.45, 12.11, 12.45, 12.58, 15.11, 15.58, 17.15 a 17.49 – celkem tedy bude zrušeno 33 spojů v pracovní dny. O víkendu budou zrušeny spoje z Kladna ve 14.40 a 18.17 a zpět ve 12.58 a 17.23 v sobotu a v neděli z Kladna v 16.15 a zpět v 15.20.

Z Prahy na Kladno bude zřízen nový spoj v 9.15 a z Kladna ve 13.34.

Pokud se zaměříme na spojení Smečna s Prahou, dochází k přidání spojů v 6.51, 7.29, 9.36, 11.38, 15.24, 16.24, 17.24, 18.16, 19.16, 20.11 a je zrušení spojů ve 4.52, 6.00 (duplicitní) a 14.10 (duplicitní), z Prahy pak ke zřízení spojů v 5.38, 6.25, 8.20, 10.45, 12.45, 13.55, 14.58, 15.58, 17.58, 18.58. 19.55 a zrušení duplicitního spoje v 17.10.

456 Libčice – Slaný

Linka 456 nově pojede také přes Jemníky a Netovice, kam nahradí linku 612.  Do Netovic bude nově jezdit celkem 11 párů spojů, dosud jich bylo 18 párů + zrušen bude i víkendový provoz (dosud 6 párů). Nově zajistí i školní spojení do Brandýsku místo linky 620. Budou zrušeny přestupy v Zákolanech a Kolči mezi spoji.

Zrušen bude spoj z Libčic do Zákolan v 7.48 a do Kolče v 9.18, naopak zřízen bude spoj v 10.12 v trase Libčice – Slaný. Zkrácen bude spoj v 16.12 v trase Libčice – Slaný do trasy Libčice – Koleč, naopak prodlouženy budou spoje v 17.12 a 19.12 v trase Libčice – Koleč do trasy Libčice – Slaný a spoj v 18.12 v trase Libčice – Zákolany bude prodloužen do trasy Libčice – Koleč.  Prodloužen bude také spoj z Libčic do Kolče v 7.07, který nově pojede dále přes Třebusice a Brandýsek do Želenic, stejně jako spoj zpět, který dosdu jel ze Zákolan v 8.18, nově ze Želenic v 8.09. Zrušeny budou spoje z Kolče do Libčic v 7.45, 9.45 a 17.39, spoj ve 12.38 v trase Slaný – Zákolany, pojede nově až do Libčic, spoj v 18.43 v trase Zákolany – Libčice pojede nově již ze Slaného (v 18.08) a zřízen bude nový spoj ze Slaného do Zákolan na Trněný Újezd ve 20.09. Mezi Libčicemi a Zákolany tak dojde ke zrušení 3 spojů z/do Libčic, v úseku ze Zákolan do Slaného dojde k přidání 4 spojů.

620 Kladno – Kralupy nad Vltavou

Bude zrušeno zajíždění do Zákolan, neboť na lince 456 vzniknou nově spoje přes Brandýsek. Spoj ve 23 hodin do Zákolan od Kladna pravděpodobně nebude nijak nahrazen.

580 Slaný – Mšec – Rakovník

Linka 580 zajistí zcela nově spojení mezi Slaným a Rakovníkem, které dosud neexistovalo. Zároveň tak nahradí linky 220070 (Slaný – Řevničov) a 310680 (Mšec – Rakovník). V provozu bude ve špičkách pracovních dnů každou hodinu, dopoledne a večer  po dvou hodinách a nově bude zajištěno jednak již zmíněné večerní spojení, tak víkendový provoz od 7 do 22 hodin v intervalu 4 hodiny. Do Tuřan se o víkendu dostanou také linkou 587 dvěma páry spojů.

Ze Slaného v pracovní dny nově vyjedou spoje ve 12.18, 15.18, 18.18 a 20.18, které pojedou do Řevničova a vyjma spoje ve 20.18 až do Rakovníka. Zrušen bude spoj ve 14.40 v trase Slaný – Líský (tento a ještě jeden spoj nahradí nový spoj ve 14.18). V úseku Jedomělice – Líský nebude nijak nahrazen. Prodloužen bude také spoj ve 13.55, posunutý na 13.18, který nebude končit již v Tuřanech, ale pojede dále přes Řevničov do Rakovníka.

Z Mšecu pojede místo dosavadních 4 spojů do Rakovníka nově 8 spojů (nově v 8.46, 12.46, 13.46 a 18.46). Zároveň se jedná i o nové spoje do Řevničova a u spojů v 8.46 a 18.46 také o nové spoje do Třtic (ostatní již jezdí nyní). Z Mšecu do Třtic jedou zároven ještě nové spoje ve 4.46,  5.46 a 15.46.

V opačném směru bude spoj z Tuřan v 7.30 a 14.05 veden již z Rakovníka, odkud pojede v 6.38 a 13.38 a po Mšec oba spoje nahrazují linku 310680, zřízen bude zcela nový spoj v 18.01 z Řevničova na Slaný, stejně tak v 19.36 z Rakovníka na Slaný.  Zrušen bude spoj ve 4.56 z Jedomělic, neboť sem bude nově zajíždět spoj od Řevničova. Zřízeny budou také zcela nové spoje mezi Rakovníkem a Mšecem – v 7.38, 9.38 a 19.38. Mezi Řevničovem,Třticemi a Mšecem také vzniknout nové spoje v 8.01, 10.01, 12.01, 18.01 a 20.01 a pro Třtice navíc ještě spoje ve 14.01 a 15.01.

Mezi Třticemi a Řevničovem pojede v pracovní dny nově místo 8 spojů celkem 25 spojů.

586 Slaný – Malíkovice – Nové Strašecí

Tato nová linka nahradí ve své trase dosavadní linku 220075 (Slaný – Nové Strašecí). V provozu bude nově ve špičce každou hodinu, dopoledne po dvou hodinách. Oproti současné trase se mění jen, že všechny spoje pojedou ve Slaném přes Šultysovu a ne přes zastávku Žižkova.

Zavedeny jsou nové spoje ze Slaného do Nového Strašecí ve 4.22 (v úseku Řisuty – Drnek nahrazuje spoj l. 220065), 8.22, 15.22, 17.22 a 20.22, zároveň jsou prodlouženy spoje v 16.30 (posunutý na 16.22) a 18.10 (posunutý na 18.22) až do Nového Strašecího, dosud končící v Drnku a Malíkovicích. Zkrácen je spoj v 5.20 v trase Slaný – Nové Strašecí do trasy Mšecké Žehrovice,Lodenice – Nové Strašecí a zrušen jsou spoje v 7.00 ze Slaného do Řisut (do Studeněvsi nahrazen novým spojem na l. 587). V opačném směru jsou zavedeny spoje z Nového Strašecího v 15.56 (v úseku Drnek – Malíkovice nahrazuje l. 220065) a 19.56, prodlouženy jsou spoje v trase Řisuty – Slaný v 7.10 a 14.07, spoj v 8.30 v trase Studeněves – Slaný, spoj v 17.45 v trase Malíkovice – Slaný a spoj v 18.36 v trase Drnek – Slaný do trasy Nové Strašecí – Slaný s odjezdem v 6.56, 7.56, 13.56, 16.56 a 17.56.

I přes zrušení spojů v relaci Mšec – Nové Strašecí bude v úseku Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí počet spojů zachován, resp. oproti současnému stavu dojde k navýšení (místo 22 spojů pojede nově 25 spojů), o víkendu bude ovšem zrušen jediný spoj – sobotní pár spojů kolem poledne.

587 Slaný – Tuřany – Smečno – Libušín

Tato nová linka nahradí částečně linky 220063 (Slaný – Ledce – Kladno), 220065 (Slaný – Tuřany – Kladno), 220070 (Slaný – Mšec – Řevničov), 220072 (Slaný – Srbeč – Nové Strašecí), PID 607 (Kladno – Slaný) a PID 608 (Kladno – Slaný).

V úseku Slaný – Studeněves nahrazuje linku 220063 (na rozdíl od ní jede do Studeněvsi nově spoj v 9.20 a 15.50 a zpět nově v 5.00, 6.00, 7.00, 7.40 a 14.09 + se ruší spoje v 11.05, 12.30 a 23.37, dále nově o víkendu v 16.15 a zpět v 12.31 a 16.31), v úseku Slaný – Studeněves – Tuřany,Byseň nahradí linky 220070 a 220072 (nově se cestující do Bysně dostanou navíc ze Slaného v 5.40 a 15.50 a zpět ve 4.54 a 16.06 + nově také dvěma páry spojů o víkendu). V úseku Slaný – Drnek nahradí linku 220065 (na rozdíl od současné linky pojede nově ze Slaného v 9.20 a 14.50, zrušen bude ale spoj v 5.45, v opačném směru přibude spoj v 11.05).

Spoj ve 4.45 z Řisut je nahrazen linkami 586 a 628, spoj v 5.45 je ze Slaného po Jedomělice nahrazen l. 580, v úseku Jedomělice – Drnek je zrušen bez náhrady (na Kladno pak l. 628, mezi Malíkovicemi a Drnkem je možné využít l. 586), Zrušen je duplicitní spoj ve 14.55  Kačic do Jedomělic. Spoje z Drnku v 16.55 a 18.36 směr Slaný jsou nahrazeny spoji na l. 586. Spoje v úseku Kačice – Kladno jsou převedeny na linku 628, vyjma spoje v trase Kladno – Kačice – Stochov,,U dubu ve 14.10, který bude pravděpodobně zrušen. I tak dochází mezi Kačicemi a Kladnem k přidání celkem 6 párů spojů.

V úseku Smečno – Hrdlív – Třebichovice nahradí linku 608 a v úseku Třebichovice – Libušín linku 607. Na rozdíl od současné linky 608 přibudou spoje na Hrdlív a do Třebichovic v 5.49 a 16.59 a zpět v 6.12, 16.06, 17.26 a ruší se spoj v 11.05. Z Libušína do Třebichovic vzniknou spoje v 13.07, 14.07 a 15.57 a zpět v 5.59, 13.59 a 15.49. Zrušeny budou dva nedělní páry spojů ze Smečna na Hrdlív a Třebichovice.

588 Slaný – Srbeč

Linka 588 nahradí autobusovou linku 220071 (Slaný – Srbeč). Nově všechny spoje pojedou přes Trpoměchy a Královice, nepojedou tak přímo do Neprobylic. Do Líský nahradí tři spoje l. 220071 nová linka 589 a mezi Srbčí, Milým, Kalivody a Mšecí ji nahradí nová linka 628, na kterou bude garantovaný přestup.

Zřizuje se nový spoj ze Slaného do Srbče v 7.50, 9.50, 13.50 a 19.50, do Pozdně v 16.50 (dále do Srbče již jezdí) a zkracuje se spoj ve 12.50 do Hřešic. V opačném směru se zřizují spoje ze Srbče v 8.36, 10.36, 14.36 a 18.36 a zkracuje se spoj ve 13.49 ze Srbče do trasy Hřešice – Slaný, naopak prodlužuje se spoj z Pozdně do Slaného až do Srbče s odjezdem ve 15.36.

Pro Trpoměchy a Královice jsou zavedeny nové spoje od Slaného v 7.50, 9.50 a 15.50 a odtud na Slané ve 13.59, 14.59 a 16.59.

Pro Pozdeň, Plchov, Kvílice, Kutrovice, Neprobylice a Královice se zároveň ruší přímé spojení s Prahou jedním párem spojů – cestující tak musí přestoupit ve Slaném na autobus na Prahu. Tento pár spojů nebude ve své časové poloze nahrazen (neboť jezdí jiné spoje), cestující ovšem získají již zmíněné 4 páry nových spojů v pracovní dny.

589 Slaný – Hořešovice

Tato linka nahradí současnou linku 220068 (Slaný – Líský). Všechny spoje budou mít nově dvě trasy – tzv. zrychlenou, která povede ze Slaného po hlavní až na Hořešovice a odtud na Líský a druhá zastávková z Líský přes Bílichov, Zichovec, Hořešovičky, Hořešovice, Třebíz, Kvílice, Kutrovice a Neprobylice do Slaného. Autobusy nově nepojedou přes Královice a Trpoměchy, kam je nahradí linka 588.

Co se týče konkrétních změn, zrušen bude spoj v 7.00 ze Slaného přes Hořešovice na Bílichov, naopak zřízen zrychlený spoj v 9.07 přes Hořešovice na Líský. Zkrácen bude spoj v trase Slaný – Líský ve 13.30 do trasy Slaný,Lotouš – Líský s odjezdem ve 13.53. Zřízen bude také zcela nový zastávkový spoj v 15.20 (přímo do Líský již jezdí). Spoje v 10.50 a 18.50 pojedou nově také do Líský. Zrušeno bude vedení spoje v 18.50 do Žerotína a Panenského Týnce. Zrušen bude spoj z/do Líský v 7.30 na lince 220071. V opačném směru je zrušen zastávkový spoj z Bílichova v 7.25, naopak zřízen zastávkový spoj v 9.26 z Líský. Spoj v 11.45 z Bílichova nově jede zrychleně a spoj ve 13.23, nově ve 13.33 z Líský je zkrácen do zastávky Slaný,Lotouš. Zřizují se zrychlené spoje z Líský v 15.03 (přímo z Líský již jezdí), 16.03 a 19.33. Z Líský jede také nový spoj v 11.33 (dosud až z Bílichova).

590 Slaný – Smečno – Nové Strašecí

Mezi Slaným a Novým Strašecím bude po integraci jezdit jen linka 590, která nahradí částečně linky 220036, 220044 a 220080. Všechny její spoje budou vedeny v jednotné trase ze Slaného přes Smečno, Kačice, Stochov, Lány a Rynholec do Nového Strašecího, tj. nepojedou přes Přelíc, Ledce a Hradečno, kam je nahradí linky 587 a 607, jeden ranní školní spoj nepojede až do centra Lán, tj. k náměstí. Zrušeno bude i vedení spojů přes Čelechovice, kam pravděpodobně nebude všech 8 spojů nijak nahrazeno. Zároveň nová linka nebude končit už ve Slaném, ale opačným směrem bude pokračovat dále do Zlonic a Vraného. Bude zaveden i víkendový provoz.

Nová linka bude v provozu v ranní špičce každých 30 minut, v odpolední špičce každou hodinu, mimo špičku každé dvě hodiny a nově bude zajištěno spojení mezi Slaným a Novým Strašecím také o víkendu 4 páry spojů každé 4 hodiny od 7 do 22 hodin a i v pracovní dny později odpoledne a večer, tj. po 16. hodině. Co se týče konkrétních úprav spojů, dochází k zavedení nových spojů ze Slaného na Nové Strašecí v 5.10, 6.40, 10.40, 17.40, 18.40 a 21.45 a zrušení spojů v 7.41, 12.00 a z Kačic do Stochova v 15.39. V opačném směru z Nového Strašecího dojde k zavedení spojů ve 4.38, 17.08, 18.08, 19.38 a 21.38. Zrušen bude spoj do Kačic v 8.20 a ze Stochova do Kačic ve 14.37.

V úseku Slaný – Vraný dochází také k několika změnám. Nová linka PID 590 zde nahrazuje linky 220073 (Slaný – Zlonice – Vraný) a 220087 (Slaný – Hospozínek). V provozu bude v tomto úseku ve špičce každou hodinu, mimo špičku každé dvě hodiny a nově také o víkendu od 7 do 22 hodin po 4 hodinách. Všechny spoje pojedou přes Dolín, Beřovice a Tmaň do Zlonic. Ze Zlonic pojedou všechny spoje přes Lukov, čímž bude do této osady výrazně navýšen počet spojů.

Zaveden bude nový spoj ze Slaného do Zlonic v 6.20 (a dále do Vraný jako současný spoj) a v 8.20, 13.50, 18.50, 20.20 a 22.20 ze Slaného přes Zlonice do Vraný. Pro Břešťany a Tmaň vznikne také nový spoj v 15.50 ze Slaného (dosud jezdil přes Bakov) a v PO, ST a PÁ bude nový také pro úsek Zlonice – Vraný (dosud jel v tomto úseku jen v ÚT a ČT). V opačném směru vznikne spoj v 5.27, 9.57, 11.57, 16.57, 17.57 a 21.02 v trase Vraný – Slaný, zřízen bude také spoj ve 14.57 (dosud jedoucí v 15.40 pouze v ÚT a ČT) v úseku Vraný – Zlonice a dále do Slaného jako součástí spoj l. 220087 (navíc jede do Dolína, dosud jel jen PO-ČT), Zrušeny budou spoje z Dolína v 5.00 (dva spoje ve stejném čase) a 7.27.

591 Vraný – Klobuky

Linka 591 zajistí školní spojení mezi obcí Vraný a Klobuky jako náhrada linky 220082 (Slaný – Klobuky – Vraný).  Rozsah provozu zůstane zachován – 3 páry spojů. Větší změnu v časové poloze projde spoj z Vraného do Klobuk ve 12.55, který pojede ve 12.00 a spoj z Klobuk do Vraného v 6.00, který pojede v 7.18.

592 Slaný – Klobuky – Panenský Týnec + MHD Slaný

Linka 592 nahradí linky 220069 (Slaný – Klobuky – Panenský Týnec) 220082 (Slaný – Klobuky – Vraný) a 562707 (Žerotín – Panenský Týnec – Klobuky). Ve Slaném nově bude plnit i funkci městské linky, neboť bude projíždět celé město. V úseku Klobuky – Vraný nahradí l. 220082 linka 591. V úseku Slaný – Klobuky jde o na hrazení linky 220069, v úseku Klobuky – Panenský Týnec jde o nahrazení všech vyjmenovaných, Zrušením l. 220069 bude zrušeno přímé spojení Trpoměch a Neprobylic s Klobuky a Panenským Týncem. Ve Slaném nahrazuje linky MHD 1 a MHD 2. Výrazně bude posílen provoz do zastávky Slaný,,Na Háji, kam pojede nově 12 párů spojů (dosud 2 spoje v ranní špičce). Zajistí také spojení na Masarykovo náměstí (dosud 5 spojů na lince MHD, nově 4 spoje na l. 592). Pravděpodobně dojde ke zrušení zastávky Slaný,,Nejtkova (dosud 10 spojů) a Slaný,,V ráji (dosud 3 spoje).

Co se týče konkrétních změn, dojde k zavedení nového spoje ze Slaného do Klobuk (a dále do Panenského Týnce) v 7.59. Z Klobuk, Kokovic a Úherců budou zavedeny spoje do Panenského Týnce ve 12.58 a 16.58, z Úherců navíc ještě spoj ve 4.33. Zrušen bude spoj v 11.16 a zdvojený spoj v cca 15 hodin. V opačném směru dojde k zavedení spojů z Klobuk (od Panenského Týnce) v 9.57 a 17.54. z Panenského Týnce do Úherců bude zrušen duplicitní spoj v cca 4.30, stejně tak spoj ve 14.48, zaveden naopak bude spoj do Klobuk v 19.34. Obousměrně pak bude zřízen spoj ze Slaného do Drchkova  v 7.03 a zpět v 8.20 (dále do Královic a Zlonic nahrazuje současný spoj l. 220069). Zřízeny budou také krátké spoje ze Slaného do Želevčic – z autobusového nádraží ve Slaném v 6.20, 13.20 a 15.20 a zpět v 6.29, 13.34 a 15.34. Na linku bude převeden jeden ranní pár spojů z l. 220087. Do Královic bude od Slaného zajiždět také jeden ranní spoj.

593 Slaný – Velvary

Přesouvá se jeden ranní spoj na linku 597. Jinak pravděpodobně beze změny.

594 Slaný – Poštovice – Zlonice

Tato linka nahradí zejména linku 220074 (Slaný – Šlapanice – Vraný) a částečně také linky 220081 (Poštovice – Velvary – Velká Bučina) a 220087 (Slaný – Hospozínek). Nově ovšem pojede přes Drnov a Žížice, kde nahradí zrušenou linku 622 Na Osluchov a i do Žížic ji nahradí přesměrovaná linka 623 (Kladno – Velvary). Z Jarpic pak nově pojede přes Budenice do Zlonic, kde nahradí spoje l. 220087, namísto do Vraný, kam ji nahradí linka 595.

Provoz linky bude posílen – ze Slaného pojedou nové spoje v 6.45 (nahradí spoj z Hobšovic do Poštovic na l. 220081), 8.35, 12.35, 16.05 a 19.05, zrušen bude spoj v 10.25, zpět z Jarpic pojede v 9.15, 15.45 a 17.45. Ze Zlonic do Jarpic a dále do Poštovic pojedou spoje podobně jako dnes, v opačném směru do Zlonic pojedou všechny spoje přes Jarpice (dosud tak nejely) – navíc spoj v 16.15 z Poštovic je posunut na 14.35.

Ze Slaného před Drkolnov do Žížic bude zrušen spoj ve 4.46, naopak zavedeny budou spoje v 8.35, 14.05 a 19.05, v opačném směru ze Žížic budou zřízeny spoje v 5.12, 9.42 a 14.12.

595 Velvary – Poštovice – Peruc

Tato nová linka nahradí současné linky 220067 (Vraný-Velvary-Praha) a 220081 (Poštovice-Velvary-Velká Bučina). Zrušeno tak bude přímé spojení do Prahy z této oblasti. Současná linka 220081 bude rozdělena na dvě linky dle trasy – do Poštovic jako zmíněná linka 595, na Louckou jako linka 596. Kromě toho nebude již končit v Poštovicích, ale pojede po trase dnešní l. 220074 až do obce Vraný a zcela nově až do Perucu (dosud zde žádné spojení nebylo). Všechny spoje navíc v Hospozínu pojedou mimo zastávku Hospozín,Potrubí, tj. pojedou kolem železniční stanice.

Zřizují se zcela nové spoje z Velvar do Poštovic v 7.50, 10.50, 18.50, 19.50 a 20.50. Ruší se spoj v 5.58 do Kmetiněvsi a v 17.20 do obce Vraný, spoje v 6.15, 13.50, 14.50 a 16.50 jedou nově až do Poštovic. Z Poštovic dále do Jarpic jedou nově spoje v 6.33, 8.08, 9.08, 11.08, 15.08 a 20.08 (+ruší se spoj v 17.33), do Vraného z Poštovic pak nové spoje v 8.08  a 20.08 a do Perucu nové spoje v 8.08, 11.08, 15.08, 17.08 a 20.08. V opačném směru jedou z Kmetiněvsi na Velvary nové spoje v 10.49, 13.24 a 19.24, z Poštovic pak nové spoje ve 4.47, 10.47, 13.22, 14.22, 15.52 a 19.24, z Jarpic to jsou nové spoje na Velvary v 8.41, 10.41, 15.46 a 17.46 (+ zrušen spoj v 5.21), z Vranýho v 8.41, 15.46 a 17.46 (+zrušen spoj v 5.15) a z Peruce jsou to nové spoje v 5.33, 6.28, 8.28, 12.28, 15.33 a 17.33.

596 Velvary – Loucká

Tato linka nahrazuje část linky 220081 (Poštovice-Velvary-Velká Bučina). Ruší se spoj na Louckou v 5.58 a zřizuje ve 20.54. V opačném směru se zavádí spoj v 8.57, 16.27 a 18.27.

597 Velvary – Budishostice

Tato linka nahrazuje část linky 220081 (Poštovice-Velvary-Velká Bučina). Zřizuje se nový spoj do Budihostic v 6.06, 13.50 a 16.50 a zpět v 6.13, 15.33 a 17.33. Převádí se sem také jeden spoj z linky 593 v ranních hodinách.

604 Kladno – Dřetovice

Bez náhrady budou patrně zrušeny 4 páry spojů ze Stehelčevsi do Dřetovic na lince 323. jedná se o spoje v 6.08, 8.34, 15.09, 17.09 a zpět z Dřetovic v 5.20, 6.50, 9.21 a 15.36.

607 Kladno – Smečno – Slaný

Již integrovaná linka 607 projde také změnou. Mezi Smečnem a Slaným už nepojde nejkratší cestou po hlavní, ale nově obslouží Hradečno, Ledce a Přelíc jako náhrada za linky 220036, 220043, 220063 a 220080. Po hlavní ji od Kladna částečně nahradí posílená linka 617. Zmíněné obce sice přijdou o přímé spojení např. do Mšecu nebo Nového Strašecího, dojde ovšem ke zvýšení počtu spojů směrem na Kladno. V pracovní dny tudy pojede autobus ve špičce každou hodinu, dopoledne a večer každé dvě hodiny a rozšířen bude také víkendový provoz, kdy od 7 do 22 hodin pojede autobus každé 4 hodiny. Linku 220063 do Studeněvci nahradí nová linka 586 a 587. Mezi Kladnem a Smečnem dojde k proložení linek 607 a 617 – linka 617 již nepojede přes Vinařice do Libušína, ale stejně jako linka 607 přes Rozdělov. Přes Vinařice ji nahradí posílená linka 330.

Zrušeny budou spoje z Nové Vsi, Ledců a Přelíce na Slaný v 11.30, 12.57, naopak zřizují se spoje v 15.54, 17.54 a 18.52. V opačném směru ze Slaného  se ruší spoj v 5.55, naopak zavádí se spoje v 18.18 a 22.18. O víkendu pojede místo 4 spojů v sobotu a jednoho v neděli, nově v sobotu i v neděli 8 spojů. Spojení ze Smečna do Nové Vsi, Ledců a Přelíce bude obdobně posíleno a omezeno s tím, že kvůli vedení linky 220043 (nově jako 628) mimo Smečno bude bez náhrady zrušeno 8 párů spojů denně pro zmíněné obce. Největšího omezení se dočká Hradečno a Nová Ves kvůli odklonu linek 220036 a 220080 (nově jako 590) mimo tuto obec a osadu. Zrušeno bude v pracovní dny celkem 28 spojů, neboť nahrazeno bude novou linkou 587 pouze 8 spojů ze 36 (i přes zrušení těchto spojů sem pojede v novém stavu celkem 28 spojů). Pozitivním pro tuto obec bude jako u ostatních obcí rozšíření večerního a víkendového provozu (díky lince 607).

Mezi Kladnem a Smečnem dojde k přidání spoje ve 4.19, naopak ruší se spoj do Libušína v 6.17. Pro cestující z Libušína na Smečno se zavádí spoj ve 4.37, 10.07, 17.07, 19.07 a 0.07, naopak se ruší převážně zdvojené spoje v 6.15, 9.05, 14.03 a 18.00. V opačném směru se zavádí spoj v 17.13, naopak ruší se spoje v 5.10, 5.20, 5.59, 6.00, 6.29, 7.44, 14.10 a 14.19 do Libušína. Z Libušína na Kladno se zřizuje spoj ve 13.49, 20.54 a 21.58, naopak ruší se spoje v 6.40, 7.00, 15.10 a 16.10. O víkendu se mezi Kladnem a Libušínem ruší spoje v 10.38 a 16.51, v opačném směru pak ve 4.49, 14.23 a 20.28, naopak mezi Libušínem a Smečnem spoje přibudou – v 7.53, 9.53, 13.53, 18.53 a 20.53 (ruší se spoj v 5.21 a 9.56) a v opačném směru v 8.39, 10.39, 17.39 a 21.39.

609 Kladno – Slaný + MHD Slaný

Linka 609 pojede mezi Kladnem a Slaným beze změny. Ve Slaném pak nahradí linku MHD 1 a 2 v úseku Slaný,,aut.st. – Slaný,,Šultysova – Slaný,,sokolovna – Slaný,,Dražkovická – Slaný,,Tomanova – Slaný,,Arbesova – Slaný,,P. Hrubého – Slaný,, Rabasova. Zřízen bude nový spoj z Kladna na Slaný ve 23.57 a ze Slaného na Kladno ve 4.20, 5.50 a 21.50, ruší se zároveň spoj v 7.00 ,resp. dochází po celou dobu ranní špičky ve směru na Kladno ke změně intervalu z 15-30 na 20 minut (od 5 do 8 hodin).

Ve Slaném dochází v úseku od autobusového nádraží po Arbesovy k celkovému přidání 13 párů spojů v pracovní dny, v úseku od Arbesovy po Rabasovu k přidání 15 párů spojů v pracovní dny. K posílení dochází zejména v období mimo ranní špičku a nově je také zajištěn víkendový provoz po Slaném (dosud jeden pár spojů v sobotu). Do zastávky Mírová a U Stadionu nahrazuje linku MHD 1 linka 592 – do těchto zastávek jede nově o 4 páry spojů více v pracovní dny (nejede sem ale spoj sobotní).

612 Kladno – Pchery – Zvoleněves – Slatina

Linka 612 již nebude zajišťovat spojení z Kladna do Slaného, ale z Knovíze pojede nově po trase linky 622, která bude zrušena, do Zvoleněvsi a na Slatinu. Pro spojení mezi Kladnem a Slaným lze nově využít linku 607 a zejména linku 609. Z Pcher, Jemníků a Knovíze nahradí linku 612 do Slaného linka 342 od Prahy. U velké části spojů bude možné v Pcherech přestoupit na tuto linku. V úseku Žížice – Slaný nahradí linku 622 linka 594.

V úseku Kladno – Pchery dojde ke zrušení spoje ve 14.20, z Pcher na Slaný se pak ruší spoje ve 13.11, 14.11, 16.26, 22.13 a 23.13 a zřizují spoje v 18.36 a 19.36.

Z Pcher dále do Podlešína a Zvoleněvsi pojedou nově spoje ve 4.30, 5.10 a 16.40, V opačném směru bude ze Zvoleněvsi a Podlešína zrušen spoj ve 12.50 a zřízeny spoje v 16.46, 17.46 a 20.16.

617 Kladno – Smečno – Slaný – Velvary – Mělník

Na lince 617 se změní trasa mezi Kladnem a Smečnem – nově pojede ve stejné trase jako dnešní linka 607, se kterou se bude prokládat, tj. přes Rozdělov. Přes Vinařice ji nahradí linka 330, která bude posílena. V úseku Slaný – Velvary pojede nově přímo po hlavní a do Žížic a Osluchova ji nahradí přetrasovaná linka 623, čímž Osluchov přijde o dva páry víkendových spojů, nicméně v pracovní dny pojede přes Osluchov nově 24 spojů místo dosavadních 11 spojů.

Na rozdíl od současného stavu vznikne mezi Libušínem a Kladnem přes Vinařice několik nových spojů – v 8.21, 11.01, 16.11, 17.11, 18.11 a 19.32. V opačném směru od autobusového nádraží na Kladně do Libušína v 6.12, 7.53, 9.58, 12.58, 15.05, 16.05, 17.05, 19.05 a 22.17. O víkendu naopak na Kladno přes Vinařice žádný spoj nepojede (dosud 6 párů). Ruší se zároveň i linka 220078 do Prahy a s tím i spoje z Libušína v 5.30, 6.08 a 14.20 a zpět z Kladna.Ronovky v 17.52.

I na budoucí 617 oproti dnešní dojde ke změnám. Mezi Novou Vsí a Mělníkem pojede nově o jeden pár spojů v pracovní dny více (prodlužuje se spoj v 16.05 z Nové Vsi a zpět v 17.05), zřizuje se také nový spoj mezi Slaným a Velvary (prodlužuje se spoj v 7.27 a zpět v 16.39 + se ruší spoj v 8.10 na Slaný), rozšiřuje se také provoz mezi Smečnem a Slaným (ze 4 na 12 párů spojů v pracovní dny jako náhrada za přesměrovanou 608 a zrušenou linku 220078 – v celkovém měřítku dochází na této trase k omezení – zrušeno bude celkově 8 spojů, tj. cca 4 páry spojů, o víkendu naopak přibudou 3,5 páry spojů) a již zmíněné změny mezi Kladnem a Smečnem (u linky 607).

V úseku Velvary – Nová Ves se také ruší linka 220067 do Prahy – jeden pár spojů ale nebude nijak nahrazen.

623 Kladno – Velvary

Linka 623 nově pojede přes Žížice, Osluchov a Ješín, kde nahradí zrušenou linku 622. Kromě toho dojde ke sloučení s linkou 621, která jela v téměř shodné trase, akorát měla jiného dopravce.

626 Jeneč – Kladno

Většina spojů bude převedena na linku 306.

628 Kladno – Mšec – Milý,Bor

Linka 628 zajistí spojení mezi Kladnem, Kačicemi, Mšeckými Žehrovicemi, Mšecem a Milým.

V Úseku Mšec – Milý,Bor nahradí linky 220072, 310450 a 310680. Na rozdíl od současného stavu pojedou všechny spoje ve stejné trase, tj. z Mšecu přes Kalivody a Bdín do Srbče a Milý. Interval v této části trasy bude jedna hodina ve špičce a večer (do 20 hod) a dvě hodiny dopoledne. Dojde ke zřízení celkem 5 párů spojů v tomto úseku v pracovní dny, zejména ve večerním období. Cestující nově odtud získají přímé spojení do Kladna a dalších obcí. V Mšecu bude zajištěn přestup na autobus z/do Rakovníka, stejně tak v Mšeckých Žehrovicích, na autobus z/do Nového Strašecí, kam dosud existovaly tři přímé spoje. Přímé spojení z Mšecu do Nového Strašecí bude zachováno neintegrovanou linkou 220079.

Zřizuje se zcela nový spoj z Mšecu do Boru v 5.17, 10.17, 14.17, 18.17 a 20.17, spoj v 7.17  končí již v Srbči, naopak spoj v 8.17 jede až do Boru, spoje v 8.17 a 17.17 jedou nově již ze Mšecu (dosud jely až z Kalivod). Do Kalivod, Přerbuci a Bdíně jede nově i spoj v 19.17. Zřizuje se nový spoj ve 13.10 ze Mšecu do Srbče. V opačném směru jedou spoje ve 4.21, 12.21 a 18.21 již z Boru (dosud z Milý), stejně tak spoje ve 14.21 a 16.21 (dosud ze Srbče), naopak spoje ve 8.28 a 13.28 jedou až ze Srbče (nejedou již z Milý), spoje v 7.06 a 8.28 jedou nově přes Kalivody, Přerubice a Bdíň. Zřizují se zcela nové spoje ze Srbče do Mšecu v 5.28 a 20.28 a nový spoj z Boru do Mšecu v 10.21.

V úseku Mšec – Kladno nahradí zejména linky 220043 a 220066. V úseku Mšec – Kamenné Žehrovice, resp. Mšec – Nové Strašecí nahradí spolu s linkou 586 navíc i linky 220072 310080 a 310680, neboť bude zajištěn přestup mezi nimi v Kamenných Žehrovicích.

Co se týče spojení mezi Mšecem a Kladnem, dojde k jeho zpravidelnění, tj. autobus pojede ve špičce každou hodinu, včetně večera (do 20 hod) a dopoledne po dvou hodinách. Obě zde jezdící linky budou převedeny do jednotné trasy z Mšecu přes Kamenné Žehrovice, Drnek, Kačice a Důl Libušín na Kladno. Do Ledců a Smečna nahradí linku 220043 přesměrovaná linka 607. Díky sjednocení trasy dojde i k navýšení spojů z Kačic na Kladno (nově v 11.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05 a 19.05 a zpět v 6.36, 7.36, 11.36, 15.36, 16.36 a 19.36). Mezi Kladnem a Smečnem nahradí linku 220043 linka 399.

Pokud se podíváme na konkrétní změny, dochází ke zrušení spoje v 7.36 z Mšece do Kladna, naopak k zavedení spoje z Mšece (od Milý) na Kladno v 15.43, 17.43 a 18.43. Bez přestupu se dostanou cestující nově z Mšecu na Kladno prvním ranním spojem ve 4.43 (převedení spoje z linky 220065). V opačném směru dojde ke zrušení zdvojeného spoje v 10.30 do Mšece (zdvojený je pouze v úseku Drnek – Mšec), naopak ale ke zřízení spoje v 19.36 do Mšece (a do Milý). Spoj z Kačic v 5.05, posunutý na 5.55, jede nově již z Kladna ve 4.36.

Pravděpodobně bez náhrady dochází ke zrušení 5 párů spojů mezi Mšecem a Novým Strašecím v pracovní dny (1×220072, 1×310680, 3×310080) a jednoho spoje v sobotu (1×310080). V úseku Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí budou tyto spoje nahrazeny (i když ne ve stejné časové poloze), v úseku Mšec – Kamenné Žehrovice bude patrně všech 11 spojů zrušeno bez náhrady, stejně jako sobotní spoj Mšec – Nové Strašecí.

650 Slaný – Radešín

Linka 650 bude nahrazovat linku 220086. kromě toho bude v Radešíně umožněn garantovaný přestup na linku DUK dále do Litoměřic.

Zřízen bude nový spoj ve 4.29 ze Zlonic do Radešína´a ve 4.55, 8.45, 13.45 (nahrazuje zrušený spoj Slaný – Zlonice ve 13.50), 15.45 (nahrazuje zrušené spojení do Želevčic), 16.45 a 19.45 ze Slaného do Radešína. Zrušen bude spoj ze Slaného do Zlonic v 6.20, 12.45 a 14.25 (pouze PO-ČT) přes Bakov, které jsou částečně nahrazeny spoji dříve popsanými. V opačném směruje zaveden spoj z Radešína na Slaný v 5.48 (nahrazuje spoj ze Zlonic na Slaný v 6.28), 13.48 (nahrazuje spoj ve 13.55 ze Zlonic na Slaný), 16.48 a 20.48, zrušen je duplicitní spoj v 7.40 z Poštovic (nově pojede jen spoj ze Zlonic), stejně tak duplicitní spoj ze Zlonic na Slaný ve 14.05, spoj v 9.55 z Poštovic jede nově již v 8.48 z Radešína a ruší se spoj z Radešína na Slané ve 22.40. Bez náhrady je též zrušen spoj ze Zlonic ve 4.45 na Slaný (duplicitní). Mezi Slaným a Želevčicemi přibudou v pracovní dny navíc 3 páry spojů – v 6, 13 a v 15 hodin, viz informace u linky 592.

Nové autobusové linky PID

342 Praha, Nádraží Veleslavín – Středokluky – Kněževes – Stehelčeves – Brandýsek – Pchery – Jemníky – Knovíz – Slaný, Aut.n. – Slaný, Žel.st.
– původní linka 220058, mezi Slaným a Pcherami nahrazuje linku 612
jízdní řád
388 Praha, Nádraží Veleslavín – Praha, U Hangáru – Slaný, Aut.n. – Slaný, Arbesova
– původní linka 220059, částečně nahrazuje MHD Slaný 226001
jízdní řád
389 Praha, Nádraží Veleslavín – Slaný, Aut.n. – Slaný, Sokolovna – Panenský Týnec – Louny
– původní linky 156389, 220059
jízdní řád
580 Slaný, Aut.n. – Tuřany – Libovice – Jedomělice – Mšec – Třtice – Řevničov – Krušovice – Lišany – Rakovník, Aut.st.
– sloučení linek 220070 a 310680
– nové propojení dvou Středočeských měst
jízdní řád
586 Slaný, Aut.n. – Studeněves – Řisuty – Malíkovice –Drnek – Mšecké Žehrovice – Nové Strašecí, Palackého
– původní linka 220075
 jízdní řád
587 Slaný, Aut.n. – Studeněves – Tuřany – Tuřany, Byseň – Drnek – Smečno – Libušín
– původní linka 220072, v úseku Slaný – Studeněves posiluje linku 586
– zajišťuje školní spojení Studeněves – Tuřany a spojení pro obec Byseň
jízdní řád
588 Slaný, Aut.n. – Královice – Neprobylice – Kutrovice – Kvílice – Pozdeň – Srbeč
– původní linka 220071
jízdní řád
589 Slaný – Hořešovice – Zichovec – Bílichov – Líský
– obsluhuje obce v okolí Hořešovic
jízdní řád
590 Nové Strašecí, Palackého – Rynholec – Lány – Stochov – Kačice – Smečno – Slaný, Aut.n. – Beřovice – Zlonice – Páleč – Vraný
– propojení linek 220036 a 220073, nahrazuje také 220080
– páteřní regionální linka
jízdní řád
591 Vraný – Vrbičany – Klobuky
– pro školní spojení do ZŠ Klobuky a místní vazby
jízdní řád
592 Slaný, Arbesova – Slaný, Aut.n. – Dřínov – Zlonice – Stradonice – Klobuky – Úherce – Panenský Týnec
– nahrazuje linky 220082 a 707 (DÚK)
jízdní řád
594 Slaný, Aut.n. – Žižice – Hobšovice – Kmetiněves – Poštovice – Šlapanice – Jarpice – Zlonice
– pouze vybrané školní spoje až do Zlonic
 jízdní řád
595 Velvary, Žel.st. – Černuc – Hospozín – Kmetiněves – Poštovice – Šlapanice – Jarpice – Vraný – Peruc
– nahrazuje linky 220067 a 220081
– ve Velvarech přestupy na vlaky linky S44 do Kralup a dále do Prahy
jízdní řád
596 Velvary, Žel.st. – Loucká
– nahrazuje linku 220081
– ve Velvarech přestupy na vlaky linky S44 do Kralup a dále do Prahy
jízdní řád
597 Velvary, Žel.st. – Chržín, Budohostice
– nahrazuje linku 220081, ve Velvarech přestupy na vlaky linky S44 do Kralup a dále do Prahy
jízdní řád
628 Kladno, Aut.n. – Kačice – Drnek – Mšecké Žehrovice – Mšec – Srbeč – Milý, Bor
– nahrazuje linky 220040, 220043, 220066, 310080
jízdní řád
650 Slaný, Aut.n. – Slaný, Želevčice – Zlonice – Šlapanice – Martiněves, Radešín
– nahrazuje linku 220086, dle domluvy s Ústeckým krajem ukončení v Radešíně s přestupem na linku DÚK
jízdní řád

Upravené autobusové linky

300 Praha, Nádraží Veleslavín – Buštěhrad – Kladno, Nám. Svobody – Kladno, Energie
– linka je oproti dnešní trase do zastávky Kladno, Rozdělov/Kladno, U Kostela odkloněna do zastávky Kladno, Energie
– v původní trase jí nahrazuje linka 399
jízdní řád
306 Praha, Zličín – Jeneč – Hřebeč – Kladno, Aut.n.
– linka je prodloužena do Kladna po trase většiny spojů linky 626
– mezi Jenčí a Kladnem nahrazuje většinu spojů linky 626
323 Praha, Nádraží Veleslavín – Středokluky – Koleč, Zámek
– zrušena varianta trasy přes Stehelčeves a Dřetovice
– v obci Stehelčeves náhrada linkou 342, pro obec Dřetovice spojení linkou 604 do Stehelčevse, kde bude garantovaný přestup na 342 do Prahy celotýdenně a celodenně
jízdní řád
330 Praha, Nádraží Veleslavín – Kladno, Aut. n. – Kladno, Havlíčkovo nám. – Vinařice – Libušín, Nám.
– zkrácení o úsek Libušín – Smečno
– mezi Libušínem a Kladnem nahrazuje odkloněnou linku 617
– všechny spoje jedou do Kladna, Havlíčkova nám., ve zbývajícím úseku posílení
jízdní řád
350 Praha, Dejvická – Velké Přílepy – Okoř – Velké Číčovice – Zájezd – Buštěhrad – Kladno, OAZA
– mezi Okoří a Kladnem nahrazuje linku 624
jízdní řád
399 Praha, Nádraží Veleslavín – Kladno, Rozdělov – Smečno
– mezi Kladnem a Smečnem nahrazuje linku 608 (rychlá trasa přes Důl Libušín)
 jízdní řád
456 Libčice n. Vlt. – Holubice – Zákolany – Koleč – Třebusice – Knovíz – Slaný, Netovice – Slaný, Poliklinika
– spojení dnes rozdělených spojů v Zákolanech (dnes nutný přestup mezi dvěma autobusy linky 456)
– změna trasy na území Slaného, vybrané spoje přes Brandýsek, kam zajišťují školní spoje pro obce Zákolany a Koleč namísto linky 620
 jízdní řád
607 Kladno, Aut.n. – Smečno – Hradečno – Ledce – Přelíc – Slaný, Kvíc – Slaný, Aut.n.
– prodloužena do Slaného, mezi Smečnem a Slaným nahrazuje linku 220063
jízdní řád
609 Kladno, OAZA – Vinařice – Třebichovice – Hrdlív – Slaný, Aut.n. – Slaný, Rabasova
– prodloužení ve Slaném do oblasti sídliště, kde nahrazuje linky MHD Slaný 226001 a 226002
jízdní řád
612 Kladno, Nám. Svobody – Pchery – Jemníky – Knovíz – Podlešín – Zvoleněves – Kamenný Most – Slatina
– odkloněna do Slatiny, kde nahrazuje vybrané spoje linky 622
– spojení Pchery – Slaný nově zajištěno linkou 342
 jízdní řád
617 Kladno, Aut.n. – Libušín – Svinařov – Smečno – Slaný, Aut.n. – Žižice, Vítov – Žižice, Osluchov – Velvary, Ješín –Velvary, Nám. –Nová Ves – Spomyšl – Mělník, Aut.st.
– mez Kladnem a Smečnem v prokladu s linkou 607 a ve stejné trase
– nezajíždí do Osluchova, ale naopak zajíždí do Spomyšle
 jízdní řád
623 Kladno, Aut.n. – Brandýsek – Třebusice – Želenice – Zvoleněves – Žižice – Žižice, Osluchov – Kamenný Most – Neuměřice – Velvary
– obsluhuje více obcí na Velvarsku
– sloučení s linkou 621
jízdní řád
626 Kladno, Aut.n. – Hřebeč – Dobrovíz – Jeneč
– pouze vybrané spoje s odlišnou variantou trasy, ostatní převedeny pod 306

Zrušené autobusové linky

Číslo linky Trasa linky Nahrazeno linkami
608 Kladno – Smečno – Slaný 399, 587, 607, 609, 617
621 Kladno – Třebusice – Zvoleněves – Velvary 623
622 Kladno – Knovíz – Pchery – Zvoleněves – Slaný 612, 623
624 Kladno – Zájezd – Okoř 350
220058 Slaný – Brandýsek – Praha 342
220059 Slaný – Praha 388, 389
220063 Slaný-Ledce-Kladno 607
220065 Slaný-Malíkovice-Kladno 586, 587, 607, 628
220066 Kladno-Mšec-Srbeč 628
220067 Vraný-Velvary-Praha 595, S44
220068 Slaný-Líský 588, 589
220069 Slaný-Klobuky-Panenský Týnec S40, 588, 592
220070 Slaný-Mšec-Řevničov 580, 587
220071 Slaný-Srbeč-Mšec 588, 628
220072 Slaný-Srbeč-Nové Strašecí 586, 580, 588, 628
220073 Slaný-Zlonice-Vraný 590
220074 Slaný-Šlapanice-Vraný 592, 594, 595
220075 Slaný-Malíkovice-Nové Strašecí 586
220078 Slaný – Smečno – Praha 330, 342, 399
220080 Slaný-Nové Strašecí 607, 590
220081 Poštovice-Velvary-Velká Bučina 595, 596, 597
220082 Slaný-Klobuky-Vraný 591, 592,S40
220086 Slaný-Mšené Lázně-Litoměřice 650
220087 Slaný-Hospozínek 594, 650
220088 Pozdeň-Slaný-Praha 588, 389
220089 Slaný – Praha, Zličín 388, 389
310450 Mšec-Řevničov 580, 628
310680 Rakovník – Nové Strašecí – Mšec / Nové Strašecí 580
220036 Slaný – Stochov – Nové Strašecí 590, 607
220040 Kladno – Kačice 628
220043 Kladno – Smečno – Mšec 628
220044 Kladno – Kačice – Stochov 628
226001 MHD Slaný,linka č.1: Slaný,u stadionu – Slaný,žel.zast. 388, 609
226002 MHD Slaný,linka č.2: Slaný,sídliště ČKD – Slaný,Na háji 592
310080 Nové Strašecí – Mšec 586, 628

Změny názvů zastávek

V rámci zlepšení orientace cestujících, nových pravidel českého pravopisu a zpřehlednění jízdních řádů budou v souvislosti s integrací (udělování nových licencí) upraveny názvy zastávek.

PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
Zlonice, statek Zlonice, Husova
Šlapanice, ústav Šlapanice, Zámek
Hospozín, Potrubí Hospozín, Závod
Hospozín, u Turků Hospozín, Nad Kostelem
Nové Strašecí, jatky Nové Strašecí, Čelechovická
Rynholec, důl ČSA Rynholec, Závod
Studeněves, Tesla Studeněves, Krkavčí mlýn
Slaný, sídliště ČKD Slaný, Rabasova
Slaný, Grafobal Slaný, Prům.zóna sever
Slaný, Na háji Slaný, Na Hájích
Slaný, hotel Praha Slaný, Pražská
Slaný, žel.zast. Slaný, Žel.zast.předměstí
Slaný,   Netovická žel.st. Slaný, Netovická
Slaný, Nejtkova Slaný, Poliklinika
Beřovice, č.74 Beřovice, Horní
Hobšovice, Křovice, II Hobšovice, Křovice
Kmetiněves, u žel.st. Kmetiněves, Žel.st.
Černuc, I Černuc
Černuc, II Černuc, Škola
Pozdeň, rozc. Pozdeň,,U Potoka
Pozdeň, ObÚ Pozdeň
Bdín, rozc. Bdín
Mšecké Žehrovice, rozc. Mšecké Žehrovice,,Markův rybník
Mšecké Žehrovice, I Mšecké Žehrovice,,Horní
Rynholec, Jednota Rynholec,,Prodejna
Ledce, II Ledce
Ledce, I Ledce,,Farma
Ledce Ledce,,Náves
Ledce,Šternberk rozc. Ledce, Šternberk
Kutrovice, rozc. Kutrovice,,Hlavní silnice
Mšecké Žehrovice ,rozc.Třtice Mšecké Žehrovice,,Zelené Dolíky
Řevničov, Bucek Řevničov,,K Buckému rybníku
Třtice, u rybníka Třtice
Třtice, na hrázi Třtice,,Bucký rybník
Ledce, rozc. Smečno,,Rozc.Ledce
Kalivody, rozc.háj. Třtice,,Rozc.Kalivody
Mšec, háj. Drnek,,Hlavní silnice
Libušín, Rozc. 1.0 Vinařice, Pod Tratí
Libochovičky, U č.3 Libochovičky, Kladenská

Autoři: Martin Chour, Ondřej Kališ
Zveřejněno: 2. 3. 2019
Aktualizováno: 15. 3. 2019, 23. 6. 2019
(zdroje: web obce Brandýsek, IDSK,
spolupracující obce)

Komentáře jsou uzavřeny.