Změny v prosinci 2014

K celostátnímu termínu změn 14. prosince 2014 je provedeno několik změn. Jedná se především o změny příměstkých linek a u vlaků.

změny v prosinci 2014

Soupis hlavních změn:

163 – Více vložených spojů

180 – v SN nasazeny kloubové vozy

261 – do zastávek Xaverov a VÚ Běchovice nově zajíždějí “dlouhé klánovické” až na výjimky pouze v PD ráno

269 – do zastávek U Tabulky a Stavební zóna Horní Počernice nově zajíždějí spoje pouze v přepravních špičkách v PD

376 – změna trasy: LETŇANY (C) [0] – Letňany (C) (T) [0] – … – Satalická obora [B] – K cihelně (Z) [B] – (Satalice (T) [B] – Vinořský hřbitov (T) [B] – Lohenická (T) (×) [B] – Vinoř (T) (×) [B] – Jenštejn, Domov seniorů (T) (×) [1] – JENŠTEJN [1]) – Radonice, Ligasova (T) [1] – Radonice (Z) [1] – Jenštejn, Dehtáry [1] – … – BRANDÝS N.L., NÁDR. (S) [2]

489 – spoje jedoucí přes zastávku Všestary, rozc. Menčice jsou nově vedeny přímo přes místní část Menčice (tzn. převedení stávajícího výlukového stavu do trvalého), pravidelná zastávka Všestary, rozc. Menčice se ruší obousměrně a zřizuje se v obou směrech zastávka Všestary, Menčice (charakter “Na znamení”, tarifní pásmo 1) v místech stávající výlukové zastávky

AE – v letním období (1.6.-30.9.) dochází ke zkrácení intervalu na 15 minut v období cca 8:30 – 19:30 hod.

Tramvaje

11 (od 29. 11. 2014)

 • zkracuje se spoj v PD v trase Spořilov – Spojovací 19:19 do trasy Spořilov – Želivského

16 (od 29. 11. 2014)

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Náměstí Míru – Lehovec v 5:23 do trasy Hotel Golf – Lehovec s odjezdem ze zastávky Hotel Golf v 5:03
 • zřizuje se v SN spoj v 5:03 ze zastávky Hotel Golf (v 5:05 z Kotlářky) – spoj je v provozu již od 20. října 2014, avšak při výlukovém stavu kvůli výluce mezi Andělem a Újezdem
 • zřizuje se v NE spoj v 5:23 ze zastávky Hotel Golf (v 5:25 z Kotlářky) – spoj je v provozu již od 20. října 2014, avšak při výlukovém stavu kvůli výluce mezi Andělem a Újezdem
 • u některých večerních spojů CT se v období od 21 do a půlnoci mění souprava po 20 minutách, za 2 sóla (spol. s linkou č. 10 tak dávají interval 6 – 7 minut), které jedou za sebou po 6 minutách
  • místo spoje ve 21:15 a 22:15 z Lehovce jedou CT dva spoje vždy v x:12 a x:18 v sólech
  • místo spoje ve 22:35 z Lehovce jedou CT dva spoje v 22:32 a 22:38 v sólech (jedou až na Sídliště Řepy)
  • místo spoje ve 20:56 z Kotlářky jedou v PD dva spoje ve 20:53 a 20:58 v sólech
  • místo spoje ve 21:35 a 23:35 z Kotlářky jedou CT dva spoje vždy v x:32 a x:38 v sólech
  • místo spoje ve 21:55 z Kotlářky jedou CT dva spoje ve 21:52 a 21:58 v sólech
  • místo spoje ve 22:15 z Kotlářky jedou CT dva spoje ve 22:12 a 22:18 v sólech

24 (od 29. 11. 2014)

 • zřizuje se spoj v SO v trase Ortenovo náměstí – Kubánské náměstí v 7:58 (=> zkrácení intervalu na 10 minut)

Městské autobusy

109

 • zavádí se provoz v úseku Dolní Počernice – VÚ Běchovice také v PD v dopoledním sedle v intervalu 60 minut (provoz v PD dopoledne je zrušen na lince 261)
 • dochází k omezení provozu v PD ráno (o 3 spoje méně) a v PD odpoledne (o 1 spoj méně) v úseku a směru Běchovice – Dolní Počernice
 • časové posuny spojů v PD dopoledne,v PD večer a celodenně o víkendu o 2 – 9 minut

směrem na Dolní Počernice

 • přesouvá se poslední spoj CT v trase Palmovka – Dolní Počernice na lince 109 na linku 503 a zároveň se prodlužuje do trasy Palmovka – Sídliště Rohožník
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Palmovka – Dolní Počernice od 5:12 do 5:32 z 15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Palmovka – Dolní Počernice od 5:32 do 6:09 z 10 na 12 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Palmovka – Dolní Počernice od 6:09 do 6:40 z 12 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Palmovka – Dolní Počernice od 19:45 do 20:25 z 12 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Palmovka – Dolní Počernice od 21:26 do 22:06 z 15 na 20 minut

směrem na Palmovku

 • časové posuny spojů v PD kolem 4. a 5. hodiny
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Dolní Počernice – Palmovka od 6:16 do 6:34 z 7 na 6 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Dolní Počernice – Palmovka kolem 8. hodiny ranní (prodloužení ranní špičky)
 • omezení provozu v PD v trase Dolní Počernice – Palmovka od 8:57 do 9:27 z 10 na 15 minut

110

 • časové posuny spojů v PD o cca 5 – 7 minut
 • posunují se všechny spoje v PD z Hostavic od 20 do půlnoci a v SN celodenně o 10 minut dříve na x:00 a x:30
 • posunují se všechny spoje v PD z OC Čakovice od 21:30 do půlnoci a v SN od 5 do půlnoci o 8 – 13 minut dříve na x:11 a x:41

směr OC Čakovice/Třeboradice

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Hostavice – OC Čakovice v 6:37 do trasy Hostavice – Třeboradice s odjezdem z Hostavic v 6:36
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Hostavice – Letňany v 7:47 do trasy Hostavice – OC Čakovice s odjezdem z Hostavic v 7:46
 • zkracuje se spoj v PD v trase Hostavice – Třeboradice do trasy Hostavice – OC Čakovice v 19:31 (původní odjezd v 19:44)
 • prodlužují se spoje v PD v trase Hostavice – OC Čakovice v 5:40 a 6:40 do trasy Hostavice – Třeboradice s odjezdem z Hostavic v 5:30 a 6:30

směr Hostavice

 • zkracují se spoje v PD v trase Třeboradice – Hostavice v 6:44, 14:56 a 20:49 do trasy OC Čakovice – Hostavice s odjezdem s OC Čakovice v 6:51 a 15:01, 20:56
 • prodlužují se spoje v PD v trase OC Čakovice – Hostavice v 7:32 a 14:49 se prodlužuje do trasy Třeboradice – Hostavice s odjezdem v 7:23 a 14:38
 • posunuje se spoj v PD v trase Třeboradice – Hostavice v 8:46 na 8:35
 • zřizují se spoje v PD v trase OC Čakovice – Hostavice v 8:58 a 19:16
 • ruší se spoj v SN z Třeboradic v 4:43
 • zkracuje se spoj v SN v trase Třeboradice – Hostavice v 5:43 do trasy OC Čakovice – Hostavice s odjezdem z OC Čakovice v 5:41
 • prodlužují se spoje v SN v trase OC Čakovice – Hotavice v 6:49 a 7:54 do trasy Třeboradice – Hostavice s odjezdem z Třeboradic v 6:34 a 7:34

163

 • zavádí se více vložených posilových spojů v úseku Želivského – Sídliště Malešice:
  • v PD vmezi 7. a 10. hodinou (nově 6 spojů T, 4 spoje Z) – hlavně kolem 8. hodiny
  • v PD večer mezi 19. a 21. hodinou (nově 4 spoje T, 6 spojů Z)
  • CT večer mezi 21. a 24. hodinou (23:30) v obou směrech (nově 5 spojů T, 6 spojů Z) => interval 10 – 20 minut místo 30 minut
  • časové posuny vložených spojů

směr Sídliště Rohožník

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Depo Hostivař – Sídliště Rohožník ve 4:58 do trasy Želivského – Sídliště Rohožník s odjezdem ze Želivského ve 4:48
 • omezení provozu u spojů v PD v celé trase Želivského – Sídliště Rohožník od 6:57 do 7:33 z 12 na 15 minut

směr Želivského

 • zřizuje se spoj v PD v trase Dolní Počernice – Želivského v 5:40
 • zkracuje se spoj v PD v trase Nádraží Běchovice – Želivského v 7:15 do trasy Depo Hostivař – Želivského s odjezdem v 7:40
 • prokládají se vložené spoje v trase Sídliště Malešice – Želivského v PD mezi 12. a 15. hodinou s dlouhými spoji => jednotný interval 15 minut
 • omezení provozu v PD ze Sídliště Rohožník od 17:50 do 19:45 z 15 na 17 – 23 minut (ruší se 1 spoj)

176

 • posunují se CT z Karlova náměstí v 23:03, 23:23, 23:43 a 0:03 o 2 minuty dříve
 • posunují se CT ze Stadionu Strahov v 22:42, 23:02, 23:22, 23:42 a 0:02 o 3 minuty později

181

 • časové posuny spojů v PD v dopoledních hodinách o 3 – 15 minut (od 9 do 13 hod)

188

 • zkracují se spoje v PD v trase Želivského – Kavčí Hory v 4:52, 5:57 a 6:10 do trasy Na Palouku – Kavčí Hory s odjezdem v 4:54, 5:58 a 6:12
 • prodlužují se spoje v PD v trase Dobročovická – Kavčí Hory v 5:12, 5:32 a 6:13 do trasy Želivského – Kavčí Hory s odjezdem v 5:02, 5:22 a 6:03
 • posunují se spoje v SN v trase Chodovská – Kavčí Hory v 4:45 a 6:10 (SO) na 4:50 a 6:20 (SO) a zřizuje se spoj v 6:40

221

 • časové posuny spojů o 2 – 3 minuty

směr Čertousy

 • posunuje se spoj v PD v Černého Mostu v 5:25, 5:55, 7:33, 8:40, 17:30, 18:30 na 5:15, 5:45, 7:25, 8:25, 17:45 a 18:35
 • zřizuje se spoje v PD z Černého Mostu v 13:20 a 16:15 a v SN v 7:05
 • ruší se spoje v PD z Černého Mostu v 14:45 a 15:45
 • posunují se spoje v SN z Černého Mostu o 15 minut dříve na x:10 – sudé hodiny (kromě spojů v 7:15 a 23:15)

směr Černý Most

 • posunují se spoje v PD z Čertous v 9:13, 13:38, 16:13, 17:28, 18:28 a 20:14 na 9:00, 14:10, 16:40, 17:35, 18:20 a 20:05
 • ruší se spoj v PD z Čertous v 15:28 a v SN v 5:29
 • zřizuje se spoj v PD z Čertous v 19:10 a v SN v 6:17
 • posunují se spoje v SN z Čertous o 12 minut dříve na x:47 – sudé hodiny (kromě spojů v 5:10, 6:17, 7:17, 20:51 a 23:50)

221+353

z Černého Mostu (do Čertous)

Pracovní den
SO+NE
5:15 – 5:45
5:25 – 8:25
8:25 – 9:00
9:00 – 12:00
12:00 – 16:00
16:00 – 18:05
18:05 – 21:05
21:05 – 0:05/0:40
7 – 1
30
20
35
60
30
15-25
30
60
60*

* v SN jedou kolem 7 dva spoje (spoj v 7:10 a 7:20)

z Čertous (na Černý Most)

Pracovní den
SO+NE
4:55 – 5:15
5:15 – 6:45
6:45 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 12:30
12:30 – 19:30
20:40 – 22:40/23:50
5 – 0
20
15
7,5-13
15-25
30
60
10-40
60
60

** v PD kolem 7. hodiny interval 6 – 20 minut, v ostatním období 20 minut

223

z Depa Hostivař/Černého Mostu

 • časové posuny spojů v PD od 9 do 13 hodin o 12 minut později a v SN a v PD večer o 7 – 9 minut později
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Generála Janouška – Ratibořická v 9:26 do trasy Depo Hostivař – Ratibořická s odjezdem z Depa Hostivař v 9:08
 • mírné posílení provozu v PD z Depa Hostivař na konci RŠ (kolem 9. hodiny) a na začátku (kolem 13. hodiny) (o 1 spoj více)
 • prodlužují se spoje v PD v trase Černý Most – Ratibořická ve 13:57, 14:28 a 14:58 do trasy Gen. Janouška – Ratibořická s odjezdem z Gen. Janouška ve 13:48, 14:20 a 14:50
 • odpolední interval (14:30 – 19:30) v PD v úseku Ratibořická – Černý Most je 5/10/5/10 místo 7-8 minut => prokládá se s midibusovou linkou 296
 • časové posuny spojů v PD z Depa Hostivař v období od 18:40 do 19:43 z 20 na 15 – 30 minut

z Ratibořické

 • mírné posílení v PD kolem 8. a 9. hodiny z Ratobořické (o 1 spoj více)
 • mírné omezení v PD kolem 14. hodiny z Ratibořické (o 1 spoj méně)
 • odpolední interval (14:30 – 19:30) v PD v úseku Ratibořická – Černý Most je 5/10/5/10 místo 7-8 minut => prokládá se s midibusovou linkou 296
 • posílení provozu v PD v úseku Ratibořická – Černý Most od 20:08 do 20:38 z 15 na 10 minut
 • posílení provozu v PD v úseku Ratibořická – Depo Hostivař (v celém úseku) od 18:34 do 19:37 z 30 na 15 minut
 • prodlužuje se spoj v PD v 19:47 v trase Ratibořická – Černý Most do trasy Ratibořická – Generála Janouška
 • zkracuje se spoj v PD v 0:12 (pův. odjezd v 0:05) v trase Ratibořická – Depo Hostivař do trasy Ratibořická – Pávovské náměstí

240

směr Háje

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Černého Mostu od 5:38 do 6:08 z 15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Černého Mostu od 7:38 do 8:08 z 10 – 12 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Černého Mostu od 9:08 do 10:04 z 30 na 18 – 20 minut
 • posunují se všechny spoje v PD v o 8 minut později (=> omezení kolem 13. hodiny a posílení kolem 19. hodiny)
 • omezení provozu CT prodloužením intervalů z Černého Mostu od 22:35 do 23:55 z 30 na 40 minut
 • zřizuje se spoj v SN z Černého Mostu v 4:34
 • posunuje se spoj v SN v trase Černý Most – Háje v 5:04 na 5:34

směr Černý Most

 • časové posuny spojů v PD o 3 – 6 minut a v SN o 13 minut dříve
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Hájů od 5:30 do 5:50 z 12-15 na 10 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Hájů od 7:20 do 7:45 z 10 na 12 minut
 • mírné posílení v PD z Hájů kolem 20. hodiny a mírné omezení CT kolem 23. hodiny

250

 • časové posuny spojů CT o 2 – 5 minut
 • mírné posílení v PD z Černého Mostu kolem 8. hodiny a mírné omezení kolem 9. hodiny
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů z Černého Mostu od 19:09 do 19:42 z 12 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Černého Mostu od 20:44 do 21:35 z 30 na 10 – 20 minut
 • posunuje se poslední spoj CT z Černého Mostu v 0:45 na 0:35
 • mírné omezení v PD kolem 9. hodiny
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů ze Sídliště Rohožník od 17:58 do 18:22 z 15 na 12 minut

251

 • časové posuny spojů se změnami časových poloh vlaku
  • časové posuny spojů v PD dopoledne, večer a v SN celotýdně o 5 minut, v ostatním období od 5 – 13 minut, kvůli vlakům
  • ruší se spoj v SN z Nádraží Klánovice v 6:10
  • zřizuje se spoj v PD z Sídliště Rohožník 14:51
  • ruší se spoj v SO z Sídliště Rohožník v 5:14

260

 • časové posuny spojů se změnami časových poloh vlaku
  • posunují se spoje z Nádraží Klánovice o 7 minut dříve (kromě spojů mezi 7. a 9. hodinou)
   • mírné posílení v PD kolem 7. hodiny a mírné omezení kolem 9. hodiny
  • posunují se spoje z Netušitské v PD dopoledne o 7 minut dříve a spojev a o 12 či 17 minut (kromě spojů kolem 7. hodiny)

261

 • časové posuny spojů o 3 – 8 minut
 • v PD dopoledne nezajíždí k VÚ Běchovice a ke Xaverovu (nahrazuje linka 109)
 • většina spojů, jezdící v celé trase, nezajíždí odpoledne k VÚ Běchovice a ke Xaverovu

směr VÚ Běchovice/Nádraží Klánovice

 • omezení provozu v PD z Černého Mostu od 5:25 do 7:38 (v ) z 10 na 15 minut
 • zřizuje se spoj v PD ve 12:57 v trase Černý Most – VÚ Běchovice
 • zkracuje se spoj v PD v 19:29 (pův odjezd v 19:35) v trase Černý Most – Klánovice do trasy Černý Most – VÚ Běchovice
 • zřizuje se spoj v PD v trase Nádraží Klánovice-sever – Klánovice v 19:51
 • zřizuje se spoj v PD z Černého Mostu v 0:46

směr Černý Most

 • omezení provozu v PD z Podnikatelské 5:57 do 6:25 z 10 na 12 – 15 minut
 • zkracuje se spoj v PD v trase Xaverov – Černý Most v 5:18 do trasy Svépravice – Černý Most s odjezdem v 5:18
 • zkracuje se spoj v PD v trase Podnikatelská – Černý Most v 5:45 do trasy Svépravice – Černý Most s odjezdem v 5:48
 • zřizuje se spoj v PD z Klánovic v 6:19 v trase Klánovice – Nádraží Klánovice-sever
 • ruší se spoj v PD z Klánovic v trase Klánovice – Újezd nad Lesy v 6:52
 • změna intervalu v PD od 7:30 do 9 hodin v úseku Podnikatelská – Černý Most z intervalu 15 na 10/20/10/20 minut
 • zřizují se spoje v PD v trase VÚ Běchovice – Černý Most v 12:38 a 13:08
 • zřizuje se spoj v PD z Klánovic ve 23:49

269

 • do zastávek U Tabulky a Stavební zóna Horní Počernice nově zajíždějí spoje pouze v přepravních špičkách v PD
 • prodlužuje se spoj v SN s odjezdem ze zastávky OC Čakovice (do zastávky Ve Žlíbku) v 19:58 do celé trasy OC Čakovice – Nádr. Uhříněves
 • k VÚ Běchovice v PD ve směru od OC Čakovice nově jedou spoje v okrajových obdobích ve 4:58, 7:24, 13:24 a 17:54
 • k VÚ Běchovice v PD ve směru od Nádr. Uhřiněves nově jedou spoje v okrajových obdobích v 5:03, 13:03 a 13:33
 • časové posuny spojů o cca 2 minuty CT
 • zřizuje se spoj v SN v trase Nádraží Uhříněves – Nádraží Horní Počernice s odjezdem ve 21:03

273

 • rozšíření období provozu vložených posilových spojů v úseku Černý Most – Ve Žlíbku v PD na 5:55 – 9:20 a 14:50 – 20:15 hod.
 • časové posuny spojů v PD o 3 – 11 minut dopoledne a večer a v SN o 10 – 15 minut

směr Černý Most

 • zřizuje se spoj CT v trase Ve Žlíbku – Černý Most ve 4:32
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Ve Žlíbku – Černý Most na konci kolem 8. hodiny ranní (o 1 spoj více)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Ve Žlíbku – Černý Most na začátku kolem 13. a 14. hodiny (o 1 spoj více)
 • posílení provozu v PD v trase Ve Žlíbku – Černý Most od 19:40 do 20:10 z 10 – 15 na 7,5 minuty
 • posílení provozu v PD v trase Ve Žlíbku – Hloubětínská od 20:53 do 21:21 z 30 na 15-20 minut
 • ruší se spoj v PD v trase Ve Žlíbku – Černý Most ve 21:11
 • přesouvá se první spoj CT v 0:12 v trase Ve Žlíbku – Lehovec na lince 512 na linku 273 a zároveň se prodlužuje do trasy Ve Žlíbku – Černý Most

směr Ve Žlíbku

 • zřizuje se spoj v PD v trase Černý Most – Ve Žlíbku v 5:56
 • spoje v (6:10 – 8:26) v trase Černý Most – Ve Žlíbku jedou vždy 4/6/4/6 tedy v x:x0 a x:x6 (důvod: rovnoměrný kapacita spojů – spoje od Hloubětínské jsou plnější)
 • posílení provozu v PD v trase Černý Most – Ve Žlíbku od 8:26 do 8:55 z 12 na 5/7/5/7 minut (=> zřízení vložených spojů)
 • ruší se spoj v SN v trase Hloubětín – Ve Žlívku ve 4:51

 

Příměstské autobusy

303

časové posuny spojů CT

z Černého Mostu

 • časové posuny spojů v SN z Černého Mostu od 7 do 21 na x:40 (ostatní spoje jedou v 5:45, 6:45, 21:45 a 23:15)
 • časové posuny spojů v PD z Černého Mostu od 9 do 22 o 3 minuty dříve na x:15 či x:45
 • posunují se spoje v PD s odjezdem ze zastávky Černý Most v 7:15, 7:28, 7:58 a 8:28 na 7:35, 7:20, 7:50 a 8:15
 • zkracují se spoje PD v trase Černý Most – Říčany,,Wolkerova v 6:45 a 14:18 do trasy Černý Most – Říčany,,nám. s odjezdem v 6:45 a 14:15
 • zkracuje se spoj v PD v trase Černý Most – Říčany,,Wolkerova ve 12:48 do trasy Černý Most – Sibřina s odjezdem ve 12:45
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Černý Most – Sibřina ve 13:18 do trasy Černý Most – Říčany,,Wolkerova s odjezdem ve 13:15


Z Říčan/Sibřiny/Kolodějí

 • časové posuny spojů v SN ve směru na Černý Most od 7:30 do 19:30 jsou posunuty o 13 minut dříve (večerní spoje o 7 minut dříve, ranní spoje o 43 minut dříve)
 • časové posuny spojů v PD ve směru na Černý Most od 19:30 do 23:30 hodin o 7 minut dříve na x:55 (spoj ve 23:00 o 2 minuty dříve)
 • časové posuny spojů v PD ve směru na Černý Most od 5 do 13 hodin o cca 8 minut dříve na (dopoledne na x:23) (kromě spoje v trase Sibřina – Černý Most v 6:36 a 7:06)
 • zkracují se spoje v PD v trase Říčany,,Wolkerova – Černý Most v 8:59, 13:22 a 15:52 do trasy Říčany,,nám. – Černý Most s odjezdem v 9:01, 13:31 a 16:01
 • posunují se spoje v PD v trase Říčany,,Wolkerova – Černý Most v 6:32, 14:52 a 16:52 na 6:41, 14:58 a 16:58

304+344

 • časové posuny spojů CT (v PD cca o 3 minuty, v SN cca o 15 minut)
  • úsek Černý Most – Horoušany,Horoušánky viz. tabulka: (=> zapamatovatelnější takt/interval)
  • mírné omezení kolem 5. hodiny a mírné posílení kolem 6. hodiny v PD ve směru na Černý Most
 • psounuje se spoj v PD v trase Černý Most – Úvaly,,nám. v 7:05 na 7:10
 • posunuje se spoj v PD v trase Horoušany,Horoušánky – Úvaly,,žel. st. v 14:05 na 14:00
 • posunuje se spoj v PD v trase Úvaly,,žel. zast. – Černý Most v 7:58 na 7:47

z Černého Mostu (do Horoušany,Horoušánky)

Pracovní den
SO+NE
5:35 – 8:00
8:45 – 12:45
13:30 – 19:00
19:45 – 22:45
22:45 – 0:25
5 – 1
10-25
60
30
60
90
60*

* v SN do 9 hod po 50 – 120 min, v SN večer po 21 hod 100 min

z Horoušany,Horoušánky (na Černý Most)

Pracovní den
SO+NE
4:22 – 5:46
5:46 – 6:16
6:16 – 7:24
7:24- 8:23
9:08 – 13:08
13:53 – 18:53
19:38 – 23:28
4 – 0
30
15
10
30
60
30
60
60*

* v SN do 9 hod po 60 – 120 min

313

 • časové posuny spojů o 1 minutu dříve

317

 • posunuje se spoj v PD v trase Smích. nádr. – Dobříš,,nám. v 5:00 na 5:05

318

 • prodlužuje se spoj v trase Líšnice – Smích. nádr. do trasy Řitka,,hl.sil. – Smích. nádr.
 • časové posuny spojů CT z Jíloviště o minutu dříve po 20. hodině
 • časové posuny spojů v PD ze Smíchovského nádraží ve 12:48, 13:18 a 13:48 o 2 minuty dříve

326+327

 • v SN se nově prokládají linky 326 a 327 i ve směru do Prahy (Opatov) => interval 30/30/30/60
 • posunují se spoje v PD ve směru do Prahy (Opatov) od 21:30 hodin o 4 minuty dříve

332

 • zřizuje se spoj v PD v trase Jílové u Prahy,,náměstí – Krhanice,Prosečnice v 5:00
 • posunuje se spoj v PD v trase Krhanice,Prosečnice – Budějovická v 5:30 na 5:20

340+350

 • posunují se spoje v PD od 14 do 19 hod (ve směru do Prahy do 17 hod) na lince 350 vždy 6 minut po 340 (po 350 jede vždy za 10 – 12 minut linka 340) – důvod: rovnoměrná kapacita spojů, kvůli delší trase linky 350
 • posílení na začátku a konci RŠ a na začátku OŠ
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Dejvické od 7:47 do 8:47 z 20 na 15 minut
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Roztoky,,rozc. Žalov (=>Dejvická) od 6:43 do 7:01 z 5 – 7 na 3 – 5 minut (o jeden spoj více)
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Roztoky,,rozc. Žalov (=>Dejvická) od 8:12 do 8:42 z 15 na 10 minut
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalů z Roztoky,,rozc. Žalov (=>Dejvická) od 13:12 do 14:12 z 30 na 20 minut

343

 • posunuje se spoj v PD v trase NehvizdyHoroušany,U rybníka ve 12:57 na 13:05
 • časové posuny spojů odpoledne o cca 2 minuty

344

346

 • posunuje se spoj v PD v trase Brandýs n. L.-St. Bol., Pražská – Černý Most v 5:14 na 5:19
 • posunují se spoje v PD v trase Černý Most – Brandýs n. L.-St. Bol., Nem. v 18:50 a 19:20 na 18:55 a 19:35

353

 • pravidelnější provoz
  • zpravidelňuje se interval v PD od 18 hodin do půlnoci na jednotný interval 60 minut (z ČM v x:05, ze Zeleneč,,u hřiště v x:37*poslední spoj v 23:47 – v sudé hodiny jedou spoje do Svémyslic)
  • zpravidelňuje se interval v PD dopoledne od 8:30 do 13:30 hod na jednotný interval 60 minut (z ČM v x:00 či x:05 a ze Zeleneč,,u hřiště v x:32 či x:37)
 • posunují se spoje v SN z ČM o 15 minut dříve (x:10) a z Zeleneč,,u hřiště o 12 minut později (x:44)
  • první a poslední spoj v SN z ČM jedou v 7:15 a 22:15
  • poslední spoje v SN ze Zeleneč,,u hřiště jedou v 21:38 (pův. 21:56) a 22:48 (pův. 22:56)

z Černého Mostu

 • posunují se spoje v PD v 6:55 a 7:15 z Černého Mostu na 6:45 a 7:05
 • prodlužuje se spoj v PD v 6:55 během školních dnů až do Svémyslic
 • posunují se spoje v PD odpoledne od 13 do 17 hodin z Černého Mostu na x:05 a x:35 (kromě dlouhých spojů v trase Horoušany,,Horoušánky v 13:30 a 16:00)

ze Zelenče,,u hřiště

 • prodlužují se spoje v PD v trase Zeleneč,,žel.st. – Černý Most v 7:15 a 16:50 do trasy Svémyslice – Černý Most s odjezdem v 7:14 (během školních dnů) a 16:59

354

z Černého Mostu

 • posunují se spoje v PD v RŠ z Černého Mostu v 6:55, 7:25, 7:40, 8:00 a 8:30 na 6:48, 7:18. 7:43, 8:08 a 8:33
 • zkracuje se spoj v PD v trase Černý Most – Nehvizdy v 8:00 do trasy Černý Most – Jirny,,DHL s odjezdem z Černého Mostu v 8:08
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Černý Most – Jirny,,DHL v 8:30 do trasy Černý Most – Nehvizdy s odjezdem z Černého Mostu v 8:33
 • zřizuje se spoj v PD v trase Černý Most – Nehvizdy ve 12:00
 • zřizuje se spoj v PD v trase Černý Most – Jirny,,DHL ve 13:43
 • ruší se spoj v PD v trase Černý Most – Jirny,,DHL v 9:00
 • ruší se spoj v PD v trase Černý Most – Nehvizdy ve 14:20
 • posunují se v PD všechny odpolední spoje z Černého Mostu od 14:30 do 18 hodin na x:13 a x:43
 • posunují se spoje v PD z Černého Mostu v 18:25, 19:15 a 19:55 na 18:23, 19:03 a 20:03

z Nehvizd/Jiren

 • posunují se spoje v PD v RŠ z Nehvizd v 6:15, 6:58, 7:15, 7:30, 7:56 a 8:21 na 6:08, 6:53, 7:08, 7:28, 7:50 a 8:20
 • zkracuje se spoj v PD v trase Nehvizdy – Černý Most v 8:36 do trasy Jirny,,DHL – Černý Most s odjezdem z Jiren v 8:45
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Jirny,,DHL – Černý Most ve 13:00 a 15:15 do trasy Nehvizdy – Černý Most s odjezdem z Nehvizd ve 12:55 a 15:10
 • posunují se spoje v PD dopoledne od 9 do 13 o 5 minut dříve
 • zřizuje se spoj v PD v trase Nehvizdy – Černý Most v 9:00 a 13:10
 • ruší se spoj v PD v trase Nehvizdy – Černý Most ve 13:36, 14:51 a 15:56
 • zřizuje se spoj v PD v trase Jirny,,DHL – Černý Most ve 14:05
 • posunují se spoje v PD v 15:26, 15:56, 16:26, 17:36, 18:36 a 20:16 na 15:40, 16:15, 17:40, 18:30 a 20:00

Linky 354 + 398

 • časové posuny spojů u linky 343 o cca 3 – 7 minut dříve či později
 • časové posuny spojů u linky 398 cca o 7 minut dříve

z Černého Mostu (do Nehvizd)

Pracovní den
SN
5:23 – 6:08
6:08 – 8:08
8:08 – 8:58
8:58 – 14:28
14:28 – 17:58
18:23 – 19:03
19:03 – 20:03
20:28 – 23:38
7 – 1
15-30
10-15
25
30/60*
15
20
30
60
60*

*do Jirem po 30 min, do Nehvizd do 12 hod po 60 min

z Nehvizd (na Černý Most)

Pracovní den
SN
4:55 – 5:15
5:15 – 6:45
6:45 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 12:30
12:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 22:00
5 – 21
20
15
7,5-13
15-25
30
60
5-25
30
90
120

363

 • zřizuje se spoj v SN v trase Opatov – Dobřejovice,,Na návsi v 6:50

370

 • zřizuje se zajíždění v PD na spojích s odjezdem ze zastávky Kobylisy v 7:30 a 14:10 do zastávky Klecany, D8 Park
 • prodlužuje se spoj v trase Kobylisy – Odolena Voda,,Dolní náměstí ve 13:25 do trasy Kobylisy – Kralupy n. Vlt.,,žel.st. (jeden přes Kozomín, Zlončice a Chvatěruby)
 • zřizuje se spoj v PD v trase Kobylisy – Odolena Voda, Dolní náměstí s odjezdem ve 21:30 (přes Klecany,,D8 Park)
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Odolena Voda,,Dolní nám. – Kralupy n. Vlt.,,žel.st. ve 22:46 do trasy Kobylisy – Kralupy n. Vlt.,,žel.st. (přes Postřižín a Veltrusy) s odjezdem z Kobylis ve 22:10 (z Odolene Vody,,Dolní nám. ve 22:36)
 • zřizuje se spoj v PD v trase Odolena Voda, Dolní náměstí – Kobylisy s odjezdem ve 22:00

371

 • posunuje se spoj v PD v trase Kobylisy – Husinec,Řež,závod v 6:35 na 6:25
 • posunuje se spoj v PD v trase Kobylisy – Klecany,Klecánky v 7:30 na 7:25
 • zřizuje se spoj v PD v trase Kobylisy – Husinec,Řež,závod s odjezdem v 10:40 a 11:40
 • ruší se spoj v PD v trase Kobylisy – Husinec,Řež,závod s odjezdem ve 12:20
 • posunuje se spoj v PD v trase Husinec,Řež,závod – Kobylisy v 6:30 a 7:03 na 6:38 a 6:55
 • posunuje se spoj v PD v trase Klecany,Klecánky – Kobylisy v 6:47 na 6:45
 • zřizuje se spoj v PD v trase Husinec,Řež,závod – Kobylisy s odjezdem v 11:55

372

 • přesouvá se spoj v PD na lince 413 v trase Kralupy n. Vlt. – Dřínov,,náves na linku 372 a prodlužuje se do trasy Kralupy n. Vlt. – Kobylisy

373

 • posunují se spoje v PD s odjezdem ze zastávky Kobylisy ve 21:20 a 22:10 na 21:40 a 22:40 (nově nezajíždí do zastávky Odolena Voda, závod)
 • spoj v PD ve 21:40 (pův. ve 21:20) bude veden přes zastávky Úžice, Kopeč,Úžice, Netřeba a Neratovice, Korycany do zastávky Veliká Ves, kde bude ukončen, následný spoj ve směru Kobylisy je výchozí v zastávce Veliká Ves s odjezdem ve 22:27 a veden přímo do zastávky Odolena Voda, Dolní náměstí

374

 • zřizuje se spoj v PD v trase Kobylisy – Větrušice s odjezdem v 6:50
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Kobylisy – Větrušice v 19:20 do trasy Kobylisy – Máslovice
 • posunují se spoje v PD v trase Máslovice – Kobylisy v 5:46 a 6:30 na 5:41 a 6:20
 • posunuje se spoj v PD v trase Větrušice – Kobylisy v 7:12 na 7:17

375

 • zřizuje se spoj v PD v trase Stará Boleslav, aut.st. – Českomoravská s odjezdem ve 20:49

376

 • změna trasy: LETŇANY (C) [0] – Letňany (C) (T) [0] – … – Satalická obora [B] – K cihelně (Z) [B] – (Satalice (T) [B] – Vinořský hřbitov (T) [B] – Lohenická (T) (×) [B] – Vinoř (T) (×) [B] – Jenštejn, Domov seniorů (T) (×) [1] – JENŠTEJN [1]) – Radonice, Ligasova (T) [1] – Radonice (Z) [1] – Jenštejn, Dehtáry [1] – … – BRANDÝS N.L., NÁDR. (S) [2]
 • přes zastávky Vinořský hřbitov a Jenštejn jsou vedeny pouze spoje v PD s odjezdem ze zastávky Letňany ve 13:10 (posunutý z 13:00) a 15:20
 • zřizuje se spoj v PD v trase Jenštejn – Satalice s odjezdem v 7:39 (jede pouze ve dnech školního vyučování)
 • posunují se spoje v PD v trase Zápy,,U pomníku – Brandýs n. L.-St. Bol.,,nádr. ve 13:10 a 20:10 na 13:15 a 20:15
 • posunují se spoje z Brandýs n. L.-St. Bol.,,nádr. ve 13:00 (jen do zast. Zápy,, U pomníku), 16:05, 17:05 a 20:00 (jen do zast. Zápy,, U pomníku) o 5 minut později

379

 • zřizuje se spoj v PD v trase Černý Most – Stará Boleslav, aut.st. s odjezdem v 18:45
 • posunují se spoje v PD v trase Černý Most – Stará Boleslav, aut.st. v 19:05 a 19:40 na 19:15 a 19:45
 • ruší se spoj v PD v trase Stará Boleslav, aut.st. – Černý Most s odjezdem ve 4:20
 • zřizuje se spoj v PD v trase Stará Boleslav, aut.st. – Černý Most s odjezdem v 17:45
 • časové posuny spojů v PD od 6:30 do 9 hodin ze Stará Boleslav, aut.st. o 2 minuty později (spoj v 8:20 o 5 min později)

391

 • posunují se skoro všechny spoje o 5 minut dříve

397

 • zřizuje se spoj v SN v trase Opatov – Modletice,,Kaufland ve 12:25
 • posunuje se spoj v SN v trase Opatov – Modletice,,Kauflandve 13:55 na 13:35
 • ruší se spoj v NE v trase Opatov – Modletice,,Kaufland v 16:35
 • ruší se spoj v NE v trase Modletice,,Kaufland – Opatov v 8:50
 • zřizuje se spoj v NE sv trase Modletice, Kaufland – Opatov ve 20:25
 • posunují se spoje v PD v trase Modletice,,Kaufland – Opatov v 22:15 a 23:40 na 22:45 a 23:30

398

402

 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Oleška, Krymlov v 7:00 nebude zajíždět do zastávky Oleška při jízdě mezi místní částí Brník a Kostelcem n.Č.l.
 • zřizuje se spoj v PD v trase Oleška – Kostelec n.Č.l., nám. s odjezdem v 7:33 (jede pouze ve dnech školního vyučování)

404

 • posunují se spoje v PD v trase Oplaný – Kostelec n.Č.l., nám. v 5:54 a 5:49
 • posunují se spoje v PD v trase Stříbrná Skalice,,nám.Kostelec n.Č.l., nám. v 9:27 na 9:22

405

 • posunuje se spoj v PD v trase Čelákovice,,Rumunská – Nehvizdy v 5:23 na 5:27
 • posunuje se spoj v PD v trase Úvaly,,žel.st. – Brandýs n.L.-St.Bol.,,nádr. v 4:50 na 4:40

406

 • posunuje se spoj v PD v trase Brandýs n.L.-St.Bol.,aut.st – Káraný,,pošta v 20:00 na 20:07
 • posunují se spoje v PD v trase Káraný,,pošta – Brandýs n.L.-St.Bol.,aut.st. v 18:23 a 20:28 na 18:33 a 20:30

407

 • posunuje se spoj v PD v trase Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. – Sojovice v 19:30 na 19:35

409

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Kostelec n.Č.L.,,nám. v 6:42 a 7:12 se posunují o 12 minut dříve
  • všechny spoje v PD od 14 hodin ve směru na Český Brod se posunují o 2 minuty dříve

410

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Kostelec n.Č.L.,,nám. v 7:02 a 7:42 na 7:00 a 7:55
  • posunují se spoje v PD v trase Kostelec n.Č.L.,,nám. – Český Brod,,žel.st. v 5:20, 5:48, 6:58 a 7:33 na 5:26, 5:56, 6:56 a 7:31
  • posunuje se spoj v PD v trase Stihlice – Kostelec n.Č.L.,,nám. v 7:25 na 7:22

411

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Kostelec n.Č.L.,,nám. v 7:27 se posunuje na 7:25
  • posunují se spoje v PD v trase Starý Vestec – Český Brod,,žel.st. v 5:16 se posunuje na 5:19
  • posunují se spoje v PD v trase Bříství – Český Brod,,žel.st. v 6:04 se posunuje na 6:07

412

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Čelákovice,,nám. – Kouřim v 5:58 se posunuje na 5:54
  • posunují se spoje v SN v trase Čelákovice,,nám. – Mochov (večer) a v trase Mochov – Vyšehořovice,Vyšehořovičky (ráno) zůstávají ve stejné časové poloze
  • posunují se spoje v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Čelákovice,,nám. v 4:25 se posunuje na 4:28
  • posunují se spoje v PD v trase Kouřim – Čelákovice,,nám. v 11:42 se posunuje na 11:45

413

 • přesouvá se spoj v PD ve 13:50 na lince 413 v trase Odolena Voda, závod – Kralupy nad Vltavou, žel.st. na linku 370, která nově jede až do Kralup

414, 415

 • všechny spoje CT se posunují o minutu dříve

420

 • posunuje se spoj v PD v trase Kostelní Hlavno,u kostela – Brandýs n.L.-St.Bol.,aut.st. v 15:02 na 15:06
 • posunuje se spoj v PD v trase Mečeříž – Brandýs n.L.-St.Bol.,aut.st. v 17:01 na 17:22

421

 • jeden ranní spoj v PD kolem 7. hodiny nově zajíždějí do zastávky Barchovice,Radlice ve směru na Horní Krůty,Újezdec

422

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • spoje v PD v trase Český Brod,,nám. – Kouřim v 6:47 a spoj v trase Vitice,,u školy – Kouřim v 10:22 zůstává ve stejné časové poloze
  • posunuje se spoj v PD v trase Oleška,Bulánka – Vitice,,u školy v 3:54 a spoj v trase Kouřim – Vitice,,u školy vr 4:47 se posunují o 5 minut dříve

423

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve ve směru na Doubravčice, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Úvaly,,žel.st. – Doubravčice v 6:37 a 20:17 na 6:32 a 19:40
  • posunují se spoje v PD v trase Úvaly,,žel.st. – Škvorec,,nám. v 7:24 a 19:17 na 7:22 a 18:55
 • posunují se skoro všechny spoje CT o 5 minut dříve ve směru na Úvaly od 12 hodin, kromě spoje:
  • posunuje se spoj v PD v v trase Škvorec,,nám. – Úvaly,,žel.st. v 20:38 se posunuje na 20:25
 • časové posuny spojů v PD o 2 – 7 minut ve směru na Úvaly od 6 do 8 hodin

426

 • posunují se spoje v PD s odjezdem ze zastávky Pečky,,žel.st. v 4:45, 5:45, 6:45, 8:45, 12:45, 14:45 a 16:15 na 4:55, 5:55, 8:40, 12:58, 14:43 a 16:13
 • posunuje se spoj v PD v trase Klučov,Skramníky – Tuklaty,Tlustovousy v 11:05 na 10:48
 • posunuje se spoj v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Tuklaty,Tlustovousy v 14:36 na 14:31
 • posunují se spoje v PD v trase Klučov,Skramníky – Pečky,,žel.st. v 5:22 a 6:22 na 5:12 a 6:12
 • posunují se všechny spoje v CT od 7 hodin ve směru na Pečky o 7 minut dříve

427

 • všechny spoje v PD v trase Čelákovice,,TOS – Mochov – Vyšehořovice/Vyšehořovice,Vyšehořovičky od 8 hodin jsou posunuty o 5 minut dříve (spoj v 13:40 z Čelákovic o 3 minuty)
 • všechny spoje v PD v trase Vyšehořovice/Vyšehořovice,Vyšehořovičky – Mochov od 8 hodin jsou posunuty o 10 minut dříve (kromě spoje v 16:47, který je posunut o 5 minut)
 • posunují se spoje v PD v trase Vyšehořovice,Vyšehořovičky – Mochov v 5:47, 6:09 a 6:57 na 5:42, 6:07 a 6:54
 • posunují se spoje v PD v trase Vyšehořovice – Mochov v 5:21 a 7:49 na 5:14 a 7:44

429

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Poříčany,,žel.st. – Velenka v 4:24, 5:24 a 5:49 na 4:27, 5:17 a 5:47
  • posunuje se spoj v PD v trase Poříčany,,žel.st. – Semice v 7:14 na 7:10
  • posunuje se spoj v PD v trase Semice – Poříčany,,žel.st. v 6:55 na 6:50
  • posunují se spoje v PD v trase Velenka – Poříčany,,žel.st. v 5:40 a 6:05 na 5:38 a 6:08
  • posunuje se spoj v PD v trase Chrást,,host. – Poříčany,,žel.st. v 4:18 je na 4:16

430

 • posunují se spoje v PD v trase Přerov n.L.,,Nový Přerov – Mochov v 5:03 a 5:18 se posunují na 4:58 a 5:13
 • posunuje se spoj v PD v trase Přerov n.L.,,Nový Přerov – Mochov v 18:00 na 17:53

433

 • posunují se všechny spoje v PD v trase Sadská – Pečky,,žel.st. po 15 hodině o 7 minut později a všechny spoje v trase Pečky,,žel.st.Sadská po 7 hodině o 8 minut
 • posunují se spoje v PD v trase Sadská – Pečky,,žel.st. v 5:14 a 6:44 o 4 minuty dříve a spoje v 8:44, 10:44, 12:44 a 14:14 o 2 minuty dříve
 • posunují se spoje v PD v trase Pečky,,žel.st. – Sadská v 4:37, 5:27, 5:52, 6:57 a 15:35 (o 13 minut) o 5 minut dříve

435

 • posunují se skoro všechny spoje CT o 7 minut dříve, kromě spojů:
  • posunují se spoje v PD v trase Chrášťany,Chotouň – Český Brod,,muzeum v 7:10 a spoj v PD v trase Chrášťany,Bylany – Český Brod,,muzeum v 7:20 o 5 minut dříve
  • posunuje se spoj v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Klučov,Skramníky v 5:15 na 4:45
  • u jednoho ranního spoje se zavádí v PD vyčkávání v zastávce Český Brod,,žel.st.

441

 • posunuje se spoj v PD v trase Jílové u Prahy,,nám. – Jílové u Prahy,Luka p.Medníkem v 5:26 na 5:17
 • posunuje se spoj v PD v trase Jílové u Prahy,Luka p.Medníkem – Jílové u Prahy,,nám.v 5:41 na 5:32

443

 • posunují se spoje v PD v trase Přerov n.L.,,U skanzenu – Sadská v 4:23, 5:03 a 5:13 na 4:21, 4:56 a 5:11
 • posunují se spoje v PD v trase Čelákovice,,žel.st. – Sadská v 6:23 na 6:18

444

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Kamenice, kult.dům – Pohoří ve 14:29 do trasy Kamenice, kult.dům – Jílové u Prahy, nám. (=>
 • posunuje se spoj v PD v trase Jílové u Prahy,,nám. – Kamenice,,kult.dům. v 8:00 na 7:34
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Kamenice, Těptín – Kamenice, kult.dům s odjezdem v 15:13 do trasy Jílové u Prahy, nám. – Kamenice, kult.dům s odjezdem z výchozí zastávky v 15:00

449

 • posunují se spoje v PD v trase Mníšek p.Brdy,,nám. – Jíloviště v 15:25 a 16:25 na 15:35 a 16:30

470

 • přesouvá se spoj v PD ve 20:25 na lince 470 v trase Kralupy n. Vlt. – Dřínov,,náves na linku 372 a prodlužuje se do trasy Kralupy n. Vlt. – Kobylisy

471, 477

 • časové posuny spojů 1-2 minuty (linka 471 kolem 4. hodiny)

478

 • posunují se všechny spoje v SN a některé spoje v PD ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol.,,žel.st. o 2 minuty později na x:04 a x:34 (pro lepší přestup z vlaku na autobus)

484

 • posunuje se spoj v PD v trase Tuklaty,Tlustovousy – Úvaly,,žel.st. 4:34 na 4:24
 • všechny spoje po 10 hodině jsou posunuty o 5 minut dříve a jezdí akždý den od pondělí do pátku
 • ruší se spoj v PO, ST a PA v trase Úvaly,,žel.st. – Horoušany – Tuklany – Úvaly,,žel.st. v 17:15

488

 • jeden odpolední spoj před 16. hodinou v PD vyčkává v zastávce Nová Ves p.Pleší 3 minuty

489

 • spoje jedoucí přes zastávku Všestary, rozc. Menčice jsou nově vedeny přímo přes místní část Menčice (tzn. převedení stávajícího výlukového stavu do trvalého)
 • pravidelná zastávka Všestary, rozc. Menčice se ruší obousměrně a zřizuje se v obou směrech zastávka Všestary, Menčice (charakter “Na znamení”, tarifní pásmo 1) v místech stávající výlukové zastávky
 • posunuje se spoj v PD v trase Všestary – Mnichovice,,nám. ve 13:44 na 13:48

490

 • časové posuny spojů o 1 – 3 minuty

491

 • všechny spoje CT od 6 hodin ve směru na Mukařov jsou posunuty o 3 minuty dříve
 • všechny spoje CT od 11 hodin ve směru Český Brod jsou posunuty o 2 minuty dříve (spoj ve 22:31 o 3 minuty později)
 • posunuje se spoj v PD v trase Český Brod,,žel.st. – Mukařov v 5:05 na 4:55
 • posunuje se spoj v SO v trase Český Brod,,žel.st. – Mukařov v 6:03 na 5:55
 • posunují se spoje PD (SN) v trase Doubravčice – Český Brod,,žel.st. v 4:47, 5:17 (SO), 7:13 a 7:17 na 4:40, 5:15 (SO), 7:08 a 7:12
 • posunují se spoje PD (SN) v trase Mukařov – Český Brod,,žel.st. v 5:36, 6:16, 7:36 (SO) a 8:36 na 5:29, 6:09, 7:29 (SO) a 8:29
 • posunuje se spoj v PD v trase Tismice,,bytovky – Český Brod,,žel.st. v 7:18 na 7:14

494

 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Říčany, nádraží ve 13:23 je ze zastávky Tehov veden zpět přes zastávku Tehov, Hačálka a bez zastavení přes obec Světice do stávající konečné zastávky Všestary

Noční linky

503

 • přesouvá se poslední spoj CT v trase Palmovka – Dolní Počernice na lince 109 na linku 503 a zároveň se prodlužuje do trasy Palmovka – Sídliště Rohožník

512

 • přesouvá se první spoj CT v 0:12 v trase Ve Žlíbku – Lehovec na lince 512 na linku 273 a zároveň se prodlužuje do trasy Ve Žlíbku – Černý Most

Speciální linky

AE

 • zavádí se CT spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží v 5:30
 • v letním období (1.6.-30.9.) dochází ke zkrácení intervalu na 15 minut v období cca 8:30 – 19:30 hod.

Železnice

S2+S20

 • zkrácení souhrnného intervalu v SN ve společném úseku Praha Masarykovo nádraží – Lysá nad Labem na 30 minut (SO = 6 – 23, NE = 7 – 23)

S6

 • rozšíření plné integrace do zastávky Nučice zastávka

S7

 • ve směru z Prahy budou všechny vlaky nově zastavovat i v zastávkách Praha-Velká Chuchle, Černošice-Mokropsy aVšenory
 • ve směru do Prahy budou naopak v PD odpoledne těmito zastávkami vlaky jedoucí až do stanice Úvaly projíždět
 • zkrácen interval v PD ráno v úseku a směru Praha hlavní nádraží – Praha-Radotín z 15 na 10 minut

S8, S80

 • zřízena nová zastávka Praha-Kačerov (mezi stanicemi Praha-Vršovice a Praha-Krč)

S9

 • prodloužení vlaků v PD odpoledne o úsek Praha-Horní Počernice – Čelákovice

S20

 • zavedení víkendového provozu v celé trase Praha Masarykovo nádraží – Milovice v intervalu 60 minut, tj. zrušení nutnosti přestupu ve stanici Lysá nad Labem

S40

 • zastávka Zeměchy je nově zařazena do tarifního pásma 3

S41

 • obnovení pravidelného provozu (špičkový interval 30 minut) po skončení výluky v oblasti nové zastávky Praha-Podbaba (zprovoznění druhé koleje a uvedení do provozu nového druhého nástupiště)

S44

 • v PD pojede po 22. hodině nový pár osobních vlaků v trase Kralupy nad Vltavou – Velvary a zpět, vlaky budou mít v Kralupech přípoj od/do Prahy

S65

 • zřízena nová zastávka Chýně jih (mezi stanicemi Chýně a Rudná u Prahy)

R4

 • zřízeno zastavování v zastávce Praha-Podbaba

R5

 • ranní spěšný vlak výchozí ze stanice Kladno-Ostrovec pojede již ze stanice Kladno-Dubí

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nejsou v této tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Dobřejovice, Jesenická zřízena mezi zast. Dobřejovice, Na Návsi a Herink, resp. Jesenice, Osnice, hřbitov (u linky 428 pouze pro spoje jedoucí přes Dobřejovice): – obousměrně: v ulici Jesenická u křižovatky s ulicí Skalická (×) 1 363, 428
Jinočany, nádraží zřízena mezi zast. Dobříč a Jinočany, náměstí: – obousměrně: na silnici III/0057 (ulice Karlštejnská) u železničního přejezdu (×) 1 309, 310
Jinočany, Žižkova zřízena mezi zast. Chrášťany a Jinočany, náměstí: – obousměrně: na silnici III/00512 (ulice Žižkova) u křižovatky s ulicí Severní (×) 1 309, 310
Tehov, Hačálka zřízena mezi zast. Tehov a Světice: – obousměrně: v ulici Panská u křižovatky s ulicí V Úvozu znázornění polohy zastávky na mapě (×) 2 494

Změny názvů zastávek

původní název zastávky nový název zastávky linky
Kralupy nad Vltavou, obchodní středisko Máj Kralupy nad Vltavou, Městský úřad 370, 372, 413, 456, 470
Louňovice, Na hrázi I Louňovice, I. hráz 381, 382, 385, 387, 609
Louňovice, Na hrázi II Louňovice, II. hráz 381, 382, 385, 387, 609

Změny charakterů zastávek

název zastávky původní charakter zastávky nový charakter zastávky linky
Bílá Hora (v ul. Karlovarská ve směru do centra) stálá (×) 108, 214, 264, 347
Čínská stálá (×) 107, 116, 147, 160, 340, 355, 502
Jenerálka stálá (×) 116, 161, 312, 316, 356, 515
K Letňanům stálá (×) 348
Smiřická stálá (×) 261, 262, 303, 343
Sychrov stálá (×) 303, 304, 344, 354, 398
U Spojů stálá (×) 103, 202, 345, 368, 514
Vinoř stálá (×) 259, 375, 376, 378, 513, 554, 603
Antala Staška (od 22.12.2014) stálá (×) 121, 193, 205, 293, 504
Belárie (od 22.12.2014) stálá (×) 3, 17, 52
Černý kůň (od 22.12.2014) stálá (×) 3, 17, 52, 106, 121, 253
Dubečská (od 22.12.2014) stálá (×) 22, 26, 57, 59
Hutmanka (od 22.12.2014) stálá (×) 137, 143, 501
Kavkazská (od 22.12.2014) stálá (×) 101, 124, 139
Kyselova (od 22.12.2014) stálá (×) 10, 53
Paceřická (od 22.12.2014) stálá (×) 220
Pobřežní cesta (od 22.12.2014) stálá (×) 3, 17, 52, 253
Poštovská (od 22.12.2014) stálá (×) 16, 54
Starochuchelská (od 22.12.2014) stálá (×) 172, 244
Špitálská (od 22.12.2014) stálá (×) 16, 54
Štěpničná (od 22.12.2014) stálá (×) 10, 53

Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů

Zveřejněno: 21. 10. 2014
Aktualizováno: 5. 11. 2014
Autor: Martin Chour

3 reakce na Změny v prosinci 2014

 1. Karel Netman říká:

  Nevíte prosím, co je nového na 383? Má od 14.12. změněný JŘ. Díky

  • admin říká:

   Žádná změna. Pouze je celostátní změna jízdních řádů, která je vždy v polovině prosince a při které musí být všechny jízdní řády aktualizovány (nové). (MCH)

 2. Honza říká:

  Linka 223 určitě není proložena příměstskými linkami, ale spíš linkou 296. To 273 je nově koordinovaná minimálně z ČM do Počernic s příměstskými linkami. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *