Nový Bor

 

 

Nový Bor (něm. Haida, též Bor u České Lípy) je město v severní části okresu Česká Lípa, na rozhraní CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Je známé zejména svým sklářským průmyslem. Žije zde přibližně 12 tisíc obyvatel.

vlajka města

znak města

Historie Nového Boru sahá do roku 1692, kdy byl rozparcelován pustý dvůr statku arnultovického sedláka Raškovského. Od roku 1710 převzal panství rod Kinských (město bylo součástí panství Sloup). Když v roce 1757 bylo ve městě 21 domů, byla ves na žádost hraběte Kinského císařovnou Marií Terezií povýšena na město. Kvůli tomu získal Nový Bor privilegia jako pořádání čtyř výročních trhů a jednoho týdenního, což značně pomohlo rozvoji obchodu nejen do Čech, ale také do zahraničí. Největší poptávka byla po skle, vyráběného v lesních hutích, čímž je dodnes město významné (zejména společnosti Crystalex a Egermann).

kostel Nanebevzetí Panny Marie spolu s městskou linkou 500482 na náměstí Míru (foto: MCH/2018)

V roce 1766 bylo založeno zbožné gymnázium, roku 1788 vznikl kostel Nanebevzetí Panny Marie, r. 1804 dům s dnešním sklářským muzeem a v 19. stol. ještě radnice (1851), sklářská průmyslová škola (1870) a kostel sv. Ducha v Arnultovicích (1888) – vedle kostela najdeme i hrobku Franze Ladische, který založil huť na výrobu skla, která nyní patří firmě Egermann.

kostel sv. Ducha v Arnultovicích, patřících pod Nový Bor – na hřbitově se nachází i hrobka Franze Ladische, zakladatele zdejší hutě na výrobu skla (foto: mapy.cz)

sklářské muzeum v Novém Boru na náměstí Míru (foto novy-bor.cz)

Ke konci I. světové války došlo roku 1918 v Rumburku ke vzpouře kvůli malému zásobování, nevyplácení žoldu a šikany od důstojníků. Povstalci obsadili Rumburk a postupně směřovali k Novému Boru, kde byly obklíčeni vojsky Rakousko-uherské armády a 10 povstalců bylo odsouzeno k trestu smrti zastřelením (v čele s Františkem Nohou). Zastřeleni byli u Nového Boru v lese za Lesním hřbitovem. Celkem dostalo trest přes 600 vzbouřenců.

pomník k Rumburské vzpouře z roku 1918 (foto: mapy.cz)

V roce 1942 došlo ke spojení Nového Boru s Arnultovicemi (dnes se skládá Nový Bor i z částí Bukovany, Janov a Pihel). Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, přejmenování města r. 1948 na Nový Bor a postupně začal růst počet zde žijících lidí, zejména kvůli výstavbě panelových domů.

Na katastru Nového Boru leží i pozůstatky hradu Pihel, který byl založen v 2. pol. 14. stol., byl však husity poškozen či zcela zničen. Z přírodních zajímavostí na území Nového Boru patří např. Borská skalka – čedičový skalní útvar se železným stožárem stojí na vrcholu z části zalesněného kopce. Nedaleko také hora Klíč. Za navštívení určitě stojí i nedaleký Sloup v Čechách s hradem a skalním městem či Panská skála u Kamenického Šenova.

Mezi známé osobnosti z Nového Boru patří Friedrich Egermann (vynálezce nových druhů skla), Josef Jaroslav Kalina (český básník, např. dílo Kšaft) a Josef Rybička (horolezec, 150 prvovýstupů).

Borská skalka na severozápadě Boru (foto: mapy.cz)

Železniční trať (č. 080) Bakov nad Jizerou – Jedlová, na které leží i nádraží Nový Bor, byla zprovozněna v roce 1867 z Bakova po Českou Lípu Českou severní dráhou, do Nového Boru se vlaky dostaly v roce 1869, když byla trať prodloužená do Jedlové. Trať je dosud neelektrifikovaná a jednokolejná. Na začátku 20. století byla Česká severní dráha zestátněna a od roku 1918 patřila ČKD, od roku 1993 ČD a následně po roce 2003 SŽDC.

Regionova na trati 080 v Novém Boru při cestě na Jedlovou (foto: MCH/2018)

Na trati jezdí kromě osobních vlaků (do Jedlové a Mladé Boleslavi) také rychlíky, které jezdí na jih na Nymburk a Kolín, na sever do Rumburka a Šluknova.

vlakové nádraží v Boru (foto: MCH/2018)

Autobusové nádraží v Novém boru se nachází nedaleko vlakového nádraží. Většinu místních linek provozuje ČSAD Česká Lípa, jednu pak COMPAG CZ. na dálkových linkách z Prahy přes Českou Lípu, Nový Bor, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov se kromě ČSAD České Lípy setkáte s Quick Busem,  Busline LK nebo Josefem Hemelíkem. Kromě zmíněných lokalit odtud jezdí autobusy do Mladé Boleslavi, Liberce nebo třeba Děčína.

autobusové nádraží v Boru s linkou 500451 (foto: MCH/2018)

příměstská linka 500452 na náměstí Míru, kde se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie a sklářské muzeum (foto: MCH/2018)

Městskou dopravu v Novém Boru zajišťuje firma ČSAD Česká Lípa. Za městské linky lze považovat ty s licenčním číslem 500481 a 500482 (původně 500250 a 500260). MHD je provozována v pracovní dny od cca 4.50 do 18.30 hod a v létě o víkendu od 9.45 do 15.45 hod pouze v úseku Autobusové nádraží – Polevsko,,otočka dvěma páry spojů.

příměstský SOR na městské autobusové lince 500482 u polikliniky (foto: MCH/2018)

První linkou je polookružní linka 500481, která začíná mimo Nový Bor na západě v Okrouhlé. Odtud její spoje jezdí kolem skláren k autobusovému nádraží v Novém Boru a dále pokračují přes náměstí Míru (kde nezastavují) u kostela Nanebevzetí Panny Marie k městskému parku u polikliniky a následně na jih kolem stadionu, Husovou ulicí (kde je pomník na památku Rumburské vzpoury) a Tř. T.G.Masaryka do Chotovic. Následně se vracejí postupně zpět na sever, tj. jedou Janovem (součást Nového Bor), Sloupem v Čechách a nakonec se opět vracejí do Nového Boru – přijíždí sem ze severu od Lesního hřbitova, kde byly zastřeleni povstalci Rumburské vzpoury. Odtud jede většina spojů opět na jih bez zastavení Libereckou ulicí kolem Náměstí míru a Tř. T.G.Masaryka opět do Husovy ulice. Následně jedou jako předtím zpět přes stadion, polikliniku a autobusové nádraží na Okrouhlou.

linka 500481 přijíždí od stadionu k poliklinice (foto: MCH/2018)

Linka je zajišťována v pracovní dny 16 spoji v úseku Okrouhlá – Autobusové nádraží a 9 spoji v úseku Autobusové nádraží – Sloup – Autobusové nádraží. Interval je nepravidelný, cca hodina ve špičce.

Mezi spoji jsou ovšem také výjimky – některé spoje totiž obsluhují ZŠ U Lesa – sem jedou celkem tři spoje této linky. Jedním je ranní spoj z polikliniky, který odtud nejede ani k autobusovému nádraží, ani ke stadionu, ale přímo na sever k Lesnímu hřbitovu, odkud jako ostatní spoje jede přes Sloup v Čechách, Janov a Chotovice zpět od jihu do Nového Boru. Ze zastávky T.G.Masaryka, která se nachází na stejné křižovatce co zastávka Husova, jede doprava k ZŠ U Lesa (ostatní spoje jezdí doleva). Odtud pokračuje na sever na Dělnickou a kolem kostela se vrací zpět na polikliniku a na autobusové nádraží, kde končí. Druhý spoj, který sem jezdí, začíná na Okrouhlé a místo aby jel od polikliniky ke stadionu, jede přímo k ZŠ U Lesa, kde končí.

brzký ranní spoj linky 500482 od Okrouhlé, který končí svoji jízdu v zastávce Poliklinika, na kterou právě přijel (foto: MCH/2018)

Třetí spoj je odpolední – ten místo toho, aby jel od náměstí Míru přímo Tř. T.G.Masaryka na Husovu, jede na východ města k ZŠ U Lesa, odkud se opět vrací na Husovu – navíc tento spoj zastavuje i na náměstí Míru. Zde zastavuje kromě tohoto spoje ještě spoj ve 4.52, který jede z autobusového nádraží přes náměstí k Lesnímu hřbitovu a dále jako ostatní spoje.

SOR na lince 500482 do Kytlic u železničního přejezdu (foto: MCH/2018)

Linka 500481 je zajišťována v pracovní dny celkem 4 spoji v úseku Kytlice – Polevsko, 22 spoji v úseku Polevsko – Autobusové nádraží a 14 spoji v úseku Autobusové nádraží – Kpt. Jaroše. Interval je nepravidelný, cca půl hodiny v ranní špičce, hodinu v odpolední špičce a cca dvě hodiny v ostatním období. O víkendu jezdí pouze 4 spoje v úseku Autobusové nádraží – Polevsko pouze od června do října. Je možné na nich přepravovat kola.

SOR CNG 12 na lince 500482 na autobusovém nádraží v Boru (foto: MCH/2018)

Druhá linka nese licenční číslo 500482. Ta jezdí mnohem častěji a více po městě. Začíná v Kytlicích mimo Nový Bor, kam ovšem jedou pouze 2 páry spojů této linky a to pouze za předpokladu sjízdné komunikace. Většina spojů ovšem začíná ve vedlejším Polevsku, které se nachází na severozápadě Nového Boru. Odtud jezdí k autobusovému nádraží buď přes obytnou zástavbou kolem zastávky Za Větrem nebo kolem sklářských areálů u zastávky OSP. Od autobusového nádraží jede na východ kolem vlakového nádraží do zastávky gymnázium a dále k parku k poliklinice. Následně jede k náměstí Míru a kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie přes Dělnickou a Českou na jihovýchod k ZŠ U Lesa. Odtud už jede jen do Husovy ulice a končí v zastávce Kpt.Jaroše na jihu Boru, odkud jezdí stejnou cestou zpět.

linka 500482 u vlakového nádraží, kde se dříve nacházela zastávka (foto: MCH/2018)

K ZŠ U Lesa jede na osmou hodinu také jeden spoj linek 500441, 500456 a 500461, u poslední zmiňované i jeden odpolední spoj.

linka 500482 na autobusovém nádraží v Boru (foto: MCH/2018)

Na městských linkách jezdí po celý den celkem 5 vozů, jedná o nízké či vysoké příměstské autobusy SOR. Zajímavostí je, že např. pár městských vozů, co má ČSAD Česká Lípa ve vozovém parku a které jezdí i v Novém Boru, jsou nasazovány na typicky příměstské linky.

Garáže dopravce se nacházejí v ulice B. Egermanna poblíž autobusového nádraží.

Do autobusu se nastupuje předními dveřmi.

ačkoliv na městských linkách nenaleznete třídveřové autobusy, jeden se např. prohání na příměstské lince 500474 z Nového Boru do Mimoně (foto: MCH/2018)

Na lince platí krajský tarif IDOL.

Zastávky jsou v klasickém příměstském stylu – malý kulatý terčík s nápisem zastávka.

Jízdní řády jsou klasické příměstské s odjezdy ze všech zastávek, někdy je zastávka na které stojíte zvýrazněna.

zastávka MHD na autobusovém nádraží (foto: MCH/2018)

Aktuální jízdní řády

Staré jízdní řády:

Mapa MHD:

Autor: Martin Chour
Zveřejněno: 12. 10. 2018

 

Komentáře jsou uzavřeny.