Troleje

Trolej je měděný drát, který je zavěšen nad jízdní dráhou. Slouží k napájení vozidel elektřinou. Kontakt vozidla s trolejí je zajištěn sběračem.
průřez trolejovým drátem
průřez trolejovým drátem (foto:cs.wikipedia.org)

Způsoby zavěšení trolejových drátů

1) Prosté zavěšení
Toto zavěšení se používá většinou pouze u tramvají. Není možné tento způsob zavěšení použít pro rychlosti vyšší, než 100 km/h, jinak vlivem zlomů drátu na jednotlivých úchytech dochází k odskakování sběrače. Pro tyčové sběrače je drát zavěšen v ose koleje, oblouky musí být plynulé a místa odbočení nebo křížení musí být opatřena výhybkami a křižovatkami, aby nedošlo k vypadnutí kladky nebo botky sběrače. Pro lyrové a pantografové sběrače je naopak kvůli stejnoměrnému opotřebení kontaktní plochy sběrače trolejový drát veden klikatě, speciální konstrukce křižovatek a výhybek odpadají, pouze je třeba vhodným vedením jednotlivých drátů zajistit plynulý přechod kontaktu sběrače z jednoho drátu na druhý.
prosté zavěšeníprosté zavěšení (foto: TECH)
2) Vedení s trojúhelníkovými závěsy
Toto vedení se používá na většině úchytů tramvajových trolejí. Změna od prostého vedení je taková, že trolejový drát je zavěšen na sloupu pomocí lana, které tvoří nad drátem trojúhelník. Drát visí na tomto laně pomocí několika laníček, čímž odpadá zlom v místě sloupu. Takovéto vedení je použitelné pro rychlosti do 120 km/h.
vedení s trojúhelníkovými závěsyvedení s trojúhelníkovými závěsy (foto: TECH)
Zveřejněno: 24. 2. 2014
Autor: Jirka Staněk

Jedna reakce na Troleje

  1. Kriegerbeck říká:

    V poslední době jsem viděl na trolejích kmitající štítky – co to je?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *