Linka 149

Pražská autobusová linka 149

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: standardní

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Konečné zastávky: 2 (Dejvická, Bavorská)

Přestup na metro: A, B

Doba jízdy: 45/47 min

Délka linky: 17 km

Zastávky:

DEJVICKÁ (A) – Kafkova (T) – Vítězné náměstí (Z) – Prašný most – Vozovna Střešovice – Malovanka – Koleje Strahov – Stadion Strahov – Diskařská (×) – Spiritka (×) – Podbělohorská – Pod Lipkami (Z) (×) – Nad Klamovkou (×) – Klamovka – Klamovka (Z) (×) – Jinonická (T) (×) – U Měchurky (×) – Pod Šmukýřkou (×) – U Waltrovky (×) – Hutmanka (×) – Vidoule (×) – Jinonice (B) – Sídliště Jinonice (×) – Butovická (Z) (×) – Karlštejnská (×) – Nové Butovice (B) – Nové Butovice (B) – Nušlova (x) – Bucharova – K Fialce (x) – K Hájům (x) – Mototechna (x) – BAVORSKÁ

Historie:

Přestože linka 149 vznikla až koncem roku 1967, její předchůdkyně se do ulic vydala o 3 roky dříve. Ano – jednalo se o linku 132, která propojovala Bořislavku s vozovnou Střešovice, Malovankou, Strahovem, Klamovkou a dále vedla buď do Jinonic k Motorletu nebo na Smíchov na Anděl. Později, 18. prosince 1967, byla větev do Jinonic k Motorletu převedena právě na námi zmiňovanou linku 149, která nově vedla od Náměstí Říjnové revoluce (dnes Vítězné nám.).

Od svého prvopočátku se jednalo zejména o linku dělnickou, což naznačuje i další prodloužení. K 25. květnu 1970 je od Motorletu prodloužena do Jinonic k ZPA (Závody průmyslové automatizace), dnes se poblíž nachází OC Galerie Butovice. K 1. únoru 1971 došlo k přeznačení linky 149 na překryvnou linku 249, to jí vydrželo až do roku 1974.

149

linka 149 na Nových Butovicích (foto: autobusy.org)

Se zprovoznění první části metra A 13. srpna 1978 mezi Náměstím Míru a Leninovou (dnes Dejvická) nedošlo k žádné změně, pouze k přejmenování počáteční zastávky na Leninovu. Nadále je tak provozována v trase Leninova – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih (dnes Stadion Strahov) – Hybšmanka – Klamovka – Vrchlického (T) – Motorlet (dnes U Waltrovky) – Karlštejnská – Jinonice, ZPA. Od 3. září 1979 byla z Leninovy prodloužena do zastávky Vysoké školy. Tato zastávka se stala nejbližší zastávkou pro zdejší ČVUT a VŠCHT, bohužel 5. května 1985 byla nenávratně zrušena (autobus se otáčel ulicemi Zikova a Thákurova).

Ke drobné změně trasy došlo až 27. října 1988, kdy byl zprovozněn další úsek metra B ze Smíchovského nádraží na Dukelskou (dnes Nové Butovice), kde v 80. letech vyrostlo nové sídliště (Jihozápadní Město), které zdaleka nebylo hotové a jeho výstavba pokračovala i v 90. letech. K tomuto dni byla linka 149 odkloněna od ZPA přibližně 500 m blíže k novému obratišti u nové stanice metra B – Dukelská. Mimoto byla vedena v oblasti Jinonic přes ZPA Jinonice (dnes Stará Stodůlecká) namísto Karlštejnské.

linka 119 - rok 1976

mapa z roku 1978 – vedení linky 149 mezi lety 1978 – 1979 a 1985 – 1988 (screen: MCH)

Bez zásadních změn vydržela v této trase do září 2012, kdy byla zrušena se spuštěním tzv. metropolitní sítě. Ve své trase nebyla nikterak nahrazena, pouze část jejích spojů bylo převedeno na linku 143 (Dejvická – Stadion Strahov) a od Strahova do Butovic byla částečně nahrazena linkou 176, která však neměla zdaleka tolik spojů jako původní linky 130+149, které tudy jezdily. K opětovnému zavedení linky v trase Dejvická – Nové Butovice ROPID přistoupil hned o dva roky později. Od 15. září 2014 byla linka 143 prodloužena ze Strahova po značně podobné trase původní linky 149: Dejvická – Stadion Strahov – Spiritka – Klamovka – U Waltrovky – Karlštejnská – Nové Butovice. Na linku 143 byly nově nasazeny autobusy standardní délky, což způsobovalo kapacitní potíže v úseku Dejvická- Stadion Strahov.

S obměnou vedení na ROPIDu v roce 2015 nakonec došlo 31. října 2015 k opětovnému zavedení linky 149 v dosavadní trase linky 143. Nově však jela oklikou přes zastávky Pod Královkou a Na Petynce. Linka 143 byla od Dejvické zkrácena na zastávku Stadion Strahov, nově jsou na ní nasazeny kloubové vozy.Poslední změna nastala 1. května 2016, kdy byla z Nových Butovic prodloužena na Bavorskou.

DSCN1149linka 149 v říjnu 2015 na Nových Butovicích (foto: MCH)

Mapa:

Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Dop
Odp
Ve
Dop
Odp
Ve
12-15
30
15
40
30
30
40
40
30
40

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

  • Dejvická – památník padlých československých letců na náměstí Svobody – Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské
  • Vozovna Střešovice – Muzem MHD v Praze
  • Malovanka – 1. kaple poutní cesty z Lorety do Hájku

831 - Smíchov - KlamovkaKlamovka (foto: OK)

  • Stadion Strahov – stadion Strahov
  • Klamovka – kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Karlštejnská – jinonický zámek

095 - Jinonice - zámekzámek Jinonice (foto: OK)

 

Video z linky:

 

Zveřejněno: 20. 12. 2015 – Martin Chour
Aktualizováno: 26. 1. 2018 – Vojtěch Jánský
(vybrané fotografie a video Lukáš Nekolný)
Zdroj historie: vetinari.wz.cz, publikace 20 let ROPID, autobusy.org, vlastní materiály

 

Komentáře jsou uzavřeny.