Integrace Benešovska II

Od 13. července 2019 dojde k integraci linek mezi Nespeky/Pyšely a Benešovem.

Návrh počítá s odklonem linky 337 do Benešova, obsluha Pyšel bude zajištěna navazující linkou 651, na kterou bude možné přestoupit jak z vlaku v Senohrabech, tak z linky 337 v Nespekách. Dojde také ke zkrácení intervalů na linkách v oblasti Jesenice a Kamenice.

Zároveň budou zkráceny některé linky, jež dosud jezdily na Prahu přes Kamenici, do Benešova, kde bude nutné přestoupit na jiné linky PID či SID nebo vlaky. 

Materiály k integraci

Jízdní řády

335 337 339 444 651

Dopravní obslužnost obcí na silnici II/603

Integrace Benešovsko II obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň vyhodnocení provozu stávajících linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované.

  • Páteřní linka PID 337 bude v úseku Nespeky – Pyšely zrušena a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň dojde k odklonění linek SID 176101 a 350920 ze silnice II/603 na D1 a ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova. Jejich spoje převezme v úseku Benešov – Nespeky – Kamenice – Jesenice – Praha linka 337.
  • Linky SID 200086 a 200087 budou zrušeny a nahrazeny linkami 337 a 651.
  • Úsek Nespeky – Pyšely obslouží posílená linka 651 (stávající trasa linky 337 v úseku Nespeky – Pyšely není průjezdná pro kloubové vozy).
  • Obyvatelé Pyšel sice přijdou o přímé spojení do Prahy (v současné době 4 spoje každým směrem), ale posílením linky 651 v uvedeném úseku a koordinací s linkou 337 v Nespekách získají více možností cestování v trase Pyšely – Nespeky – Praha i Pyšely – Nespeky – Benešov. Dále bude linka 651 posílena v ranní špičce v úseku Pyšely – Senohraby s návaznostmi na vlaky S9, nově bude spojení v ranní špičce každých 30 min.
  • Pro dopravu školních dětí zůstanou zachovány přímé spoje Pyšely – Nespeky – Benešov.
  • V úseku Praha – Jesenice – Kamenice bude výrazně zkrácen interval v mimošpičkových obdobích (dopoledne, víkendy) ze současných 60 minut na 30. Neustále rostoucí poptávka v tomto úseku navíc bude řešena pomocí kloubových autobusů, které oba dopravci nasadí na linky 337 a 339.
  • Na lince 339 bude upraven také rozsah provozu v úseku Kamenice – Týnec n.S., kde budou zkráceny intervaly dopoledne a o víkendech (ze 180 minut na 120) a rozšířen provoz ve večerním období.
  • V rámci úprav JŘ linky 335 dochází k rovnoměrnějšímu rozložení spojů v ranní a odpolední špičce a rozšíření provozu v dopoledním období a o víkendech.

U linky 444 dojde k propojení spojů v celé trase Kamenice – Jílové – Davle. Tím bude umožněno přímé regionální spojení.

Upravené autobusové linky

335 Praha, Budějovická – Jesenice – Radějovice – Kamenice
– rozšíření provozu v dopoledních hodinách a o víkendech
Jízdní řád
337  Praha, Budějovická – Jesenice – Kamenice – Poříčí nad Sázavou – Benešov,Aut.st.
– linka je oproti dnešní trase ze zastávky Nespeky odkloněna přes Mrač a Poříčí nad Sázavou do Benešova
– v úseku Nespeky – Pyšely nahrazena linkou 651
– provoz linky nově zajistí dopravce ČSAD Benešov
Jízdní řád
339 Praha, Budějovická – Jesenice – Kamenice – Týnec nad Sázavou
– zkrácení intervalů v dopoledních hodinách a o víkendech
Jízdní řád
444 Kamenice – Pohoří – Petrov – Davle – Měchenice
– propojení spojů v celé trase Kamenice – Jílové – Davle, které umožňuje přímé regionální spojení
Jízdní řád
651  Nespeky – Pyšely – Senohraby – Hrusice
– v úseku Nespeky – Pyšely nahrazuje linku 337
– provoz linky nově zajistí dopravce ČSAD Benešov
Jízdní řád
160570  Praha – Čechtice – Ledeč nad Sázavou
– omezení vybraných spojů v úseku Praha-Benešov
 
176101 Praha – Pelhřimov – Jihlava
– v úseku Praha-Benešov je odkloněna ze silnice II/603 na dálnici D1
 
200091  Český Šternberk – Benešov – Praha
– linka je zkrácena do zastávky Benešov,Aut.st.
 
200092  Miličín – Zvěstov – Benešov – Praha
– linka je zkrácena do zastávky Benešov,Aut.st.
 
350920  Pacov – Lukavec – Vlašim – Praha
– v úseku Praha-Benešov je odkloněna ze silnice II/603 na dálnici D1
 

Zrušené autobusové linky

Číslo linky Trasa linky Nahrazeno linkami
200086  Benešov – Pyšely 337, 651, S9
200087  Benešov – Pyšely 337, 651

Změny názvů zastávek

V rámci zlepšení orientace cestujících, nových pravidel českého pravopisu a zpřehlednění jízdních řádů navrhujeme v souvislosti s integrací (udělování nových licencí) upravit názvy zastávek.

PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
Čerčany,,Nové Městečko Poříčí nad Sázavou,,Nové Městečko
Nespeky,,rozc.Pyšely Nespeky,,Rozcestí Pyšely
Pyšely,Nám. Pyšely,Náměstí
Senohraby,Odb. Senohraby,Odbočka

V tabulce jsou uvedeny pouze zastávky, u nichž se předpokládá změna názvu.

Zrušení zastávek

Mrač,,rozc.0.3 – Zastávka umístěna u mimoúrovňové křižovatky zcela mimo jakoukoliv zástavbu a bez napojení pomocí chodníků.

Spojení Benešov-Praha

Spojení Prahy s Benešovem je zajišťováno v pravidelných intervalech vlakovými spoji. Význam železnice pro spojení těchto měst v poslední době ještě vzrostl zaintegrováním rychlíků a nově od prosince 2018 také zavedením spěšných vlaků. Rychlíky urazí cestu mezi centrem Prahy a Benešovem již za 38 minut, což v porovnání s autobusovou dopravou na Roztyly a následným přestupem na metro představuje úsporu více než 15 minut. Celkově je na linkách S9, R17 a R49 provozováno až 55 spojů v pracovní den v každém směru.

Obsluhu obcí podél komunikace II/603 bude nově zajišťovat prodloužená linka 337. Ta nahradí i spoje linek 176101 a 350920, které jsou přetrasovány na dálnici D1, a tudíž i zrychleny. Z důvodu optimalizace přepravní nabídky autobusů dochází v úseku Praha-Benešov ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova, optimalizován je ve stejném úseku také provoz linky 160570.

Změny podrobně:

335 Praha – Kamenice

Na lince 335 jsou provedeny drobné úpravy (celkově je o 1 pár spojů v PD více do Prahy) – ruší spoj z Prahy do Kamenice v 6.30 a zřizují se spoje v 10.35 a 18.50 přes Radějovice a Nechánice. Ruší se krátké spoje ze Želivce do Kamenice ve 13.19 a 22.58. Zřizuje se v pracovní dny zajíždění spoje z Prahy v 19.50 do Nechanic, stejně tak o víkendu u spoje ve 12.22.

V opačném směru se prodlužuje spoj ve 13.16 v trase Kamenice – Želivec až do Prahy, zřizuje se spoj z Kamenice na Želivec v 16.06 a ve 22.31 a ruší se posilový spoj ve stejné trase v 7.46. Zřizuje se spoj z Nechanic v 8.33 a 17.33 v pracovní dny a ve 14.33 o víkendu. Nově všechny spoje z Kamenice jedou přes Radějovice a Křížkový Újezdec (tj. nově o 3 spoje v pracovní dny více a jeden o víkendu).

337 Praha – Nespeky – Benešov

Linka 337 bude namísto do Pyšel jezdit nově do Poříčí nad Sázavou, Mrači a Benešova. Nasazeny na ni budou nově kloubové autobusy a bude ji provozovat nově dopravce ČSAD Benešov. V úseku Praha – Benešov nahradí autobusové linky 176101, 200091 (E91), 200092 (E92) a 350917 (E17). Všechny spoje pojedou nově zastávkově z Prahy – Budějovické (nepojedou již z Roztyl). Bude zrušeno rychlé spojení bez zastavení z Poříčí nad Sázavou přímo do Prahy (1 pár spojů v PD), stejně tak z Nespek (1 pár spojů v SN) nebo např. z Jesenice. Dosud se jednalo v obměněných variantách o 14 spojů v pracovní dny, o 7 spojů v sobotu a 8 spojů v neděli. Zlepšení se dočká obec Mrač, kam budou zajíždět všechny spoje.

Pokud se zaměříme na úsek Praha – Nespeky (obcemi za Kamenicí), dochází ke zpravidelnění intervalu a zároveň posílení na 30-60 minut v ranní špičce, 60 minut v odpolední špičce, dopoledne a o víkendu na 120 minut. Co se týče konkrétních změn spojů, zřizuje se od Prahy nový spoj v 15.35, 18.35, 19.30 a 22.30 a zpět z Nespek v 6.09, 9.29, 17.09, 18.09, 18.54 a 21.17. V sobotu se zřizuje zcela nově spoj z Prahy v 18.15, 20.15 a 22.30 a ruší se spoj v 9.20, směrem z Nespek na Prahu se pak zřizují spoje v 8.59, 18.59 a 21.17 a ruší se spoj v 7.35, v neděli se zřizují spoje z Prahy v 12.15 a 22.30 a z Nespek v 8.59, 10.59, 12.59, 14.59 a 21.17 a ruší se spoje v 16.27 a 17.24. Celkově tak dochází k přidání mezi Nespeky a Prahou 10 spojů v pracovní dny, 4 spojů v sobotu a 5 spojů v neděli. Poslední spoj z Nespek tak do Prahy nepojede již v 16 hodin v pracovní dny a v sobotu a v 18 hodin v neděli, ale až ve 21 hodin, stejně tak poslední spoj z Prahy nepojede v pracovní dny ve 21 hodin, v sobotu v 17 hodin a v neděli v 19 hodin, ale nově až ve 22.30.

V úseku Nespeky – Benešov nahradí kromě již zmíněných linek také linky 220086 (E86) a 220087 (E87), jedoucí z Pyšel do Benešova. Z Nespek přibude spoj do Benešova v 7.03, 8.38, 10.48, 11.38 (vyjma Mrače a Poříčí), 19.28 (vyjma Poříčí), 20.23 a 23.13, v sobotu v 5.54, 7.33, 15.08, 19.08, 21.01 a 23.13 a v neděli v 5.54, 7.33, 13.08, 15.08 a 23.13 a zpět z Benešova v pracovní dny budou zrušeny duplicitní spoje v 5.25 a 6.42 a zavedeny spoje ve 4.28, 5.50, 8.10, 9.10, 10.10 (vyjma Poříčí), 13.40, 14.25 (vyjma Mrače a Poříčí), 14.50 (vyjma Mrače a Poříčí), 18.35, 20.59 (nahrazuje mezi Prahou a Kamenicí původní spoj l. 337) a 22.24 (nahrazuje mezi Prahou a Kamenicí původní spoj l. 337), v sobotu v 5.04, 8.40, 10.40, 16.40, 18.40, 20.59 a 22.24 a v neděli v 5.04, 8.40, 10.40, 12.40, 14.40, 20.59, 22.24 a bude zrušen spoj v 17.10. Celkem bude zavedeno mezi Nespeky a Benešovem v pracovní dny o 16 spojů více, v sobotu o 13 spojů a v neděli o 11 spojů více. Poslední spoj na Benešov tak nepojede v pracovní dny a v sobotu v 18 a v neděli ve 21, ale až ve 23 hodin, stejně tak z Benešova nepojede poslední spoj v 17 hodin v pracovní dny, v 14 hodin v sobotu a v 19 hodin v neděli, ale až ve 22 hodin. V neděli pak první spoj pojede již v 5 hodin a ne v 16 hodin.

Zrušena bude bez náhrady také linka E86 z Benešova přes Mrač do Čerčan a dále z Čerčan do Nespek (možné použít vlak, příp. bus). Celkem se jedná o 3 páry spojů v pracovní dny. Náhradou za tyto spoje je pro obce na trase více spojů v žádanějších směrech. Ruší se tak zastávka Pyšely,,u vily.

Zrušeny budou na lince 160570 pravděpodobně všechny krátké spoje Praha – Benešov, stejně tak linky E91 a E92. Celkově tak ubude mezi Prahou a Benešovem 11-13 spojů v pracovní dny, 2 v neděli a přibudou 4 spoje v sobotu.

Novým dopravcem linky bude ČSAD Benešov.

339 Praha – Týnec nad Sázavou + relace Praha – Kamenice

Dochází k posílení spojení mezi Prahou a Týncem (+2 páry v PD, +4 páry v SN) – nové spoje v pracovní dny v 9.15 a 0.35, o víkendu pak dochází ke zkrácení intervalu z 3 na 2 hodiny od 7 do 19 hodin + zřízení spojů ve 21.30 a 0.35. V opačném směru dochází ke zřízení spoje v 10.55, 20.10 a 23.18 v pracovní dny, ke zkrácení intervalu ze 3 na 2 hodiny od 6 do 18 hodin + zřízení spojů ve 20.17 a 23.18.

Kromě toho dochází k převedení krátkých spojů Praha – Kamenice z linky 337 na 339. Celkově dochází k posílení o dva spoje z Prahy v pracovní dny (jeden zrušený ráno x tři nové odpoledne). V opačném směru dochází ke zřízení 10 spojů dopoledne, odpoledne a večer a ke zrušení tří spojů ráno do Prahy.

Ve směru z Prahy dochází ke zrušení spoje v 6.30 a zřízení spoje v 9.45, 10.35, 10.45, 15.40, 16.40 a 21.00. Ve směru na Prahu dochází k omezení provozu v ranní špičce z Kamenice v ranní špičce – v 5.57, 7.03 a 7.23 (resp. jejich nenahrazení linkami PID (první nový spoj z Kamenice jede až v 8.46). Naopak dochází k posílení dopoledne, odpoledne a večer – zřizují se spoje v 8.46, 9.46, 11.08. 11.16, 11.46, 17.01, 18.28 a 19.11. Dopoledne je tak nově souhrnný interval 30 minut. Celkově je tak oproti současnému stavu v pracovní dny o 10 spojů více. K zásadnímu posílení ale dojde o víkendu, kdy bude interval zkrácen z 60 na 30 minut od 5 do 21 hodin (+vložené spoje l. 335). Celkem tak přibude do Prahy 31 spojů v sobotu a 30 spojů v neděli.

444 Kamenice – Jílové – Davle

Na lince 444 vznikne více průjezdných spojů, neboť dosud většina spojů jela buď v trase Kamenice – Jílové nebo Jílové – Davle. Navíc dochází i k posílení linky samotné, zejména o víkendu.

Vznikne nový spoj v trase Pohoří – Jílové u Prahy v 5.50, zřizují se spoje v trase Kamenice – Těptín v 7.30 a 13.44, v trase Kamenice – Jílové (a dále do Davle) v 10.55, v trase Jílové u Prahy – Davle (do Kamenice) ve 14.48, 16.48 a 20.08 a prodlužuje se spoj v 18.34 z Kamenice do Těptína, posunutý na 18.44, až do Jílového. V opačném směru dochází ke zřízení spoje mezi Davlí a Jílovým (a dál do Kamenice) v 11.40, 14.40 a 17.40, v trase Jílové – Kamenice ve 12.55 a v trase Davle – Pohoří ve 20.25. O víkendu dochází k posílení v celé trase – mezi Davlí a Jílovým místo 4 spojů pojede nově 12 spojů, mezi Pohořím a Jílovým pojede místo 2 spojů nově 13 spojů, mezi Těptínem a Pohořím pojede místo 9 spojů nově 18 spojů a mezi Kamenicí a Těptínem pojede místo 12 spojů nově 18 spojů – interval bude cca dvě hodiny. Na rozdíl od současných 6 průjezdných spojů přes Jílové je nově 17 spojů v pracovní dny a místo 2 spojů o víkendu nově 11 spojů.

651 Nespeky – Pyšely – Senohraby – Hrusice

Na lince 651 dojde k posílení v ranní špičce z 60 na 30 minut mezi Pyšely a Senohraby – zřízeny jsou spoje z Pyšel v 5.21, 6.21 a ze Senohrab v 5.09 a 6.09. Zřízen je také jeden nový pár spojů v sobotu a dva páry spojů v neděli – interval je po celý víkend od 8 do 18 hodin 2 hodiny.

Zrušen je spoj z Nespek do Pyšel v pracovní dny v 5.50, 11.10 a 18.13, naopak zavedeny jsou spoje ve 12.59, 13.55, 14.55, 20.25 a 21.20. Zrušeny jsou také spoje do Pyšel od Benešova přes Čerčany ve 14.05 a 14.45. V opačném směru z Pyšel do Nespek je zrušen spoj v 15.57 a zřízeny spoje v 7.00, 7.36, 10.41, 12.31 a 20.06. Zrušen je také spoj z Pyšel do Benešova ve 12.25 přes Čerčany. Celkově tak vzniká v této relaci 4-6 spojů v pracovní dny, v sobotu jsou dva páry spojů zrušeny a v neděli je nově stejný počet spojů jako v sobotu – 7 párů, nedochází k navýšení.

Zveřejněno: 14. 4. 2019
Aktualizováno: 7. 6. 2019
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.