Varna – za autobusy a trolejbusy k pobřeží Černého moře

Varna (bulharsky Варна) je s přibližně 510 tisíci obyvateli po Sofii a Plovdivu třetím největším městem Bulharska. Město se rozkládá na březích Černého moře a je to největší bulharský přístav. Přezdívá se jí i „mořská metropole Bulharska“. Nalézá se tam i vrchní velení bulharského námořnictva.

vlajka města

znak města

V letních měsících se ve Varně pořádá mnoho festivalů (např. mezinárodní hudební festival Varenské létoMezinárodní jazzový festival, či Týden moře. Místní muzeum mimo jiné nabízí pohled na nejstarší zlatý poklad na světě, tzv. Varenskou kulturu.

nápis Varna u náměstí Antona Nováka (foto: MCH/2019)

Oblast Varny je osídlena od mladší doby kamenné. V roce 1972 byla při stavebních úpravách nalezena varenská nekropole (pohřebiště), jejíž stáří se odhaduje na 4200 př. n. l. Známá je také pevnost Odesos v centru města u zálivu, která nebyla nikdy dobyta – dnes ovšem z pevnosti zbylo jen velmi málo. Za navštívení stojí i římské lázně.

pozůstatky římských lázní v centru města (foto: MCH/2019)

Varna byla mezi lety 1444 až 1878 ovládána Turky, dokud nebyla osvobozena Rusy. Od roku 1944 byla Varna během II. světové války okupována Ruskem a od roku 1947 do roku 1989 byla součástí Sovětského Svazu, stejně jako celé Bulharsko. Od té doby probíhá postupná demokratizace. Od roku 2004 je Bulharsko součástí NATO, od roku 2007 součástí EU.

centrum Varny (foto: MCH/2019)

Centrum prošlo v poslední době modernizací. Např. i silnice v centru města byly převedeny pod zem a nad tunely se rozprostírají náměstí jako např. krásné náměstí Antona Nováka nebo náměstí Odesos. V centru města se nachází kostel Theotokos, který byl postaven mezi lety 1882 až 1886.

největší zdejší kostel Theotokos (foto: MCH/2019)

Zajímavé je také námořní muzeum u pobřeží. Podél pobřeží se táhne dlouhý městský park, ve kterém naleznete např. zoologickou zahradu, delfinarium nebo si připomenete, kde všude se konaly v uplynulých letech olympijské hry.

námořní muzeum (foto: MCH/2019)

Na východě města v rezortu Saints Constantine naleznete také pozůstatky po dvou lanovkách, které mířily k hotelu na kopci u pobřeží.

horní stanice původních lanovek (foto: MCH/2019)

Pravděpodobně nejzajímavější památkou v okolí je Aladzha Monastery, což je středověký jeskyní klášterní komplex nedaleko města, kam se dostanete také autobusem (spojení je ale velmi slabé), případně je možné si udělat pěší procházku k této památce.

středověký jeskyní klášterní komplex (foto: MCH/2019)

Železnice:

Z Varny vycházejí celkem 3 tratě – do Dobrichu (4 páry spojů), Shumenu (10 párů spojů) a na Yambol (3 páry spojů), Sliven (1 pár spojů) či Burgas (1 pár spojů). Na většinu spojů jsou nasazeny kupéčkové vozy. Jízdenku na vlak si koupíte na http://www.bdz.bg/en/.

varenské nádraží (foto: MCH/2019)

Regionální doprava:

Autobusové nádraží se nachází na západě města, odkud se dostanete do mnoha destinací. Např. do Dobrichu, Silistry, Burgasu, Shumenu, Veliko Tarnova, Ruse nebo třeba do Sofie. Nejčastějšími zájezdovými autobusy jsou Setry a Mercedesy, občas i z konce 80. let. Autobusy si můžete vyhledat na stránce https://www.rome2rio.com/ a následně přes konkrétní dopravce zakoupit jízdenku.

regionální autobusové nádraží (foto: MCH/2019)

Městská doprava:

Městská doprava se skládá z trolejbusů a autobusů. Celkem zde jezdí 4 trolejbusové linky označené čísly 82, 83, 86 a 88 a 39 autobusových linek označených čísly 7 až 409, z nichž 6 jezdí jen v pracovní dny. Na trolejbusové linky jsou nasazovány moderní dvanáctimetrové trolejbusy, na autobusových linkách jezdí jak standardní, tak také kloubové autobusy (na linkách 7, 14, 17, 20, 22, 31, 46, 118, 122, 148, 209, 409). Celková vytíženost všech linek je vcelku optimální a téměř vždy si sednete.

Mercedes-Benz O405GN městského dopravce na lince 7 (foto: MCH/2019)

Ačkoliv na výše zmíněné linky jsou nasazovány kloubové autobusy, nemusí jezdit nutně na všech spojích (tj. někdy jede standardní, někdy kloubový autobus, např. u linek 17, 22, 31, 46, 118, 409). Midibus jezdí např. na lince 28 a 52.

Jako centrální přestupní bod lze pojmenovat zastávku u kostela Theotokos, kde jezdí většina linek ve městě a začínají tu i některé příměstské linky.

setkání dvou trolejbusů nedaleko autobusových garáží (foto: MCH/2019)

Autobusovou dopravu provozují 4 dopravci – místní dopravní podnik (Gradski transport) a soukromí dopravci Transtriumf, Volan a Avtotrejd. Soukromí dopravci mají minimum linek a kromě linky 409 se jedná o méně významné linky v rámci celé sítě (14, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 43, 49, 52, 54, 120, 121, 122, 409), zejména linky ve směru na Aksakovo. Na letiště se z centra dostanete za 20 minut linkou 409, která jede přes celé město. Do Varny neexistuje přímé spojení z ČR, ale lze se sem většinou letecky levně dostat např. přes Vídeň.

Mercedesy u vlakového nádraží (foto: MCH/2019)

Veřejná dopravce má ve Varně co se týče dopravců zajímavou historii. Do roku 1990 jezdil pouze městský dopravce, který jezdí dodnes. Od roku 1991 začíná jezdit na lince 10 dopravce Transtriumf. Od roku 1992 začíná jezdit dopravce Deltakar na lince 52 a od roku 1995 přebírá linky 17, 46 a 60. Poté i nověvzniknuvší linku 217, později jako 17A.  Ve stejném roce se přidává dopravce Travel, který jezdí na linkách 39, 50 a následně také 209, 309 a 409. Od roku 2005 provozuje linky 35, 39, 43, 54, 58, 59, 209, 309, 409. V roce 2006 ztrácí půlky linky 409 a koncem roku 2007 bankrotuje a je zakoupen společností Transtriumf. V roce 2007 rozhodne město také předat všechny linky u Deltakaru městskému dopravci, a tak tento dopravce také končí (krátkou dobu jezdí paralelně s městským dopravcem).

autobus dopravce Transtriumf na lince 43 na Aksakovo (foto: MCH/2019)

Od roku 2008 přebírá 50 % výkonů ve Varně dopravce Transtriumf a 100 % linek v Aksakovo (celkem provozuje 30 linek). V roce 2012 odmítá Transtriumf provozovat linky v oblasti Aksakovo, a tak je městem osloven dopravce Deltakar, který od 1. prosince 2012 (smlouva na 2 roky) provozuje linky 43, 49, 52, 54 a čtvrtinu linky 409. Čtvrtinu linky 409 přebírá dopravce Kosco. Koncesním řízením získala od roku 2014 společnost Deltakar linky 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 43, 49, 52, 54, 121 a 50 % linky 409 a byla podepsána další dočasná smlouva.

zelená městská Conecta u vlakového nádraží (foto: MCH/2019)

V roce 2015 získal část linek 14, 14A a 28 dopravce Volan, kterého ale potkáte zejména v příměstské dopravě. V květnu 2016 přebírá kromě půlky linky 409 všechny linky dopravce Transtriumfu městský dopravce. Od 23. prosince 2017 ukončuje dopravce Transtriumf provoz a linku 409 přebírá městský dopravce. V roce 2018 probíhá soutěž o linky z obce Aksakovo, kam se Deltakar nepřihlásí a linky začíná provozovat od 1. prosince 2018 opět dopravce Transtriumf, který tímto obnovuje svůj provoz. Mimoto linky 120, 122 a občas i linku 14 provozuje dopravce Avtotrejd.

autobus dopravce Volan na městské lince 14 (foto: MCH/2019)

Ve městě probíhá integrovaný projekt městské dopravy, který přinesl za posledních 7 let 85 nových autobusů a 30 nových trolejbusů Solaris. Kromě toho zřízení cyklopruhů, buspruhů, informační tabule na zastávkách, změnu prodeje jízdenek a také online polohu spojů veřejné dopravy.

online odjezdy spojů (foto: MCH/2019)

Veřejná doprava je provozována od 5 ráno do půlnoci bez nočního provozu. Některé linky jezdí po 15-30 minutách (linka 1, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 40, 41, 43, 54, 209, 409), ale některé i po 5-14 minutách (linky 13, 17, 20, 22, 31, 118, 148). Zbylé po více jak 30 minutách. O víkendu jsou intervaly 15 minut a delší. Skvělou zprávou je, že časy odjezdů jsou pravidelné, tzv. že spoje jedou viz výše každých 15 minut a nikoliv jednou za 11 minut, poté za 17 minut apod. Bohužel na zastávkách cestující nenalezne jízdní řády. Ty jsou dostupné pouze na internetu na stránce varnatraffic.com nebo gtvarna.com. Hledat můžete spoje MHD také přes moovitapp.com.

v autobusech a trolejbusech naleznete kromě automatů na jízdenky také průvodčí (foto: MCH/2019)

Na zastávkách se pouze dočtete intervaly linek v různých obdobích dne a týdne. Jediné, co může pomoci, jsou online odjezdy spojů ze zastávek na infotabulích, které jsou pouze na vybraných zastávkách a jejich funkčnost není zcela 100%. Minimálně během naší návštěvy na zastávce zastavilo několik spojů, které ani na infotabulích vůbec nebyly. Na stránce https://www.varnatraffic.com/ je také možné sledovat online polohu některých spojů.

intervaly linek vylepené na zastávkách (foto: MCH/2019)

Všechny spoje zde bohužel uvedeny nejsou (všechny totiž nevysílají). Moc se tu ani nehraje ani na předjetí a zpoždění – autobus může být předjetý třeba 5 minut i zpožděný půl hodiny, a to nejen ve špičce, zejména u soukromého dopravce Transtriumf. Důležité je na zastávkách také mávat, neboť autobusy automaticky nezastavují (zejména u dopravce Transtriumf).

nechybí ani velké množství cyklopruhů a buspruhů (foto: MCH/2019)

Jízdenky je možné koupit hned na několika místech. Postupně byly od roku 2017 do všech autobusů a trolejbusů nainstalovány automaty na jízdenky, které povětšinou fungují (lze platit i kartou), cestující je ale příliš nevyužívají, neboť nadále naleznete ve vozidlech průvodčí, kteří jízdenky prodávají a nebo na méně vytížených linkách ukazují cestujícím, jak si koupit jízdenku v automatu.

pokud máte městskou kartu, můžete si i takto koupit jízdenku (foto: MCH/2019)

Pokud ve vozidle průvodčí není, je nutné si koupit jízdenku u řidiče (zejména u trolejbusů je to běžné). Poznáte to podle bílého papíru u předního skla autobusu, který značí nákup u řidiče. Jízdné ve městě stojí většinou 1 lev, tj. cca 13 Kč a platí 1 hodinu (je přestupní). Tyto jízdenky ovšem platí jen v centru města a blízkém okolí, dál (tj. i mimo město s MHD) stojí jízdenky více (1,20, 1,30, 1,40, 1,60, 2,00, 2,10 nebo 3,00 lvi, tj. cca 40 Kč). I když např. letiště se nachází poměrně daleko od města, jízdenka sem stojí 1 lev. Plno cestujících má také městské karty (stojí zhruba 225 Kč a dobít ji lze skrz automaty na zastávkách nebo ve vozidlech), pomocí kterých si buď koupí jízdenku nebo mají na nich nahraný kupón. Od září 2019 došlo k velkému zlevnění jízdenek (těsně před komunálními volbami) – měsíční jízdenka vyjde na pouhých 50 lvů, místo původních 135 lvů, tj. v přepočtu za 640 Kč. Studentská pak na 15 lvů, pro jednu linku na 35 lvů. Čtvrtletní stojí 90 lvů, půlroční 270 lvů, roční 520 lvů (cca 6500 Kč). Kromě toho si lze také koupit prostřednictvím aplikace Tickey elektronickou jízdenku v autobusu. Více o jízdenkách a také o jízdních řádech zjistíte na adrese http://www.gtvarna.com/.

vpředu vlevo na trolejbusu vidíte papír, který cestujícím vysvětluje, že je nutné koupit jízdenku u řidiče (foto: MCH/2019)

některé autobusy ukazují i následné zastávky na LCD tabuli – u většiny se ale musíte spokojit z displejem ukazující následující zastávku (foto: MCH/2019)

Pokud bych se bavil více o trolejbusech, ty jezdí ve Varně od roku 1986. V době největšího rozmachu bylo ve městě celkem 10 trolejbusových linek, ale postupně se jejich počet snižoval a s tím i intenzita provozu, až nakonec zbyly pouhé tři linky. Celková trolejbusová síť zažila téměř znovuzrození v roce 2014, kdy zastaralý vozový park (vozy Škoda 14Tr A 15Tr) byl obnoven 30 novými Solarisy, nicméně jejich počet je poměrně malý na takto hustou síť. Trolejbusy tak jezdí po 15 až 30 minutách a neplní tak páteř celého systému. Většinou s trolejbusy jezdí po stejné trase obrovské množství autobusových linek. I tak se díky novým trolejbusům podařilo obnovit linku 86 na východ města.

zajímavé jsou také tyto turecké Merkavimi u dopravce Transtriumf z 90. let (foto: MCH/2019)

Vozový park je v posledních letech modernizován novými autobusy a trolejbusy – jednak již zmíněných 30 trolejbusů Solaris v roce 2014, tak také v předloňském roce nákupem 15 nových autobusů Solaris IV. generace nebo celkem 70 nových Solarisů III. generace v roce 2013. Některé autobusy jsou také na zemní plyn. I tak se v dnešní době potkáte ve Varně s vysokopodlažními autobusy, kterých je už ale naprosto minimum. Zejména u dopravního podniku (kde v provozu jsme zahlédli jen 2 vozy) a u Transtriumfu na cca poloviny spojích.

V plánu je u městského dopravce koupě 60 nových elektrických autobusů do 2 let v rámci Operačního projektu životního prostředí.

ve městě potkáte i české Tedomy (foto: MCH/2019)

Např. Transtriumf v loňském roce koupil na páteřní linku 409 několik ojetých kloubových Mercedesů a nahradil tak vysokopodlažní Merkavimi. Jedinou linkou s kloubovým vysokopodlažním autobusem je nyní linka 14, kde jezdí dopravce Volan. Autobusy jsou zejména značek Mercedes a Solaris.

jeden z mála vysokopodlažních autobusů u městského dopravce (foto: MCH/2019)

Jak si můžete níže všimnout, soukromí dopravci (Transtriumf a Volan) nemají dostatek financí, aby mohli kupovat nové vozy, takže se tu setkáme zejména s ojetými vozy ze zahraničí. Ačkoliv vozový park byl v posledních letech značně modernizován, stále ve vozovém parku nalezneme pár autobusů z konce 80. let, nejstarší z roku 1986, tedy 34 let starý. Provoz zajišťuje celkově zhruba 150 vozidel dopravního podniku, 25 vozidel Transtriumfu a cca 5 vozidel Volanu i Avtotrejdu.

ve městě jezdí také značné množství kloubových autobusů (foto: MCH/2019)

Vozový park – trolejbusy (k 12. 1. 2020, zdroj transphoto.ru):

Typ Výroba Počet kusů
Škoda 26Tr 2014 30 ks

pracovní bulharský Chavdar a česká Škoda 14Tr (foto: MCH/2019)

Vozový park – autobusy (Gradski transport) (k 12. 1. 2020, zdroj fotobus.msk.ru): – linky 1, 7, 9, 10, 10А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 17, 17А, 18, 18А, 20, 22, 23, 29, 31, 31А, 32, 36, 37, 39, 41, 46, 48, 48А, 55, 56, 60, 109, 118, 148, 122, 209, 409.

Typ Výroba Počet kusů
Mercedes-Benz O405N 1992-1997 5 ks
Mercedes-Benz O405GN 1993 10 ks
Mercedes-Benz O405N2 1994-1997 10 ks
Mercedes-Benz O405GN2 1994-1997 3 ks
Mercedes-Benz Türk O345G 1996 13 ks
Mercedes-Benz O405 1998 2 ks
Mercedes-Benz O405N2K 1998 5 ks
Mercedes-Benz Türk O345 1998 18 ks
MAN NL 263 2000 2 ks
Tedom C12G 2009 2 ks
Solaris Urbino III 12 2018-2019 20 ks
Solaris Urbino III 12 CNG 2018-2019 20 ks
Solaris Urbino III 18 2018-2019 30 ks
Solaris Urbino IV 12 2018-2019 15 ks

k vidění jsou i Solarisy IV. generace (foto: MCH/2020)

Vozový park – autobusy (Transtriumf)  (k 12. 1. 2020, zdroj fotobus.msk.ru) – linky 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 43, 49, 52, 54, 121, 409

Typ Výroba Počet kusů
Mercedes-Benz O309D 1986 1 ks
Mercedes-Benz O405 1987 1 ks
Merkavim 3277 1990-1998 14 ks
Mercedes-Benz 814D 1991 1 ks
Ford Transit V 1999 1 ks
Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 1 ks
Mercedes-Benz O530 Citaro G 2002-2004 10 ks
Mercedes-Benz O530 Citaro GÜ 2003 1 ks
Setra S319NF 2005 1 ks

 

Merkavim nedaleko garáží (foto: MCH/2019)

Vozový park – autobusy (Volan) (k 12. 1. 2020, zdroj fotobus.msk.ru): – linky 14, 14A, 28

Typ Výroba Počet kusů
Mercedes-Benz O408 1991-1993 2 ks
Mercedes-Benz O407 1992-1996 2 ks
Mercedes-Benzz O405G 1999 1 ks

dopravce Botah na midibusové lince 28 (foto: MCH/2019)

Vozový park – autobusy (Avtotrejd) (k 12. 1. 2020, zdroj fotobus.msk.ru): – linky 14, 120, 122

Typ Výroba Počet kusů
Volkswagen LT 35 TDI ? 2 ks
Ford Transit VI ? 1 ks
Hyundai Aero City ? 1 ks

 

Garáže trolejbusů i autobusů městského dopravce se nachází na západě města, Transtriumfu pak na jihu města v průmyslové oblasti. U Volanu nevíme. Více zde v mapě.

autobusové garáže Transtriumf (foto: MCH/2019)

Schémata:

síť MHD Varna

trolejbusy Varna

Fotogalerie:

Zveřejněno: 12. 1. 2020
Autor: Martin Chour
Návštěva Varny: listopad 2019
Zdroje: wikipedia.com, fotobus.msk.ru, transphoto.ru, schéma Nikolay Popov

Komentáře jsou uzavřeny.