Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod se nachází v jihovýchodních Čechách v kraji Vysočina. Městem protéká řeka Sázava a nachází se tu i poměrně velký železniční uzel. Svůj název “Havlíčkův Brod” nese od roku 1945 podle Karla Havlíčka Borovského.

P1070527.JPGkostel Nanebevzetí Panny Marie ve středu města (foto: MCH)

Do Havlíčkova Brodu je možné se dostat jak autobusem, tak také vlakem, který sem jede od Světlé nad Sázavou (od Prahy), Žďáru nad Sázavou (od Brna), Humpolce, Chotěboře a Jihlavy. Celkem se tu vlaky sjíždí z 5 směrů na 4 železničních tratích 230, 237, 238 a 240.

P1070511.JPGželezniční nádraží Havlíčkův Brod při letní rekonstrukci 2015 (foto: MCH)

Jako v řadě měst se většina památek nachází v centru. Na centrálním Havlíčkově náměstí najdete morový sloup a kašnu, radnici a např. regionální muzeum. Náměstí také prošlo v uplynulých letech výraznou rekonstrukcí. Hned vedle náměstí se nachází kostel nanebevzetí Panny Marie.

Při chůzi dále z kopce a vstupu do parku Budoucnosti se před vámi otevře rybník Obora a následně i Hastrman. Můžete si také všimnout starých městských zdí, kterých se tu ale dochovalo jen minimum. Část městských zdí také naleznete na druhé straně Havlíčkova náměstí u řeky Sázavy. V parku naleznete i pomník Bedřicha Smetany, přibližně uprostřed po levé straně rybníka Hastrman.

P1070530.JPGpark Budoucnosti s rybníkem Obora (foto: MCH)

Park Budoucnosti dále pokračuje až k místní části Vršovice a nížina, kterou prochází, pokračuje dál podle stejnojmenné naučné stezky NS Park Budoucnosti-Vlkovsko kolem dalších rybníků až k obci Knyk. Dalšími rybníky na naučné stezce jsou např. Hajdovec a Cihlář, narazíte ale na mnohem více. Pro místní i pro návštěvníky jsou tu připraveny i dvě vodní plochy, jedno koupaliště a jeden vodní bazén.

V centru se dále nachází u rybníka Hastrman kostel sv. Trojicekostel ČS církve husitské z let 1926 – 1927. Vedle kostela se nachází také pomník T. G. Masaryka, sloup se sousoším Kristova křtu, pomník obětem komunismu a pomník Antonína Švehly.

P1070538.JPGkostel sv. Rodina a městský úřad u Husova sboru (foto: MCH)

Hned vedle Husova sboru můžete vidět také místní pivovar, nedaleko nemocnice i kostel sv. Vojtěcha. Na severní straně Havlíčkova Brodu se nachází ještě jedno zajímavé dílo – Havlíčkův Hydepark.  Jedná se o umělecké dílo ve tvaru narovnaných knih.

P1070541.JPGHusův sbor (foto: MCH)

Jižní strana za řekou  Sázavou je na památky chudší, avšak co se týče dopravy zajímavější, nachází se zde totiž autobusový terminál i železniční nádraží. U mostu, jenž vede do centra, se nachází také kostel sv. Kateřiny. Z okolí je nejzajímavější obec Termesivy, kam také jezdí městská linka č. 3. Nedaleko ní se totiž nachází zaniklá tvrz Hadrburg.

P1070552.JPGkostel sv. Kateřiny u mostu přes Sázavu (foto: MCH)

Městská doprava je zajištěna 9 autobusovými linkami, tradičně označenými č. 1 – 9 (605001 – 605009). V pracovní dny jsou v provozu linky 1 – 8, o sobotách a nedělích je zajišťován provoz pouze jednou linkou MHD č. 9, která objíždí celé město, a vybranými spoji linky 5.

Všechny linky, kromě linky č. 2, která jezdí v centru a okolí, začínají na Dopravním terminálu, který se nachází jen pár metrů od železniční stanice.

P1070557560909136ad09.JPGcentrální přestupní bod Dopravní terminál s linkou č. 6 do Vršovic (foto: MCH)

První linka (č. 1) začíná u Dopravního terminálu a od něho klesá kolem polikliniky k mostu, po kterém přejíždí a vjíždí na Havlíčkovo náměstí. Přes centrum pokračuje do kopce kolem sídliště Pražská na sídliště Výšina a z něj následně velmi podobným směrem opět z kopce s odbočením vpravo k nemocnici. Během školního roku společně s linkou 8 obsluhuje také zastávky Zahradnického a Šubrtova. Od nemocnice pokračuje na západ do místní části Perknov, kde končí.

P1070522.JPGIrisbus Citelis 12M jako linka 1 na Havlíčkově náměstí (foto: MCH)

Odtud mohou cestující použít kromě autobusu také vlak, jehož stanice je bohužel o několik set metrů dále, pro většinu občanů Perknova tak špatně položená (žel. zast. Havlíčkův Brod-Perknov).

P10705055609150d014d1.JPG

železniční zastávka Havlíčkův Brod-Perknov s Regionovou ve směru na Světlou nad Sázavou (foto: MCH)

Další linkou je dvojka, která jako jediná nezajíždí k Dopravnímu terminálu a jede od Pekáren místní částí Žižkov, do centra a Perknova a následně zpět. Pokud si podrobně popíšeme trasu, linka 2 od Pekáren nasčítává své kilometry na vyvýšenou část Žižkova, kde obslouží horní lokalitu a následně klesá dolu k rybníku Obora, kde se připojuje k dolní části větve a následně k jedné z nejvíce využívané křižovatce MHD Žižkova × Dolní. Odbočuje vpravo na Havlíčkovo náměstí a krátce stoupá vzhůru k sídlišti Pražská a dále na Perknov. Jeden ranní spoj linky 2 a 7 před 6. hodinou ranní vyjíždí také od průmyslové oblasti na východě Havlíčkova Brodu od BTV plast a Zetoru.

P1070551.JPGnejnovější vůz Technických služeb Havlíčkův Brod Irisbus Citelis 12M z roku 2013 na křižovatce Žižkova × Dolní (foto: MCH)

Třetí autobusová linka zajišťuje spojení mezi nádražím v Havlíčkově Brodě a obcí Termesivy. Jedná se snad o nejkratší linku MHD, přitom jede za hranice města.

P1070520.JPGNejstarší vůz TSHB, Karosa B 732 ev. č. 1 (se špatnou cedulí), na lince č. 3 v Termesivech (foto: MCH)

Čtvrtá linka MHD obsluhuje jihovýchodní část města. Od Dopravního terminálu vyráží přes polikliniku do východní části města Dolní Papšíkov a nasledně i do východní části Papšíkova. Některé spoje linky č. 4 zajíždějí také na letiště a do Šmolovy.

Pátá linka MHD je zejména dělnická, objíždí různé továrny a objekty fotovoltaické elektrárny. Proto se ani o své cestující nemusí bát, využívána je až dost. Svou konečnou má opět u Dopravního terminálu vedle železničního nádraží.

P1070549.JPGCitelis 12M na lince 5 na Dopravním terminálu (foto: MCH)

Linka č. 6 jede od nádraží přes centrum (Havlíčkovo náměstí) do Vršovic – patřící pod Havlíčkův Brod. Po sídliště Výšina je totožná s linkou č. 1 a následně se odlišuje již zmiňovaným odbočením do Vršovic.

P1070547.JPGIrisbus Citybus 12M přijíždí jako linka č. 6 do zastávky Pražská ve směru do Vršovic (foto: MCH)

Sedmá autobusová linka je primárně určena pro obsluhu městské části Žižkov, o které jsem se již zmínil u linky č. 2. Od nádraží jede podobně jako linky 1 a 6 přes polikliniku a most na křižovatku ulic Žižkova × Dolní a odtud vpravo k Pekárnám a opačným směrem horní částí Žižkova.

P1070521.JPGKarosa B 732 sjíždí ze Žižkova od zastávky Prokopa Holého (foto: MCH)

Osmou – předposlední linkou je linka 8, která je velmi podobná i lince 9, která oproti lince 8 jezdí o víkendu. Obě začínají na Dopravním terminálu u železniční stanice a dále pokračují přes polikliniku a most na Žižkov. Podobně jako linka 2 pokračují na Havlíčkovo náměstí a stoupají nahoru na sídliště Pražská a Výšina. Některými spoji zajíždí na sever ke hřbitovu, odkud se vracejí po hlavní zpět. Na té setrvávají a jedou dolu k nemocnici, kde odbočují na Perknov.

P1070502.JPGklimatizovaný Irisbus Crossway 12M na lince č. 8 na Perknově (foto: MCH)

Některé spoje linek 1, 8 a 9 si cestu do Perknova zkracují nezajížděním na sídliště Nížina.

Obsluhu městské části Vysočany a Poříčí přebírají příměstské linky.

Linky zde jezdí v nepravidelných intervalech. Základní obsluhu zajišťují linky 1, 7, 8 a o víkendu linka č. 9. Ostatní linky 2, 3, 4, 5 a 6 mají zejména doplňkový či specifický charakter. Důležité také je, že linky mezi sebou také několikrát přejíždějí a tak se může stát, že mezi bodem A a B se lince může změnit i 3 číslo.

P1070546.JPGlinka 8 na sídlišti Pražská (foto: MCH)

Dopravu zajišťují technické služby Havlíčkův Brod (zkráceně také TSHB), které mají pro městskou dopravu celkem 8 vozů. Nejstaršími vozy jsou 2 Karosy B 732, které jezdí pravidelně převážně ve špičkách pracovních dnů, následují 2 Citybusy, 2 Citelisy a 2 Crosswaye. Všechny vozy jsou ve 12 metrové verzi z let 1995 – 2013. Kromě 2 Karos B 732 jsou také všechny vozy nízkopodlažní a v jízdním řádu patřičně označené.

P1070548.JPGnejstarší vůz Karosa B 732 ve směru na Perknov u železniční stanice (foto: MCH)

Nástup do vozu je umožněn pouze předními dveřmi, výstup všemi ostatními.

Garáže Technických služeb Havlíčkova Brodu se nachází poblíž sídliště Výšina u zastávky Havlíčkův Brod,,Reynkova TS.

Zastávky jsou městského typu s jízdním řádem a logem dopravního prostředku.

P1070508.JPG

městský zastávkový sloupek (foto: MCH)

Historie:

Uvedení provozu městské dopravy, jenž provozovalo do 90. let ČSAD, je neznámé. Městskou dopravu přebral v 90. letech Turdus s.r.o. a od roku 1996 Technické služby Havlíčkova Brodu. Během let se drobně změnilo i linkové vedení, které lze porovnat na 3 mapkách níže.

Mapa sítě:
Mapa MHD 2015

Jízdné MHD Havlíčkův Brod

+ plán linkového vedení z roku 2004

+ plán linkového vedení z roku 2001

Fotogalerie:

Zveřejněno: 28. 9. 2015
Autor: Martin Chour

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.