Slaný

Slaný je někdejší královské město v okresu Kladno, asi 30 km severozápadně od Prahy. Od jihozápadu po severovýchod městem protéká Červený potok a jeho dominantou je Slánská hora, společně s Vinařickou horou vůbec nejjižnější výběžek sopečné činnosti Českého středohoří a od roku 1998 také přírodní památka.

linka MHD Slaný 226001 před Masarykovým náměstím s vzadu vyčnívajícím kostelem sv. Gotharda (foto: MCH/2018)

Ve městě naleznete krásné Masarykovo náměstí s radnicí, kaplí Zasnoubení Panny Marie a nedaleko také Modletický dům a kostel sv. Gotharda, který je k vidění z dálky už od autobusového nádraží. Na náměstí můžete dojít buď kolem již zmíněného kostela sv. Gotharda nebo zachovalou Velvarskou bránou. V centru se nadále nachází Klášter bosých karmelitánů a kostel Nejsvětější Trojice.

Pokud bychom se vydali severně do kopce, můžeme se projít lesoparkem Háje, navštívit hvězdárnu nebo více východněji nalézt hradiště Slánská hora, kam vás dovede naučná stezka.

SOR BNG 10.5 na lince MHD Slaný č. 1 na Masarykově náměstí s radnicí (foto: MCH/2018)

Městská doprava ve Slaném se skládá ze dvou autobusových linek č. 1 a 2 – dopravcem je ČSAD MHD Kladno a kromě ranní špičky zde jezdí po celý den jediný vůz – nízkopodlažní.

Hlavní linkou je jednička, která začíná na západě města u sportovní haly a přes sídliště, kde se nachází např. aquapark a sportovní klub, pokračuje dále do centra k Sokolovně. Odtud 2 páry spojů jedou do kopce do zastávky V Ráji, nedaleko lesoparku Háje. Odtud se tyto spoje vrací zpátky k Sokolovně a pokračují do centra na Šultysovu, některé spoje ještě obsluhují zastávku Nejtkova nedaleko nemocnice, základní školy a gymnázia.

celý den jezdí na MHD Slaný jediný nízkopodlažní vůz, který zajišťuje 95 % spojů zdejší MHD (foto: MCH/2018)

Ze Šultysovy pokračuje stále dolů k autobusovému nádraží, popř. jede na Masarykovo náměstí. Od autobusového nádraží se pak vydává na východ k Hotelu Praha, kde většina spojů končí. Jeden ranní spoj v 5 hodin ráno odtud pokračuje přes Netovickou ulici k železniční zastávce ve Slaném, kde dle jízdního řádu tento spoj končí. Nicméně tento spoj dále pokračuje Trojanovou ulicí k sídlu firem EKO-ODBYT, E-FRUKT a EKOFRUKT, nacházející se na samotném okraji města Slaný. Odtud se vůz vrací jiným spojem před 6 hodinou zpátky k Hotelu Praha a dále po trase zpět na sídliště. Zároveň tento spoj jako jediný na lince č. 1 zajišťuje vysokopodlažní vůz, který poté přejíždí na linku 609 (pořadí 609/4) na Kladno.

Kromě pracovního dne jezdí linka i v sobotu, konkrétně je zajišťována jedním párem spojů v dopoledních hodinách. Po zaintegrování do PID, které proběhne pravděpodobně v letošním roce, by měla dostat číslo 618.

Druhá městská linka, nesoucí číslo dva, je provozována pouze jedním spojem v pracovní dny během dnů školního vyučování. Začíná na zastávce Sídliště ČKD a odtud stejně linka jedna obsluhuje celé sídliště až k Tomanově, odkud pokračuje sice po trase linky č. 1, ale bez zastavení, a to až na Šultysovu.

Ze Šultysovy jede rovně dolů ke kruhovému objezdu a odtud opět stoupá kolem centra k nemocnici a k zastávce Na háji, kde končí. Zde se totiž nachází jedna z několika základních škol ve Slaném. Kromě zmíněného spoje linky č. 2, který sem přijíždí v 7:31, sem jezdí i jeden spoj linky PID č. 612, který sem od Kladna přijede v 7:41 a nekončí tu, vrací se přes Šultysovu na autobusové nádraží. Žádná jiná linka ani spoj sem nejezdí, nejbližší zastávkou je pod kopcem Nejtkova, kam jezdí linka č. 1, popř. Palackého nebo Nosačická.

jediný spoj linky č. 2 v zastávce Na háji, kde končí (foto: MCH/2018)

Jediný spoj linky č. 2 je zajišťován vysokopodlažním vozem, který na tuto linku přejíždí z pořadí 609/19, tj. z linky 609. Po zaintegrování do PIDu pravděpodobně v letošním roce by měla dostat číslo 619.

Jako částečně městskou linku, či přesněji linku s městským charakterem, je možné považovat i PIDovou šest set devítku, která vybranými spoji ve špičkách pokračuje z autobusového nádraží přes Šultysovu, Sokolovnu a Tomanovu až na Arbesovu.

Mimo linku 609 a obou městských linek jezdí na sídliště také linky 608 (dva spoje z Arbesovy ve 4:15 a 5:15 a zpět kolem 17. hodiny) a linky do Prahy č. 220058 a 220059, které sem jezdí pouze ve špičkách, jinak jsou ukončeny u areálu ČSAD Slaný u vlakového nádraží ve Slaném. V ranní špičce do 7 hodin navíc tyto linky nezačínají na zastávce P. Hrubého a vyjíždí již z Arbesovy, odpoledne pak všechny spoje jedoucí na sídliště končí v zastávce P. Hrubého.

jako částečně městskou linku pro Slaný lze považovat i linku 609, která je ovšem především městskou linkou pro Kladno (foto: MCH/2018)

Do některých částí Slaného je možné se dostat pouze příměstskými linkami. S plánovou integrací celého Slánska by mělo dojít k zaintegrování všech autobusových linek ve Slaném a díky tomu bude možné využít přestupních jízdenek, což by mohlo dopravu ještě více zpropagovat. Současné spoje městských linek jsou velmi vytížené, v každém spoji je kolem 20-40 lidí.

Schéma:

Fotogalerie:

Autor: Martin Chour (text), Vojtěch Vilímec (schéma)
Zveřejněno: 8. 3. 2018

Komentáře jsou uzavřeny.