Kvalita dopravy

Zcela zásadní pro kvalitní a funkční dopravní systém je co nejvyšší dopravní kultura, což je soubor faktorů značně ovlivňujících to, zda lidé budou VHD vůbec jezdit, jestli pro ně bude atraktivní nebo i vůbec použitelná. Další složku kvality dopravy lze označit jako kulturu cestování, tam patří například vzhled vozidel, jízdní komfort, vystupování personálu, čistota vozidel atd. Kultura cestování samozřejmě může mít do jisté míry přímý dopad na dopravní kulturu, zejména pokud je kultura cestování velmi nízká.

Rozdíl je především v tom, že pokud je velmi nízká dopravní kultura, znamená to, že spoj nejede vůbec, či jede v takové časové poloze nebo trase, že je cestujícímu k ničemu nebo je jeho použitelnost výrazně omezená, případně se na něj nemůže spolehnout nebo o se o jeho existenci vůbec nedozví. Nejhorší případ je samozřejmě ten, kdy spoje jezdí, ale protože nejsou provázané nebo pokulhává kvalita informací, neplatí přestupní tarif a podobně, jsou málo využívané, v tom případě totiž systém stojí značné peníze, které jsou však vynaložené velmi neefektivně.

Cílem kvalitního dopravního plánování, je proto v první řadě zvýšit efektivitu vynaložených prostředků, případně vnést do systému smysluplně nové finance, je-li to vhodné. Prvním krokem k tomu musí být zvýšení dopravní kultury, na kterou je nutné neustále pamatovat. Zároveň s tím je většinou potřeba provést vhodná integrační opatření, díky nimž je možné vytvořit jednotný systém v oblasti, kde působí více dopravců, což je v dnešní době v celé naší republice. Těmto opatřením se budeme věnovat v dalších kapitolách.

Zveřejněno: 17. 1. 2017
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *