Nové celostátní slevy a možnosti nakupování jízdenek od září 2018

V průběhu srpna 2018 došlo ke změně způsobu odbavování cestujících v systému Pražské integrované dopravy. Hlavní novinkou je rozšíření možnosti nahrát si předplatní kupóny PID na In Kartu Českých drah nebo na bezkontaktní platební kartu. Při nákupu jízdného přes internet na e-shopu Lítačky nebo Dopravního podniku hl. m. Prahy už není nutné chodit k validátoru. Zároveň se výrazně rozšířují možnosti pořízení jízdenek pro jednotlivou jízdu prostřednictvím nové mobilní aplikace PID Lítačka. Od září 2018 jsou také zavedeny výrazné celostátní slevy v příměstské dopravě pro děti, studenty a seniory. Za čtvrtinu ceny obyčejné jednotlivé jízdenky nebo předplatního kuponu můžou cestovat mladí do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let. Změny doznávají také jednodenní jízdenky pro příměstské cestování.

Jízdné za čtvrtinu pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě

Sleva 75 % z plnocenného jízdného pro jednotlivé i předplatní kupóny se týkají pro 4 kategorie:

  • děti a junioři od 6 do 18 let* – nutné prokázat ověřeným průkazem, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie (např. **žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem, průkazka PID, občanský průkaz, cestovní pas)
  • studenti od 18 do 26 let* – nutné prokázat studium (např. **žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem, průkazy pražských vysokých škol jako ČVUT, UK, VŠE, ČZU atd., průkazka PID s papírovým potvrzením o studiu, průkaz ISIC)
  • senioři od 65 do 70 let* – nutné prokázat ověřeným průkazem, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie (např. průkazka PID, občanský průkaz, cestovní pas)
  • senioři 70 let a více* – mohou cestovat i nadále v PID zdarma po předložení občanského průkazu vyjma vlaků mimo Prahu (zde mohou využít novou celostátní čtvrtinovou slevu pouze u jízdenek pro jednotlivou jízdu).

Slevy platí v pásmech: B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Slevy neplatí v pásmech: P (MHD Praha, stanice vlaků v centru Prahy – je možné ale cestovat na tarif ČD, který slevy 75 % poskytuje), nelze použít také pro vnitroměstské cesty po Praze v pásmech B a 0! (nové slevy pro juniory, studenty a seniory od 65 let v MHD Praha začnou platit od 1. října)

Pro cestování po Praze se posouvá věková hranice mezi kategoriemi Junior a Student z 19 na 18 let (nutné doložit potvrzení o studiu i pro osmnáctileté).

Jak uplatnit slevu při cestě mezi Prahou a regionem?

Pokud je vaše cesta pouze v rámci vnějších pásem (1 – 7) a dojezdových pásem 0 a B v Praze, platíte za celou cestu pouze čtvrtinu ceny. Pokud pokračujete dále po Praze MHD nebo vlakem až do centra, je nutné čtvrtinovou slevu pro příměstské cestování zkombinovat s jízdným v rámci Prahy (od 1. října levnější, viz níže).

*U věkové hranice platí sleva vždy ode dne příslušných narozenin (např. 65. u seniorů) a do dne předcházejícího dni příslušných narozenin (např. 26. u studentů).

**Nové celostátní slevy jsou vyšší než dosavadní systém žákovského jízdného, které se tímto ruší. Žákovské průkazy je možné i nadále použít pro doložení věku a jako potvrzení o studiu při potvrzení školou.

Jednotlivé jízdenky:

Cena Pásmová platnost Časová platnost
3 Kč (neplatí ve vlacích ani v pásmech 0 a B ani na území Kladna) 2 pásma 15 minut
4 Kč (neplatí v pásmu 0) 2 pásma 30 minut
6 Kč 3 pásma 60 minut
8 Kč 4 pásma 90 minut
10 Kč 5 pásem 2 hodiny
11 Kč 6 pásem 2,5 hodiny
13 Kč 7 pásem 3 hodiny
15 Kč 8 pásem 3,5 hodiny
17 Kč 9 pásem 4 hodiny

Měsíční a čtvrtletní jízdenky:

Počet pásem Cena – měsíční Cena – čtvrtletní
1 pásmo (neplatí v pásmu 0 vč. B) 75 Kč 190 Kč
2 pásma 115 Kč 300 Kč
3 pásma 175 Kč 450 Kč
4 pásma 230 Kč 600 Kč
5 pásem 282 Kč 750 Kč
6 pásem 337 Kč 900 Kč
7 pásem 390 Kč 1050 Kč
8 pásem 445 Kč 1200 Kč

Jízdné za za třetinu pro děti, studenty a seniory v městské dopravě

Rada hlavního města Prahy schválila 28. srpna 2018 zlevnění předplatních jízdenek pro juniory a studenty do 26 let a seniory od 60 do 65 let v pražské MHD.

Zlevněné kupóny začnou platit od 1. října 2018:

  • Roční kupón – 1280 Kč (sleva 65 % ze základního jízdného)
  • Čtvtletní kupón – 360 Kč (sleva 75 % ze základního jízdného)
  • Měsíční kupón – 130 Kč (sleva 76 % ze základního jízdného)

Nové síťové jednodenní jízdenky

Od 1. září 2018 dojde také ke změně cen a struktury jednodenních (24 hodinových) jízdenek pro příměstské cestování:

Cena Pásmová platnost Časová platnost
160 Kč Praha + pásma 1 až 4 24 hodin
150 Kč (zvýhodněná 37 Kč) Středočeský kraj (pásma 1 až 7, výhledově až 9) 24 hodin
240 Kč všechna pásma PID 24 hodin

Od 27. srpna 2018 je možné jízdenky kupovat několika způsoby (kupony klouzavé papírové z jízdenkového programu (DPP) a z UNIPOK (ČD) od 1. 9. 2018):

1) Předplatní jízdenky (není nutné aktivovat kupóny ve validátoru, je třeba mít při sobě hodinu po nahrání elektronického kupónu účtenku z transakce):

2) Jednotlivé jízdenky:

  • mobilem (přes aplikaci „PID Lítačka“ na jednotlivé jízdenky PID (od dvoupásmové jízdenky za 12 Kč po jednodenní po celé PID či třídenní pražské za 330 Kč)
  • Bezkontaktní kartou v příměstských autobusech, prodejních infocentrech nebo v automatu na jízdenky
  • Hotově v prostředcích VHD, prodejních infocentrech nebo v automatu na jízdenky

Další rozšiřování Pražské integrované dopravy – nová tarifní pásma 8 a 9 a roční kupóny PID

Pravděpodobně v průběhu podzimu 2018 dojde k dalšímu rozšíření systému PID o tarifní pásma 8 a 9. Tím by mělo dojít k zaintegrování zbylých železničních tratí na celém území Středočeského kraje a k otevření možnosti postupného dointegrování středočeských autobusových linek. Zároveň se s tímto rozšířením připravuje zavedení ročních kuponů pro vnější tarifní pásma.

Kde mohu získat další informace?

Autor: Martin Chour, zdroj: pid.cz
Zveřejněno: 28. 8. 2018

Komentáře jsou uzavřeny.