Integrace Velvarska

Od 10. prosince 2017 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy také v oblasti Velvarska. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy vlaky ve Velvarech.

Rozšíření provozu linky 617 na trase Kladno – Slaný – Velvary – Nová Ves – Mělník

V rámci integrace Velvarska je rozšířen provoz stávající linky 617, která nově obsluhuje též Osluchov, Chržín, Sazenou, Uhy a Novou Ves, pro zlepšení spojení z/do centra Slaného jede i přes zastávky Šultysova a Palackého. V zastávce Velvary, železniční stanice je u většiny spojů linky 617 možnost přestupu z/na vlaky linky S44 ve směru z/do Kralup nad Vltavou. Vybrané spoje v Mělníku navazují na spoje linky 467 ve/ze směru Mladá Boleslav. 5/6

Nová linka 593 Slaný – Hobšovice – Velvary

Spojení obcí Drnov, Žižice, Hobšovice, Skůry, Bratkovice a Nabdín do Velvar i do Slaného zajistí nová linka 593, která má zároveň možnost přestupu na vlaky linky S44 v zastávce Velvary, železniční stanice i na autobusy linky 617 v zastávce Velvary, náměstí. Například z Bratkovic do Slaného a zpět je možno tedy cestovat jak přímo linkou 593, tak s přestupem linkou 617 přes Velvary.

Nově zapojené obce:

Černuc (část) (TP 5), Hobšovice (TP 5), Chržín (TP 4), Nová Ves (TP 4), Sazená (TP 4), Uhy (TP 4)

Nová linka:

593 Slaný, Žel. st. – Slaný, Aut. nádr. – Žižice – Hobšovice I – Černuc, Nabdín – Velvary, žel. st. (v provozu pouze v pracovní dny cca od 4:30 do 19:30).

Jízdní řád

Změněná linka:

617 Kladno, Aut. nádr. – Smečno – Slaný, Aut. nádr. – Velvary, nám. – Uhy – Chržín – Sazená – Nová Ves – Mělník, Aut. st. (změna trasy, zavedení nových spojů v úseku Slaný – Nová Ves a celotýdenní posílení provozu v celé trase).

Jízdní řád

Zrušené linky:

220077 Slaný – Drnov – Velvary (nahrazeno linkou 617).
220085 Slaný – Velvary (nahrazeno linkou 593).
220098 Velvary – Nová Ves (nahrazeno linkou 617).

Změny podrobně:

Velvary – Kralupy nad Vltavou

Zrušena bude linka 220051, která byla dosud provozována jedním dopoledním párem spojů v pracovní dny (ve většině trasy kopírovala vlak).

Velvary – Uhy – Nová Ves

V této trase nahradí pozměněná linka PID 617 linku 220098. Oproti současné lince bude zjednodušena trasa (obec Budihostice bude nově obsluhována neitegrovanou linkou 220081), přibudou zejména odpolední spoje a zavedena návaznost na vlaky. Z Velvar nově pojedou spoje do Nové Vsi v 9:25, 16:50 a 18:50, zpět pak v 6:45, 17:18 a 19:18. Jeden dopolední spoj je také prodloužen ze Sázené do Nové Vsi. Linka bude provozována celkem třemi dopravci: ČSAD MHD Kladno, Autodoprava Lamer a ČSAD Slaný. Zrušena bude zastávka Velvary,,škola. Cestující se zároveň nově dostanou např. do Mělníka, Slanýho či Kladna.

Slaný – Velvary

Slaný – Blahotice – Žížice – Ješín – Velvary

V této trase nahradí současná linka PID 617 linku 220077. Oproti této lince přibude několik nových spojů. Z Velvar budou zřízeny spoje v 7:07, 8:10, 14:45 a 19:40 a zpět ze Slaného v 12:55, 15:25, 16:25 a 20:25. Pro Osluchov a Žížice bude nový i spoj vyjíždějící z Velvar v 6:10 (dosud totiž jel přímo po hlavní). Zrušen bude spoj v 11:00. Linka bude provozována celkem třemi dopravci: ČSAD MHD Kladno, Autodoprava Lamer a ČSAD Slaný. Zrušena bude zastávka Velvary,,škola. Ruší se tak rychlejší cesta linky 617 po hlavní z Velvar na Mělník.

Slaný – Drnov – Žížice – Hobšovice – Velvary

Současná linka 220085 bude nahrazena linkou PID 593, která oproti současné lince pojede přes Drnov a všechny spoje budou obsluhovat celé Žížice (dosud se jezdilo po hlavní s případným zajížděním do Žížic), čímž bude pro tuto obec (a osadu Drnov) výrazně zlepšena dopravní obslužnost (naopak bude mírně omezen provoz do osad Blahotice a Vítov). Většina spojů je ve Slaným i ve Velvarech prodloužena k vlakovým nádražím. Nově se zřizuje spoj ze Slaného do Velvar ve 4:24 a zpět v 5:23 z Velvar.

Současně s touto změnou budou zrušeny všechny spoje (5 spojů), které jely nejrychlejší cestou po hlavní z Velvar do Slanýho (nově pojedou delší cestou jako l. 617 přes Osluchov a Žížice).

 

 

Autor: Martin Chour
Zdroj: Ropid, verejna-hromadna-doprava-stredocesky-kraj.webnode.cz

Zveřejněno: 17. 11. 2017

Komentáře jsou uzavřeny.