Základní principy dopravy

Doprava je funkce vyvolaná, to znamená, že reaguje na přirozenou potřebu lidí se (příp. něco) přemisťovat. Proto musí být doprava organizována a dopravní infrastruktura koncipována tak, aby co nejvíce reagovala na tuto přirozenou potřebu přepravovat se.

Pokud nabídka VHD neodpovídá přirozené poptávce po přepravě, cestující mají tendenci přepravovat se jiným způsobem, např. autem. Jestliže infrastruktura je projektována tak, že není v souladu s přirozenou poptávkou, dochází k přesunu části přepravního proudu na komunikace, které k tomuto účelu nejsou vhodné.

Proto je nezbytné při projektování dopravy i dopravní infrastruktury brát maximální ohled na přirozenou poptávku a projektovat dopravní systém nebo infrastrukturu tak, aby této přirozené poptávce co nejlépe odpovídal.

Doprava jako obor nejvíce vychází z matematiky, psychologie a sociologie. Pokud se někdo chce věnovat dopravě na vyšší úrovni, je určitě nutné mít pro tyto obory základní cit a alespoň trochu jim rozumět. Zásadní je také dostatečná abstraktní představivost, protože doprava jako taková je poměrně hodně abstraktní obor, a jestliže máte problémy s pouhým pochopením toho, co doprava je, asi to není obor úplně pro vás.

Pro dopraváka mohou být dobrým základem školy matematického, humanitního i technického zaměření. V současné době však neexistuje žádná škola, kde by bylo možné studovat dopravu skutečně z komplexního pohledu. Je to dáno hlavně tím, že doprava je částečně exaktní a částečně humanitní obor, navíc v praxi využívající řady technických i stavebních prostředků, a na takto průřezové obory nejsou dnešní školy, vycházející ze striktního rozdělení technických/ matematických a humanitních oborů, vůbec připravené.

Vzhledem k tradičnímu ostrému dělení oborů na humanitní a exaktní vznikají dva různé přístupy k dopravě – exaktní a filosofický.

Exaktní přístup je založen především na přepravních průzkumech, jež pomáhají analyzovat současný stav, případně na dopravních modelech, které se však v české VHD zatím v praxi příliš nevyužívají.

Filosofický přístup vychází zejména z teoretické analýzy potřeb a předpokládaného chování lidí, k čemuž využívá kromě jiného obecné poznatky psychologie a sociologie a také z minulosti a z jiných dopravních systémů, případně sociologická šetření zaměřená na potenciální potřeby lidí v oblasti.

K nalezení co nejkvalitnějšího dopravního řešení je nezbytné správně sladit filosofický a exaktní přístup.

Vytvořeno: 2. 12. 2016
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *