Linz

Linz se nachází poblíž hranic Rakouska s Českou republikou. Česky je také nazýván jako Linec. Odtud jsou také známé Linecké koláčky, které se vyrábí právě v Linzu, proto tento název. Linz má celkem 190 000 obyvatel. Roku 2009 byl Linz hlavní město evropské kultury. Turisti se sem mohou dostat buď autem, autobusem, vlakem nebo i letadlem.

konečná SolarCitylinka 2 na SolarCity (foto: MCH)

V Linzu jezdí tři prostředky MHD, pokud nepočítám železnici – tramvaje, trolejbusy a autobusy.

Tramvaje v Linzu jezdí celkem na 4 linkách – lince 1, 2, 3 a 50. Spojují sever Linzu s jihem. Linka 1 jede z Universität na Auwiesen. Skoro totožná linka, linka č. 2, propojuje Universität se satelitním městečkem SolarCity. Zde by se měla i trať prodloužit dále až na Pichlinger See, kam dnes jezdí vlak a autobusy. Na prodloužení je zde připravená i výhybka. Od Universität až  po Symony straße jedou tramvajové linky 1 a 2 pospolu, což je více jak tři čtvrtiny trasy! Tvoří tak spolu páteřní svazek přes centrum města a jeho blízké okolí.

 linka 3 na Hauptbahnhoflinka 3 na Hauptbahnhof (foto: MCH)

Poslední linkou přes centrum města je linka 3, která jezdí od Landgutstraße k Rudolfstraße, dále přes centrum s linkami 1 a 2 a nakonec se za Hlavním vlakovým nádražím (Hauptbahnhof) odpojuje od linek 1 a 2 směřující na jih a pokračuje jihozápadním směrem na Doblerholz. Trať mezi Hauptbahnhof a Doblerholz, po které nyní jezdí linka 3 a nachází se až za hranicí měšsta Linzu, byla otevřena před 3 lety, 13. srpna 2011, do té doby končila linka 3 v podzemní smyčce na Hauptbahnhof, trať je proto v perfektním stavu, stejně jako ostatní tramvajové tratě, které leží většinou na živičném nebo alespoň na panelovém tělese.

 zastávka SolarCity zentrumsetkání dvou vozů Bombardier na lince 2 u SolarCity zentrum (foto: MCH)

V centru trať klesá pod zem (zast. Haupbahnhof, Taubenmarkt, Mozartkreuzung), zvláště kvůli novému nádraží, které je podstatně větší, než původní. Původně byla u nádraží ukončena jen linka 3, linky 1 a 2 nádraží objížděly. Se stavbkou nového nádraží a převedení tramvajové tratě pod zem, byly všechny linky sjednoceny na jednu trať. Na všech těchto linkách (linka 1, 2 a 3) můžeme vidět nízkopodlažní šestičlánkové vozy Bombardier. Nenalezneme tu žádné vysokopodlažní vozidlo. Intervaly na těchto linkách se pohybují ve všední den kolem 7-8 minut, o víkednu pak kolem 10 minut a přepravují velký počet cestujících, zejména v centrální části města, kde to připomíná někdy i Ječnou ulici v Praze. Za centrem města se ale vozy rychle vyprazdňují.

Co je ale trošku nevýhodou pro cestujícíc, je nejednotný interval linek tramvají (např. linka 3 jede v sobotu ráno po 7-8 min a v neděli ráno po 30 min). Kromě příkladu za víkend, jsou nepravidelnosti i ve všední dny, např, ve špičkách jezdí každá linka v jiném intervalu.

 PB290117linka 2 v centru na Mozartkreuzung (foto: MCH)

Poslední a zároveň zčásti i historickou tramvajovou linkou, je linka 50. Ta spojuje Hauptplatz (hlavní náměstí), v centru města, s vysoce položeným Pöstlingbergem (nachází se tu Pöstlingberský kostel). Linka 50 je také nazývána jako Pöstlingbergbahn. Jedná se o nejstrmější tramvajovou trať v Evropě, stoupání je totiž až 104 promile! Během cesty na Pöstlingberg se můžete pokochat i mnoha výhledy a u prostřed stoupání naleznete i lineckou zoo.

Provoz na trati propojující Linz a Pöstlingberg (u městečka Sankt Florian) byl zahájen v roce 1913 a trval až do roku 1974. Po zrušení trati, která byla v příšerném stavu, začala být snaha o jejím obnovení. Ta se nakonec povedla, a tak v roce 1985 se tramvaje opět vydaly na Pöstlingberg. Původně byla linka 50 ukončena na Landgutstraße, před několika lety ale byla prdodloužena na Hauptplatz, které jsem již zmínil. Na lince se vyskytují oproti ostatním linkám 3 zrekonstruované původní voz, které se odlišují od ostatních vozů, jezdící na linkách 1, 2 a 3, a jeden historicky vůz, který původně na Pöstlingberg jezdil. Tramvaje mají v Linzu rozchod 900 mm, což se jentak nevidí. První provoz tramvají v Linzu je datován na rok 1880.

 Pöstlingberglinka 50 na Pöstlingbergu (foto: MCH)

Trolejbusy jezdí v Linzu na 4 linkách, které jsou spojené do dvou svazků. Linky 41+43 a linky 45+46. Tyto dva svazky propojují převážně východ a západ města, oproti tramvajím, které propojují sever a jih. V prvním svazku jede linka 41 z centra z Hessenplatz na jih k Baintwiese a linka 43 opět ze stejnojméného místa v centru na Standfriedhof. V souběhu spolu jedou přibližně tři čtvrtiny trasy a až na kraji města se odpojují. Druhým svazkem jsou již zmíněné linky 45 a 46, které jedou z Froschbergu na Hafen (linka 46), či na Stieglbauernstraße (linka 45). Tato trať vede povětšinou v centru města a na Mozartkreuzung se propojuje s tramvajovou tratí. Linky 41 a 43 se propojují s tramvají u Unionkreuzung.

 Mozartkreuzung - linka 46linka 46 v centru na Mozartkreuzung (foto: MCH)

Zvláštností ale je, že se trolejbusové svazky nepropojují, tedy že se linka 41 a 43 nikde nepotkává s linkou 45 a 46. Přesto je ale mezi oběma svazky manipulační trolejbusová trať, po které se trolejbusy mohou z jedné linky dostat na druhou. Trať není ani dlouhá, jedná se jen o jednu ulici. Propojení těchto tratí by možná přilákalo i další cestujícící. Všechny trolejbusy, co jezdí v Linzu jsou také bezbarierové a tratě v dobrém stavu, přesto se však uvažuje o zrušení trolejbusové sítě. Trolejbusová síť tu setrvává od roku 1944 (15. května). Na některých pořadích v ranní špičce se kvůli malému počtu trolejbusů nasazují i autobusy.

V jižní části města je také velmi rozsáhlá železniční síť. Pro městský provoz ale železniční sít moc není, jako je tomu např. v Praze.

linka 46 u vlakového nádražílinka 46 u vlakového nádraží (foto: MCH)

Posledním prostředkem MHD, který v Linzu nalezneme a zároveň také nejrozšířenějším jsou autobusy. Ty propojují různé části Linzu a často jezdí i přes celé město. Obvyklé autobusy jsou označeny čísly 11 – 38 (11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33 a 38). Někeré linky spolu dělají páteřní svazky, stejně jak tomu je u trolejbusů (11+19, 17+19). Kromě obvyklých autobusů, jezdí ve Linzu i midibusy, které jsou označeny čísly 101 – 106 a 191 – 192 (101, 102, 103, 104, 105, 106, 191, 192). Ty propojují hůře dostupná místa města a také místa s malou poptávkou cestujících.

 linka 12 u vlakového nádražílinka 12 u vlakového nádraží (foto: MCH)

Jízdné v Linzu je na místní poměry slušné. Denní jízdenka stojí 8 eur, dětská denní apk něco přes 4 eura.

Co mě ale zaujalo je, že na všech zastávkách tramvají se vyskytují digitální panely, které ukazují čas do odjezdu nejbližších tramvají.  Na panelu se objevuje vždy 6 nejbližších spojů, at se jedná o jakoukoli linku.

digi panel Linzzastávka tramvaje (foto: MCH)

Mapa sítě MHD:

Fotogalerie:

Zveřejněno: 7. 12. 2014 Autor: Martin Chour

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *