Linka MHD Kladno 8

Autobusová linka 225008 (MHD Kladno 8)

Ostrovec (T) – Hřbitovy – Nám. Svobody

Zrušena: 30. 6. 2015

Rozsah provozu: ranní špička během dnů školního vyučování

Typy autobusů: standardní

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ne (převážně obsluhována nízkopodlažními vozy)

Počet variant trasy:  1

Konečné zastávky: 3 (Ostrovec; Hřbitovy; Nám. Svobody)

Přestupní uzly: Náměstí Svobody

Doba jízdy: 11 minut (tam) / 8 minut (zpět)

Délka linky: 4 km

Zastávky:

OSTROVEC (T) – V. Lanny (T) – Hřbitovy – Aut. nádraží – Divadlo – Central – Gymnasium – NÁM. SVOBODY

Historie:

Nejstarší zmínku o lince nalézáme v roce 1989. V dubnu tohoto roku proběhla na Kladně revoluce linkového vedení MHD. “Po novu” jezdila osmička v trase Rozdělov-jih (dnes U zvonečku) – Gottwaldovo nám. (dnes Nám. Svobody) – ZÚNZ (dnes oblast PP Kliniky, nejblíže dnešní zastávky Pod Zámkem a Autobusové nádraží) – POLDI SONP (dnes Poldi) – Dubí (dnes patrně Újezd, nebo Dubská) – Dříň (dnes patrně Iniova/Kralupská/Lidická) – Poldi II (dnes záv. Dříň). Jak je patrné, tak linka jela z velké části po trase dnešní linky č. 4, z jejíž trasy se odpojila za Dubskou. Spolu s dalšími 5 linkami svážela pracovníky hutí ze všech koutů Kladna. Její tehdejší interval byl 20 minut ve špičce, 40-60 minut v sedlo a v SN 60 minut.

mhd-kladno_linka-8_citybus9375-ostrovecCitybus s celovozovou reklamou vyčkává v zastávce Ostrovec (foto: JAH)

Poté linku 8 nalézám až v roce 2010 jako náhradní dopravu za linku 3. V oblasti Ostrovce jezdila během rekonstrukce ulice A. Škváry, když byly všechny spoje linky 3 ukončeny na Bressoně. Plnila tak funkci jakési náhradní dopravy, avšak spoje na sebe nijak moc nenavazovaly.

Cestující si linku oblíbili, tak byla ponechána ve své polookružní trase Ostrovec – V. Lanny – Hřbitovy – Nám. Svobody (v ulici Pod zámkem) – Gymnasium – Divadlo – Aut. nádraží – Hřbitovy – V. Lanny – Ostrovec. Bohužel, linka byla v provozu cca od 6:00 do cca 19:00 celotýdenně a dokonale se kryla s linkou 3 v obou směrech, takže i přes prodloužení intervalu z 15 na 30-60 minut jezdila poloprázdná. Na lince jezdily především nízkopodlažní vozy.

mhd-kladno_linka-8_citybus9375-gymnasium_spatny_transparentLinka 8 odjíždí od Gymnasia s rozbitým transparentem… (foto: JAH)

To se jí při škrtech od JŘ na rok 2013 stalo osudným a byla sesekána na 7 párů spojů denně jen v pracovní dny. Ve stejném roce se její charakter změnil z polookružní na klasickou a dostala se do trasy, ve které dojezdila (viz. výše), jen s tím rozdílem, že úsek Hřbitovy – Ostrovec byl projížděn obousměrně.

Při další změně jízdního řádu a to sice 13. prosince 2013 byla téměř zrušena a byl ponechán pouze jeden pár spojů ve špičce pracovního dne, turnusově příslušný lince 3 (turnus 3D5). V tomto stavu byla linka k 1. září 2015 zrušena (přesto naposledy jela poslední den školního vyučování 30. června 2015) . Dopravce ČSAD Kladno, a.s. zrušení odůvodnil jednak nezájmem cestujících (zájem cestujících byl), což bylo prý rozhodnutí magistrátu a druhak (čtrnáctidenní) uzavírkou ulice Dukelských hrdinů (u autobusového nádraží).

mhd-kladno_linka-8_citybus9375-gymnasiumLinka 8 odjíždí ze zastávky Gymnasium směr Hřbitovy (foto: JAH)

Něco o lince:

Linka 8 v letech 2011-2015 měla především odlehčovat přetížené lince 3 ve špičkách pracovních dnů. Ovšem dokonalé krytí s linkou 3 (viz. výše) nedovolovalo tento záměr naplnit. Sloužila jako “školní linka”, která svážela školáky z oblasti Ostrovce a sídliště V. Lanny do škol v centru města – v centru byla o cca 5 minut rychleji, než linka 3. Průměrná vytíženost linky byla v ranní špičce cca 30 cestujících/spoj. Odpoledne spoje jezdily poloprázdné, max. 10-15 cestujících/spoj.

Mapa:

8

Intervaly:

Pracovní den
1 pár spojů
 

Aktuální jízdní řád Staré jízdní řády:

Video:

Autor: Jakub Havlíček
Zveřejněno: 3. 2. 2015

Komentáře jsou uzavřeny.