Levice

Levice jsou okresní město na jižním Slovensku, v Nitranském kraji, v Podunajské pahorkatině, 40 km jihovýchodně od Nitry a 110 km východně od Bratislavy. Městem protéká vodní kanál Perec, který je napájen z nedalekého Hronu. K roku 2014 zde bylo spočítáno 34 000 obyvatel a tím se město stalo 19. největším na Slovensku.

kalvárie (foto: MCH/2017)

Hned po příchodu do centra města si zajisté všimnete kalvárie a při dalším procházení středem města narazíte na zříceninu levického hradu (hradby dříve chránily celé město – do města bylo možné se dostat čtyřmi branami) a městského parku v těsné blízkosti této památky.

zřícenina levického hradu (foto: MCH/2017)

V centru kromě toho naleznete ještě jeden park, který je přibližně o polovinu větší, pítko ve tvaru vejce, mozaiky, moderní náměstí Hrdinů s vodotrysky a fontánami, Schoellerův mlýn (z 19. století, který byl v té době největším průmyslovým objektem v okolí) a několik kostelů, z nichž můžeme vypíchnout zejména kostely sv. Michala a sv. Josefa.

pítko ve tvaru vejce v centru města (foto: MCH/2017)

Při výstavbě nákupního střediska Kaufland na jižním okraji historického jádra bylo roku 2005 objeveno jedno z největších keltských pohřebišť s bohatými archeologickými nálezy.

V Levicích najdeme také hvězdárnu a nedaleko také oblíbené termální koupaliště Margita-Ilona, kam vás doveze několik městských linek.                                            

moderní náměstí Hrdinů (foto: MCH/2017)

Městskou dopravu zde zajišťuje dopravce Arriva Nové Zámky. Autobusy jezdí celkem na 9 linkách, které projíždějí skrz celé město.

Linkové vedení se skládá z linek č. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 a 12. Linky 1, 4, 5 a 8 jezdí pouze v pracovní dny, linky 11 a 12 naopak pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Linka 8 je navíc školní linkou, provozována je jedním párem spojů.

polookružní linka linka 9 na sídlišti Rybníky (foto: MCH/2017)

Intervaly linek jsou odlišné. Pravidelný interval zde neexistuje, ale je zde kladen důraz na přibližný proklad některých linek – např. polookružních linek č. 9 a 10. U zmíněných linek dosahuje souhrnný interval v ranní špičce 20 minut, odpoledne 30 minut a během dne 60 minut, u linek č. 1, 3 a 4 se jezdí přibližně po hodině ve špičce a cca dvou až třech hodinách mimo špičku. Linka č. 5 jezdí na směny, tj. cca v 6, 14 a 22 hodin. Víkendové linky č. 11 a 12 jezdí přibližně po hodině a půl. Provoz linek je ukončen ve 22:30, první spoje opět vyjíždějí ve 4:30. Noční provoz není zajištěn.

linka 10 na náměstí Hrdinů před cestou na sídliště Vinohrady (foto: MCH/2017)

Linky jezdí i mimo Levice – např. linky 3, 5, 11 a 12 do průmyslového areálu Géňa nebo do okolních obcí – na jih na Malý Kiar a Kalinčiakovo jezdí linky 4, 9, 10, 11 a 12, školní linka č. 8 až na Čankov stejným směrem a linka č. 3 jedním párem spojů severně na Ladislavov Dvor.

Karosa B 732 na lince č. 9 v červenci 2017 – měsíc před dodáním nového vozu, který Karosu poslal na zálohu. S dodávkou nových vozů v prosinci 2017 byl tento vyřazen. (foto: MCH/2017)

Jízdenku je možné zakoupit pouze u řidiče buď v hotovosti (za 0,45 euro) nebo se slevovou kartou (za 0,35 euro) pro stálé cestující, tarif je ale bohužel nepřestupní, tedy s každým nástupem do vozidla je nutné si zakoupit jízdenku. Nástup je umožněn pouze předními dveřmi. Všechny zastávky jsou stálé, cestující tak nemusí mačkat žádné tlačítko pro výstup.

linka č. 4 na své konečné na Malém Kiaru před cestou zpět do Levic (foto: MCH/2017)

Vozový park se od 1. ledna 2018 skládá výhradně z nízkopodlažních autobusů. Nicméně ještě v roce 2017 se zde cestující mohli setkat se 3 vysokými autobusy – 2x Karosa B 732 a 1x Karosa B 952. Jeden vůz B 732 byl nakonec vyřazen v srpnu 2017 po dodávce nového vozu Iveco a druhý od té doby sloužil pouze jako záložní (po poruše vozu B 952 v září 2017 došlo k jeho nahrazení vozem B 732 NZ-334BU, který nakonec jezdil až do prosince). Po dodávce dvou nových vozů v prosinci 2017 byly i tyto dva vozy vyřazeny. Zajímavostí jediného vozu B 952 např. bylo, že jako jediný měl ve voze závěsy proti slunci.

Aktuálně se vozový park skládá z 8 nízkopodlažních vozů Iveco a SOR – 2x Iveco Crosswway LE 12M, 1x SOR BN 10,5, 3x Iveco Crossway LE CITY 12M, 1x Iveco Crossway LE CITY 10,8M a 1x Iveco Urbanway 12M.

Karosa B 952 na lince č. 6 při nájezdu na linku – za povšimnutí stojí záclonky ve vozidle (foto: MCH/2017)

Garáže Arrivy se nachází těsně u vlakového nádraží v ulici Kpt. Nálepku.

Městem prochází i dvě železniční tratě – trať č. 121 na Bratislavu a v opačném směru na Zvolen, druhá méně významná č. 119 na Čatu a Štúrovo.

SOR BN 10,5 na lince č. 4 u vlakového nádraží (foto: MCH/2017)

Více o MHD v Levicích (jízdní řády, jízdné apod.) zde

Mapa (stav k 11. 12. 2017):

Fotogalerie:

 

 Zveřejněno: 3. 1. 2018 (návštěva města v červenci 2017)
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.