Plzeň

Krajské město Plzeň je se svými 170 000 obyvateli čtvrté největší město v České Republice, resp. druhé v české části (vyjímaje Brno a Ostravu). Městskou dopravu zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) na třech trakcích – tramvaj, trolejbus, autobus.

T3R.P vjíždí na náměstíT3R.P vjíždí na náměstí (foto: MCH)

V minulosti byly zastávky MHD špatně přístupné od hlavního vlakového nádraží, což se zlepšilo proražením nádražního podchodu směrem do Šumavské ulice, u které je zastávka Hlavní nádraží pro trolejbusy 11, 15, 16 a 17. V docházkové vzdálenosti (podchodem pod křižovatkou ulic Šumavská, Americká a Slovanská) je zastávka Hlavní nádraží pro tramvaje 1 a 2 a také zastávka Pařížská pro trolejbusy 11, 12, 15, 16 a 17 a autobusy 35, 57, N2 a N3.

plzen-26BBŠkoda 26BB – nový hybridní autobus na Borech (foto: JAH)

Tramvaje

V současnosti jezdí v Plzni linky 1, 2 a 4. V minulosti jezdily i linky 3 a 5, které byly pro malý zájem zrušeny. Linka 3 jezdila v trase Skvrňany,Malesická – Košutka a linka 5 v trase Skvrňany,Malesická – Bolevec.

plzen-varioLFVario LF2 u zastávky Hlavní pošta (foto: JAH)

Současné linkové vedení tramvají:

1 – Slovany – Hlavní nádraží – Hlavní pošta (T) – Sady Pětatřicátníků (Z) – Mozartova – Bolevec

2 – Skvrňany – Malesická – Škoda, III. brána – Hlavní pošta (T) – Sady Pětatřicátníků (Z) – Hlavní nádraží – Bazén Slovany – Světovar

4 – Bory – Chodské nám. – Sady Pětatřicátníků – Zoologická zahraha – Košutka

plzen-kt8d5rn2pplzeňská “kačena” nasazovaná především na linku 4 na Borech (foto: JAH)

Vozový park:

V současnosti jezdí T3R.P, T3R.PLF, KT8D5-RN2P (modernizace z KT8D5 roku 2011), Vario LFR.S, Vario LF plus PL, Vario LF2/2 IN, Astra, a K3R-NT.

Vario ve vozovněVario ve vozovně (foto: MCH)

Linky 1 a 2 jsou v úseku Sady Pětatřicátníků/Hlavní pošta – Anglické nábřeží vedeny jednosměrnými ulicemi Prešovská (>Anglické nábřeží) a Solní (>Hlavní pošta).

Trolejbusy

Trolejbusy tvoří v Plzni doplněk tramvají. Jezdí zde trolejbusové linky 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18.

Linka 13 poblíž hl. vlakového nádražíLinka 13 poblíž hl. vlakového nádraží (foto: MCH)

PMDP dělí linky na 2 skupiny dle jejich intervalu: 5-15 minut (páteřní) a >15 minut. Do první skupiny spadají linky 11,12,13,15 a 16. Do druhé tedy spadají linky 10,14,17 a 18.

plzen-24tr24Tr u Mrakodrapu (foto: JAH)

Úsek mezi Černicemi a NC Černice (linka 13) je obsluhován pomocí dieselagregátu.

plzen-26trDA26Tr vybavená dieselagregátem vyčkává na odjezd od NC Černice (foto: JAH)

Linky 17 a 18 jsou pouze posilové – návozy zaměstnanců do podniků v průmyslových oblastech na Borských polích.

plzen-14traktuálně nejstarší provozní typ (14Tr) v zastávce Mrakodrap (foto: JAH)

V Plzni jezdí několik typů trolejbusů. Standardní: Škoda 14TrM, Škoda 21Tr ACI, Škoda 24Tr a Škoda 26Tr. Kloubové jezdí Škoda 25Tr a Škoda 27Tr.

plzen-21tr21Tr u Gambrinusu (foto: JAH)

Autobusy

V Plzni jezdí denní autobusové linky 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 a 41. Za hranice města Plzně vyjíždí linky 51, 52, 53, 54 a 56. Noční dopravu po Plzni zajišťují autobusy N1, N2, N3, N4, N5 a N6. Dopravu za Plzeň poté linky N11, N12 a N13.

plzen-su15dlouhodbě zapůjčený SU15 (od Solaris Bus&Coach) v zastávce Sady Pětatřicátníků (foto: JAH)

Nejvytíženější jsou linky 30 a 41 se špičkovým intervalem 7-8 minut a v sedle intervalem 15-30 minut. O víkendech tyto linky jezdí v intervalu 15 minut (vyjma linky 30 v úseku Bory-Borská pole, kde je interval 60 minut). Ostatní linky mají intervaly cca 15-30 minut v závislosti na denní době.

plzen-sorNB12SoRy NB12 zajišťují drtivou většinu autobusových linek obsluhovaných standardními vozy – jedna taková zachycena na Borech (foto: JAH)

V Plzni jezdí autobusy standardní Karosa B931, Renault Citybus, Irisbus Citybus 12M, SOR B 9,5, SOR NB 12, Irisbus Citelis 12M, Solaris Urbino 15 a kloubový Solaris Urbino 18. V Plzni jsou o víkendech autobusy i prázdné, málo kdy se snad stane, že by si někdo nemohl sednout. Příměstskou dopravu zvětšiny zařizuje ČSAD autobusy Plzeň, ojediněle ProboBUS. Zajímavostí společnosti ČSAD autobusy Plzeň je, že má jakožto muzejní vůz autobus vyrobený v Číně.

Karosa na konečnédnes již vyřazená Karosa na konečné (foto: MCH)

Fotografie:

Zveřejněno: 17. 6. 2012
Aktualizováno: 15. 7. 2014, .07.2015
Autor: Martin Chour
zdroje: plzensketramvaje.cz, plzensketrolejbusy.cz, seznam-autobusu.cz

7 reakcí na Plzeň

 1. Denis říká:

  Fakt nemám nic proti fandům MHD, ale ta čeština je hrozná… nejhoší je snad uvádět dokola slovo “taky”. Je potřeba uvést napravou míru některé zde uvedené mylné informace o MHD v PLZNI!

  ad: Zajímavá je trať kolem náměstí, která jednou stranou jede jinou ulicí a opačným směrem taky jinou ulicí. Taky je kolem náměstí okruh, že můžou tramvaje jezdit do kolečka.
  Fakt: na náměstí (oficiálně náměstí Republiky) žádný kruh není! Koleje na náměstí vedou v jednou směru ulicí Prešovská přes náměstí dále pak ulicí Zbrojnická, v opačném směru pak ulicí Pražská přes náměstí a dále pak ulicí Solní. Možná jsi měl myslel tento kruh: sady Pětatřicátníků – (Prešovská ulice) – náměstí Republiky- (Zbrojnická ulice) – Zvon (Křižíkovy sady) – (Pražská ulice) – náměstí Republiky – (Solní ulice) – sady Pětatřicátníků.

  ad: Dřív jezdily i linky 3 a 5 a ty měly jeden až dva spoje ráno a to se skoro nedá počítat za linku a tak byly zrušeny.
  Fakt: linky 3 a 5 jezdily kvůli Škodovce, tj. navážely zaměstnace Škodovky do práce, jelikož ve Škodovce začaly propouštět zaměstnace, začaly tyto linky pomalu postrádat význam, jelikož skoro s nimi nikdo nejezdil. To je pravý důvod toho proč byly zrušeny.

  ad: Špatný, ale je, že tramvaje, autobusy i trolejbusy nezastavují u nádraží a cestující musí chodit pěšky. Dřív u nádraží byla zastávka, ale tu zrušily proto, že překážela projíždějícím autům.
  Fakt: před nádražím mezi viadkuty skutečně v minulosti zastávka byla, ale z důvodu, že cestující skákali při výstupu z vozidel přímo pod kola aut či vběhávali na zastávku, aby stihli svůj příjíždějící spoj a bylo zde velké množství nehod byla zastávka zrušena. Dalším důvodem pak byla skutečnost, aby se usnadnil přestup mezi spoji jedoucí po Americké (trolejbusy a autobusy) a tramvajemi, které jezdí ulicí Sirková. Zárověň s tím vznikl i přechod pod křižovatkou Americká třída a Sirková ulice. V dnešní době se diskutuje o snaze zastávku před hlavním nádražím mezi viadukty opět obnovit z důvodu velké vzdálenosti na nynější zastávku tramvaje. Nemám informace o tom, že by se uvažovalo o tom, že by tam zastavoval i trolejbus linky č. 12, který tudy též projíždí.

  ad: Linka 16 je špičková linka.
  Fakt: neříká se špičková, ale páteřní. Špičková by se s přimhouření obou očí mohlo snad říkat lince, která jezdí jen ve špičce, ale linka 16 jezdí celodenně a celotýdenně. Páteřními trolejbusovými linkami jsou tyto linky č.: 12, 13, 15, 16 – INTERVALY: špička: 6 minut, v sedle: 7-8 minut, víkendy: 15 minut, linka 13: špička: 10 – 12 minut, v sedle: 15 minut, víkendy: 15 minut., linka 15: ve špičce: 7-8 minut, v sedle: 15 minut, víkendy: 15 minut, linka 16: ve špičce: 5-7 minut, v sedle: 7-8 minut, víkendy: 7-8 minut.
  Ostatní trolejbusové linky: linka 11 jezdí celý týden po 15 minutách, vyjímku tvoří ranní hodiny, kdy tato linka má interval 30 minut. Celotýdenně je v provozu jen od cca. 5 hod. do 20 hod. Linka 14 v provozu jen v pracovní dny od cca. 5 hod. do 22:30 hod. s intervelem ve špičkách 30 minut, v sedle 60 minut. Linky 17 a 18 jsou pouze linky navážející zaměstnance různých závodů na Borská Pole – proto na nich jedou jen spoje ráno, odpoledne a večer. Linka 17 má jeden spoj i v sobotu ráno okolo 5 hod. a jeden spoj v neděli v noci okolo 22 hod. Linka 18 má i dva spoje v sobotu ráno v 5:30 hod a v 6:20 hod. od Centrálního autobusového nádraží (CAN).

  Noční provoz: mohl jsi ještě dodat, že noční linky N1, N2 a N3 jezdí denně od 00:22 hod. (první rozjezd z centrální přestupní zastávky nočních linek “Mrakodrap”), linky N4, N5 a N6 jezdí jen v sobotu a v neděli. Interval linek N1, N2 a N3 je 60 minut, linky N4, N5 a N6 by se dalo říci, že tvoří posílení dopravy o víkendech, protože jezdí prokladem linek N1 – N3, ale s tím, že pokračují i do jiných městských částí Plzně kam jinak linky N1 – N3 nejezdí. Dále bych chtěl upozonit na skutečnost, že od 31.8.2013 byly zavedeny i linky N11 a N12, ty však jedou jen o víkendech pouze jednou za noc, ale jedou přibližně asi 10 km za Plzeň, linka N 11 jede do Bušovic (okres Rokycany) a linka N12 do Chtěšova (okres Plzeň-Jih).

  Nejsem z Plzně, bydlím od narození v Českých Budějovicích, přesto si myslím, že o MHD Plzeň něco vím, za nějaké chyby či nepřesnosti se Plzeňákům omlouvám 🙂

 2. Lukáš říká:

  Jakou trasu měly linky 3 a 5?

  • admin říká:

   Bohužel nevíme, víme pouze to, co je uvedeno na stránkách. (MCH)

  • Martin Kanta říká:

   Jak kdy 🙂
   Na přelomu 70. a 80. let minulého století jezdila tramvaj č. 3 po trase Bory – Světovar.
   Zhruba v polovině 90. let jezdila:
   linka č. 3 po trase Přední Skvrňany (Malesická) – Košutka
   linka č. 5 po trase Přední Skvrňany (Malesická) – Frunzeho (Mozartova)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *