Rokycany

Rokycany se nachází na západě Čech v Plzeňském kraji. Leží na soutoku řeky Klabavy a Holoubkovského potoka, pro turisty je nejzajímavější centrum města, nacházející se severně od nádraží. Rokycany jsou zároveň okresním městem (okres Rokycany).

rokycanyLetecký pohled na Rokycany (foto: Michal Budějovský)

Do Rokycan je možné přijet jak autobusem, tak i vlakem, který sem jezdí z Prahy a Plzně. Obyvatelé tak mají vcelku vynikající spojení. Kromě této hlavní tratě č. 170 je možné se sem dostat také po regionální trati č. 175 z Nezvěstic.

Počátky historie Rokycan sahají až do 10. století. Jako město jsou Rokycany poprvé zmiňovány na sklonku 14. století a na město královské byly povýšeny císařem Rudolfem II. v roce 1584. V historii města se střídala období rozkvětu i úpadku – největší úpadek nastal po třicetileté válce, kdy vypukl požár, který zničil prakticky celé Rokycany. Naštěstí se podařilo mnoho staveb opravit.

020 - RokycanyDům v renesančním stylu před nádražím (foto: MCH/2015)

Pokud půjdete od nádraží rovně, dostanete se po 100 metrech k autobusovému stanovišti, kde začíná a končí mnoho regionálních linek, včetně zde začínajících a projíždějících linek MHD Rokycany. Za autobusovým stanovištěm se nachází park, který je z velké části zalesněn. Po jeho pravé straně se nachází kostel Nejsvětější Trojice, dále fontána, secesní Fitzova hrobka, márnice, náhrobek Adalberta Krafta a Jana Nekoly. Po vyjmenování zmíněných zajímavostí možná zaváháte, jestli je to vůbec park a ne hřbitov, ale opravdu, jedná se o park.

Jestliže se od nádraží vydáte na opačnou stranu, než vedou koleje, dostanete se do centra Rokycan.

019 - radnice RokycanyMěstská radnice (foto: MCH/2015)

Nyní se před vámi rozevře obrovské Masarykovo náměstí, kde spatříte radnici, Mariánský sloup a nesmím ani zapomenout na kostel Panny Marie Sněžné gotického původu, který zde opravdu vyniká. Na náměstí naleznete také kašnu v klasicistním stylu, vedle ní pak Rokycanův dům osvěty.

016 - Masarykovo náměstí RokycanyPohled na západní část Masarykova náměstí – centrálního náměstí v Rokycanech (foto: MCH/2015)

Z Masarykova náměstí je to jen kousek k dalšímu, které je pojmenováno i dle své rozlohy – ano, jedná se o Malé náměstí. Uprostřed trojúhelníkového náměstí naleznete sochu sv. Jana Nepomuckého.

Pokud se autobusem nebo pěšky dostanete severně a nahoru, k nemocnici, můžete zde nalézt i hvězdárnu nebo židovský hřbitov. Po levé straně se pak rozkládá Rokycanská stráň spolu s Husovými sady. Za Rokycany je možné od Rokycanské stráně zahlédnout i přistávací plochu pro letadla.

015 - socha sv. J. Nepomuckého RokycanySocha sv. Jana Nepomuckého na Malém náměstí (foto: MCH/2015)

Jestliže vás zajímá více okolí než centrum města, či budete mít město prochozené či projeté, po modré se odtud můžete dostat k rozhledně na Kotli, po červené k hradišti Žďár a po žluté buď na vrch Vršíšek nebo do sousední obce Osek se zříceninou Kamýk.

018 - kostel Panny Marie SněžnéKostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech (foto: MCH/2015)

Městská doprava je zajištěna dvěma linkami, v minulých dobách zde jezdily dokonce 3 linky. Dopravu zde na lince č. 475010 zajišťuje dopravce Autobusová doprava Miroslav Hrouda, který zde provozuje i několik dalších linek. Na druhé lince 470163, jezdící pouze jedenkrát denně kolem 5. a 6. hodiny, jsou k vidění vozy dopravce ČSAD Autobusy Plzeň. Druhá vyjmenovaná linka je také pozůstatkem původní druhé linky MHD, která se dříve prokládala právě se zmiňovanou první linkou. To ale bylo před 20 lety.

124207Iveco Stratos LE 37, vypravovaný na zdejší linku MHD od léta 2015, na autobusovém stanovišti v Rokycanech v prvních dnech provozu (foto: Roman Bezemek/2015)

Linka 475010 začíná na autobusovém stanovišti před nádražím s názvem Rokycany,,aut.nádr. Ze stanoviště odbočuje na hlavní sil. doprava, zde však dlouho nezůstává a odbočuje vpravo, podjíždí železniční trať a směřuje na sídliště Jižní Předměstí ke své první zastávce Rokycany,,ZŠ Jižní Předměstí.

Ulicí Pod Ohradou pokračuje dále do ulice Boženy Němcové, kde buď odbočuje při své zkrácené variantě doprava, nebo odbočuje doleva při své delší cestě ke kovohutím, kterou popíšeme jako první. Autobus tak nezůstává dlouho na větší silnici v ulici Boženy Němcové a po chvíli odbočuje doprava k zastávce U Václava, posléze pak obsluhuje zastávku Barákova a dále míří ke Kovohutím, kde se nachází i druhá železniční zastávka (resp. jediná, první je totiž nádraží) v Rokycanech – Rokycany předměstí. Zde se obrací a vrací se zpět do ulice Boženy Němcové a Jeřabinovou a Vokáčovou míří k poslední zastávce na Jižním Předměstí – Vokáčově.

Nutné je také zmínit, že delší variantu projíždí pouze spoje v ranní špičce a víkendové spoje, přece jen cestující mají v této lokalitě k dispozici zejména často jezdící vlak. Zajíždí sem také několik příměstských autobusů.

044 - linka 475010 MHD Rokycany Rokycany,,nem. AD Miroslav Hrouda Karosa C 934 5P4 1604Linka 475010 MHD Rokycany u nemocnice (foto: MCH/2015)

Nyní se opět dostává do ulice Boženy Němcové a míří si to k hlavní a ke kruhovému objezdu. Odtud se vydává směrem k centru Rokycan, tedy doprava do ulice Štáhlavská. Odbočením od hlavní vlevo “vymetá” ještě několik městských zastávek v nízkopodlažní části Rokycan na Plzeňském předměstí, poté se ale vrací zpět na hlavní a podjezdem pod železniční tratí u zastávky Arbesova odbočuje na kruhovém objezdu doprava a vrací se k autobusovému stanovišti.

Zde ovšem většina spojů nekončí a jede svůj druhý okruh. Tedy opět odbočuje od autobusového stanoviště doprava, tentokrát ale na hlavní zůstává a kolem zastávky U Lázní a po přejezdu mostu přes řeku Klabavu vjíždí do městské části Pražské předměstí. U zastávky Železná nejprve uhýbá doleva a vzápětí zas doprava a dále po odbočení do postranní Voldušské ulice stoupá strmě k nemocnici, kde vyloží své poslední cestující. Odtud pak stejnou cestou míří zpět na autobusové stanoviště.

043 - linka 475010 MHD Rokycany Rokycany,,aut.st. AD Miroslav Hrouda Karosa C 934 5P4 1604Záložní autobus Karosa C 934E, nasazený na linku MHD Rokycany poté, co byl z technických důvodů odvezen městský autobus Karosa B 732 do garáží (foto: MCH/2015)

Kromě výše popisovaných spojů existuje také jedna atypická varianta, která vede od autobusové stanoviště ke hřbitovu, nacházejícímu se severozápadně od středu Rokycan. Tuto trasu jezdí pouze jeden pár spojů ve středu, v pátek a v sobotu. K němu se jede od autobusového stanoviště ještě se zajížďkou k zastávce Rokycany,,Železná na pravé straně od centra. Tato zastávka je zajímavá i tím, že na každé straně křižovatky se jmenuje jinak. Na Pražské ulici se jmenuje Železná, na Soukenické ulici Soukenická a v Pivovarské ulici Pivovarská. Zde zahýbá doleva, stejně jako když se jede k nemocnici, ovšem nyní pokračuje stále rovně a uhýbá až za centrem do ulice Madlonova, která se záhy mění v ulici Litohlavská, která vede až ke hřbitovu u Přírodního parku Rokycanská stráň. Odtud se po cca 40 minutách vydává zpět do centra, aby odvezl cestující od hřbitova. Zpáteční cestou jede ale jinak. Od hřbitova pokračuje k dálnici D5 (Praha – Plzeň) a po silnici 183 míří zpět do Rokycan, kde obslouží zastávku Plzeňská a končí jako většina spojů na autobusovém stanovišti u nádraží.

Druhá linka 470163 je o něco kratší, přece jen jede pouze v ranních hodinách, obzvláště v těch brzkých. Začíná na autobusovém stanovišti, odkud jede stejně jako linka 475010 přes zastávky ZŠ Jižní předměstí a Vokáčova na Štáhlavskou. Nevymetá ale Plzeňské předměstí a pokračuje přes Plzeňskou na autobusové stanoviště, kde nekončí a jede dále stejně jako linka 475010 k nemocnici. Odtud se pak vrací druhým spojem kolem 6. hodiny zpět, totožně jako linka 475010.

045 - linka 475010 MHD Rokycany Rokycany,,aut.st. AD Miroslav Hrouda Karosa C 934 5P4 1604Autobus na lince 475010 u rokycanského nádraží (foto: MCH/2015)

Městská doprava je zajištěna jedním vozem Iveco Stratos LE 37, který je, jak napovídá jeho označení, plně nízkopodlažní. Tento midibus je vyhrazen právě na zdejší městskou dopravu a obsluhuje téměř všechny spoje. Do léta roku 2015 byla MHD provozována vcelku starými vozy Karosa B 732 či B 731, které zde jezdily od počátků provozu v roce 1988 (několik vozů B 731 dopravce ČSAD Plzeň 1988 – 1995, dále vozy AD-Miroslav Hrouda: 2 vozy  B 732′ ” 1995 – 2001, B 731 2001 – 2004, B 732”’ 2004 – 2011, B 732”” 2011 – 2014, B 732””’ 2014 – 2015).

Do Rokycan najíždí a zpět odjíždí Iveco Stratos LE 37, nasazovaný na linku městské dopravy, z Oseka, jako linka 470540. V neděli je provoz na MHD zajištěn přejezdem z linky 470540, povětšinou zde tak není nasazován nízkopodlažní autobus. Na druhé lince (470163) s jedním párem spojů je provoz zajištěn jedním z několika autobusů ČSAD Autobusy Plzeň, přejíždějícím sem z jiné kmenové linky.

15365Autobus Karosa B 732 na lince 475010 v Soukenické ulici (foto: Radek Kolář)

Cena jízdného se řídí tarifem organizátora POVED, tedy za jednu zónu, do níž patří celé Rokycany, zaplatí cestující 12 Kč.

Nástup do vozu je umožněn pouze předními dveřmi, výstup všemi ostatními.

Garáže dopravce AD – Miroslav Hrouda se nachází ve Zbirohu, nicméně část vozů je odstavována i na autobusovém stanovišti v Rokycanech.

Zastávky jsou městského typu s jízdním řádem a logem dopravního prostředku. Stav některých zastávek a čekáren je ovšem poznamenán jejich věkem, neplatí to ovšem vždy, viz fotka níže.

042 - zastávka MHD Rokycany Rokycany,,U LázníZastávka MHD – Rokycany,,U Lázní (foto: MCH)

Provoz MHD je zajištěn celodenně a celotýdenně. V pracovní dny od 6 do 16 hodin (původně, nejpozději ale do roku 2008, jezdil ještě jeden spoj od nemocnice kolem 17. hodiny), o víkendu pak 2 páry spojů – jedním dopoledne a jedním odpoledne. Interval je po celý všední den kolem jedné hodiny s přestávkou kolem 12. hodiny.

Historie:

Provoz městské dopravy v Rokycanech započal 29. května 1988 na třech linkách MHD, na nichž byly nasazeny městské vozy Karosa B 731, později B 732. Dopravu zajišťoval státní podnik ČSAD Plzeň, dopravní závod 307 Rokycany. Od 28. května 1995 převzal provoz městské dopravy dnešní dopravce – AD Miroslav Hrouda (dopravce vznikl v roce 1994 převzetím některých linek od původního ČSAD Plzeň).

Linka 03816 - 1964

Jízdní řád linky jezdící po Rokycanech před oficiálním vznikem MHD (screen: SPVD/1963)

Linka MHD Rokycany 1 - 1990 Linka MHD Rokycany 2 - 1990 Linka MHD Rokycany 3 - 1990

 Jízdní řády MHD Rokycany v 90. letech (scren: SPVD/1990)

Staré jízdní řády:

475 010 (MHD Rokycany)

470 163 (doplňková linka MHD Rokycany)

Mapa sítě:

Aktuální stav:

Rokycany

Mapa sítě v roce 1990:

Rokycany historie

Fotogalerie:

Zveřejněno: 15. 3. 2016
město navštíveno 3. 8. 2015
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.