Často používané zkratky

VHD – veřejná hromadná doprava

IAD – individuální automobilová doprava

DS – dopravní systém

IDS – integrovaný dopravní systém

ZDO – základní dopravní obslužnost (objednávaná krajem)

ODO – ostatní dopravní obslužnost (objednávaná obcemi)

ZVS – závazek veřejné služby (doprava v ZVS = ZDO + ODO)

JŘ – jízdní řád

PD – pracovní den

SN – soboty, neděle a svátky

CD – celý den

CT – celý týden

NAD – náhradní autobusová doprava

aut. st. – autobusové stanoviště

aut. nádr. – autobusové nádraží

žel. st. – železniční stanice

žel. zast. – železniční zastávka

BČK – bezkontaktní čipová karta

ÚAN – ústřední autobusové nádraží

CAN – centrální autobusové nádraží

Vytvořeno: 31. 12. 2016
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *