Linka 225

Pražská autobusová linka 225

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: standardní

Dopravce: Dopravní podnik h. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Konečné zastávky: 3 (Velká Ohrada, Nádraží Veleslavín, Nové Vokovice)

Přestup na metro: A, B

Doba jízdy: 35/36 min (Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín)  37/40 min (Velká Ohrada – Nové Vokovice)

Délka linky: 13 km (Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín) 14 km (Velká Ohrada – Nové Vokovice)

Zastávky:

VELKÁ OHRADA – Ohradské náměstí (Z) (×) – Červeňanského (×) – Píškova (×) – Amforová – Luka (B) – Vackova (×) – Stodůlky (B) – Lýskova (×) – Bavorská (×) – Bílý Beránek (×) – Slánská – Bazovského – Za Slánskou silnicí – Úřad Řepy (×) – Reinerova (×) – Jiviny (×) – Staré náměstí (×) – Nádraží Ruzyně (V) (×) – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině – Vlastina (×) – Divoká Šárka – Nad Džbánem (×) – NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN (A) (V) – Na Pastvinách (T) (×) – NOVÉ VOKOVICE 

Historie:

Linka 225 již od roku 1990 zajišťuje spojení v ose Stodůlky Řepy Ruzyně Liboc. Bohužel v dubnu 2015 byla zrušena, ale od začátku července  2017 opět v této ose vyjíždí.  

P2241404linka 225 na Reinerově (foto: MCH)

Linka 225 byla zřízena 15. května 1959 v trase Náměstí Republiky – Náměstí Říjnové revoluce (dnes: Vítězné náměstí) – Ruzyně, letiště, kdy byly v rámci zvyšování kvality autobusové dopravy zřízeny tzv. rekreační linky. Během času se stávala běžnou městskou linkou, o čemž svědčí i postupné rozšiřování jejího rozsahu provozu. Zatímco z počátku byla v provozu pouze v létě, počínaje 14. březnem 1960 je provozována celodenně a celotýdenně. Avšak 3. ledna 1966 je linka 225 přečíslována na 119.

Již za 6 měsíců je linka 225 zřízena opět jako tzv. rekreační linka v trase Náměstí J. Marata (dnes: Hostivařská) – Hostivař, přehrada. Zprvu je linka provozována pouze v neděli, později je provozována i v sobotu. Kupodivu se nejedná o jedinou linku jedoucí k hostivařské přehradě, souběžně je provozována i linka 226, vedoucí až na Náměstí Míru. Od 27. června 1970 je však linka 225 přejmenována na neobvyklé označení G, později ještě přebírá číslo 56 a 31. srpna 1981 je její provoz ukončen.

Starší CityBus 12M na l. 225 odjíždí ze zastávky Luka (foto: JHO)

Potřetí se linka 225 objevuje 1. února 1971, kdy je zavedena v trase: BořislavkaU MatějeNa SantinceZelenáJ. M. Sverdlova (zastávka na dnešní Rooseveltově ul.) – Sibiřské náměstíWolkerova (ve stejnojmenné ulici) – Letenské náměstíRevoluční. Jedná se však o pouze přečíslovanou linku 125 při zavádění tzv. překryvných linek, které umožňovaly vyšší výběr jízdného. Při otevření prvního úseku metra 9. května 1974 je přistoupeno ke sjednocení tarifu. K tomuto datu je opět přečíslována na číslo 125.

Po rozsáhlé rekonstrukci plzeňské třídy je dne 8. listopadu 1979 zřízena linka 225, jedoucí ve špičkách PD po trase KotlářkaMotol – Sídliště Řepy (dnes: Nevanova). Od 31. července 1982 je provozována CD a CT. Hned 1. září 1982 je však provoz omezen pouze na  špičky pracovních dnů. Po dočasném zrušení 8. října 1983 je 16. dubna 1985 opět obnovena jen ve špičkách PD v trase: KotlářkaMotol – Sídliště Řepy (dnes: Nevanova) – Sídliště Řepy II (dnes: Bazovského). Dalšího rozšíření provozu se dočkává 15. února 1986, kdy je nově provozována celodenně a celotýdenně. Avšak s prodloužením tramvajové trati do Řep dochází 27. října 1988 k úplnému zrušení. 

Citelis 12M manipuluje ve výstupní zastávce v terminálu Nádraží Veleslavín (foto: HP)

Teprve s pátým obsazením čísla 225 se setkáváme i v současném provozu. Od 23. listopadu 1990 se autobusy s tím to číslem objevují ve špičkách PD v trase: Nové Butovice – Malá Ohrada (dnes: Archeologická) – PíškovaLukaVackova – Šostakovičovo náměstí (dnes: Stodůlky) – Konstruktiva (dnes: Bavorská) – SlánskáBazovského – Žalanského (dnes: Reinerova) – Drnovská (dnes: Jiviny) – CiolkovskéhoSídliště Na DědiněDivoká Šárka

Při otevření nového úseku metra B (Nové Butovice – Zličín) dochází 12. listopadu 1994 k zavedení vložených mimošpičkových spojů (Nové Butovice – Želanského – Garáže Řepy). Od 1. července 1995 zajíždí do obratiště Nad Malou Ohradou (dnes: Malá Ohrada), čímž vypomáhá obsloužit Velkou a Malou Ohradu. Od 2. prosince 1995 je mezi zastávkami Žalanského a Bazovského vedena místo ulicí Slánská ulicí Žufanovou, kde obslouží zastávku Za Slánskou silnicí

SOR odbočuje do zastávky Nádraží Veleslavín v ulici Vokovická, odkud bude pokračovat do oblasti Nových Vokovic (foto: HP)

Další změna nastává 28. února 1998, kdy je trasa linky upravena do podoby: Nové Butovice – … – Žalanského – (Bílá Hora) – Jiviny –  Staré náměstíRuzyňskáDivoká ŠárkaSídliště Na DědiněCiolkovskéhoK LetištiU HangáruLetiště Ruzyně. Úsek Sídliště Na Dědině – Letiště Ruzyně obsluhuje pouze ve špičce PD. Do obratiště Bílá Hora zajíždí pouze o víkendu, kdy nahrazuje omezený provoz linky 108.

1. července 2004 jsou zkrácené spoje ukončené v obratišti Sídliště Na Dědině prodlouženy o jednu zastávku dál, tedy na konečnou Ciolkovského. Přesně po roce nastává další změna, kdy po dalším oslabení provozu linky 108 jsou spoje v PD večer vedeny na Bílou Horu.

Při reorganizaci provozu v jihozápadním sektoru města dochází 11. 12. 2011 k trvalému zkrácení do zastávky Ciolkovského. Na Letiště je nahrazena linkou 179. Současně dochází k zřízení linky 214, která je vedena po trase linky 225, avšak již končí na Bílé Hoře.

linka 225 manipuluje v odstavných plochách terminálu Nádraží Veleslavín (foto: HP)

Při příležitosti otevření metra A do Motola 7. 4. 2015 jsou linky 214 a 225 zrušeny. Nahrazeny jsou metrobusovou linkou 142 vedenou od Nových Butovic na Malou Ohradu (dnes: Archeologická), přes obratiště Nad Malou Ohradou (dnes: Malá Ohrada), Velkou Ohradu, Luka, Slánskou, Reinerovu, Ciolkovského, Divokou Šárku a Nádraží Veleslavín na Nové Vokovice s tím, že většina spojů končí už v terminálu Nádraží Veleslavín. Vzhledem k nezajíždění do obratiště Bílá Hora a úpravě trasy v Ruzyni je linka 108 posílena. 

Vzhledem k nepravidelnému provozu, způsobenému přejezdem v Ruzyni, dopravním komplikacím na Evropské ulici a kapacitním problémům mezi sídlišti Velká a Malá Ohrada a metrem B je linka 142 1. 7. 2017 rozdělena na dvě části. Linka 142 je zkrácena od Nových Butovic do obratiště Velká Ohrada a v PD je kapacitně posílena nasazením kloubových vozů. Ve zbylém úseku ji nahrazuje nově zřízená linka 225 v trase: Velká OhradaLukaStodůlkySlánská – Řepský Hřbitov (dnes: Úřad Řepy) – JivinyNádraží RuzyněDivoká Šárka Nádraží VeleslavínNové Vokovice. Na linku byly nasazeny standardní autobusy a mezi Novými Vokovicemi a terminálem Nádraží Veleslavín jezdí spoje pouze v špičkách, a to v intervalu 30 min.

SOR NB 12 vjíždí do nástupní a zároveň nácestné (pro spoje jedoucí z Nových Vokovic) zastávky terminálu Nádraží Veleslavín (foto: HP)

To se však zanedlouho změní, kdy se při integraci Kladenska na konci srpna 2017 do systému PID projevila nedostatečná kapacita terminálu Nádraží Veleslavín, proto již 3. 9. 2017 ROPID zavádí v úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice provoz i v pracovní den dopoledne, a to v intervalu 60 min. Bohužel když cestující, jedoucí jen na Nádraží Veleslavín, chytne spoj jedoucí až do Nových Vokovic, znamená to pro něj delší cestu jednak k nejbližšímu vstupu do metra a jednak i k železniční stanici Praha – Veleslavín.

Linka je spjata se standardními autobusy DPP.

Mapa:

Intervaly:

 
Pracovní den
Sobota
Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
a)
6
15
7/8
15-20
15
15
15-20
20
15
15-20
b)
30
60
30
a) Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín b) Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Červeňanského – depozitář UPM
 • Velká Ohrada národní přírodní památka Dalejský profil

Dalejský profil (zdroj: Mapy.cz autor: Helichovi)

 • Luka – Kulturní středisko Luka
 • Bílý Beránek – kaple Nalezení sv. Kříže
 • Úřad Řepy – řepský hřbitov – Úřad městské části Praha 17
 • Jiviny – retenční nádrž Jiviny
 • Staré náměstí – stará ruzyňská náves – statky, kaplička – věznice Ruzyně

Kaplička v Ruzyni

Ruzyňská kaplička (foto OK)

 • Nádraží Ruzyně – železniční stanice Praha-Ruzyně
 • Divoká Šárka,  Nad Džbánem, Nové Vokovice – přírodní rezervace Divoká Šárka – východiště – po červené (hradiště Dolní Liboc, koupaliště Divoká Šárka) – východiště – cyklostezka (Čertův mlýn)

b01 - Čertův mlýnČertův mlýn (foto: OK) 

Video z linky: 

Zveřejněno: 26. 12. 2013 – Martin Chour
Aktualizováno: 5. 3. 2018 – Vojtěch Jánský

4 reakce na Linka 225

 1. X1 říká:

  Linka je v provozu v trase: VELKÁ OHRADA – NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN – NOVÉ VOKOVICE

 2. Jan Pondělíček říká:

  Tato linka už opět jezdí od 1. 7. 2017 v trase: Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Slánská – Cilolkovského – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice s tím, že do Vokovic jezdí jen v pracovní dny. Prosím opravit.

 3. Cucák říká:

  Ty cucáku budeš mi zavírat před xichtem ? 10.12 2020 17:00, toho pána zavřete

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *