Linka 108

Pražská autobusová linka 108

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: midibus

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano (všechny)

Konečné zastávky: 2 (Sídliště Na Dědině, Dejvická)

Přestup na metro: A

Doba jízdy: 46 min 

Délka linky: 16 km

Zastávky:

DEJVICKÁ (A) – Radnice Praha 6 (×) – Sibiřské náměstí – Goetheho (T) (×) – Nemocnice Bubeneč (+) – Zelená – Studentský dům (×) – Národní technická knihovna (×) – Thákurova (×) – Dělostřelecká (×) – Vozovna Střešovice – Sibeliova (×) – Norbertov (×) – Náměstí Před Bateriemi (×) – Talichova (×) – U Vojenské nemocnice (×) – Vojenská nemocnice (T) – Vojenská nemocnice (Z) (×) – Poliklinika Petřiny – Větrník – Petřiny (A) – Sídliště Petřiny – Libocká (×) – Litovický potok (×) – Ruzyňská (×) – Ruzyňská škola – Drnovská (×) – Nádraží Ruzyně (V) (×) – Ruzyňský velkoobchod (×) – U Prioru (×) – Brodecká (×) – Divoká Šárka (T) – Divoká Šárka – Vlastina (×) – SÍDLIŠTĚ NA DĚDINĚ

Historie:

Linka 108, respektive linka I, až do roku 1998 spojovala letiště s Ruzyní. Je až překvapivé, že na letišti vydržela celých 60 let, protože na ní proběhlo nespočet úprav trasy a pásmového provozu. S nástupem midibusů na linku se trasa linky stává čím dál složitější.

midibus SOR na lince 108 u Národní technické knihovny (foto: LV)

První předchůdkyně linky 108 byla linka označená písmenem I, která začala jezdit 16. července 1938 v trase: Vozovna Vokovice – Letiště v Ruzyni. V zastávce Vozovna Vokovice byl možný přestup na tramvaj. V provozu byla jen za příznivého počasí v sobotu odpoledne a v neděli, ale již 24. září 1938 byla zrušena. 

O rok později, 18. prosince 1939, vyjela znovu, nyní již od Vozovny Vokovice tentokrát končila už v zastávce Kasárny Ruzyně (dnes: Ciolkovského). Nově byla v provozu jen ve špičkách pracovních dnů a večer a v neděli odpoledne a večer. Až 22. ledna 1940 byla prodloužena ze zastávky Kasárny Ruzyně k Letišti Ruzyně

setkání SOR BN 8.5 dopravce DPP a Arrivy Střední Čechy u polikliniky Petřiny (foto: LN)

K 18. červnu 1942 byla zkrácena do zastávky Ruzyně, Slánská silnice (cca: K Letišti). Za tři měsíce, přesněji 14. září 1942, byla prodloužena na Letiště Ruzyně. Dne 22. ledna 1943 byla opět zkrácena do zastávky Ruzyně, Slánská silnice. Počínaje 4. červenem 1945 je prodloužena na Letiště Ruzyně a provozována ve špičkách pracovních dní. 

Další změna proběhla 3. prosince 1945, kdy bylo “Íčko” zkráceno do zastávky Ruzyně, Slánská silnice. Od tohoto data byla v provozu jen ve všední dny. Od 6. října 1946 jezdí za příznivého počasí i v neděli odpoledne. S prodloužením tramvajové trati od Vozovny Vokovice na Divokou Šárku byla 20. července 1947 zkrácena na Divokou Šárku.  

Na Silvestra roku 1951 byla linka I přeznačena na linku 108. Dne 15. října 1952 byla linka 108 prodloužena ze zastávky Ruzyně, Slánská do zastávky Ruzyně,letiště. Nově byla provozována jen v pracovní dny. Od 6. března 1955 jezdila i v neděli. 

řepský SOR BN 8.5 jen pár metrů před zastávkou Petřiny (foto: LN)

Další prodloužení nastalo v 60. letech, kdy byla 11. července 1960 108 prodloužena z Divoké Šárky přes Staré náměstí na Bílou Horu. V úseku Bílá HoraDivoká Šárka jela jen část spojů. Další změna tak nastala až 6. března 1967, kdy byla z Bílé Hory prodloužena přes Malý Břevnov, dále ulicí Brunclíkova na Petřiny (dnes: Sídliště  Petřiny).

Od 18. března 1968 jela mezi Petřinami a Bílou Horou jen část spojů ve špičkách pracovních dnů. S dostavbou nového letiště, Terminálů 1 a 2, byla 4. července 1968 prodloužena do zastávky Ruzyně, Nové letiště. Mezi Starým a Novým letištěm jely jen vybrané spoje. 

trasa linky mezi lety 1968 a 1970 (screen: VJ)

Od 16. února 1970 vedla přes zastávku U Hangáru, současně byl zrušen pásmový provoz mezi Novým a Starým Letištěm. V roce 1972 (30. dubna) byla “stoosmička” v letištní části zkrácena ke Správě letišť (dnes: Terminál 3). V úsecích PetřinyBílá HoraDivoká ŠárkaSpráva letišť je v provozu jen ve špičkách pracovních dnů. 

Další změna nastala 17. září 1973, při které byl opět zrušen pásmový provoz mezi Bílou Horou a Petřinami. S otevřením prvního úseku metra A mezi Leninovou (dnes: Dejvická) a Náměstím Míru 13. srpna 1978 byla linka 108 prodloužena do trasy: Hradčanská – Malý Břevnov – Vypich – Bílá Hora – Ruzyňská škola – Divoká Šárka – Sídliště na Dědině – Správa letišť. V následujícím roce byla provedena další změna, při které byla 19. března prodloužena na Špejchar

trasa linky linky 216 mezi lety 1978-1979 (screen: MCH)

Na své druhé straně setrvávala u Správy letišť do roku 1980, odkud byla 3. března částečně prodloužena k Novému letišti, přesto stále většina spojů končila u Správy letišť. K trvalému vedení všech spojů od Správy letišť k ruzyňskému letišti došlo až 5. května 1989, přičemž v úseku Sídliště Na DědiněLetiště Ruzyně jely pouze vybrané spoje.

vedení linky mezi lety 1989 a 1998 (screen: VJ)

28. únoru 1998 byla ve směru z centra zkrácena do obratiště Sídliště Na Dědině. Provoz byl omezen jen na pracovní dny. Další úprava proběhla 1. července 2004, spočívající v prodloužení o jednu zastávku dále – na Ciolkovského. Se stavbou tunelového komplexu Blanka byla od 28. června 2008 ukončena místo na Špejcharu na Dejvické. S celostátní změnou jízdních řádů byla 11. prosince 2011 ve směru od Ruzyně zkrácena do obratiště Bílá Hora. 

Dnes již historická fotografie – linka 108 dnes zastavuje ve směru do Ruzyně v ulici Patočkova, avšak nezastavuje ve společné zastávce TRAM + BUS, ale před vozovnou u chodníku, protože za chvíli musí zatočit do ulice Střešovická, a to z tramvajových kolejí, po kterých musí jet ze zastávky, nejde. (foto: LN)

Za rok od předešlé změny, přesněji 9. prosince 2012, byla prodloužena z Ciolkovského přes Ruzyňský velkoobchod, Brodeckou, Divokou Šárku, Nádraží Veleslavín do Nových Vokovic. V prodlouženém úseku nahradila autobusovou linku 218. V úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů, v úseku Sídliště na DědiněBílá Hora pouze ve pracovní dny do 20 hodin. Tímto opatřením se na linku o víkendu dostávají midibusy, ale od 21. ledna 2013 jsou na linku celotýdenně nasazeny midibusy. 

trasa linky 108 od roku 2012 do 2015 (mapa: VJ)

S prodloužením metra A do Motola byla od 7. dubna 2015 vedena v trase: Bílá  HoraJivinyNádraží RuzyněSídliště Na DědiněDivoká ŠárkaU PrioruNádraží RuzyněRuzyňská škola – Litovický potokSídliště PetřinyPetřinyPoliklinika Petřiny. Ve špičce došlo k posílení intervalu na 10 minut a v sedle na 15 minut. To se ale kvůli zdvojené trase v Ruzyni ukázalo jako mylné, tak byla 30. srpna 2015 oslabena v ranní špičce na interval 12 minut, v odpolední špičce na 15 minut, v sedle na 20 minut, v neděli dopoledne a CD večer na 40 min.

trasa linky od dubna 2015 do konce října 2015 (mapa: VV)

Další změna proběhla 31. října 2015, při které byla linka od stanice metra Petřiny zkrácena do zastávky Sídliště Na Dědině. Na Bílou Horu ji nahrazuje linka 168, která je vedena příměji ulicí Ruzyňská. V opačném směru linka 108 jede přes Talichovu a Vozovnu Střešovice do konečné zastávky Bořislavka, kde nahrazuje právě linku 168. Linka je výrazně oslabena – nově jezdí v intervalu 30 minut v PD (6-20 h). Večer CT a v sobotu a neděli jezdí jednou za hodinu.

trasa linky 108 od 31. října 2015 do 30. června 2018 (zdroj: Ropid.cz)

30. června 2018 došlo k úpravě linek 108 a 216 v Dejvicích. Linka 108 byla ve směru od Ruzyně vedena ze zastávky Vozovna Střešovice přes nové zastávky Thákurova, Studentský dům, Nemocnice Bubeneč, Radnice Praha 6 na Dejvickou a linka 216 byla z Bořislavky prodloužena přes zastávky Pod Vyhlídkou, Vozovna Střešovice, Norbertov, Talichova k Poliklinice Petřiny. V prodlouženém úseku jezdí celodenně a celotýdenně, na Babu jezdí i nadále jen v PD do 20 hodin. Bohužel se tímto opatřením ještě více zhoršila obsluha Ořechovky, neboť dopoledne má 216 interval 60 min. 

současná trasa linky 108 od roku 2018 (zdroj: Dpp.cz)

Mapa:


Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
30
30
30
60
60
60
60
60
60
60

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Sídliště Na Dědině – OC Delta
 • Divoká Šárka vodní nádrž Džbán,  PP Šárka-Lysolaje – východiště po červené a žluté 

b01 - Čertův mlýnČertův mlýn v PP Divoká Šárka-Lysolaje (foto: OK) 

 • Nádraží Ruzyně, Drnovská – železniční stanice Praha-Ruzyně
 • Ruzyňská – vstup do Obory Hvězda – Letohrádek Hvězda, rybník Ve Hvězdě
 • Litovický potok – kaplička sv. Jana Nepomuckého
 • Libocká – kostel sv. Fabiána a Šebestiána, vstup do Obory Hvězda – Letohrádek Hvězda, rybník Ve Hvězdě

kostel sv. Fabiána a Šebestiána (zdroj: Mapy.cz autor: Pavel Bartoš)

 • Sídliště Petřiny –  vstup do Obory Hvězda – Letohrádek Hvězda, rybník Ve Hvězdě
 • U Vojenské nemocnice, Vojenská nemocnice – Ústřední vojenská nemocnice 
 • Náměstí Před Bateriemi – evangelický kostel
 • Norbertov – kostel sv. Norberta

  Kostel sv. Norberta (zdroj: Mapy.cz autor: Jan Kovařík) 

 • Vozovna Střešovice – Muzeum MHD
 • Thákurova – kostel sv. Vojtěcha
 • Národní technická knihovna – Národní technická knihovna – Lavička Ferdinanda Vaňka, kostel sv. Vojtěcha, fakulta strojní ČVUT, fakulta stavební ČVUT, rektorát VŠCHT, Památník parašutistům, Flemingovo náměstí 

Národní technická knihovna (zdroj: Mapy.cz autor: neznámý) 

 • Studentský dům –Studentský dům, menza ČVUT,  fakulta architektury ČVUT a fakulta informačních technologií ČVUT
 • Zelená – náměstí Interbrigády, Dejvické divadlo, park Generála Lázaro Cárdenase Praha
 • Nemocnice Bubeneč, Goetheho – hřbitov, bývalé nádraží Praha-Bubeneč
 • Sibiřské náměstí – Sibiřské náměstí, Krupkovo náměstí – kostel sv. Gotharda, pravoslavný chrám sv. Ludmily, Stromovka

kostel sv. Gotharda (zdroj: Mapy.cz autor: Ivana Černá) 

 • Radnice Praha 6 – úřad městské části Praha 6, náměstí Svobody
 • Dejvická – Vítězné náměstí,  Divadlo Semafor, Divadlo Spejbla a Hurvínka

Video z linky:

Zveřejněno: 3. 6. 2012 – Martin Chour
Aktualizováno: 9. 7. 2018 – Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný

5 reakcí na Linka 108

 1. dominik.lhot říká:

  Chyba
  Vy mate napsano: Konecne zastavky 2(Bila hora, Poliklinika petriny)
  A u zastavek mate ze konecne zastavky jsou Sidliste na Dedine a Borislavka
  Prosim opravte to

 2. Jan Pondělíček říká:

  Poslední mapa linky je neplatná a žádám o opravu.

 3. Adam Kiss říká:

  Linka 108 jezdí od 30.června 2018 v trase: Dejvická – Radnice Praha 6 – Sibiřské Náměstí – Goetheho (jen směr Sídliště Na Dědině) – Nemocnice Bubeneč – Zelená – Studentský Dům – Národní Technická Knihovna – Thákurova – Dělostřelecká – Vozovna Střešovice (a tam se napojí na svojí starou trasu)

 4. Rudicek říká:

  Dá se tohle stáhnout?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *