Linka 125

Pražská autobusová linka 125

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: kloubový

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Konečné zastávky: 2 (Smíchovské nádraží, Skalka)

Přestup na metro: A, B, C

Doba jízdy: 47/48 min 

Délka linky: 24 km

Zastávky:

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (B) (V) – Lihovar – Chodovec – Chodovská tvrz – Litochlebské náměstí – Bachova (×) – Mikulova (×) – Hněvkovského – Modrá škola (Z) (×) – Modrá škola (T) – Háje (C) – Horčičkova – Jakobiho (×) – Sídliště Petrovice – Wattova (Z) – Poliklinika Petrovice – Veronské náměstí (T) – Nové Petrovice – Livornská (×) – Bolevecká – Na Vartě – Boloňská – Řepčická – Gercenova – Nádraží Hostivař (V) – Sklářská (×) – Myšlínská (×) – Mokřanská (×) – Plošná (×) – Michelangelova – SKALKA (A)

Historie:

Tangenciální městská autobusová linka 125, která jako jediná od roku 2010 využívá služeb městského okruhu, je třetí nejvytíženější autobusovou linkou – denně přepraví přes 35 tisíc cestujících. Původně ale jezdila v úplně jiné části metropole. V roce 1959 nahradila trolejbusovou linku 51 a propojila Dejvice a Bubeneč s centrem města. Tento účel plnila přes třicet let, ale kvůli stále stoupající individuální dopravě na Letné byla zrušena, proto doufejme, že podobný osud nečeká současnou podobu linky 125

SOR NB 18 na lince 125 byl zachycen v ulici 5. května (foto: LV)

Po zrušení trolejbusové trati U Matěje – Bořislavka byla 1. července 1959 trolejbusová linka 51 nahrazena autobusy, označenými úplně totožným číslem. O dva měsíce později byla nahrazena autobusovou linkou 125 v trase: Staré Město, Revoluční (poloha zastávky; od roku 1990 Řásnovka) Letenské náměstí (poloha zastávky) – Pohraniční stráže (dnes: Radnice Praha 6) – Ždanova (poloha zastávky) – ZelenáU Matěje – Dejvice, Bořislavka (dnes: Na Pískách).

První změna trasy proběhla již 15. prosince 1960, při které byla upravena do podoby: Staré Město, RevolučníLetenské náměstí – Wolkerova (poloha zastávky) – Sibiřské náměstí – J. M. Sverdlova (poloha zastávky; od roku 1990 Rooseveltova) – Ždanova – … – Dejvice, Bořislavka

hranatá kloubová Karosa na lince 125 se nachází v ulici 5. května, ze které za malou chvíli odbočí na Jižní spojku (foto: Tomáš Smetana/2014)

Na základě zvýšených přepravních nároků byla 17. června 1963 zavedena linka 131 v trase: Staré Město, Revoluční – Letenské náměstí – Wolkerova – Sibiřské náměstí – Ždanova – Zelená – Dejvice, U Matěje. K 1. října 1967 byla linka 131 ve směru od Bořislavky odkloněna ze Sibiřského náměstí na Špejchar. Kvůli menšímu přepravnímu zatížení a částečnému souběhu s linkou 131 jela na lince 125 od 20. listopadu 1967 jen část spojů v ranní špičce v úseku Na Santince – Bořislavka.

Se zavedením tzv. sítě překryvných linek byla 1. února 1971 přečíslována na 225. Tyto linky se vyznačovaly zejména vyšším jízdným (2 Kčs místo 1 Kčs). S otevřením prvního úseku metra C ze Sokolovské (dnes: Florenc) na Kačerov došlo 9. května 1974 ke zrušení tzv. překryvné sítě linek, tudíž linka 225 obdržela číslo 125. Od 26. srpna 1974 jely všechny spoje v celé trase.

vůz ev. č. 6920 se aktuálně nachází v Petrovicích, konkrétně v zastávce Jakobiho, odkud bude pokračovat přes Hostivař na Skalku (foto: JHO)

Dne 16. února 1976 byla část spojů převedena na novou dočasnou X125, která byla provozována jen v přepravních špičkách PD v trase: Staré Město, RevolučníLetenské náměstí – WolkerovaSibiřské náměstíJ. M. SverdlovaZelenáDejvice, Na Santince. S otevřením metra A z Náměstí Míru na Leninovu (dnes: Dejvická) byla 13. srpna 1978 linka X125 zrušena a její spoje převzala 125, která k tomuto datu byla odkloněna přes Nádraží Bubeneč (ve směru z centra v dnešní zastávce Nemocnice Bubeneč, v opačném směru v dnešní zastávce Goetheho). 

trasa linky 125 od roku 1978 do roku 1993 (screen: VV)

S ohledem na stoupající individuální automobilovou dopravu v Letenském tunelu a v ulici Korunovační došlo 26. února 1993 ke zrušení linky 125. V oblasti Dejvic a Bubenče byla nahrazena linkou 131, ale ve zbylém úseku již nikdy nebyla nahrazena. 

V roce 2006 byl na radnici Praha 6 požadavek na znovuzavedení linky 125 v trase: Hradčanská – Sibiřské náměstíZelená – U MatějeSídliště Baba. Záměr však nebyl realizován. O 12 let později se na Babu autobusy skutečně vydaly, a to v podobě midibusové linky 216, ta ale oproti navržené lince 125 jezdí na Babu od stanice metra A Bořislavka. 

standardní SOR na konci své trasy – nachází se v zastávce Horčičkova (foto: Tomáš Smetana/2011)

Dne 20. září 2010 došlo ke zprovoznění tří úseků Dálnice D0 (do 31. prosince 2015 rychlostní silnice R1), pojmenovaná jako Pražský okruh, konkrétně se jednalo o úseky 512 – D1 – Vestec, 513 – Vestec – Lahovice a 514 – Lahovice – Slivenec. Následující den byl pro kamionovou dopravu, těžší než 12 tun, zakázán dopravním značením vjezd na Jižní spojku a do ulice K Barrandovu, což výrazně snížilo zatížení Jižní spojky mezi Spořilovem a Smíchovem. Uvolněná kapacita se nabízela pro novou linkou městské hromadné dopravy. 

SOR NB 12 nasazený třetí den provozu na linku 125 manipuluje v terminálu Smíchovské nádraží (foto: Tomáš Smetana/2010)

Poprvé se mohli návštěvníci svést po Jižní spojce v rámci Evropského týdne mobility, kdy 21. září 2010 jezdila linka 125 od 14 do 19 hodin v intervalu 30 minut v trase: Smíchovské nádražíChodovská tvrzMikulovaHájeJižní Město. O předváděcí jízdy byl velký zájem a zároveň byla ověřena a potvrzena reálnost plánované jízdní doby.

Trvale byla zavedena až 1. října 2010 v trase: Smíchovské nádraží Lihovar Chodovec Chodovská tvrz Litochlebské náměstí Bachova Mikulova Hněvkovského Modrá škola Háje Horčičkova Jižní město. Trasa linky na Jižní Městě byla zvolena tak, aby vedla středem a vhodně navazovala na ostatní autobusové linky. Výrazně se zrychlilo spojením mezi Jihozápadním městem a Jižním Městem, ulevilo se metru B a C a tramvajím v Ječné ulici. 

trasa linky 125 mezi lety 2010 a 2012 (zdroj: Ropid.cz) 

Se spuštěním tzv. metropolitní sítě linek byla linka 125 1. září 2012 prodloužena po trase 271 přes Jakobiho, Sídliště Petrovice, Polikliniku Petrovice, Nové Petrovice, Boleveckou, Boloňskou, Gercenovu, Nádraží HostivařMyšlínskou, Plošnou na Skalku. Díky tomuto opatřením byla nabídka rychlého spojení s Jihozápadním Městem nabídnuta i obyvatelům Horních Měcholup, Hostivaře a Skalky. I přestože ROPID na svých stránkách neopomněl připomenout, že linky 125 a 271 jsou jedny z nejspolehlivějších linek v síti městské hromadné dopravy (článek na stary.ropid.cz), došlo k celkovému zhoršení dopravní obsluhy Horních Měcholup, Hostivaře, neboť linka 125 není vždy kvůli své trase přes Jižní spojku spolehlivá. 

trasa linky 125 od roku 2012 (zdroj: Dpp.cz screen: VJ/mapa z roku 2018) 

Vyjma období od 1. června 1989 do 30. června 1991, kdy část výkonů zajišťovalo ČSAD, je linka spjata s pražským Dopravním podnikem. Po celé první obsazení čísla 125 byly na linku vypravovány výhradně standardní autobusy. Od roku 2010 byly na linku vypravovány výhradně autobusy SOR NB 12, které umožňují využít vyšší povolenou rychlost na Jižní spojce. Avšak postupem času se na lince objevil kloubový SOR nebo standardní Citybus. Vzhledem k narůstající poptávce jsou od 19. října 2011 v pracovní dny na linku 125 nasazeny kloubové autobusy. Od 1. září 2012 jezdí na ní kloubové vozy i o víkendu. 

kloubová SORka nasazená na linku 125 se právě nachází mezi Jižní spojkou a ulicí 5. května  (foto: LV)

V autobusech linky 125 byl také od 7. února 2011 do 6. března 2011 testován projekt „voňavé autobusy“, který měl zpříjemnit cestu. Na projekt byly různé ohlasy. (článek na Idnes.cz). Dopravce nakonec oznámil konec projektu, protože by prý stál ročně 31 milionů korun, což v době úspor byla nezanedbatelná částka. 

Mapa:

Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
4 – 5
10
6
15 – 20
10
10
15 – 20
15 – 20
10
15 – 20

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Vozové jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Smíchovské nádraží – železniční stanice Praha-Smíchov
 • Lihovar – bývalý lihovar, Výtopna Zlíchov
 • Benkova – klikující autobus, Chodovská tvrz, sborový dům Jana Milíče z Kroměříže

b32 - Chodov - tvrz a kostelChodovská tvrz a kostel (foto: OK) 

 • Litochlebské náměstí – kostel sv. Františka z Assisi
 • Modrá Škola, Háje – komunitní centrum Matky Terezy, OC Galaxie
 • Jakobiho –  zámek Petrovice a kostel sv. Jakuba Staršího, východiště po červené a naučné stezce Povodím Botiče k Hostivařské přehradě nebo do Křeslic

Petrovice - kostel svJakuba Většíhokostel sv. Jakuba Většího (foto: OK)

 • Sídliště Petrovice – hřbitov
 • Na Vartě – krytý plavecký bazén
 • Boloňská – úřad městské části Praha 15, úřad práce
 • Řepčická –  Pivovar Hostivar

Pivovar Hostivar (zdroj: Mapy.cz autor: Vratislav Vavřík Ag Stříbrný)

 • Gercenova – OC Taškent, plavecký bazén Univerzity Karlovy
 • Nádraží Hostivař – železniční nádraží Praha-Hostivař
 • Sklářská – Loutkové divadlo Frydolín
 • Skalka, Michelangelova – český statistický úřad 

Video z linky:

Zveřejněno: 7. 3. 2013 – Martin Chour
Aktualizováno: 5. 9. 2018 – Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný

4 reakce na Linka 125

 1. Michal říká:

  Tyto stránky jsou moc zajímavé.

 2. Michal říká:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč jsou všechna čísla autobusů v informačních tabulích modrá, i když jsou v JŘ jako metrobusy, a měly by tedy mít růžovofialovou barvu.

  • tomj říká:

   Nejspíše ty odlišné barvy čísel linek na zastávkách mátly některé cestující, tak se DPP či Ropid rozhodli, že toto označení bude jen v JŘ.
   Další možností je, že chtějí označení tzv. metrobusových linek (možná z výše uvedeného důvodu) tiše zrušit.

 3. Gabi říká:

  Dobrý den, musím říct jezdím často s tou to linkou a dost mě mrzí chování některý řidičů této linky. Je to dost otřesné jak někteří řidiči se mohou chovat jako hulvát. Jede ž nejhorších případů řidič autobusu se značkami Aj -9738.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *