Tramvajové kolejové konstrukce

Pro co nejdelší životnost kolejnic je potřeba kvalitní výstavbu, údržbu a v neposlední řadě i kvalitní kolejnice a podkladové materiály samotné.

 • Každá srdcovka i výměna je originál, vše se vyrábí v Praze – Vinoři Pražskou strojírnou, a. s., která vyváží např. i do Austrálie.
 • Poloměr oblouků by neměl být menší než 20 metrů – najdou se však i výjimky, např. u Národní Třídy je poloměr 18 metrů.
 • Výměny se musí pravidelně mazat olejem, aby se mohly lehce stavět a neobrušoval se vnitřek; o to se starají lidé pochodující po křižovatkách s kbelíkem oleje a zároveň odstraňují nečistotu z nich.
 • Okolky tramvají se neustále ojíždějí na srdcovkách a v obloucích, proto musí být za čas vybroušeny, přičemž se ale zmenšuje kolo jako takové; až dosáhnou minimální povolené délky, musí se vyměnit.

Typy upevnění kolejí k zemi

a) Příčné dřevěné či železobetonové pražce

Používají se na většině tratí, dřevěné hlavně na křižovatkách z důvodu nevodivosti. Kolejový svršek je buď živice, dlažební kostky nebo se zatravňuje, popřípadě se nechává ve štěrkovém loži.MC

Příčné dřevěné či železobetonové pražce (foto: MCH)

b) Podkladové panely VÚIS

Nahrazují pražce, navenek jsou stejné, jako trať na pražcích. Na tento panel se posadí kolejnice a přišroubuje se k němu. Následně se položí kolejový svršek.

c) Velkoplošné panely BKV

Tento způsob vznikl v Budapešti a stal se velmi populární v zemích východního bloku včetně ČSR. Panel se položí na betonový podklad a mezi těsnící pryže se vpasuje bloková kolejnice B1. Nevýhoda je malá životnost (praxe ukazuje 10 – 15 let), vysoká hlučnost a také větší cena, výhodou však zůstává větší rychlost výstavby trati.

Jindrišskávelkoplošné panely BKV (foto: MCH)

d) Velkoplošné panely LRB

V roce 2009 se tyto panely vyzkoušely na křižovatce v Kobylisích. Pokládání je však složitější než u BKV – do panelů se vkládají celé kolejnice, nikoliv blokové kolejnice B1 a šroubují se.

Typy tramvajových kolejnic

a) NT1

Nejrozšířenější druh tramvajových kolejnic, jsou žlábkové a montují se stejně, jako železniční do pražců či do panelů VÚIS.

kolejekolejnice NT1 (foto: MCH)

b) Blokové kolejnice B1

Tyto kolejnice se vpasovávají do velkoplošných panelů BKV, mají pouze hlavu a žlábek.

Zde je již nová vozovka a koleje jsou již vytrhané.kolej BKV (foto: MCH)

c) Železniční kolejnice S49

Nový trend kolejnic. Kolejnice jsou bezžlábkové a používají se tam, kde je trať ve svém vlastním tělese. Nedochází k opotřebovávání okolků a kolejnice mnohem déle vydrží. Na přejezd pro auta se dá domontovat ke kolejnici žlábek.

d) Přechodové kolejnice

Nejvýznamnější je přechodová kolejnice mezi blokovou kolejnicí B1 a NT1. V místech, kde je potřeba přejít z BKV panelů na klasické pražce, je tato kolej nezbytná.

Typy výměn a výhybek

 • 1) Výměny blokové – odolné klasické výměny na tramvajových tratích.
 • 2) Výměny s vyměnitelnými jazyky – jazyky výměny jsou snáze vyměnitelné – používá se tam, kde je výměna velmi namáhána.
 • 3) Výměny rozřazovací – jsou používány pro rozřazení tramvajových vozů dříve před kolejovým rozvětvením (např. pokud je potřeba rozřadit vozy hned za zastávkou).
 • 4) Výměny jednojazykové – mají jeden jazyk a jsou méně namáhány, mají vysokou životnost.

A kde se vlastně koleje vyrábí?

Zveřejněno: 19. 5. 2014
Autor: Jiří Staněk

Jedna reakce na Tramvajové kolejové konstrukce

 1. Igor Jeřábek říká:

  Na fotce u bodu “Typy tamvajových kolejnic b) – blokové kolejnice B1” není kolej BKV, nýbrž klasická kolejnice NT1, zadlážděná zvenku kostkami a mezi kolejnicemi zádlažbovými panely. Odhaduji, že fotka je z ulice Na Florenci před reko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *