Linka PID 455

 

Autobusová linka 200051 (E51)

Benešov – Chotilsko – Rabyně

Rozsah provozu: celotýdenně

Typ autobusů: standardní

Dopravce: ČSAD Benešov, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ne

Počet variant trasy: 5

Konečné zastávky: 7 (Benešov,,aut.st.; Neveklov; Chotilsko,Živohošť,nový most; Neveklov,Jablonná; Rabyně,Měřín; Rabyně,Měřín,zotavovna; Rabyně,rozc.Blaženice; Rabyně,hotel Nová Rabyně)

Přestupní uzly: Benešov,,aut. st.; Neveklov

Doba jízdy: 40 – 60 min

Délka linky: 26 – 34 km

Zastávky:

1. varianta

BENEŠOV,,AUT.ST. – Benešov,,u mlékárny – Benešov,Konopiště – Václavice,Vatěkov,rozc. – Václavice,Vatěkov – Václavice,Vatěkov,pod Chlumem – Neveklov,Přibyšice – Neveklov,Černíkovice,rozc. – Neveklov,Neštětice,rozc. – Neveklov,Chvojínek,rozc. – NEVEKLOV – Stranný,Břevnice – Stranný,,rozc.1.0 – Stranný – Neveklov,Nouze,rozc.1.0 – Neveklov,Bělice,rozc.1.0 – Neveklov,Bělice – Neveklov,Blažim,Chlum,rozc. – Neveklov,Blažim – Neveklov,Nebřich,rozc.0.3 – (CHOTILSKO,ŽIVOHOŠŤ,NOVÝ MOST) – Neveklov,Bělice,rozc.1.0 – Neveklov,Bělice – Neveklov,Kelce – (Rabyně,Blaženice – RABYNĚ,,ROZC.BLAŽENICE Rabyně,Loutí – Rabyně,,Stromeč – RABYNĚ,HOTEL NOVÁ RABYNĚ) (NEVEKLOV,JABLONNÁ – Neveklov,Jablonka – RABYNĚ,MĚŘÍN)

2. varianta

BENEŠOV,,AUT.ST. – Benešov,,u mlékárny – Benešov,Konopiště – Václavice,Vatěkov,rozc. – Václavice,Vatěkov – Václavice,Vatěkov,pod Chlumem – Neveklov,Přibyšice – Neveklov,Černíkovice,rozc. – Neveklov,Neštětice,rozc. – Neveklov,Chvojínek,rozc. – NEVEKLOV – Neveklov,Tloskov – Neveklov,Tloskov,OSS – Neveklov,Borovka – Neveklov,Prchovka,rozc. – Netvořice,Všetice – Netvořice,Radějovice,rozc. – Neveklov,Dalešice,rozc. – Neveklov,Dalešice – Rabyně,,rozc.Blaženice – Rabyně,Blaženice – Neveklov,Jablonka – NEVEKLOV,JABLONNÁ – Neveklov,Jablonka – RABYNĚ,MĚŘÍN – RABYNĚ,MĚŘÍN,ZOTAVOVNA

Něco o lince:

Linka 200051, též E51, propojuje Benešov s Neveklovem přes Byšice a následně se Stranným, Blažimí, Nebřichem, Bělicemi, Jablonnou a Měřínem nebo po druhé větvi z Neveklova přes Dalešice, Blaženice a opět na Jablonnou a Měřín.

V provozu je celotýdně od 5 do 20 hodin v celodenním provozu. Některé spoje končí i v Neveklově, ostatní pokračují rovnoměrně do již zmíněných 2 větví. Jeden odpolední spoj navíc jede od Nebřichu dále až do Živohoště k mostu. Ostatní spoje jedou ze Stranného do Nebřichu, poté do Bělic a Jablonné (vybrané spoje jedou z Bělic rovnou do Stranného). Zajímavé jsou také krátké 2 odpolední spoje a jeden ranní, které jedou pouze z Jablonné do Měřína, resp. z Měřína do Jablonné. Jedná se vlastně o vozy, které z/do Jablonné už jedou jen odstavit/vypravit svůj autobus. I přes počet možných variant tras jezdí E51 dost často, interval hodina ve špičkách je v této lokalitě poměrně luxus. Provoz je zajišťován jak již bylo řečeno dopravcem ČSAD Benešov, který je členem koncertu ICOM. Na linku jsou v 99% vypravovány vozy Mercedes-Benz Intouro, přičemž ve většině období by tu stačily midibusy, které ovšem ČSAD Benešov nemá.

P4242312linka 200051 přijíždí do Nebřichu (foto: MCH)

Linka 200051 začíná na autobusovém nádraží v Benešově, u zastávkového sloupku 9 s linkou 200052, se kterou jede od června až do září do Neveklova, poté se E52 odpojuje.

Od autobusáku zabočuje doprava a Nádražní ulicí jede k nadjezdu trati do Benešova a do Prahy a za ní opět sjíždí dolu k zastávce Benešov,,u mlékárny. Objede jruháč, podjede obchvat kolem Benešova a už míří lesem k zámku Konopiště. Po levé straně můžete vidět za zastávkou Benešov,,Konopiště zámek a sousedící Konopišťský rybník, než se dostanete na rozcestí, kde nejedete do Václavic, ale stále rovně do Vatěkova. Odtud do Přibyslavic a pěší chůzí po červené také ke zřícenině hradu Kožlí.

Pokud jedete ale dále autobusem, projíždíte obcí Neštětice, odkud vede žlutá turistická značka na Neštětickou rozhlednu a dále kolem Chvojínku polem kolem Nového rybníka a do Neveklova, ve kterém se nalézají dvě velmi dobré a levné cukrárny. Zde některé spoje čekají na příjezdy jiných spojů a zároveň se tu rozděluje E51 na dvě hlavní trasy. Jedna vede přes Stranný, Blažim a Nebřich, druhá přes Tloskov, Borovku, Dalešice a Blaženice.

P4232297garantované přestupy mezi linkami v Neveklově (foto: MCH)

Pokud jede první větví, nejdříve projede kolem kostela sv. Pavla, následně jede rovně po hlavní do Břevnice a Strannýho. Po červené se můžete odtud vydat do Živohoště a k vodní nádrži Slapy. Projíždí Stranným a směřuje k rozcestí u Bělic, které zajišťuje obsluhu místní chatové oblasti Podhory (dřív se tak i zastávka jmenovala). Z tohoto místa buď zajíždí do Bělic, pokud končí již v Nebřichu, nebo jede od rozcestí k dalšímu rozcestí, rozcestí k obci Chlum a dále do Bělic. I zde platí stejné podmínky jako u předcházejícího rozcestí. Spoje ukončené v Nebřichu do Stranného jedou, zatímco ty co pokračují do Jablonné jedou kolem Blažimi. Pokud sem ale zajíždí, cesta je velmi úzká a pokud by autobus potkal auto, muselo by auto couvat asi půl kilometru do obce, jelikož tu není ani místo pro odstavení. Opačným směrem již jede širší silnicí. I tak to má autobus i v obci natěsno, jelikož domy jsou nalepené v těsné blízkosti silnice.

Z Blažimi jede na kraj Nebřichu. Na křižovatce se otáčí (+ jeden odpolední spoj navíc jede dolu k Vltavě k Živohošťskému mostu). Spoje, které pokračují dále do Jablonné se vrací zpět a právě nyní zajíždí do Blažimi a následně do Bělic. V Bělicích minou kostel sv. Máří Magdalény a podél Lahového potoka osadou Kelce ke křižovatce u osady Jablonka. Na křižovatce se dává doprava, pronásledovaná stále Lahovým rybníkem až do Jablonné k zámku, kde se nachází další zastávka a kde přibližně polovina spojů končí. Obratiště, nebo spíše odstavná plocha se nachází ze zadní části zámku. Dále od Jablonné jede několika spoji do Měřína a jedním ranním a odpoledním spojem také po dlážděné cestě dolu do Měřína k zastávce Rabyně,Měřín,zotavovna. Zde se musí pro autobus otevírat závora a v areálu hotelu Měřín se nachází volná plocha pro otáčení autobusů.

P4242310E51 ve směru na Benešov v Blaženicích (foto: MCH)

Druhá varinata trasy je vedení E51 od Neveklova k zámku do Tloskova, dále k Panskému rybníku na kraji Borovky a takto po hlavní až do Všetic. Tady se odpojuje od silnice II. třídy na Netvořice a Jílové a jede jako jediná linka do Dalešic. Za Dalešicemi se k ní v Blaženicích připojuje linka SID E59 a linky PID č 438 a 490, které všechny mají jediný cíl – dostal cestující do Jablonné a popřípadě do Měřína. Od Blaženic do Jablonné se dostává přes Jablonku.

Mapa: 200051mapa3 Linka 200051 (E51) ve víkendovém schematu: 1. varianta – přes Stranný 200051mapa 2. varianta – přes Dalešice 200051mapa2 j Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
a)
1 hod
3 hod
1 – 2 hod
1 spoj Z
1 spoj T
1 spoj Z
1 spoj T
b)
1 pár Z
1 pár
1 pár + 1 pár T
1 spoj Z
1 spoj T
1 spoj Z
1 spoj T
a) Benešov,,aut.st. – Neveklov b) Neveklov – Rabyně,Měřín

* od června do září je posílena v úseku Benešov,,aut.st. – Neveklov linku 200052 (převážně o víkendu) Platný jízdní řád Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Benešov,Konopiště – zámek Konopiště – východiště po červené kolem Konopišťského potoka do Poříčí nad Sázavou a k hradišti Chvojen – náměstí s radnicí – husitský kostel – červená a zelená

372 - Konopiště - zámek

 • Neveklov,Přibyšice – východiště po červené ke zřícenině hradu Kožlí
 • Neveklov,Neštětice,rozc. – východiště po žluté na rozhlednu Neštětická hora
 • Neveklov – kostel sv. Havla – židovský hřbitov – náměstí s radnicí – husitský kostel – červená a zelená

335 - Neveklov - náměstíčko

 • Stranný – červená turistická značka k vodní nádrži Slapy a Tloskova
 • Blažim – žlutá turistická značka k zámku Jablonná a k Psaným skalám
 • Blažim – kostel sv. Máří Magdalény
 • Chotilsko,Živohošť,nový most – vodní nádrž Slapy
 • Neveklov,Tloskov – zámek Tloskov
 • Blaženice – kaple – zelená a žlutá turistická značka do Jablonné, Netvořic a Teletína
 • Neveklov,Jablonná – žlutá, zelená a modrá turistická značka – zámek Jablonná

082 - Jablonná - kaplička

 • Rabyně,Měřín; Rabyně,Měřín,zotavovna – zelená turistická značka do Rabyně a ke Slapské přehradě

 

Zveřejněno: 28. 4. 2015

Autor: Martin Chour

2 Responses to Linka PID 455

 1. Daniel říká:

  Tato linka je po vstupu ČSAD Benešov do PID zrušena. Je to nově (od r. 2017) 455. A přes Dalešice už nejezdí. Všechny linky jezdí pouze jedu variantu trasy a tou je Benešov, Aut. St.-Neveklov,Přibyšice-Neveklov-Stranný-Neveklov,Bělice-Neveklov,Blažim-Neveklov,Nebřich-Neveklov,Bělice-Neveklov,Kelce-Neveklov,Jablonka-NeveklovJablonná-Rabyně,Měřín a zpět. Vybrané spoje pak končí o kousek dál a to na zastávce Rabyně,Měřín,Zotavovna. Spoj, který jede kolem 16:00 z Neveklova pak do Nebřicha a Blažima nezajíždí. A spoj, který jede z Měřína v 10:00 nebo 11:00 pak nezajíždí jen do Nebřicha, ale do Blažima ano. Na lince jezdí v 5:40 vůz Setra S415 LE bussiness jinak jen vozy Mercedes-Benz Intouro. Výjimečně pak i normálně Setra. Přes Blaženice jezdí jen linky ČSAD BENEŠOV 485 Neveklov,Jablonná-Vysoký Újezd a zpět a linka ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 390 Smíchovské nádraží =B=-Neveklov,Jablonná vybrané spoje pak Rabyně,Měřín a zpět.

 2. Daniel říká:

  A jenom dříve E51 (spoj ve 12:45) jezdil pouze Neveklov-Stranný-Neveklov,Blažim-Neveklov,Nebřich-Neveklov,Bělice. A Neveklov-Neveklov,Borovka-Neveklov,Dalešice-Rabyně,Blaženice-Neveklov,Jablonná-Rabyně,Měřín. Jinak všechny ostatní spoje jezdili přes Stranný. Jen ve 12:45 vyjížděli z Neveklova dva najednou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *