Linka 155

 

Pražská autobusová linka 155

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: standardní

Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o. 

Garantované nízkopodlažní spoje: ano (všechny)

Konečné zastávky: 4 (Nemocnice Vinohrady, Želivského, Habrová, Poliklinika Malešice)

Přestup na metro: A

Doba jízdy:  8 min (Habrová – Želivského) 20 min (Poliklinika Malešice – Želivského), 22 min (Poliklinika Malešice – Nemocnice Vinohrady)

Délka linky:  3 km (Habrová – Želivského) 6 km (Poliklinika Malešice – Želivského), 7 km (Poliklinika Malešice – Nemocnice Vinohrady)

Zastávky:

NEMOCNICE VINOHRADY – Želivského (A) (Z) – ŽELIVSKÉHO (A) – Pod Třebešínem (×) – Třebešín (×) – Malešická (×) – Vackov (×) – HABROVÁ – Malešický park (×) – Univerzitní (×) – Malešické náměstí (Z) (×) – Rektorská – Malešické náměstí (×) – Sídliště Malešice – Sídliště Malešice (Z) – Černická (T) (×) – POLIKLINIKA MALEŠICE

Historie:

Pro linku 155 (do 15. 10. 2016 pro linku 297) jsou typické nepravidelnosti provozu způsobené nedostatkem personálu a vozidel jejích dopravců. 

SOR NB 12 manipuluje v zastávce Nemocnice Vinohrady (foto: LN)

V rámci projektu midibusových linek pro zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy byla k 10. říjnu 2010 zavedena nová midibusová linka 297 v trase: Želivského – Pod Třebešínem – Malešická – Rektorská – Malešické náměstí – Černická (T) – Poliklinika Malešice, která nově zajistila dopravní obsluhu domova seniorů v Rektorské ulici a malešické polikliniky, ale také zkrátila cestovní dobu obyvatelům nového obytného souboru Malešická stráň ke stanici metra Želivského. Provoz linky byl stanoven od 5 do 24 hodin a všechny spoje obsluhovaly nízkopodlažní midibusy. Interval na lince byl mimo špičky stanoven na 30 min, a dokonce ve špičkách jezdila po 20 minutách. V trase Sídliště Malešice – Habrová nahradila tehdejší autobusovou linku 155.

Mercedes-Benz Conecto LF na lince 155 za malou chvíli odjede ze zastávky Nemocnice Vinohrady (foto: LN)

Od 14. prosince 2010 pak byla prodloužena od stanice metra Želivského k Nemocnici Vinohrady před vjezd do nemocnice. S tím byl i provoz ve špičkách omezen z 20 na 30 minut. V tomto úseku nejezdily večerní spoje, jenž nadále končily v zastávce Želivského.

Při reorganizaci autobusové dopravy na pravém břehu Vltavy byla 15. října 2016 z důvodu uvolnění číselné řady pro školní linky přečíslována z 297 na 155.

Od 1. září 2018 je zaveden závlek do obratiště Habrová a v úseku Želivského – Habrová byly zavedeny nové vložené spoje, jakožto náhrada za zkrácenou linku 124

Renault Citybus 12M v nátěru PID míří k Vinohradské nemocnici (foto: LN)

Od zavedení v roce 2010 linku provozovala společnost Veolia Transport Praha s.r.o., ta byla odkoupena 1. července 2013 koncernem Arriva a vzniká dopravce Arriva Praha s.r.o. Vzhledem k výpadkům spojů v průběhu roku 2016 ROPID přistoupil 15. 10. 2016 k předání licence About Me s.r.o. Ten měl na začátku roku 2018 taktéž problémy s výpadky spojů, proto bylo 11. 3. 2018 přistoupeno k předání linky dopravci STENBUS s.r.o. Stenbus však nebyl spokojen s cenou za ujetý kilometr, a tak se linka opět dostala do rukou ARRIVY CITY s.r.o.. Ta ji od 29. 4. 2018 provozuje bez větších výpadků, proto doufejme, že se tento stav udrží i v následujících měsících a letech. 

SOR CN 8.5 ev. č. 1935 byl vyfocen v zastávce Sídliště Malešice na lince 155 (foto: RŽ)

Kromě krátkého období od 11. 3. 2018 do 29. 4. 2018, kdy na linku Stenbus nasazoval autobusy standardní délky, je linka spjata s midibusy. Pravdou ale je, že Arriva byla bez větších problémů schopna na linku nasadit i kloubové autobusy. 

Arriva neměla problém nasadit na midibusovou linku 297 nasadit kloubový autobus (foto: Jiří Vařečka) 

Mapa:

Intervaly:

 
Pracovní den
Sobota a neděle
Úsek
Se
Ve
Dop
Odp
Ve
a)
30
30
30
30
30
b)
10
15
10
15 – 20
15
15
15 – 20
c)
30
30
30
30 – 40
30
30
30 – 40
a) Nemocnice Vinohrady – Želivského 
b) Habrová – Želivského
c) Poliklinika Malešice – Habrová

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

  • Nemocnice Vinohrady – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Želivského – Palác Vinohrady (původně Strojimport, dnes Casablanca), Poliklinika Vinohrady, Židovské hřbitovy, Hotel Don Giovanni

Nový židovský hřbitov (foto: Pavel Vlach)

  • Třebešín – Park Jiřího Karena
  • Malešický park, Univerzitní – Malešický park
  • Rektorská – Malešický les 
  • Malešické náměstí – zámek Malešice – kaple sv. Václava 

Náves s kaplí sv.Václava a statkem (zdroj: Mapy.cz autor: Pavel Mrazek)

  • Poliklinika Malešice – Poliklinika Malešice

Video z linky:

Vytvořeno: 23. 12. 2014 – Martin Chour
Aktualizováno: 1. 9. 2018
Video: Lukáš Nekolný

12 reakcí na Linka 155

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *