Ve Vysočanech

Z historie…

První základy první smyčky byly položeny roku 1912, kdy byla v bývalé ulici U Kolbenky položena kusá kolej pro odstavování vozů. Od roku 1924 byly kusá kolej prodloužena ulicí Pod Pekárnami a vznikla tak smyčka. Současně byla zprovozněna i nákladová kolej do areálu továrny Kolbena.

kusá kolejzrušená trať v ulice Pod Pekárnami (foto: MCH)

Po druhé světové válce podnik požadoval uzavření ulice U Kolbenky a proto musela být zrušena i smyčka – ta byla zkrácena o dost velký úsek a ještě na náměstí byl položen roku 1951 spojovací oblouk tak, jak ho známe dnes – v ulici Pod Pekárnami zůstala kusá manipulační kolej a zároveň byla spojená i ze směru z centra, vznikl proto jakýsi trojúhelník – tento oblouk byl roku 1991 odstraněn a na kusou kolej se dalo vjet pouze reversním pohybem.

kusá kolej

zrušená trať v ulice Pod Pekárnami (foto: MCH)

Současný stav:

Kusá kolej je na místě dodnes zapojená, od roku 2005 však není zatrolejována, a proto se dá mluvit o pozůstatcích. V prostoru smyčky si můžeme všimnout dlažby, která kopíruje původní uložení oblouku trojúhelníku. Na zdech domů jsou samozřejmě ještě růžice a pokud zabrouzdáme výše, uvidíme kus výměny, který jde proti stěně. Pod průchozím můstkem mezi budovami si můžeme také všimnout izolačního zbytku po bývalém trolejovém vedení.

růžicerůžice (foto: MCH)

Je možné případné obnovení trati?

Kolej jako taková je zatím plně sjízdná, stačí ji zatrolejovat. Vzhledem k metru B Vysočanská, které se nachází téměř u smyčky včetně obratiště metra Českomoravská nejsou odstavovací kapacity koleje potřeba; od zaří 2012 už dokonce není provoz ani v samotné smyčce…

kusá kolejzrušená trať v ulice Pod Pekárnami (foto: MCH)

Fotografie:

Zveřejněno: 28. 5. 2014
Autor: Jirka Staněk

Jedna reakce na Ve Vysočanech

  1. X1 říká:

    Ve smyčce jezdí linka 14.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *