Linka 180

Pražská autobusová linka 180

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: kloubový

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Konečné zastávky: 3 (Obchodní centrum Zličín, Zličín, Dejvická)

Přestup na metro: A, B

Doba jízdy: 43 min (Obchodní centrum Zličín – Dejvická) 35/36 min (Zličín – Dejvická) 6/5 min (Obchodní centrum Zličín – Zličín) 

Délka linky: 15/14 km (Obchodní centrum Zličín – Dejvická) 13 km (Zličín – Dejvická) 1 km (Obchodní centrum Zličín – Zličín) 

Zastávky:

OBCHODNÍ CENTRUM ZLIČÍN – ZLIČÍN (B) – Sídliště Zličín – Halenkovská – Strojírenská (x) – Sídliště Řepy – Blatiny – Slánská – Hlušičkova (x) – Krematorium Motol (x) – Motol – Nemocnice Motol (A) – Šafránecká (x) – Kukulova (Z) (x) – Vypich – Břevnovská – Kajetánka – Na Petynce (x) – Vozovna Střešovice – Kafkova (Z) – Vítězné náměstí (T) – DEJVICKÁ (A)

Historie:

Autobusová linka číslo 180 prošla během své existence trojím zavedením a dvojím zrušením. Při jejím zavedení vždy vzešla z přečíslování jiné autobusové linky. Od konce 70. let obsluhuje Řepy, Motol, Břevnov a Dejvice. 

 kloubový SOR se blíží k zastávce Slánská (foto: LN)

Po zrušení trolejbusových tratí (Průběžná – Zdravotní ústav a Žitná – Smíchov – Jinonice) byla zřízena mimo jiné i linka 128 v trase: Jinonice – Knížecí – Karlovo náměstí – Náměstí Míru – Orionka – Průběžná – Sídliště Rybníčky. Od 2. května 1972 jsou na ni ve špičkách pracovních dnů zřízeny vložené spoje, vedené v trase: Karlovo náměstí – Štěpánská – Náměstí Míru – Šumavská – Orionka – Zdravotní ústav (poloha zastávky)Kremelská (dnes: Murmanská– Průběžná – Štěchovická – Sídliště Rybníčky, označené jako linka X–128. K 16. říjnu 1972 je linka X–128, bez jakékoli změny trasy nebo rozsahu provozu, přečíslována na číslo 180.

S otevřením prvního úseku metra C (Sokolovská (dnes: Florenc) – Kačerov) je od 9. 5. 1974 vedena místo ulice Žitné ulicí Ječnou, kde obsluhuje zastávku I. P. Pavlova. K 30. srpnu 1976 je zkrácena do trasy: Karlovo náměstí – … – Pod Rapidem, úsek Pod Rapidem – Štěchovická – Sídliště Rybníčky obsluhuje prodloužená linka 176, na které je na rozdíl od linky 180 veden pravidelný celodenní a celotýdenní provoz. Další změna trasy proběhla 1. prosince 1977, při které byla odkloněna do trasy: Karlovo náměstí – … – Orionka – Flora – Hollarovo náměstí (poloha zastávky– Na Palouku – Sídliště Malešice. Za 7 měsíců od předešlé změny je linka, bez jakékoli náhrady, zrušena. 

SOR NB 18 odbavuje cestující  zastávce Hlušičkova (foto: LN)

Západně od Vltavy, kde se objevuje linka 180 v dnešní době, byla zavedena až 28. května 1979 v trase: Špejchar (poloha obratiště) – Hradčanská – Břevnovská – Vypich – Bílá Hora – MNV Řepy (dnes: Úřad Řepy) Sídliště Řepy  (cca: Nevanova). V počátcích byla v provozu pouze v pracovní dny, ale už od 31. července 1982 je provoz rozšířen na víkendy. Její zavedení nabídlo spojení z řepského sídliště na metro A, zrychlilo cestu do centra a přebralo klientelu jediné řepské lince – 164

S otevřením úseku tramvajové trati Vozovna Motol – Sídliště Řepy a také s prodloužením metra B ze Smíchovského nádraží na Dukelskou (dnes: Nové Butovice) dochází 27. října 1988 ke zrušení linek 219 [Jinonice,Motorlet (dnes: Jinonice) – Jinonice,ZPA (dnes: Nové Butovice) – Nová Kolonie – Bílý Beránek – Kotlářka] a 225 [Kotlářka – Motol – Sídliště Řepy (dnes: Nevanova) – Sídliště Řepy II (dnes: Bazovského)] a ke změně trasy “stoosmdesátky”, která je vedena pouze v trase: Bílá Hora – Řepy,,MNV – Nevanova – Slánská – Sídliště Řepy, kde na obou koncích navazuje na tramvaj. Původní trasu 180 přebírá účelová linka 463, která dopravuje cestující do Dejvic pouze ve špičkách v trase: Kafkova – Vypich – Dětská nemocnice (dnes: Nemocnice Motol) – Slánská – Sídliště Řepy.

řepský SOR byl zachycen v zastávce Blatiny (foto: LN)

Po změně trasy dochází k utlumení provozu stoosmdesátky a 14. ledna 1989 dochází ke zrušení víkendového provozu, což má za následek, že 14. května 1989 vyráží do pražských ulic naposledy. To však neznamená její definitivní konec, o den později je účelová linka 463 přečíslována na linku 180, a tak se dostává do trasy: Kafkova – Vozovna Střešovice – Kajetánka – Vypich – Dětská nemocnice – Motol – Slánská – Nevanova – Bazovského – Blatiny – Sídliště Řepy. Provoz je zatím pouze v pracovní dny v ranní špičce, odpolední špičce a oproti lince 463 i dopoledne. Beze změn nezůstává dlouho a k 1. listopadu 1994, tedy 12 dní před zprovozněním metra B z Nových Butovic na Zličín, je odkloněna z Hlušičkovy přes Slánskou, Blatiny na Sídliště Řepy. Je vcelku zajímavé, že ke změně trasy nedošlo jako u ostatních linek až s otevřením metra.

V dalších letech zůstává beze změn, pozitivní změna přichází až 30. srpna 2008, kdy je provoz rozšířen i na večery a víkendy. Další drobná změna nabývá platnosti 1. října 2010, při níž je z Kafkovy prodloužena blíže metru A – na Dejvickou, zároveň dochází od 12. prosince 2010 ke zřízení zastávky Šafránecká. S celostátní změnou jízdních řádů je 11. prosince 2011 prodloužena do trasy: Dejvická – … – Sídliště Řepy – Halenkovská – Sídliště Zličín – Zličín. V úseku Sídliště Řepy – Zličín je vedena polovina spojů.

celostátní změna JŘ v roce 2011 byla první, kterou provázela propagační kampaň, jež ironizovala probíhající úpravy pomocí stylových obrázků a snadno zapamatovatelných sloganů (screen: VJ)

Další změna proběhla 1. února 2014, při které byla prodloužena ze Zličína k Obchodnímu centru Zličín. Současně došlo o víkendu ke zřízení vložených spojů mezi Zličínem a OC Zličín, naopak v tomto úseku jezdí v ranní špičce jen polovina spojů. V prodlouženém úseku trasy nahrazuje linku IKEA, svážející zákazníky obchodních center IKEA a Avion ke stanici metra Zličín. Zastávky Zličín a Obchodní centrum Zličín jsou zařazeny do pásma P a B. Pro cestující k obchodnímu centru je tak zrušena bezplatná přeprava.

S prodloužením metra A do Motola dochází 7. dubna 2015 k hojnému rušení vložených spojů, neboť dosud ukončená polovina spojů na Sídlišti Řepy je prodloužena na Zličín, resp. Obchodní centrum Zličín, čímž tyto spoje nahrazuje.

 SOR NB 18 ev. č. 6942 na lince 180 na Vypichu (foto: LN)

S otevřením tunelového komplexu Blanka vznikaly v Patočkově ulici až 30 minutové kolony. To způsobovalo nepravidelnosti provozu v celé trase nejen na lince 180 ale i na lince 184, a tak městská část Praha 13 požádala o zpravidelnění provozu 184. ROPID požadavek vyslyšel a 31. října 2015 zkrátil od Velké Ohrady polovinu spojů na Vypich. Vzhledem k poklesu poptávky v Patočkově ulici a přetrvávajícím nepravidelnostem jsou od 29. dubna 2017 všechny spoje ukončeny na Vypichu, nástupní zastávka Kukulova se nachází až za křižovatkou ve stejnojmenné ulici. V úseku Vypich – Hradčanská byla částečně nahrazena prodloužením každého spoje metra A z Petřin k Nemocnici Motol a posílením linky 180 (kompletní vysvětlení změny ROPIDem). 

Směr Časové rozmezí (hod.) Interval
Patočkova ulice > Dejvická
(směr do centra)
6:00-7:00 6
7:00-8:00 6*
8:00-9:00 6-7,5
9:00-10:00 7,5-10
Obousměrně 10:00-13:00 12
Dejvická > Patočkova

(směr z centra)

13:00-14:00 10
14:00-15:00 7,5
15:00-18:00 7,5*
18:00-19:00 7,5
(*) v přepravních špičkách zachován interval páteřní linky

posílení autobusové linky 180 k 29. 4. 2017 (zdroj: Ropid) 

Autobusová linka 180 je spjata s pražským Dopravním podnikem. Od jejího zavedení na linku vypravoval autobusy standardní délky, ale 1. září 1983 je vystřídaly kloubové Ikarusy. Od 3. ledna 1988 je na lince veden smíšený provoz standardních a kloubových autobusů. Počínaje 27. listopadem 1988 jsou na linku vypravovány jen standardní vozy. Článkové autobusy byly na linku vypravovány od 4. prosince 1989 do 5. července  1990, 2. října 1991 do 29. srpna 1992 a od 30. srpna 1993 do 24. ledna 2000. Kloubové autobusy se na linku vrací 8. listopadu 2004, jenž se na lince udržely dodneška. Víkendový provoz zavedený 30. srpna 2008 byl zajišťován autobusy standardní délky. S prodloužením k OC Zličín se od 1. února 2014 byly na vložené spoje mezi Zličínem a OC Zličín nasazovány standardní autobusy. Od 14. prosince 2014 jsou na ni o víkendu nasazeny kloubové autobusy. K 7. dubnu 2015 však došlo k úplnému nahrazení standardních vozů kloubovými.

 kloubový autobus v obratišti Obchodní centrum Zličín (foto: LN)

Mapa:

Intervaly:

 
Pracovní den
Sobota
Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
a)
6
12
7/8
10-20
15
15
20
20
15
20
b)
12
12
7/8
10-20
7/8
7/8
10-20
10
7/8
10-20
a) Dejvická – Zličín b) Zličín – Obchodní centrum Zličín 

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavosti na trase:

 • Dejvická – Vítězné náměstí, Národní technická knihovna, Kostel sv. Vojtěcha

Národní technická knihovna (zdroj: Mapy.cz autor: neznámý) 

 • Vítězné náměstí – Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Semafor, Vítězné náměstí 

899 - Dejvice - Vítězné náměstíVítězné náměstí (foto: OK)

 • Kafkova – Husův sbor, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Semafor, železniční stanice Praha-Dejvice
 • Prašný most – Morávkův park 
 • Vozovna Střešovice – Muzeum MHD, Park Maxe van der Stoela, Traubova vila

Park Maxe van der Stoela u bývalých barokních hradeb (zdroj: Mapy.cz autor: Jan Kovařík) 

 • Na Petynce – usedlost Šlajferka,  kaple Panny Marie, rybník Vincentinum, Kodlova vila
 • Kajetánka – zámeček Kajetánka, rybník Kajetánka, kaple Panny Marie, rybník Vincentinum
 • Břevnovská – Břevnovský klášter, Bazilika sv. Markéty, pavilon Vojtěška, Břevnovská klášterní zahrada, rybníky Markéta I a Markéta II, Muzeum populární hudby, klub Kaštan

229 - Břevnov - klášterBřevnovský klášter (foto: OK)

 • Vypich, Kukulova – park Ladronka, usedlost Ladronka

c70 - Břevnov - páv u LadronkyBřevnov – páv u Ladronky (foto: OK)

 • Nemocnice Motol – Fakultní nemocnice Motol
 • Motol – zámeček Motol, Pivovarský rybník, Motolský rybník, Vozovna Motol – SPŠ Dopravní 
 • Krematorium Motol – Mlýnský rybník, Hřbitov Motol, Krematorium Motol, Přírodní památka Kalvárie v Motole – vyhlídka 

Vyhlídka Na Kalvárii (zdroj: Mapy.cz autor: krausv)

 • Slánská – Obchodní centrum Řepy
 • Blatiny – kulturní středisko Průhon 
 • Sídliště Řepy – rybník Hliník, železniční stanice Praha-Zličín, začátek Řepské naučné stezky
 • Strojírenská – Velký rybník (Dolejšák), Hřbitov Zličín
 • Halenkovská – Návesní rybník, Úřad městské části Praha-Zličín, Park Na Prameništi

Návesní rybník (zdroj: Mapy.cz autor: Anna Brixová)

 • Zličín – METROPOLE ZLIČÍN 
 • Obchodní centrum Zličín – AVION Shopping Park Praha

Video z linky:

 Zveřejněno: 29. 6. 2013 – Martin Chour
Aktualizováno: 3. 7. 2018 – Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný

11 reakcí na Linka 180

 1. url říká:

  snad vozovna motol – sídliště řepy

 2. Jan Pondělíček říká:

  Od 1. července došlo k tomu, že zastávka Kafkova byla ve směru Dejvická zrušena a nahrazena zastávkou Vítězné náměstí a já žádám, aby se to opravilo.

 3. Zdeněk říká:

  Jak dlouho prosím bude trvat změna zastávek a trasy bus 180 ve Zličíně? Děkuji

 4. Michal říká:

  Zdravím, nemáte vozové řády. Předem děkuji.

  • Vojtěch Vilímec říká:

   Dobrý den,

   od dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy bohužel vozové jízdní řády nemáme.

   Za Tram-Bus.cz Vojtěch Vilímec

 5. Michaela říká:

  Dobrý den, rada bych upozornila na to, ze linka 180 opakovaně vynechává a nikdy se nemohu spolehnout, ze bych ji snad chytila. Ze zastávky Blatiny se mi málokdy stane, ze autobus jede ve psány čas. Je tomu nějaký důvod ? Děkuji.

 6. Halenkovská říká:

  Dobrý den! Halenkovská, jaké to pasmo? Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *