Pracovní den

Veškeré zde uvedené informace jsou pouze orientační a bez jakékoliv záruky správnosti. Naposledy aktualizováno 22.02.2020.

ABOUT ME

117/1 typické vozy: 1924, 1926, 1927, 1937, 1946
100203/1071 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 06:00 – 06:50
100203/1010 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 07:02 – 07:54
100117/1013 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 08:15 – 08:56
100117/1018 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 09:26 – 10:09
100203/1021 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 10:30 – 11:21
100203/1030 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 11:32 – 12:24
100117/1031 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 12:45 – 13:26
100117/1036 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 13:56 – 14:39
100203/1039 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 15:00 – 15:51
100203/1048 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 16:02 – 16:54
100117/1049 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 17:15 – 17:56
100117/1054 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 18:26 – 19:09
100203/1057 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 19:30 – 20:20
117/2 typické vozy: 1923, 1926, 1929, 1933
100117/1005 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 06:15 – 06:54
100117/1008 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 06:56 – 07:39
100203/1011 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 08:00 – 08:51
100203/1020 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 09:02 – 09:54
100117/1021 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 10:15 – 10:56
100117/1026 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 11:26 – 12:09
100203/1029 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 12:30 – 13:21
100203/1038 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 13:32 – 14:24
100117/1039 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 14:45 – 15:26
100117/1044 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 15:56 – 16:39
100203/1047 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 17:00 – 17:51
100203/1056 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 18:02 – 18:54
100117/1057 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 19:15 – 19:54
117/3 typický vůz: 1963
100203/1006 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 06:02 – 06:54
100117/1009 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 07:15 – 07:56
100117/1014 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 08:26 – 09:09
100203/1017 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 09:30 – 10:21
100203/1026 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 10:32 – 11:24
100117/1027 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 11:45 – 12:26
100117/1032 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 12:56 – 13:39
100203/1035 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 14:00 – 14:51
100203/1044 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 15:02 – 15:54
100117/1045 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 16:15 – 16:56
100117/1050 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 17:26 – 18:09
100203/1053 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 18:30 – 19:20
117/4 typické vozy: 1916, 1927, 1930, 1937
100203/1007 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 07:00 – 07:51
100203/1016 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 08:02 – 08:54
100117/1017 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 09:15 – 09:56
100117/1022 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 10:26 – 11:09
100203/1025 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 11:30 – 12:21
100203/1034 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 12:32 – 13:24
100117/1035 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 13:45 – 14:26
100117/1040 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 14:56 – 15:39
100203/1043 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 16:00 – 16:51
100203/1052 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 17:02 – 17:54
100117/1053 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 18:15 – 18:56
117/5 typické vozy: 1931, 1942
100117/1002 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 04:50 – 05:28
100117/1069 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 05:40 – 06:19
100117/1006 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 06:26 – 07:09
100203/1009 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 07:30 – 08:21
100203/1018 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 08:32 – 09:24
100117/1019 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 09:45 – 10:26
100117/1024 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 10:56 – 11:39
100203/1027 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 12:00 – 12:51
100203/1036 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 13:02 – 13:54
100117/1037 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 14:15 – 14:56
100117/1042 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 15:26 – 16:09
100203/1045 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 16:30 – 17:21
100203/1054 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 17:32 – 18:24
100117/1055 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 18:45 – 19:25
100117/1058 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 19:53 – 20:34
100117/1063 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 20:45 – 21:24
100117/1064 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 21:54 – 22:32
100117/1067 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 22:45 – 23:22
100117/1068 Praha, Nové Komořany – Praha, Sídliště Lhotka 23:54 – 00:13
117/6 typický vůz: 1919
100203/1002 Praha, Nemocnice Krč – Praha, Poliklinika Budějovická 04:48 – 04:57
100203/1073 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 05:10 – 06:00
100203/1008 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 06:32 – 07:24
100117/1011 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 07:45 – 08:26
100117/1016 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 08:56 – 09:39
100203/1019 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 10:00 – 10:51
100203/1028 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 11:02 – 11:54
100117/1029 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 12:15 – 12:56
100117/1034 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 13:26 – 14:09
100117/1034 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 13:26 – 14:09
100203/1037 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 14:30 – 15:21
100203/1046 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 15:32 – 16:24
100117/1047 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 16:45 – 17:26
100117/1052 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 17:56 – 18:39
100203/1055 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 19:00 – 19:50
100203/1064 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 20:12 – 21:04
100203/1063 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 21:15 – 22:04
100203/1068 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 22:12 – 23:02
100203/1075 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 23:15 – 00:03
117/7 typické vozy: 1927, 1931, 1932, 1946
100203/1004 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 05:08 – 05:58
100203/1005 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 06:30 – 07:21
100203/1012 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 07:32 – 08:24
100117/1015 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 08:45 – 09:26
100117/1020 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 09:56 – 10:39
100203/1023 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 11:00 – 11:51
100203/1032 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 12:02 – 12:54
100117/1033 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 13:15 – 13:56
100117/1038 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 14:26 – 15:09
100203/1041 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 15:30 – 16:21
100203/1050 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 16:32 – 17:24
100117/1051 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 17:45 – 18:26
100117/1056 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 18:56 – 19:39
117/8 typické vozy: 1916, 1927, 1930, 1931, 1935
100117/1073 Praha, Sídliště Lhotka – Praha, Nové Komořany 05:19 – 05:39
100117/1004 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 05:50 – 06:28
100117/1007 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 06:45 – 07:25
100117/1010 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 07:26 – 08:09
100203/1013 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 08:30 – 09:21
100203/1022 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 09:32 – 10:24
100117/1023 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 10:45 – 11:26
100117/1028 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 11:56 – 12:39
100203/1031 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 13:00 – 13:51
100203/1040 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 14:02 – 14:54
100117/1041 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 15:15 – 15:56
100117/1046 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 16:26 – 17:09
100203/1049 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 17:30 – 18:21
100203/1058 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 18:32 – 19:24
100117/1059 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 19:45 – 20:24
100117/1062 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 20:53 – 21:34
100117/1065 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 21:45 – 22:22
100117/1066 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 22:54 – 23:32
100117/1071 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 23:45 – 00:22
117/9 typické vozy: 1927, 1929, 1930, 1932
100117/1012 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 07:56 – 08:39
100203/1015 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 09:00 – 09:51
100203/1024 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 10:02 – 10:54
100117/1025 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 11:15 – 11:56
100117/1030 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 12:26 – 13:09
100203/1033 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 13:30 – 14:21
100203/1042 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 14:32 – 15:24
100117/1043 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany 15:45 – 16:26
100117/1048 Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická 16:56 – 17:39
100203/1051 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 18:00 – 18:51
100203/1060 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 19:12 – 20:04
100203/1059 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 20:15 – 21:05
100203/1066 Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická 21:12 – 22:02
100203/1065 Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje 22:15 – 23:03
153/1 typický vůz: 1903
100153/1001 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 05:18 – 05:38
100153/1002 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 05:58 – 06:18
100153/1005 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 06:18 – 06:38
100153/1006 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 06:58 – 07:18
100153/1009 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 07:18 – 07:38
100153/1010 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 07:58 – 08:18
100153/1013 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 08:18 – 08:38
100153/1014 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 08:58 – 09:18
100153/1017 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 09:18 – 09:38
100153/1018 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 09:58 – 10:18
100153/1021 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 10:18 – 10:38
100153/1022 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 10:58 – 11:18
100153/1025 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 11:18 – 11:38
100153/1026 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 11:58 – 12:18
100153/1029 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 12:18 – 12:38
100153/1030 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 12:58 – 13:18
100153/1033 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 13:18 – 13:38
100153/1034 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 13:58 – 14:18
100153/1037 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 14:18 – 14:38
100153/1038 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 14:58 – 15:18
100153/1041 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 15:18 – 15:38
100153/1042 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 15:58 – 16:18
100153/1045 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 16:18 – 16:38
100153/1046 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 16:58 – 17:18
100153/1049 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 17:18 – 17:38
100153/1050 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 17:58 – 18:18
100153/1053 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 18:18 – 18:38
100153/1054 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 18:58 – 19:18
100153/1069 Praha, Nad Konvářkou – Praha, Radlická 19:18 – 19:23
153/2 typický vůz: 1914
100153/1003 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 05:48 – 06:08
100153/1004 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 06:28 – 06:48
100153/1007 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 06:48 – 07:08
100153/1008 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 07:28 – 07:48
100153/1011 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 07:48 – 08:08
100153/1012 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 08:28 – 08:48
100153/1015 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 08:48 – 09:08
100153/1016 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 09:28 – 09:48
100153/1019 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 09:48 – 10:08
100153/1020 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 10:28 – 10:48
100153/1023 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 10:48 – 11:08
100153/1024 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 11:28 – 11:48
100153/1027 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 11:48 – 12:08
100153/1028 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 12:28 – 12:48
100153/1031 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 12:48 – 13:08
100153/1032 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 13:28 – 13:48
100153/1035 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 13:48 – 14:08
100153/1036 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 14:28 – 14:48
100153/1039 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 14:48 – 15:08
100153/1040 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 15:28 – 15:48
100153/1043 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 15:48 – 16:08
100153/1044 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 16:28 – 16:48
100153/1047 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 16:48 – 17:08
100153/1048 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 17:28 – 17:48
100153/1051 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 17:48 – 18:08
100153/1052 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 18:28 – 18:48
100153/1055 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 18:48 – 19:08
100153/1056 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 19:28 – 19:48
100153/1071 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 19:48 – 20:08
100153/1058 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 20:28 – 20:48
100153/1061 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 20:48 – 21:08
100153/1060 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 21:28 – 21:48
100153/1063 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 21:48 – 22:08
100153/1062 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 22:28 – 22:48
100153/1065 Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu 22:48 – 23:08
100153/1064 Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou 23:28 – 23:48
100153/1067 Praha, Nad Konvářkou – Praha, Radlická 23:48 – 23:53
164/2 typický vůz: 1947
100164/1013 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 06:59 – 07:34
100164/1018 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 07:49 – 08:26
100164/1025 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 08:29 – 09:04
100164/1026 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 09:19 – 09:47
100164/1033 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 10:08 – 10:34
100164/1032 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 10:49 – 11:26
100164/1039 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 11:29 – 12:04
100164/1038 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 12:19 – 12:47
100164/1045 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 13:08 – 13:34
100164/1046 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 13:49 – 14:26
100164/1053 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 14:29 – 15:04
100164/1054 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 15:09 – 15:37
100164/1061 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 15:58 – 16:24
100164/1062 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 16:29 – 16:57
100164/1069 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 17:18 – 17:44
100164/1070 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 17:49 – 18:26
100164/1077 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 18:29 – 19:04
100164/1078 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 19:19 – 19:43
100164/1083 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 20:08 – 20:31
100164/1084 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 20:49 – 21:22
100164/1089 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 21:29 – 22:01
100164/1090 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 22:19 – 22:43
100164/1095 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 23:08 – 23:31
100164/1096 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 23:49 – 00:13
164/4 typický vůz: 1945
100164/1004 Praha, Bílá Hora – Praha, Sídliště Řepy 05:29 – 05:43
100164/1007 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 06:18 – 06:44
100164/1012 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 06:49 – 07:26
100164/1017 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 07:29 – 08:04
100164/1020 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 08:09 – 08:37
100164/1027 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 08:58 – 09:24
100164/1042 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 13:09 – 13:37
100164/1049 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 13:58 – 14:24
100164/1050 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 14:29 – 14:57
100164/1057 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 15:18 – 15:44
100164/1058 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 15:49 – 16:26
100164/1065 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 16:29 – 17:04
100164/1066 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 17:09 – 17:37
100164/1073 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 17:58 – 18:24
100164/1074 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 18:29 – 18:57
164/5 typický vůz: 1922
100164/1005 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 05:58 – 06:24
100164/1010 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 06:29 – 06:57
100164/1015 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 07:23 – 07:49
100164/1023 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 08:23 – 08:49
166/2 typický vůz: 1920
100166/1013 Praha, Třeboradice – Praha, Střížkov 07:15 – 07:41
100166/1019 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 08:30 – 09:28
100166/1020 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 09:39 – 10:38
100166/1029 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 11:00 – 11:58
100166/1030 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 12:09 – 13:08
100166/1039 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 13:30 – 14:28
100166/1040 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 14:39 – 15:38
100166/1049 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 16:00 – 16:58
100166/1050 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 17:09 – 18:08
100166/1059 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 18:30 – 19:28
100166/1060 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 19:39 – 20:38
100166/1069 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 21:00 – 21:58
166/4 typický vůz: 1944
100166/1011 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 07:00 – 07:58
100166/1014 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 08:09 – 09:08
100166/1023 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 09:30 – 10:28
100166/1024 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 10:39 – 11:38
100166/1033 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 12:00 – 12:58
100166/1034 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 13:09 – 14:08
100166/1043 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 14:30 – 15:28
100166/1044 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 15:39 – 16:38
100166/1053 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 17:00 – 17:58
100166/1054 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 18:09 – 19:08
100166/1063 Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice 19:30 – 20:28
100166/1064 Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice 20:39 – 21:38
194/1 typický vůz: 1905
100194/1122 Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem 05:34 – 05:38
100194/1117 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Malostranské náměstí 05:50 – 05:53
100194/1124 Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem 06:04 – 06:08
100194/1119 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Malostranské náměstí 06:20 – 06:23
100194/1118 Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem 06:34 – 06:38
100194/1089 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 06:50 – 07:13
100194/1002 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 07:30 – 07:53
100194/1005 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 08:05 – 08:28
100194/1008 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 08:45 – 09:08
100194/1011 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 09:20 – 09:43
100194/1068 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 10:00 – 10:23
100194/1017 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 10:35 – 10:58
100194/1020 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 11:15 – 11:38
100194/1073 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 11:50 – 12:13
100194/1026 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 12:30 – 12:53
100194/1099 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 13:05 – 13:28
100194/1100 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 13:45 – 14:08
100194/1029 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 14:20 – 14:43
100194/1078 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 15:00 – 15:23
100194/1079 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 15:35 – 15:58
100194/1038 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 16:15 – 16:38
100194/1041 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 16:50 – 17:13
100194/1042 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 17:30 – 17:53
100194/1111 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 18:05 – 18:28
100194/1048 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 18:45 – 19:08
100194/1051 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 19:20 – 19:43
194/2 typický vůz: 1906
100194/1126 Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem 06:49 – 06:53
100194/1001 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 07:05 – 07:28
100194/1004 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 07:45 – 08:08
100194/1007 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 08:20 – 08:43
100194/1066 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 09:00 – 09:23
100194/1067 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 09:35 – 09:58
100194/1014 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 10:15 – 10:38
100194/1019 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 10:50 – 11:13
100194/1072 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 11:30 – 11:53
100194/1025 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 12:05 – 12:28
100194/1028 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 12:45 – 13:08
100194/1101 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 13:20 – 13:43
100194/1102 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 14:00 – 14:23
100194/1031 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 14:35 – 14:58
100194/1034 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 15:15 – 15:38
100194/1037 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 15:50 – 16:13
100194/1040 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 16:30 – 16:53
100194/1109 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 17:05 – 17:28
100194/1044 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 17:45 – 18:08
100194/1047 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 18:20 – 18:43
100194/1112 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 19:00 – 19:23
100194/1087 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 19:35 – 19:58
194/3 typický vůz: 1912
100194/1060 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 06:45 – 07:08
100194/1003 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 07:20 – 07:43
100194/1064 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 08:00 – 08:23
100194/1065 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 08:35 – 08:58
100194/1092 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 09:15 – 09:38
100194/1013 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 09:50 – 10:13
100194/1016 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 10:30 – 10:53
100194/1071 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 11:05 – 11:28
100194/1022 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 11:45 – 12:08
100194/1027 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 12:20 – 12:43
100194/1094 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 13:00 – 13:23
100194/1103 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 13:35 – 13:58
100194/1076 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 14:15 – 14:38
100194/1077 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 14:50 – 15:13
100194/1036 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 15:30 – 15:53
100194/1107 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 16:05 – 16:28
100194/1106 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 16:45 – 17:08
100194/1043 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 17:20 – 17:43
100194/1110 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 18:00 – 18:23
100194/1085 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 18:35 – 18:58
100194/1086 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 19:15 – 19:38
100194/1053 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 19:50 – 20:13
100194/1120 Praha, Florenc – Praha, Malostranská 20:15 – 20:31
194/4 typický vůz: 1902
100194/1062 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 07:00 – 07:23
100194/1063 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 07:35 – 07:58
100194/1090 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 08:15 – 08:38
100194/1093 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 08:50 – 09:13
100194/1010 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 09:30 – 09:53
100194/1015 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 10:05 – 10:28
100194/1070 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 10:45 – 11:08
100194/1021 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 11:20 – 11:43
100194/1024 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 12:00 – 12:23
100194/1095 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 12:35 – 12:58
100194/1096 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 13:15 – 13:38
100194/1105 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 13:50 – 14:13
100194/1030 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 14:30 – 14:53
100194/1033 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 15:05 – 15:28
100194/1104 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 15:45 – 16:08
100194/1039 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 16:20 – 16:43
100194/1082 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 17:00 – 17:23
100194/1083 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 17:35 – 17:58
100194/1084 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 18:15 – 18:38
100194/1049 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 18:50 – 19:13
100194/1050 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 19:30 – 19:53
100194/1121 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 20:05 – 20:28
194/5 typický vůz: 1913
100194/1088 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 07:15 – 07:38
100194/1091 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 07:50 – 08:13
100194/1006 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 08:30 – 08:53
100194/1009 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 09:05 – 09:28
100194/1012 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 09:45 – 10:08
100194/1069 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 10:20 – 10:43
100194/1018 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 11:00 – 11:23
100194/1023 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 11:35 – 11:58
100194/1074 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 12:15 – 12:38
100194/1097 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 12:50 – 13:13
100194/1098 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 13:30 – 13:53
100194/1075 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 14:05 – 14:28
100194/1032 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 14:45 – 15:08
100194/1035 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 15:20 – 15:43
100194/1080 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 16:00 – 16:23
100194/1081 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 16:35 – 16:58
100194/1108 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 17:15 – 17:38
100194/1045 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 17:50 – 18:13
100194/1046 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 18:30 – 18:53
100194/1113 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 19:05 – 19:28
100194/1052 Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem 19:45 – 20:08
100194/1123 Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc 20:20 – 20:43
204/72 typický vůz: 1941
100204/1003 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 05:08 – 05:55
100204/1008 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 06:13 – 06:58
100204/1011 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 07:07 – 07:57
100204/1016 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 08:13 – 08:58
100204/1019 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 09:07 – 09:57
100204/1024 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 10:13 – 10:58
100204/1027 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 11:07 – 11:57
100204/1032 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 12:13 – 12:58
100204/1035 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 13:07 – 13:57
100204/1040 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 14:13 – 14:58
100204/1043 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 15:07 – 15:57
100204/1048 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 16:13 – 16:58
100204/1051 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 17:07 – 17:57
100204/1056 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 18:13 – 18:58
100204/1059 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 19:07 – 19:57
100204/1064 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 20:14 – 20:58
224/75 typický vůz: 1948
100224/1001 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 04:38 – 05:27
100224/1006 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 05:44 – 06:30
100224/1015 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 06:38 – 07:28
100224/1022 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 07:44 – 08:30
100224/1031 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 08:38 – 09:28
100224/1036 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 09:44 – 10:30
100224/1039 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 10:38 – 11:28
100224/1044 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 11:44 – 12:30
100224/1047 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 12:38 – 13:28
100224/1054 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 13:44 – 14:30
100224/1063 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 14:38 – 15:28
100224/1070 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 15:44 – 16:30
100224/1079 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 16:38 – 17:28
100224/1086 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 17:44 – 18:30
100224/1095 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 18:38 – 19:28
100224/1102 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 19:44 – 20:30
396/1 typický vůz: 1943
100396/1002 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 05:06 – 05:21
100396/1001 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 05:33 – 05:45
100396/1006 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 06:06 – 06:21
100396/1003 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 06:33 – 06:45
100396/1010 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 07:06 – 07:21
100396/1007 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 07:33 – 07:45
100396/1014 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 08:06 – 08:21
100396/1011 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 08:33 – 08:45
100396/1018 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 09:06 – 09:21
100396/1013 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 09:33 – 09:45
100396/1054 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 10:06 – 10:21
100396/1051 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 10:33 – 10:45
100396/1020 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 11:06 – 11:21
100396/1015 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 11:33 – 11:45
100396/1022 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 12:06 – 12:21
100396/1017 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 12:33 – 12:45
100396/1024 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 13:06 – 13:21
100396/1019 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 13:33 – 13:45
100396/1026 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 13:46 – 14:01
100396/1053 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 14:13 – 14:27
100396/1056 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 14:28 – 14:43
100396/1023 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 14:44 – 14:56
100396/1030 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 15:06 – 15:21
100396/1027 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 15:33 – 15:45
100396/1034 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 16:06 – 16:21
100396/1031 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 16:33 – 16:45
100396/1038 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 17:06 – 17:21
100396/1035 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 17:33 – 17:45
100396/1042 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 18:06 – 18:21
100396/1039 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 18:33 – 18:45
100396/1046 Přezletice, Kocanda – Praha, Nádraží Satalice 19:06 – 19:21
100396/1043 Praha, Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda 19:33 – 19:45

ANEXIA BUS

304/1
310420/18 Rakovník, Aut.st. – Lubná, Závod 13:55 – 14:22
310420/15 Lubná, Závod – Rakovník, Aut.st. 14:23 – 14:39
100305/1032 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 15:00 – 16:26
100305/1037 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 17:35 – 18:58
100304/1094 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 19:30 – 20:37
100304/1087 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 21:13 – 22:21
304/2
100304/1004 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 04:25 – 05:31
100304/1003 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 05:44 – 06:53
310410/7 Rakovník, Aut.st. – Rakovník, hasičský záchr.sbor 07:20 – 07:28
310410/10 Rakovník, hasičský záchr.sbor – Rakovník, Riegrova 07:28 – 07:45
310420/7 Rakovník, Albert HYPERMARKET – Rakovník, hasičský záchr.sbor 08:30 – 08:50
310410/12 Rakovník, hasičský záchr.sbor – Rakovník, Autostop 08:52 – 09:12
310410/13 Rakovník, Autostop – Rakovník, Aut.st. 09:17 – 09:27
100304/1054 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 12:30 – 13:38
100304/1047 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 14:21 – 15:38
304/3
100304/1006 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 04:55 – 06:03
100304/1005 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 06:09 – 07:18
100305/1020 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 08:00 – 09:26
100305/1021 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 13:35 – 14:58
310584/1017 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice 15:30 – 15:56
310584/1018 Mutějovice – Rakovník, Aut.st. 16:05 – 16:31
304/4
100305/1008 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 05:00 – 06:26
100304/1007 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 06:35 – 07:28
100304/1038 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 07:45 – 08:39
100305/1019 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 12:35 – 13:58
310584/1019 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice 16:30 – 16:56
310584/1020 Mutějovice – Rakovník, Aut.st. 16:58 – 17:24
304/5
100304/1008 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 05:10 – 06:04
100404/1001 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 06:15 – 07:21
100304/1040 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 08:05 – 09:13
100304/1033 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 10:55 – 12:08
100304/1062 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 14:10 – 15:04
100304/1057 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 16:00 – 16:53
304/6
100304/1012 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 05:30 – 06:24
100304/1009 Praha, Zličín – Nové Strašecí, Palackého 06:40 – 07:13
310581/1010 Nové Strašecí, Palackého – Rakovník, Aut.st. 07:13 – 07:42
100304/1050 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 11:00 – 12:08
100304/1039 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 13:21 – 14:38
100304/1074 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 15:25 – 16:33
100304/1069 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 16:51 – 18:08
304/7
310970/1 Rakovník, Aut.st. – Kralovice 05:15 – 06:10
310970/8 Kralovice – Rakovník, Aut.st. 06:10 – 07:02
100304/1032 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 07:15 – 08:23
100304/1029 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 09:25 – 10:38
100304/1064 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 14:25 – 15:33
100304/1059 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 15:51 – 17:08
304/8
100304/1024 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 06:30 – 07:24
100304/1021 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 08:05 – 08:58
100305/1026 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 12:00 – 13:26
100304/1053 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 15:30 – 16:23
310600/9 Rakovník, Aut.st. – Kolešov, rozc.Strojetice 16:35 – 17:24
310600/10 Kolešov, rozc.Strojetice – Rakovník, Aut.st. 17:25 – 18:13
304/10
310500/23 Rakovník, Aut.st. – Hořesedly, u školy 05:25 – 05:46
310500/26 Hořesedly, u školy – Rakovník, Aut.st. 05:50 – 06:25
310520/1 Rakovník, Aut.st. – Slabce, Modřejovice 06:30 – 07:25
310520/6 Slabce, Modřejovice – Rakovník, Aut.st. 08:10 – 08:56
310500/9 Rakovník, Aut.st. – Přílepy 11:55 – 12:19
310500/16 Přílepy – Rakovník, Aut.st. 12:55 – 13:20
100304/1068 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 14:55 – 16:03
100304/1063 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 16:21 – 17:38
304/11
100304/1014 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 05:40 – 06:48
100304/1015 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 07:05 – 08:18
100304/1044 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 09:00 – 10:08
100304/1035 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 11:55 – 13:08
100404/1008 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 14:50 – 15:57
100304/1070 Praha, Zličín – Praha, Vypich 15:57 – 16:11
100304/1065 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 16:31 – 17:40
304/12
100304/1016 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 05:50 – 06:44
100304/1013 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 07:15 – 08:08
100305/1022 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 09:00 – 10:26
100305/1023 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 14:05 – 15:28
100304/1076 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 15:40 – 16:34
100304/1067 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 17:00 – 17:53
304/13
100304/1018 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 06:00 – 07:08
100304/1019 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 07:30 – 08:43
100304/1046 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 09:30 – 10:24
100304/1045 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 14:30 – 15:23
100304/1080 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 16:10 – 17:04
100304/1071 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 17:30 – 18:23
304/14
100305/1012 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 06:00 – 07:26
100305/1011 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 07:35 – 08:58
100304/1058 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 13:25 – 14:19
100305/1027 Praha, Zličín – Nové Strašecí, Palackého 15:05 – 15:53
100305/1034 Nové Strašecí, Palackého – Praha, Zličín 16:06 – 16:56
100404/1005 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 17:10 – 18:16
304/15
100304/1020 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 06:10 – 07:04
100304/1017 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 07:35 – 08:28
100304/1056 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 13:00 – 14:08
100304/1051 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 14:51 – 16:08
100304/1084 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 16:40 – 17:34
100304/1075 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 18:00 – 18:53
304/16
100304/1026 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 06:35 – 07:33
100304/1025 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 08:25 – 09:38
100304/1052 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 12:00 – 13:08
100304/1043 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 13:51 – 15:08
100304/1078 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 15:55 – 17:03
100304/1073 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 17:21 – 18:38
304/17
100304/1030 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 07:00 – 07:54
100304/1041 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 14:00 – 14:53
100304/1072 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 15:10 – 16:04
100304/1061 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 16:30 – 17:23
100305/1040 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 18:00 – 19:26
100305/1041 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 19:35 – 20:51
304/19
100304/1066 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 14:40 – 15:34
100305/1035 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 16:35 – 17:58
100304/1092 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 18:30 – 19:38
100304/1085 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 20:25 – 21:36
304/22
100304/1060 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 13:50 – 14:58
100304/1055 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 15:21 – 16:38
100304/1088 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 17:30 – 18:38
100304/1081 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 18:51 – 20:08
100304/1096 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 21:05 – 22:10
100304/1089 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 22:43 – 23:51
304/23
100305/1014 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 06:30 – 07:56
100305/1013 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 08:35 – 09:58
100305/1024 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 11:00 – 12:26
100304/1049 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 15:00 – 15:53
100304/1086 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 17:00 – 18:08
100304/1079 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 18:21 – 19:38
304/30
100305/1030 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 14:00 – 15:26
100305/1033 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 16:05 – 17:28
100304/1090 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 18:00 – 19:08
100304/1083 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 19:40 – 20:51
310410/33 Rakovník, Aut.st. – Senomaty, Nouzov 22:17 – 22:31
310410/36 Senomaty – Rakovník, Aut.st. 22:34 – 22:43
304/45 typický vůz: 8393
100304/1082 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 16:25 – 17:33
100304/1077 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 17:56 – 19:13
310581/1029 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 19:30 – 19:45
310581/1030 Lužná, žel.st. – Rakovník, Aut.st. 20:25 – 20:40
310581/1031 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 20:45 – 21:00
310581/1032 Lužná, žel.st. – Lubná 21:17 – 21:44
310581/1033 Lubná – Nové Strašecí, Palackého 22:08 – 22:50
304/55
100304/1002 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 03:53 – 04:45
100304/1001 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 04:50 – 05:43
310930/1 Rakovník, Aut.st. – Řeřichy 06:05 – 06:38
310930/4 Řeřichy – Rakovník, Aut.st. 06:45 – 07:28
310581/1013 Rakovník, Aut.st. – Nové Strašecí, Palackého 09:30 – 10:00
310581/1016 Nové Strašecí, Palackého – Rakovník, Aut.st. 10:13 – 10:42
310930/3 Rakovník, Aut.st. – Řeřichy 11:55 – 12:30
310930/6 Řeřichy – Rakovník, Aut.st. 12:30 – 13:12
304/57
100304/1091 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 00:13 – 01:21
310970/9 Rakovník, Aut.st. – Kralovice 16:35 – 17:25
310970/10 Kralovice – Rakovník, Aut.st. 17:25 – 18:11
310930/9 Rakovník, Aut.st. – Řeřichy 18:30 – 19:03
310930/14 Řeřichy – Rakovník, Aut.st. 19:05 – 19:47
310500/27 Rakovník, Aut.st. – Kněževes, ObÚ 20:00 – 20:19
310500/34 Kněževes, ObÚ – Rakovník, Aut.st. 20:20 – 20:40
100304/1098 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 22:35 – 23:40
304/60 typický vůz: 8333
310500/2 Kolešov – Rakovník, Aut.st. 04:15 – 05:14
310600/1 Rakovník, Aut.st. – Kolešov, rozc.Strojetice 06:15 – 06:48
310600/4 Kolešov, rozc.Strojetice – Rakovník, Aut.st. 06:50 – 07:35
100304/1042 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 08:30 – 09:24
100305/1015 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 09:35 – 10:58
310581/1015 Rakovník, Aut.st. – Nové Strašecí, Palackého 12:30 – 13:00
310581/1019 Nové Strašecí, Palackého – Nové Strašecí, Pecínov 13:55 – 14:02
310581/1022 Nové Strašecí, Pecínov – Rakovník, Aut.st. 14:06 – 14:42
310500/15 Rakovník, Aut.st. – Hořovičky 14:55 – 16:05
310500/22 Hořovičky – Rakovník, Aut.st. 17:15 – 18:07
310500/13 Rakovník, Aut.st. – Kolešov 18:20 – 19:10
310500/30 Kolešov – Rakovník, Aut.st. 20:40 – 21:30
310500/19 Rakovník, Aut.st. – Kolešov 22:30 – 23:20
304/65 typický vůz: 8393
310581/1002 Nové Strašecí, Palackého – Rakovník, Aut.st. 04:33 – 05:02
100304/1010 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 05:20 – 06:28
100304/1011 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 06:44 – 07:53
100304/1048 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 10:00 – 11:08
100304/1037 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 12:51 – 14:08
304/68 typický vůz: 8391
100305/1004 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 04:10 – 05:34
100305/1007 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 06:00 – 07:23
100304/1036 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 07:40 – 08:38
100304/1031 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 09:55 – 11:08
310584/1011 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice, Lhota p.Džbánem 12:00 – 12:35
310584/1012 Mutějovice, Lhota p.Džbánem – Rakovník, Aut.st. 12:47 – 13:21
304/77
310581/1004 Nové Strašecí, Palackého – Lubná 05:03 – 05:44
310581/1005 Lubná – Rakovník, Aut.st. 06:11 – 06:23
100304/1028 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 06:45 – 07:53
100304/1027 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 08:55 – 10:08
310584/1013 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice 13:30 – 13:56
310584/1014 Mutějovice – Krupá, Šustna 14:05 – 14:15
310570/6 Krupá, Šustna – Rakovník, Aut.st. 14:40 – 15:15
310581/1025 Rakovník, Aut.st. – Nové Strašecí, Palackého 16:30 – 17:00
304/78 typický vůz: 8335
100305/1001 Nové Strašecí, Palackého – Rakovník, Aut.st. 05:26 – 06:01
100304/1022 Rakovník, Aut.st. – Praha, Vypich 06:20 – 07:28
100304/1023 Praha, Kukulova – Rakovník, Aut.st. 08:00 – 09:13
310500/11 Rakovník, Aut.st. – Kněževes, ObÚ 13:50 – 14:09
310500/18 Kněževes, ObÚ – Rakovník, Aut.st. 14:13 – 14:32
310600/7 Rakovník, Aut.st. – Kolešov, rozc.Strojetice 14:50 – 15:39
310600/8 Kolešov, rozc.Strojetice – Rakovník, Aut.st. 15:50 – 16:44
100404/1010 Rakovník, Aut.st. – Stochov, Slovanka I 16:50 – 17:22
305/52 typický vůz: 8336
310690/2 Slabce, Kostelík – Rakovník, Aut.st. 04:32 – 05:15
100404/1002 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 05:20 – 06:19
100305/1009 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 06:35 – 07:58
100404/1004 Rakovník, Aut.st. – Nový Dům 08:50 – 09:02
100404/1003 Nový Dům – Rakovník, Aut.st. 09:04 – 09:16
310780/3 Rakovník, Aut.st. – Čistá, Kůzová 11:40 – 12:53
310780/6 Čistá, Kůzová – Rakovník, Aut.st. 12:53 – 13:44
310690/3 Rakovník, Aut.st. – Slabce, Kostelík 14:35 – 15:26
310690/6 Slabce, Kostelík – Rakovník, Aut.st. 15:45 – 16:29
310690/5 Rakovník, Aut.st. – Slabce, Kostelík 17:00 – 17:46
310540/12 Slabce, pošta – Rakovník, Aut.st. 20:30 – 21:10
310540/11 Rakovník, Aut.st. – Slabce, pošta 22:30 – 23:08
305/69 typický vůz: 8391
100305/1036 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 16:00 – 17:26
100305/1039 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 18:30 – 19:53
100305/1042 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 20:23 – 21:40
100305/1043 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 22:20 – 23:36
305/72
310500/4 Šanov – Rakovník, Aut.st. 04:45 – 05:15
310500/3 Rakovník, Aut.st. – Přílepy 06:30 – 06:54
310500/8 Přílepy – Rakovník, Aut.st. 07:00 – 07:25
100304/1034 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 07:30 – 08:24
100305/1017 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 11:35 – 12:58
310970/7 Rakovník, Aut.st. – Kralovice 14:35 – 15:29
310970/6 Kralovice – Rakovník, Aut.st. 15:40 – 16:28
310500/17 Rakovník, Aut.st. – Šanov 17:05 – 17:34
577/35 typický vůz: 8317
310530/2 Hřebečníky, Týřovice – Rakovník, Aut.st. 04:25 – 05:15
310577/1001 Rakovník, Aut.st. – Nezabudice 06:15 – 06:56
310530/4 Nezabudice – Rakovník, Aut.st. 07:00 – 07:35
310420/5 Rakovník, garáže ANEXIA – Rakovník, hasičský záchr.sbor 07:40 – 07:55
310420/8 Rakovník, hasičský záchr.sbor – Rakovník, Albert HYPERMARKET 07:58 – 08:17
310500/25 Rakovník, Aut.st. – Kněževes, ObÚ 10:00 – 10:19
310500/32 Kněževes, ObÚ – Rakovník, Aut.st. 10:30 – 10:50
310530/1 Rakovník, Aut.st. – Nezabudice 11:30 – 12:05
310530/6 Nezabudice – Rakovník, Aut.st. 13:00 – 13:35
310530/3 Rakovník, Aut.st. – Nezabudice 14:45 – 15:20
310530/3 Rakovník, Aut.st. – Nezabudice 14:45 – 15:20
310577/1006 Nezabudice – Rakovník, Aut.st. 15:25 – 16:15
310530/5 Rakovník, Aut.st. – Hřebečníky, Týřovice 17:00 – 17:45
310530/7 Rakovník, Aut.st. – Hřebečníky, Týřovice 17:15 – 18:00
581/9
310581/1001 Rakovník, Aut.st. – Nové Strašecí, Pecínov 05:05 – 05:42
310581/1006 Nové Strašecí, Pecínov – Rakovník, Aut.st. 05:56 – 06:32
310600/3 Rakovník, Aut.st. – Hořesedly, otočka 06:50 – 07:22
310600/2 Hořesedly, otočka – Rakovník, Aut.st. 07:25 – 07:59
100305/1028 Rakovník, Aut.st. – Praha, Zličín 13:00 – 14:26
100305/1031 Praha, Zličín – Rakovník, Aut.st. 15:35 – 16:58
581/61 typické vozy: 8282, 8323
310410/2 Senomaty, Hostokryje – Rakovník, Šamotka 04:45 – 05:29
310410/1 Rakovník, Šamotka – Rakovník, Aut.st. 05:35 – 05:47
310410/6 Rakovník, Aut.st. – Rakovník, Šamotka 06:24 – 06:35
310410/5 Rakovník, Šamotka – Senomaty, Nouzov 06:35 – 07:08
310410/8 Senomaty, Nouzov – Rakovník, Šamotka 07:10 – 07:44
310410/9 Rakovník, Šamotka – Rakovník, Aut.st. 07:45 – 07:57
310420/9 Rakovník, garáže ANEXIA – Rakovník, u věžáků 09:38 – 09:53
310420/10 Rakovník, u věžáků – Lubná, Závod 09:58 – 10:29
310420/11 Lubná, Závod – Rakovník, hasičský záchr.sbor 10:31 – 11:05
310410/18 Rakovník, hasičský záchr.sbor – Rakovník, Autostop 11:52 – 12:12
310410/19 Rakovník, Autostop – Rakovník, Aut.st. 12:17 – 12:27
310581/1017 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 13:30 – 13:45
310581/1020 Lužná, žel.st. – Rakovník, Aut.st. 14:00 – 14:15
310440/9 Rakovník, Aut.st. – Olešná 15:30 – 15:45
310440/10 Olešná – Rakovník, Aut.st. 15:46 – 15:59
310410/30 Rakovník, Aut.st. – Rakovník, Šamotka 16:01 – 16:14
310410/29 Rakovník, Šamotka – Rakovník, Aut.st. 16:15 – 16:27
581/63 typický vůz: 8322
310584/1003 Lišany, U Rybníka – Mutějovice 05:27 – 05:41
310584/1004 Mutějovice – Rakovník, Aut.st. 06:05 – 06:31
310581/1007 Rakovník, Aut.st. – Nové Strašecí, Palackého 07:05 – 07:35
310581/1014 Nové Strašecí, Palackého – Rakovník, Aut.st. 08:03 – 08:32
100404/1006 Rakovník, Aut.st. – Stochov, Slovanka I 12:20 – 12:52
310581/1018 Nové Strašecí, Palackého – Lubná 13:03 – 13:44
310581/1021 Lubná – Lužná, žel.st. 14:11 – 14:45
310581/1024 Lužná, žel.st. – Rakovník, Aut.st. 15:00 – 15:15
310581/1023 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 15:30 – 15:45
310581/1026 Lužná, žel.st. – Rakovník, Aut.st. 16:25 – 16:40
310581/1027 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 17:30 – 17:45
310581/1028 Lužná, žel.st. – Rakovník, Aut.st. 18:25 – 18:40
581/64 typické vozy: 8282, 8323
310581/1003 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 06:05 – 06:20
310581/1008 Lužná, žel.st. – Lubná 06:47 – 07:15
310581/1011 Lubná – Rakovník, Aut.st. 07:30 – 07:42
310410/11 Rakovník, Aut.st. – Senomaty, Hostokryje 09:00 – 09:32
310410/14 Senomaty, Hostokryje – Rakovník, Autostop 09:32 – 10:12
310410/15 Rakovník, Autostop – Rakovník, hasičský záchr.sbor 10:17 – 10:38
310410/16 Rakovník, hasičský záchr.sbor – Rakovník, Šamotka 10:52 – 11:14
310410/17 Rakovník, Šamotka – Senomaty, Hostokryje 11:15 – 12:02
310410/20 Senomaty, Hostokryje – Rakovník, Aut.st. 12:50 – 13:22
310410/23 Rakovník, Aut.st. – Senomaty, Nouzov 14:15 – 14:36
310410/28 Senomaty, Nouzov – Rakovník, Šamotka 14:40 – 15:14
310410/27 Rakovník, Šamotka – Senomaty, Hostokryje 15:15 – 16:02
310410/32 Senomaty, Hostokryje – Rakovník, Aut.st. 16:29 – 17:01
584/56
310584/1001 Krupá, Šustna – Mutějovice, Lhota p.Džbánem 04:31 – 04:50
310584/1002 Mutějovice, Lhota p.Džbánem – Rakovník, Aut.st. 04:57 – 05:31
310584/1005 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice, Lhota p.Džbánem 06:15 – 06:50
310584/1006 Mutějovice, Lhota p.Džbánem – Rakovník, Aut.st. 06:54 – 07:31
310584/1009 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice 11:00 – 11:26
310660/6 Mutějovice – Rakovník, Aut.st. 12:40 – 13:30
310584/1015 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice, Lhota p.Džbánem 14:30 – 15:05
310584/1016 Mutějovice, Lhota p.Džbánem – Rakovník, Aut.st. 15:17 – 15:53
310584/1021 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice, Lhota p.Džbánem 17:30 – 18:05
310584/1022 Mutějovice, Lhota p.Džbánem – Krupá, Šustna 18:07 – 18:25
584/67
310570/3 Rakovník, Aut.st. – Krupá, Šustna 05:40 – 06:17
310570/4 Krupá, Šustna – Svojetín, Veclov 06:17 – 06:30
310570/1 Svojetín, Veclov – Kounov, škola 06:40 – 07:12
310580/1 Kounov, škola – Mutějovice, škola 07:15 – 07:46
310584/1008 Mutějovice – Rakovník, Aut.st. 08:05 – 08:31
310970/5 Rakovník, Aut.st. – Kralovice 10:00 – 10:48
310970/4 Kralovice – Rakovník, Aut.st. 10:55 – 11:45
310930/5 Rakovník, Aut.st. – Řeřichy 14:40 – 15:25
310930/8 Řeřichy – Rakovník, Aut.st. 15:30 – 16:12
584/70 typický vůz: 8331
310780/9 Čistá – Čistá, Kůzová 04:00 – 04:10
310780/2 Čistá, Kůzová – Rakovník, Aut.st. 04:05 – 05:02
310780/1 Rakovník, Aut.st. – Čistá, Kůzová 05:50 – 06:33
310780/4 Čistá, Kůzová – Rakovník, Aut.st. 06:33 – 07:35
310584/1007 Rakovník, Aut.st. – Mutějovice 09:30 – 09:56
310584/1010 Mutějovice – Rakovník, Aut.st. 10:05 – 10:31
310780/5 Rakovník, Aut.st. – Čistá, Kůzová 14:55 – 15:59
310780/12 Čistá, Kůzová – Rakovník, Aut.st. 15:59 – 16:44
310780/8 Čistá, Kůzová – Rakovník, Aut.st. 15:59 – 16:48
310780/7 Rakovník, Aut.st. – Čistá, Kůzová 17:15 – 18:09
310780/14 Čistá, Kůzová – Čistá 18:09 – 18:19
585/18 typický vůz: 8319
310585/1001 Krupá, Šustna – Vinařice 03:48 – 04:13
310585/1002 Vinařice – Rakovník, Aut.st. 04:15 – 04:57
310585/1003 Rakovník, Aut.st. – Vinařice 05:45 – 06:27
310585/1006 Vinařice – Rakovník, Aut.st. 06:35 – 07:17
310581/1009 Rakovník, Aut.st. – Lužná, žel.st. 07:25 – 07:40
310581/1012 Lužná, žel.st. – Rakovník, Aut.st. 07:55 – 08:10
310585/1011 Rakovník, Žel.zast.Západ – Vinařice 14:13 – 15:02
310585/1010 Vinařice – Rakovník, Aut.st. 15:05 – 15:47
310585/1015 Rakovník, Aut.st. – Vinařice 16:00 – 16:42
310585/1014 Vinařice – Krupá, Šustna 16:45 – 17:11

ARANEA

163/52 typický vůz: 1483
100163/1004 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 04:33 – 04:59
100163/1005 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 05:20 – 05:47
100163/1014 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 05:55 – 06:22
100163/1015 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 06:30 – 07:01
100163/1026 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 07:10 – 07:42
100163/1027 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 08:05 – 08:38
100163/1042 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 08:53 – 09:27
100163/1037 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 09:55 – 10:28
100163/1052 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 10:48 – 11:21
100163/1045 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 11:55 – 12:28
100163/1060 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 12:48 – 13:21
100163/1055 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 13:40 – 14:13
100163/1070 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 14:23 – 14:56
100163/1071 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 15:40 – 16:13
100163/1086 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 16:23 – 16:56
100163/1085 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 17:25 – 17:58
100163/1100 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 18:08 – 18:41
100163/1097 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 18:55 – 19:28
100163/1112 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 19:45 – 20:15
100163/1107 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 20:28 – 20:59
100163/1118 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 21:07 – 21:35
100163/1113 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 22:00 – 22:29
100163/1124 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 22:37 – 23:03
100208/1125 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 23:15 – 23:36
171/11 (ranní část) typický vůz: 1502
100171/1005 Praha, Perlit – Praha, Ve Žlíbku 04:49 – 05:15
100171/1010 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Depo Hostivař 05:33 – 06:05
100171/1021 Praha, Depo Hostivař – Praha, Ve Žlíbku 06:22 – 06:55
100171/1136 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Depo Hostivař 07:01 – 07:36
100171/1143 Praha, Depo Hostivař – Praha, Ve Žlíbku 07:52 – 08:26
100171/1040 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Depo Hostivař 08:31 – 09:06
100171/1049 Praha, Depo Hostivař – Praha, Ve Žlíbku 09:44 – 10:17
100171/1052 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Depo Hostivař 11:06 – 11:41
100171/1057 Praha, Depo Hostivař – Praha, Ve Žlíbku 11:44 – 12:17
100171/1058 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Depo Hostivař 12:35 – 13:10
100171/1065 Praha, Depo Hostivař – Praha, Ve Žlíbku 13:30 – 14:03
100171/1072 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Depo Hostivař 14:23 – 14:58
209/44 typický vůz: 1993
100209/1006 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 05:06 – 06:09
100209/1009 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 06:18 – 07:23
100209/1020 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 08:06 – 09:06
100209/1021 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 09:22 – 10:23
100209/1043 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 14:48 – 15:53
100209/1054 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 16:36 – 17:39
100209/1055 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 17:48 – 18:53
100209/1066 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Nádraží Horní Počernice 19:36 – 20:08
209/45 typický vůz: 1484
100209/1018 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 07:36 – 08:39
100209/1019 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 08:52 – 09:53
100209/1030 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 10:36 – 11:36
100209/1031 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 11:52 – 12:53
100209/1050 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 15:36 – 16:39
100209/1051 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 16:48 – 17:53
100209/1060 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 18:06 – 19:09
100209/1061 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Ve Žlíbku 19:24 – 19:53
461/21 typický vůz: 1991
282461/1008 Velké Popovice, Lojovice – Velké Popovice, Todice 05:35 – 05:46
282461/1007 Velké Popovice, Todice – Velké Popovice, Lojovice 05:50 – 06:01
282461/1014 Velké Popovice, Lojovice – Strančice, žel.st. 06:14 – 06:42
282494/1004 Tehov, Hačálka – Strančice, žel.st. 06:53 – 07:02
282490/1007 Strančice, žel.st. – Ondřejov, Náměstí 07:05 – 07:34
282490/1010 Ondřejov, Náměstí – Strančice, žel.st. 07:44 – 08:12
282461/1027 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 12:23 – 12:49
282461/1038 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 13:10 – 13:36
282461/1035 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 13:53 – 14:19
282461/1048 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 14:34 – 15:00
282461/1043 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Lojovice 15:28 – 15:59
282461/1056 Velké Popovice, Lojovice – Strančice, žel.st. 16:04 – 16:32
282461/1049 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 16:58 – 17:24
282461/1062 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 17:34 – 18:00
282462/1015 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy, SŠŘ 18:03 – 18:15
282462/1018 Kunice, Všešímy, SŠŘ – Strančice, žel.st. 18:15 – 18:27
282461/1055 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 18:28 – 18:47

ARANEA, AD Pelc

461/24 typické vozy: 1481, 1994
282461/1013 Kunice, Dolní Lomnice – Velké Popovice, Lojovice 06:42 – 06:57
282461/1018 Velké Popovice, Lojovice – Velké Popovice, škola 07:00 – 07:09
282461/1022 Velké Popovice, Řepčice – Velké Popovice, škola 07:36 – 07:45
282461/1024 Velké Popovice, škola – Strančice, žel.st. 07:47 – 08:00
282461/1019 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 08:28 – 08:54
282461/1028 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 09:10 – 09:36
282461/1034 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 12:16 – 12:36
282461/1029 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Řepčice 12:53 – 13:20
282461/1040 Velké Popovice, Řepčice – Velké Popovice, škola 13:20 – 13:29
282461/1044 Velké Popovice, škola – Strančice, žel.st. 14:14 – 14:33
282462/1009 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy, SŠŘ 14:33 – 14:45
282462/1010 Kunice, Všešímy, SŠŘ – Strančice, žel.st. 14:45 – 14:57
282461/1041 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 14:58 – 15:24
282461/1054 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 15:34 – 16:00
282461/1047 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 16:28 – 16:47
282461/1060 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 17:16 – 17:30
282461/1053 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 17:58 – 18:24
282461/1066 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 19:10 – 19:36

AD Pelc

209/43 typický vůz: 1503
100209/1002 Praha, Satalice – Praha, Obchodní centrum Čakovice 04:42 – 04:58
100209/1005 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 05:18 – 06:23
100209/1014 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 06:36 – 07:39
100209/1015 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 07:52 – 08:53
100209/1026 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 09:36 – 10:36
100209/1027 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 10:52 – 11:53
100209/1036 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 12:06 – 13:06
100209/1037 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 13:18 – 14:23
100209/1046 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 14:36 – 15:39
100209/1047 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 15:48 – 16:53
100209/1058 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 17:36 – 18:39
100209/1059 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 18:52 – 19:53
282461/1068 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 20:22 – 20:36
282461/1063 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 21:23 – 21:37

Arriva – Dobříš

338/1 typický vůz: 9969
100338/1001 Hradištko, U Rybníčku – Hradištko, Pikovice, Most 05:55 – 06:03
100338/1008 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 06:21 – 07:18
100338/1011 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 09:05 – 09:55
100338/1016 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 10:01 – 10:53
100390/1013 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Nová Rabyně 11:25 – 12:23
100390/1024 Rabyně, Nová Rabyně – Praha, Smíchovské nádraží 12:35 – 13:33
100338/1019 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 14:25 – 15:15
100338/1024 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 15:26 – 16:18
100338/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 16:55 – 17:45
338/2 typický vůz: 9968
100338/1002 Hradištko, Zámek – Praha, Smíchovské nádraží 04:18 – 05:00
100390/1001 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Nová Rabyně 05:15 – 06:10
100390/1010 Rabyně, Nová Rabyně – Praha, Smíchovské nádraží 06:35 – 07:33
100390/1009 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Nová Rabyně 09:25 – 10:23
100390/1020 Rabyně, Nová Rabyně – Praha, Smíchovské nádraží 10:35 – 11:33
100338/1021 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 15:15 – 16:05
100338/1026 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 16:31 – 17:23
100338/1027 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 17:55 – 18:45
338/3 typický vůz: 9823
100338/1006 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 05:26 – 06:18
100390/1003 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 06:25 – 07:03
290440/1003 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 07:05 – 07:12
290440/1006 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 07:18 – 07:25
100390/1012 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 07:25 – 08:03
100390/1007 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 08:25 – 09:03
290440/1005 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 09:05 – 09:12
290440/1008 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 09:48 – 09:55
100390/1018 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 09:55 – 10:33
100338/1029 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 19:20 – 20:07
290440/1021 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 21:20 – 21:27
290440/1024 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 21:28 – 21:35
100338/1032 Hradištko, Zámek – Praha, Smíchovské nádraží 21:48 – 22:30
100338/1033 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Zámek 22:45 – 23:25
338/4 typický vůz: 9711
100338/1004 Hradištko, Zámek – Štěchovice 04:58 – 05:05
290440/1002 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 05:28 – 05:35
290440/1001 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 05:55 – 06:02
290440/1004 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 06:18 – 06:25
100390/1008 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 06:25 – 07:03
100338/1009 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 07:35 – 08:25
100338/1020 Hradištko, Zámek – Štěchovice 12:53 – 13:00
290440/1009 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 13:25 – 13:32
290440/1012 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 13:43 – 13:50
100390/1026 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 13:50 – 14:28
100390/1019 Praha, Smíchovské nádraží – Neveklov, Jablonná 14:35 – 15:43
100390/1034 Neveklov, Jablonná – Praha, Smíchovské nádraží 15:52 – 17:03
100390/1031 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 17:35 – 18:13
290440/1019 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 18:15 – 18:22
290440/1022 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 18:23 – 18:30
338/5 typický vůz: 9800
100390/1006 Rabyně, Nová Rabyně – Praha, Smíchovské nádraží 05:50 – 06:48
100338/1007 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Zámek 07:05 – 07:50
100338/1014 Hradištko, Zámek – Praha, Smíchovské nádraží 08:18 – 09:03
100338/1017 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 13:20 – 14:10
100338/1022 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 14:21 – 15:13
100390/1027 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 16:35 – 17:13
290440/1017 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 17:15 – 17:22
290440/1020 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 17:33 – 17:40
100390/1040 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 17:40 – 18:18
100390/1037 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Nová Rabyně 19:35 – 20:30
338/6 typický vůz: 9778
100390/1004 Neveklov, Jablonná – Praha, Smíchovské nádraží 05:22 – 06:33
100390/1005 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Měřín 06:45 – 07:58
100390/1016 Rabyně, Měřín – Praha, Smíchovské nádraží 08:03 – 09:18
100390/1017 Praha, Smíchovské nádraží – Neveklov, Jablonná 13:35 – 14:43
100390/1030 Neveklov, Jablonná – Praha, Smíchovské nádraží 14:52 – 16:03
100390/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Neveklov, Jablonná 16:25 – 17:33
338/7 typické vozy: 9636, 9649, 9657
100361/1005 Štěchovice – Nový Knín 05:53 – 06:23
100361/1012 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 06:32 – 07:40
100361/1023 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 08:05 – 09:38
100361/1028 Dobříš, nám. – Nový Knín 11:20 – 11:42
303460/1007 Nový Knín – Nový Knín 12:45 – 13:12
303437/1007 Nový Knín – Štěchovice 15:05 – 15:37
338/8 typický vůz: 9658
100390/1014 Neveklov, Jablonná – Praha, Smíchovské nádraží 07:14 – 08:25
100390/1011 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 10:25 – 11:03
290440/1007 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 11:05 – 11:12
290440/1010 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 11:48 – 11:55
100390/1022 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 11:55 – 12:33
100390/1021 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Měřín 15:25 – 16:38
100390/1038 Rabyně, Měřín – Praha, Smíchovské nádraží 16:48 – 18:03
100390/1033 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Měřín 18:25 – 19:35
338/9 typický vůz: 9720
100395/1006 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 04:40 – 05:50
100361/1013 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 06:05 – 07:38
100361/1024 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 08:20 – 09:53
100390/1023 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 15:35 – 16:13
290440/1015 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 16:15 – 16:22
290440/1018 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 16:28 – 16:35
100390/1036 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 16:35 – 17:13
100395/1079 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 17:55 – 19:07
338/11 typické vozy: 9636, 9649, 9657
100390/1041 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 00:35 – 01:10
290440/1011 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 14:15 – 14:22
290440/1014 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 14:23 – 14:30
290440/1013 Štěchovice – Štěchovice, Masečín 15:15 – 15:22
290440/1016 Štěchovice, Masečín – Štěchovice 15:28 – 15:35
100390/1032 Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží 16:15 – 16:53
100390/1029 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Měřín 17:25 – 18:38
100390/1042 Rabyně, Měřín – Praha, Smíchovské nádraží 18:48 – 20:00
100390/1039 Praha, Smíchovské nádraží – Rabyně, Nová Rabyně 22:15 – 23:10
100390/1044 Rabyně, Nová Rabyně – Praha, Smíchovské nádraží 23:15 – 00:10
338/12 typický vůz: 9743
100338/1003 Štěchovice – Hradištko, Zámek 06:13 – 06:18
100338/1010 Hradištko, Zámek – Praha, Smíchovské nádraží 07:03 – 07:48
100390/1015 Praha, Smíchovské nádraží – Neveklov, Jablonná 12:25 – 13:33
100390/1028 Neveklov, Jablonná – Praha, Smíchovské nádraží 13:42 – 14:53
100338/1023 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 15:55 – 16:45
100338/1028 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 17:41 – 18:33
100390/1035 Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice 18:40 – 19:15
100338/1030 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 19:41 – 20:30
100338/1031 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Zámek 20:45 – 21:25
338/13 typický vůz: 9645
290488/1006 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 05:30 – 06:00
100361/1011 Nový Knín – Dobříš, nám. 06:31 – 06:53
100392/1018 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 06:58 – 07:38
100361/1029 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 12:05 – 13:38
100361/1034 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 14:00 – 15:33
100361/1037 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 16:05 – 17:38
100361/1048 Dobříš, nám. – Nový Knín 19:33 – 19:55
303460/1015 Nový Knín – Nový Knín, Libčice 19:55 – 20:02
338/14 typický vůz: 9815
100390/1002 Rabyně, Nová Rabyně – Praha, Smíchovské nádraží 04:50 – 05:45
100338/1005 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 06:15 – 07:05
100338/1012 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 07:21 – 08:18
100395/1051 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 13:15 – 14:24
100392/1030 Příbram, aut.nádr. – Dobříš, nám. 14:42 – 15:28
100361/1040 Dobříš, nám. – Nový Knín 15:33 – 15:55
360/32 typický vůz: 9506
303060/4 Milevsko, aut.st. – Sedlčany, aut.st. 04:42 – 05:25
100360/1006 Sedlčany, aut.st. – Praha, Smíchovské nádraží 05:27 – 06:55
100360/1003 Praha, Smíchovské nádraží – Sedlčany, aut.st. 07:50 – 09:18
303060/1 Sedlčany, aut.st. – Milevsko, aut.st. 09:25 – 10:15
303060/10 Milevsko, aut.st. – Sedlčany, aut.st. 13:30 – 14:15
100360/1028 Sedlčany, aut.st. – Praha, Smíchovské nádraží 14:20 – 15:48
100360/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Sedlčany, aut.st. 16:45 – 18:13
303060/5 Sedlčany, aut.st. – Milevsko, aut.st. 18:20 – 19:20
361/21 typický vůz: 9758
100361/1016 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 07:02 – 08:10
100361/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 10:05 – 11:38
100361/1030 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 12:20 – 13:53
100361/1035 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 15:05 – 16:38
100361/1046 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 17:33 – 19:10
100361/1045 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 20:15 – 21:20
361/22 typické vozy: (9683, 9697, 9841)
100361/1006 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 05:32 – 06:40
100361/1021 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 07:20 – 08:28
303460/1005 Nový Knín – Nový Knín, Libčice 08:50 – 08:57
303460/1006 Nový Knín, Libčice – Nový Knín 09:04 – 09:11
290488/1038 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 17:55 – 18:25
290488/1033 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 18:42 – 19:11
100361/1050 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 19:55 – 21:00
100361/1047 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 21:15 – 22:20
361/23 typické vozy: (9683, 9697, 9841)
100361/1004 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 05:00 – 06:08
100338/1013 Praha, Smíchovské nádraží – Hradištko, Pikovice, Most 11:05 – 11:55
100338/1018 Hradištko, Pikovice, Most – Praha, Smíchovské nádraží 12:01 – 12:53
100361/1033 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 14:05 – 15:38
100361/1042 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 16:00 – 17:33
100361/1041 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 18:05 – 19:11
361/24 typický vůz: 9737
303439/1001 Nový Knín – Chotilsko, Živohošť 06:10 – 06:41
303439/1002 Chotilsko, Živohošť – Nový Knín 06:43 – 07:21
100361/1015 Nový Knín – Dobříš, nám. 07:21 – 07:43
100361/1026 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 10:20 – 11:53
100361/1031 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 13:05 – 14:38
100361/1038 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 15:00 – 16:33
100361/1039 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 17:05 – 18:13
290488/1040 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 19:25 – 19:55
290488/1039 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 20:12 – 20:41
361/25 typické vozy: (9683, 9697, 9841)
303437/1001 Nový Knín – Hradištko, Zámek 06:56 – 07:40
303437/1004 Štěchovice – Nový Knín 08:15 – 08:47
303437/1005 Nový Knín – Štěchovice 12:45 – 13:17
100338/1015 Štěchovice – Hradištko, Pikovice, Most 13:25 – 13:37
303437/1008 Hradištko, Zámek – Nový Knín 13:55 – 14:40
303439/1005 Nový Knín – Chotilsko, Živohošť 14:55 – 15:33
303439/1006 Chotilsko, Živohošť – Nový Knín 15:33 – 16:04
100361/1044 Dobříš, nám. – Nový Knín 16:33 – 16:55
361/26 typický vůz: 9814
100361/1010 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 06:02 – 07:10
100361/1043 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 19:05 – 20:10
100361/1052 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 21:55 – 23:00
100361/1049 Praha, Smíchovské nádraží – Nový Knín 23:15 – 00:20
361/27 typické vozy: 9791, 9822
303460/1002 Nový Knín, Libčice – Nový Knín 05:23 – 05:30
100361/1003 Nový Knín – Dobříš, nám. 05:31 – 05:53
100392/1008 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 05:55 – 06:35
100392/1013 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 06:37 – 07:14
100361/1018 Dobříš, nám. – Mokrovraty, Pouště 07:15 – 07:31
100361/1017 Mokrovraty, Pouště – Dobříš, nám. 07:31 – 07:45
100392/1024 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 07:58 – 08:38
100395/1031 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 09:55 – 11:04
100395/1054 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 11:45 – 12:58
100392/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 13:45 – 14:22
100361/1036 Dobříš, nám. – Nový Knín 14:33 – 14:55
361/28 typické vozy: 9791, 9822
100361/1001 Nový Knín – Dobříš, nám. 04:31 – 04:53
100392/1004 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 05:06 – 05:41
100392/1007 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 05:50 – 06:27
100361/1014 Dobříš, nám. – Nový Knín 06:30 – 06:52
303460/1003 Nový Knín – Nový Knín 06:52 – 07:19
100361/1020 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 07:40 – 08:48
100361/1027 Nový Knín – Dobříš, nám. 12:31 – 12:53
100361/1032 Dobříš, nám. – Nový Knín 13:20 – 13:42
303460/1009 Nový Knín – Nový Knín 14:55 – 15:22
303460/1011 Nový Knín – Nový Knín 16:25 – 16:52
361/29 typický vůz: 9756
303057/1 Višňová – Dobříš, nám. 04:50 – 05:20
100361/1008 Dobříš, nám. – Nový Knín 05:30 – 05:52
100361/1009 Nový Knín – Dobříš, nám. 06:26 – 06:48
100395/1007 Dobříš, nám. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 06:52 – 07:24
100393/1036 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 07:35 – 08:43
100395/1033 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 10:15 – 11:24
100395/1056 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 12:00 – 13:18
100392/1027 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 14:05 – 14:42
303057/2 Dobříš, nám. – Višňová 14:45 – 15:02
361/31 typický vůz: 9424
100361/1002 Nový Knín – Praha, Smíchovské nádraží 04:25 – 05:30
100361/1007 Praha, Smíchovské nádraží – Slapy, Motorest 05:35 – 06:21
303437/1002 Štěchovice – Nový Knín 06:45 – 07:17
303439/1003 Nový Knín – Chotilsko, Živohošť 12:45 – 13:23
303439/1004 Chotilsko, Živohošť – Nový Knín 13:30 – 14:01
290488/1032 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 14:55 – 15:25
290488/1027 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 15:42 – 16:11
395/41 typický vůz: 9878
100395/1018 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 06:05 – 07:28
100395/1037 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 10:55 – 12:04
100393/1046 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 14:10 – 15:15
100393/1033 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 16:00 – 17:02
100392/1048 Příbram, aut.nádr. – Praha, Smíchovské nádraží 17:37 – 19:05
100393/1059 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 19:25 – 20:27
395/42 typické vozy: 9876, 9880
100392/1014 Příbram, aut.nádr. – Buková u Příbramě 06:37 – 07:01
100392/1009 Buková u Příbramě – Příbram, aut.nádr. 07:03 – 07:35
100395/1034 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 08:20 – 09:38
100395/1049 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 12:55 – 14:04
100395/1072 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 14:45 – 15:58
100395/1073 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 16:55 – 18:04
100395/1094 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 18:20 – 19:38
100395/1091 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 19:55 – 21:06
395/43 typický vůz: 9877
100395/1020 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 06:20 – 07:43
100395/1039 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 11:15 – 12:24
100395/1060 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 12:45 – 13:58
100395/1059 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 14:35 – 15:41
100395/1082 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 16:20 – 17:38
100392/1053 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 18:05 – 18:42
100392/1050 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 18:50 – 19:30
100392/1055 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, aut.nádr. 19:45 – 21:06
395/44 typický vůz: 9862
100395/1042 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 09:45 – 10:58
100395/1057 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 14:15 – 15:24
100393/1054 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 15:30 – 16:35
100395/1075 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 17:15 – 18:24
100395/1098 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 19:00 – 20:18
100395/1095 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 20:35 – 21:44
395/45 typické vozy: 9682, 9721
100393/1044 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 13:45 – 14:55
100395/1065 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 15:35 – 16:41
100395/1086 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 17:00 – 18:18
100395/1085 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 18:55 – 20:04
100395/1104 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 20:30 – 21:40
100395/1101 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 22:05 – 23:12
395/46 typický vůz: 9863
100395/1016 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:50 – 07:13
100393/1003 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 07:40 – 08:45
100395/1058 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 12:20 – 13:38
100393/1021 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 14:25 – 15:27
100393/1056 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 15:50 – 16:55
100395/1077 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 17:35 – 18:44
395/47
100393/1024 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 06:25 – 07:38
100393/1035 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 16:15 – 17:20
395/48 typický vůz: 9864
100393/1002 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 04:25 – 05:32
100395/1005 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 05:55 – 07:04
100395/1028 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 07:25 – 08:43
100395/1041 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 11:35 – 12:41
100393/1042 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 13:30 – 14:35
100392/1037 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, aut.nádr. 15:25 – 16:46
395/49 typický vůz: 9864
100395/1088 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 17:30 – 18:48
100393/1057 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 19:05 – 20:07
100395/1106 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 21:00 – 22:10
100395/1103 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 22:35 – 23:42
395/50 typický vůz: 9879
100395/1109 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 00:35 – 01:42
100395/1078 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 15:45 – 16:58
100393/1049 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 18:00 – 19:02
100395/1102 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 20:00 – 21:18
100395/1099 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 21:35 – 22:40
100395/1112 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 23:15 – 00:25
395/51 typický vůz: 9699
100392/1001 Dobříš, nám. – Příbram, aut.nádr. 04:35 – 05:19
100392/1012 Příbram, aut.nádr. – Praha, Smíchovské nádraží 05:40 – 07:08
100393/1017 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 13:30 – 14:32
100393/1052 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 15:10 – 16:15
100395/1071 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 16:35 – 17:44
100392/1052 Příbram, aut.nádr. – Dobříš, nám. 18:27 – 19:13
395/52 typické vozy: 9861, 9865
100393/1004 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 04:45 – 05:52
100392/1016 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 06:43 – 07:23
100395/1019 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 07:55 – 09:04
100392/1026 Příbram, aut.nádr. – Dobříš, nám. 10:27 – 11:13
100392/1021 Dobříš, nám. – Příbram, aut.nádr. 11:15 – 11:59
100393/1048 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 14:30 – 15:35
100395/1067 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 15:55 – 17:04
395/53 typické vozy: 9861, 9865
100395/1012 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:20 – 06:43
100395/1013 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 07:00 – 08:09
100395/1036 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 08:45 – 09:58
100395/1035 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 10:35 – 11:41
100395/1062 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 13:00 – 14:18
100393/1027 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 15:15 – 16:20
395/54 typické vozy: (9690, 9840)
100393/1018 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:55 – 07:08
100395/1061 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 14:55 – 16:04
100393/1060 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 16:30 – 17:35
100393/1051 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 18:15 – 19:20
395/55 typický vůz: 9604
303055/2 Hřiměždice – Dobříš, nám. 04:52 – 05:25
303055/1 Dobříš, nám. – Hřiměždice 06:37 – 07:05
303055/4 Hřiměždice – Dobříš, nám. 07:05 – 07:45
303055/3 Dobříš, nám. – Hřiměždice 10:55 – 11:33
303055/6 Hřiměždice – Dobříš, nám. 13:00 – 13:34
303055/5 Dobříš, nám. – Hřiměždice, Vestec, obratiště 14:50 – 15:25
303055/8 Hřiměždice, Vestec, obratiště – Dobříš, nám. 16:00 – 16:30
100392/1049 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 17:25 – 18:02
303055/7 Dobříš, nám. – Hřiměždice, Vestec, obratiště 18:15 – 18:45
395/56 typické vozy: (9690, 9721, 9840)
100393/1032 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 07:05 – 08:18
100392/1031 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 14:45 – 15:22
100392/1036 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 15:50 – 16:30
100392/1045 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 16:45 – 17:22
100392/1046 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 17:55 – 18:35
100395/1087 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 19:15 – 20:27
488/1 typické vozy: 9608, 9732
290488/1002 Malá Hraštice – Mníšek p.Brdy, náměstí 04:32 – 04:55
290488/1001 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 05:00 – 05:29
290488/1010 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 05:55 – 06:25
290488/1005 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 06:30 – 06:59
290488/1014 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 07:00 – 07:30
290488/1016 Mníšek p.Brdy, náměstí – Mníšek p.Brdy, Základní škola 07:30 – 07:35
290488/1018 Nová Ves p.Pleší – Mníšek p.Brdy, náměstí 08:01 – 08:15
290488/1011 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 08:37 – 09:06
290488/1022 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 10:25 – 10:55
290488/1017 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 12:37 – 13:06
290488/1026 Nový Knín – Malá Hraštice 13:10 – 13:17
290488/1021 Malá Hraštice – Nový Knín 13:19 – 13:26
290488/1030 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 13:55 – 14:25
290488/1025 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 14:42 – 15:11
290488/1034 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 15:55 – 16:25
290488/1029 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 16:42 – 17:11
488/2 typický vůz: 9812
290488/1004 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 05:00 – 05:32
290488/1003 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 05:40 – 06:09
303460/1001 Nový Knín – Nový Knín, Libčice 06:09 – 06:16
303460/1004 Nový Knín, Libčice – Nový Knín 06:18 – 06:25
290488/1012 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 06:25 – 06:55
290488/1009 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 07:00 – 07:29
100361/1019 Nový Knín – Dobříš, nám. 07:31 – 07:53
100361/1022 Dobříš, nám. – Nový Knín 08:00 – 08:22
290488/1020 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 08:25 – 08:55
290488/1013 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 10:07 – 10:24
290488/1015 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 10:37 – 11:06
290488/1024 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 12:25 – 12:55
290488/1019 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 13:02 – 13:15
290488/1028 Nová Ves p.Pleší – Mníšek p.Brdy, náměstí 13:21 – 13:35
290488/1023 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 13:42 – 14:11
488/3 typický vůz: 9681
290488/1045 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 00:07 – 00:20
290488/1036 Nový Knín – Mníšek p.Brdy, náměstí 16:55 – 17:25
290488/1031 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nový Knín 17:42 – 18:11
303460/1013 Nový Knín – Nový Knín, Libčice 18:15 – 18:22
303460/1008 Nový Knín, Libčice – Nový Knín 18:24 – 18:31
290488/1035 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 19:12 – 19:25
290488/1037 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 19:42 – 19:55
290488/1042 Nová Ves p.Pleší – Mníšek p.Brdy, náměstí 20:41 – 20:55
290488/1041 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 21:07 – 21:20
290488/1044 Nová Ves p.Pleší – Mníšek p.Brdy, náměstí 21:56 – 22:10
290488/1043 Mníšek p.Brdy, náměstí – Nová Ves p.Pleší 22:17 – 22:30
290488/1046 Nová Ves p.Pleší – Mníšek p.Brdy, náměstí 23:11 – 23:25
D54/??? typický vůz: 2SZ 6479
303054/4 Županovice – Dobříš, nám. 05:10 – 05:50
303054/5 Dobříš, nám. – Županovice 06:10 – 06:43
303054/8 Županovice – Dobříš, nám. 07:00 – 07:40
303054/9 Dobříš, nám. – Županovice 11:55 – 12:30
303054/12 Županovice – Dobříš, nám. 13:15 – 13:50
303054/11 Dobříš, nám. – Županovice 15:00 – 15:35
303054/14 Županovice – Dobříš, nám. 15:40 – 16:15
303054/13 Dobříš, nám. – Županovice 16:30 – 16:58
303054/16 Županovice – Dobříš, nám. 17:00 – 17:20
303054/15 Dobříš, nám. – Županovice 17:45 – 18:15
D56/??? typický vůz: 9790
303056/1 Borotice, Dražetice, rozc.1.0 – Borotice, Čelina 05:58 – 06:05
303056/4 Borotice, Čelina – Příbram, aut.nádr. 06:20 – 07:32
303056/3 Příbram, aut.nádr. – Borotice, Čelina 11:30 – 12:30
303056/6 Borotice, Čelina – Nečín 12:30 – 12:45
303056/5 Nečín – Borotice, Čelina 13:15 – 13:38
303056/8 Borotice, Čelina – Příbram, aut.nádr. 13:38 – 14:25
303056/7 Příbram, aut.nádr. – Borotice, Čelina 14:35 – 15:40

Arriva – Hořovice

531/1 typický vůz: 9777
210531/1001 Jince, nám. – Příbram, Zdaboř, Žežická 04:08 – 04:49
210531/1002 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 04:55 – 06:05
210531/1009 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 06:34 – 07:49
210531/1018 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 11:40 – 12:50
210531/1027 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 13:20 – 14:29
210531/1030 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 15:15 – 16:25
210531/1039 Hořovice, žel.st. – Čenkov, záv. 17:15 – 17:49
531/2 typický vůz: 9849
210531/1016 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 11:00 – 12:10
210531/1025 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 12:50 – 13:59
210531/1026 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 14:30 – 15:40
210531/1037 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 16:45 – 17:54
210531/1044 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 18:00 – 19:10
210531/1043 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 19:15 – 20:30
210531/1046 Příbram, Zdaboř, Žežická – Jince, nám. 21:15 – 22:23
210531/1045 Jince, nám. – Příbram, Zdaboř, Žežická 22:25 – 23:06
531/3 typický vůz: 9736
210035/4 Strašice, Huť – Hořovice, Valdek II 04:41 – 05:28
210531/1007 Hořovice, Valdek II – Příbram, Zdaboř, Žežická 05:30 – 06:35
210531/1008 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 06:45 – 07:55
210035/15 Hořovice, žel.st. – Těně 08:20 – 08:53
210035/22 Těně – Hořovice, žel.st. 10:05 – 10:36
210531/1023 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 11:50 – 12:59
210531/1024 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 13:40 – 14:52
210035/39 Hořovice, žel.st. – Strašice, Huť 14:55 – 15:36
210046/15 Strašice, Huť – Rokycany, aut.nádr. 15:55 – 16:19
210046/18 Rokycany, aut.nádr. – Cheznovice, ObÚ 16:40 – 17:16
531/4 typický vůz: 9511
210531/1003 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 04:40 – 05:49
210531/1006 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 05:55 – 07:05
210009/5 Hořovice, žel.st. – Hořovice, nem. 07:12 – 07:27
210531/1019 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 09:15 – 10:24
210531/1020 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 12:20 – 13:36
210531/1031 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 13:50 – 14:59
210531/1034 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 17:00 – 18:10
531/5 typické vozy: 9602, 9638
210531/1005 Hořovice, žel.st. – Čenkov, záv. 05:10 – 05:44
210531/1051 Čenkov, záv. – Příbram, aut.nádr. 06:20 – 06:45
210531/1011 Jince, nám. – Příbram, Zdaboř, Žežická 07:13 – 07:54
210531/1010 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 08:05 – 09:15
210035/21 Hořovice, nám.B.Němcové – Těně 11:30 – 12:04
210035/36 Těně – Hořovice, nám.B.Němcové 13:08 – 13:40
210035/33 Hořovice, nám.B.Němcové – Strašice, Huť 14:10 – 14:49
210035/58 Strašice, Huť – Hořovice, žel.st. 14:57 – 15:33
210531/1035 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 15:44 – 16:59
210531/1036 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 18:30 – 19:40
531/6 typický vůz: 9606
210531/1047 Hořovice, žel.st. – Křešín 04:55 – 05:18
210531/1040 Křešín – Hořovice, žel.st. 05:19 – 05:39
210033/19 Hořovice, nám.B.Němcové – Hostomice, nám. 07:06 – 07:30
301018/20 Hostomice, nám. – Jince, nám. 07:30 – 07:42
210531/1042 Jince, nám. – Hořovice, žel.st. 07:43 – 08:01
210531/1015 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 08:10 – 09:25
210531/1014 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 10:00 – 11:10
210037/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 13:20 – 13:28
210037/6 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 13:30 – 13:37
210021/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Otmíče 13:45 – 13:58
210021/10 Otmíče – Hořovice, nám.B.Němcové 14:00 – 14:13
470810/2 Hořovice, nám.B.Němcové – Cekov 14:50 – 15:28
470810/3 Cekov – Cerhovice, nám. 15:35 – 15:44
210034/32 Cerhovice, nám. – Hořovice, Cintlovka 15:51 – 16:00
210043/29 Hořovice, Cintlovka – Podluhy, Na drahách 16:06 – 16:26
210043/32 Podluhy, Na drahách – Hořovice, nám.B.Němcové 16:26 – 16:33
210037/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 16:35 – 16:43
210037/10 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 16:43 – 16:49
210043/33 Hořovice, nám.B.Němcové – Podluhy, Na drahách 17:35 – 17:42
210043/30 Podluhy, Na drahách – Hořovice, nám.B.Němcové 17:43 – 17:49
531/7 typický vůz: 9409
210531/1004 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 05:15 – 06:25
210531/1013 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 06:50 – 07:59
210531/1012 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 09:00 – 10:10
210531/1021 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 10:45 – 11:54
210531/1022 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 13:10 – 14:20
210531/1033 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 14:50 – 15:59
210531/1032 Příbram, Zdaboř, Žežická – Hořovice, žel.st. 16:15 – 17:31
210531/1041 Hořovice, žel.st. – Příbram, Zdaboř, Žežická 17:50 – 18:59
531/18 typický vůz: 9847
210016/24 Hostomice, nám. – Zdice, nám. 05:20 – 05:48
210016/25 Zdice, nám. – Hostomice, nám. 06:31 – 07:00
210038/25 Hostomice, nám. – Dobříš, žel.st. 07:03 – 07:41
210038/22 Dobříš, žel.st. – Hořovice, Valdek II 08:54 – 10:01
210033/23 Hořovice, Valdek II – Hostomice, nám. 12:45 – 13:19
210038/3 Hostomice, nám. – Hostomice, Lštěň 13:20 – 13:24
210038/14 Hostomice, Lštěň – Hostomice, nám. 13:24 – 13:28
301018/14 Hostomice, nám. – Jince, nám. 13:45 – 13:56
210531/1029 Jince, nám. – Příbram, aut.nádr. 13:58 – 14:29
210531/1028 Příbram, aut.nádr. – Jince, nám. 14:40 – 15:14
301018/13 Jince, nám. – Beroun, autobusové nádraží 15:15 – 16:09
301018/16 Beroun, autobusové nádraží – Hostomice, nám. 16:44 – 17:25
301018/30 Hostomice, nám. – Běštín, škola 17:26 – 17:31
210050/11 Běštín, škola – Řevnice, nádraží 18:02 – 18:43
210050/18 Řevnice, nádraží – Hostomice, nám. 18:45 – 19:35
531/21 typický vůz: 9407
210038/1 Hostomice, nám. – Dobříš, žel.st. 04:50 – 05:22
210038/2 Dobříš, žel.st. – Hostomice, nám. 05:35 – 06:10
210045/4 Hostomice, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 06:12 – 06:50
210045/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Hostomice, nám. 07:05 – 07:40
210038/7 Hostomice, nám. – Dobříš, nám. 07:52 – 08:20
210038/10 Dobříš, nám. – Hořovice, žel.st. 09:40 – 10:45
210531/1049 Hořovice, žel.st. – Jince, nám. 12:30 – 12:58
301018/29 Jince, nám. – Hostomice, nám. 13:04 – 13:17
210016/32 Hostomice, nám. – Zdice, škola 13:20 – 13:55
210016/31 Zdice, škola – Hostomice, nám. 14:26 – 14:58
210016/26 Hostomice, nám. – Zdice, nám. 15:00 – 15:29
210016/27 Zdice, nám. – Hostomice, nám. 15:45 – 16:17
C21/??? typický vůz: 3SR 2386
210042/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Beroun, autobusové nádraží 06:15 – 06:56
210021/2 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nem. 07:07 – 07:59
210042/5 Hořovice, nem. – Beroun, autobusové nádraží 08:10 – 09:04
210021/8 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nám.B.Němcové 09:50 – 10:35
210021/15 Hořovice, nem. – Beroun, autobusové nádraží 11:55 – 12:48
210021/22 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nám.B.Němcové 12:57 – 13:50
210034/11 Hořovice, nám.B.Němcové – Cerhovice, škola 14:07 – 14:24
210034/20 Cerhovice, škola – Hořovice, nám.B.Němcové 14:25 – 14:41
210021/11 Hořovice, nám.B.Němcové – Beroun, autobusové nádraží 14:55 – 15:41
210042/14 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nám.B.Němcové 16:18 – 17:00
C32/???
210032/2 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 04:35 – 05:15
210032/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 05:27 – 05:59
210032/10 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 06:03 – 06:37
210032/7 Hořovice, nám.B.Němcové – Březová 06:55 – 07:18
210032/16 Březová – Hořovice, nám.B.Němcové 07:20 – 07:55
210032/15 Hořovice, nám.B.Němcové – Březová 13:15 – 13:43
210032/20 Březová – Hořovice, nám.B.Němcové 13:45 – 14:04
210032/17 Hořovice, nám.B.Němcové – Žebrák, Sokolská 14:10 – 14:25
210032/24 Žebrák, Sokolská – Hořovice, nám.B.Němcové 14:30 – 14:42
210032/23 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 15:01 – 15:40
210032/28 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 15:47 – 16:27
210032/27 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 16:45 – 17:26
210032/30 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 17:35 – 18:18
210032/29 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 18:55 – 19:36
C32/???
210032/8 Březová – Hořovice, nám.B.Němcové 05:34 – 06:00
210032/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 06:09 – 06:42
210032/12 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 06:47 – 07:18
210032/14 Tlustice – Hořovice, nám.B.Němcové 07:35 – 07:45
210032/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 10:00 – 10:42
210032/18 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 11:05 – 11:44
210032/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Broumy, radnice 11:55 – 12:37
210032/22 Broumy, radnice – Hořovice, nám.B.Němcové 13:10 – 13:53
210032/21 Hořovice, Cintlovka – Březová 14:30 – 15:02
210032/26 Březová – Hořovice, Valdek II 15:20 – 15:42
210032/25 Hořovice, Valdek II – Broumy, radnice 15:50 – 16:34
C33/??? typický vůz: 1SB 0694
210033/6 Všeradice – Lochovice, nám. 05:50 – 06:21
210049/2 Lochovice, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 06:30 – 06:40
210037/3 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 07:12 – 07:19
210037/4 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 07:20 – 07:26
210036/21 Hořovice, nám.B.Němcové – Osek, u Anýže 07:27 – 07:43
210036/18 Osek, u Anýže – Hořovice, nám.B.Němcové 07:46 – 08:04
210033/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Všeradice 10:10 – 11:13
210033/10 Všeradice – Lochovice, nám. 13:05 – 13:41
210049/4 Lochovice, nám. – Hořovice, Cintlovka 13:45 – 14:10
210033/5 Hořovice, Cintlovka – Liteň, nám. 14:40 – 15:58
210033/20 Liteň, nám. – Všeradice 15:59 – 16:08
210050/15 Všeradice – Řevnice, nádraží 16:19 – 16:42
210050/20 Řevnice, nádraží – Osov, škola 17:35 – 18:06
C34/??? typický vůz: 2SK 1540
210034/4 Zbiroh, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 04:55 – 05:30
210034/3 Hořovice, nám.B.Němcové – Drozdov 05:35 – 05:56
210034/10 Drozdov – Hořovice, nám.B.Němcové 06:25 – 06:57
210034/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Cerhovice, škola 07:00 – 07:24
210034/12 Cerhovice, škola – Hořovice, nám.B.Němcové 07:24 – 07:50
210043/11 Hořovice, nám.B.Němcové – Podluhy, Na drahách 08:55 – 09:02
210043/10 Podluhy, Na drahách – Hořovice, nám.B.Němcové 09:05 – 09:12
210043/17 Hořovice, Cintlovka – Podluhy, Na drahách 12:40 – 13:03
210043/22 Podluhy, Na drahách – Hořovice, nám.B.Němcové 13:10 – 13:17
210034/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 14:40 – 15:15
210034/26 Zbiroh, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 15:55 – 16:25
210034/19 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 16:35 – 17:13
210034/48 Zbiroh, nám. – Drozdov 17:15 – 17:25
210047/33 Drozdov – Žebrák, nám. 17:26 – 17:35
210047/32 Žebrák, nám. – Drozdov 18:30 – 18:42
210034/47 Drozdov – Zbiroh, nám. 18:43 – 18:52
C35/??? typický vůz: 6S9 6657
210021/32 Zdice, nám. – Praskolesy 04:53 – 05:05
210044/4 Praskolesy – Hořovice, Cintlovka 05:06 – 05:29
210043/3 Hořovice, Cintlovka – Podluhy, Na drahách 05:30 – 05:40
210043/6 Podluhy, Na drahách – Hořovice, žel.st. 05:41 – 05:54
210035/9 Hořovice, žel.st. – Zaječov 06:20 – 06:42
210035/16 Zaječov – Hořovice, žel.st. 07:18 – 07:38
210021/43 Hořovice, nem. – Beroun, autobusové nádraží 08:50 – 09:40
210021/44 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nem. 10:33 – 11:25
210035/73 Hořovice, nám.B.Němcové – Olešná 11:45 – 12:12
210035/28 Olešná – Hořovice, žel.st. 12:13 – 12:37
210035/27 Hořovice, žel.st. – Olešná 13:20 – 13:52
210035/42 Olešná – Hořovice, nám.B.Němcové 14:10 – 14:38
210037/7 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 15:05 – 15:13
210037/8 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 15:13 – 15:18
210043/23 Hořovice, nám.B.Němcové – Podluhy, Na drahách 15:34 – 15:41
210043/34 Podluhy, Na drahách – Hořovice, nám.B.Němcové 15:42 – 15:48
210035/45 Hořovice, nám.B.Němcové – Strašice, Huť 15:50 – 16:30
210035/62 Strašice, Huť – Hořovice, nám.B.Němcové 16:40 – 17:22
210042/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Zdice, nám. 17:25 – 18:00
C35/??? typický vůz: 2SK 2272
210034/52 Zbiroh, nám. – Hořovice, Valdek II 05:10 – 05:40
210035/7 Hořovice, Valdek II – Zaječov 05:43 – 06:04
210035/14 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 06:08 – 06:36
210038/21 Hořovice, nám.B.Němcové – Hostomice, nám. 06:40 – 07:02
301018/32 Hostomice, nám. – Jince, nám. 07:05 – 07:17
210049/5 Jince, nám. – Lochovice, nám. 07:20 – 07:37
210049/8 Lochovice, nám. – Hořovice, Valdek II 07:40 – 07:53
210021/45 Hořovice, nem. – Beroun, autobusové nádraží 09:55 – 10:51
210021/46 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nem. 11:35 – 12:25
210021/47 Hořovice, nem. – Zdice, nám. 12:40 – 13:14
210042/48 Zdice, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 13:18 – 13:44
210035/35 Hořovice, žel.st. – Zaječov 14:25 – 14:50
210035/52 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 15:35 – 16:00
210035/49 Hořovice, žel.st. – Zaječov 16:27 – 16:46
210035/60 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 16:52 – 17:14
210034/33 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 17:15 – 17:48
C35/??? typický vůz: 2SK 2630
210049/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Lochovice, nám. 05:37 – 05:58
210033/3 Lochovice, nám. – Nesvačily 06:00 – 06:35
210033/14 Nesvačily – Hořovice, Valdek II 06:38 – 07:50
210035/17 Hořovice, žel.st. – Zaječov 10:20 – 10:51
210035/24 Zaječov – Hořovice, žel.st. 10:53 – 11:12
210035/25 Hořovice, žel.st. – Cheznovice, ObÚ 12:20 – 13:00
210035/32 Cheznovice, ObÚ – Hořovice, žel.st. 13:03 – 13:30
210043/7 Hořovice, nám.B.Němcové – Podluhy, Na drahách 13:48 – 13:54
210043/24 Podluhy, Na drahách – Hořovice, Valdek II 13:55 – 14:06
210038/19 Hořovice, Valdek II – Dobříš, žel.st. 14:25 – 16:03
210038/20 Dobříš, žel.st. – Hořovice, Valdek II 16:45 – 17:50
C35/??? typický vůz: 1SB 0695
210035/2 Zaječov – Hořovice, žel.st. 04:19 – 04:36
210043/35 Hořovice, žel.st. – Podluhy, Na drahách 06:15 – 06:27
210043/36 Podluhy, Na drahách – Hořovice, žel.st. 06:30 – 06:43
210035/11 Hořovice, žel.st. – Zaječov 07:00 – 07:29
210035/18 Zaječov – Komárov, Buzuluk 07:30 – 07:47
210035/75 Komárov, Buzuluk – Zaječov 07:52 – 07:58
210036/24 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 08:55 – 09:25
210038/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Dobříš, nám. 11:20 – 12:17
210038/6 Dobříš, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 12:20 – 13:15
210035/29 Hořovice, nám.B.Němcové – Komárov 13:42 – 13:57
210048/3 Komárov – Hvozdec, Mrtník 14:00 – 14:06
210048/4 Hvozdec, Mrtník – Komárov 14:07 – 14:13
210035/31 Komárov, Buzuluk – Olešná 14:20 – 14:41
210035/44 Olešná – Hořovice, nám.B.Němcové 14:42 – 15:09
210035/41 Hořovice, nám.B.Němcové – Zaječov 15:25 – 15:58
210035/46 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 16:14 – 16:40
210036/17 Hořovice, nám.B.Němcové – Malá Víska, I 17:00 – 17:21
210036/20 Malá Víska, I – Hořovice, nám.B.Němcové 17:21 – 17:39
210035/53 Hořovice, nám.B.Němcové – Zaječov 17:50 – 18:08
210035/66 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 18:12 – 18:38
C36/??? typický vůz: 8T9 1103
210036/2 Zaječov – Komárov, Buzuluk 04:50 – 05:18
210036/1 Komárov, Buzuluk – Zaječov, rest.Hamburg 05:19 – 05:26
210036/4 Zaječov, rest.Hamburg – Komárov, Buzuluk 05:26 – 05:45
210036/3 Komárov, Buzuluk – Malá Víska, I 06:05 – 06:13
210036/6 Malá Víska, I – Hořovice, nám.B.Němcové 06:15 – 06:43
210036/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Malá Víska, I 06:45 – 07:00
210036/8 Malá Víska, I – Komárov 07:02 – 07:19
210048/1 Komárov – Hvozdec, Mrtník 07:26 – 07:31
210048/2 Hvozdec, Mrtník – Komárov 07:32 – 07:37
210036/26 Komárov – Hořovice, nám.B.Němcové 07:38 – 07:48
210036/25 Hořovice, nám.B.Němcové – Osek, u Anýže 09:20 – 09:39
210036/22 Osek, u Anýže – Komárov 09:42 – 09:48
210036/9 Komárov – Malá Víska, I 11:55 – 12:03
210036/12 Malá Víska, I – Komárov, Buzuluk 12:05 – 12:22
210036/11 Komárov, Buzuluk – Zaječov, Kvaň, u Vrby 13:33 – 13:46
210036/14 Zaječov, Kvaň, u Vrby – Komárov, Buzuluk 13:46 – 14:00
210035/40 Komárov – Hořovice, nám.B.Němcové 14:15 – 14:30
210036/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Chaloupky, Neřežín 14:35 – 14:55
210036/16 Chaloupky, Neřežín – Komárov 15:00 – 15:07
210036/15 Komárov – Zaječov 15:10 – 15:30
210035/56 Zaječov – Olešná 15:35 – 15:42
C39/??? typický vůz: 2SK 1300
210034/2 Cerhovice, Třenice – Cerhovice, nám. 05:06 – 05:12
210039/2 Cerhovice, nám. – Komárov, Buzuluk 05:15 – 05:28
210039/1 Komárov, Buzuluk – Drozdov 05:45 – 06:03
210034/23 Drozdov – Zbiroh, nám. 06:05 – 06:15
210034/8 Zbiroh, nám. – Cerhovice, nám. 06:20 – 06:34
210039/8 Cerhovice, nám. – Komárov, Buzuluk 06:35 – 06:47
210039/5 Komárov, Buzuluk – Drozdov 06:50 – 07:14
210039/10 Drozdov – Cerhovice, nám. 07:16 – 07:22
470810/1 Cerhovice, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 07:25 – 07:50
210034/29 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 08:15 – 08:51
210034/14 Zbiroh, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 09:35 – 10:08
210037/11 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 10:10 – 10:18
210037/12 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 10:20 – 10:26
210034/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 12:20 – 12:55
210034/30 Zbiroh, nám. – Cerhovice, škola 13:15 – 13:27
210039/7 Cerhovice, škola – Drozdov 13:30 – 13:35
210039/14 Drozdov – Komárov, Buzuluk 13:35 – 13:55
210039/13 Komárov, Buzuluk – Drozdov 14:25 – 15:09
210034/24 Drozdov – Hořovice, nám.B.Němcové 15:15 – 15:40
210034/17 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 15:45 – 16:15
210034/50 Zbiroh, nám. – Cerhovice, nám. 16:15 – 16:29
210047/53 Cerhovice, nám. – Zdice, nám. 16:30 – 16:48
210047/16 Zdice, nám. – Drozdov 16:50 – 17:15
C40/??? typické vozy: 9867, 3SR 0119
210032/4 Bzová, rest.Bezovka – Hořovice, nám.B.Němcové 05:06 – 05:26
210035/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Cheznovice, ObÚ 05:32 – 06:00
210035/74 Cheznovice, ObÚ – Komárov 06:07 – 06:21
210040/9 Komárov – Praha, Nové Butovice 06:30 – 07:51
210041/8 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 15:15 – 16:15
210041/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 16:20 – 17:09
210040/16 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 17:30 – 18:38
210021/39 Hořovice, nám.B.Němcové – Zdice, nám. 18:45 – 19:09
C40/??? typický vůz: 9866
470810/5 Cerhovice, nám. – Olešná 04:43 – 05:05
210040/3 Olešná – Praha, Nové Butovice 05:10 – 06:45
210041/10 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 08:15 – 09:19
210041/3 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 10:10 – 11:15
210040/4 Praha, Nové Butovice – Komárov 14:45 – 16:01
210035/47 Komárov – Cheznovice, ObÚ 16:08 – 16:19
470810/4 Cheznovice, ObÚ – Cerhovice, nám. 16:25 – 16:46
C40/???
210040/15 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 17:38 – 18:48
210040/6 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 19:00 – 20:02
210035/61 Hořovice, nám.B.Němcové – Olešná 20:12 – 20:41
210035/70 Olešná – Hořovice, nám.B.Němcové 20:45 – 21:08
210045/7 Hořovice, nám.B.Němcové – Hostomice, nám. 22:35 – 23:06
210033/30 Hostomice, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 23:07 – 23:24
C41/??? typický vůz: 3SK 2968
210037/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 05:02 – 05:09
210037/2 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 05:10 – 05:17
210041/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 05:40 – 06:30
210027/41 Beroun, sídl. – Hudlice, U kříže 06:55 – 07:10
210027/16 Hudlice, U kříže – Beroun, autobusové nádraží 07:15 – 07:48
210041/2 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 12:30 – 13:34
210041/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 14:40 – 15:50
210040/12 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 16:30 – 17:35
C41/??? typické vozy: 9867, 3SR 0119
210042/12 Zdice, nám. – Hořovice, nám.B.Němcové 04:52 – 05:23
210021/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Zdice, nám. 05:27 – 05:49
210041/1 Zdice, nám. – Praha, Nové Butovice 05:55 – 06:35
210041/16 Praha, Nové Butovice – Žebrák, nám. 06:36 – 07:10
210040/21 Žebrák, nám. – Praha, Nové Butovice 07:10 – 08:15
210040/10 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 11:30 – 12:33
210040/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 14:00 – 15:15
210041/4 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 16:05 – 16:55
C45/??? typický vůz: 9440
210033/4 Skřipel – Hostomice, nám. 04:48 – 05:02
210045/2 Hostomice, nám. – Hořovice, Cintlovka 05:03 – 05:40
210034/6 Drozdov – Hořovice, nám.B.Němcové 06:10 – 06:30
210037/13 Hořovice, nám.B.Němcové – Hvozdec 06:30 – 06:37
210037/14 Hvozdec – Hořovice, nám.B.Němcové 06:37 – 06:44
210042/3 Hořovice, nám.B.Němcové – Beroun, autobusové nádraží 06:50 – 07:40
210042/6 Beroun, autobusové nádraží – Hořovice, nem. 09:03 – 09:50
210033/11 Hořovice, nám.B.Němcové – Nesvačily 12:00 – 13:00
210033/12 Nesvačily – Hostomice, nám. 13:05 – 13:25
210045/8 Hostomice, nám. – Hořovice, Cintlovka 13:30 – 14:06
210045/3 Hořovice, Cintlovka – Lochovice, nám. 14:40 – 15:03
210049/6 Lochovice, nám. – Hořovice, Cintlovka 15:09 – 15:34
210045/5 Hořovice, Cintlovka – Zadní Třebaň, žel.st. 15:38 – 16:46
210045/10 Zadní Třebaň, žel.st. – Hostomice, nám. 17:45 – 18:15
C46/??? typický vůz: 6S9 6652
210035/19 Hořovice, Valdek II – Cheznovice, ObÚ 04:33 – 04:50
210035/8 Cheznovice, ObÚ – Hořovice, nám.B.Němcové 04:50 – 05:18
210046/5 Hořovice, nám.B.Němcové – Rokycany, aut.nádr. 05:19 – 06:20
210046/14 Rokycany, aut.nádr. – Hořovice, nám.B.Němcové 06:40 – 07:40
210046/25 Hořovice, nám.B.Němcové – Rokycany, aut.nádr. 09:18 – 10:16
210046/16 Rokycany, aut.nádr. – Hořovice, nám.B.Němcové 11:45 – 12:43
210046/9 Hořovice, nám.B.Němcové – Rokycany, aut.nádr. 13:13 – 14:19
210046/26 Rokycany, aut.nádr. – Hořovice, nám.B.Němcové 14:40 – 15:41
210046/29 Hořovice, nám.B.Němcové – Rokycany, aut.nádr. 16:13 – 17:19
210046/10 Rokycany, aut.nádr. – Hořovice, nám.B.Němcové 17:40 – 18:41
210034/27 Hořovice, nám.B.Němcové – Zbiroh, nám. 18:45 – 19:12
210034/34 Zbiroh, nám. – Hořovice, Valdek II 19:15 – 19:38
C46/??? typický vůz: 2SK 2629
210046/1 Cheznovice, ObÚ – Rokycany, aut.nádr. 04:44 – 05:17
210046/2 Rokycany, aut.nádr. – Cheznovice, ObÚ 05:40 – 06:13
210046/21 Cheznovice, ObÚ – Rokycany, aut.nádr. 06:39 – 07:19
210046/22 Rokycany, aut.nádr. – Cheznovice, ObÚ 07:40 – 08:13
210046/23 Cheznovice, ObÚ – Rokycany, aut.nádr. 08:45 – 09:19
210046/4 Rokycany, aut.nádr. – Cheznovice, ObÚ 09:45 – 10:18
210046/27 Cheznovice, ObÚ – Rokycany, aut.nádr. 11:42 – 12:16
210046/24 Rokycany, aut.nádr. – Cheznovice, ObÚ 13:40 – 14:16
210046/13 Cheznovice, ObÚ – Rokycany, aut.nádr. 14:39 – 15:19
210046/8 Rokycany, aut.nádr. – Hořovice, nám.B.Němcové 15:40 – 16:41
210046/19 Hořovice, nám.B.Němcové – Rokycany, aut.nádr. 17:13 – 18:19
210046/12 Rokycany, aut.nádr. – Cheznovice, ObÚ 18:40 – 19:15
C47/??? typický vůz: 1SP 7978
210034/28 Drozdov – Hořovice, Valdek II 04:50 – 05:20
210034/1 Hořovice, Valdek II – Drozdov 05:20 – 05:31
210047/5 Drozdov – Beroun, autobusové nádraží 05:58 – 06:47
210047/22 Beroun, autobusové nádraží – Zdice, Knížkovice 06:51 – 07:13
210047/23 Zdice, Knížkovice – Zdice, nám. 07:15 – 07:19
210042/4 Zdice, nám. – Hořovice, nem. 07:20 – 08:10
210034/21 Hořovice, nám.B.Němcové – Drozdov 10:45 – 11:15
210047/31 Drozdov – Žebrák, nám. 11:55 – 12:07
210047/30 Žebrák, nám. – Drozdov 12:25 – 12:38
210047/11 Drozdov – Žebrák, Sokolská 13:55 – 14:07
210042/9 Žebrák, Sokolská – Chlustina, rest. 14:10 – 14:21
210042/40 Chlustina, rest. – Žebrák, nám. 14:23 – 14:26
210047/8 Žebrák, nám. – Drozdov 14:40 – 14:52
210047/13 Drozdov – Zdice, nám. 15:00 – 15:24
210040/19 Zdice, nám. – Praha, Nové Butovice 15:25 – 16:08
210040/14 Praha, Nové Butovice – Cerhovice, nám. 16:30 – 17:33
C50/??? typický vůz: 9055
210050/1 Hostomice, nám. – Řevnice, nádraží 04:20 – 04:58
210050/4 Řevnice, nádraží – Osov, škola 05:00 – 05:21
210050/3 Osov, škola – Řevnice, nádraží 05:22 – 05:58
210050/10 Řevnice, nádraží – Hostomice, Lštěň, rozc. 06:10 – 06:44
210038/4 Hostomice, Lštěň – Hostomice, nám. 07:06 – 07:30
210033/16 Hostomice, nám. – Hořovice, Valdek II 07:35 – 08:02
210033/7 Hořovice, Valdek II – Hostomice, nám. 08:55 – 09:26
210033/21 Hostomice, nám. – Nesvačily 13:25 – 13:50
210050/13 Nesvačily – Řevnice, nádraží 13:57 – 14:27
210050/8 Řevnice, nádraží – Skuhrov, Drahlovice 14:50 – 15:11
210050/7 Skuhrov, Drahlovice – Řevnice, nádraží 15:15 – 15:37
210050/16 Řevnice, nádraží – Hostomice, nám. 15:45 – 16:37
210050/14 Hostomice, nám. – Běštín, škola 16:38 – 16:44
210050/17 Běštín, škola – Hostomice, nám. 16:45 – 16:49
210016/28 Hostomice, nám. – Zdice, nám. 17:19 – 17:48
210016/29 Zdice, nám. – Hostomice, nám. 18:32 – 19:02
C50/??? typický vůz: 9727
210050/2 Podbrdy – Hostomice, nám. 04:35 – 05:03
301018/34 Hostomice, nám. – Čenkov, záv. 05:25 – 05:44
301018/3 Čenkov, záv. – Běštín, škola 06:05 – 06:19
210050/5 Běštín, škola – Řevnice, nádraží 06:20 – 07:27
210050/6 Řevnice, nádraží – Nesvačily 08:10 – 08:42
210050/9 Nesvačily – Řevnice, nádraží 09:26 – 09:55
210050/12 Řevnice, nádraží – Hostomice, nám. 12:00 – 12:57
301018/36 Hostomice, nám. – Čenkov, záv. 13:25 – 13:45
301018/7 Čenkov, záv. – Jince, nám. 14:40 – 14:48
210049/3 Jince, nám. – Lochovice, nám. 14:50 – 15:04
210033/15 Lochovice, nám. – Běštín, škola 15:10 – 15:27
301018/38 Běštín, škola – Jince, nám. 15:30 – 15:39
301018/15 Jince, nám. – Hostomice, nám. 16:06 – 16:17
210038/16 Hostomice, nám. – Hořovice, Valdek II 16:20 – 16:38
210009/40 Hořovice, nem. – Hořovice, nám.B.Němcové 18:20 – 18:24
210038/15 Hořovice, nám.B.Němcové – Osov, u zámku II 18:32 – 19:06
C80/??? typický vůz: 9S4 7582
470800/3 Strašice, Huť – Hořovice, nám.B.Němcové 05:00 – 05:38
470800/1 Hořovice, nám.B.Němcové – Praha, Nové Butovice 06:40 – 07:55
470800/6 Praha, Nové Butovice – Hořovice, nám.B.Němcové 17:35 – 18:23
470800/8 Hořovice, nám.B.Němcové – Strašice, Huť 18:50 – 19:35
470800/11 Strašice, Huť – Hořovice, nám.B.Němcové 20:50 – 21:28
210035/63 Hořovice, nám.B.Němcové – Zaječov 21:40 – 22:03
210035/72 Zaječov – Hořovice, nám.B.Němcové 22:10 – 22:27
210036/19 Hořovice, nám.B.Němcové – Zaječov 22:35 – 23:03
210035/67 Zaječov – Strašice, Huť 23:03 – 23:25
C9/??? typický vůz: 9S4 8172
210035/3 Hořovice, žel.st. – Zaječov 05:25 – 05:47
210035/12 Zaječov – Hořovice, žel.st. 05:50 – 06:09
210009/3 Hořovice, žel.st. – Hořovice, nem. 06:12 – 06:30
210043/5 Hořovice, nem. – Křešín 06:45 – 07:08
210043/8 Křešín – Hořovice, žel.st. 07:12 – 07:42
210009/7 Hořovice, žel.st. – Hořovice, nem. 07:45 – 08:00
210009/10 Hořovice, nem. – Hořovice, žel.st. 08:20 – 08:35
210009/13 Hořovice, žel.st. – Hořovice, nem. 10:12 – 10:27
210043/9 Hořovice, nem. – Podluhy, Na drahách 11:02 – 11:12
210043/12 Podluhy, Na drahách – Hořovice, nem. 11:13 – 11:30
210009/20 Hořovice, nem. – Hořovice, žel.st. 12:15 – 12:30
210009/15 Hořovice, žel.st. – Hořovice, nám.B.Němcové 13:05 – 13:12
210034/31 Hořovice, nám.B.Němcové – Drozdov 13:12 – 13:37
210034/18 Drozdov – Hořovice, nám.B.Němcové 13:38 – 14:05
210009/19 Hořovice, nám.B.Němcové – Hořovice, nem. 14:05 – 14:09
210009/28 Hořovice, nem. – Hořovice, Cintlovka 14:10 – 14:28
210043/25 Hořovice, Cintlovka – Křešín 14:35 – 14:57
210043/26 Křešín – Hořovice, žel.st. 14:58 – 15:19
210009/29 Hořovice, žel.st. – Hořovice, nem. 15:27 – 15:42
210009/36 Hořovice, nem. – Hořovice, žel.st. 16:20 – 16:30
D18/??? typický vůz: 7T1 1903
210049/10 Lochovice, nám. – Jince, nám. 05:26 – 05:40
301018/1 Jince, nám. – Beroun, autobusové nádraží 05:40 – 06:37
301018/10 Beroun, autobusové nádraží – Hostomice, nám. 07:18 – 08:02
210033/18 Hostomice, nám. – Hořovice, Valdek II 08:05 – 08:40
210021/7 Hořovice, nem. – Beroun, autobusové nádraží 10:55 – 11:48
301018/12 Beroun, autobusové nádraží – Hostomice, nám. 12:29 – 13:03
210038/9 Hostomice, nám. – Dobříš, žel.st. 13:20 – 13:55
210038/12 Dobříš, žel.st. – Lochovice, nám. 14:38 – 15:19
210045/16 Lochovice, nám. – Praskolesy 15:26 – 15:34
210044/16 Praskolesy – Hořovice, Valdek II 15:34 – 15:49
210038/11 Hořovice, Valdek II – Velký Chlumec, Malý Chlumec 16:52 – 17:34

Arriva – Jílové

332/30 typický vůz: 9955
100332/1117 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 00:10 – 00:46
100956/1002 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 01:09 – 01:41
100956/1001 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 02:10 – 02:48
100332/1006 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 04:35 – 05:14
100332/1003 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 05:25 – 06:02
100332/1032 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:40 – 07:21
100332/1033 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 10:00 – 10:42
100332/1060 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 11:30 – 12:11
100332/1043 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 12:30 – 13:12
100332/1070 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 14:00 – 14:41
100332/1063 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 15:00 – 15:42
100332/1092 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 16:30 – 17:11
100332/1087 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 17:30 – 18:12
100332/1108 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 18:40 – 19:20
100332/1107 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 20:00 – 20:40
100332/1114 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 21:00 – 21:32
100332/1113 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 22:00 – 22:36
100332/1118 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 23:05 – 23:37
332/31 typické vozy: 9933, 9938, 9939, 9940
100332/1010 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 04:55 – 05:34
100332/1005 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 05:40 – 06:17
100332/1028 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:30 – 07:11
100332/1025 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 08:00 – 08:42
100332/1052 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 09:30 – 10:11
100332/1037 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 11:00 – 11:42
100332/1064 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 12:30 – 13:11
100332/1049 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 13:30 – 14:12
100332/1074 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 14:30 – 15:11
100332/1067 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 15:30 – 16:12
332/32 typické vozy: 9933, 9938, 9939, 9940
100332/1024 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:10 – 06:51
100332/1019 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 07:10 – 07:52
100332/1046 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 08:15 – 08:56
100332/1059 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 14:45 – 15:27
100332/1088 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 16:00 – 16:41
100332/1085 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 17:15 – 17:57
332/33 typické vozy: 9942, 9943
100332/1012 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 05:10 – 05:49
100332/1007 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 05:55 – 06:35
100332/1034 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:50 – 07:31
100332/1053 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 14:00 – 14:42
100332/1080 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 15:15 – 15:56
100332/1075 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 16:15 – 16:57
100332/1098 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 17:15 – 17:56
100332/1095 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 18:15 – 18:57
332/34 typické vozy: 9933, 9938, 9939, 9940
100332/1018 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 05:38 – 06:18
100332/1013 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 06:30 – 07:12
100332/1038 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 07:15 – 07:56
100333/1027 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 10:06 – 10:30
100333/1042 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 10:32 – 10:56
100333/1031 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 11:06 – 11:30
100333/1046 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 11:32 – 11:56
100333/1050 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 12:30 – 12:54
100332/1069 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 15:45 – 16:27
100332/1096 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 17:00 – 17:41
100332/1093 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 18:00 – 18:42
332/35 typický vůz: 9954
100332/1004 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 04:15 – 04:54
100332/1001 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 05:00 – 05:37
100332/1020 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 05:50 – 06:31
100332/1015 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 06:45 – 07:27
100332/1040 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 07:30 – 08:11
100332/1029 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 09:00 – 09:42
100332/1056 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 10:30 – 11:11
100332/1041 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 12:00 – 12:42
100332/1066 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 13:00 – 13:41
100332/1055 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 14:15 – 14:57
100332/1082 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 15:30 – 16:11
100332/1077 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 16:30 – 17:12
100332/1100 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 17:30 – 18:11
100332/1099 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 18:45 – 19:26
100332/1112 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 20:00 – 20:39
100332/1111 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 21:00 – 21:36
100332/1116 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 22:05 – 22:37
100332/1115 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 23:00 – 23:36
332/36 typické vozy: 9942, 9943
100332/1022 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:00 – 06:41
100332/1017 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 07:00 – 07:42
100332/1044 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 08:00 – 08:41
100332/1057 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 14:30 – 15:12
100332/1084 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 15:45 – 16:26
100332/1079 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 16:45 – 17:27
100332/1104 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 18:00 – 18:41
100332/1103 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 19:20 – 20:00
332/37 typické vozy: 9933, 9938, 9939, 9940
100332/1014 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 05:25 – 06:05
100332/1011 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 06:15 – 06:55
100332/1036 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 07:00 – 07:41
100332/1027 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 08:30 – 09:12
100332/1054 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 10:00 – 10:41
100332/1083 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 17:00 – 17:42
100332/1106 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 18:20 – 19:01
100332/1105 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 19:40 – 20:20
332/38 typický vůz: 9934
100332/1026 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:20 – 07:01
100332/1023 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 07:40 – 08:22
100332/1048 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 08:30 – 09:11
100332/1035 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 10:30 – 11:12
100332/1062 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 12:00 – 12:41
100332/1047 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 13:15 – 13:57
100332/1072 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 14:15 – 14:56
100332/1065 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 15:15 – 15:57
100332/1090 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 16:15 – 16:56
100332/1089 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 17:45 – 18:27
100332/1110 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 19:00 – 19:39
100332/1109 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 20:20 – 21:00
332/40 typický vůz: 9321
100332/1016 Neveklov – Jílové u Prahy, Náměstí 04:53 – 05:37
100362/1002 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 05:40 – 06:14
100362/1001 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 06:20 – 06:53
100331/1003 Zvole – Jílové u Prahy, Náměstí 07:18 – 07:34
290441/1007 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží 13:50 – 14:07
290441/1008 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží – Jílové u Prahy, Náměstí 14:22 – 14:40
100332/1076 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 14:45 – 15:26
100362/1007 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 16:53 – 17:28
100332/1081 Jílové u Prahy, Náměstí – Neveklov 17:30 – 18:10
332/41 typické vozy: 9110, 9336
100332/1030 Neveklov – Jílové u Prahy, Náměstí 05:48 – 06:32
100362/1006 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:35 – 07:09
100332/1045 Praha, Budějovická – Neveklov 13:00 – 14:25
100332/1086 Neveklov – Jílové u Prahy, Náměstí 15:15 – 15:59
100362/1008 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 16:00 – 16:29
100362/1009 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 17:53 – 18:28
100332/1091 Jílové u Prahy, Náměstí – Neveklov 18:30 – 19:10
332/42 typické vozy: 9110, 9336
100332/1042 Neveklov – Praha, Budějovická 06:58 – 08:26
100332/1031 Praha, Budějovická – Neveklov 09:30 – 10:55
100332/1068 Neveklov – Praha, Budějovická 12:48 – 14:11
100362/1005 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 15:53 – 16:28
100332/1071 Jílové u Prahy, Náměstí – Neveklov 16:30 – 17:10
332/43
100362/1004 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Budějovická 06:15 – 06:49
100332/1021 Praha, Budějovická – Neveklov 07:30 – 08:55
100332/1058 Neveklov – Praha, Budějovická 10:13 – 11:41
100362/1003 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 14:53 – 15:28
100332/1061 Jílové u Prahy, Náměstí – Neveklov 15:30 – 16:10
100332/1102 Neveklov – Praha, Budějovická 17:00 – 18:26
100332/1101 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 19:00 – 19:40
332/44 typické vozy: 9368, 9489, 9464
290444/1014 Jílové u Prahy, Náměstí – Kamenice, Kult.dům 07:02 – 07:21
290444/1011 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 07:30 – 07:35
290444/1016 Kamenice, Těptín – Kamenice, Kult.dům 07:39 – 07:45
100339/1022 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 08:11 – 08:51
100327/1017 Praha, Opatov – Jesenice 10:10 – 10:33
100327/1026 Jesenice – Praha, Opatov 10:45 – 11:08
100326/1051 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 11:25 – 11:50
100326/1050 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 11:58 – 12:23
100332/1051 Praha, Budějovická – Netvořice, Pošta 13:45 – 14:52
100332/1094 Netvořice, Pošta – Praha, Budějovická 16:18 – 17:26
100332/1097 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 18:30 – 19:11
333/1 typický vůz: 9313
100331/1002 Okrouhlo – Zvole 04:13 – 04:19
100333/1004 Zvole – Praha, Kačerov 04:42 – 05:22
100331/1001 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy, Náměstí 05:36 – 06:27
100331/1012 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Kačerov 06:46 – 07:38
100331/1009 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy, Náměstí 08:36 – 09:27
100331/1020 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Kačerov 09:31 – 10:23
100331/1011 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy, Náměstí 11:36 – 12:27
100331/1026 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Kačerov 13:31 – 14:23
100331/1019 Praha, Kačerov – Zvole 14:36 – 15:11
100331/1025 Zvole – Jílové u Prahy, Náměstí 15:17 – 15:33
100331/1034 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Kačerov 16:31 – 17:23
100331/1033 Praha, Kačerov – Okrouhlo, Zahořany 18:36 – 19:19
100333/1094 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 20:45 – 21:22
100333/1083 Praha, Kačerov – Zvole 21:36 – 22:17
100331/1037 Zvole – Okrouhlo, Zahořany 22:17 – 22:25
333/2
100331/1039 Zvole – Okrouhlo, Zahořany 00:17 – 00:25
100333/1012 Dolní Břežany, Zálepy – Praha, Kačerov 06:17 – 06:53
100333/1009 Praha, Kačerov – Zvole 07:06 – 07:41
100333/1028 Zvole – Praha, Kačerov 07:54 – 08:35
100333/1025 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 09:36 – 10:24
100333/1044 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 10:32 – 11:23
100333/1033 Praha, Kačerov – Zvole 12:06 – 12:41
100333/1052 Zvole – Praha, Kačerov 12:42 – 13:23
100331/1017 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy, Náměstí 13:36 – 14:27
100331/1032 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Kačerov 15:31 – 16:23
100333/1063 Praha, Kačerov – Zvole 17:06 – 17:47
100333/1082 Zvole – Praha, Kačerov 17:49 – 18:23
100333/1073 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 18:56 – 19:39
100333/1092 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 20:08 – 20:53
100333/1081 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 21:06 – 21:30
100333/1096 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 21:32 – 21:55
100333/1085 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 22:06 – 22:30
100333/1100 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 23:00 – 23:23
100333/1089 Praha, Kačerov – Zvole 23:36 – 00:17
333/3 typický vůz: 9109
100333/1006 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 05:09 – 05:52
100333/1003 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 06:06 – 06:48
100333/1022 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 06:59 – 07:43
100333/1035 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 12:36 – 13:24
100333/1058 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 14:02 – 14:53
100333/1053 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 15:21 – 16:03
100333/1074 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 16:24 – 17:08
100333/1065 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 17:21 – 18:03
100333/1086 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 18:19 – 19:03
333/4 typické vozy: (9304, 9285, 9287)
100331/1010 Okrouhlo, Zahořany – Praha, Kačerov 06:24 – 07:08
100333/1015 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 08:06 – 08:43
100333/1038 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 09:08 – 09:53
100333/1039 Praha, Kačerov – Zvole 13:06 – 13:41
100333/1056 Zvole – Dolní Břežany, Zálepy 13:42 – 13:47
100331/1028 Jílové u Prahy, Náměstí – Zvole 14:31 – 14:49
100331/1030 Zvole – Vrané n.Vlt., Škola 14:50 – 14:58
100331/1023 Vrané n.Vlt., Škola – Zvole 15:08 – 15:17
100333/1068 Zvole – Praha, Kačerov 15:27 – 16:08
100331/1029 Praha, Kačerov – Okrouhlo, Zahořany 16:36 – 17:19
333/5 typický vůz: 9495
100333/1016 Dolní Břežany, Zálepy – Praha, Kačerov 06:37 – 07:13
100331/1007 Praha, Kačerov – Okrouhlo, Zahořany 07:36 – 08:19
100331/1018 Okrouhlo, Zahořany – Praha, Kačerov 08:39 – 09:23
100333/1047 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 14:21 – 15:03
100333/1066 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 15:09 – 15:53
100333/1059 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 16:21 – 17:03
100333/1080 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 17:24 – 18:08
100333/1071 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 18:21 – 19:03
333/6 typický vůz: 9344
100331/1004 Okrouhlo, Zahořany – Zvole 05:09 – 05:19
100333/1008 Zvole – Praha, Kačerov 05:42 – 06:23
100333/1020 Dolní Břežany, Zálepy – Praha, Kačerov 06:57 – 07:33
100333/1013 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 07:51 – 08:15
100333/1030 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 08:24 – 08:48
100333/1021 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 09:06 – 09:30
100333/1040 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 09:45 – 10:09
100333/1041 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 13:21 – 14:04
100333/1060 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 14:30 – 15:08
100331/1027 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy, Náměstí 15:36 – 16:27
333/7 typický vůz: 9925
100333/1018 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 06:39 – 07:23
100333/1037 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 12:56 – 13:20
100333/1054 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 13:30 – 13:54
100333/1049 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 14:51 – 15:33
100333/1070 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 15:54 – 16:38
100333/1061 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 16:51 – 17:33
100333/1084 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 17:59 – 18:43
100333/1075 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 19:16 – 19:58
333/8 typický vůz: 9931
100333/1091 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 00:36 – 01:18
100333/1002 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 04:09 – 04:49
100333/1001 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 05:06 – 05:48
100333/1014 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 06:19 – 07:03
100333/1011 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 07:21 – 08:03
100333/1032 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 08:15 – 08:59
100333/1029 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 10:36 – 11:18
100333/1048 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 11:39 – 12:23
100333/1043 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 13:51 – 14:33
100333/1062 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 14:39 – 15:23
100333/1055 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 15:51 – 16:33
100333/1076 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 16:54 – 17:38
100333/1067 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 17:51 – 18:33
100333/1090 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 19:39 – 20:23
100333/1079 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 20:36 – 21:18
100333/1098 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 21:39 – 22:22
100333/1087 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 22:36 – 23:18
100333/1102 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 23:39 – 00:22
333/9 typické vozy: (9304, 9285, 9287)
100331/1006 Zvole – Praha, Kačerov 05:34 – 06:08
100333/1005 Praha, Kačerov – Zvole 06:26 – 07:07
100331/1014 Zvole – Vrané n.Vlt., Škola 07:11 – 07:19
100331/1005 Vrané n.Vlt., Škola – Zvole 07:23 – 07:32
100331/1016 Zvole – Praha, Kačerov 07:34 – 08:08
100333/1045 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 14:06 – 14:49
100333/1064 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 15:00 – 15:38
100333/1057 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 16:06 – 16:49
100333/1078 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 17:08 – 17:53
100333/1069 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 18:06 – 18:49
100333/1088 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 19:08 – 19:53
100333/1077 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 20:06 – 20:49
333/10 typické vozy: (9312, 9253, 9336)
100331/1008 Okrouhlo, Zahořany – Praha, Kačerov 05:59 – 06:43
100333/1024 Zvole – Praha, Kačerov 07:12 – 07:53
100333/1017 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 08:21 – 08:45
100333/1034 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 08:48 – 09:12
100333/1023 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 09:21 – 09:45
100333/1051 Praha, Kačerov – Zvole, Nová Zvole 15:06 – 15:49
100333/1072 Zvole, Nová Zvole – Praha, Kačerov 16:08 – 16:53
100331/1031 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy, Náměstí 17:36 – 18:27
100331/1036 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Kačerov 18:31 – 19:23
100331/1035 Praha, Kačerov – Okrouhlo, Zahořany 19:36 – 20:19
333/11 typické vozy: (9312, 9253)
100333/1010 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 05:54 – 06:38
100333/1007 Praha, Kačerov – Březová-Oleško, Oleško 06:46 – 07:28
100333/1026 Březová-Oleško, Oleško – Praha, Kačerov 07:39 – 08:23
100333/1019 Praha, Kačerov – Dolní Břežany, Obecní úřad 08:51 – 09:15
100333/1036 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Kačerov 09:18 – 09:42
100332/1039 Praha, Budějovická – Neveklov 11:30 – 12:55
100332/1078 Neveklov – Praha, Budějovická 14:15 – 15:41
100332/1073 Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, Náměstí 16:00 – 16:42
339/51
290444/1047 Kamenice, Kult.dům – Pohoří 00:18 – 00:25
100335/1006 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 05:30 – 06:32
100335/1005 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 06:40 – 07:39
100335/1020 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 08:33 – 09:37
100339/1015 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 10:15 – 10:53
100335/1022 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 11:08 – 12:12
100335/1013 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 12:35 – 13:34
100335/1026 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 13:46 – 13:56
100339/1034 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 13:56 – 14:31
100335/1021 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 15:05 – 15:58
290444/1031 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 15:59 – 16:04
100335/1034 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 16:18 – 17:22
100335/1033 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 18:20 – 19:13
100335/1042 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 19:32 – 19:41
100339/1054 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 19:41 – 20:16
100335/1039 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 21:00 – 21:58
290444/1045 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 22:03 – 22:08
290444/1046 Kamenice, Těptín – Kamenice, Kult.dům 22:24 – 22:30
100335/1040 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 22:31 – 22:40
100339/1058 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 22:40 – 23:07
100335/1041 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 23:30 – 00:17
339/52 typické vozy: 9368, 9489, 9464
100332/1008 Jílové u Prahy, Borek – Jílové u Prahy, Náměstí 04:48 – 04:52
290444/1004 Jílové u Prahy, Náměstí – Kamenice, Kult.dům 04:55 – 05:14
100335/1004 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 05:16 – 05:25
100339/1006 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 05:25 – 05:52
100335/1003 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 06:05 – 06:58
290444/1009 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 06:58 – 07:35
290444/1018 Davle, U Pomníku – Jílové u Prahy, Náměstí 07:40 – 07:55
290444/1024 Jílové u Prahy, Náměstí – Kamenice, Kult.dům 12:55 – 13:14
100335/1024 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 13:15 – 14:19
100335/1023 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 15:40 – 16:29
100339/1046 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 16:41 – 17:21
100335/1031 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 17:50 – 18:39
290444/1041 Kamenice, Kult.dům – Jílové u Prahy, Náměstí 18:44 – 19:01
339/53 typické vozy: 9316, 9343
290444/1002 Kamenice, Těptín – Kamenice, Kult.dům 04:24 – 04:30
100339/1002 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 04:31 – 05:02
100339/1001 Praha, Budějovická – Sulice, Želivec 05:15 – 05:43
100335/1001 Sulice, Želivec – Kamenice, Kult.dům 05:43 – 05:52
100335/1010 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 06:11 – 06:21
100339/1012 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 06:21 – 06:56
100254/1001 Praha, Přeštická – Praha, Morseova 07:25 – 07:45
100335/1011 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 10:35 – 11:34
100339/1030 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 12:16 – 12:56
100335/1017 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 14:05 – 14:58
290444/1027 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 14:59 – 15:04
100335/1030 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 15:18 – 16:22
100335/1027 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 16:40 – 17:29
339/54 typické vozy: 9368, 9489, 9464
290444/1008 Kamenice, Těptín – Kamenice, Kult.dům 05:39 – 05:45
100335/1008 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 06:01 – 07:05
100335/1015 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 13:35 – 14:24
100339/1036 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 14:36 – 15:16
100335/1025 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 16:05 – 16:58
290444/1035 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 16:59 – 17:04
100335/1036 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 17:18 – 18:22
100335/1035 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 18:50 – 19:48
290444/1043 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 19:49 – 20:23
290444/1044 Davle, U Pomníku – Pohoří 20:25 – 20:48
339/55 typické vozy: 9316, 9343
100335/1014 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 06:31 – 07:35
100339/1011 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 08:15 – 08:53
290444/1013 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 08:55 – 09:30
290444/1020 Davle, U Pomníku – Kamenice, Kult.dům 09:40 – 10:14
100339/1026 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 10:16 – 10:56
100335/1019 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 14:40 – 15:29
100335/1032 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 16:06 – 16:16
100339/1044 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 16:16 – 16:51
100335/1029 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 17:05 – 17:58
290444/1039 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 17:59 – 18:04
100335/1038 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 18:28 – 19:22
100335/1037 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 19:50 – 20:46
339/56 typický vůz: 9278?
290444/1003 Pohoří – Jílové u Prahy, Náměstí 05:50 – 05:56
290444/1010 Jílové u Prahy, Náměstí – Kamenice, Kult.dům 06:02 – 06:21
100335/1016 Kamenice, Kult.dům – Sulice, Želivec 06:41 – 06:51
100339/1016 Sulice, Želivec – Praha, Budějovická 06:51 – 07:26
100335/1007 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 08:35 – 09:24
290444/1015 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 10:55 – 11:30
290444/1022 Davle, U Pomníku – Kamenice, Kult.dům 11:40 – 12:14
290444/1017 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 12:25 – 13:00
290444/1019 Davle, U Pomníku – Měchenice, Žel.st. 13:00 – 13:08
290444/1026 Měchenice, Žel.st. – Davle, U Pomníku 13:10 – 13:15
290444/1028 Davle, U Pomníku – Jílové u Prahy, Náměstí 13:20 – 13:35
290444/1030 Jílové u Prahy, Náměstí – Kamenice, Kult.dům 13:55 – 14:14
290444/1025 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 14:29 – 15:03
290444/1036 Davle, U Pomníku – Kamenice, Kult.dům 15:40 – 16:24
290444/1033 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 16:29 – 17:03
290444/1040 Davle, U Pomníku – Jílové u Prahy, Náměstí 17:40 – 17:55
339/57 typický vůz: 9370
100339/1004 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Kamenice, Kult.dům 04:20 – 04:40
100335/1002 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 04:41 – 05:29
100339/1005 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 05:45 – 06:20
290444/1007 Kamenice, Kult.dům – Jílové u Prahy, Náměstí 06:25 – 06:42
100332/1009 Jílové u Prahy, Náměstí – Neveklov 06:55 – 07:35
100332/1050 Neveklov – Praha, Budějovická 08:13 – 09:41
100339/1027 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 14:35 – 15:13
100339/1040 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 15:41 – 16:21
100339/1035 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 16:50 – 17:47
339/58 typický vůz: 9448
100339/1018 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 06:50 – 07:51
100339/1019 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 12:15 – 12:53
290444/1021 Kamenice, Kult.dům – Kamenice, Těptín 13:44 – 13:49
100335/1028 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 14:18 – 15:22
100339/1031 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 15:50 – 16:47
100339/1050 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 17:40 – 18:41
100339/1041 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 19:10 – 20:07
341/21 typický vůz: 9105
100341/1099 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 00:37 – 01:07
100960/1002 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 01:19 – 01:42
100960/1001 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 02:24 – 02:48
100341/1012 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 05:58 – 06:41
100341/1024 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 07:08 – 07:36
100341/1015 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 07:52 – 08:33
100341/1038 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 08:38 – 09:21
100341/1023 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 09:37 – 10:29
100341/1046 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 11:29 – 12:21
100341/1031 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 12:37 – 13:29
100341/1064 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 14:29 – 15:21
100341/1055 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 15:37 – 16:29
100341/1088 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 17:29 – 18:21
100341/1079 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 18:37 – 19:20
100341/1096 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 19:38 – 20:21
100341/1087 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 20:37 – 21:20
100341/1104 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 21:38 – 22:21
100341/1095 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 22:37 – 23:20
100341/1108 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 23:38 – 00:21
341/23 typické vozy: (9214, 9253, 9285)
100341/1018 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 06:51 – 07:11
100341/1011 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 07:17 – 07:47
100341/1032 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 08:08 – 08:36
100331/1022 Jílové u Prahy, Náměstí – Zvole 12:41 – 12:59
100331/1024 Zvole – Vrané n.Vlt., Škola 13:00 – 13:08
100331/1013 Vrané n.Vlt., Škola – Zvole 13:08 – 13:17
100331/1015 Zvole – Jílové u Prahy, Náměstí 13:17 – 13:33
290444/1023 Jílové u Prahy, Náměstí – Davle, U Pomníku 14:00 – 14:15
290444/1032 Davle, U Pomníku – Jílové u Prahy, Náměstí 14:20 – 14:35
290444/1034 Jílové u Prahy, Náměstí – Kamenice, Kult.dům 15:05 – 15:24
290444/1029 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 15:29 – 16:03
290444/1038 Davle, U Pomníku – Kamenice, Kult.dům 16:40 – 17:24
290444/1037 Kamenice, Kult.dům – Davle, U Pomníku 17:29 – 18:03
290444/1042 Davle, U Pomníku – Kamenice, Kult.dům 18:55 – 19:31
341/24 typické vozy: 9308, 9360
100341/1016 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 06:18 – 07:01
100341/1022 Praha, Točná – Praha, Obchodní náměstí 07:17 – 07:31
100341/1034 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 08:23 – 08:51
100341/1021 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 09:07 – 09:27
100341/1040 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 09:31 – 09:51
100341/1045 Praha, Obchodní náměstí – Praha, Točná 14:22 – 14:36
100341/1062 Praha, Točná – Praha, Obchodní náměstí 14:52 – 15:06
100341/1053 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 15:22 – 15:42
100341/1070 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 15:46 – 16:06
100341/1061 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 16:22 – 16:42
100341/1078 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 16:46 – 17:06
100341/1069 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 17:22 – 17:42
100341/1086 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 17:46 – 18:06
100341/1077 Praha, Obchodní náměstí – Praha, Točná 18:22 – 18:36
341/25 typický vůz: 9126
100341/1002 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 04:08 – 04:51
100341/1001 Praha, Obchodní náměstí – Jesenice 05:07 – 05:41
100341/1010 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 05:49 – 06:21
100341/1007 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 06:29 – 07:19
100341/1042 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 09:29 – 10:21
100341/1025 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 10:37 – 11:29
100341/1050 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 12:29 – 13:21
100341/1037 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 13:37 – 14:29
100341/1072 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 15:29 – 16:21
100341/1063 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 16:37 – 17:29
290441/1011 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem 17:50 – 18:05
290441/1012 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem – Jílové u Prahy, Náměstí 18:11 – 18:25
100341/1092 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 18:29 – 19:21
100341/1083 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 19:37 – 20:20
100341/1100 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 20:38 – 21:21
100341/1091 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 21:37 – 22:07
100341/1106 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 22:53 – 23:21
100341/1097 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 23:37 – 00:07
341/26 typický vůz: 9127
100341/1004 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 04:49 – 05:21
100341/1003 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 05:37 – 06:20
100341/1020 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 06:38 – 07:21
100341/1013 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 07:37 – 08:29
100341/1056 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 13:29 – 14:21
100341/1047 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 14:37 – 15:29
290441/1009 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží 15:50 – 16:07
290441/1010 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží – Jílové u Prahy, Náměstí 16:07 – 16:25
100341/1080 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 16:29 – 17:21
100341/1071 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 17:37 – 18:29
290441/1013 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem 18:50 – 19:05
290441/1014 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem – Jílové u Prahy, Náměstí 19:05 – 19:14
341/27 typický vůz: 9377
100341/1008 Dolní Břežany, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 05:45 – 06:06
100341/1014 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 06:31 – 06:51
100341/1009 Praha, Obchodní náměstí – Jesenice 06:54 – 07:26
100341/1028 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 07:34 – 08:06
100341/1029 Praha, Na Beránku – Praha, Točná 12:15 – 12:21
100341/1048 Praha, Točná – Praha, Na Beránku 12:37 – 12:44
100341/1033 Praha, Na Beránku – Praha, Točná 13:15 – 13:21
100341/1052 Praha, Točná – Praha, Obchodní náměstí 13:22 – 13:36
100341/1039 Praha, Obchodní náměstí – Praha, Točná 13:52 – 14:06
100341/1058 Praha, Točná – Praha, Obchodní náměstí 14:22 – 14:36
100341/1049 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 14:52 – 15:12
100341/1066 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 15:16 – 15:36
100341/1057 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 15:52 – 16:12
100341/1074 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 16:16 – 16:36
100341/1065 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 16:52 – 17:12
100341/1082 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 17:16 – 17:36
100341/1073 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Obecní úřad 17:52 – 18:12
100341/1090 Dolní Břežany, Obecní úřad – Praha, Obchodní náměstí 18:31 – 18:51
100341/1081 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 19:07 – 19:37
341/28 typické vozy: 9308, 9360
100341/1006 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 05:08 – 05:51
100341/1005 Praha, Obchodní náměstí – Libeř 06:07 – 06:50
100341/1026 Libeř – Praha, Obchodní náměstí 07:08 – 07:51
100341/1017 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 08:07 – 08:37
100341/1036 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 08:40 – 09:08
100341/1035 Praha, Obchodní náměstí – Dolní Břežany, Náměstí 13:22 – 13:43
100341/1041 Dolní Břežany, Náměstí – Jesenice 14:00 – 14:11
100341/1060 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 14:19 – 14:51
100341/1051 Praha, Obchodní náměstí – Jesenice 15:07 – 15:41
100341/1076 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 16:19 – 16:51
100341/1067 Praha, Obchodní náměstí – Jesenice 17:07 – 17:41
341/29 typický vůz: 9265
290444/1001 Jílové u Prahy, Náměstí – Davle, U Pomníku 04:32 – 04:47
290444/1006 Davle, U Pomníku – Jílové u Prahy, Náměstí 04:54 – 05:09
290441/1001 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem 05:11 – 05:26
290441/1002 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem – Jílové u Prahy, Náměstí 05:27 – 05:36
290444/1005 Jílové u Prahy, Náměstí – Davle, U Pomníku 05:58 – 06:13
290444/1012 Davle, U Pomníku – Jílové u Prahy, Náměstí 06:20 – 06:35
290441/1003 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží 06:40 – 06:57
290441/1004 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží – Jílové u Prahy, Náměstí 07:02 – 07:20
100341/1030 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 07:29 – 08:21
100341/1019 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 08:37 – 09:29
290441/1005 Jílové u Prahy, Náměstí – Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží 09:50 – 10:07
290441/1006 Jílové u Prahy, Luka p.Medníkem, Nádraží – Jílové u Prahy, Náměstí 10:07 – 10:25
100341/1044 Jílové u Prahy, Náměstí – Praha, Obchodní náměstí 10:29 – 11:21
100341/1027 Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy, Náměstí 11:37 – 12:29
100341/1054 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 13:19 – 13:51
100341/1043 Praha, Obchodní náměstí – Jesenice 14:07 – 14:41
100341/1068 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 15:19 – 15:51
100341/1059 Praha, Obchodní náměstí – Jesenice 16:07 – 16:41
100341/1084 Jesenice – Praha, Obchodní náměstí 17:19 – 17:51
100341/1075 Praha, Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, Náves 18:07 – 18:37
100341/1094 Zlatníky-Hodkovice, Náves – Praha, Obchodní náměstí 19:23 – 19:51
100341/1085 Praha, Obchodní náměstí – Praha, Točná 20:07 – 20:21
100341/1098 Praha, Točná – Praha, Obchodní náměstí 20:36 – 20:50
100341/1089 Praha, Obchodní náměstí – Praha, Točná 21:07 – 21:21
100341/1102 Praha, Točná – Praha, Obchodní náměstí 21:36 – 21:50
100341/1093 Praha, Obchodní náměstí – Praha, Točná 22:07 – 22:21
445/1 typický vůz: 9025
290445/1002 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 06:07 – 06:21
290445/1001 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 06:23 – 06:35
290445/1004 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 06:37 – 06:51
290445/1003 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 06:53 – 07:05
290445/1006 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 07:07 – 07:21
290445/1005 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 07:30 – 07:44
290445/1008 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 08:07 – 08:21
290445/1007 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 08:33 – 08:47
290445/1010 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 12:07 – 12:21
290445/1009 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 13:03 – 13:17
290445/1012 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 13:37 – 13:51
290445/1011 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 14:03 – 14:17
290445/1014 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 14:37 – 14:51
290445/1013 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 15:03 – 15:17
290445/1016 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 16:07 – 16:21
290445/1015 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 16:33 – 16:47
290445/1018 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 17:07 – 17:21
290445/1017 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 17:33 – 17:47
290445/1020 Březová-Oleško, Oleško – Vrané n.Vlt., Žel.st. 18:07 – 18:21
290445/1019 Vrané n.Vlt., Žel.st. – Březová-Oleško, Oleško 18:33 – 18:47

Arriva – Králův Dvůr

384/1 typický vůz: 9447
210014/1 Beroun, autobusové nádraží – Bykoš 05:13 – 05:45
210014/2 Bykoš – Beroun, autobusové nádraží 05:57 – 06:28
210004/4 Beroun, autobusové nádraží – Beroun, Hostim 06:49 – 07:09
100384/1004 Beroun, Hostim – Loděnice 07:09 – 07:21
100384/1003 Loděnice – Beroun, Hostim 07:29 – 07:43
210004/3 Beroun, Hostim – Beroun, autobusové nádraží 07:43 – 08:03
210004/30 Beroun, autobusové nádraží – Beroun, nem.areál 08:05 – 08:19
210004/31 Beroun, nem.areál – Beroun, autobusové nádraží 08:19 – 08:31
210004/14 Beroun, autobusové nádraží – Beroun, Hostim 11:22 – 11:42
100384/1006 Beroun, Hostim – Loděnice 11:42 – 11:54
100384/1005 Loděnice – Beroun, Hostim 12:00 – 12:14
210004/13 Beroun, Hostim – Beroun, autobusové nádraží 12:14 – 12:34
210004/18 Beroun, autobusové nádraží – Beroun, Hostim 13:21 – 13:41
100384/1008 Beroun, Hostim – Loděnice 13:41 – 13:53
100384/1007 Loděnice – Beroun, Hostim 14:00 – 14:14
210004/17 Beroun, Hostim – Beroun, autobusové nádraží 14:14 – 14:34
210004/22 Beroun, autobusové nádraží – Beroun, Hostim 14:50 – 15:10
100384/1010 Beroun, Hostim – Praha, Zličín 15:10 – 15:49
100384/1009 Praha, Zličín – Beroun, Hostim 16:10 – 16:50
210004/21 Beroun, Hostim – Beroun, autobusové nádraží 16:50 – 17:10
210004/24 Beroun, autobusové nádraží – Beroun, Hostim 17:25 – 17:45
100384/1012 Beroun, Hostim – Praha, Zličín 17:45 – 18:24
100384/1011 Praha, Zličín – Beroun, Hostim 18:42 – 19:22
210004/23 Beroun, Hostim – Beroun, autobusové nádraží 19:22 – 19:42
425/3 typický vůz: 9813
210425/1001 Mořina – Loděnice 04:50 – 05:19
100384/1001 Loděnice – Beroun, Hostim 05:20 – 05:34
100384/1002 Beroun, Hostim – Loděnice 05:36 – 05:48
210425/1002 Loděnice – Mořinka 05:50 – 06:14
210425/1003 Mořinka – Loděnice 06:15 – 06:51
210425/1004 Loděnice – Mořinka 07:02 – 07:35
210425/1007 Mořinka – Mořina, Obecní úřad 07:36 – 07:44
210425/1009 Mořina, Obecní úřad – Beroun, Plzeňka 08:04 – 08:48
210425/1006 Beroun, Plzeňka – Mořinka 10:15 – 11:07
210425/1011 Mořinka – Loděnice 11:10 – 11:43
210425/1008 Loděnice – Mořinka 12:05 – 12:42
210425/1013 Mořinka – Loděnice 12:45 – 13:18
210425/1010 Loděnice – Mořinka 13:40 – 14:17
210425/1015 Mořinka – Beroun, Plzeňka 14:20 – 14:57
210425/1012 Beroun, Plzeňka – Mořinka 15:05 – 15:57
210425/1017 Mořinka – Loděnice 16:17 – 16:50
210425/1016 Loděnice – Mořina 18:40 – 19:12
425/4 typický vůz: 9387
210425/1005 Mořina – Beroun, Plzeňka 06:37 – 07:29
210016/5 Beroun, autobusové nádraží – Hostomice, nám. 10:53 – 11:45
210016/8 Hostomice, nám. – Beroun, autobusové nádraží 12:40 – 13:32
210024/17 Beroun, autobusové nádraží – Broumy, radnice 14:33 – 15:07
210024/26 Broumy, radnice – Beroun, sídl. 15:17 – 15:52
210425/1014 Beroun, Plzeňka – Mořina 16:05 – 16:52

Arriva – Malešice

146/3 typické vozy: 9118, 9121, 9399, 9471, 9483
100146/1107 Praha, Želivského – Praha, Habrová 00:10 – 00:16
100146/1002 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 05:01 – 05:18
100146/1001 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 05:40 – 05:54
100146/1004 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 06:01 – 06:18
100146/1005 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 06:40 – 06:54
100146/1010 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 07:01 – 07:18
100146/1011 Praha, Želivského – Praha, Habrová 07:20 – 07:26
100146/1016 Praha, Habrová – Praha, Želivského 07:50 – 07:58
100146/1017 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 08:10 – 08:24
100146/1022 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 08:31 – 08:48
100146/1023 Praha, Želivského – Praha, Habrová 08:50 – 08:56
100146/1028 Praha, Habrová – Praha, Želivského 09:20 – 09:28
100146/1029 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 09:40 – 09:54
100146/1034 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 10:16 – 10:33
100146/1033 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 10:45 – 10:59
100146/1038 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 11:16 – 11:33
100146/1037 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 11:45 – 11:59
100146/1042 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 12:16 – 12:33
100146/1041 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 12:45 – 12:59
100146/1046 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 13:16 – 13:33
100146/1045 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 13:45 – 13:59
100146/1050 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 14:11 – 14:28
100146/1051 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 14:40 – 14:54
100146/1058 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 15:11 – 15:28
100146/1059 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 15:40 – 15:54
100146/1066 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 16:11 – 16:28
100146/1067 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 16:40 – 16:54
100146/1074 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 17:11 – 17:28
100146/1075 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 17:40 – 17:54
100146/1082 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 18:11 – 18:28
100146/1083 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 18:40 – 18:54
100146/1088 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 19:11 – 19:28
100146/1089 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 19:45 – 19:59
100146/1092 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 20:16 – 20:33
100146/1093 Praha, Želivského – Praha, Habrová 20:45 – 20:51
100146/1094 Praha, Habrová – Praha, Želivského 20:55 – 21:03
100146/1095 Praha, Želivského – Praha, Habrová 21:15 – 21:21
100146/1096 Praha, Habrová – Praha, Želivského 21:25 – 21:33
100146/1097 Praha, Želivského – Praha, Habrová 21:45 – 21:51
100146/1098 Praha, Habrová – Praha, Želivského 21:55 – 22:03
100146/1099 Praha, Želivského – Praha, Habrová 22:15 – 22:21
100146/1100 Praha, Habrová – Praha, Želivského 22:25 – 22:33
100146/1101 Praha, Želivského – Praha, Habrová 22:45 – 22:51
100146/1102 Praha, Habrová – Praha, Želivského 22:55 – 23:03
100146/1103 Praha, Želivského – Praha, Habrová 23:15 – 23:21
100146/1104 Praha, Habrová – Praha, Želivského 23:25 – 23:33
100146/1105 Praha, Želivského – Praha, Habrová 23:45 – 23:51
100146/1106 Praha, Habrová – Praha, Želivského 23:55 – 00:03
146/4 typické vozy: 9395, 9398, 9399
100146/1003 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 06:15 – 06:29
100146/1008 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 06:41 – 06:58
100146/1009 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 07:10 – 07:24
100146/1014 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 07:31 – 07:48
100146/1015 Praha, Želivského – Praha, Habrová 07:50 – 07:56
100146/1020 Praha, Habrová – Praha, Želivského 08:20 – 08:28
100146/1021 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 08:40 – 08:54
100146/1026 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 09:01 – 09:18
100146/1027 Praha, Želivského – Praha, Habrová 09:20 – 09:26
100146/1032 Praha, Habrová – Praha, Želivského 09:55 – 10:03
100146/1047 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 14:10 – 14:24
100146/1054 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 14:41 – 14:58
100146/1055 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 15:10 – 15:24
100146/1062 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 15:41 – 15:58
100146/1063 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 16:10 – 16:24
100146/1070 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 16:41 – 16:58
100146/1071 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 17:10 – 17:24
100146/1078 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 17:41 – 17:58
100146/1079 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 18:10 – 18:24
100146/1086 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 18:41 – 18:58
100146/1087 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 19:15 – 19:29
100146/1090 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 19:46 – 20:03
100146/1091 Praha, Želivského – Praha, Habrová 20:15 – 20:21
146/5
100146/1006 Praha, Habrová – Praha, Želivského 06:40 – 06:48
100146/1007 Praha, Želivského – Praha, Habrová 06:50 – 06:56
100146/1012 Praha, Habrová – Praha, Želivského 07:20 – 07:28
100146/1013 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 07:40 – 07:54
100146/1018 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 08:01 – 08:18
100146/1019 Praha, Želivského – Praha, Habrová 08:20 – 08:26
100146/1024 Praha, Habrová – Praha, Želivského 08:50 – 08:58
100146/1025 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 09:10 – 09:24
100146/1030 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 09:31 – 09:48
100146/1031 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 10:15 – 10:29
100146/1036 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 10:46 – 11:03
100146/1035 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 11:15 – 11:29
100146/1040 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 11:46 – 12:03
100146/1039 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 12:15 – 12:29
100146/1044 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 12:46 – 13:03
100146/1043 Praha, Želivského – Praha, Mezitraťová 13:15 – 13:29
100146/1048 Praha, Mezitraťová – Praha, Želivského 13:46 – 14:03
100146/1049 Praha, Želivského – Praha, Habrová 14:20 – 14:26
100146/1052 Praha, Habrová – Praha, Želivského 14:40 – 14:48
100146/1053 Praha, Želivského – Praha, Habrová 14:50 – 14:56
100146/1056 Praha, Habrová – Praha, Želivského 15:10 – 15:18
100146/1057 Praha, Želivského – Praha, Habrová 15:20 – 15:26
100146/1060 Praha, Habrová – Praha, Želivského 15:40 – 15:48
100146/1061 Praha, Želivského – Praha, Habrová 15:50 – 15:56
100146/1064 Praha, Habrová – Praha, Želivského 16:10 – 16:18
100146/1065 Praha, Želivského – Praha, Habrová 16:20 – 16:26
100146/1068 Praha, Habrová – Praha, Želivského 16:40 – 16:48
100146/1069 Praha, Želivského – Praha, Habrová 16:50 – 16:56
100146/1072 Praha, Habrová – Praha, Želivského 17:10 – 17:18
100146/1073 Praha, Želivského – Praha, Habrová 17:20 – 17:26
100146/1076 Praha, Habrová – Praha, Želivského 17:40 – 17:48
100146/1077 Praha, Želivského – Praha, Habrová 17:50 – 17:56
100146/1080 Praha, Habrová – Praha, Želivského 18:10 – 18:18
100146/1081 Praha, Želivského – Praha, Habrová 18:20 – 18:26
100146/1084 Praha, Habrová – Praha, Želivského 18:40 – 18:48
100146/1085 Praha, Želivského – Praha, Habrová 18:50 – 18:56
155/1 typické vozy: 9118, 9121, 9399, 9471, 9483
100155/1002 Praha, Univerzitní – Praha, Želivského 04:34 – 04:45
100155/1001 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 05:00 – 05:18
100155/1004 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 05:18 – 05:40
100155/1005 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 05:52 – 06:13
100155/1008 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 06:18 – 06:40
100155/1009 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 06:57 – 07:18
100155/1012 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 07:18 – 07:40
100155/1013 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 07:57 – 08:18
100155/1016 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 08:18 – 08:40
100155/1017 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 08:57 – 09:18
100155/1020 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 09:18 – 09:40
100155/1021 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 09:57 – 10:18
100155/1024 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 10:28 – 10:50
100155/1025 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 10:57 – 11:18
100155/1028 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 11:28 – 11:50
100155/1029 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 11:57 – 12:18
100155/1032 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 12:28 – 12:50
100155/1033 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 12:57 – 13:18
100155/1036 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 13:28 – 13:50
100155/1037 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 13:57 – 14:18
100155/1040 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 14:18 – 14:40
100155/1041 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 14:57 – 15:18
100155/1044 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 15:18 – 15:40
100155/1045 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 15:57 – 16:18
100155/1048 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 16:18 – 16:40
100155/1049 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 16:57 – 17:18
100155/1052 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 17:18 – 17:40
100155/1053 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 17:57 – 18:18
100155/1056 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 18:18 – 18:40
100155/1057 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 18:57 – 19:18
100155/1060 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 19:23 – 19:45
100155/1061 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 19:57 – 20:18
100155/1064 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 20:28 – 20:48
100155/1065 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 21:00 – 21:18
100155/1068 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 21:28 – 21:48
100155/1071 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 22:00 – 22:18
100155/1072 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 22:28 – 22:48
100155/1075 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 23:00 – 23:18
100155/1076 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 23:28 – 23:48
155/2 typické vozy: 9118, 9121, 9399, 9471, 9483
100155/1003 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 05:25 – 05:43
100155/1006 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 05:43 – 06:05
100155/1007 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 06:27 – 06:48
100155/1010 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 06:48 – 07:10
100155/1011 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 07:27 – 07:48
100155/1014 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 07:48 – 08:10
100155/1015 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 08:27 – 08:48
100155/1018 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 08:48 – 09:10
100155/1019 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 09:27 – 09:48
100155/1022 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 09:58 – 10:20
100155/1023 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 10:27 – 10:48
100155/1026 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 10:58 – 11:20
100155/1027 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 11:27 – 11:48
100155/1030 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 11:58 – 12:20
100155/1031 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 12:27 – 12:48
100155/1034 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 12:58 – 13:20
100155/1035 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 13:27 – 13:48
100155/1038 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 13:58 – 14:20
100155/1039 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 14:27 – 14:48
100155/1042 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 14:48 – 15:10
100155/1043 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 15:27 – 15:48
100155/1046 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 15:48 – 16:10
100155/1047 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 16:27 – 16:48
100155/1050 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 16:48 – 17:10
100155/1051 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 17:27 – 17:48
100155/1054 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 17:48 – 18:10
100155/1055 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 18:27 – 18:48
100155/1058 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Nemocnice Vinohrady 18:48 – 19:10
100155/1059 Praha, Nemocnice Vinohrady – Praha, Poliklinika Malešice 19:27 – 19:48
100155/1062 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 19:58 – 20:18
100155/1063 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 20:30 – 20:48
100155/1066 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 20:58 – 21:18
100155/1067 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 21:30 – 21:48
100155/1070 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 21:58 – 22:18
100155/1073 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 22:30 – 22:48
100155/1074 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Želivského 22:58 – 23:18
100155/1077 Praha, Želivského – Praha, Poliklinika Malešice 23:30 – 23:48
163/53 typické vozy: 9115, 9116, 9484
100163/1001 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 04:27 – 04:53
100163/1008 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 05:12 – 05:39
100163/1009 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 05:45 – 06:13
100163/1018 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 06:21 – 06:48
100163/1019 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 07:00 – 07:33
100163/1034 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 07:58 – 08:33
100163/1035 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 09:25 – 09:58
100163/1050 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 10:18 – 10:51
100163/1043 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 11:25 – 11:58
100163/1058 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 12:18 – 12:51
100163/1051 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 13:10 – 13:43
100163/1066 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 13:53 – 14:26
100163/1063 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 14:40 – 15:13
100163/1078 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 15:23 – 15:56
100163/1077 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 16:25 – 16:58
100163/1092 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 17:08 – 17:41
100163/1091 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 18:10 – 18:43
100163/1106 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 18:53 – 19:26
100163/1103 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 19:48 – 20:19
100163/1116 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 20:37 – 21:05
100208/1119 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 21:08 – 21:14
100208/1126 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 21:43 – 21:50
100208/1123 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 22:15 – 22:38
100208/1130 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 22:57 – 23:18
100163/1119 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 23:33 – 23:59
163/55 typické vozy: 9320, 9394, 9395, 9398
100208/1004 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 05:08 – 05:29
100208/1003 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 05:52 – 06:14
100208/1010 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 06:21 – 06:42
100208/1011 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 06:52 – 07:18
100208/1018 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 07:21 – 07:43
100208/1019 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 07:55 – 08:22
100208/1028 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 08:40 – 09:05
100208/1029 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 09:15 – 09:22
100208/1032 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 09:25 – 09:33
100208/1033 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 09:45 – 09:52
100208/1038 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 10:04 – 10:12
100163/1053 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 13:25 – 13:58
100163/1068 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 14:08 – 14:41
100163/1067 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 15:10 – 15:43
100163/1082 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 15:53 – 16:26
100163/1081 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 16:55 – 17:28
100163/1096 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 17:38 – 18:11
163/56 typické vozy: 9320, 9394, 9395, 9398
100163/1022 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 06:46 – 07:16
100163/1023 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 07:30 – 08:03
100163/1038 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 08:23 – 08:58
100163/1059 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 14:10 – 14:43
100163/1074 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 14:53 – 15:26
100163/1073 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 15:55 – 16:28
100163/1088 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 16:38 – 17:11
100163/1087 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 17:40 – 18:13
100163/1102 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 18:23 – 18:56
100163/1099 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 19:10 – 19:43
163/57 typické vozy: 9320, 9394, 9395, 9398
100211/1014 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 06:39 – 06:46
100211/1007 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 06:47 – 06:54
100211/1020 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 07:08 – 07:15
100211/1009 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 07:17 – 07:24
100163/1030 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 07:34 – 08:09
100163/1031 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 08:35 – 09:08
100163/1046 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 09:23 – 09:56
100163/1065 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 14:55 – 15:28
100163/1080 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 15:38 – 16:11
100163/1079 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 16:40 – 17:13
100163/1094 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 17:23 – 17:56
100163/1093 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 18:25 – 18:58
100163/1108 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 19:08 – 19:41
204/71 typický vůz: 9022
100204/1001 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 04:38 – 05:25
100204/1006 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 05:44 – 06:28
100204/1009 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 06:37 – 07:27
100204/1014 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 07:43 – 08:28
100204/1017 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 08:37 – 09:27
100204/1022 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 09:43 – 10:28
100204/1025 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 10:37 – 11:27
100204/1030 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 11:43 – 12:28
100204/1033 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 12:37 – 13:27
100204/1038 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 13:43 – 14:28
100204/1041 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 14:37 – 15:27
100204/1046 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 15:43 – 16:28
100204/1049 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 16:37 – 17:27
100204/1054 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 17:43 – 18:28
100204/1057 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 18:37 – 19:27
100204/1062 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 19:43 – 20:28
100204/1065 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 20:38 – 21:25
100204/1070 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 22:14 – 22:58
100204/1071 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 23:38 – 00:08
204/73 typický vůz: 9044
100204/1002 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 04:44 – 05:28
100204/1005 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 05:38 – 06:27
100204/1010 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 06:43 – 07:28
100204/1013 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 07:37 – 08:27
100204/1018 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 08:43 – 09:28
100204/1021 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 09:37 – 10:27
100204/1026 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 10:43 – 11:28
100204/1029 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 11:37 – 12:27
100204/1034 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 12:43 – 13:28
100204/1037 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 13:37 – 14:27
100204/1042 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 14:43 – 15:28
100204/1045 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 15:37 – 16:27
100204/1050 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 16:43 – 17:28
100204/1053 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 17:37 – 18:27
100204/1058 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 18:43 – 19:28
100204/1061 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 19:37 – 20:25
100204/1066 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 20:44 – 21:28
100204/1067 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 21:38 – 22:25
100204/1072 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 23:14 – 23:58
204/74 typický vůz: 9043
100204/1004 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 05:14 – 05:58
100204/1007 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 06:07 – 06:57
100204/1012 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 07:13 – 07:58
100204/1015 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 08:07 – 08:57
100204/1020 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 09:13 – 09:58
100204/1023 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 10:07 – 10:57
100204/1028 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 11:13 – 11:58
100204/1031 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 12:07 – 12:57
100204/1036 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 13:13 – 13:58
100204/1039 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 14:07 – 14:57
100204/1044 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 15:13 – 15:58
100204/1047 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 16:07 – 16:57
100204/1052 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 17:13 – 17:58
100204/1055 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 18:07 – 18:57
100204/1060 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 19:13 – 19:58
100204/1063 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 20:08 – 20:55
100204/1068 Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Obchodní centrum Černý Most 21:14 – 21:58
100204/1069 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Sídliště Petrovice 22:38 – 23:25
208/61 typické vozy: 9116, 9484
100163/1123 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 00:40 – 01:06
100208/1002 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 04:28 – 04:49
100208/1001 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 05:15 – 05:36
100208/1008 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 06:06 – 06:27
100208/1009 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 06:37 – 07:02
100208/1016 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 07:06 – 07:28
100273/1001 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Skalka 07:29 – 07:39
100208/1023 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 08:28 – 08:55
100208/1034 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 09:22 – 09:47
100208/1037 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 10:15 – 10:22
100208/1046 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 11:02 – 11:10
100208/1045 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 11:15 – 11:22
100208/1048 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 11:22 – 11:30
100208/1047 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 11:35 – 12:02
100208/1058 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 12:15 – 12:40
100208/1057 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 12:45 – 12:52
100208/1060 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 12:52 – 13:00
100208/1127 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 13:03 – 13:30
100208/1132 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 13:35 – 14:00
100208/1065 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 14:03 – 14:30
100208/1074 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 14:38 – 15:03
100208/1075 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 15:18 – 15:25
100208/1080 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 15:40 – 15:48
100208/1081 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 16:03 – 16:30
100208/1090 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 16:38 – 17:03
100208/1091 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 17:18 – 17:25
100208/1096 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 17:40 – 17:48
100208/1097 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 18:03 – 18:30
100208/1106 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 18:38 – 19:02
100208/1105 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 19:03 – 19:28
100208/1114 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 19:41 – 20:05
100208/1113 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 20:18 – 20:43
100208/1124 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 21:01 – 21:25
100163/1111 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 21:28 – 21:59
100163/1122 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 22:07 – 22:35
100163/1117 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 23:03 – 23:29
100163/1128 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 23:33 – 23:59
208/62 typický vůz: 9484
100163/1002 Praha, Dolní Počernice – Praha, Depo Hostivař 04:27 – 04:39
100163/1003 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 04:55 – 05:22
100163/1012 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 05:42 – 06:09
100163/1013 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 06:15 – 06:46
100163/1024 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 06:58 – 07:30
100163/1025 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 07:45 – 08:18
100163/1040 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 08:38 – 09:13
100208/1031 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 09:35 – 10:02
100208/1042 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 10:15 – 10:40
100208/1041 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 10:45 – 10:52
100208/1044 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 10:52 – 11:00
100208/1043 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 11:05 – 11:12
100208/1054 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 12:02 – 12:10
100208/1055 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 12:15 – 12:22
100208/1064 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 13:02 – 13:10
100208/1059 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 13:18 – 13:25
100208/1066 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 13:32 – 13:40
100208/1063 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 13:48 – 13:55
100208/1068 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 14:10 – 14:18
100208/1067 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 14:18 – 14:25
100208/1072 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 14:40 – 14:48
100208/1073 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 15:03 – 15:30
100208/1082 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 15:38 – 16:03
100208/1083 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 16:18 – 16:25
100208/1088 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 16:40 – 16:48
100208/1089 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 17:03 – 17:30
100208/1098 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 17:38 – 18:03
100208/1099 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 18:18 – 18:25
100208/1104 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 18:40 – 18:47
100208/1103 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 18:48 – 18:54
100208/1108 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 19:10 – 19:17
100208/1107 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 19:18 – 19:24
100208/1112 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 19:40 – 19:47
100208/1111 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 19:58 – 20:04
100208/1116 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 20:18 – 20:25
100208/1115 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 20:38 – 20:44
100208/1120 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 20:48 – 20:55
100163/1109 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 20:58 – 21:29
100163/1120 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 21:37 – 22:05
208/63 typické vozy: 9466, 9473
100208/1006 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 05:40 – 06:01
100208/1005 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 06:07 – 06:32
100208/1012 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 06:36 – 06:57
100208/1013 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 07:07 – 07:34
100208/1020 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 07:36 – 08:01
100208/1021 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 08:13 – 08:20
100208/1026 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 08:42 – 08:50
100208/1027 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 09:05 – 09:12
100208/1030 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 09:12 – 09:20
100208/1069 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 14:33 – 15:00
100208/1078 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 15:08 – 15:33
100208/1079 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 15:48 – 15:55
100208/1084 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 16:10 – 16:18
100208/1085 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 16:33 – 17:00
100208/1094 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 17:08 – 17:33
100208/1095 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 17:48 – 17:55
100208/1100 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 18:10 – 18:18
100208/1101 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 18:33 – 18:58
100208/1110 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 19:08 – 19:32
100208/1109 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 19:38 – 20:03
100208/1118 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 20:21 – 20:45
208/64 typické vozy: 9466, 9473
100208/1007 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 06:22 – 06:47
100208/1014 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 06:51 – 07:13
100208/1015 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 07:22 – 07:49
100208/1024 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 08:01 – 08:26
100208/1025 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 08:45 – 08:52
100208/1036 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 09:55 – 10:03
100208/1035 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 10:05 – 10:12
100208/1040 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 10:22 – 10:30
100208/1039 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 10:35 – 11:02
100208/1050 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 11:15 – 11:40
100208/1049 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 11:45 – 11:52
100208/1052 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 11:52 – 12:00
100208/1051 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 12:05 – 12:12
100208/1056 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 12:22 – 12:30
100208/1053 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 12:35 – 13:02
100208/1062 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 13:05 – 13:30
100208/1061 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 13:33 – 14:00
100208/1070 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 14:08 – 14:33
100208/1071 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 14:48 – 14:55
100208/1076 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 15:10 – 15:18
100208/1077 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 15:33 – 16:00
100208/1086 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 16:08 – 16:33
100208/1087 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 16:48 – 16:55
100208/1092 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 17:10 – 17:18
100208/1093 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 17:33 – 18:00
100208/1102 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 18:08 – 18:33
224/76
100224/1003 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 05:08 – 05:57
100224/1010 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 06:14 – 07:00
100224/1019 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 07:08 – 07:58
100224/1026 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 08:14 – 09:00
100224/1033 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 09:08 – 09:58
100224/1038 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 10:14 – 11:00
100224/1041 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 11:08 – 11:58
100224/1046 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 12:14 – 13:00
100224/1051 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 13:08 – 13:58
100224/1058 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 14:14 – 15:00
100224/1067 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 15:08 – 15:58
100224/1074 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 16:14 – 17:00
100224/1083 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 17:08 – 17:58
100224/1090 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 18:14 – 19:00
100224/1099 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 19:08 – 19:58
100224/1104 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 20:14 – 21:00
100224/1105 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 21:08 – 21:57
100224/1108 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 22:14 – 23:00
100224/1109 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 23:08 – 23:57
224/77 typický vůz: 9045
100224/1002 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 04:44 – 05:30
100224/1007 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 05:38 – 06:28
100224/1014 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 06:44 – 07:30
100224/1023 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 07:38 – 08:28
100224/1030 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 08:44 – 09:30
100224/1035 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 09:38 – 10:28
100224/1040 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 10:44 – 11:30
100224/1043 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 11:38 – 12:28
100224/1048 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 12:44 – 13:30
100224/1055 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 13:38 – 14:28
100224/1062 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 14:44 – 15:30
100224/1071 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 15:38 – 16:28
100224/1078 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 16:44 – 17:30
100224/1087 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 17:38 – 18:28
100224/1094 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 18:44 – 19:30
100224/1101 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 19:38 – 20:27
224/78
100224/1004 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 05:14 – 06:00
100224/1011 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 06:08 – 06:58
100224/1018 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 07:14 – 08:00
100224/1027 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 08:08 – 08:58
100224/1034 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 09:14 – 10:00
100224/1037 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 10:08 – 10:58
100224/1042 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 11:14 – 12:00
100224/1045 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 12:08 – 12:58
100224/1050 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 13:14 – 14:00
100224/1059 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 14:08 – 14:58
100224/1066 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 15:14 – 16:00
100224/1075 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 16:08 – 16:58
100224/1082 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 17:14 – 18:00
100224/1091 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 18:08 – 18:58
100224/1098 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 19:14 – 20:00
100224/1103 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 20:08 – 20:57
100224/1106 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 21:14 – 22:00
100224/1107 Praha, Dolnopočernický hřbitov – Praha, Ve Žlíbku 22:08 – 22:57
100224/1110 Praha, Ve Žlíbku – Praha, Dolnopočernický hřbitov 23:14 – 00:00
224/79 typický vůz: 9030
100224/1005 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 05:49 – 05:58
100224/1008 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 06:13 – 06:19
100224/1009 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 06:19 – 06:28
100224/1012 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 06:43 – 06:49
100224/1013 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 06:49 – 06:58
100224/1016 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 07:13 – 07:19
100224/1017 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 07:19 – 07:28
100224/1020 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 07:43 – 07:49
100224/1021 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 07:49 – 07:58
100224/1024 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 08:13 – 08:19
100224/1025 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 08:19 – 08:28
100224/1028 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 08:43 – 08:49
100224/1029 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 08:49 – 08:58
100224/1032 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 09:13 – 09:19
100224/1049 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 13:19 – 13:28
100224/1052 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 13:43 – 13:49
100224/1053 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 13:49 – 13:58
100224/1056 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 14:13 – 14:19
100224/1057 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 14:19 – 14:28
100224/1060 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 14:43 – 14:49
100224/1061 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 14:49 – 14:58
100224/1064 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 15:13 – 15:19
100224/1065 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 15:19 – 15:28
100224/1068 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 15:43 – 15:49
100224/1069 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 15:49 – 15:58
100224/1072 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 16:13 – 16:19
100224/1073 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 16:19 – 16:28
100224/1076 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 16:43 – 16:49
100224/1077 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 16:49 – 16:58
100224/1080 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 17:13 – 17:19
100224/1081 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 17:19 – 17:28
100224/1084 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 17:43 – 17:49
100224/1085 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 17:49 – 17:58
100224/1088 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 18:13 – 18:19
100224/1089 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 18:19 – 18:28
100224/1092 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 18:43 – 18:49
100224/1093 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 18:49 – 18:58
100224/1096 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 19:13 – 19:19
100224/1097 Praha, Bryksova – Praha, Obchodní centrum Černý Most 19:19 – 19:28
100224/1100 Praha, Obchodní centrum Černý Most – Praha, Bryksova 19:43 – 19:49
228/11
100228/1004 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 05:03 – 05:39
100228/1005 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 06:03 – 06:43
100228/1014 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 07:03 – 07:41
100253/1003 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Hostýnská 07:41 – 07:45
100228/1013 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 08:00 – 08:43
100228/1026 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 09:13 – 09:53
100228/1017 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 10:00 – 10:43
100228/1030 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 11:13 – 11:53
100228/1021 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 12:00 – 12:43
100228/1036 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 13:08 – 13:48
100228/1027 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 14:10 – 14:53
100228/1042 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 15:03 – 15:43
100228/1035 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 16:10 – 16:53
100228/1050 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 17:03 – 17:43
100228/1043 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 18:10 – 18:53
100228/1058 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 19:03 – 19:43
100228/1049 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 20:04 – 20:43
100228/1064 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 20:48 – 20:57
100228/1051 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Benice 21:03 – 21:10
100228/1066 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 21:13 – 21:53
100228/1055 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 22:04 – 22:43
100228/1070 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 23:13 – 23:49
228/12
100228/1002 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 04:11 – 04:20
100228/1001 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Benice 05:16 – 05:23
100228/1006 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 05:33 – 06:11
100228/1007 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 06:30 – 07:13
100228/1016 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 07:15 – 07:24
100228/1018 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 07:33 – 08:16
100228/1015 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 09:00 – 09:43
100228/1028 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 10:13 – 10:53
100228/1019 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 11:00 – 11:43
100228/1032 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 12:13 – 12:53
100228/1023 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 13:00 – 13:43
100228/1038 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 14:03 – 14:43
100228/1031 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 15:10 – 15:53
100228/1046 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 16:03 – 16:43
100228/1039 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 17:10 – 17:53
100228/1054 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 18:03 – 18:43
100228/1047 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 19:10 – 19:53
100228/1062 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 20:13 – 20:53
100228/1053 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 21:04 – 21:43
100228/1068 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 22:13 – 22:49
100228/1057 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 23:08 – 23:43
100228/1072 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 23:50 – 23:59
228/13
100228/1008 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 06:03 – 06:41
100228/1009 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 07:00 – 07:43
100228/1020 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 08:03 – 08:43
100228/1034 Praha, Škola Dubeč – Praha, Poliklinika Malešice 12:56 – 13:18
100228/1025 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 13:40 – 14:23
100228/1040 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 14:33 – 15:13
100228/1033 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 15:40 – 16:23
100228/1048 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 16:33 – 17:13
100228/1041 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 17:40 – 18:23
100228/1056 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 18:33 – 19:13
228/14 typický vůz: 9038
100228/1003 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 05:34 – 06:13
100228/1010 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 06:15 – 06:24
100228/1012 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 06:33 – 07:11
100253/1001 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Hostýnská 07:11 – 07:15
100228/1011 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 07:20 – 08:03
100228/1022 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 08:15 – 08:24
100228/1024 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 08:33 – 09:13
100228/1029 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 14:40 – 15:23
100228/1044 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 15:33 – 16:13
100228/1037 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 16:40 – 17:23
100228/1052 Praha, Benice – Praha, Poliklinika Malešice 17:33 – 18:13
100228/1045 Praha, Poliklinika Malešice – Praha, Benice 18:40 – 19:23
100228/1060 Praha, Benice – Praha, Nádraží Uhříněves 19:33 – 19:42
303/11
100344/1018 Horoušany, Horoušánky – Praha, Černý Most 06:46 – 07:12
176101/9 Praha, Roztyly – Pelhřimov, aut.nádr. 09:57 – 12:10
176101/8 Pelhřimov, aut.nádr. – Praha, Roztyly 13:45 – 15:50
326/29 typické vozy: 9120, 9124, 9465
100332/1002 Jesenice – Praha, Budějovická 04:08 – 04:28
100326/1001 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 05:00 – 05:25
100326/1006 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 05:43 – 06:02
100326/1009 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 06:10 – 06:35
100326/1014 Jesenice, Belnická – Praha, Volha 06:40 – 07:09
100326/1023 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 07:25 – 07:50
100326/1030 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 08:00 – 08:19
100326/1035 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 08:31 – 08:56
100326/1038 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 09:04 – 09:23
100326/1045 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 09:55 – 10:20
100326/1044 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 10:28 – 10:53
100327/1019 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 11:10 – 11:27
100327/1028 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 11:51 – 12:08
100326/1055 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 12:25 – 12:50
100326/1054 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 12:58 – 13:23
100326/1063 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 13:55 – 14:15
100326/1062 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 14:19 – 14:38
100326/1073 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 15:10 – 15:26
100326/1072 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 15:37 – 15:53
100326/1081 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 16:10 – 16:26
100326/1080 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 16:37 – 16:53
100326/1089 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 17:10 – 17:26
100326/1088 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 17:37 – 17:53
100326/1097 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 18:10 – 18:26
100326/1096 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 18:37 – 18:53
100326/1107 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 19:30 – 19:50
100326/1106 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 19:59 – 20:18
100327/1047 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 20:40 – 20:57
100327/1056 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 21:16 – 21:33
100327/1049 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 21:40 – 21:57
100327/1058 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 22:16 – 22:33
100327/1051 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 22:40 – 22:57
100397/1032 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 23:30 – 23:40
100327/1053 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 23:45 – 00:02
326/30 typický vůz: 9950
100397/1003 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 05:10 – 05:20
100397/1005 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 05:35 – 05:45
100326/1013 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 06:35 – 06:55
100326/1018 Jesenice, Belnická – Praha, Volha 07:00 – 07:29
100326/1029 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 07:59 – 08:15
100326/1067 Praha, Volha – Jesenice, Belnická 14:13 – 14:45
100326/1066 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 14:49 – 15:08
100326/1075 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 15:25 – 15:45
100326/1074 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 15:49 – 16:08
100326/1083 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 16:25 – 16:45
100326/1082 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 16:49 – 17:08
100397/1023 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 17:15 – 17:25
100397/1020 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 17:30 – 17:40
100397/1025 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 17:50 – 18:00
100397/1022 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 18:05 – 18:15
100326/1099 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 18:25 – 18:45
100326/1098 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 18:49 – 19:08
326/31 typický vůz: 9952
100328/1001 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 05:20 – 05:44
100328/1002 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 05:45 – 06:09
100326/1011 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 06:23 – 06:48
100326/1016 Jesenice, Belnická – Praha, Volha 06:50 – 07:19
100326/1025 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 07:37 – 07:53
100326/1032 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 08:13 – 08:29
100326/1041 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 09:10 – 09:26
100328/1053 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 14:35 – 14:59
100328/1042 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 15:05 – 15:30
100328/1065 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 16:35 – 16:59
100328/1054 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 17:05 – 17:30
100328/1071 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 17:35 – 17:59
100328/1060 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 18:05 – 18:30
100326/1103 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 18:55 – 19:15
100326/1102 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 19:19 – 19:38
326/32 typické vozy: 9120, 9124, 9465
100328/1003 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 05:45 – 06:09
100328/1004 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 06:10 – 06:34
100326/1015 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 06:43 – 07:08
100326/1020 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 07:10 – 07:29
100326/1027 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 07:49 – 08:14
100326/1034 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 08:20 – 08:39
100327/1015 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 09:20 – 09:37
100327/1024 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 09:51 – 10:08
100326/1047 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 10:25 – 10:50
100326/1046 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 10:58 – 11:23
100326/1053 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 11:55 – 12:20
100326/1052 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 12:28 – 12:53
100327/1023 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 13:10 – 13:27
100327/1032 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 13:44 – 14:01
100326/1069 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 14:40 – 14:56
100326/1068 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 15:07 – 15:23
100326/1079 Praha, Volha – Jesenice, Belnická 15:43 – 16:15
100326/1078 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 16:19 – 16:38
100326/1087 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 16:55 – 17:15
100326/1086 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 17:19 – 17:38
100326/1095 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 17:55 – 18:15
100326/1094 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 18:19 – 18:38
100326/1105 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 19:10 – 19:26
100326/1104 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 19:42 – 19:58
100326/1111 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 20:25 – 20:44
100326/1110 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 20:59 – 21:18
100326/1115 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 21:25 – 21:44
100326/1114 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 21:59 – 22:18
100326/1119 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 22:25 – 22:44
100326/1118 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 22:59 – 23:18
326/33 typické vozy: 9120, 9124, 9465
100326/1004 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 05:23 – 05:42
100326/1007 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 05:55 – 06:20
100326/1012 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 06:28 – 06:47
100326/1019 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 07:03 – 07:28
100326/1024 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 07:30 – 07:49
100326/1031 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 08:09 – 08:34
100326/1036 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 08:40 – 08:59
100326/1043 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 09:25 – 09:50
100326/1042 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 09:58 – 10:23
100326/1049 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 10:55 – 11:20
100326/1048 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 11:28 – 11:53
100327/1021 Praha, Opatov – Jesenice 12:10 – 12:33
100327/1030 Jesenice – Praha, Opatov 12:45 – 13:08
100326/1059 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 13:25 – 13:45
100326/1058 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 13:49 – 14:08
100328/1055 Praha, Opatov – Čestlice 14:55 – 15:06
100328/1044 Čestlice – Praha, Opatov 15:38 – 15:50
100328/1061 Praha, Opatov – Čestlice 15:55 – 16:06
100328/1050 Čestlice – Praha, Opatov 16:36 – 16:50
100326/1091 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 17:25 – 17:45
100326/1090 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 17:49 – 18:08
100327/1043 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 18:47 – 19:04
100327/1052 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 19:14 – 19:31
100326/1109 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 19:55 – 20:11
100326/1108 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 20:32 – 20:48
100326/1113 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 20:55 – 21:11
100326/1112 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 21:32 – 21:48
100326/1117 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 21:55 – 22:11
100326/1116 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 22:32 – 22:48
100326/1121 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 22:55 – 23:11
100326/1120 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 23:32 – 23:48
326/35 typické vozy: 9326, 9474, 9475
100326/1005 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 05:40 – 06:05
100326/1010 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 06:13 – 06:32
100327/1005 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 06:40 – 06:57
100327/1014 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 07:07 – 07:24
100327/1011 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 07:43 – 08:00
100327/1020 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 08:07 – 08:24
100326/1039 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 08:55 – 09:20
100326/1040 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 09:28 – 09:53
100326/1057 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 12:55 – 13:20
100326/1056 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 13:28 – 13:53
100326/1065 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 14:10 – 14:26
100326/1064 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 14:37 – 14:53
100327/1036 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 15:19 – 15:36
100397/1017 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 15:45 – 15:55
100397/1014 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 16:00 – 16:10
100397/1019 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 16:15 – 16:25
100397/1016 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 16:30 – 16:40
100397/1021 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 16:50 – 17:00
100397/1018 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 17:05 – 17:15
326/36 typické vozy: 9326, 9474, 9475
100327/1003 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 06:17 – 06:34
100327/1010 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 06:47 – 07:04
100326/1021 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 07:15 – 07:35
100326/1026 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 07:40 – 07:59
100326/1077 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 15:40 – 15:56
100326/1076 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 16:07 – 16:23
100326/1085 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 16:40 – 16:56
100326/1084 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 17:07 – 17:23
100326/1093 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 17:40 – 17:56
100326/1092 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 18:07 – 18:23
100326/1101 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 18:40 – 18:56
100326/1100 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 19:07 – 19:23
100327/1045 Praha, Opatov – Jesenice 19:40 – 20:03
100327/1054 Jesenice – Praha, Opatov 20:10 – 20:33
326/37 typické vozy: 9326, 9474, 9475
100397/1006 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 05:30 – 05:40
100327/1001 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 05:47 – 06:04
100327/1008 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 06:22 – 06:39
100326/1017 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 06:55 – 07:15
100326/1022 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 07:20 – 07:39
100327/1013 Praha, Opatov – Jesenice 08:14 – 08:37
100327/1022 Jesenice – Praha, Opatov 08:45 – 09:08
100326/1061 Praha, Volha – Vestec, BIOCEV 13:28 – 13:56
100326/1060 Vestec, BIOCEV – Praha, Opatov 14:07 – 14:23
100327/1027 Praha, Opatov – Jesenice 14:47 – 15:10
100327/1038 Jesenice – Praha, Opatov 15:38 – 16:01
100327/1033 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 16:17 – 16:34
100327/1044 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 17:14 – 17:31
100327/1039 Praha, Opatov – Jesenice 17:47 – 18:10
100327/1050 Jesenice – Praha, Opatov 18:38 – 19:01
328/1 typický vůz: 9444
100385/1002 Říčany, Nádraží – Praha, Opatov 04:55 – 05:35
100385/1003 Praha, Opatov – Louňovice 06:00 – 07:01
100385/1012 Louňovice – Praha, Opatov 07:19 – 08:20
100385/1011 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 09:00 – 09:51
100385/1020 Říčany, Olivovna – Praha, Opatov 10:29 – 11:20
100385/1017 Praha, Opatov – Mukařov 12:00 – 12:57
100385/1026 Mukařov – Praha, Opatov 13:24 – 14:20
100385/1029 Praha, Opatov – Louňovice 15:00 – 16:05
100385/1036 Louňovice – Praha, Opatov 16:19 – 17:20
100385/1039 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 17:30 – 17:53
100385/1042 Nupaky, hotel – Praha, Opatov 18:26 – 18:50
100385/1045 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 19:00 – 19:47
100385/1048 Říčany, Olivovna – Praha, Opatov 20:34 – 21:22
100397/1027 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 21:35 – 21:45
100385/1051 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 22:00 – 22:47
282494/1024 Říčany, Nádraží – Všestary 23:10 – 23:30
328/2 typické vozy: 9102, 9353, 9291, 9305, 9404
282428/1005 Doubek – Jesenice 07:27 – 08:33
100385/1021 Praha, Opatov – Mukařov 13:10 – 14:07
100385/1028 Mukařov – Praha, Opatov 14:24 – 15:20
100328/1059 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 15:35 – 15:59
100328/1048 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 16:05 – 16:30
100328/1067 Praha, Opatov – Čestlice 16:55 – 17:06
100328/1056 Čestlice – Praha, Opatov 17:38 – 17:50
100327/1048 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 18:14 – 18:31
100328/1075 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 18:35 – 18:59
100328/1066 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 19:05 – 19:30
100385/1047 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 20:00 – 20:47
328/3 typické vozy: 9418, 9496
100326/1002 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 04:51 – 05:10
100326/1003 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 05:20 – 05:45
100326/1008 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 05:58 – 06:17
100328/1009 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 06:35 – 06:59
100328/1010 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 07:05 – 07:29
100328/1017 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 07:35 – 07:59
100328/1014 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 08:05 – 08:29
100328/1027 Praha, Opatov – Čestlice 08:50 – 09:03
100385/1013 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 10:00 – 10:51
100385/1022 Říčany, Olivovna – Praha, Opatov 11:29 – 12:20
100328/1045 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 12:35 – 12:59
100328/1034 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 13:05 – 13:30
100385/1025 Praha, Opatov – Louňovice 14:00 – 15:01
100385/1032 Louňovice – Praha, Opatov 15:19 – 16:20
100385/1035 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 16:30 – 16:55
100385/1038 Nupaky, hotel – Praha, Opatov 17:26 – 17:50
100385/1041 Praha, Opatov – Mukařov 18:00 – 18:52
100385/1046 Mukařov – Praha, Opatov 19:24 – 20:20
100328/1072 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 20:35 – 21:00
100328/1081 Praha, Opatov – Čestlice 21:05 – 21:15
100328/1074 Čestlice – Praha, Opatov 21:16 – 21:30
328/4 typické vozy: 9418, 9496
100385/1055 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 00:15 – 00:38
282428/1002 Jesenice – Říčany, Černokostelecká 05:05 – 05:47
100385/1006 Říčany, Nádraží – Praha, Opatov 06:10 – 06:50
100327/1007 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 07:00 – 07:17
100327/1016 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 07:27 – 07:44
100385/1009 Praha, Opatov – Mukařov 08:00 – 08:57
100385/1018 Mukařov – Praha, Opatov 09:24 – 10:20
100397/1011 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 10:30 – 10:40
100385/1015 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 11:00 – 11:51
100385/1024 Říčany, Olivovna – Praha, Opatov 12:29 – 13:20
100328/1049 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 13:35 – 13:59
100328/1038 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 14:05 – 14:30
100326/1071 Praha, Volha – Jesenice, Belnická 14:43 – 15:15
100326/1070 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 15:19 – 15:38
100327/1031 Praha, Opatov – Jesenice 15:47 – 16:10
100327/1042 Jesenice – Praha, Opatov 16:38 – 17:01
100327/1037 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 17:17 – 17:34
100328/1073 Praha, Opatov – Čestlice 18:05 – 18:16
100328/1062 Čestlice – Praha, Opatov 18:38 – 18:50
100328/1077 Praha, Opatov – Čestlice 19:05 – 19:16
100328/1068 Čestlice – Praha, Opatov 19:48 – 20:00
100397/1028 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 20:25 – 20:35
100385/1049 Praha, Opatov – Říčany, Nádraží 21:00 – 21:39
100385/1050 Říčany, Nádraží – Praha, Opatov 21:45 – 22:22
100397/1030 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 22:35 – 22:45
100385/1053 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 23:00 – 23:23
100385/1052 Nupaky, hotel – Praha, Opatov 23:31 – 23:52
328/5 typické vozy: 9128, 9267, 9290, 9322, 9324
100385/1004 Říčany, Nádraží – Praha, Opatov 05:40 – 06:20
100385/1005 Praha, Opatov – Louňovice 06:30 – 07:31
100385/1014 Louňovice – Praha, Opatov 07:44 – 08:55
100327/1025 Praha, Opatov – Jesenice 14:17 – 14:40
100327/1034 Jesenice – Praha, Opatov 14:43 – 15:06
100327/1029 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 15:17 – 15:34
100327/1040 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 16:14 – 16:31
100327/1035 Praha, Opatov – Jesenice 16:47 – 17:10
100327/1046 Jesenice – Praha, Opatov 17:38 – 18:01
100327/1041 Praha, Opatov – Jesenice 18:17 – 18:40
100397/1026 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 19:30 – 19:40
328/6 typické vozy: 9128, 9267, 9290, 9322, 9324
100385/1001 Praha, Opatov – Říčany, Olivovna 05:30 – 06:21
100385/1010 Říčany, Olivovna – Praha, Opatov 06:59 – 07:50
100328/1021 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 08:05 – 08:29
100328/1016 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 08:35 – 08:59
100385/1031 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 15:30 – 15:55
100385/1034 Nupaky, hotel – Praha, Opatov 16:26 – 16:50
100385/1037 Praha, Opatov – Louňovice 17:00 – 18:00
100385/1044 Louňovice – Praha, Opatov 18:19 – 19:20
328/7 typické vozy: 9128, 9267, 9290, 9322, 9324
100327/1006 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 05:52 – 06:09
100328/1007 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 06:20 – 06:42
100328/1008 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 06:47 – 07:09
100385/1007 Praha, Opatov – Mukařov 07:20 – 08:17
100385/1016 Mukařov – Praha, Opatov 08:39 – 09:35
100328/1035 Praha, Opatov – Čestlice 10:05 – 10:16
100328/1024 Čestlice – Praha, Opatov 10:48 – 11:00
100328/1039 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 11:05 – 11:29
100328/1028 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 11:35 – 12:00
100328/1043 Praha, Opatov – Čestlice 12:05 – 12:16
100328/1032 Čestlice – Praha, Opatov 12:48 – 13:00
100397/1013 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 13:30 – 13:40
100397/1012 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 15:00 – 15:10
100397/1015 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 15:20 – 15:30
328/8 typické vozy: 9128, 9267, 9290, 9322, 9324
100328/1005 Praha, Opatov – Čestlice 06:05 – 06:18
100328/1006 Čestlice – Praha, Opatov 06:48 – 06:59
100328/1013 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 07:05 – 07:29
100328/1012 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 07:35 – 07:59
100326/1033 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 08:19 – 08:35
100385/1027 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 14:30 – 14:55
100385/1030 Nupaky, hotel – Praha, Opatov 15:26 – 15:50
100385/1033 Praha, Opatov – Mukařov 16:00 – 16:57
100385/1040 Mukařov – Praha, Opatov 17:24 – 18:20
100385/1043 Praha, Opatov – Nupaky, hotel 18:30 – 18:53
100328/1064 Čestlice – Praha, Opatov 18:58 – 19:10
328/9 typické vozy: 9128, 9267, 9290, 9322, 9324
100327/1009 Praha, Opatov – Jesenice, Osnice 07:20 – 07:37
100327/1018 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 07:47 – 08:04
100326/1037 Praha, Opatov – Vestec, BIOCEV 08:43 – 08:59
100328/1047 Praha, Opatov – Čestlice 13:05 – 13:16
100328/1036 Čestlice – Praha, Opatov 13:48 – 14:00
100328/1051 Praha, Opatov – Čestlice 14:05 – 14:16
100328/1040 Čestlice – Praha, Opatov 14:48 – 15:00
100328/1057 Praha, Opatov – Čestlice 15:15 – 15:26
100328/1046 Čestlice – Praha, Opatov 15:58 – 16:10
100328/1063 Praha, Opatov – Čestlice 16:15 – 16:26
100328/1052 Čestlice – Praha, Opatov 16:58 – 17:10
100328/1069 Praha, Opatov – Čestlice 17:15 – 17:26
100328/1058 Čestlice – Praha, Opatov 17:58 – 18:10
100397/1024 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 18:30 – 18:40
100328/1079 Praha, Opatov – Čestlice 19:35 – 19:46
100328/1070 Čestlice – Praha, Opatov 20:18 – 20:30
328/10 typický vůz: 9355
176101/1 Košetice – Pelhřimov, aut.nádr. 04:50 – 05:13
176101/2 Pelhřimov, aut.nádr. – Praha, Roztyly 05:20 – 07:27
100328/1023 Praha, Opatov – Čestlice 08:20 – 08:33
100328/1031 Praha, Opatov – Čestlice 09:25 – 09:38
100328/1022 Čestlice – Praha, Opatov 10:18 – 10:30
176101/13 Praha, Roztyly – Pelhřimov, aut.nádr. 15:42 – 17:55
176101/16 Pelhřimov, aut.nádr. – Košetice 18:40 – 19:07
339/61 typický vůz: 9936
100339/1047 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 00:35 – 01:20
100339/1008 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 05:10 – 06:11
100339/1007 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 06:25 – 07:22
100339/1020 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 07:30 – 08:31
100339/1013 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 09:15 – 10:12
100339/1028 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 10:55 – 11:56
100339/1029 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 15:20 – 16:17
100339/1048 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 16:40 – 17:41
100339/1039 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 18:05 – 19:02
100339/1056 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 20:10 – 21:02
100339/1045 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 21:30 – 22:18
100339/1060 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 23:18 – 00:07
339/62 typické vozy: 9932, 9956
100339/1014 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 06:15 – 07:16
100339/1017 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 11:15 – 12:12
100339/1032 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 12:55 – 13:56
100339/1025 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 14:20 – 15:17
100339/1042 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 15:40 – 16:41
100339/1037 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 17:20 – 18:17
100339/1052 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 18:30 – 19:31
100339/1043 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 20:10 – 20:58
339/63 typické vozy: 9932, 9956
100339/1003 Kamenice, Kult.dům – Týnec n.Sáz., Žel.st. 05:25 – 05:39
100339/1010 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 05:45 – 06:46
100339/1009 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 07:15 – 08:12
100339/1024 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 08:55 – 09:56
100339/1023 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 13:20 – 14:17
100339/1038 Týnec n.Sáz., Žel.st. – Praha, Budějovická 14:40 – 15:41
100339/1033 Praha, Budějovická – Týnec n.Sáz., Žel.st. 16:20 – 17:17
383/41 typický vůz: 9945
100383/1002 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 04:18 – 05:11
100383/1001 Praha, Háje – Chocerady 05:30 – 06:28
100383/1014 Chocerady – Praha, Háje 06:46 – 07:53
100383/1011 Praha, Háje – Chocerady 09:30 – 10:36
100383/1020 Chocerady – Praha, Háje 11:26 – 12:33
100383/1021 Praha, Háje – Chocerady 15:10 – 16:16
100383/1034 Chocerady – Praha, Háje 16:31 – 17:38
100383/1033 Praha, Háje – Chocerady 18:15 – 19:21
100383/1038 Chocerady – Praha, Háje 19:26 – 20:33
100383/1037 Praha, Háje – Chocerady 21:30 – 22:28
383/42 typické vozy: 9275, 9311, 9415
100383/1010 Chocerady – Praha, Háje 05:51 – 06:58
100328/1015 Praha, Opatov – Čestlice 07:20 – 07:33
100328/1019 Praha, Opatov – Čestlice 07:50 – 08:03
100383/1013 Praha, Háje – Chocerady 12:15 – 13:21
200465/1003 Chocerady – Chocerady, Samechov 13:26 – 13:38
200465/1004 Chocerady, Samechov – Chocerady 13:39 – 13:51
100383/1026 Chocerady – Praha, Háje 14:31 – 15:38
100383/1025 Praha, Háje – Chocerady 16:10 – 17:16
100383/1036 Chocerady – Praha, Háje 17:41 – 18:48
100383/1035 Praha, Háje – Chocerady 19:45 – 20:51
383/43 typické vozy: 9275, 9311, 9415
100383/1004 Chocerady – Praha, Háje 04:43 – 05:48
100383/1003 Praha, Háje – Chocerady 06:10 – 07:08
200465/1001 Chocerady – Chocerady, Samechov 07:16 – 07:28
200465/1002 Chocerady, Samechov – Chocerady 07:29 – 07:41
100383/1022 Chocerady – Praha, Háje 12:36 – 13:43
100383/1019 Praha, Háje – Ondřejov, Náměstí 14:40 – 15:39
282653/1005 Ondřejov, Náměstí – Kaliště, Poddubí 15:50 – 16:07
282653/1010 Kaliště, Poddubí – Ondřejov, Náměstí 16:07 – 16:24
100383/1032 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 16:24 – 17:23
100383/1031 Praha, Háje – Ondřejov, Náměstí 17:40 – 18:39
282653/1007 Ondřejov, Náměstí – Kaliště, Poddubí 18:50 – 19:07
383/44 typické vozy: 9275, 9311, 9415
100383/1012 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 06:24 – 07:23
100383/1009 Praha, Háje – Ondřejov, Náměstí 08:15 – 09:14
100383/1018 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 09:34 – 10:33
100383/1015 Praha, Háje – Ondřejov, Náměstí 13:40 – 14:39
100383/1028 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 15:09 – 16:08
100383/1027 Praha, Háje – Ondřejov, Náměstí 16:40 – 17:39
383/45 typické vozy: 1481, 1993, 1994, 9378, 9445
282653/1002 Kaliště, Poddubí – Ondřejov, Náměstí 04:53 – 05:10
100383/1006 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 05:19 – 06:18
100383/1005 Praha, Háje – Chocerady 06:40 – 07:46
100383/1016 Chocerady – Praha, Háje 08:11 – 09:18
100383/1017 Praha, Háje – Chocerady 14:10 – 15:16
200465/1005 Chocerady – Chocerady, Samechov 15:16 – 15:28
200465/1006 Chocerady, Samechov – Chocerady 15:29 – 15:41
100383/1030 Chocerady – Praha, Háje 15:41 – 16:48
100383/1029 Praha, Háje – Chocerady 17:10 – 18:16
383/46 typické vozy: 1481, 1993, 1994, 9378, 9445
282490/1002 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 04:48 – 05:31
282489/1003 Strančice, žel.st. – Svojetice 05:31 – 06:01
100383/1008 Svojetice – Praha, Háje 06:01 – 06:38
100328/1011 Praha, Opatov – Čestlice 06:50 – 07:03
282469/1008 Březí, Podskalí – Říčany, Olivovna 07:30 – 07:57
282490/1011 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 10:46 – 11:29
282490/1018 Stříbrná Skalice, Náměstí – Ondřejov, Náměstí 13:29 – 13:44
100383/1024 Ondřejov, Náměstí – Praha, Háje 13:44 – 14:43
100383/1023 Praha, Háje – Ondřejov, Náměstí 15:40 – 16:39
397/51
100327/1055 Praha, Opatov – Jesenice 00:45 – 01:08
100397/1034 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 02:30 – 02:40
100326/1123 Praha, Opatov – Jesenice, Belnická 23:25 – 23:44
100326/1122 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 23:59 – 00:18
397/52
100397/1004 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 04:00 – 04:10
100327/1002 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 04:31 – 04:48
100327/1004 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 05:11 – 05:28
100397/1007 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 06:15 – 06:25
100397/1008 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 06:30 – 06:40
100327/1012 Jesenice, Osnice – Praha, Opatov 06:57 – 07:14
428/16 typické vozy: 9102, 9353, 9291, 9305, 9404
282428/1001 Doubek – Jesenice 05:17 – 06:18
100335/1012 Radějovice – Jesenice 06:53 – 07:04
282428/1008 Jesenice – Babice 07:05 – 08:10
282494/1008 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 12:23 – 12:50
282428/1016 Jesenice – Doubek 13:21 – 14:23
282428/1019 Doubek – Jesenice 15:04 – 16:11
282428/1024 Jesenice – Doubek 16:25 – 17:23
428/17 typické vozy: 9102, 9353, 9291, 9305, 9404
282428/1004 Jesenice – Říčany, Černokostelecká 06:05 – 06:47
282428/1006 Říčany, Černokostelecká – Mukařov 07:20 – 07:48
282489/1010 Mukařov – Strančice, žel.st. 09:35 – 10:12
282461/1023 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 10:23 – 10:49
282461/1032 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 11:10 – 11:36
282489/1013 Strančice, žel.st. – Mukařov 12:04 – 12:35
100385/1019 Mukařov, škola – Louňovice, II.hráz 12:38 – 12:44
100385/1023 Mukařov, škola – Louňovice, II.hráz 13:15 – 13:21
282428/1013 Mukařov – Doubek 13:24 – 13:32
282428/1015 Doubek – Jesenice 13:37 – 14:38
282428/1022 Jesenice – Doubek 15:21 – 16:23
282428/1027 Doubek – Jesenice 17:04 – 18:11
282428/1028 Jesenice – Říčany, Nádraží 18:25 – 18:56
428/18 typický vůz: 9279
282428/1003 Doubek – Jesenice 06:17 – 07:24
100326/1028 Jesenice, Belnická – Praha, Opatov 07:50 – 08:09
100328/1033 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 09:45 – 10:09
100328/1037 Praha, Opatov – Čestlice 10:35 – 10:46
100328/1026 Čestlice – Praha, Opatov 11:18 – 11:30
100328/1041 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 11:35 – 11:59
100328/1030 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 12:05 – 12:30
282428/1014 Říčany, Nám. – Mukařov 12:54 – 13:35
282489/1014 Mukařov – Strančice, žel.st. 13:35 – 14:14
282489/1019 Strančice, žel.st. – Mukařov 14:16 – 14:55
282428/1021 Mukařov – Babice 15:05 – 15:18
428/19 typické vozy: 9492, 9369
282461/1001 Velké Popovice, Todice – Kamenice, Kult.dům 04:19 – 04:34
282461/1006 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 05:04 – 05:30
282489/1005 Mukařov, Srbín – Mukařov 06:03 – 06:05
100385/1008 Louňovice – Praha, Opatov 06:19 – 07:20
100397/1009 Praha, Opatov – Modletice, Kaufland 07:35 – 07:45
100397/1010 Modletice, Kaufland – Praha, Opatov 08:00 – 08:10
100328/1025 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 08:35 – 08:59
100328/1018 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 09:05 – 09:29
282428/1010 Jesenice – Doubek 11:07 – 12:17
282428/1012 Doubek – Mukařov 12:17 – 12:25
282428/1009 Mukařov – Doubek 12:29 – 12:37
282428/1011 Doubek – Jesenice 12:37 – 13:40
282428/1018 Jesenice – Doubek 14:21 – 15:23
282428/1020 Doubek – Mukařov 15:23 – 15:31
282428/1023 Mukařov – Babice 15:45 – 15:58
282428/1025 Babice – Jesenice 16:09 – 17:05
282428/1026 Jesenice – Říčany, Nádraží 17:21 – 17:56
282428/1029 Říčany, Nádraží – Jesenice 19:32 – 20:05
282428/1034 Jesenice – Babice 20:21 – 21:12
282428/1033 Babice – Jesenice 21:13 – 22:03
282428/1032 Jesenice – Říčany, Nádraží 22:04 – 22:47
282489/1030 Mukařov – Klokočná 23:02 – 23:10
461/22
282461/1002 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 03:56 – 04:10
282469/1002 Strančice, žel.st. – Strančice, žel.st. 05:03 – 05:28
282461/1005 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 05:28 – 05:54
282461/1012 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 06:04 – 06:30
282461/1015 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 06:58 – 07:24
100335/1018 Kamenice, Kult.dům – Praha, Budějovická 07:28 – 08:22
100328/1029 Praha, Opatov – Modletice, Doubravice 09:05 – 09:29
100328/1020 Modletice, Doubravice – Praha, Opatov 09:35 – 09:59
100339/1021 Praha, Budějovická – Kamenice, Kult.dům 13:05 – 13:43
282461/1042 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 13:54 – 14:20
282461/1037 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Řepčice 14:23 – 14:50
282461/1050 Velké Popovice, Řepčice – Strančice, žel.st. 15:09 – 15:31
282469/1013 Strančice, žel.st. – Březí, Podskalí 15:46 – 16:39
282469/1022 Březí, Podskalí – Strančice, žel.st. 16:42 – 17:28
282461/1051 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Lojovice 17:32 – 18:02
282461/1064 Velké Popovice, Lojovice – Strančice, žel.st. 18:08 – 18:30
282461/1057 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 18:58 – 19:12
282469/1028 Strančice, žel.st. – Strančice, žel.st. 19:57 – 20:22
282461/1061 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 20:23 – 20:49
282461/1070 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 21:10 – 21:36
282461/1065 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 22:23 – 22:37
282461/1072 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 22:56 – 23:10
282461/1067 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 23:45 – 00:04
461/23 typické vozy: 9111, 9323, 9374, 9379
282461/1003 Velké Popovice, Todice – Kamenice, Kult.dům 05:06 – 05:21
282461/1010 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 05:34 – 06:00
282462/1001 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy, SŠŘ 06:02 – 06:14
282462/1002 Kunice, Všešímy, SŠŘ – Strančice, žel.st. 06:14 – 06:26
282461/1011 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 06:28 – 06:54
282461/1020 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 06:58 – 07:30
282462/1005 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy, SŠŘ 07:45 – 07:57
282462/1006 Kunice, Všešímy, SŠŘ – Strančice, žel.st. 07:57 – 08:09
282462/1007 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy 08:45 – 08:55
282462/1008 Kunice, Všešímy – Strančice, žel.st. 08:55 – 09:05
282461/1021 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Lojovice 09:23 – 09:50
282461/1030 Velké Popovice, Lojovice – Strančice, žel.st. 10:08 – 10:36
282461/1025 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 11:23 – 11:37
282461/1036 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 12:52 – 13:06
282461/1033 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Lojovice 13:23 – 13:59
282461/1046 Velké Popovice, Lojovice – Strančice, žel.st. 14:19 – 14:41
282495/1007 Strančice, žel.st. – Zvánovice 15:16 – 15:34
282490/1024 Ondřejov, Náměstí – Strančice, žel.st. 16:04 – 16:32
282490/1019 Strančice, žel.st. – Ondřejov, Náměstí 16:58 – 17:27
461/25 typické vozy: 9111, 9323, 9374, 9379
282461/1004 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 04:52 – 05:06
282461/1009 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 05:58 – 06:24
282461/1016 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 06:34 – 07:00
282469/1006 Strančice, žel.st. – Strančice, žel.st. 07:03 – 07:28
282469/1003 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 07:32 – 08:07
282469/1007 Říčany, Nám. – Březí, Podskalí 13:39 – 14:03
282469/1016 Březí, Podskalí – Březí, V Jezírku 14:04 – 14:06
282494/1014 Říčany, Nám. – Strančice, žel.st. 14:39 – 15:13
282462/1011 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy 15:16 – 15:26
282462/1014 Kunice, Všešímy – Strančice, žel.st. 15:41 – 15:57
282461/1045 Strančice, žel.st. – Kamenice, Kult.dům 15:58 – 16:24
282461/1058 Kamenice, Kult.dům – Strančice, žel.st. 16:34 – 17:00
282462/1013 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy 17:16 – 17:26
282462/1016 Kunice, Všešímy – Strančice, žel.st. 17:33 – 17:43
282469/1017 Strančice, žel.st. – Říčany, Wolkerova 17:46 – 18:17
282469/1026 Říčany, Wolkerova – Strančice, žel.st. 18:27 – 18:58
282461/1059 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, Lojovice 19:28 – 20:02
489/53 typické vozy: 9369, 9036
282490/1001 Stříbrná Skalice, Kost.Střimelice – Stříbrná Skalice, Náměstí 05:07 – 05:14
282490/1004 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 05:49 – 06:32
282653/1004 Kaliště, Poddubí – Ondřejov, Náměstí 07:00 – 07:17
282490/1005 Ondřejov, Náměstí – Stříbrná Skalice, Náměstí 07:21 – 07:35
282490/1012 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 08:29 – 09:12
282489/1011 Strančice, žel.st. – Mukařov 09:46 – 10:25
282489/1012 Mukařov, škola – Strančice, žel.st. 12:24 – 13:12
282489/1015 Strančice, žel.st. – Mukařov 13:16 – 13:55
282428/1017 Mukařov – Babice 13:58 – 14:11
282489/1018 Mukařov, škola – Strančice, žel.st. 14:33 – 15:12
282490/1015 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 15:16 – 15:59
282490/1026 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 16:19 – 17:02
282490/1021 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 17:28 – 18:11
282490/1030 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 18:29 – 19:12
282489/1029 Strančice, žel.st. – Mukařov 19:46 – 20:25
282489/1028 Mukařov – Strančice, žel.st. 20:35 – 21:12
282489/1031 Strančice, žel.st. – Struhařov, U hřiště 21:16 – 21:32
100383/1040 Struhařov, U hřiště – Praha, Háje 21:56 – 22:31
100383/1039 Praha, Háje – Chocerady 23:30 – 00:28
489/56 typické vozy: 9102, 9353, 9291, 9305, 9404
282489/1002 Klokočná – Strančice, žel.st. 04:50 – 05:12
282469/1001 Strančice, žel.st. – Říčany, Wolkerova 05:12 – 05:43
282469/1004 Březí, Podskalí – Strančice, žel.st. 05:52 – 06:38
282462/1003 Strančice, žel.st. – Kunice, Všešímy 06:51 – 07:01
282462/1004 Kunice, Všešímy – Strančice, žel.st. 07:02 – 07:12
282461/1017 Strančice, žel.st. – Velké Popovice, pivovar 07:24 – 07:43
282461/1026 Velké Popovice, pivovar – Strančice, žel.st. 08:16 – 08:30
282495/1005 Strančice, žel.st. – Zvánovice 13:16 – 13:34
282495/1008 Zvánovice – Strančice, žel.st. 13:52 – 14:12
282494/1017 Strančice, žel.st. – Říčany, Černokostelecká 14:29 – 14:54
282489/1020 Mukařov – Strančice, žel.st. 15:35 – 16:12
282489/1023 Strančice, žel.st. – Mukařov 16:46 – 17:25
282489/1024 Mukařov – Strančice, žel.st. 17:35 – 18:12
282489/1027 Strančice, žel.st. – Klokočná 18:58 – 19:21
489/60 typické vozy: 9102, 9353, 9291, 9305, 9404
282489/1001 Klokočná – Mukařov 05:07 – 05:15
282489/1004 Mukařov – Strančice, žel.st. 05:25 – 06:02
100303/1018 Říčany, Wolkerova – Praha, Černý Most 06:18 – 07:39
100303/1019 Praha, Černý Most – Říčany, Wolkerova 08:20 – 09:36
282428/1007 Říčany, Černokostelecká – Jesenice 09:57 – 10:38
100335/1009 Jesenice – Radějovice 10:40 – 10:48
490/51 typické vozy: 1481, 1993, 1994, 9378, 9445
282490/1003 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 06:05 – 06:48
282490/1008 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 06:52 – 07:39
282494/1009 Strančice, žel.st. – Říčany, Olivovna 07:41 – 08:08
282490/1009 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 08:46 – 09:29
282490/1014 Stříbrná Skalice, Náměstí – Ondřejov, Náměstí 10:32 – 10:47
282653/1003 Ondřejov, Náměstí – Kaliště, Poddubí 14:10 – 14:27
282653/1008 Kaliště, Poddubí – Ondřejov, Náměstí 14:27 – 14:44
282490/1022 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 14:59 – 15:42
282490/1017 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 16:28 – 17:11
282490/1028 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 17:29 – 18:12
282490/1023 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 18:28 – 19:11
282490/1032 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 19:29 – 20:12
282495/1013 Strančice, žel.st. – Černé Voděrady 20:16 – 20:43
490/52 typické vozy: 1481, 1993, 1994, 9378, 9445
282490/1006 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 06:19 – 07:02
282489/1007 Strančice, žel.st. – Mukařov, škola 07:13 – 07:52
100383/1007 Mukařov – Ondřejov, Náměstí 08:05 – 08:33
282653/1001 Ondřejov, Náměstí – Kaliště, Poddubí 09:40 – 09:57
282653/1006 Kaliště, Poddubí – Ondřejov, Náměstí 11:11 – 11:28
282490/1016 Stříbrná Skalice, Náměstí – Strančice, žel.st. 12:59 – 13:42
282490/1013 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 13:46 – 14:31
282490/1020 Ondřejov, Náměstí – Strančice, žel.st. 14:44 – 15:12
282489/1021 Strančice, žel.st. – Mukařov 15:28 – 16:05
282489/1022 Mukařov – Strančice, žel.st. 16:35 – 17:12
282489/1025 Strančice, žel.st. – Mukařov 17:46 – 18:25
282489/1026 Mukařov – Strančice, žel.st. 18:35 – 19:12
282490/1025 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 19:28 – 20:11
494/54 typické vozy: 9111, 9323, 9374, 9379
282494/1001 Všestary – Říčany, Nádraží 04:43 – 05:03
282494/1002 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 05:39 – 06:02
282495/1001 Strančice, žel.st. – Černé Voděrady 06:16 – 06:42
282495/1004 Černé Voděrady – Strančice, žel.st. 07:04 – 07:32
282494/1007 Strančice, žel.st. – Říčany, Černokostelecká 07:32 – 07:58
282469/1010 Březí, Podskalí – Strančice, žel.st. 09:22 – 10:08
282469/1012 Říčany, Wolkerova – Strančice, žel.st. 12:07 – 12:38
282469/1009 Strančice, žel.st. – Březí, Podskalí 13:46 – 14:39
282469/1018 Březí, Podskalí – Strančice, žel.st. 14:42 – 15:28
282494/1023 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 16:58 – 17:21
282469/1015 Říčany, Nádraží – Březí, Podskalí 17:22 – 17:40
282469/1024 Březí, Podskalí – Říčany, Nádraží 17:57 – 18:08
282494/1020 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 18:09 – 18:32
282495/1011 Strančice, žel.st. – Zvánovice 18:46 – 19:04
494/55 typický vůz: 9037
282495/1002 Černé Voděrady – Strančice, žel.st. 05:04 – 05:32
282494/1003 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 05:45 – 06:13
282489/1006 Mukařov – Strančice, žel.st. 06:47 – 07:25
282489/1009 Strančice, žel.st. – Mnichovice, požární dům 07:28 – 07:43
282489/1008 Mnichovice, požární dům – Strančice, žel.st. 07:48 – 08:02
282494/1011 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 09:16 – 09:39
282494/1006 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 09:44 – 10:12
282495/1003 Strančice, žel.st. – Zvánovice 10:16 – 10:34
282495/1006 Zvánovice – Strančice, žel.st. 11:52 – 12:12
282494/1013 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 12:16 – 12:39
282469/1005 Říčany, Nádraží – Březí, Podskalí 12:50 – 13:08
282469/1014 Březí, Podskalí – Říčany, Nádraží 13:11 – 13:22
282494/1010 Říčany, Nádraží – Všestary 13:23 – 13:47
282489/1017 Všestary – Mnichovice, nám. 13:48 – 13:57
282489/1016 Mnichovice, požární dům – Všestary 14:28 – 14:38
282494/1019 Všestary – Říčany, Nádraží 14:38 – 14:58
282469/1011 Říčany, Nádraží – Březí, Podskalí 14:59 – 15:17
282469/1020 Březí, Podskalí – Říčany, Nádraží 15:27 – 15:38
282494/1016 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 15:39 – 16:02
282494/1021 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 16:16 – 16:39
282494/1018 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 16:54 – 17:26
282495/1009 Strančice, žel.st. – Černé Voděrady 17:28 – 17:54
282495/1010 Černé Voděrady – Strančice, žel.st. 18:04 – 18:32
282494/1025 Strančice, žel.st. – Říčany, Nádraží 18:58 – 19:21
282494/1022 Říčany, Nádraží – Strančice, žel.st. 19:49 – 20:12
282490/1027 Strančice, žel.st. – Stříbrná Skalice, Náměstí 20:43 – 21:26
132100/??? typický vůz: 9125
132100/3 Praha, Roztyly – České Budějovice, aut.nádr. 05:50 – 09:09
132100/2 České Budějovice, aut.nádr. – Praha, Roztyly 13:50 – 17:15
132100/??? typický vůz: 9337
132100/5 Praha, Roztyly – České Budějovice, aut.nádr. 08:35 – 11:54
132100/8 České Budějovice, aut.nádr. – Praha, Roztyly 15:25 – 18:44
BB1/??? – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typické vozy: 5AE 5990, 5AE 5685, (7A4 3541, 7A4 3542, 3AZ 6369)
103123/6001 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:13 – 07:16
103123/6002 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:17 – 07:20
103123/6003 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:25 – 07:28
103123/6004 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:29 – 07:32
103123/6007 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:35 – 07:38
103123/6008 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:40 – 07:43
103123/6011 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:48 – 07:51
103123/6012 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:54 – 07:57
103123/6015 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:01 – 08:04
103123/6016 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:05 – 08:08
103123/6019 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:14 – 08:17
103123/6018 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:18 – 08:21
103123/6021 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:25 – 08:28
103123/6022 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:29 – 08:32
103123/6025 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:34 – 08:37
103123/6026 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:41 – 08:44
103123/6027 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:44 – 08:47
103123/6028 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:52 – 08:55
103123/6031 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:00 – 09:03
103123/6032 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:06 – 09:09
103123/6051 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:35 – 10:38
103123/6052 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:38 – 10:41
103123/6053 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:44 – 10:47
103123/6054 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:50 – 10:53
103123/6055 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:59 – 11:02
103123/6056 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:02 – 11:05
103123/6057 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:07 – 11:10
103123/6058 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:14 – 11:17
103123/6059 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:23 – 11:26
103123/6060 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:30 – 11:33
103123/6061 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:36 – 11:39
103123/6062 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:39 – 11:42
103123/6063 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:45 – 11:48
103123/6064 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:50 – 11:53
103123/6087 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:45 – 13:48
103123/6088 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:49 – 13:52
103123/6089 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:58 – 14:01
103123/6090 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:02 – 14:05
103123/6093 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:08 – 14:11
103123/6092 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:13 – 14:16
103123/6095 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:21 – 14:24
103123/6096 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:25 – 14:28
103123/6099 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:32 – 14:35
103123/6100 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:37 – 14:40
103123/6103 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:46 – 14:49
103123/6104 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:49 – 14:52
103123/6105 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:57 – 15:00
103123/6106 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:01 – 15:04
103123/6107 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:10 – 15:13
103123/6108 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:13 – 15:16
103123/6111 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:21 – 15:24
103123/6112 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:25 – 15:28
103123/6115 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:36 – 15:39
103123/6116 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:40 – 15:43
103123/6117 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:45 – 15:48
103123/6118 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:49 – 15:52
103123/6121 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:56 – 15:59
103123/6120 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:59 – 16:02
103123/6125 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:09 – 16:12
103123/6126 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:15 – 16:18
103123/6129 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:21 – 16:24
103123/6128 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:26 – 16:29
103123/6131 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:32 – 16:35
103123/6132 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:37 – 16:40
103123/6133 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:44 – 16:47
103123/6134 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:48 – 16:51
103123/6137 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:56 – 16:59
103123/6138 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:00 – 17:03
103123/6141 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:09 – 17:12
103123/6142 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:15 – 17:18
103123/6145 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:22 – 17:25
103123/6146 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:26 – 17:29
103123/6147 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:30 – 17:33
103123/6148 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:40 – 17:43
103123/6151 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:45 – 17:48
103123/6152 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:49 – 17:52
103123/6153 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:56 – 17:59
103123/6154 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:01 – 18:04
103123/6157 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:10 – 18:13
103123/6156 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:13 – 18:16
103123/6159 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:23 – 18:26
103123/6160 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:28 – 18:31
103123/6163 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:42 – 18:45
103123/6164 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:49 – 18:52
103123/6167 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:56 – 18:59
103123/6168 Praha, Delta – Praha, Budějovická 19:02 – 19:05
BB1/??? – pátek
103123/7001 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:13 – 07:16
103123/7002 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:17 – 07:20
103123/7003 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:25 – 07:28
103123/7004 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:29 – 07:32
103123/7007 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:35 – 07:38
103123/7008 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:40 – 07:43
103123/7011 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:48 – 07:51
103123/7012 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:54 – 07:57
103123/7015 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:01 – 08:04
103123/7016 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:05 – 08:08
103123/7019 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:14 – 08:17
103123/7018 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:18 – 08:21
103123/7021 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:25 – 08:28
103123/7022 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:29 – 08:32
103123/7025 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:34 – 08:37
103123/7026 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:41 – 08:44
103123/7027 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:44 – 08:47
103123/7028 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:52 – 08:55
103123/7031 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:00 – 09:03
103123/7032 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:06 – 09:09
103123/7051 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:35 – 10:38
103123/7052 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:38 – 10:41
103123/7053 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:44 – 10:47
103123/7054 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:50 – 10:53
103123/7055 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:59 – 11:02
103123/7056 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:02 – 11:05
103123/7057 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:07 – 11:10
103123/7058 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:14 – 11:17
103123/7059 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:23 – 11:26
103123/7060 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:30 – 11:33
103123/7061 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:36 – 11:39
103123/7062 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:39 – 11:42
103123/7063 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:45 – 11:48
103123/7064 Praha, Delta – Praha, Budějovická 11:50 – 11:53
103123/7087 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:45 – 13:48
103123/7088 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:49 – 13:52
103123/7089 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:58 – 14:01
103123/7090 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:02 – 14:05
103123/7093 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:08 – 14:11
103123/7092 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:13 – 14:16
103123/7095 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:21 – 14:24
103123/7096 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:25 – 14:28
103123/7099 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:32 – 14:35
103123/7100 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:37 – 14:40
103123/7103 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:46 – 14:49
103123/7104 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:49 – 14:52
103123/7105 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:57 – 15:00
103123/7106 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:01 – 15:04
103123/7107 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:10 – 15:13
103123/7108 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:13 – 15:16
103123/7111 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:21 – 15:24
103123/7112 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:25 – 15:28
103123/7115 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:36 – 15:39
103123/7116 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:40 – 15:43
103123/7117 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:45 – 15:48
103123/7118 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:49 – 15:52
103123/7121 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:56 – 15:59
103123/7120 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:59 – 16:02
103123/7125 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:09 – 16:12
103123/7126 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:15 – 16:18
103123/7129 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:21 – 16:24
103123/7128 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:26 – 16:29
103123/7131 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:32 – 16:35
103123/7132 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:37 – 16:40
103123/7133 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:44 – 16:47
103123/7134 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:48 – 16:51
103123/7137 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:56 – 16:59
103123/7138 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:00 – 17:03
103123/7141 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:09 – 17:12
103123/7142 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:15 – 17:18
103123/7145 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:22 – 17:25
103123/7146 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:26 – 17:29
103123/7147 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:30 – 17:33
103123/7148 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:40 – 17:43
103123/7151 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:45 – 17:48
103123/7152 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:49 – 17:52
103123/7153 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:56 – 17:59
103123/7154 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:01 – 18:04
103123/7157 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:10 – 18:13
BB1/??? – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typické vozy: 5AE 5990, 5AE 5685, (7A4 3541, 7A4 3542, 3AZ 6369)
103123/6005 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:29 – 07:32
103123/6006 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:33 – 07:36
103123/6009 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:40 – 07:43
103123/6010 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:45 – 07:48
103123/6013 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:56 – 07:59
103123/6014 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:01 – 08:04
103123/6017 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:08 – 08:11
103123/6020 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:19 – 08:22
103123/6023 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:27 – 08:30
103123/6024 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:33 – 08:36
103123/6029 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:52 – 08:55
103123/6030 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:58 – 09:01
103123/6035 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:18 – 09:21
103123/6036 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:23 – 09:26
103123/6039 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:30 – 09:33
103123/6040 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:34 – 09:37
103123/6043 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:39 – 09:42
103123/6044 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:45 – 09:48
103123/6045 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:57 – 10:00
103123/6046 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:01 – 10:04
103123/6047 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:09 – 10:12
103123/6048 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:14 – 10:17
103123/6049 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:27 – 10:30
103123/6050 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:30 – 10:33
103123/6065 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:59 – 12:02
103123/6066 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:02 – 12:05
103123/6069 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:15 – 12:18
103123/6070 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:25 – 12:28
103123/6073 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:29 – 12:32
103123/6074 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:38 – 12:41
103123/6075 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:45 – 12:48
103123/6076 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:50 – 12:53
103123/6079 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:01 – 13:04
103123/6080 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:07 – 13:10
103123/6081 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:10 – 13:13
103123/6082 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:21 – 13:24
103123/6085 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:30 – 13:33
103123/6086 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:37 – 13:40
103123/6091 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:03 – 14:06
103123/6094 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:19 – 14:22
103123/6097 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:25 – 14:28
103123/6098 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:29 – 14:32
103123/6101 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:37 – 14:40
103123/6102 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:41 – 14:44
103123/6109 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:15 – 15:18
103123/6110 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:21 – 15:24
103123/6113 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:27 – 15:30
103123/6114 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:32 – 15:35
103123/6119 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:53 – 15:56
103123/6122 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:03 – 16:06
103123/6123 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:06 – 16:09
103123/6124 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:10 – 16:13
103123/6127 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:16 – 16:19
103123/6130 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:30 – 16:33
103123/6135 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:47 – 16:50
103123/6136 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:53 – 16:56
103123/6139 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:01 – 17:04
103123/6140 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:07 – 17:10
103123/6143 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:15 – 17:18
103123/6144 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:21 – 17:24
103123/6149 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:38 – 17:41
103123/6150 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:44 – 17:47
103123/6155 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:06 – 18:09
103123/6158 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:20 – 18:23
103123/6161 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:34 – 18:37
103123/6162 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:37 – 18:40
103123/6165 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:47 – 18:50
103123/6166 Praha, Delta – Praha, Budějovická 18:54 – 18:57
BB1/??? – pátek
103123/7005 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:29 – 07:32
103123/7006 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:33 – 07:36
103123/7009 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:40 – 07:43
103123/7010 Praha, Delta – Praha, Budějovická 07:45 – 07:48
103123/7013 Praha, Budějovická – Praha, Delta 07:56 – 07:59
103123/7014 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:01 – 08:04
103123/7017 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:08 – 08:11
103123/7020 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:19 – 08:22
103123/7023 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:27 – 08:30
103123/7024 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:33 – 08:36
103123/7029 Praha, Budějovická – Praha, Delta 08:52 – 08:55
103123/7030 Praha, Delta – Praha, Budějovická 08:58 – 09:01
103123/7035 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:18 – 09:21
103123/7036 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:23 – 09:26
103123/7039 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:30 – 09:33
103123/7040 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:34 – 09:37
103123/7043 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:39 – 09:42
103123/7044 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:45 – 09:48
103123/7045 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:57 – 10:00
103123/7046 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:01 – 10:04
103123/7047 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:09 – 10:12
103123/7048 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:14 – 10:17
103123/7049 Praha, Budějovická – Praha, Delta 10:27 – 10:30
103123/7050 Praha, Delta – Praha, Budějovická 10:30 – 10:33
103123/7065 Praha, Budějovická – Praha, Delta 11:59 – 12:02
103123/7066 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:02 – 12:05
103123/7069 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:15 – 12:18
103123/7070 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:25 – 12:28
103123/7073 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:29 – 12:32
103123/7074 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:38 – 12:41
103123/7075 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:45 – 12:48
103123/7076 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:50 – 12:53
103123/7079 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:01 – 13:04
103123/7080 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:07 – 13:10
103123/7081 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:10 – 13:13
103123/7082 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:21 – 13:24
103123/7085 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:30 – 13:33
103123/7086 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:37 – 13:40
103123/7091 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:03 – 14:06
103123/7094 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:19 – 14:22
103123/7097 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:25 – 14:28
103123/7098 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:29 – 14:32
103123/7101 Praha, Budějovická – Praha, Delta 14:37 – 14:40
103123/7102 Praha, Delta – Praha, Budějovická 14:41 – 14:44
103123/7109 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:15 – 15:18
103123/7110 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:21 – 15:24
103123/7113 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:27 – 15:30
103123/7114 Praha, Delta – Praha, Budějovická 15:32 – 15:35
103123/7119 Praha, Budějovická – Praha, Delta 15:53 – 15:56
103123/7122 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:03 – 16:06
103123/7123 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:06 – 16:09
103123/7124 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:10 – 16:13
103123/7127 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:16 – 16:19
103123/7130 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:30 – 16:33
103123/7135 Praha, Budějovická – Praha, Delta 16:47 – 16:50
103123/7136 Praha, Delta – Praha, Budějovická 16:53 – 16:56
103123/7139 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:01 – 17:04
103123/7140 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:07 – 17:10
103123/7143 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:15 – 17:18
103123/7144 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:21 – 17:24
103123/7149 Praha, Budějovická – Praha, Delta 17:38 – 17:41
103123/7150 Praha, Delta – Praha, Budějovická 17:44 – 17:47
103123/7155 Praha, Budějovická – Praha, Delta 18:06 – 18:09
BB2/??? – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typické vozy: 5AE 5990, 5AE 5685, (7A4 3541, 7A4 3542, 3AZ 6369)
103103/6001 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:06 – 07:12
103103/6005 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:27 – 07:33
103103/6009 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:37 – 07:43
103103/6013 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:47 – 07:53
103103/6017 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:58 – 08:04
103103/6021 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:11 – 08:17
103103/6025 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:23 – 08:29
103103/6029 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:37 – 08:43
103103/6033 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:49 – 08:55
103103/6037 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:04 – 09:10
103103/6039 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:16 – 09:22
103103/6041 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:28 – 09:34
103103/6043 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:40 – 09:46
103103/6045 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:52 – 09:58
103103/6047 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:00 – 10:06
103103/6049 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:23 – 10:29
103103/6051 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:37 – 10:43
103103/6053 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:52 – 10:58
103103/6055 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 11:15 – 11:21
103103/6057 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 11:39 – 11:45
103123/6067 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:07 – 12:10
103123/6068 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:14 – 12:17
103123/6071 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:22 – 12:25
103123/6072 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:30 – 12:33
103123/6077 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:59 – 13:02
103123/6078 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:02 – 13:05
103123/6083 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:21 – 13:24
103123/6084 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:25 – 13:28
103103/6077 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:12 – 14:18
103103/6081 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:30 – 14:36
103103/6085 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:43 – 14:49
103103/6089 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:56 – 15:02
103103/6093 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:06 – 15:12
103103/6097 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:20 – 15:26
103103/6099 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:29 – 15:35
103103/6105 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:59 – 16:05
103103/6109 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:07 – 16:13
103103/6113 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:20 – 16:26
103103/6117 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:30 – 16:36
103103/6121 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:42 – 16:48
103103/6125 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:53 – 16:59
103103/6129 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:06 – 17:12
103103/6133 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:19 – 17:25
103103/6137 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:34 – 17:40
103103/6141 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:42 – 17:48
103103/6145 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:00 – 18:06
103103/6149 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:15 – 18:21
103103/6153 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:28 – 18:34
103103/6157 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:38 – 18:44
BB2/??? – pátek
103103/7001 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:06 – 07:12
103103/7005 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:27 – 07:33
103103/7009 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:37 – 07:43
103103/7013 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:47 – 07:53
103103/7017 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:58 – 08:04
103103/7021 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:11 – 08:17
103103/7025 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:23 – 08:29
103103/7029 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:37 – 08:43
103103/7033 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:49 – 08:55
103103/7037 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:04 – 09:10
103103/7039 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:16 – 09:22
103103/7041 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:28 – 09:34
103103/7043 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:40 – 09:46
103103/7045 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 09:52 – 09:58
103103/7047 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:00 – 10:06
103103/7049 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:23 – 10:29
103103/7051 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:37 – 10:43
103103/7053 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 10:52 – 10:58
103103/7055 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 11:15 – 11:21
103103/7057 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 11:39 – 11:45
103123/7067 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:07 – 12:10
103123/7068 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:14 – 12:17
103123/7071 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:22 – 12:25
103123/7072 Praha, Delta – Praha, Budějovická 12:30 – 12:33
103123/7077 Praha, Budějovická – Praha, Delta 12:59 – 13:02
103123/7078 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:02 – 13:05
103123/7083 Praha, Budějovická – Praha, Delta 13:21 – 13:24
103123/7084 Praha, Delta – Praha, Budějovická 13:25 – 13:28
103103/7077 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:12 – 14:18
103103/7081 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:30 – 14:36
103103/7085 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:43 – 14:49
103103/7089 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:56 – 15:02
103103/7093 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:06 – 15:12
103103/7097 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:20 – 15:26
103103/7099 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:29 – 15:35
103103/7105 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:59 – 16:05
103103/7109 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:07 – 16:13
103103/7113 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:20 – 16:26
103103/7117 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:30 – 16:36
103103/7121 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:42 – 16:48
103103/7125 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:53 – 16:59
103103/7129 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:06 – 17:12
103103/7133 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:19 – 17:25
103103/7137 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:34 – 17:40
103103/7141 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:42 – 17:48
103103/7145 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:00 – 18:06
103103/7149 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:15 – 18:21
BB2/??? – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typické vozy: 5AE 5990, 5AE 5685, (7A4 3541, 7A4 3542, 3AZ 6369)
103103/6003 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:21 – 07:27
103103/6007 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:33 – 07:39
103103/6011 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:43 – 07:49
103103/6015 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:53 – 07:59
103103/6019 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:05 – 08:11
103103/6023 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:17 – 08:23
103103/6027 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:30 – 08:36
103103/6031 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:42 – 08:48
103103/6035 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:56 – 09:02
103123/6033 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:10 – 09:13
103123/6034 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:16 – 09:19
103123/6037 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:24 – 09:27
103123/6038 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:28 – 09:31
103123/6041 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:33 – 09:36
103123/6042 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:40 – 09:43
103103/6059 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 11:52 – 11:58
103103/6061 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 12:15 – 12:21
103103/6063 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 12:37 – 12:43
103103/6065 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 12:52 – 12:58
103103/6067 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:15 – 13:21
103103/6069 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:28 – 13:34
103103/6071 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:37 – 13:43
103103/6073 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:49 – 13:55
103103/6075 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:00 – 14:06
103103/6079 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:27 – 14:33
103103/6083 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:36 – 14:42
103103/6087 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:51 – 14:57
103103/6091 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:02 – 15:08
103103/6095 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:14 – 15:20
103103/6101 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:41 – 15:47
103103/6103 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:50 – 15:56
103103/6107 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:04 – 16:10
103103/6111 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:15 – 16:21
103103/6115 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:27 – 16:33
103103/6119 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:37 – 16:43
103103/6123 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:49 – 16:55
103103/6127 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:00 – 17:06
103103/6131 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:13 – 17:19
103103/6135 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:27 – 17:33
103103/6139 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:36 – 17:42
103103/6143 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:50 – 17:56
103103/6147 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:05 – 18:11
103103/6151 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:18 – 18:24
103103/6155 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:36 – 18:42
103103/6159 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:48 – 18:54
BB2/??? – pátek
103103/7003 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:21 – 07:27
103103/7007 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:33 – 07:39
103103/7011 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:43 – 07:49
103103/7015 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 07:53 – 07:59
103103/7019 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:05 – 08:11
103103/7023 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:17 – 08:23
103103/7027 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:30 – 08:36
103103/7031 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:42 – 08:48
103103/7035 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 08:56 – 09:02
103123/7033 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:10 – 09:13
103123/7034 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:16 – 09:19
103123/7037 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:24 – 09:27
103123/7038 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:28 – 09:31
103123/7041 Praha, Budějovická – Praha, Delta 09:33 – 09:36
103123/7042 Praha, Delta – Praha, Budějovická 09:40 – 09:43
103103/7059 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 11:52 – 11:58
103103/7061 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 12:15 – 12:21
103103/7063 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 12:37 – 12:43
103103/7065 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 12:52 – 12:58
103103/7067 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:15 – 13:21
103103/7069 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:28 – 13:34
103103/7071 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:37 – 13:43
103103/7073 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 13:49 – 13:55
103103/7075 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:00 – 14:06
103103/7079 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:27 – 14:33
103103/7083 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:36 – 14:42
103103/7087 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 14:51 – 14:57
103103/7091 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:02 – 15:08
103103/7095 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:14 – 15:20
103103/7101 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:41 – 15:47
103103/7103 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 15:50 – 15:56
103103/7107 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:04 – 16:10
103103/7111 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:15 – 16:21
103103/7115 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:27 – 16:33
103103/7119 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:37 – 16:43
103103/7123 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 16:49 – 16:55
103103/7127 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:00 – 17:06
103103/7131 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:13 – 17:19
103103/7135 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:27 – 17:33
103103/7139 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:36 – 17:42
103103/7143 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 17:50 – 17:56
103103/7147 Praha, Budějovická – Praha, Budějovická 18:05 – 18:11
E98/??? typický vůz: 9359
160570/6 Ledeč n.Sáz., Husovo nám. – Praha, Roztyly 04:30 – 06:45
176101/7 Praha, Roztyly – Čechtice 09:15 – 10:39
176101/6 Čechtice – Praha, Roztyly 11:45 – 13:14
160570/9 Praha, Roztyly – Ledeč n.Sáz., Husovo nám. 16:33 – 18:41
E98/??? typický vůz: 9497
160570/20 Vlašim, žel.st. – Praha, Roztyly 05:00 – 06:09
176101/5 Praha, Roztyly – Pelhřimov, aut.nádr. 06:55 – 09:06
176101/10 Pelhřimov, aut.nádr. – Praha, Roztyly 15:15 – 17:19
160570/15 Praha, Roztyly – Vlašim, žel.st. 18:20 – 19:26

Arriva – Mladá Boleslav

431/11 typické vozy: 9510, 9623, 9652
271431/1004 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 05:01 – 05:26
270442/1003 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 06:06 – 06:24
270442/1004 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 06:28 – 06:46
270442/1005 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 06:46 – 07:04
270442/1006 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 07:08 – 07:26
270442/1007 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 07:36 – 07:54
270442/1008 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 10:00 – 10:18
271431/1007 Lysá n.L., Žel.st. – Stará Lysá, Čihadla 10:36 – 10:51
271431/1012 Stará Lysá, Čihadla – Lysá n.L., Žel.st. 11:01 – 11:16
270442/1009 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 12:36 – 12:54
270442/1010 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 13:00 – 13:18
271431/1011 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 13:36 – 14:01
260940/11 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 14:10 – 14:25
270442/1012 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 14:30 – 14:48
270442/1013 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 15:36 – 15:54
270442/1014 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 16:15 – 16:33
271431/1017 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 16:36 – 17:01
431/12 typické vozy: 9510, 9623, 9652
271431/1002 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 04:21 – 04:46
270442/1001 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 05:06 – 05:24
260940/2 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 05:25 – 05:40
260940/1 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 05:40 – 05:55
270442/1002 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 05:58 – 06:16
271431/1003 Lysá n.L., Žel.st. – Předměřice n.Jiz., U Kostela 06:50 – 07:08
260011/6 Předměřice n.Jiz., U Kostela – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 07:08 – 07:29
260011/7 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Tuřice 12:10 – 12:33
260011/8 Tuřice – Benátky n.Jiz., Aut.st. 13:10 – 13:30
271431/1016 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 13:51 – 14:16
270442/1011 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 14:26 – 14:44
260011/9 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Tuřice 14:50 – 15:13
260011/10 Tuřice – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 15:20 – 15:44
260010/27 Mladá Boleslav, Aut.st. – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 15:40 – 16:19
260010/38 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 15:45 – 15:50
271431/1022 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 16:51 – 17:16
270442/1015 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 17:36 – 17:54
270442/1016 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Lysá n.L., Žel.st. 18:15 – 18:33
270442/1017 Lysá n.L., Žel.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 18:36 – 18:54
260010/??? – pátek typické vozy: 9510, 9623, 9652
260010/2 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Mladá Boleslav, Aut.st. 04:40 – 05:15
260010/1 Mladá Boleslav, Aut.st. – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 05:20 – 05:54
260010/10 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Mladá Boleslav, Aut.st. 05:55 – 06:35
260992/5 Mladá Boleslav, Aut.st. – Benátky n.Jiz., Aut.st. 07:00 – 07:40
260010/9 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 08:50 – 08:54
260010/22 Benátky n.Jiz., Husovo nám. – Mladá Boleslav, Aut.st. 08:55 – 09:35
260010/13 Mladá Boleslav, Aut.st. – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 11:30 – 12:09
260007/8 Benátky n.Jiz., Aut.st. – Mladá Boleslav, Aut.st. 12:35 – 13:15
260010/19 Mladá Boleslav, Aut.st. – Benátky n.Jiz., Husovo nám. 13:30 – 14:09

Arriva – Neratovice

348/1 typické vozy: 9946, 9948, 9953
100348/1002 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 04:09 – 04:44
100348/1001 Praha, Ládví – Obříství 04:50 – 05:34
100348/1020 Obříství – Praha, Ládví 05:48 – 06:36
100348/1032 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 07:07 – 07:46
100348/1046 Libiš, Obec – Praha, Ládví 08:32 – 09:16
100348/1031 Praha, Ládví – Libiš, Obec 09:45 – 10:24
100348/1058 Libiš, Obec – Praha, Ládví 11:24 – 12:05
100348/1041 Praha, Ládví – Libiš, Obec 12:45 – 13:24
100348/1066 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 13:54 – 14:42
100348/1059 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 15:09 – 16:00
100348/1084 Libiš, Obec – Praha, Ládví 16:17 – 16:58
100348/1077 Praha, Ládví – Obříství 17:36 – 18:22
100348/1104 Obříství – Praha, Ládví 19:19 – 20:04
100348/1097 Praha, Ládví – Obříství 20:45 – 21:29
100348/1112 Obříství – Praha, Ládví 21:33 – 22:17
100348/1105 Praha, Ládví – Libiš, Obec 22:45 – 23:22
348/2 typické vozy: 9946, 9948, 9953
100348/1004 Libiš, Obec – Praha, Ládví 04:25 – 05:04
100348/1003 Praha, Ládví – Libiš, Obec 05:15 – 05:52
100348/1022 Libiš, Obec – Praha, Ládví 06:12 – 06:56
100348/1036 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 07:27 – 08:06
100348/1027 Praha, Ládví – Libiš, Obec 08:45 – 09:24
100348/1056 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 10:54 – 11:42
100348/1039 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 12:03 – 12:54
100348/1064 Libiš, Obec – Praha, Ládví 13:24 – 14:05
100348/1055 Praha, Ládví – Libiš, Obec 14:51 – 15:30
100348/1080 Libiš, Obec – Praha, Ládví 15:47 – 16:28
100348/1071 Praha, Ládví – Libiš, Obec 16:51 – 17:30
100348/1096 Libiš, Obec – Praha, Ládví 17:47 – 18:28
100348/1087 Praha, Ládví – Libiš, Obec 18:51 – 19:30
100348/1106 Libiš, Obec – Praha, Ládví 19:55 – 20:34
100348/1099 Praha, Ládví – Libiš, Obec 21:15 – 21:52
348/3 typické vozy: 9946, 9948, 9953
100348/1109 Praha, Ládví – Neratovice, U Vojtěcha 00:40 – 01:12
100348/1010 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Bulovka 05:19 – 06:01
100348/1009 Praha, Bulovka – Obříství 06:08 – 07:06
100348/1034 Obříství – Praha, Ládví 07:07 – 07:56
100348/1033 Praha, Bulovka – Obříství 10:03 – 11:01
100348/1060 Obříství – Praha, Bulovka 11:49 – 12:42
100348/1043 Praha, Bulovka – Obříství 13:03 – 14:01
100348/1068 Obříství – Praha, Ládví 14:12 – 14:58
100348/1065 Praha, Ládví – Libiš, Obec 16:06 – 16:45
100348/1092 Libiš, Obec – Praha, Ládví 17:17 – 17:58
100348/1089 Praha, Ládví – Libiš, Obec 19:06 – 19:45
100348/1110 Libiš, Obec – Praha, Ládví 20:53 – 21:32
100348/1103 Praha, Ládví – Libiš, Obec 22:15 – 22:52
100348/1116 Libiš, Obec – Praha, Ládví 23:28 – 00:07
348/4 typický vůz: 9935
100348/1008 Obříství – Praha, Ládví 04:55 – 05:39
100348/1007 Praha, Ládví – Libiš, Obec 06:05 – 06:44
100348/1030 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 06:52 – 07:43
100348/1025 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 08:03 – 08:54
100348/1052 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 09:52 – 10:42
100348/1035 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 11:03 – 11:54
100348/1118 Libiš, Obec – Praha, Ládví 12:24 – 13:05
100348/1047 Praha, Ládví – Obříství 13:51 – 14:37
100348/1074 Obříství – Praha, Bulovka 14:57 – 15:50
100348/1067 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 16:09 – 17:00
100348/1094 Libiš, Obec – Praha, Ládví 17:32 – 18:13
100348/1085 Praha, Ládví – Obříství 18:36 – 19:31
100348/1108 Obříství – Praha, Ládví 20:20 – 21:04
100348/1101 Praha, Ládví – Obříství 21:45 – 22:29
100348/1114 Obříství – Praha, Ládví 22:33 – 23:17
100348/1107 Praha, Ládví – Neratovice, U Vojtěcha 23:30 – 00:02
348/5 typické vozy: (9937, 9941, 9944, 9947, 9949, 9951)
100348/1018 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Bulovka 06:07 – 06:53
100348/1017 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 06:58 – 07:49
100348/1042 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 08:02 – 08:53
100348/1029 Praha, Bulovka – Obříství 09:03 – 10:01
100348/1054 Obříství – Praha, Ládví 10:18 – 11:05
100348/1037 Praha, Ládví – Obříství 11:45 – 12:31
100348/1062 Obříství – Praha, Bulovka 12:49 – 13:42
100348/1053 Praha, Ládví – Obříství 14:36 – 15:22
100348/1082 Obříství – Praha, Bulovka 15:57 – 16:50
100348/1075 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 17:09 – 18:00
348/6 typické vozy: (9937, 9941, 9944, 9947, 9949, 9951)
100348/1012 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 05:29 – 06:06
100348/1028 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 06:47 – 07:26
100348/1019 Praha, Ládví – Obříství 07:35 – 08:21
100348/1050 Obříství – Praha, Ládví 09:17 – 10:06
100348/1111 Praha, Ládví – Libiš, Obec 10:45 – 11:24
100348/1070 Libiš, Obec – Praha, Ládví 14:32 – 15:13
100348/1061 Praha, Ládví – Obříství 15:36 – 16:22
100348/1090 Obříství – Praha, Bulovka 16:57 – 17:50
100348/1083 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 18:09 – 19:00
348/7 typické vozy: (9937, 9941, 9944, 9947, 9949, 9951)
100348/1014 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 05:35 – 06:23
100348/1013 Praha, Bulovka – Obříství 06:38 – 07:36
100348/1040 Obříství – Praha, Ládví 07:42 – 08:31
100348/1045 Praha, Ládví – Libiš, Obec 13:36 – 14:15
100348/1072 Libiš, Obec – Praha, Ládví 14:47 – 15:28
100348/1063 Praha, Ládví – Libiš, Obec 15:51 – 16:30
100348/1088 Libiš, Obec – Praha, Ládví 16:47 – 17:28
100348/1079 Praha, Ládví – Libiš, Obec 17:51 – 18:30
348/8 typické vozy: (9937, 9941, 9944, 9947, 9949, 9951)
100348/1006 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Bulovka 04:49 – 05:31
100348/1005 Praha, Bulovka – Neratovice, U Vojtěcha 05:33 – 06:18
100348/1024 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 06:27 – 07:06
100348/1015 Praha, Ládví – Libiš, Obec 07:20 – 07:59
100348/1044 Libiš, Obec – Praha, Ládví 08:17 – 09:01
100348/1049 Praha, Ládví – Libiš, Obec 14:06 – 14:45
100348/1076 Libiš, Obec – Praha, Ládví 15:17 – 15:58
100348/1069 Praha, Ládví – Obříství 16:36 – 17:22
100348/1098 Obříství – Praha, Bulovka 17:57 – 18:50
100348/1091 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 19:09 – 20:00
348/9 typické vozy: (9937, 9941, 9944, 9947, 9949, 9951)
100348/1026 Obříství – Praha, Bulovka 06:27 – 07:23
100348/1021 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 07:38 – 08:29
100348/1048 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 08:52 – 09:43
100348/1051 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 14:09 – 15:00
100348/1078 Libiš, Obec – Praha, Ládví 15:32 – 16:13
100348/1073 Praha, Ládví – Libiš, Obec 17:06 – 17:45
100348/1100 Libiš, Obec – Praha, Ládví 18:29 – 19:10
100348/1093 Praha, Ládví – Obříství 19:40 – 20:29
348/10 typické vozy: (9937, 9941, 9944, 9947, 9949, 9951)
100348/1016 Neratovice, U Vojtěcha – Praha, Ládví 05:48 – 06:26
100348/1011 Praha, Ládví – Obříství 06:35 – 07:21
100348/1038 Obříství – Praha, Ládví 07:27 – 08:16
100348/1057 Praha, Ládví – Libiš, Obec 15:06 – 15:45
100348/1086 Libiš, Obec – Praha, Ládví 16:32 – 17:13
100348/1081 Praha, Ládví – Libiš, Obec 18:06 – 18:45
100348/1102 Libiš, Obec – Praha, Bulovka 18:54 – 19:42
100348/1095 Praha, Bulovka – Libiš, Obec 20:03 – 20:52
479/15 typický vůz: 9108
250479/1001 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 05:08 – 05:26
250479/1002 Neratovice, Žel.st. – Neratovice, Korycany 05:49 – 06:05
250479/1003 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 06:08 – 06:26
250479/1004 Neratovice, Žel.st. – Neratovice, Korycany 06:35 – 07:00
250479/1005 Neratovice, Korycany – Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA 07:03 – 07:31
250479/1006 Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA – Neratovice, III.ZŠ 07:31 – 07:45
250479/1010 Neratovice, Žel.st. – Neratovice, Korycany 12:05 – 12:30
250479/1011 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 12:35 – 12:50
250479/1013 Neratovice, III.ZŠ – Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA 13:47 – 14:00
250479/1012 Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA – Neratovice, Korycany 14:00 – 14:30
250479/1015 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 14:35 – 14:50
250479/1016 Neratovice, Žel.st. – Neratovice, Korycany 15:35 – 16:00
250479/1017 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 16:05 – 16:23
250479/1018 Neratovice, Žel.st. – Neratovice, Korycany 17:35 – 18:00
250479/1019 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 18:05 – 18:20
656/13 typické vozy: 9130, 9420, 9490
282656/1001 Zlonín – Hovorčovice, U Kostela 05:32 – 05:43
282656/1003 Hovorčovice, U Kostela – Hovorčovice, U Kostela 06:07 – 06:43
282656/1007 Hovorčovice, U Kostela – Hovorčovice, U Kostela 07:04 – 07:40
282656/1009 Hovorčovice, U Kostela – Hovorčovice, U Kostela 09:47 – 10:20
282656/1011 Hovorčovice, U Kostela – Hovorčovice, U Kostela 12:17 – 12:50
282656/1013 Hovorčovice, U Kostela – Hovorčovice, U Kostela 13:02 – 13:35
282656/1015 Hovorčovice, U Kostela – Hovorčovice, U Kostela 14:02 – 14:35
282656/1017 Hovorčovice, U Kostela – Zlonín 16:02 – 16:24
658/14 typické vozy: 9130, 9420, 9490
251473/1018 Zálezlice, Kozárovice – Neratovice, Kojetická 06:06 – 06:32
282656/1005 Nová Ves – Líbeznice, Škola 07:16 – 07:40
250479/1008 Neratovice, Žel.st. – Neratovice, Korycany 09:35 – 10:00
250479/1009 Neratovice, Korycany – Neratovice, Žel.st. 10:05 – 10:20
250658/1003 Neratovice, Žel.st. – Veliká Ves 10:35 – 10:53
250658/1004 Veliká Ves – Neratovice, Žel.st. 10:55 – 11:10
250658/1005 Neratovice, Žel.st. – Odolena Voda, Závod 12:57 – 13:30
250658/1006 Odolena Voda, Závod – Neratovice, Žel.st. 13:40 – 14:07
250658/1007 Neratovice, Žel.st. – Odolena Voda, Závod 14:49 – 15:22
250658/1008 Odolena Voda, Závod – Neratovice, Žel.st. 15:25 – 15:52
250658/1009 Neratovice, Žel.st. – Odolena Voda, Závod 16:05 – 16:38
250658/1010 Odolena Voda, Závod – Neratovice, Žel.st. 16:50 – 17:17
658/16 typické vozy: 9130, 9420, 9490
250658/1001 Neratovice, Žel.st. – Odolena Voda, Závod 05:35 – 06:05
250658/1012 Odolena Voda, Závod – Neratovice, Žel.st. 07:07 – 07:39
251473/1015 Neratovice, Žel.st. – Zálezlice, Kozárovice 07:40 – 08:01
251473/1020 Zálezlice, Kozárovice – Neratovice, Kojetická 08:06 – 08:32
251473/1017 Neratovice, Kojetická – Zálezlice, Kozárovice 11:31 – 11:58
251473/1022 Zálezlice, Kozárovice – Neratovice, Kojetická 12:06 – 12:32
251473/1019 Neratovice, Kojetická – Zálezlice, Kozárovice 14:01 – 14:28
251473/1024 Zálezlice, Kozárovice – Neratovice, Kojetická 14:36 – 15:02
251473/1021 Neratovice, Kojetická – Zálezlice, Kozárovice 15:31 – 15:58
251473/1026 Zálezlice, Kozárovice – Neratovice, Kojetická 16:06 – 16:32
251473/1023 Neratovice, Kojetická – Zálezlice, Kozárovice 17:31 – 17:58
251473/1028 Zálezlice, Kozárovice – Neratovice, Kojetická 18:06 – 18:32
251473/1025 Neratovice, Kojetická – Zálezlice, Kozárovice 20:01 – 20:28

Arriva – Praha

164/1 typické vozy: 9085, 9455
100164/1001 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 05:08 – 05:31
100164/1006 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 05:49 – 06:24
100164/1009 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 06:29 – 07:04
100164/1014 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 07:09 – 07:37
100164/1019 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 07:53 – 08:19
100164/1022 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 08:29 – 08:57
100164/1029 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 09:18 – 09:44
100164/1028 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 09:49 – 10:26
100164/1035 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 10:29 – 11:04
100164/1034 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 11:19 – 11:47
100164/1041 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 12:08 – 12:34
100164/1040 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 12:49 – 13:26
100164/1047 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 13:29 – 14:04
100164/1048 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 14:09 – 14:37
100164/1055 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 14:58 – 15:24
100164/1056 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 15:29 – 15:57
100164/1063 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 16:18 – 16:44
100164/1064 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 16:49 – 17:26
100164/1071 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 17:29 – 18:04
100164/1072 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 18:09 – 18:37
100164/1079 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 19:08 – 19:31
100164/1080 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 19:49 – 20:22
100164/1085 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 20:29 – 21:01
100164/1086 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 21:19 – 21:43
100164/1091 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 22:08 – 22:31
100164/1092 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 22:49 – 23:13
164/3 typický vůz: 1947
100164/1002 Praha, Bílá Hora – Praha, Sobín 04:59 – 05:22
100164/1003 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 05:29 – 06:01
100164/1008 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 06:09 – 06:37
100164/1011 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 06:53 – 07:19
100164/1016 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 07:29 – 07:57
100164/1021 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 08:08 – 08:34
100164/1024 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 08:49 – 09:26
100164/1031 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 09:29 – 10:04
100164/1030 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 10:19 – 10:47
100164/1037 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 11:08 – 11:34
100164/1036 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 11:49 – 12:26
100164/1043 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 12:29 – 13:04
100164/1044 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 13:29 – 13:57
100164/1051 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 14:18 – 14:44
100164/1052 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 14:49 – 15:26
100164/1059 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 15:29 – 16:04
100164/1060 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 16:09 – 16:37
100164/1067 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 16:58 – 17:24
100164/1068 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 17:29 – 17:57
100164/1075 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 18:18 – 18:44
100164/1076 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín 18:49 – 19:24
100164/1081 Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny 19:29 – 20:01
100164/1082 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 20:19 – 20:43
100164/1087 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 21:08 – 21:31
100164/1088 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 21:49 – 22:13
100164/1093 Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny 22:38 – 23:01
100164/1094 Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy 23:19 – 23:43
313/5 typický vůz: 9375
100313/1008 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 05:20 – 05:41
100309/1004 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 05:49 – 06:37
100310/1018 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 06:49 – 07:10
100309/1003 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 07:17 – 08:10
100313/1042 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 11:49 – 12:11
100309/1012 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 12:19 – 13:09
100309/1009 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 13:18 – 14:11
100313/1017 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 14:49 – 15:32
290665/1027 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 15:51 – 16:04
100309/1016 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 16:19 – 17:09
100309/1013 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 17:18 – 18:11
100313/1031 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 18:49 – 19:19
313/6 typický vůz: 9845
100392/1003 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 04:40 – 05:15
100392/1006 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 05:23 – 06:03
100310/1014 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 06:29 – 06:49
100310/1020 Jinočany, náměstí – Praha, Zličín 07:22 – 07:30
103121/1013 Praha,Zličín – Praha,Zličín 07:55 – 08:18
100309/1007 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 12:18 – 13:11
100309/1014 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 14:19 – 15:09
100309/1011 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 15:18 – 16:11
100313/1023 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 16:49 – 17:07
100313/1028 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 17:19 – 17:41
100313/1029 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 17:49 – 18:21
100313/1032 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 18:34 – 19:11
100313/1033 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 19:19 – 19:36
313/1 – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typický vůz: 9084
290664/6001 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 05:10 – 05:18
290664/6004 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 05:27 – 05:36
290664/6003 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 06:14 – 06:23
290664/6006 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 06:26 – 06:36
290665/1011 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 06:46 – 06:59
290665/1013 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 07:23 – 07:36
100315/1002 Černošice, Žel.zast. – Praha, Sídliště Radotín 08:08 – 08:14
100315/1003 Praha, Sídliště Radotín – Černošice, Žel.zast. 08:16 – 08:22
290665/1015 Černošice, Žel.zast. – Karlík 08:23 – 08:39
290665/1012 Karlík – Černošice, Žel.zast. 08:51 – 09:06
290664/6007 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 09:21 – 09:30
290664/6012 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 09:56 – 10:06
290665/1017 Černošice, Žel.zast. – Karlík 10:21 – 10:37
290665/1014 Karlík – Černošice, Žel.zast. 10:51 – 11:06
100315/1004 Černošice, Žel.zast. – Praha, Sídliště Radotín 12:01 – 12:07
100315/1005 Praha, Sídliště Radotín – Černošice, Žel.zast. 12:10 – 12:16
290664/6009 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 12:24 – 12:33
290664/6014 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 12:39 – 12:49
290664/6030 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Škola 12:51 – 12:58
290664/6027 Černošice, Škola – Černošice, Žel.zast. 13:15 – 13:19
290664/6011 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 13:24 – 13:33
290664/6016 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 13:39 – 13:49
290664/6032 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Škola 13:51 – 13:58
290664/6029 Černošice, Škola – Černošice, Žel.zast. 14:15 – 14:19
290664/6013 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 14:24 – 14:33
290664/6018 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 14:39 – 14:49
290665/1057 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 14:51 – 15:04
290664/6015 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 15:24 – 15:33
290664/6020 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 15:56 – 16:06
290664/6017 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 16:24 – 16:33
290664/6022 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 16:36 – 16:46
290665/1031 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 16:51 – 17:04
290664/6019 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 17:24 – 17:33
290664/6024 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 17:56 – 18:06
313/1 – pátek typický vůz: 9084
290664/7001 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 05:10 – 05:18
290664/7004 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 05:27 – 05:36
290664/7003 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 06:14 – 06:23
290664/7006 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 06:26 – 06:36
290665/1011 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 06:46 – 06:59
290665/1013 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 07:23 – 07:36
100315/1002 Černošice, Žel.zast. – Praha, Sídliště Radotín 08:08 – 08:14
100315/1003 Praha, Sídliště Radotín – Černošice, Žel.zast. 08:16 – 08:22
290665/1015 Černošice, Žel.zast. – Karlík 08:23 – 08:39
290665/1012 Karlík – Černošice, Žel.zast. 08:51 – 09:06
290664/7007 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 09:21 – 09:30
290664/7012 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 09:56 – 10:06
290665/1017 Černošice, Žel.zast. – Karlík 10:21 – 10:37
290665/1014 Karlík – Černošice, Žel.zast. 10:51 – 11:06
100315/1004 Černošice, Žel.zast. – Praha, Sídliště Radotín 12:01 – 12:07
100315/1005 Praha, Sídliště Radotín – Černošice, Žel.zast. 12:10 – 12:16
290664/7009 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 12:24 – 12:33
290664/7014 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 12:39 – 12:49
290664/7030 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Škola 12:51 – 12:58
290664/7027 Černošice, Škola – Černošice, Žel.zast. 13:15 – 13:19
290664/7011 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 13:24 – 13:33
290664/7016 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 13:39 – 13:49
290664/7032 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Škola 13:51 – 13:58
290664/7029 Černošice, Škola – Černošice, Žel.zast. 14:15 – 14:19
290664/7013 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 14:24 – 14:33
290664/7018 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 14:39 – 14:49
290665/1057 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 14:51 – 15:04
290664/7015 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 15:24 – 15:33
290664/7020 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 15:56 – 16:06
290664/7017 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 16:24 – 16:33
290664/7022 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 16:36 – 16:46
290665/1031 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 16:51 – 17:04
290664/7019 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 17:24 – 17:33
290664/7024 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 17:56 – 18:06
313/2 – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typické vozy: 9348, 9365
100313/1004 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 04:08 – 04:41
100313/1001 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 04:43 – 05:16
100313/1036 Černošice, Žel.zast. – Roblín 05:37 – 05:49
100313/1045 Roblín – Černošice, Žel.zast. 05:54 – 06:04
290665/1005 Černošice, Žel.zast. – Karlík 06:05 – 06:16
290665/1008 Karlík – Černošice, Žel.zast. 06:21 – 06:36
100313/1014 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 06:47 – 07:41
100313/1049 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 08:19 – 08:37
100313/1013 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 12:49 – 13:32
100313/1015 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 13:49 – 14:40
100313/1022 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 14:56 – 15:41
100313/1021 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 15:49 – 16:40
100313/1026 Černošice, Žel.zast. – Roblín 16:54 – 17:06
100313/1025 Roblín – Černošice, Žel.zast. 17:06 – 17:17
290665/1033 Černošice, Žel.zast. – Karlík 17:21 – 17:37
290665/1024 Karlík – Černošice, Žel.zast. 17:51 – 18:06
290665/1037 Černošice, Žel.zast. – Karlík 18:21 – 18:37
290665/1026 Karlík – Černošice, Žel.zast. 18:51 – 19:06
290665/1039 Černošice, Žel.zast. – Karlík 19:21 – 19:37
290665/1028 Karlík – Černošice, Žel.zast. 19:51 – 20:06
100313/1037 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 20:49 – 21:27
290664/6025 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 21:54 – 22:02
313/2 – pátek typické vozy: 9348, 9365
100313/1004 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 04:08 – 04:41
100313/1001 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 04:43 – 05:16
100313/1036 Černošice, Žel.zast. – Roblín 05:37 – 05:49
100313/1045 Roblín – Černošice, Žel.zast. 05:54 – 06:04
290665/1005 Černošice, Žel.zast. – Karlík 06:05 – 06:16
290665/1008 Karlík – Černošice, Žel.zast. 06:21 – 06:36
100313/1014 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 06:47 – 07:41
100313/1049 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 08:19 – 08:37
100313/1013 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 12:49 – 13:32
100313/1015 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 13:49 – 14:40
100313/1022 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 14:56 – 15:41
100313/1021 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 15:49 – 16:40
100313/1026 Černošice, Žel.zast. – Roblín 16:54 – 17:06
100313/1025 Roblín – Černošice, Žel.zast. 17:06 – 17:17
290665/1033 Černošice, Žel.zast. – Karlík 17:21 – 17:37
290665/1024 Karlík – Černošice, Žel.zast. 17:51 – 18:06
290665/1037 Černošice, Žel.zast. – Karlík 18:21 – 18:37
290665/1026 Karlík – Černošice, Žel.zast. 18:51 – 19:06
290665/1039 Černošice, Žel.zast. – Karlík 19:21 – 19:37
290665/1028 Karlík – Černošice, Žel.zast. 19:51 – 20:06
100313/1037 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 20:49 – 21:27
290664/7025 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 21:54 – 22:02
313/3 – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typický vůz: 9459
100313/1006 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 04:37 – 05:11
100313/1003 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 05:19 – 05:36
100313/1010 Vysoký Újezd, Kuchař, I – Praha, Nádraží Radotín 06:09 – 06:41
290664/6005 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 07:01 – 07:10
290664/6008 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Škola 07:20 – 07:43
100313/1016 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 07:51 – 08:41
100313/1007 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 09:19 – 09:56
100313/1018 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 10:21 – 11:11
100313/1011 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 11:49 – 12:32
100313/1047 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 13:19 – 13:37
100313/1038 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 14:19 – 14:41
100313/1019 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 15:19 – 15:37
100313/1024 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 16:19 – 16:41
100313/1027 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 17:19 – 17:37
100313/1030 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 18:19 – 18:41
100313/1035 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 19:49 – 20:18
100313/1034 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 20:37 – 21:11
100313/1039 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 21:49 – 22:16
100309/1019 Tachlovice, Jakubská náves – Praha, Nádraží Radotín 22:37 – 23:11
100313/1043 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 23:49 – 00:16
313/3 – pátek typický vůz: 9459
100313/1006 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 04:37 – 05:11
100313/1003 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 05:19 – 05:36
100313/1010 Vysoký Újezd, Kuchař, I – Praha, Nádraží Radotín 06:09 – 06:41
290664/7005 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 07:01 – 07:10
290664/7008 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Škola 07:20 – 07:43
100313/1016 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 07:51 – 08:41
100313/1007 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 09:19 – 09:56
100313/1018 Černošice, Žel.zast. – Praha, Nádraží Radotín 10:21 – 11:11
100313/1011 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 11:49 – 12:32
100313/1047 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 13:19 – 13:37
100313/1038 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 14:19 – 14:41
100313/1019 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 15:19 – 15:37
100313/1024 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 16:19 – 16:41
100313/1027 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 17:19 – 17:37
100313/1030 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 18:19 – 18:41
100313/1035 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 19:49 – 20:18
100313/1034 Roblín – Praha, Nádraží Radotín 20:37 – 21:11
100313/1039 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 21:49 – 22:16
100309/1019 Tachlovice, Jakubská náves – Praha, Nádraží Radotín 22:37 – 23:11
100313/1043 Praha, Nádraží Radotín – Roblín 23:49 – 00:16
313/4 – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typický vůz: 9810
290664/6002 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 04:27 – 04:36
290665/1049 Černošice, Žel.zast. – Karlík 05:00 – 05:11
290665/1034 Karlík – Černošice, Žel.zast. 05:21 – 05:36
290665/1003 Černošice, Žel.zast. – Karlík 05:37 – 05:48
290665/1006 Karlík – Černošice, Žel.zast. 05:51 – 06:06
290665/1007 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 06:16 – 06:29
290665/1009 Černošice, Žel.zast. – Karlík 06:34 – 06:45
290665/1010 Karlík – Černošice, Žel.zast. 06:51 – 07:06
290665/1051 Černošice, Žel.zast. – Karlík 07:18 – 07:34
290665/1036 Karlík – Černošice, Žel.zast. 07:51 – 08:06
290665/1053 Černošice, Žel.zast. – Karlík 12:21 – 12:37
290665/1038 Karlík – Černošice, Žel.zast. 12:51 – 13:06
290665/1021 Černošice, Žel.zast. – Karlík 13:21 – 13:37
290665/1018 Karlík – Černošice, Žel.zast. 13:51 – 14:06
290665/1055 Černošice, Žel.zast. – Karlík 14:21 – 14:37
290665/1040 Karlík – Černošice, Žel.zast. 14:51 – 15:06
290665/1025 Černošice, Žel.zast. – Karlík 15:21 – 15:37
290665/1020 Karlík – Černošice, Žel.zast. 15:51 – 16:06
290665/1029 Černošice, Žel.zast. – Karlík 16:21 – 16:37
290665/1022 Karlík – Černošice, Žel.zast. 16:51 – 17:06
290665/1035 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 17:51 – 18:04
100309/1018 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 18:19 – 19:09
100309/1015 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 19:18 – 20:11
100309/1020 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 20:19 – 21:06
100309/1017 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 21:20 – 22:11
100313/1041 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 22:49 – 23:26
313/4 – pátek typický vůz: 9810
290664/7002 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 04:27 – 04:36
290665/1049 Černošice, Žel.zast. – Karlík 05:00 – 05:11
290665/1034 Karlík – Černošice, Žel.zast. 05:21 – 05:36
290665/1003 Černošice, Žel.zast. – Karlík 05:37 – 05:48
290665/1006 Karlík – Černošice, Žel.zast. 05:51 – 06:06
290665/1007 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 06:16 – 06:29
290665/1009 Černošice, Žel.zast. – Karlík 06:34 – 06:45
290665/1010 Karlík – Černošice, Žel.zast. 06:51 – 07:06
290665/1051 Černošice, Žel.zast. – Karlík 07:18 – 07:34
290665/1036 Karlík – Černošice, Žel.zast. 07:51 – 08:06
290665/1053 Černošice, Žel.zast. – Karlík 12:21 – 12:37
290665/1038 Karlík – Černošice, Žel.zast. 12:51 – 13:06
290665/1021 Černošice, Žel.zast. – Karlík 13:21 – 13:37
290665/1018 Karlík – Černošice, Žel.zast. 13:51 – 14:06
290665/1055 Černošice, Žel.zast. – Karlík 14:21 – 14:37
290665/1040 Karlík – Černošice, Žel.zast. 14:51 – 15:06
290665/1025 Černošice, Žel.zast. – Karlík 15:21 – 15:37
290665/1020 Karlík – Černošice, Žel.zast. 15:51 – 16:06
290665/1029 Černošice, Žel.zast. – Karlík 16:21 – 16:37
290665/1022 Karlík – Černošice, Žel.zast. 16:51 – 17:06
290665/1035 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 17:51 – 18:04
100309/1018 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 18:19 – 19:09
100309/1015 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 19:18 – 20:11
100309/1020 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 20:19 – 21:06
100309/1017 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 21:20 – 22:11
100313/1041 Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Žel.zast. 22:49 – 23:26
290664/7031 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 23:54 – 00:02
313/51 – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typický vůz: 9084
100951/1002 Praha, Sídliště Radotín – Praha, Chaplinovo náměstí 00:31 – 00:56
100951/1001 Praha, Chaplinovo náměstí – Dobřichovice, pošta 01:14 – 01:46
100951/1006 Dobřichovice, pošta – Praha, Chaplinovo náměstí 01:47 – 02:26
100951/1005 Praha, Chaplinovo náměstí – Dobřichovice, pošta 02:44 – 03:16
290664/6021 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 18:24 – 18:33
290664/6026 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 18:57 – 19:06
290664/6023 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 19:24 – 19:32
290664/6028 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 19:57 – 20:06
290665/1041 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 20:21 – 20:34
290665/1043 Černošice, Žel.zast. – Karlík 21:21 – 21:37
290665/1030 Karlík – Černošice, Žel.zast. 21:51 – 22:06
290665/1045 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 22:21 – 22:34
290665/1047 Černošice, Žel.zast. – Karlík 23:21 – 23:37
290665/1032 Karlík – Černošice, Žel.zast. 23:54 – 00:09
313/51 – pátek typický vůz: 9084
100951/1002 Praha, Sídliště Radotín – Praha, Chaplinovo náměstí 00:31 – 00:56
100951/1001 Praha, Chaplinovo náměstí – Dobřichovice, pošta 01:14 – 01:46
100951/1006 Dobřichovice, pošta – Praha, Chaplinovo náměstí 01:47 – 02:26
100951/1005 Praha, Chaplinovo náměstí – Dobřichovice, pošta 02:44 – 03:16
290664/7021 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 18:24 – 18:33
290664/7026 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 18:57 – 19:06
290664/7023 Černošice, Žel.zast. – Vonoklasy, samoobsluha 19:24 – 19:32
290664/7028 Vonoklasy, samoobsluha – Černošice, Žel.zast. 19:57 – 20:06
290665/1041 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 20:21 – 20:34
290665/1043 Černošice, Žel.zast. – Karlík 21:21 – 21:37
290665/1030 Karlík – Černošice, Žel.zast. 21:51 – 22:06
290665/1045 Černošice, Žel.zast. – Černošice, Žel.zast. 22:21 – 22:34
290665/1047 Černošice, Žel.zast. – Karlík 23:21 – 23:37
290665/1032 Karlík – Černošice, Žel.zast. 23:54 – 00:09
380/7 typický vůz: 9352
100311/1010 Mořina – Praha, Zličín 06:14 – 07:09
100308/1005 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 07:16 – 07:35
100308/1006 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 08:02 – 08:25
103121/1017 Praha,Zličín – Praha,Zličín 08:42*
100311/1017 Praha, Zličín – Mořina 09:45 – 10:37
210451/1003 Mořina – Řevnice, nám. 10:38 – 11:04
100311/1024 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 11:14 – 12:28
103121/1033 Praha,Zličín – Praha,Zličín 12:54*
100311/1029 Praha, Zličín – Mořina 15:15 – 15:59
100311/1034 Mořina – Praha, Zličín 16:19 – 17:03
100311/1037 Praha, Zličín – Mořina 17:15 – 17:59
380/8
100311/1003 Praha, Zličín – Mořina 05:15 – 06:08
100311/1005 Mořina – Řevnice, nám. 06:08 – 06:25
100311/1012 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 06:35 – 07:39
100310/1007 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 08:17 – 08:42
100310/1028 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 09:11 – 09:37
100310/1011 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 12:48 – 13:13
100310/1034 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 13:31 – 13:57
100310/1015 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 14:18 – 14:39
100308/1016 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 15:30 – 15:53
100311/1033 Praha, Zličín – Mořina 16:15 – 16:59
100311/1038 Mořina – Praha, Zličín 17:19 – 18:03
100358/1015 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 18:29 – 18:52
380/9 typický vůz: 9826
100311/1001 Mořina, Obecní úřad – Řevnice, nám. 05:07 – 05:25
100311/1008 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 05:30 – 06:34
100310/1022 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 06:59 – 07:20
100311/1013 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 07:45 – 08:56
100311/1020 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 09:04 – 10:18
100380/1025 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 11:12 – 12:14
100380/1030 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 12:40 – 13:45
100380/1033 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 14:12 – 15:14
100380/1040 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 15:45 – 16:50
100380/1045 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 17:12 – 18:14
100380/1052 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 18:45 – 19:50
100380/1057 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 20:14 – 21:12
100380/1058 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 21:42 – 22:41
100380/1063 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 23:25 – 00:22
380/10 typický vůz: 9973
100380/1006 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 05:11 – 06:14
100380/1011 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 06:42 – 07:44
100380/1018 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 08:10 – 09:15
100308/1009 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 11:00 – 11:22
100308/1010 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 11:22 – 11:45
100380/1039 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 15:42 – 16:44
100380/1046 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 17:15 – 18:20
100380/1051 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 18:42 – 19:44
380/11 typický vůz: 9972
100380/1003 Chrášťany – Beroun, autobusové nádraží 05:05 – 05:42
100380/1010 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 06:11 – 07:14
100380/1015 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 07:42 – 08:44
100380/1022 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 09:10 – 10:15
100380/1035 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 14:42 – 15:44
100380/1042 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 16:15 – 17:20
100380/1047 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 17:42 – 18:44
380/12 typický vůz: 9806
100311/1006 Mořina – Praha, Zličín 05:10 – 06:04
100311/1009 Praha, Zličín – Mořina 06:13 – 07:07
210451/1001 Mořina – Řevnice, nám. 07:08 – 07:41
100311/1018 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 08:04 – 09:18
100311/1019 Praha, Zličín – Mořina 10:45 – 11:29
100311/1026 Mořina – Praha, Zličín 12:36 – 13:20
100311/1025 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 13:45 – 14:56
210451/1006 Řevnice, nám. – Mořina 15:11 – 15:38
100311/1032 Mořina – Praha, Zličín 15:38 – 16:33
100311/1035 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 16:45 – 17:56
100311/1042 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 18:11 – 19:24
100308/1019 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 19:40 – 20:01
100311/1043 Praha, Zličín – Mořinka 20:20 – 21:16
380/13 typický vůz: 9771
100311/1004 Mořinka – Praha, Zličín 04:37 – 05:33
100311/1007 Praha, Zličín – Mořina 05:45 – 06:29
100311/1014 Mořina – Praha, Zličín 07:14 – 08:09
100311/1015 Praha, Zličín – Mořina 08:45 – 09:29
100311/1022 Mořina – Praha, Zličín 10:32 – 11:17
100311/1023 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 12:45 – 13:56
210451/1004 Řevnice, nám. – Mořina 14:11 – 14:38
100311/1030 Mořina – Praha, Zličín 14:38 – 15:33
100311/1031 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 15:45 – 16:56
210451/1010 Řevnice, nám. – Mořina 17:11 – 17:38
100311/1040 Mořina – Praha, Zličín 17:38 – 18:33
100311/1041 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 18:45 – 19:56
100311/1046 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 20:10 – 21:18
100308/1021 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 22:00 – 22:18
100308/1020 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 22:18 – 22:39
100311/1047 Praha, Zličín – Mořinka 23:10 – 00:06
380/14 typické vozy: 9971, 9974
100380/1004 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 04:37 – 05:36
100380/1009 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 06:12 – 07:14
100380/1016 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 07:44 – 08:49
100380/1021 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 09:12 – 10:14
100380/1026 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 10:40 – 11:45
100380/1031 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 13:42 – 14:44
100380/1038 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 15:15 – 16:20
100380/1043 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 16:42 – 17:44
100380/1050 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 18:15 – 19:20
100380/1055 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 19:42 – 20:42
380/15 typický vůz: 9505
100380/1007 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 05:42 – 06:44
100380/1014 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 07:11 – 08:14
100380/1019 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 08:42 – 09:44
100380/1032 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 13:40 – 14:45
100380/1037 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 15:12 – 16:14
100380/1044 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 16:45 – 17:50
380/17 typický vůz: 9705
100310/1004 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 04:31 – 04:48
100310/1001 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 05:00 – 05:22
100310/1008 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 05:31 – 05:48
100310/1010 Jinočany, náměstí – Praha, Zličín 06:01 – 06:09
100310/1016 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 06:39 – 07:00
100310/1024 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 07:24 – 07:45
100308/1011 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 12:00 – 12:22
100310/1032 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 12:36 – 12:57
100358/1005 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 13:20 – 13:43
100358/1008 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 13:51 – 14:16
100358/1007 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 14:20 – 14:43
100358/1010 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 14:57 – 15:22
100358/1009 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 15:29 – 15:52
100358/1012 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 16:01 – 16:26
100358/1013 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 17:29 – 17:52
100308/1017 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 18:15 – 18:37
380/18 typické vozy: 9971, 9974
100380/1001 Chrášťany – Beroun, autobusové nádraží 04:35 – 05:12
100380/1008 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 05:41 – 06:44
100380/1013 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 07:12 – 08:14
100380/1020 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 08:40 – 09:45
100380/1023 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 10:12 – 11:14
100380/1028 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 11:40 – 12:45
100380/1029 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 13:12 – 14:14
100380/1036 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 14:45 – 15:50
100380/1041 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 16:12 – 17:14
100380/1048 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 17:46 – 18:51
100380/1053 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 19:12 – 20:14
100380/1056 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 20:42 – 21:41
100380/1061 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 22:25 – 23:22
380/19 typický vůz: 9692
100310/1033 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 00:00 – 00:18
100309/1002 Kosoř – Praha, Zličín 04:26 – 05:05
100309/1001 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 05:20 – 06:11
100313/1005 Praha, Nádraží Radotín – Choteč 06:19 – 06:37
100313/1012 Choteč – Praha, Nádraží Radotín 06:49 – 07:11
100309/1006 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 07:19 – 08:10
100309/1005 Praha, Zličín – Praha, Nádraží Radotín 08:48 – 09:41
100309/1010 Praha, Nádraží Radotín – Praha, Zličín 10:19 – 11:09
100310/1035 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 11:18 – 11:39
100310/1048 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 11:46 – 12:07
103121/1031 Praha,Zličín – Praha,Zličín 12:14*
100308/1015 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 14:15 – 14:37
100308/1014 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 14:37 – 15:00
100310/1019 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 15:48 – 16:13
100310/1040 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 16:16 – 16:42
100310/1023 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 16:48 – 17:13
100310/1042 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 17:16 – 17:42
100310/1027 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 18:18 – 18:39
100308/1018 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 19:22 – 19:45
103121/1055 Praha,Zličín – Praha,Zličín 19:54*
100310/1029 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 20:20 – 20:38
100310/1044 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 21:17 – 21:34
103121/1057 Praha,Zličín – Praha,Zličín 21:54*
103121/1057 Praha,Zličín – Praha,Zličín 21:54*
100310/1031 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 22:20 – 22:38
100310/1046 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 22:50 – 23:07
380/20 typický vůz: 9838
100311/1048 Mořina – Praha, Zličín 04:03 – 04:53
100380/1002 Praha, Zličín – Praha, Vypich 04:55 – 05:08
100380/1005 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 05:14 – 06:14
100380/1012 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 06:41 – 07:44
100380/1017 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 08:12 – 09:14
100380/1024 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 09:40 – 10:45
100311/1021 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 11:45 – 12:56
210451/1002 Řevnice, nám. – Mořina 13:11 – 13:38
100311/1028 Mořina – Praha, Zličín 13:38 – 14:33
100311/1027 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 14:45 – 15:56
210451/1008 Řevnice, nám. – Mořina 16:11 – 16:38
100311/1036 Mořina – Praha, Zličín 16:38 – 17:33
100311/1039 Praha, Zličín – Řevnice, nám. 17:45 – 18:56
100311/1044 Řevnice, nám. – Praha, Zličín 19:11 – 20:23
100311/1045 Praha, Zličín – Bubovice 21:00 – 21:37
380/21 typický vůz: 9709
100310/1006 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 05:09 – 05:26
100310/1003 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 05:36 – 05:55
100310/1012 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 06:04 – 06:21
103121/1005 Praha, Zličín – Praha, Zličín 06:35 – 06:58
100310/1005 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 07:09 – 07:34
100310/1026 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 08:09 – 08:35
100308/1007 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 09:05 – 09:27
100308/1008 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 09:27 – 09:50
100310/1013 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 13:48 – 14:13
100310/1036 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 14:16 – 14:42
100310/1017 Praha, Zličín – Rudná, zdrav.stř. 14:48 – 15:13
100310/1038 Rudná, zdrav.stř. – Praha, Zličín 15:16 – 15:42
100358/1011 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 16:29 – 16:52
100358/1014 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 17:01 – 17:26
100310/1025 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 17:48 – 18:09
380/22 typický vůz: 9772
100308/1001 Nučice, Na Krahulově – Nučice, Prokopská náves 05:23 – 05:25
100308/1002 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 05:26 – 05:48
100308/1003 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 06:10 – 06:30
100308/1004 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 06:31 – 06:54
100311/1011 Praha, Zličín – Mořina 06:55 – 07:38
100311/1016 Mořina – Praha, Zličín 08:02 – 08:47
100310/1009 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 09:47 – 10:08
100310/1030 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 10:16 – 10:37
100380/1027 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 12:17 – 13:19
100380/1034 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 14:15 – 15:20
100310/1021 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 16:17 – 16:38
380/23
100358/1002 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 05:56 – 06:20
100358/1001 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 06:22 – 06:45
100358/1004 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 06:59 – 07:24
100358/1003 Praha, Zličín – Rudná, Hořelice 07:30 – 07:53
100358/1006 Rudná, Hořelice – Praha, Zličín 07:56 – 08:21
103121/1019 Praha,Zličín – Praha,Zličín 09:34*
103121/1021 Praha,Zličín – Praha,Zličín 09:54*
103121/1023 Praha,Zličín – Praha,Zličín 10:22*
103121/1025 Praha,Zličín – Praha,Zličín 10:54*
103121/1027 Praha,Zličín – Praha,Zličín 11:14*
103121/1029 Praha,Zličín – Praha,Zličín 11:54*
100308/1013 Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves 13:10 – 13:32
100308/1012 Nučice, Prokopská náves – Praha, Zličín 13:32 – 13:55
380/52 typický vůz: 9505
100380/1065 Praha, Kukulova – Praha, Zličín 00:36 – 00:47
100952/1001 Praha, Zličín – Beroun, U černého koně 00:50 – 01:26
100952/1002 Beroun, U černého koně – Praha, Sídliště Řepy 01:36 – 02:20
100952/1003 Praha, Sídliště Řepy – Beroun, U černého koně 02:26 – 03:07
100380/1049 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 18:12 – 19:14
100380/1054 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 19:42 – 20:43
100380/1059 Praha, Kukulova – Beroun, autobusové nádraží 21:25 – 22:22
100380/1060 Beroun, autobusové nádraží – Praha, Vypich 22:42 – 23:41
395/60 typický vůz: 9757
100392/1010 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 06:13 – 06:53
100392/1019 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 08:25 – 09:02
100392/1034 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 15:30 – 16:10
100392/1047 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 17:05 – 17:42

Arriva – Příbram

395/3 typický vůz: 9716
100392/1022 Příbram, aut.nádr. – Praha, Smíchovské nádraží 06:44 – 08:23
100393/1013 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 09:30 – 10:32
100395/1052 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 11:20 – 12:38
100395/1055 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 13:55 – 15:04
300511/1023 Příbram, aut.nádr. – Sádek 18:01 – 18:24
300511/1020 Sádek – Příbram, aut.nádr. 18:26 – 18:51
300512/1009 Příbram, aut.nádr. – Sádek 19:01 – 19:29
300512/1016 Sádek – Příbram, aut.nádr. 20:36 – 21:06
395/16 typický vůz: 9780
100393/1028 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 06:45 – 07:58
100393/1007 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 08:20 – 09:25
300033/5 Příbram, aut.nádr. – Láz, hor. 11:25 – 11:45
300033/8 Láz, hor. – Bohutín, škola 12:26 – 12:31
300033/7 Bohutín, škola – Láz, hor. 12:40 – 12:46
300033/10 Láz, hor. – Příbram, aut.nádr. 13:17 – 13:38
300043/9 Příbram, aut.nádr. – Smolotely, II 14:45 – 15:30
300043/10 Smolotely, II – Příbram, aut.nádr. 15:45 – 16:25
300512/1007 Příbram, aut.nádr. – Obecnice 16:31 – 16:50
300512/1014 Obecnice – Příbram, aut.nádr. 17:00 – 17:21
395/17 typický vůz: 9803
300093/7 Březnice, aut.st. – Blatná, žel.st. 04:43 – 05:20
300093/2 Blatná, žel.st. – Příbram, Školní kruhový objezd 05:22 – 06:18
300093/2 Blatná, žel.st. – Příbram, Školní kruhový objezd 05:22 – 06:18
100393/1022 Příbram, Školní kruhový objezd – Praha, Smíchovské nádraží 06:25 – 07:28
100395/1021 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 08:15 – 09:24
100395/1066 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 13:45 – 14:58
100393/1037 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Školní kruhový objezd 16:30 – 17:29
300093/15 Příbram, Školní kruhový objezd – Březnice, aut.st. 17:29 – 17:59
395/18 typický vůz: 9787
300032/2 Hvožďany – Rožmitál p.Tř., aut.st. 04:45 – 05:15
300028/28 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Březnice, aut.st. 05:15 – 05:29
300093/14 Březnice, aut.st. – Příbram, Školní kruhový objezd 06:40 – 07:00
100393/1030 Příbram, Školní kruhový objezd – Praha, Smíchovské nádraží 07:05 – 08:08
100393/1011 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 09:00 – 10:02
100395/1048 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 10:45 – 11:58
100393/1029 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Školní kruhový objezd 15:30 – 16:29
300093/13 Příbram, Školní kruhový objezd – Březnice, aut.st. 16:29 – 16:52
300024/12 Březnice, aut.st. – Hvožďany, Leletice 17:00 – 17:32
395/19
300033/4 Láz, hor. – Příbram, aut.nádr. 06:00 – 06:26
300033/3 Příbram, aut.nádr. – Láz, hor. 06:35 – 06:55
300033/6 Láz, hor. – Příbram, Jiráskovy sady 07:05 – 07:35
300031/27 Příbram, Jiráskovy sady – Věšín, Buková 13:25 – 14:10
300031/36 Věšín, Buková – Příbram, aut.nádr. 14:15 – 14:55
100393/1058 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 16:10 – 17:15
100393/1047 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 17:45 – 18:47
300031/85 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Kasejovice, nám. 18:47 – 20:00
395/20
300031/84 Kasejovice, nám. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 05:15 – 06:35
100393/1026 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 06:40 – 07:48
100395/1027 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 09:15 – 10:24
300046/7 Příbram, aut.nádr. – Kamýk n.Vlt., U školky 11:20 – 12:13
300046/10 Kamýk n.Vlt., U školky – Příbram, aut.nádr. 12:34 – 13:27
395/21 typický vůz: 9872
100392/1002 Příbram, Jiráskovy sady – Dobříš, nám. 04:11 – 04:53
100392/1005 Dobříš, nám. – Příbram, aut.nádr. 05:35 – 06:19
100395/1024 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 06:50 – 08:13
100395/1047 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 12:35 – 13:41
300031/29 Příbram, aut.nádr. – Rožmitál p.Tř., aut.st. 14:20 – 14:46
300031/70 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 15:38 – 15:57
100395/1080 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 16:00 – 17:18
100395/1081 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 18:15 – 19:24
100395/1100 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 19:30 – 20:48
100395/1097 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 21:05 – 22:10
300512/1011 Příbram, aut.nádr. – Sádek 22:36 – 23:04
395/23 typický vůz: 9696
300024/17 Březnice, aut.st. – Příbram, aut.nádr. 13:45 – 14:12
100395/1074 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 15:00 – 16:18
100393/1045 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Školní kruhový objezd 17:30 – 18:29
300093/5 Příbram, Školní kruhový objezd – Blatná, žel.st. 18:29 – 19:25
300093/4 Blatná, žel.st. – Březnice, rozc.k žel.st.0.2 19:35 – 20:10
300026/19 Březnice, rozc.k žel.st.0.2 – Blatná, Sádlov 20:50 – 21:34
300026/20 Blatná, Sádlov – Březnice, rozc.k žel.st.0.2 22:10 – 22:43
395/25 typický vůz: 9710
300028/15 Starosedlský Hrádek – Březnice, aut.st. 04:53 – 05:10
300028/18 Březnice, aut.st. – Příbram, aut.nádr. 05:15 – 05:50
100393/1020 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 06:05 – 07:18
100393/1005 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 08:00 – 09:02
100395/1044 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 10:00 – 11:18
100395/1043 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 11:55 – 13:04
300041/17 Příbram, aut.nádr. – Bohostice 14:30 – 15:05
300029/7 Chraštice – Horčápsko 15:26 – 15:36
395/26 typické vozy: 9718, 9797
300088/1 Kamýk n.Vlt., u Mášů – Dobříš, nám. 06:29 – 07:12
100392/1020 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 07:13 – 07:53
100393/1009 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 08:40 – 09:42
100395/1046 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 10:20 – 11:38
100392/1041 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 16:05 – 16:42
300088/2 Dobříš, nám. – Kamýk n.Vlt., u Mášů 16:45 – 17:26
395/31 typické vozy: 9874, 9875
100395/1002 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 03:45 – 05:00
100395/1001 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 05:15 – 06:22
100395/1022 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 06:45 – 07:58
100395/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 08:55 – 10:04
100395/1068 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 14:00 – 15:18
100395/1069 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 16:15 – 17:24
100395/1092 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 18:00 – 19:18
100395/1089 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 19:35 – 20:44
100395/1108 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 21:30 – 22:40
100395/1105 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 23:05 – 00:12
395/32 typické vozy: 9874, 9875
100395/1004 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 04:15 – 05:30
100395/1003 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 05:35 – 06:44
100395/1026 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 07:10 – 08:28
100395/1029 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 09:35 – 10:41
100395/1050 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 11:00 – 12:18
100395/1053 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 13:35 – 14:41
100395/1076 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 15:20 – 16:38
100393/1041 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 17:00 – 18:02
100395/1096 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 18:45 – 19:58
100395/1093 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 20:15 – 21:22
100395/1110 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 22:00 – 23:10
100395/1107 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 23:35 – 00:42
395/33 typické vozy: 9856, 9857, 9860
100395/1014 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:40 – 06:58
100395/1017 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 07:35 – 08:41
100395/1040 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 09:20 – 10:38
100395/1063 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 15:15 – 16:24
100393/1062 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 16:50 – 17:55
100395/1083 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 18:35 – 19:44
395/34 typické vozy: 9856, 9857, 9860
100393/1016 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:45 – 06:58
100395/1015 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 07:15 – 08:24
100395/1038 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 09:00 – 10:18
100392/1029 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, aut.nádr. 14:25 – 15:46
100392/1044 Příbram, aut.nádr. – Praha, Smíchovské nádraží 16:42 – 18:10
100393/1055 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 18:45 – 19:50
395/35
100393/1006 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 04:55 – 06:02
100392/1011 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, aut.nádr. 06:15 – 07:32
100395/1030 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 07:45 – 08:58
100392/1033 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 15:05 – 15:42
100392/1038 Dobříš, nám. – Praha, Smíchovské nádraží 16:10 – 16:50
100393/1043 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 17:15 – 18:20
395/36 typický vůz: 9871
100395/1008 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 04:50 – 06:09
100395/1009 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 06:30 – 07:39
100393/1038 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 07:50 – 08:58
100395/1045 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 12:15 – 13:24
100395/1070 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 14:20 – 15:38
100392/1043 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, aut.nádr. 16:25 – 17:46
395/37 typický vůz: 9719
100393/1010 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:15 – 06:28
100393/1001 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 06:40 – 07:42
100393/1040 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 08:10 – 09:18
100393/1023 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 14:45 – 15:47
395/38 typické vozy: 9858, 9859, 9873
100395/1010 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:10 – 06:27
100395/1011 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 06:45 – 07:54
100395/1032 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 08:00 – 09:18
100393/1019 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 14:00 – 15:02
100392/1040 Příbram, aut.nádr. – Praha, Smíchovské nádraží 15:42 – 17:10
100392/1051 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, aut.nádr. 17:45 – 19:06
395/39 typické vozy: 9858, 9859
100393/1012 Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Praha, Smíchovské nádraží 05:25 – 06:38
100392/1015 Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, nám. 06:55 – 07:32
100392/1017 Dobříš, nám. – Příbram, aut.nádr. 07:55 – 08:39
100395/1064 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 13:20 – 14:38
100393/1025 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 15:00 – 16:02
100395/1084 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 16:45 – 17:58
100393/1053 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Břez.Hory, rozc.Zdaboř 18:30 – 19:35
395/62 typický vůz: 9798
300027/4 Mirovice, nám. – Příbram, aut.nádr. 05:40 – 06:40
300027/3 Příbram, aut.nádr. – Zalužany 06:40 – 07:20
300027/8 Zalužany – Chraštice 07:25 – 07:40
300027/17 Chraštice – Zalužany 07:45 – 08:01
300027/10 Zalužany – Příbram, aut.nádr. 09:30 – 10:25
300511/1013 Příbram, aut.nádr. – Bratkovice, Domin.Paseky 13:01 – 13:29
300511/1012 Bratkovice, Domin.Paseky – Příbram, aut.nádr. 13:31 – 13:59
300093/3 Příbram, aut.nádr. – Uzenice 14:45 – 15:38
300028/26 Březnice, aut.st. – Příbram, aut.nádr. 16:05 – 17:06
300029/9 Příbram, aut.nádr. – Starosedlský Hrádek 17:15 – 18:00
395/70 typický vůz: 9674
300031/86 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 06:55 – 07:15
100393/1034 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 07:20 – 08:28
100393/1015 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 13:00 – 14:02
100393/1050 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 14:50 – 15:55
100393/1039 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 16:45 – 17:47
300031/83 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Věšín 17:47 – 18:12
395/71 typický vůz: 9725
300031/82 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 04:45 – 05:05
100393/1008 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Praha, Smíchovské nádraží 05:10 – 06:17
100393/1031 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 15:45 – 16:47
300031/81 Příbram, Drkolnov, Podbrdská – Rožmitál p.Tř., aut.st. 16:47 – 17:07
395/24
300024/1 Hvožďany – Březnice, aut.st. 04:50 – 05:10
300093/10 Březnice, aut.st. – Příbram, Školní kruhový objezd 05:15 – 05:40
300093/10 Březnice, aut.st. – Příbram, Školní kruhový objezd 05:15 – 05:40
100393/1014 Příbram, Školní kruhový objezd – Praha, Smíchovské nádraží 05:45 – 06:48
100395/1023 Praha, Smíchovské nádraží – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 08:35 – 09:41
300046/11 Příbram, aut.nádr. – Kamýk n.Vlt., U školky 14:50 – 15:40
300046/12 Kamýk n.Vlt., U školky – Příbram, aut.nádr. 15:47 – 16:48
300031/41 Příbram, aut.nádr. – Rožmitál p.Tř., aut.st. 17:15 – 17:48
395/63 – pondělí, úterý, středa, čtvrtek typický vůz: 9382
300511/1002 Bratkovice, Domin.Paseky – Příbram, aut.nádr. 04:41 – 05:09
300511/1001 Příbram, aut.nádr. – Hluboš 05:10 – 05:44
300511/1004 Hluboš – Příbram, aut.nádr. 06:05 – 06:39
300511/1009 Příbram, aut.nádr. – Sádek 08:21 – 08:44
300511/1010 Sádek – Příbram, aut.nádr. 09:06 – 09:29
300512/1003 Příbram, aut.nádr. – Sádek 10:01 – 10:29
300512/1008 Sádek – Příbram, aut.nádr. 11:01 – 11:31
100392/1028 Příbram, aut.nádr. – Dobříš, nám. 12:47 – 13:33
100392/1023 Dobříš, nám. – Příbram, aut.nádr. 13:35 – 14:19
100392/1032 Příbram, aut.nádr. – Buková u Příbramě 15:12 – 15:36
100392/1035 Buková u Příbramě – Příbram, aut.nádr. 15:39 – 15:59
395/63 – pátek typický vůz: 9382
300511/1002 Bratkovice, Domin.Paseky – Příbram, aut.nádr. 04:41 – 05:09
300511/1001 Příbram, aut.nádr. – Hluboš 05:10 – 05:44
300511/1004 Hluboš – Příbram, aut.nádr. 06:05 – 06:39
300511/1009 Příbram, aut.nádr. – Sádek 08:21 – 08:44
300511/1010 Sádek – Příbram, aut.nádr. 09:06 – 09:29
300512/1003 Příbram, aut.nádr. – Sádek 10:01 – 10:29
300512/1008 Sádek – Příbram, aut.nádr. 11:01 – 11:31
100392/1028 Příbram, aut.nádr. – Dobříš, nám. 12:47 – 13:33
100392/1023 Dobříš, nám. – Příbram, aut.nádr. 13:35 – 14:19
300046/21 Příbram, aut.nádr. – Višňová 14:25 – 14:50
300046/22 Višňová – Příbram, aut.nádr. 14:50 – 15:10
100392/1032 Příbram, aut.nádr. – Buková u Příbramě 15:12 – 15:36
100392/1035 Buková u Příbramě – Příbram, aut.nádr. 15:39 – 15:59
511/1 typický vůz: 9357
300512/1002 Obecnice – Příbram, aut.nádr. 05:00 – 05:21
300511/1003 Příbram, aut.nádr. – Sádek 05:25 – 05:35
300512/1004 Sádek – Příbram, aut.nádr. 05:41 – 06:11
300511/1005 Příbram, aut.nádr. – Hluboš 06:20 – 06:41
300511/1006 Hluboš – Sádek 06:45 – 06:56
300512/1006 Sádek – Příbram, Jiráskovy sady 06:56 – 07:30
300511/1015 Příbram, aut.nádr. – Sádek 14:01 – 14:24
300511/1014 Sádek – Příbram, aut.nádr. 14:26 – 14:49
300511/1017 Příbram, aut.nádr. – Hluboš 15:01 – 15:35
300511/1016 Hluboš – Příbram, aut.nádr. 15:35 – 16:09
300511/1019 Příbram, aut.nádr. – Sádek 16:16 – 16:39
300511/1018 Sádek – Příbram, aut.nádr. 16:41 – 17:06
300511/1021 Příbram, aut.nádr. – Bratkovice, Domin.Paseky 17:11 – 17:39
511/4 typický vůz: 9795
300024/13 Hvožďany – Příbram, aut.nádr. 05:38 – 06:33
300512/1001 Příbram, aut.nádr. – Obecnice 06:51 – 07:10
300511/1007 Lhota u Příbramě, MŠ – Sádek 07:19 – 07:34
300511/1008 Sádek – Příbram, aut.nádr. 07:36 – 07:59
300024/18 Příbram, aut.nádr. – Hvožďany 10:00 – 11:10
300032/5 Hvožďany – Hvožďany 12:15 – 12:39
300032/4 Hvožďany – Rožmitál p.Tř., aut.st. 12:45 – 13:10
300032/13 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Rožmitál p.Tř., Hutě, II 13:10 – 13:25
300032/14 Rožmitál p.Tř., Hutě, II – Rožmitál p.Tř., aut.st. 13:25 – 13:40
300032/7 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Hvožďany 14:47 – 15:10
300032/6 Hvožďany – Hvožďany 15:15 – 15:35
300032/12 Hvožďany – Rožmitál p.Tř., aut.st. 15:40 – 16:00
300032/15 Rožmitál p.Tř., aut.st. – Hvožďany 16:05 – 16:34
511/5 typický vůz: 9385
300041/2 Klučenice – Příbram, aut.nádr. 04:05 – 05:05
300041/1 Příbram, aut.nádr. – Solenice 05:25 – 06:09
300041/8 Solenice – Příbram, aut.nádr. 06:35 – 07:25
300511/1011 Příbram, aut.nádr. – Sádek 12:01 – 12:24
300041/16 Solenice – Příbram, aut.nádr. 12:30 – 13:11
300512/1010 Sádek – Příbram, aut.nádr. 12:41 – 13:11
300041/13 Příbram, aut.nádr. – Solenice 13:25 – 14:13
300041/39 Příbram, aut.nádr. – Solenice 13:40 – 14:24
300041/31 Solenice – Klučenice 14:13 – 14:33
300041/30 Klučenice – Solenice 15:15 – 15:34
300041/22 Solenice – Příbram, aut.nádr. 15:42 – 16:25
300041/21 Příbram, aut.nádr. – Solenice 17:00 – 17:43
300041/35 Solenice – Klučenice 17:43 – 18:05
511/31 typický vůz: 9718
300046/2 Kamýk n.Vlt., U školky – Příbram, aut.nádr. 04:12 – 05:05
300046/1 Příbram, aut.nádr. – Kamýk n.Vlt., u Mášů 05:10 – 05:55
300046/4 Kamýk n.Vlt., u Mášů – Příbram, aut.nádr. 06:00 – 06:50
300046/5 Příbram, aut.nádr. – Kamýk n.Vlt., U školky 06:55 – 07:48
300046/8 Kamýk n.Vlt., U školky – Příbram, aut.nádr. 08:28 – 09:30
300512/1005 Příbram, aut.nádr. – Obecnice 14:31 – 14:50
300512/1012 Obecnice – Příbram, aut.nádr. 15:10 – 15:31
300046/13 Příbram, aut.nádr. – Kamýk n.Vlt., U školky 16:10 – 17:06

Arriva – Satalice

163/51 typické vozy: 9119, 9468
100163/1121 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 00:03 – 00:29
100211/1089 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 00:54 – 01:01
100211/1004 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 04:58 – 05:04
100163/1010 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 05:27 – 05:54
100163/1011 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 06:00 – 06:30
100264/1002 Praha, Sudějovická – Praha, Hulická 07:07 – 07:18
100264/1006 Praha, Sudějovická – Praha, Hulická 07:22 – 07:33
100163/1032 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 07:46 – 08:21
100163/1033 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 08:55 – 09:28
100163/1048 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 09:48 – 10:21
100163/1041 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 10:55 – 11:28
100163/1056 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 11:48 – 12:21
100163/1049 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 12:55 – 13:28
100163/1064 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 13:38 – 14:11
100163/1061 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 14:25 – 14:58
100163/1076 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 15:08 – 15:41
100163/1075 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 16:10 – 16:43
100163/1090 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 16:53 – 17:26
100163/1089 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 17:55 – 18:28
100163/1104 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 18:38 – 19:11
100163/1101 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 19:28 – 19:59
100163/1114 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 20:07 – 20:35
100208/1117 Praha, Depo Hostivař – Praha, Obchodní centrum Štěrboholy 20:48 – 20:54
100208/1122 Praha, Obchodní centrum Štěrboholy – Praha, Depo Hostivař 21:08 – 21:15
100208/1121 Praha, Depo Hostivař – Praha, Bezděkovská 21:18 – 21:41
100208/1128 Praha, Bezděkovská – Praha, Depo Hostivař 21:57 – 22:21
100163/1115 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 22:33 – 22:59
100163/1126 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 23:07 – 23:33
163/54 typické vozy: 9119, 9468
100163/1006 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 04:52 – 05:19
100163/1007 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 05:33 – 06:00
100163/1016 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 06:08 – 06:35
100163/1017 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 06:45 – 07:16
100163/1028 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 07:22 – 07:57
100163/1029 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 08:20 – 08:53
100163/1044 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 09:08 – 09:41
100163/1039 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 10:25 – 10:58
100163/1054 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 11:18 – 11:51
100163/1047 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 12:25 – 12:58
100163/1062 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 13:18 – 13:51
100163/1057 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 13:55 – 14:28
100163/1072 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 14:38 – 15:11
100163/1069 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 15:25 – 15:58
100163/1084 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 16:08 – 16:41
100163/1083 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 17:10 – 17:43
100163/1098 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 17:53 – 18:26
100163/1095 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 18:40 – 19:13
100163/1110 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 19:24 – 19:57
100163/1105 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 20:08 – 20:39
100211/1084 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 20:58 – 21:04
100211/1079 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 21:24 – 21:31
209/46
100163/1020 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 06:34 – 07:01
100163/1021 Praha, Depo Hostivař – Praha, Sídliště Rohožník 07:15 – 07:48
100163/1036 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Depo Hostivař 08:10 – 08:45
100209/1040 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 13:06 – 14:09
100209/1041 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 14:18 – 15:23
100209/1052 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 16:06 – 17:09
100209/1053 Praha, Obchodní centrum Čakovice – Praha, Nádraží Uhříněves 17:18 – 18:23
100209/1064 Praha, Nádraží Uhříněves – Praha, Obchodní centrum Čakovice 19:06 – 20:02
211/33 typické vozy: 9106, 9113, 9491
100211/1002 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 04:00 – 04:06
100211/1001 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 04:07 – 04:14
100391/1002 Květnice – Praha, Nádraží Klánovice 04:23 – 04:36
100211/1003 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 04:54 – 05:01
100211/1006 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 05:10 – 05:16
100211/1005 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 05:24 – 05:31
100211/1008 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 05:40 – 05:46
100211/1091 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 05:54 – 06:01
100211/1010 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 06:09 – 06:16
100211/1093 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 06:24 – 06:31
100211/1016 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 06:55 – 07:02
100264/1004 Praha, Sudějovická – Praha, Hulická 07:14 – 07:25
100211/1022 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 07:37 – 07:44
100211/1013 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 07:54 – 08:01
100211/1026 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 08:27 – 08:34
100211/1019 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 08:42 – 08:49
100211/1032 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 09:09 – 09:16
100211/1023 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 09:24 – 09:31
100211/1036 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 09:58 – 10:04
100211/1027 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 10:24 – 10:31
100211/1040 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 11:28 – 11:34
100211/1031 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 11:54 – 12:01
100211/1044 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 12:28 – 12:34
100264/1001 Praha, Polesná – Praha, Sudějovická 12:45 – 12:55
100211/1094 Praha, Sudějovická – Praha, Nádraží Klánovice 12:55 – 12:58
100211/1035 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 13:24 – 13:31
100211/1037 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 13:54 – 14:01
100211/1050 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 14:10 – 14:16
100391/1015 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 14:24 – 14:48
282484/1012 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 15:03 – 15:24
100391/1024 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 16:07 – 16:34
100211/1053 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 16:42 – 16:49
100211/1066 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 16:58 – 17:04
100211/1057 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 17:12 – 17:19
100211/1070 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 17:40 – 17:46
100211/1061 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 17:54 – 18:01
100211/1074 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 18:10 – 18:16
100391/1023 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 18:24 – 18:48
282484/1024 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 19:03 – 19:24
100391/1032 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 20:07 – 20:34
100391/1027 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 20:54 – 21:18
100211/1081 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 21:54 – 22:01
100211/1086 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 22:28 – 22:34
100391/1029 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 22:54 – 23:15
100391/1036 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 23:30 – 23:54
211/34 typické vozy: 9106, 9113, 9491
100391/1001 Dobročovice – Úvaly, Žel.st. 04:18 – 04:25
100391/1004 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 05:07 – 05:34
100391/1003 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 05:47 – 06:12
282484/1011 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 06:18 – 06:43
100391/1012 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 07:03 – 07:33
100211/1011 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 07:34 – 07:41
100211/1024 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 07:57 – 08:04
100211/1015 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 08:12 – 08:19
100211/1028 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 08:39 – 08:46
100391/1009 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 08:54 – 09:18
282484/1004 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 10:03 – 10:24
100391/1016 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 10:37 – 11:04
100391/1011 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 11:24 – 11:48
282484/1006 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 12:13 – 12:34
100391/1018 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 13:07 – 13:34
100264/1003 Praha, Polesná – Praha, Sudějovická 13:45 – 13:55
100211/1098 Praha, Sudějovická – Praha, Nádraží Klánovice 13:55 – 13:58
100211/1039 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 14:12 – 14:19
100211/1052 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 14:40 – 14:46
100211/1043 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 14:54 – 15:01
100211/1056 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 15:10 – 15:16
100391/1017 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 15:24 – 15:48
282484/1014 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 16:03 – 16:24
282484/1016 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 16:33 – 16:54
100391/1026 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 17:07 – 17:34
100211/1059 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 17:42 – 17:49
100211/1072 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 17:58 – 18:04
100211/1063 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 18:12 – 18:19
100211/1076 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 18:40 – 18:46
100211/1067 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 18:54 – 19:01
100211/1080 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 19:10 – 19:16
100391/1025 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 19:24 – 19:48
282484/1026 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 20:03 – 20:24
282484/1028 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 21:03 – 21:24
100391/1034 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 21:35 – 21:59
100211/1083 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 22:24 – 22:31
100211/1088 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 23:16 – 23:22
100211/1085 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 23:24 – 23:31
100211/1090 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 23:38 – 23:44
100211/1087 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 23:54 – 00:01
211/35 typické vozy: 9210, 9446, 9414, 9411
282484/1003 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 05:18 – 05:43
100391/1008 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 06:04 – 06:34
100391/1010 Květnice – Praha, Nádraží Klánovice 06:47 – 07:03
100391/1007 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 07:04 – 07:29
100391/1014 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 07:46 – 08:16
100211/1017 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 08:24 – 08:31
100211/1030 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 08:58 – 09:04
100211/1021 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 09:12 – 09:19
100211/1034 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 09:28 – 09:34
100211/1025 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 09:54 – 10:01
100211/1038 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 10:28 – 10:34
100211/1029 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 10:54 – 11:01
100211/1042 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 11:58 – 12:04
100211/1033 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 12:24 – 12:31
100391/1013 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 12:54 – 13:18
282482/1004 Nehvizdy, Škola – Úvaly, Žel.st. 14:05 – 14:44
211/36 typické vozy: 9277, 9303, 9292, 9356
282484/1007 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 06:48 – 07:13
282484/1002 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 07:20 – 07:41
282484/1009 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 08:18 – 08:41
282484/1008 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 13:13 – 13:34
100391/1020 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 14:07 – 14:34
100211/1041 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 14:42 – 14:49
100211/1054 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 14:58 – 15:04
100211/1045 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 15:12 – 15:19
100211/1058 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 15:40 – 15:46
100211/1049 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 15:54 – 16:01
100211/1062 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 16:10 – 16:16
100391/1019 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 16:24 – 16:48
282484/1018 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 17:03 – 17:24
282484/1020 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 17:33 – 17:54
282484/1022 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 18:03 – 18:24
100391/1030 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 19:07 – 19:34
100211/1071 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 19:42 – 19:49
100211/1082 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 19:58 – 20:04
100211/1075 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 20:12 – 20:19
211/37 typické vozy: 9277, 9303, 9292, 9356
100391/1006 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 05:36 – 06:04
100391/1005 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 06:17 – 06:42
282482/1001 Úvaly, Žel.st. – Nehvizdy, Škola 07:00 – 07:40
282482/1002 Nehvizdy, Škola – Úvaly, Žel.st. 13:00 – 13:39
282484/1010 Úvaly, Žel.st. – Úvaly, Žel.st. 14:13 – 14:34
100391/1022 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 15:07 – 15:34
100211/1047 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 15:42 – 15:49
100211/1060 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 15:58 – 16:04
100211/1051 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 16:12 – 16:19
100211/1064 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 16:40 – 16:46
100211/1055 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 16:54 – 17:01
100211/1068 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 17:10 – 17:16
100391/1021 Praha, Nádraží Klánovice – Úvaly, Žel.st. 17:24 – 17:48
100391/1028 Úvaly, Žel.st. – Praha, Nádraží Klánovice 18:07 – 18:34
100211/1065 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 18:42 – 18:49
100211/1078 Praha, Sídliště Rohožník – Praha, Nádraží Klánovice 18:58 – 19:04
100211/1069 Praha, Nádraží Klánovice – Praha, Sídliště Rohožník 19:12 – 19:19
223/21 typické vozy: 9910, 9911, ?
100223/1198 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 00:04 – 00:12
100223/1195 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 00:24 – 00:31
100220/1003 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 05:15 – 05:43
100223/1012 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 05:52 – 06:01
100223/1011 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 06:11 – 06:20
100223/1020 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 06:25 – 06:35
100223/1019 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 06:42 – 06:51
100223/1028 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 06:55 – 07:05
100223/1027 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 07:12 – 07:21
100223/1036 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 07:25 – 07:35
100223/1035 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 07:42 – 07:51
100223/1044 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 07:55 – 08:05
100223/1043 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 08:12 – 08:21
100223/1052 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 08:25 – 08:35
100223/1051 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 08:43 – 08:52
100223/1060 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 08:54 – 09:04
100223/1059 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 09:29 – 09:38
100223/1068 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 09:42 – 09:52
100223/1065 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 10:14 – 10:23
100223/1074 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 10:27 – 10:37
100223/1071 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 10:59 – 11:08
100223/1080 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 11:12 – 11:22
100223/1077 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 11:44 – 11:53
100223/1086 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 11:57 – 12:07
100223/1083 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 12:29 – 12:38
100223/1092 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 12:42 – 12:52
100223/1091 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 13:26 – 13:35
100223/1102 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 13:54 – 14:04
100223/1099 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 14:12 – 14:21
100223/1110 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 14:34 – 14:44
100223/1107 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 14:52 – 15:01
100223/1118 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 15:14 – 15:24
100223/1115 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 15:32 – 15:41
100223/1126 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 15:54 – 16:04
100223/1123 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 16:12 – 16:21
100223/1134 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 16:34 – 16:44
100223/1131 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 16:52 – 17:01
100223/1142 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 17:14 – 17:24
100223/1139 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 17:32 – 17:41
100223/1148 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 17:44 – 17:54
100223/1145 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 18:02 – 18:11
100223/1154 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 18:14 – 18:24
100223/1151 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 18:32 – 18:41
100223/1160 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 18:44 – 18:54
100223/1157 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 19:02 – 19:11
100223/1166 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 19:14 – 19:24
100223/1163 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 19:32 – 19:41
100223/1172 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 19:44 – 19:54
100223/1169 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 20:06 – 20:15
100223/1178 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 20:17 – 20:26
100223/1173 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 20:32 – 20:41
100223/1182 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 20:47 – 20:56
100223/1177 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 21:02 – 21:11
100223/1186 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 21:17 – 21:26
100223/1181 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 21:32 – 21:41
100220/1117 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 22:05 – 22:31
100220/1119 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 22:35 – 23:01
100223/1191 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 23:24 – 23:31
100223/1196 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 23:34 – 23:42
100223/1193 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 23:54 – 00:01
223/22 typické vozy: 9910, 9911, ?
100220/1001 Praha, Do Čertous – Praha, Černý Most 04:25 – 04:39
100223/1004 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 04:52 – 05:00
100223/1003 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 05:14 – 05:23
100223/1008 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 05:27 – 05:36
100223/1007 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 05:44 – 05:53
100223/1018 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 06:17 – 06:27
100223/1017 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 06:35 – 06:44
100223/1026 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 06:47 – 06:57
100223/1025 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 07:05 – 07:14
100223/1034 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 07:17 – 07:27
100223/1033 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 07:35 – 07:44
100223/1042 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 07:47 – 07:57
100223/1041 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 08:05 – 08:14
100223/1050 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 08:17 – 08:27
100223/1049 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 08:35 – 08:44
100223/1058 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 08:47 – 08:57
100223/1057 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 09:14 – 09:23
100223/1066 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 09:27 – 09:37
100223/1063 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 09:59 – 10:08
100223/1072 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 10:12 – 10:22
100223/1069 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 10:44 – 10:53
100223/1078 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 10:57 – 11:07
100223/1075 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 11:29 – 11:38
100223/1084 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 11:42 – 11:52
100223/1081 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 12:14 – 12:23
100223/1090 Praha, Ratibořická – Praha, Breitcetlova 12:27 – 12:41
100223/1087 Praha, Breitcetlova – Praha, Ratibořická 12:55 – 13:08
100223/1096 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 13:12 – 13:22
100223/1093 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 13:38 – 13:47
100223/1104 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 14:04 – 14:14
100223/1101 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 14:22 – 14:31
100223/1112 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 14:44 – 14:54
100223/1109 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 15:02 – 15:11
100223/1120 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 15:24 – 15:34
100223/1117 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 15:42 – 15:51
100223/1128 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 16:04 – 16:14
100223/1125 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 16:22 – 16:31
100223/1136 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 16:44 – 16:54
100223/1133 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 17:02 – 17:11
100223/1144 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 17:24 – 17:34
100223/1141 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 17:42 – 17:51
100223/1152 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 18:04 – 18:14
100223/1149 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 18:22 – 18:31
100223/1158 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 18:34 – 18:44
100223/1155 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 18:52 – 19:01
100223/1164 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 19:04 – 19:14
100223/1161 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 19:22 – 19:31
100223/1170 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 19:34 – 19:44
100223/1167 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 19:54 – 20:03
100223/1176 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 20:05 – 20:14
100223/1171 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 20:18 – 20:27
100223/1180 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 20:32 – 20:41
100223/1175 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 20:47 – 20:56
100223/1184 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 21:02 – 21:11
100223/1179 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 21:17 – 21:26
100223/1188 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 21:34 – 21:43
100223/1185 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 22:02 – 22:09
223/23 typické vozy: 9910, 9911, ?
100223/1002 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 04:32 – 04:40
100223/1001 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 04:54 – 05:02
100223/1006 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 05:12 – 05:21
100223/1005 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 05:29 – 05:38
100223/1010 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 05:42 – 05:51
100223/1009 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 05:59 – 06:08
100223/1016 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 06:10 – 06:20
100223/1015 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 06:27 – 06:36
100223/1024 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 06:40 – 06:50
100223/1023 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 06:57 – 07:06
100223/1032 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 07:10 – 07:20
100223/1031 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 07:27 – 07:36
100223/1040 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 07:40 – 07:50
100223/1039 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 07:57 – 08:06
100223/1048 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 08:10 – 08:20
100223/1047 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 08:27 – 08:36
100223/1056 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 08:40 – 08:50
100223/1055 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 09:02 – 09:11
100223/1064 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 09:14 – 09:24
100223/1061 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 09:44 – 09:53
100223/1070 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 09:57 – 10:07
100223/1067 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 10:29 – 10:38
100223/1076 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 10:42 – 10:52
100223/1073 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 11:14 – 11:23
100223/1082 Praha, Ratibořická – Praha, Breitcetlova 11:27 – 11:41
100223/1079 Praha, Breitcetlova – Praha, Ratibořická 11:55 – 12:08
100223/1088 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 12:12 – 12:22
100223/1085 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 12:44 – 12:53
100223/1094 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 12:57 – 13:07
100223/1089 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 13:14 – 13:23
100223/1100 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 13:42 – 13:52
100223/1097 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 14:02 – 14:11
100223/1108 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 14:24 – 14:34
100223/1105 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 14:42 – 14:51
100223/1116 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 15:04 – 15:14
100223/1113 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 15:22 – 15:31
100223/1124 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 15:44 – 15:54
100223/1121 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 16:02 – 16:11
100223/1132 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 16:24 – 16:34
100223/1129 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 16:42 – 16:51
100223/1140 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 17:04 – 17:14
100223/1137 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 17:22 – 17:31
100223/1150 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 17:54 – 18:04
100223/1147 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 18:12 – 18:21
100223/1156 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 18:24 – 18:34
100223/1153 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 18:42 – 18:51
100223/1162 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 18:54 – 19:04
100223/1159 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 19:12 – 19:21
100223/1168 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 19:24 – 19:34
100223/1165 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 19:44 – 19:53
100223/1174 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 19:54 – 20:04
100220/1113 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 20:45 – 21:12
100220/1115 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 21:15 – 21:42
100223/1183 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 21:47 – 21:56
100223/1190 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 22:04 – 22:12
100223/1187 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 22:24 – 22:31
100223/1192 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 22:34 – 22:42
100223/1189 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 22:54 – 23:01
100223/1194 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 23:04 – 23:12
223/24
100220/1011 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 05:55 – 06:24
100220/1019 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 06:35 – 07:04
100220/1027 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 07:15 – 07:44
100220/1035 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 07:55 – 08:24
100220/1043 Praha, Černý Most – Praha, Černý Most 08:45 – 09:14
100223/1098 Praha, Ratibořická – Praha, Breitcetlova 13:27 – 13:41
100223/1095 Praha, Breitcetlova – Praha, Ratibořická 13:46 – 13:59
100223/1106 Praha, Ratibořická – Praha, Černý Most 14:14 – 14:24
100223/1103 Praha, Černý Most – Praha, Ratibořická 14:32 – 14:41