Linka PID 657

Autobusová linka 281417 (PID 417) Brandýs n.L.-St.Boleslav – Líbeznice – Hovorčovice/Odolena Voda,,závod

Rozsah provozu: pracovní dny

Typ autobusů: standardní

Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ne

Počet variant trasy: 7

Konečné zastávky: 5 (Brandýs n.L.-St.Bol.,,Aut.st.; Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nádr; Líbeznice,,zdrav.stř.; Hovorčovice,,U kostela; Odolena Voda,,záv.)

Přestupní uzly: Brandýs n.L.-St.Bol,,Aut.st.; Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nám.; Líbeznice,,II.

Doba jízdy: 35 min (Brandýs n.L.-St.Bol.,,Aut.st. – Hovorčovice,,U kostela), 46 min (Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nádr. – Odolena Voda,,záv.)

Délka linky: 21 km (Brandýs n.L.-St.Bol.,,Aut.st. – Hovorčovice,,U kostela), 29 km (Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nádr. – Odolena Voda,,záv.)

Zastávky:

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,,AUT.ST. – Brandýs n.L.-St.Bol.,,U brány – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Most – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nám. – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Pražská – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Zdrav.stř. – Brandýs n.L.-St.Bol.,Popovice – Brázdim,Starý Brázdim – Brázdim,Nový Brázdim – Brázdim,,rozc.Veliký Brázdim – Sluhy,,Nad Hájem – Sluhy,,rozc. Brázdim – Mratín – Měšice- Líbeznice,,Škola – Líbeznice,,II. – Líbeznice,,Zdrav.stř. – Hovorčovice (Z) – HOVORČOVICE,,U KOSTELA

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,,NÁDR. – {Brandýs n.L.-St.Bol.,,Sídl.u nádr. (T) – Brandýs n.L.-St.Bol.,,V Olšinách – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Brázdimská (T) – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Sídliště BSS (Z) – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nem. (T) – (Brandýs n.L.-St.Bol.,,V Olšinkách – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Nem.} – {Brandýs n.L.-St.Bol.,,Rychta (Z) – Brandýs n.L.-St.Bol.,,Dům peč.služby (Z)} – Polerady – Polerady,,rozc. – Brázdim,,rozc.Veliký Brázdim – Brázdim,Nový Brázdim – Veleň,,U Pomníku – Sluhy – Sluhy,,rozc. Brázdim – Mratín – Měšice- Líbeznice,,Škola – Líbeznice,,II. – {Líbeznice,,Zdrav.stř. – Hovorčovice (Z) – HOVORČOVICE,,U KOSTELA} – {Líbeznice,,Pošta – Bašť – Bašť,Baštěk – Panenské Břežany – Odolena Voda,Dolínek – ODOLENA VODA,,ZÁV.}

Něco o lince:

Linka PID 417 propojuje Brandýs nad Labem a Starou Boleslav, Brázdim, Mratín a Mešice s Líbeznicemi a Hovorčovice. Jeden ranní a odpolední spoj dále pokračuje přes Bášť a Panenské Břežany až do Odoleny Vody.

DSCN0397linka 417 v Měšicích (foto: MCH)

Linku lze rozdělit defakto na 2 linky. První propojující Starou Boleslav a Brandýs nad Labem s Popovicemi, Brázdimí, Sluhy, Mratínem, Mešicemi a Líbeznicemi a druhou propojující Brandýs nad Labem s Polerady, Velení, Sluhy a opět s Mratínem, Měšicemi a Líbeznicemi. Část spojů jezdí také do Hovorčovic. Jeden ranní a odpolední pár, jak již bylo zmíněno, pokračuje z Líbeznic dále přes Bašť a Panenské Břežany do Odoleny Vody k letišti. I když obě větve mají prakticky (kromě Mratína a Měšic) společnou pouze počáteční (Brandýs nad Labem) a cílovou obec (Líbeznice), jedná se o totožnou linku.

Před dubnem 2015 byla totiž větev přes Popovice a Starý Brázdim označena jako linka 345 a druhá nesla námi popisované číslo 417. Pro cestující tak spíše krok k horšímu.

12063955_962640987125731_739537849_n (1)kloubová Karosa C 943 nasazená na linku 417 (foto: Marcel Čermák)

A abych nebyl jen u jízdního řádu, popíšeme si také trasu. První námi popisovaná varianta přes Popovice a Brázdim začíná ve Staré Boleslavi na autobusovém stanovišti nedaleko kostela nanebevzetí Panny Marie. Odtud pokračuje ve směru na Prahu kolem staroboleslavského náměstí, po mostě přes Labe do Brandýsa nad Labem – na náměstí. Zde se odděluje od všech linek vyjma linky 477 a s ní pokračuje mírným odbočením vpravo kolem krásného Hrušovského rybníka do Popovic. Zde ovšem dojemný zážitek z cesty končí. Nyní se vydává po silnici, připomínající spíše tankodrom, do Staré Brázdimi. Po červené je odtud možné dojít k přírodní památce Kuchyňka s množstvím zkamenělin. Ze Staré Brázdimi se dostává plynulou zástavbou do Nové Brázdimi, kde se mimo jiné připojuje i linka PID 377 do Prahy a Kostelce nad Labem. Dále odbočuje vlevo Sluh. Než se tak stane, obslouží částečně i obec Veli ký Brázdim, východně od naší trasy. Za obcí Sluhy se obě varianty tras spojují, nyní si tak popíšeme druhou variantu.

DSCN0399V Líbeznicích je možno přestoupit na linky PID 3xx, jedoucí do Prahy. Na fotce vidíte 417 odjíždějící, po vystoupení všech cestujících, do Prahy. (foto: MCH)

Ta nezačíná ve Staré Boleslavi, ale až v Brandýse nad Labem, u železničního nádraží. Severovýchodním směrem se vydává po silnici II. třídy 101 a následně po silnici III. třídy s linkou 477 do Polerad. Z Polerad odbočuje vlevo a kolem Velké Brázdimi směřuje do Nové Brázdimi, kde se míjí s I. variantou linky 417. Z Nové Brázdimi však neodbočuje jako první varianta do Nové Brázdimi, ale odbočuje společně s linkou 377 na Prahu do Veleni. Ve Veleni odbočuje vpravo, oproti 377 mířící do Prahy, do Sluh společně s rychlíkovou variantou linky 377 do Kostelce nad Labem a 477. Ve Sluhách se spojuje s první variantou a obě pokračují Kolem mratínského rybník do Mratína.

DSCN0511

jen jeden spoj ráno a odpoledne linky 417 odjíždí z Odoleny Vody ve směru na Líbeznice a Brandýs n.L.-St.Bol. (foto: MCH)

V Mratíně se odděluje od linky 377 do Kostelce nad Labem a jako jediná míří vlevo do Měšic. V Měšicích za Dolním měšickým rybníkem odbočuje vpravo k zámku ve stylu pozdního baroka. Následně přejíždí železniční trať 070 do Prahy a Neratovic a pokračuje do Líbeznic ke škole. Zde zajíždí do obratiště a pokračuje dále do zastávky Líbeznice II., kde je možné přestoupit na linky PID směřující do Prahy, Mělníka a Neratovic. Vybranými spoji pokračuje dále ke kostelu sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích, kde končí.

Jeden pár ranních a odpoledních spojů z Líbeznic společně s linkou 368 pokračuje do Baště východně od Líbeznic, kde opouští linku 368 a jako jediná linka pokračuje do Panenských Břežan, kde se nachází také 2 zámky – Dolní a horní zámek Panenské Břežany se sousedící kaplí sv. Anny nedaleko jednoho z nich. Ještě pokračuje do Dolínku u Odoleny Vody a posledním odbočením vpravo je co by nevidět letiště Vodochody (Aero Vodochody), kde definitivně končí i poslední spoje.

DSCN0396417 v zastávkovém zálivu v Popovicích, po odbavení cestujících (foto: MCH)

Mapa: 417 Intervaly:

Pracovní den
Sobota a Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
a)
1 pár
2 páry
b)
2 páry
1 pár
2 páry
c)
3 páry
1 pár
4 páry
d)
1 pár Z
1 pár
3 páry
e)
1 pár
1 pár
a) Brandýs n.L.-St.Bol.,,aut.st. – Mratín přes Popovice a Starý Brázdim b) Brandýs n.L.-St.Bol.,,nádr. – Mratín přes Polerady c) Brandýs n.L.-St.Bol. – Mratín, Měšice, Líbeznice d) Líbeznice – Hovorčovice e) Líbeznice – Odolena Voda,,záv.

Platný jízdní řád Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Brandýs n.L.-St.Bol..aut.st. – kaple blahoslaveného Podivena – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Stará Boleslav - poutní kostel Nanebevzetí Panny Mariekostel Nanebevzetí Panny Marie (foto: OK)

 • Brandýs n.L.-St.Bol,,U brány – staroboleslavské Mariánské náměstí – brána – kostel sv. Václava – kostel sv. Klimenta
 • Brandýs n.L.-St.Bol.,,most – rotunda sv. Rocha – zámek Brandýs nad Labem – kostel sv. Petra – kamenný most – budova bývalé spořitelny
 • Brandýs n.L.-St.Bol.,,nám. – Masarykovo náměstí

001 - Brandýs nad Labem - radniceradnice na Masarykově nádraží (foto: OK)

 • Brandýs n.L.-St.Bol.,,zdrav.stř. – Vyšehradská kaple – Hrušovský rybník
 • Brázdim,Starý Brázdim – přírodní památka Kuchyňka (výhledy) – červená turistická značka do Jenštejna a Miškovic (zřícenina Hradu Jenštejn)
 • Brázdim,Nový Brázdim – zvonice

163 - Nový Brázdim - zvoničkazvonička Nový Brázdim (foto: OK)

 • Sluhy,,rozc.Brázdim – kaple sv. Vojtěcha – památník padlých v I. a II. světové válce – zvonice – bývalá fara
 • Mratín – Mratínský rybník – kaple – žlutá turistická značka nížinou kolem Líbeznického potoka a rybníků Mratín a Dolní měšický
 • Měšice – zámek Měšice – Horní a Dolní měšický rybník – východiště po žluté turistické značce do Mratína a Líbeznic
 • Líbeznice,,zdrav.stř. – kostel sv. Martina
 • Hovorčovice,,u kostela – kostel sv. Jana Křtitele
 • Bášť,Baštěk – kaple
 • Panenské Břežany – Dolní a Horní zámek Panenské Břežany se zámeckým parkem – kostel sv. Anny

417 - Panenské Břežany - horní zámekhorní zámek Dolní Břežany (foto: OK)

 • Odolena Voda,Dolínek – památník Vítězslava Hálka
 • Odolena Voda,, závod – letiště Vodochody

 

Zveřejněno: 12. 10. 2015 Autor: Martin Chour

 

Komentáře jsou uzavřeny.