Oblasti integrace

Obecně nelze říci, že by DS byl někdy úplně integrovaný a pokud nezahrnuje jen jeden segment dopravy, ani nelze tvrdit, že je zcela neintegrovaný. Vždy je možné integraci prohloubit, rozšířit nebo pracovat na zkvalitnění systému jako celku.

Jednotný přestupní tarif, o kterém jsme se již bavili, je sice nutnou, avšak ne postačující podmínkou vytvoření kvalitního IDS. Aby IDS plnohodnotně fungoval jako jeden celek, je nutné provést integraci v následujících základních oblastech:

1) dopravní (provozní)
2) technická + stavební
3) tarifní
4) organizační

Integrace dopravní zahrnuje dopravně-organizační integrační opatření, o kterých se budeme bavit později. Jedná se zejména o časovou a prostorovou koordinaci spojů, propojování linek, změny jejich tras a podobně.

Integrace technická, do níž patří i stavební složka, znamená sjednocení nebo koordinaci informačních a odbavovacích systémů, vybudování společných zastávek a přestupních uzlů, případně úpravy stávající infrastruktury tak, aby umožňovala pohodlnější a bezpečnější využívání DS, a to pokud jde jak o prostý přístup na zastávku, čekání, nástup a výstup, tak zejména o přestupy.

Integrace tarifní, o které jsme již trochu mluvili, znamená zavedení vhodného jednotného, plně přestupního tarifu.

Integrace organizační obnáší vytvoření jednotné organizační složky, která zejména musí být odlišná od dopravců. Cílem dopravce v ZVS je totiž logicky jezdit co nejvíc a dostat za to zaplaceno, což zajišťují dotace od objednatelů bez ohledu na to, zda dopravce někoho vozí. Podobu DS proto musí určovat sám objednatel nebo jeho kompetentní zástupce (tj. organizátor dopravy). Organizátor může být buď samostatná organizace nebo může jít o přímou součást krajského úřadu. Je však nutné, aby byl dostatečně personálně vybavený kompetentními lidmi, kteří jsou schopní činnost organizátora kvalitně zajistit.

Zveřejněno: 15. 7. 2017
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *