Vývoj dopravní situace v Ústeckém kraji

Autobusová doprava v Ústeckém kraji prochází v současné době již druhou velkou krizí za posledních 20 let. Co se stalo před 12 lety a v čem je odlišná dnešní situace? Projděme si společně vývoj obou krizových situací a pokusme se pochopit jejich příčiny a nastínit, jak se situace může vyvíjet do budoucna.

První dopravní krize v Ústeckém kraji

Článek začneme v roce 2006, kdy většinu linek (80 %) na území Ústeckého kraje zajišťoval Dopravní podnik Ústeckého kraje (227 linek, 389 autobusů). Kvůli sporům o výši dotací (kraj údajně v předchozích letech nehradil prokazatelnou ztrátu v plné výši) vypověděl na konci ledna 2006 kraj tomuto dopravci smlouvu (která platila od 30. 12. 2003 do konce roku 2010).

Vzhledem k tomu, že pro běh výpovědní lhůty je rozhodující doručení výpovědi, nikoliv její odeslání, kraj trval na tom, že tříměsíční výpovědní lhůta uplynula s koncem dubna (k 1. květnu 2006 vypověděl oficiálně smlouvu), zatímco dopravce tvrdil, že s koncem května. Od té doby kraj přestal platit ztrátu z dopravy zcela. Kraj oznámil, že dopravce chce po kraji 39 Kč/km (dopravce oznámil, že bere 29 Kč/km + 10 Kč/km na obnovu vozového parku). Dle článku v časopise Ekonom byla průměrná cena za kilometr v dopravě v roce 2005 v závazku veřejné služby v ČR zhruba 26,10 Kč (u spojů hrazených obcemi DPÚK 27,29 Kč/km). Nutné je také zmínit, že tuto dotaci nemohli získat soukromí dopravci.

Kraj vyhlásil 3. dubna 2006 koncesní výběrová řízení na zajišťování základní dopravní obslužnosti v 15 oblastech kraje. Jediným kritériem výběru byla cena za ujetý kilometr. Výsledek byl vyhlášen 30. května 2006 a všechny smlouvy vyhrála firma ČSAD Česká Lípa, která měla v té době stejného předsedu představenstva (Michal Jergl) a shodné složení dozorčí rady, některé členy představenstva jako DPÚK a mluvčího Marka Ženkla. Společnost uspěla s udanou cenou nákladů 27,57 Kč/km2. června 2006 kraj s novým dopravcem uzavřel roční rámcovou smlouvu. 9. června 2006 dopravce požádal o licence k provozování linek.

26. července DPÚK oznámil ústeckému krajskému úřadu, že od 1. srpna přestanou jeho autobusy jezdit na vybraných linkách, protože kraj firmě nezaplatil ztrátu z osobní dopravy za tři měsíce. Od 1. srpna 2006 od 18 hodin do 4. srpna 2006 společnost DPÚK přerušila provoz na linkách a spojích zajišťujících základní dopravní obslužnost s výjimkou spojů dotovaných přímo obcemi, tedy na 2685 spojích denně, na 199 linkách. Na tuto možnost upozornil DPÚK například již na tiskové konferenci 14. února 2006. 3. srpna společnost ČSAD Česká Lípa, která měla zajistit autobusovou dopravu po DPÚK, vzala zpět své žádosti o vydání licencí. 4. srpna se autobusy opět rozjely. 8. srpna ústecký krajský úřad vydal takzvané vrchnostenské nařízení, kterým uložil DPÚK zajistit dopravu. Současně zaslal dopravci zálohu na tuto dopravu ve výši 16,4 milionu korun. Nařízení mělo platnost do 8. září, od 9. září měla autobusovou dopravu zajišťovat ČSAD Česká Lípa.

ÚOHS vydal 1. září 2006 tiskovou zprávu, v níž konstatuje, že samotným přerušením provozu DPÚK podle zatím dodaných podkladů dominantního postavení nezneužil, avšak tím, že vyrozuměl Ústecký kraj o svém záměru přerušit provoz vybraných spojů na autobusových linkách pouze s pětidenním předstihem a tento provoz skutečně ke stanovenému datu přerušil, naplnil skutkovou podstatu zneužití dominantního postavení.

Ředitel DPÚK 24. srpna 2006 potvrdil, že firma 8. září 2006 končí s autobusovou dopravou. Již počátkem srpna převedla většinu svých řidičů pod ČSAD Česká Lípa. V srpnu ČSAD Česká Lípa 2006 uzavřela smlouvu o provozování autobusové dopravy v tomto kraji od 9. září 2006 do konce roku 2006, s možností prodloužení smlouvy do konce roku 2007. 16. srpna 2006 vyhlásil Ústecký kraj novou sadu šesti separátních koncesních řízení, jejichž cílem bylo zajištění autobusové dopravy v případě, že dopravce ČSAD Česká Lípa a. s. poruší některou ze svých smluv a z toho důvodu mu bude vypovězena. Předpokládaný termín počátku plnění smluv byl 9. září 2006 a doba plnění do 2. června 2007. Výsledky nebyly zveřejněny.

Hejtman Jiří Šulc vyjadřoval obavu, zda DPÚK zahájí dopravu na takzvaných školních spojích, které o prázdninách nejsou v provozu a tedy se na ně nemohlo vztahovat vrchnostenské nařízení. DPÚK všechny tyto spoje 4. září 2006 řádně vypravil, avšak kraj na některé spoje vypravil i náhradní vozy jiných dopravců. Podle sdělení ředitele DPÚK Pavla Knechta byli v některých obcích cestující „doslova naháněni“ do těchto náhradních autobusů a „rodiče byli veřejnými činiteli a obecním rozhlasem nabádáni, aby jejich děti nenastupovaly do autobusů DPÚK“. Náhradní dopravci nesplňovali zákonné podmínky pro provozování linkové dopravy a proto byly jejich vozy označeny jako „příležitostná doprava“.

4. září 2006 odbory DSÚK odpoledne vyhlásily výstražnou stávku od 6. září 2006 kvůli tomu, že nové smlouvy platí jen do konce roku 2006. Stávka byla 6. září večer odvolána kvůli tomu, že vedení ČSAD Česká Lípa je ujistilo, že do 31. května 2007 propouštět nebude. Kraj však objednal náhradní příležitostnou dopravu, takže stejně jako 4. září i 7. září na mnoha spojích jezdily za sebou dva autobusy, jeden DPÚK za běžné jízdné a druhý náhradního dopravce, který přepravoval cestující bezplatně.

6. září 2006 k večeru Rada Ústeckého kraje vypověděla dopravci ČSAD Česká Lípa smlouvy s odůvodněním, že dopravce neplnil povinnosti vyplývající z rámcových smluv, například nespolupracoval v licenčním řízení, nepředložil dosud ke schválení návrh jízdních řádů pro provoz od 9. září 2006, poskytoval kraji nepravdivé a zkreslené informace, nedoložil, jak má zajištěno užívání autobusových nádraží a označníků zastávek, začátkem srpna znemožnil bezodkladné zahájení dopravy, zpochybňuje závaznost smluv uzavřených 2. června 2006.

7. září 2006 hejtman Jiří Šulc Rádiu Impuls sdělil, že podepsal smlouvy na zajišťování pravidelné dopravy od 9. září 2006 v 9 oblastech (75 % rozlohy kraje) s 15 náhradními dopravci, kteří měli nahradit ČSAD Česká Lípa, jíž byla smlouva vypovězena. 8. září 2006 se uskutečnila tisková konference, kde bylo řečeno, že pro devět z patnácti oblastí jsou smlouvy s platností do 2. června 2007 uzavřené, u dalších čtyř je blízko dohodě, pro dvě oblasti se zatím dopravce nenašel. Smlouvy byly uzavírány s uchazeči, kteří se umístili na dalších místech v květnovém koncesním řízení. Srpnové koncesní výběrové řízení probíhalo pouze pro šest oblastí a jeho výsledek nebyl zveřejněn.

Dopravci byly od 9. září 2006 vybráni následovně:

 • ČSAD Karlovy Vary a. s. – okolí Podbořan, Žatecko, Chomutovsko
 • Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s. – okolí Mostu a Litvínova
 • Autobusy KAVKA a. s. – západní část Lounska
 • ČSAD Semily, a. s. – okolí Štětí a Šluknova (8. září 2006 v jednání)
 • ČSAD Slaný, a. s.  – východní část Lounska, dolní Poohří
 • Dopravní podnik města Děčína, a. s. – okolí České Kamenice
 • ZDAR, a. s. – okolí Ústí nad Labem a východní část Českého středohoří
 • dopravce nenalezen: Teplicko a západní část Českého středohoří. Doprava byla zajišťována formou bezplatné příležitostné dopravy.

Doprava se v následujících 14 dnech postupně stabilizovala.

20. září 2006 dopoledne se konala odložená 15. schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje. Zastupitelstvo schválilo rozsah základní dopravní obslužnosti kraje pro roky 2007–2014. Ústecký kraj se rozhodl financovat i takzvanou ostatní dopravní obslužnost, kterou dosud dotovaly obce. DPÚK dostal od kraje pokutu 700 000 Kč.

13. října 2006 Ústecký kraj (na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 11. října 2006) vypsal 14 separátních koncesních řízení pro zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje autobusovou dopravou v režimu závazku veřejné služby pro roky 2007–2014. Zadávací dokumentace byla vydávána od 18. října do 28. listopadu 2006. Cena za km měla činit max. 33 Kč. Výběrové řízení bylo Radou Ústeckého kraje vyhodnoceno 1. prosince 2006 a téhož dne byly vyhlášeny výsledky pro 13 ze 14 oblastí.

15. února 2007 oznámil Ústecký kraj, že bude na základě rozhodnutí zastupitelstva vyhlášeno dalších 9 výběrových řízení na zajištění autobusové dopravy do roku 2014. Zadávací podmínky se vydávaly od 5. března do 6. dubna 2007. Poslední ze smluv uzavřel Ústecký kraj po 25. říjnu 2007, a to s dopravcem Dopravní podnik města Ústí nad Labem na příměstskou dopravu v okolí Ústí nad Labem.

Vybraní dopravci 2007 – 2014:

 • ČSAD Semily a. s. (později jako Busline a. s.) – Šluknovsko, České Středohoří-východ + Severočeská dopravní a. s. (fúze k 30. 8. 2008) – Ústecko-sever, Lounsko-západ od 10. prosince 2011
 • Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a. s. – příměstská doprava Most a Litvínov, Bílinsko, Lounsko-jih, Lounsko-východ, Mostecká pánev
 • Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. – Jirkovsko, Krušné hory-Chomutovsko, Chomutovsko, České středohoří-západ, oblast Kadaň-Žatec
 • Veolia Transport Teplice s. r. o. – příměstská doprava Teplice
 • ČSAD Slaný a. s. – Štětsko, Dolní Poohří
 • Dopravní podnik města Děčína a. s. – Děčínsko-východ, Děčínsko-západ
 • Autobusová doprava s. r. o. Podbořany – Podbořansko, Žatecko
 • BusMat plus s. r. o. – Lounsko-západ (18. prosince 2009 dostal dopravce okamžitou výpověď, výkony převzal dočasně DP Chomutova a Jirkova a ČSAD Semily, později jako BusLine, od 10. prosince 2011 pro tuto oblast získala desetiletou smlouvu firma BusLine)
 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – příměstská doprava Ústí nad Labem
 • Autobusy KAVKA a. s. – Litvínovsko
 • Autobusy Karlovy Vary a. s. – oblast Vejprty-Kadaň

Na 10 linkách oblasti Lounsko-západ, pro kterou z důvodu výpovědi předchozímu dopravci byl nový dopravce vybrán na desetileté období od 10. prosince 2011, byl pilotně zaveden zónově-relační tarif Dopravy Ústeckého kraje. S celoplošným zavedením krajského integrovaného dopravního systému se počítalo pro nové desetileté smlouvy na období od 1. ledna 2015.

Druhá dopravní krize v Ústeckém kraji

Noví dopravci byli vysoutěženi v letech 2013 a 2014 pro 14 oblastí. Všechny autobusy na nové desetileté smlouvy musely být zcela nové, bezbariérové, vybavené GPS, a v barvách Dopravy Ústeckého kraje. Provoz začal dle nových smluv od 1. 1. 2015. Na všech linkách byl zaveden plně přestupní tarif IDS.

Přehled zakázek pro období 2015–2024 podle dopravců:

 • Autobusy Karlovy Vary a.s.: Šluknovsko, Chomutovsko, Mostecká pánev, Kadaň-Žatec
 • ČSAD Slaný a.s.: Dolní Poohří, Litvínov-Bílina
 • BusLine a.s. (od května 2018 TD Bus): Lounsko-západ (2011–2020), Ústecko, Vejprtsko, Lovosice-Louny, Děčínsko, Podbořansko
 • Arriva Teplice s.r.o. (poté Arriva City): Teplicko, Příměstská doprava Teplice
 • BDS-BUS s.r.o. (od 12. 12. 2015 součástí BusLine, následně TD Bus):  Litoměřicko

Koncem roku 2015 došlo ke sloučení BDS-BUSu s BusLine, tj. tato společnost měla od té doby na starosti přibližně polovinu oblastí na území Ústeckého kraje.

Vláda v roce 2016 rozhodla, že od následujícího ledna (tj. roku 2017) stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč.

Koncem roku 2016 a počátkem roku 2017 byl problém, že kraj nezaplatil dopravcům za náhlé zvýšení nákladů vzhledem k neočekávanému zvýšení minimální mzdy řidičů autobusů.

5. dubna 2017 – V Ústeckém kraji není podle společnosti BusLine důvod ke čtvrteční stávce řidičů. Dopravce uvedl, že v úterý uzavřel s krajem předběžnou dohodu, na základě které Ústecký kraj přispěje na zvýšení mezd řidičů autobusů 5,7 milionu korun do každé oblasti, kde BusLine na základě smluvního vztahu zajišťuje linkovou dopravu.

Na Sněmu Svazu měst a obcí, který proběhl od 18. do 19. května 2017 v Plzni, bylo za účasti zástupkyně Asociace krajů ČR konstatováno, že nařízením vlády se vedení všech krajů dostalo do obrovské pasti včetně možných trestněprávních postihů, protože autobusovou dopravu vysoutěžily podle zákona o veřejných zakázkách a jediným kritériem byla cena, a tedy teď nemůžou uzavírat dodatek a tu cenu nějak navyšovat. Proto některé kraje zvažovaly založení vlastního dopravního podniku (Ústecký, Liberecký), aby se do podobné situace už nemohly dostat. To se mělo týkat zejména Ústeckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, kde už soutěže proběhly.

29. května 2017 zastupitelstvo kraje schválilo zřízení krajského autobusového dopravce, příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje (vznik 1. července 2017, zapsána 2. srpna 2017). Ten postupně nahrazuje současné provozovatele. Samospráva tak reagovala na potíže v autobusové dopravě v souvislosti s vládním nařízením o zvýšení platů řidičů. Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia tento krok označilo za drahý socialistický experiment. Kraj se dohodl s dopravcem BusLine, že po navýšení mezd řidičů bude schopen dopravu provozovat do poloviny roku 2019.

Kraj proto dopravcům umožnil ukončit smlouvy za 2 roky, pokud nechtějí za těchto podmínek autobusovou dopravu na území kraje provozovat. V oblastech, kde dopravci již nechtějí provozovat dopravu, se kraj rozhodl namísto vytvoření nového výběrového řízení na dopravce, k přímému zadání výkonů svému vnitřnímu dopravci – DSÚK.

Kraj vysvětlil zřízení vnitřního dopravce následovně: ,,Důvodem zřízení Dopravní společnosti Ústeckého kraje bylo zvýšení minimální mzdy řidičů autobusů. Kvůli tomu, že kraj má uzavřené smlouvy s dopravci až do roku 2024 a hlavním kritériem vítězství ve výběrovém řízení byla cena, nemohl kraj přispět více než 5,7 miliony korun každému ze smluvních dopravců. Některým dopravcům tato částka nepokryje náklady do konce roku 2024.” Je však otázkou, zda je zvýšení mzdy řidičům možné řešit pouze přímým zadáním výkonů vnitřnímu dopravci, neboť podobný dopad by mělo rovněž přesoutěžení těch oblastí, kde by se dopravci dohodli na ukončení smlouvy z důvodu nárůstu nákladů.

Ve svém vyjádření z roku 2018 k tomu zástupce BusLine uvedl: ,,Tyhle peníze nepokryly ani navýšení mezd v jedné oblasti v jednom roce. Doprava stojí stovky milionů. Tohle je jen mediální žonglování. Letos už navýšení nebylo“.

26. března 2018 BusLine měl jezdit v sedmi oblastech kraje do června 2019 (nakonec jen do ledna 2019). ČSAD Slaný přestane v oblasti Litvínov-Bílina jezdit rovněž ke konci června 2019, v Dolním Poohří do konce roku 2019, prosinec roku 2019 bude poslední i pro společnost Arriva City. Pouze Autobusy Karlovy Vary v jejich čtyřech oblastech vydrží jezdit až do roku 2024, kdy uplyne desetiletá smlouva s krajem.

3. května 2018 se v médiích objevila zpráva, že BusLine přestane už za měsíc provozovat dopravu na Ústecku, Děčínsku a Litoměřicku kvůli nedostatku financí, i když kraj dopravcům přidal 5,7 milionů korun. Dle dopravce však náklady na provoz vzrostly o 50 % kvůli zvýšení mezd řidičů a dalších položek (mohlo by se týkat až 60 vozů).

27. června 2018 se konala schůzka mezi zástupci kraje a novým vlastníkem BusLine, na které se dohodlo, že se situace bude nadále řešit a že dopravce bude dopravu provozovat minimálně do konce července 2018. Mluvčí skupiny Busline Nikola Bradíková řekla, že akcionář prodal společnost, která působí výhradně na území Ústeckého kraje. „Součástí kontraktu je smlouva o přejmenování společnosti, změně sídla společnosti a úplném oddělení od holdingu BusLine, které je díky legislativní náročnosti otázkou zhruba dvou měsíců,“ uvedla.

12. července 2018 bylo oznámeno, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil loni založenému krajskému dopravci Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) dvě soutěže na pětiletý operativní leasing na celkem 49 autobusů pro dopravu na Ústecku a Děčínsku.

19. července 2018 TD Bus (původně BusLine) prohlásil, že když kraj na dopravu peníze nepřidá, hrozí společnosti insolvence a od 26. července 2018 autobusy nevyjedou. Rada kraje rozhodla, že firmě nepřidá, protože ze zákona to nelze, „nemohli bychom se podívat do očí ostatním dopravcům“. Dopravce údajně jezdil za 27 Kč/km a měsíční ztráty byly 7,5 milionů korun.

24. července 2018 se kraj s TD Busem dohodl, že se stávka konat nebude. Slíbil dopravci, že do dvou měsíců (než sežene autobusy a řidiče) převezme provoz na Děčínsku a Ústecku. Dle tvrzení TD Busu umožnila dočasné pokračování provozu dohoda s věřiteli. Dopravce zároveň nabídl, že pokud by se uzavřela nová smlouva, je ochotný jezdit za částku 35,2 Kč/km.

2. srpna 2018 se v médiích objevila informace ohledně dennodenního vynechávání spojů, zejména na Litoměřicku. Rada kraje se tak chce 22. srpna rozhodnout, jak bude v kraji dál zajišťována doprava.

30. srpna 2018 TD Bus varuje, že od 1. září nevyjede a že požaduje po kraji 4 miliony korun na nečekaně navýšené náklady.

31. srpna 2018 TD Bus oznámil, že autobusovou dopravu bude provozovat do poloviny září. Společnost Overline si od TD Busu převzala zpět autobusy, které má v nájmu, a předala je kraji. TD Bus převedl na kraj část podniku, tedy zaměstnanců a nějakého drobného majetku.

15. září 2018 vyjely poprvé autobusy DSÚK na Ústecku a Děčínsku místo TD Busu. Na Děčínsku kraj převzal od TD Bus všech 20 vozů, na Ústecku pouze 10 (kvůli špatnému technickému stavu) a 21 nových si objednal (Mercedes-Benz Intouro II). Provoz linek je zdarma. Část spojů nevyjela kvůli nedostatku řidičů.

25. září 2018 byla zveřejněna zpráva, že zatímco firma TD Bus jezdila za 25 korun/km, Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) přijde kilometr na 66 korun. Vyjádření kraje je následující: „Je to řešení v krizové situaci. DSÚK byla připravena dopravu převzít příští rok od července za 41 korun za kilometr. Nyní se k té ceně připočítává další suma za roční pronájem autobusů“. Celé je to ovšem i tak předražené, protože TD Bus navrhoval kraji, že pokud by se vysoutěžila oblast znovu, mohl by dát cenu 35 Kč/km. DSÚK má se získáním autobusů i další problém: do dvou soutěží na zajištění operativního leasingu autobusů se nikdo nepřihlásil a firma ji musela zrušit. Podle Fraňkové ale současně běží soutěž na nákup autobusů.

23. října 2018 byla vydána zpráva, že TD Bus dostal pokutu 48 milionů za neodjeté výkony na Litoměřicku, Ústecku i Děčínsku, přestože i nový krajský dopravce spoje neodjíždí (a nebude za to zřejmě ani v budoucnu sankcionován). Zároveň kraj oznámil informaci o řešení situace o převzetí linek na Litoměřicku.

12. prosince 2018 bylo v litoměřickém deníku oznámeno, že dopravu na Litoměřicku a v oblasti Lovosice-Louny převezme od 1. ledna 2019 DSÚK. Autobusy si opět převezme od firmy Overline, od které má TD Bus autobusy pronajaté.

18. prosince 2018 musela zrušit DSÚK další soutěž na nákup nových autobusů, které mají postupně přebírat výkony soukromých dopravců v Ústeckém kraji. Do soutěže na dodávku celkem 226 autobusů se nakonec nikdo nepřihlásil.

1. ledna 2019 začal krajský dopravce provozovat dopravu na Litoměřicku a v oblasti Lovosice-Louny. Zejména na Litoměřicku, kde byly problémy s nedostatkem řidičů velké, se tato skutečnost podepsala už na prvním dni, kdy nevyjely spousty spojů.

3. ledna 2019 se situace ještě více vyhrotila. TD Bus vypověděl smlouvu na zbývajícím území, konkrétně na Lounsko-západ, Podbořansko a Vejprtsko – celkem 33 vozů. Od pondělí 7. ledna 2019 tak nevypraví žádné své autobusy. Kraj tuto situaci začal okamžitě řešit.

4. ledna 2019 našel kraj část dopravců, kteří mohou zajistit náhradní dopravu ve zmíněných třech oblastech. Na Lounsku-západ a Podbořansku tak vyjely všechny spoje. Autobusy jezdily v těchto oblastech zdarma. Zároveň došlo ke schválení zakázky na 161 autobusů, které mají dodat Iveco a Scania (podaly nejlepší nabídku). Autobusy má výrobce začít dodávat do 10 měsíců od uzavření dílčí kupní smlouvy, přičemž první dodávka by se mohla uskutečnit v říjnu letošního roku, poslední pak v březnu roku 2020. Ústecký kraj také přivítal nabídku železničního dopravce GW Train Regio, a.s. na mimořádné zastavování vlaků v zastávkách Stebno a Petrohrad, s čímž urychleně souhlasilo také Ministerstvo dopravy. Tato mimořádná změna platila v týdnu od 7. do 11. ledna. Do dvou týdnů by měl kraj podle mluvčí Fraňkové uzavřít dlouhodobé smlouvy s většími dopravci. Náklady na zajištění dopravy zatím podle mluvčí nelze vyčíslit, protože kraj zatím zkoumá trh.

6. ledna 2019 se přece jen podařilo kraji najít všechny dopravce – i na oblast Vejprtska – pomáhat má např. i Retrobus z Olomouckého kraje nebo David Repka z Pardubického kraje. Jedinou výjimkou je linka 583 Vejprty – Annaberg – Buchholz, kde nelze z legislativních důvodů jednoduše objednat příležitostnou dopravu (na území cizího státu).

7. ledna 2019 vyjíždějí náhradní dopravci na linky na Vejprtsku, Podbořansku a Lounsku-západ. Např. jezdí i dopravce Autobusová doprava Podbořany, která má stejného majitele jako TD Bus. Náhradní dopravce a vozy během prvního týdne provozu můžete najít zde.

14. ledna 2019 – Dopravu na Lounsku a Žatecku postupně přebírá Arriva City Teplice a Autobusová doprava Podbořany.

15. ledna 2019 – Na povrch se dostává i otázka nových vozů DSÚK. I když si jich kraj objednává 161 kusů, tj. větší množství než u menších dopravců a může si tak říci o lepší cenu, přesto má vozy o tři sedminy dražší než jinde. Je samozřejmě nutné brát ohled na to, že vozy mohou být mnohem lépe vybavené a že limit na dodávku vozů je pouze do července, i tak je cena vysoká s porovnáním s tím, že původní dopravce by jezdil za kilometr levněji (41 Kč u TD busu vs 66 Kč u DSÚK) a navíc musí platit vlastní autobusy, které jsou také mnohem dražší. Zakázku napadl výrobce SOR.

16. ledna 2019 vypovídá TD Bus smlouvu na MHD v Litoměřicích.

24. ledna 2019 byla podepsána smlouva s dopravcem Autobusy Karlovy Vary na dopravu v Litoměřicích, neboť i zde TD Bus smlouvu vypověděl k únoru. Nový dopravce bude ve městě jezdit 10 let od července. V přechodném období se bude snažit dopravu také zajistit, i když ne v takovém rozsahu, jako je nyní.

31. ledna 2019 vyšla zpráva o nových smlouvách od února s dopravci na Vejprtsku, Podbořansku a v oblasti Lounsko-západ., které zajistí Autobusy Karlovy Vary, Autobusová doprava Podbořany a Arriva City Teplice za cca 42 – 45 Kč/km (TD Bus nabízel 41 Kč/km)

1. února 2019 vyjíždí nový dopravce Autobusy Karlovy Vary na MHD v Litoměřicích a také noví dopravci na Vejprsku, Podbořansku a v oblasti Lounsko-západ, jak si můžete přečíst v předchozím odstavci.

4. února 2019 – Podařilo se doplnit další spoje na Litoměřicku, které od ledna nejezdí po převzetí linek krajským dopravcem DSÚK.

Na závěr lze konstatovat, že kraj byl při řešení situace velmi aktivní, že zajistil za dva pracovní dny a víkend celkem 33 vozů v situaci, kdy panuje extrémní nedostatek řidičů. Je ovšem na pováženou, jestli další směřování kraje je přínosné, neboť vysoutěžení dopravci (vytvoření nových smluv s dopravci) jsou většinou levnější než krajský dopravce (např. kraj by jezdil za 41 Kč/km, BusLine za 35 Kč/km, aktuálně jezdí DSÚK za 66 Kč/km kvůli operativnímu leasingu), nemluvě o dalších rizicích spojených s fungováním vnitřního dopravce, zejména pokud by se do budoucna změnila jeho forma např. na akciovou společnost.

Zároveň se do dnešního dne nepodařilo zajistit všechny výkony na Litoměřicku. Je také otázkou, zda situaci nepomohl vyhrotit fakt, že žádný ze soukromých dopravců již v příštích letech nebude v Ústeckém kraji jezdit, protože zakázky budou zadány přímo vlastní společnosti.

aktuální dopravci v Ústeckém kraji (screen: MCH/2019)

Neodjeté spoje v lednu 2019 na Litoměřicku:

Autor: Martin Chour, zdroj: wikipedia.org, idnes.cz, novinky.cz, denik.cz
Zveřejněno: 13. 1. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *