Linka 616

Autobusová linka PID 616 (MHD Kladno 16)

Nám. Svobody – Masokombinát/Velké Přítočno

Rozsah provozu: celotýdenně

Typy autobusů: standardní

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.

Systém: PID – Pražská integrovaná doprava

Garantované nízkopodlažní spoje: ne

Počet variant trasy: 2

Konečné zastávky: 3 (Kladno,,Nám. Svobody; Kladno,,Masokombinát; Velké Přítočno)

Přestupní uzly: Náměstí Svobody

Doba jízdy: 22 minut

Délka linky: 6 km

Zastávky:

NÁM. SVOBODY – Gymnasium – C. Boudy – Sítná – J. Kociána – U hvězdy – Vodárenská – Pražská křiž. – U tržnice (T) – Zdravotní středisko – Dr. Oetker – Celnice – Billundská – (VELKÉ PŘÍTOČNO) – Kožovská – MASOKOMBINÁT

Něco o lince:

Hlavním úkolem linky 16 bylo a je obsloužit rozvíjející se průmyslovou zónu Kladno-jih na hranici s Velkým Přítočnem. V průběhu let se její trasa měnila – dříve jezdila z Energie a až ke Zdravotnímu středisku kopírovala linku č. 6. Od 12.12.2010 byla zkrácena a odkloněna do současné podoby a linku 6 již nyní spíše doplňuje. Rozsah provozu měla vždy zhruba stejný, a to sice vždy jeden pár spojů při návozu/odvozu zaměstanců z podniků a několik párů spojů ve špičkách z Velkého Přítočna jako posila linky 614 do centra a jako utvoření směrové nabídky do sídliště Kročehlavy, které je mj. dostupné linkou A27, jejíž rozsah provozu je 5 párů spojů denně.

2S8 9443 - linka 3 Nám. Svobody ČSAD MHD Kladno Karosa B952Karosa B952 čekající na Nám. Svobody (foto: JAH)

Jak již bylo řečeno, linka 16 vyjíždí z Nám. Svobody – přestupního bodu v centru města. Odtud pokračuje po trase linky č. 601 okolo gymnázia, přes Sítenský most na nám. Sítná, na kterém projíždí okolo budovy Kokos. Ze Sítné pokračuje ulicí J. Kociána ke Hvězdě, od které míří podjezdem na Vodárenskou. Z Vodárenské jede na frekventovanou Pražskou křižovatku, kde se napojuje na Unhošťskou ulici a zároveň se odděluje od linky 601.

Unhošťskou ulicí pokračuje okolo tržnice ke zdravotnímu středisku a ke konci Sídliště Kročehlavy. Po průjezdu kruhovým objezdem směrem na Velké Přítočno se na pravé straně nachází první náznak průmyslové zóny. Narozdíl od linky 14, která také obsluhuje průmyslovou zónu Jih, linka 616 neobsluhuje zastávku Showa, jež umožňuje jednosměrné výhodné cestování pro obyvatele Velkého Přítočna (je totiž zařazena do pásma PID 3). Pokračuje tedy vpravo k Celnici a poté vlevo na Billundskou.

3S8 4785 - linka 16 Billundská ČSAD MHD Kladno Karosa B952EKarosa B952E u zastávky Billundská (foto: JAH)

V zastávce Billundská se odděluje větev do Velkého Přítočna. Větev na Maskombinát pokračuje přes zastávku Kožovská, která byla vystavěna v souvislosti se zvětšováním průmyslové zóny. Zmíněná zastávka je umístěna velmi blízko přejezdu trati 120. Za přejezdem se nachází areál bývalého Maskombinátu, ve kterém nyní sídlí pekárna. V jeho blízkosti se nachází také ubytovna. Až na Masokombinát byla linka prodloužena z Velkého Přítočna až po zrušení linky 15 v roce 2010.

Od 26.8.2017 je provozována v rámci PID pod číslem 616.

Mapa:

16

Intervaly:

Pracovní dny Soboty, neděle a státní svátky
11/9 spojů 2 páry spojů

Zajímavá místa na trase:

  • Gymnasium – gymnázium – Váňův kámen
  • Sítná – budova Kokos
  • Billundská, Celnice – průmyslová zóna Kladno-Jih

Aktuální jízdní řád Staré jízdní řády:

Video:

linka 16 v trase Nám. Svobody – Masokombinát (autor: Mechanik 4994)
Autor: Jakub Havlíček
Zveřejněno: 22. 3. 2016
Aktualizováno: 25.8.2017

Komentáře jsou uzavřeny.