SIMT MHD

SIMT MHD – simulace městského provozu z pohledu řidiče

SIMT MHD je česká hra, vyvíjená od roku 2012. SIMT simuluje práci řidiče MHD, a to konkrétně autobusu, trolejbusu a tramvaje. Veškeré jízdy se zaznamenávají online, k hráčskému účtu můžete přistoupit z webových stránek hry simt-mhd.net. Zde může hráč také vidět historii svých odjetých linek, stav peněz na svém kontě a technický stav svých vozidel. Velká část hry je přístupná pouze po zaplacení předplatného, viz níže.

Vozidla

Výběr vozidel je v současné době velmi pestrý. Základ ve hře tvoří autobusy – několik typů Karos (B 731, B 732, B 941, B 941 E, B 951, B 951 E, B 952 E, B 961, B 961 E, C 954), Solarisy (12, 15 a 18metrové), Citelis (12metrový a 18metrový, též ve verzi CNG) a SOR NB 12. Vozy jsou k dispozici v různých nátěrech podle skutečnosti. Dále najdete ve hře desítky trolejbusů – trolejbusy Škoda (14 Tr, 14 TrR, 15 Tr, 15 TrM, 24Tr, 25 Tr, 26Tr, 27Tr, 28Tr, 30Tr) a trolejbusy Solaris Trollino v délkách 12 až 18 metrů, které opět doplňuje vůz výrobce SOR TNB 12. Nejnovější obsah hry tvoří 3 tramvaje (Tatra KT8D5, Tatra T6A5 a Škoda 30T). Ve verzi hry zdarma je dostupná pouze autobusová trakce s některými Solarisy. Kompletní seznam vozů, včetně typů a nátěrů je k dispozici na webové stránce hry.

Pouze některá vozidla mají vymodelovanou kabinu řidiče, u ostatních je v kabině pouze volant. Ozvučení vozidel také není prozatím nikterak perfektní, ale do budoucna se dá očekávat výrazné zlepšení nejen v tomto směru. Asi nejlépe zpracovaná trakce je tramvajová.

Kromě vozidla hráče se ve hře pohybují i auta a tramvaje, které řídí umělá inteligence. AI autobusy a trolejbusy jsou v plánu do budoucna.

Linky

V současné době je v provozu 11 autobusových linek (20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 42, 61, 99, NC), 6 trolejbusových linek (10, 13, 15, 16, 17, 18) a 2 tramvajové linky (1, 2).

Linka 99 jezdí z autobusového nádraží po městském okruhu na letiště. Po cestě má akorát jedinou zastávku na hlavním nádraží. Na lince platí speciální tarif a jsou na ni vypravovány pouze 12metrové Solarisy v letištním nátěru.

Linka 61 jako jediná vede mimo město. Začíná na hlavním nádraží a postupně opouští město, dále projede několik vsí a skončí na Borovci.

Linka NC je polookružní nákupní linkou. Začíná i končí v Nákupním centru Zborovská pole a objede celé město. Linku jako jedinou provozuje soukromý dopravce Stanislav Vraklich, který na ni vypravuje Karosy B 731 a 18metrové Citelisy.

Tramvajová linka 2 vede část svojí trasy v podzemním tunelu. Jelikož je konečná Hlavní nádraží úvraťová, jsou na linku 2 vypravovány pouze obousměrné tramvaje.

Ve verzi hry zdarma jsou dostupné jen dvě autobusové linky 24 a 42.

Cestující

Cestující jsou důležitou složkou hry. Systém nepočítá s žádnými předplacenými jízdenkami, a proto za každého přepraveného cestujícího získáte fixní částku 16 Kč. Existují však speciální linky, kde dostanete za přepravu vždy fixní částku bez ohledu na počet přepravených cestujících. Takovou linkou je např. NC, kde dostanete vždy 1450 Kč. Počet cestujících na zastávkách se liší podle toho, v jaký čas v reálném světě jedete. Největší počet cestujících je samozřejmě v přepravních špičkách, nejméně pak v noci.

Pokud jedete ve špičce, zvolte dostatečně kapacitní vozidlo, jinak se vám může stát, že nenaberete všechny cestující. Naopak v noci je jízda s kloubovým autobusem zbytečná.

Body

Za odjeté linky a přepravené cestující získáváte kromě peněz i body. Zatímco z peněz můžete hradit tankování nafty a servis vozu v dílně, body v současné době nemají ve hře žádnou funkci.

 • Linka 1 – 42 bodů
 • Linka 2 – ?
 • Linka 10 – 25 bodů
 • Linka 13 – 15 bodů
 • Linka 15 – 24 bodů
 • Linka 16 – 31 bodů
 • Linka 17 – ?
 • Linka 18 – ?
 • Linka 20 – 17 bodů
 • Linka 22 – 9 bodů
 • Linka 23 – 5 bodů
 • Linka 24 – 18 bodů
 • Linka 28 – 16 bodů
 • Linka 29 – 25 bodů
 • Linka 30 – ?
 • Linka 42 – 21 bodů
 • Linka 61 – 28 bodů
 • Linka 99 – 10 bodů
 • Linka NC – 30 bodů

Jízdní řád

Ve hře beží aktuální reálný čas, avšak neexistuje pevný jízdní řád (hráč by musel dlouho čekat, než bude moci odjet). Proto se jízdní řád v singleplayeru pro aktuální spoj vždy vygeneruje podle aktuálního času. V plánovaném multiplayeru však pevný jízdní řád bude nutnost. Při načítání hry si hráč může zvolit, kdy chce z konečné odjet. Při zvolení možnosti „Ihned“ jsou na odjezd přibližně 2 – 3 minuty. Pokud hráč dojede na konečnou zastávku, v palubním počítači na něj vyskočí okno, kde si vybere, kterou linku a v kolik hodin pojede dál.

Palubní počítač

Palubní počítač se zapne spolu s motorem a poté je hráč vyzván, aby zadal své číslo řidiče řidiče. Zde může zadat libovolné číslo. Jak už jsme zmínili v předchozím odstavci, v palubním počítači si hráč může vybrat linku, kterou pojede, a čas odjezdu z výchozí zastávky. Palubní počítač dále umí zobrazit mapu města, celý jízdní řád aktuální linky a v případě, že hráč žádnou linku nejede, lze si v palubním počítači nastavit i cíle jako „Manipulační jízda“, „Mimo provoz“ nebo „Objednaná jízda“. Hra umí taktéž tvorbu vlastních cílů na této stránce. V neposlední řadě můžete na palubním počítači spustit řadu hlášení jako „přepravní kontrola“ nebo „vyčkáváme na odjezd dle jízdního řádu“. Manuál k palubnímu počítači naleznete na stránce hry.

Tankování

Ve hře je funkční systém tankování. Při jízdě autobusem spotřebováváte palivo dle najetých kilometrů. Pokud na tachometru uvidíte, že vám dochází palivo, můžete ho dotankovat na autobusovém nádraží nebo v garáži Koprasy. Cena za litr nafty je stanovena na 29 Kč. Pokud nezvládnete natankovat a dojde vám palivo, za 5500 Kč si můžete zavolat asistenční službu, která vám dotankuje čtvrt nádrže na dojezd.

Jízda, údržba

Při jízdě je nutné správně zastavovat v zastávkách před zastávkovým sloupkem, jinak vám systém neuzná zastavení. Součástí hry jsou i zastávky na znamení – v případě přítomnosti cestujících na zastávce nebo zobrazením ikony STOP na stavovém řádku (cestující stiskl tlačítko STOP) je nutné zastavit.

Ve hře se mění podle reálného času den a noc, zatím pouze ve dvou vrstvách; program neumí stmívání a rozednění. Proto se může stát, že se vám během jízdy najednou přepne noc či den.

Mimoto je nutné si dávat pozor na předjetí i zpoždění. Za opakované předjetí můžete dostat pokutu 2500 Kč, pokutu lze dostat i za špatný technický stav vozidla. Pravidelně je nutné zajíždět do vozovny do dílen na údržbu a opravy. Pokud často bouráte, vůz budete mít více poškozený než obvykle. Aktuální stav vašeho vozidla naleznete na webových stránkách pod vaším profilem. Ve vozovně je také myčka, do které je rovněž potřeba občas zajet. Umytí vozidla stojí 790 Kč.

Kolizní systém

Hra dlouho postrádala kolizní systém, tedy systém, který neumožňuje průjezd pevnými překážkami. Od verze 55 je dostupný ALFA kolizní systém, který znemožňuje projetí textur budov, pouličních lamp, závor, semaforů, dopravních značek a dalších statických objektů. Pohyblivé textury jako je AI doprava budou zpracovány až v dalších verzích kolizního systému.

Systémové požadavky a instalace hry

Minimální konfiguraci, tedy jaký hardware potřebujete k úspěšnému rozjetí hry SIMT MHD, naleznete na webových stránkách hry.

Ovládání hry

Ovládání hry SIMT MHD je odlišnější od jiných podobných simulátorů. Každá trakce má trochu jiné ovládání. Podrobnosti, kterou klávesou co spustíte, nalezete na stránkách hry. Úplně specifické řízení má tramvaj, u které doporučujeme spustit nápovědu tlačítkem F1.

Mapky linek:

zobrazit historii

1a) První verze 1.0.1.34 byla vydána 23. 12. 2012 s linkou 20. 1b) Již 24. 12. 2012 následovala verze 1.0.1.35 s opravami. 2a) Druhá verze 1.0.1.40 s linkou 42 byla uveřejněna 10. 2. 2013. Byly přidány auta.
2b) V dubnu měla být vydána linka 18, ale nestalo se tak.3a) Třetí verze měla být vydána začátkem prázdnin, ale kvůli potížím byla vydána až 22. 8. 2013 jako částečně placená (zlatá verze) s číslem 1.0.1.47. Zlatá verze obsahovala navíc i linky 13, 18 a expresní linku 99 na letiště.3b) Týden nato byl vydán patch 1.0.1.47, který si hra stáhla sama 29. 8. 2013. Přidány byly další dvě linky 14 a 19.4) Po třech měsících jsme se dočkali další verze 1.0.1.48, ve které byla nově další trolejbusová linka č. 10.SIMT 55) Pátá verze 1.0.1.49 vyšla 24. 12. 2013. V provozu je nově příměstská linka č. 61 a spojovací linka 23. Proběhla změna designu mapky.SIMT 66a) První verze roku 2014 a zároveň 6. vydanou s číslem 1.1.2.53 vyšla 8. 2. 2014. Najdeme v ní trolejbus 14Tr, SOR NB 12 a dalších mnoho vylepšení.SIMT 66b) O den později vyšla další verze-patch, která opravovala chyby z minulé verze. Patch měl číslo 1.1.2.54.SIMT 24. 12. 20137) Sedmá verze SIMTu s číslem 1.1.2.55 vyšla 9. července 2014. Byly přidány dvě trolejbusové linky 16 a 17 a Depo Koprasy – pouze pro zlatou verzi. Po celé prázdniny jezdila výluková linka X1 mezi Náměstím Osvobození a Novozámeckou, která měla připravit cestující na budoucí provoz tramvajové linky 1. SIMT cervenec 20148) Od 1. září 2014 došlo s verzí 1.1.2.56 ke změně trasy linky 20, která nově jede od Štaudingerovy přes Antala Staška, Brigádnickou na Městské lázně. V září se také konal festival Digisimt, při kterém byla zřízena linka 70.SIMT zari 20149a) 23. 12. 2014 vyšla nová verze 1.1.2.57, která přidala linku 15 v trase Zborovská pole – Nové Zámky, vozy Karosa B 961 ve třech nátěrech a trolejbus SOR TNB 12.
9b) O den později byl vydán patch 1.1.2.58, který opravoval některé chyby, především na vozech. 1. 1. 2015 byla linka 16 prodloužena na Zborov a odkloněna ze zastávky V osadách do zastávky Antonína Barcala, kde je trvale ukončena.
10a) 18.12.2015 byla vydána verze 1.2.3.63, která přidala tramvajový provoz a 30 nových vozidel. Jednalo se o největší aktualizaci hry v jejích dějinách.
10b) O dva dny později byl vydán opravný patch 1.2.3.64, který opravil nejzávažnější chyby, které nebyly odhaleny testováním.
11) 7. 5. 2016 vyšla verze 1.3.66, ve které byla přidaná tramvaj Škoda 30T, autobusy Karosa B941(E), linka 1 byla prodloužena do Kopras a vrátila se AI auta. Dále bylo opraveno spousta chyb.linka57

12) Verze 1.3.81 přinesla novou tangenciální autobusovou linku 30, možnost reskinů vozidel přímo od hráčů a byla dokončena mycí linka. Otevřena byla rovněž nová trolejbusová trať do zastávky Na Míráku, pro kterou byla vytvořena linka 17 jedoucí z hlavního nádraží.

13) 25. 9. 2018 vyšla verze 1.3.84. Opravuje nejzásadnější chyby. Nové zvuky dveří Škody 30T, opraveny textury, nové modely, úpravy pozic řidiče v kabině, drobné úpravy mapy.
14) 11. 1. 2019 byla prodloužena tramvajová linka 1 na Střelnou Horu.

15) 28. května 2019 vyšla verze 1.3.87, která přinesla obrovské množství změn. 250 nových modelů domů, silnic a dalších doplňků do okolí, tramvajovou vozovnu Střelná Hora a trolejbusovou linku 18 Nemocnice Vřesiny – Bělice, která z větší části vede zcela nově zpracovanou okolní mapou. Upravena byla trasa linky NC a dopravce na ni nově vypravuje Citelis 18M. Nově se dají přehazovat tramvajové výhybky, které mají nově animované jazyky.

16a) 29. listopadu 2019 vyšla verze 1.4.90, která přinesla úplně nejvíc změn v historii hry. K dispozici je nově tramvajová linka č. 2, která vede část svojí trasy v podzemním tunelu. Jelikož je konečná Hlavní nádraží úvraťová, jsou na linku 2 vypravovány pouze obousměrné tramvaje. Do hry byla přidána obousměrná tramvaj KT8D5R.N2P PMDP ev.č. 291, nové jsou i modely Citelis 18M ze Zlína, Brna a Prahy a Škoda 25Tr z Českých Budějovic, Bratislavy a Prešova. Celý seznam změn naleznete ve facebookovém příspěvku hry.

16b) V den celostátních změn v dopravě 15. prosince 2019 se změnily trasy i některých linek v SIMTu. Např. linka 17 byla prodloužena na novou konečnou Raichlova, linka 29 k Nemocnici Vřesiny. Celý seznam změn naleznete ve facebookovém příspěvku hry.

Co nás čeká nového?

Do budoucna se bude stále rozšiřovat město a počet linek. Největší výzvou v současné době je vybudování multiplayeru, díky němuž budeme moci jezdit s ostatními hráči po mapě dle pevných jízdních řádů. Kromě toho se průběžně vytváří nové zvuky a vylepšuje se jízdní model vozidel včetně klesání a stoupání. Ve vzdálené budoucnosti se plánuje i simulace příměstské železniční dopravy.

OFICIÁLNÍ WEB HRY: simt-mhd.net

Online mapa hráčů právě hrajících hru:  simt-mhd.net/app/mapa/

Cena zlaté verze

Na tři mesíce stojí zlatá verze hry 159 Kč, na 1 rok 399 Kč a na 4 roky 1099 Kč. Hra se dá zakoupit na oficiálním webu hry. Zakoupit lze též dárkové předměty s logem SIMT MHD případně balíček obsahující jak předměty, tak i hru.

Fotografie ze hry:

Škoda 27 Tr v českobudějovickém nátěru v zastávce Raichlova (autor: VV)

pražská Karosa B 951 E ev. č. 4134 právě přijela na terminál Hlavní nádraží (autor: VV)

podzemní tramvajový tunel pod městem (autor: VV)

setkání Škody 14 Tr a Škody 30T na hlavním nádraží (autor: VV)

pardubický Citelis na stlačený zemní plyn čeká na přejezdu, než přejede vlak (autor: VV)

palubní počítač (autor: VV)

autobusová dílna na Evropské, kde lze nechat opravit vůz (autor: VV)

Zveřejněno: 1. 3. 2013, autor: Martin Chour
Aktualizováno: 5. 3. 2015, autor: Martin Chour
Aktualizováno: 1. 1. 2016, autor: Jiří Staněk
Aktualizováno: 11. 5. 2016, autor: Jakub Havlíček
Aktualizováno: 3.7.2018, autor: Jiří Staněk
Aktualizováno: 1. 1. 2020, autor: Vojtěch Vilímec

82 reakcí na SIMT MHD

 1. Martin říká:

  Dobry den mam dotaz spustil jsem hru a vzdy kdyz dojedu do stanice tak se pak uz nemohu rozjet jak je to mozne?? děkuji za odpoved

 2. jirka říká:

  Dobrý den
  Chci jse zeptat jestli je v budoucnosti simtu plánováno dodat do hry tramvaje u zastávky Námestí osvobození jsou koleje
  ďekuji za odpověd

 3. Jirka říká:

  Funguje u trolejbusu diselagregát
  Děkuji za odpověd

 4. Jirka říká:

  Jak se natrolejují sběrače?

 5. Jirka říká:

  dolpňtě prosím výstražná světla Y+X

 6. vojta říká:

  DPMO-Olomouc DPO-Ostrava

 7. Jirka říká:

  našel jsem v textu že linka 20 jezdí Hlavní nádraží-Mariánské lázně akorát zastávka se jmenuje Městské lázně

 8. Daniel říká:

  Dobrý den, nevíte proč když si stáhnu hru najedu na ikonku Simt chvíli se točí kolečko a pak zmizí a to je vše? Děkuji za odpovědi

 9. Karosa říká:

  Když jdu na 10, tak se mi v trolejbusech najdou i busy

 10. danda říká:

  kde to mám stáhnout pls řekněte

 11. tomula2 říká:

  Proč mi nejdou stránky SIMT MHD spustit? Konkrétně: http://simt-mhd.net. Internet mám a žádná pravidla jsem neporušil. Jestli ano, chci vědět co. Proč mi to teda nejde? Předem děkuji za odpověď.

 12. mates říká:

  ahoj TROLEYBUS

 13. venca říká:

  Chtěl bych se zeptat mně to neustále ukazuje že se nepodařilo připojit k internetu a nevím co s tím mám dělat. Děkuji za radu.

  • Mc Sheldon říká:

   Jste připojen k internetu? SIMT ke svému chodu neustále potřebuje stabilní internetové připojení

 14. Matty26MHD říká:

  dobry den mam problem kdyz se pripojim do hry a chci si zapnout navigaci F2 tak tam asi v PC prednastaveno zeslabovani jasu takze mi navigace nejde co mam delat?

 15. dominik.lhot říká:

  jdou stáhnout vozidla?

 16. Tomáš říká:

  Nemáte nějaký kontakt na vývojáře hry?

 17. Filip říká:

  Dobrý den, nevíte proč když si stáhnu hru najedu na ikonku Simt chvíli se točí kolečko a pak zmizí a to je vše?

 18. Deluxe700 říká:

  Dobrý deň, chcel by som Vás upozorniť na chybu v texte. U linky NC máte, že je za 30 bodov. V skutočnosti je ale za 40 bodov. Čiže to môžete opraviť, aby to nemýlilo. Ďakujem 🙂

 19. N3rpsTV říká:

  Ahoj, jestli se nepletu tak linka 1 má 32 bodů.

 20. adrian říká:

  Ahoj chtel sem se zeptat bude budoucnu simtu linky opavske mhd?

 21. Adam říká:

  Kolik stojí Simt MHD? A je to PC?

 22. Adam říká:

  Jo a jaké jsou tramvajové linky? V Simt

 23. Adam K. říká:

  Je to PC ? Kolik je tramvajových linek ?

 24. jakub říká:

  jak nainstalovals simt mhd prosím napiš mi pokud budeš mít čas.

 25. X říká:

  Vyjde nakonec SIMT na CD?

  Třeba za pár let..

 26. X říká:

  Hra nefunguje v prohlížeči Microsoft Edge na Windows 10!

 27. Dan Calda říká:

  dobry den mohli byste natočit video které by nám ukázalo jak nainstalovat simt mhd od ostatních tutoriálu vůbec nic nevím pokud by sté to natočili tak prosím dejte vědět dekuji

 28. Antonín hronek říká:

  je to zastaralé…

 29. Fakt Nevim říká:

  Mám problém, Nenačte se mi čas a hra padá.Když jsem hru spustil poprvé, tak jela. Potom jsem chtěl druhý den a nenačetl se čas, ani po přihlášení,když jsem se přihlásil, tak to spadlo. Zkoušel jsem spustit jako správce,dát Ctrl+R,reinstalovat. Nic nepomáhá.

  Děkuji za pomoc

 30. Dominik říká:

  Simt je super vzdy ho hram

 31. Dave říká:

  Dobrý den nepošle mi někdo své přihlašovací údaje kdo má plnou verzi mohl bych mu vydělavat.

 32. Antonín Hronek říká:

  Ty body jsou špatně

 33. David říká:

  Jak si to spustí na mobil

 34. Dopravák Fanda |Králíček říká:

  Jako spouští se to jak ??????

 35. Řidič-MHD říká:

  Proč mi nejdou trolejbusy ale jenom autobusy ? Děkuji

  • Lukáš Vavřík říká:

   Pokud nemáte zakoupenou zlatou verzi jsou dostupné pouze nějaké autobusy a dvě autobusové linky.

 36. Zlatá verze říká:

  Ahoj, četl jsem že když si zakoupím zlatou verzi na čtyři roky, tak se mi aktivuje napořád, je to pravda nebo není. Díky.

 37. BozenaM říká:

  Zdravím, prosím vás mám dotaz. Je to kvůli toho že mám zlatou verzi. A nejde mi tam stáhnout nic ani autobus ani jiná mapa atd. A dotaz druhý budete jezdit i v jiných městech joko je třeba Havířov Ostrava Karviná atd. DÍKY PŘEDEM.

 38. Marek říká:

  Hra která má představovat simulaci řízení a nepodporuje volant?
  Copak se v autobuse používají šipky?
  Nad tím by se vývojáři měli zamyslet a ne vylepšovat zvuky,nové tratě, protože to kazí požitek z jízdy a moc mě mrzí, že jsem vyhodil peníze za zlatou verzi.

 39. Patrik říká:

  Informace jsou zastaralé.

 40. Lukáš Elbl říká:

  Ještě byste mohli dát linku 26

 41. Lukáš Elbl říká:

  Linka 26,nova linka v nové verzi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *