Linka 39

Pražská tramvajová linka 39

Aktuální trasu linky 39 naleznete zde (pokud linka jezdí).

V provozu: celotýdenně (15. 8. – 17. 10. 2015) Vozy: 2 Typ tramvaje: KT8D5.RN2P Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Garantované nízkopodlažní spoje: ano Konečné zastávky: 3 (Sídliště Řepy, Kavalírka) Přestup na metro: žádný Doba jízdy: 12/13 min Délka linky: 5 km Zastávky:

SÍDLIŠTĚ ŘEPY (V) – Blatiny – Slánská – Hlušičkova – Krematorium Motol – Motol – Vozovna Motol – Hotel Golf – Poštovka – Kotlářka – KAVALÍRKA

Historie:

S linkou 39 se většinou setkáváme jako s náhradou některého vyloučeného úseku na lince 9. Jelikož linka 9 má dosti dlouhou trasu, je jasné, že linka 39 bude mít velmi bohatou historii.

První datovaná událost, při které linka jezdila a kterou jsem našel, byla výluka mezi Hlavním nádražím a Nákladovým nádražím Žižkov resp. Florou. Výluka započala koncem června a trvala do konce července 1997. Během výluky nahrazovala linky 9 a 26 na smíchovské straně, které byly během výluky zrušeny. Druhá náhradní linka č. 36 nahrazovala také obě vyjmenované linky, ovšem na žižkovské straně. Trasa linky 39 vedla: Na Knížecí – Anděl – Újezd – Národní třída – Jindřišská – Nám. Republiky – Strossmayerovo náměstí – Hradčanská – Dejvická – Divoká Šárka. V další etapě výluky (kolem 20. července 1997) už byly linky 9 a 26 obnoveny, nicméně stále u nich trval výlukový stav. Během výluky se na lince 39 objevovaly výhradně soupravy. Provozování linek 36 a 39 mělo 2 důvody:

  • 1) výluka mezi Andělem a Košíři
  • 2) výluka mezi Hlavním nádražím a Nákladovým nádražím Žižkov resp. Florou

1997linka 39 na Evropské v roce 1997 (foto: prazsketramvaje.cz/Absolut)

V červenci 2003 byla linka 39 v provozu nejspíše v trase Plzeňka – Palackého nám. – Hlavní nádraží – Vápenka. Na linku byly nasazeny soupravy. Důvod vedení linky 39 však neznám.

Během povodní 2002, kdy byla zavedena např. i linka X-B, se dostávalo křižovatce na Senovážném náměstí značného utrpení. Navíc již před povodní byla ve špatném stavu. Rok po povodních proto Dopravní podnik usoudil, že by bylo dobré křižovatku opravit, proto začala dlouhodobá výluka. Problém však byl s vedením linek, kvůli tomu byly zřízeny linky 35 (Černokostelecká – Hlavní nádraží) a 39 (Spojovací – Hlavní nádraží), které byly ukončeny na Hlavním nádraží. Na opačném straně křižovatky, na Jindřišské, byla ukončena jediná linka, označená číslem 3. Výluka byla rozdělena celkem do tří etap. První etapa trvala od od 5. srpna do 20. září 2003, kdy platila opatření uvedená v předchozích větách. 2. etapa začala 20. září a byla ukončena 4. října 2003. Při této etapě byly linky 35 a 39, ukončené na Hlavním nádraží, zkráceny na Husineckou. Během 3. etapy, trvající od 4. do 11. října 2003 již linka 35, ani námi zmiňovaná linka 39 nebyly v provozu.

9045-004linka 39 na Hlavním nádraží při opravě křižovatky na Senovážném náměstí (foto: prazsketramvaje.cz)

Na tuto výluku navázala po dvou měsících totožná výluka, tedy od Senovážného náměstí na Husineckou. Při výluce byly opět zavedeny linka 35 a 39 a všechno výlukové opatření se také shodovalo s výlukou předchozí. Výluka trvala od 29. listopadu do 20. prosince 2003.

9047-014linka 39 na Hlavním nádraží při opravě křižovatky na Senovážném náměstí (foto: prazsketramvaje.cz)

Z důvodu opravy tramvajové trati a zrušení kolejové splítky při výměně železničních mostů u Bulhara, byl přerušen tramvajový provoz od 4. srpna do 1. září 2004 opět na Žižkově, nyní ale mezi Hlavním nádražím a Nákladovým nádražím Žižkov resp. Florou. Linka 9 byla odkloněna od Jindřišské přes Nám. Republiky a Dělnickou na Výstaviště a linka 26 od Masarykova nádraží přes Újezd na Kotlářku. Na Žižkově a ve Strašnicích byla jako náhrada za linky 9 a 26 zavedena link 39 v trase: Spojovací – Ohrada – Želivského – Strašnická – Nádraží Hostivař.

V roce 2005 se linka 39 objevila celkem dvakrát. Poprvé od 31. ledna do 19. února 2005 v úseku Lazarská – Václavské náměstí kvůli havárii vodovodního řádu ve Vodičkově ulici. Protože bylo potřeba se nějak dostat na Václavské náměstí, byla sem vedena linka 39 od Žižkova po trase linky 9 (linka 9 byla totiž vedena od Národní třídy přes Karlovo náměstí, Otakarovu na Radošovickou). Kromě linky 39 byla zavedena také linka 33 (Levského – Karlovo náměstí – Újezd – Sídliště Řepy), která nahrazovala linku 3 (Lehovec – … – Florenc – Vltavská – Nám. Republiky – Florenc – … – Levského) v Modřanech.

Posedmé byla ”devětatřicítka” v provozu od 19. března 2005 do 4. dubna 2005, jelikož probíhala rekonstrukce TT v úseku od ulice U Balabenky ke křižovatce ulic Sokolovská a Českomoravská. Tím došlo k rozdělení tramvajové sítě v Praze na 2 části (Vysočany a ostatní tratě). Linky č. 3, 8, 12, 19, 52 a 54 se otáčely na Palmovce, a ve Vysočanech byly proto zřízeny 2 náhradní tramvajové linky – linka č. 33 a 39. Rozdíl těchto linek spočíval v jejich trasování každé jiným směrem. Zatímco linka 39 jela v trase Lehovec – Hloubětín – Nový Hloubětín – Nádraží Vysočany – Balabenka – Nádraží Libeň– Hloubětín – Lehovec, linka č. 33 jela v opačném směru, tedy Lehovec – Hloubětín – Nádraží Libeň – Balabenka – Nádraží Vysočany – Nový Hloubětín – Hloubětín – Lehovec.

balabenka5linka 39 na Lehovci v roce 2005 během výluky u zastávky Balabenka (foto: www.prahamhd.vhd.cz)

Během pravidelné údržby tratě mezi Újezdem a Na Knížecí a mezi Palackého náměstím a Andělem byly zavedeny v roce 2006 linky 36 a 39. Linka 39 v trase: Sídliště Barrandov – Hlubočepy – Na Knížecí (Nádražní ul.) – Na Knížecí (Za Ženskými domovy) – (Radlickou a Plzeňskou ul.) – Bertramka – Kotlářka – Sídliště Řepy a linka 36 v trase: Laurová – Na Knížecí (Za Ženskými domovy) – Na Knížecí (Nádražní ul.) – Plzeňka – Smíchovské nádraží. Na linku 39 byly nasazeny soupravy. Výluka byla rozdělena na 2 termíny:

  • a) od soboty 29. dubna do úterý 2. května 2006
  • b) od soboty 6. května do úterý 9. května 2006

8605-006linka 39 v roce 2006 na Na Knížecí (foto: prazsketramvaje.cz)

Ukončením výluky na Smíchově se linka 39 jen tak neztratila. Od 3. července 2006 byla totiž při letních prázdninách zavedena při opravě křižovatky Ohrada. Výluka se odehrávala v úseku Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada – Spojovací a Ohrada – Palmovka. Velmi zajímavé bylo vedení linek, jelikož byly zcela zrušeny linky 9 a 10! Jako náhrada za tyto linky byly zavedeny linky 30 a 39. Linka 39 jela po trase linky 9 z Řep na Nákladové nádraží Žižkov, poté na Želivského a dále jako linka 10 zpátky do Řep. Linka 30 se lišila od linky 39 pouze tím, že jela opačným směrem. Obě linky jezdily pouze ve standardním intervalu, a tak bylo třeba je posílit. Linku 30 a 39 v trase linky 10 doplňovala obvyklá 16 a v trase linky 9 to byla linka 19, která se tak dostala až do Řep! Po ukončení první etapy 12. srpna 2006 byly obě výlukové linky zrušeny, vyjely opět linky 9 a 10 a výluka byla prodloužena o úsek Nákladové nádraží – Želivského. Linka 9 končila na Nákladovém nádraží Žižkov a linka 10 na Nádraží Strašnice za zrušenou linku 19 během druhé etapy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAlinka 39 v zastávce Mezi Hřbitovy při opravě křižovatky Ohrada (foto: www.prahamhd.vhd.cz)

Při opravě tramvajové trati v Makovského ulici byl od 23. listopadu do 30. listopadu 2006 přerušen provoz v úseku Hlušičkova – Sídliště Řepy. Během výluky byly ukončeny linky 4 a 9 na Hlušičkově, linka 10 na Vozovně Motol a linky 7, 39, 58 a 59 na Kotlářce. Důvodem zavedení linky 39 bylo opět prodloužení intervalu na lince 9 o polovinu. Proto jezdila linka 39 ve svazku s linkou 9 v trase: Kotlářka – Anděl – Újezd – Václavské náměstí – Olšanské náměstí – Ohrada – Vápenka (dnes Vozovna Žižkov). Ve zbývajícím úseku jezdila jen linka 9, která musela být kvůli nemožnému otáčení v zastávce Hlušičkova provozována obousměrnými vozy KT8D5 pomocí kolejové spojky Californien.

2006alinka 39 během výluky v Řepích na Andělu (foto: www.prahamhd.vhd.cz)

O necelé 2 roky jsme se s linkou 39 (Spojovací – Ohrada – Želivského – Strašnická – Nádraží Hostivař) setkali v Praze znovu. Tentokrát již poněkolikáté v oblasti Žižkova a Strašnic, kde nahrazovala linky 9 a 26, ukončené na Husinecké. Důvodem výluky byla oprava tramvajové trati v Seifertově ulici od Husinecké po Nákladové nádraží Žižkov, resp. Floru. Výluka započala 14. června 2008 a skončila na začátku letních prázdnin 8. července 2008. Provoz linky byl zajišťován soupravami.

Během výluky ve Štefánikově ulici v roce 2014 vyjela “třicetdevítka” 20. října 2014 znovu, jako náhrada za linku 9 a 12+20. Trasa: Sídliště Barrandov – Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy (kromě špiček pracovních dnů jela jen na Kotlářku). Linka 39 nahrazovala linku 9 (Sídliště Řepy – Anděl) a linky 12 a 20 (Anděl – Sídliště Řepy).

PA210169linka 39 na Na Knížecí (foto: MCH)

Na vedení linky 39 v roce 2014 mělo vliv několik faktorů:

  • 1) Odklon linky 20 z Újezdu po trase linky 9 na Spojovací
  • 2) Ukončení linky 12 již na Švandově divadle
  • 3) Provoz linky 9 dle standardních intervalů (8, 10, 8)
  • 4) Spojení linky 4 a 6 => linka 4 nejde na Smíchov

V provozu byla v soupravách do ukončení výluky 15. prosince 2014.

PA210156

Ani ne o rok později se objevuje v oblasti Řep znovu, tentokrát během II. etapy rekonstrukce Plzeňské ulice od Anděla ke Kavalírce. Právě ve zbylém úseku od Kavalírky do Řep byla zavedena náhradní tramvajová linka 39, která byla obsluhována obousměrnými vozy KT8D5.RN2P v celodenním provozu. Výluka trvala od 15. srpna do 17. října 2015.

11953392_982650928443961_6255561688720836132_o.jpg

linka 39 v Motole během druhé etapy rekonstrukce Plzeňské ulice (foto: MCH)

Mapa: 39 Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
4
5
5
10
6
6
10
8
6
10

  Platný jízdní řád Staré jízdní řády:

Fotografie:

PA210163linka 39 na Na Knížecí (foto: MCH)

PA210157linka 39 na Smíchovském nádraží (foto: MCH)

PA210159linka 39 na Smíchovském nádraží (foto: MCH)

Zveřejněno: 25. 10. 2014 Autor: Martin Chour

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *