Čáslav

 

Dne 22. 8. 2014 jsem navštívil město Čáslav. V provozu jsou tu celkem 2 linky MHD, které Vám v článku popíšu.

linka 245031linka 245031 u zastávky Kaufland (foto: MCH)

V Čáslavi jezdí MHD linky označené jako F31 (245031) a F32 (245032). Jedna vede jedním směrem a druhá jeden směrem opačným, jinak mají stejnou trasu. Obě mají konečnou na čáslavském autobusovém stanovišti a tudíž jsou okružní. MHD tu jezdí od 1. září 2005, tedy již 9 let! Nyní Vám popíšu trasy linek MHD: Linka 245031 začíná na zastávce Autobusové stanoviště, odkud jede kolem zastávky Hudební škola k zastávce nemocnice či Na Růžku. V zastávce Hudební škola zastavují pouze spoje o víkendu, ve všedních dnech tuto zastávku MHD projíždí. Důvodem je, že ve všední dny ji obsluhuje mnoho jiných linek, které o víkendu nejezdí a proto tu jsou nejspíše linky MHD zbytečné. Do zastávky Nemocnice (do července 2013 byla zastávka nemocnice přibližně u křížení ulic Filipovská a Jeníkovská) a Kaufland jezdí pouze některé spoje. Jedná se o skoro všechny spoje v pracovní dny a všechny spoje v neděli. V sobotu spoje ke Kauflandu nezajíždějí.

zastávka Čáslav - Kauflandzastávka Kaufland (foto: MCH)

Pokud jede linka 245031 a 245032 najednou, jede vždy jedna k nemocnici a Kauflandu a druhá zatáčí do centra hned za zastávkou Na Růžku. Pro nákup v Kauflandu lze použít jeden pár spojů ve všední dny dopoledne a jeden pár spojů o víkendu odpoledne. Ostatní spoje jedou pouze ke Kauflandu či pouze zpět, ale nedostanete se jimi zpět, jelikož nenavazuje další spoj nazpět. Autobus vždy přijede a odjede a za hodinu se opět vrací po druhé lince, a tak se cestující dopraví zpět stejným směrem. Dříve, když tu nebyl Kaufland, jezdila ještě linka MHD do jedné zastávky, která se nacházela poblíž nemocnice. Dále jedou spoje od Kauflandu opět kolem nemocnice, kdy dále zatáčejí vlevo k zastávce Na Růžku a nejedou rovně k zastávce Hudební škola. Dále sjedou dolů k Zemské škole, kde pak opět stoupají nahoru k zastávce Bytovky a U Čápa. Zde dosáhnou spoje nejzápadnější část města a vrací se opět z kopce dolu k zastávce bytovky Jaban, kde se nachází i Podměstský rybník. Nyní spoje jedou kolem rybníka k zastávce Za Rybníkem, kde se napojují na hlavní silnici a uhání kolem zastávky U mostu ke kruhovému objezdu.

linka 245031linka 245031 na autobusovém nádraží v Čáslavi (foto: MCH)

Na kruhovém objezdu linka nezatáčí doprava směrem do centra, ale vede doleva k dalšímu kruhovému objezdu. U tohoto kruhového objezdu se dělí podle toho, jestli pokračuje delší nebo kratší variantou. Pokud pokračuje kratší variantou, vede ulicí Tyršova kolem zastávky Balkán dále, a pokud ne, pokračuje doleva z kopce k bývalé vlečce k zastávce Kosmos, kde zanedlouho zahýbá doprava k zastávce Budín, která se nachází u konce města Čáslavi. Tuto větev obsluhuje jen několik spojů ve všední dny a jeden spoj o víkendu. Dříve vedla linka MHD delší trasou i v neděli, avšak díky nulovému využití byla zkrácena. Zde se nachází o několik metrů dále obratiště, kde se dříve autobusy otáčely a jely zpět přes Kosmos do centra. Nyní jedou spoje dál kolem přejezdu k zastávce U hřbitova, kde většina lidí vystupuje a jde na hřbitov nebo nastupuje a jede ze hřbitova zpět. Poté linka zatáčí doprava, vede kolem železnice opět ke kruhovému objezdu, kde se napojuje na kratší variantu a vede přes vlakové nádraží v Čáslavi k autobusovému stanovišti, kde končí. Linka 245032 vede stejnou trasou, avšak v opačném směru.

linka 245032linka 245032 na autobusovém nádraží v Čáslavi (foto: MCH)

Co se týče spojů, jezdí jich tu velice málo. V cca 7:30 vyjíždí na každé lince MHD jeden spoj, který má za účel přepravit děti do škol. Kolem 9. a 10. hodiny jede vždy na jedné lince také spoj pro ty, kdo do školy či do práce nechodí a potřebují se někam dostat. Například ke Kauflandu nebo ke hřbitovu. Odpoledne pak kolem 13. hodiny jede jeden spoj, který odváží děti ze škol. O víkendu jedou denně vždy 4 spoje, které jedou ve 12, 14 a 15 hodin. Ve 14 hodin jede v každém směru jeden spoj, tedy 2 spoje. Dle mého posouzení je počet spojů nedostačující. Linka MHD nejezdí např. v časech, kdy by jezdit měly. Příkladem je, že poslední spoj ve všední dny jede kolem 13 hodiny a ne třeba v 16 či 18 hodin. Ideální by bylo, kdyby MHD jezdila ve všední dny od cca 6 do 20 hodin každé 2 hodiny a o víkendu např. každé 3 hodiny ve stejném časovém rozsahu. Navíc je špatné, že nikde se nenachází mapka, která ukazuje, kudy linky MHD vedou, což náhodnému cestujícímu cestování těmito linkami znepříjemní. Zastávky jsou na městských označnících a povětšinou jsou jízdní řády v celku. Jízdné činí 5 Kč pro všechny věkové kategorie, kromě lidí starších 70 let. Lidé většinou linkami MHD, jak jsem řekl, jezdí ke Kauflandu a ke hřbitovu. Jezdí s tím však cca 0 – 5 lidí, což je velmi málo. Kromě těchto zastávek lidi MHD moc nevyužívají. Vyzkoušeno to bylo na dvou ranních a dvou dopoledních spojích.

JŘ MHD ČáslavJízdní řád linek MHD (foto: MCH)

Spoje dnešní MHD jezdí v Čáslavi 9 let, od 1. 9. 2005, ale MHD se tu vyskytovala i dříve. V 90. letech byla linka MHD zrušena, díky malému využití. Před rokem 2005 tu jezdila také jedna linka, která dopravovala lidi z města ke hřbitovu a zpět. Jezdila vždy některé soboty v měsíci. Bohužel byla s novou linkou MHD zrušena, jelikož byla touto linkou nahrazena, avšak ne až ke hřbitovu. Později se ke hřbitovu dostaly i námi zmiňované městské autobusové linky F31 a F32. Ze zavedením MHD v roce 2005 tu začala existovat pouze jedna linka MHD, která jezdila polookružně a byla licencovaná jako linka 245040. Trasa byla následující  Aut. st. – Na Růžku – Zemědělská škola – U Čápa – U mostu – Kosmos – Budín – Balkán – Žel. st. – Aut. st. Linka MHD byla naplánována tak, aby pokryla celé město MHD linkou. V té době jezdil jeden spoj ráno, dva dopoledne a 4 spoje od 13:45 do 18 hodin. Navíc jeden spoj dopoledne a jeden spoj odpoledne jel v opačném směru.

linka 245032linka 245032 u zastávky Kaufland, zřízené v červenci 2013 (foto: MCH)

K 10. prosinci 2006 byla tato linka zrušena a nahrazena linkami F31 a F32, které stále jezdily ve stejné trase, avšak nyní byly již rozlišeny směry. Cestující tak poznali, kterým směrem linka jede, jelikož u polookružní linky se to dá velmi špatně poznat. Na každé lince bylo ve všední dny v provozu 5 spojů a o víkendu 2 spoje jezdily od 5:35 do 17 hodin. 3 spoje jely ráno, 3 dopoledne a 2 odpoledne ve všední dny. O víkendu jely v každém směru 2 spoje od 12:45 do 15:40, stejně jako dnes. Do té doby stále jezdily všechny spoje v jedné trase. Během uplynulých let bylo obracení vozů u Budína zrušeno a linka MHD začala jezdit až ke hřbitovu. Nově tak ke hřbitovu nejely všechny spoje, ale pouze vybrané. Celkově hodnotím čáslavskou MHD tak, že by se tu mělo hodně věcí zlepšit (důvody jsou vypsané v článku) a měl by se výrazně zvýšit počet spojů do období, ve kterých např. nejezdí (odpoledne v pracovní dny).

Čáslav

vedení linek MHD F31 a F32 v Čáslavi (foto: MCH)

Jízdní řády:

245031

245032

245040

Fotogalerie:

Zveřejněno: 6. 9. 2014
Autor: Martin Chour
Upravil: Jiří Staněk

2 reakce na Čáslav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *